Home
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Overzicht aanwezige protocollen

  1408-1425       1425-1450a      1425-1450b      1425-1450c     1425-1450d   
  1425-1450e     1425-1450f   1450-1475a  1450-1475b   1450-1475c
  1450-1475d   1450-1475e   1475-1500a   1475-1500b   1475-1500c
  1475-1500d   1475-1500e   1500-1525a   1500-1525b   1525-1550a
  1525-1550b   1550-1575   1575-1600   1600-1625a   1600-1625b
  1600-1625c   1625-1650a   1625-1650b   1650-1675   1675-1700
  1700-1725   1725-1750   1750-1775   1775-1800   1800-1810

Met de volgende link vindt u een overzicht van de gebruikte afkortingen: Afkortingen overzicht

 

Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch

Het Bosch' protocol omvat 621 vuistdikke boeken met akten van 1368 tot 1809 van allerlei akten, vooral van transport van onroerend goed, cijnzen en pachten, niet enkel van de stad maar ook van de gehele Meierij van 's-Hertogenbosch. Inventarisnummers 1175-1795.

Ze berusten nu in het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch, nadat ze jarenlang bewaard werden bij het Rijksarchief in die stad.

Bij een onderzoek naar het grondgebied van Oisterwijk en omgeving kan deze belangrijke reeks niet gemist worden. Daartoe zijn van de relevante akten uit deze omgeving uittreksels of regesten gemaakt. Andere terloops tegengekomen gegevens zijn mee verwerkt.

Bij deze lezing is uitgegaan van de registers of eenvoudige indexen bij nagenoeg ieder deel na 1500. Die zijn gemaakt in de 18-de eeuw.

Vòòr dat jaar beschikken we tegenwoordig over een uitgebreider ficher, begonnen door Ferdinand Smulders (de periode van ca. 1420 tot 1500) en afgemaakt door Mechelien Spierings (vòòr 1420). De oudste delen worden momenteel bewerkt (uitgeschreven en van regesten voorzien) door S. Ketelaars.

Het Bosch protocol loopt vòòr 1578 van Bamis tot Bamis (1 oktober), het zittingsjaar der schepenen. Iedere secretaris schreef een aantal katernen die later bijeengebonden zijn. Op de band kwam een korte aanduiding, die bij de bewerking mee overgenomen is evenals een oude nummering op iedere band.

In latere jaren had iedere secretaris een eigen serie protocollen van zijn ambtsperiode.

Vanaf 1685 zijn er aparte delen 'De testamentis'. Hierin zitten geen inhoudsopgaven en deze zijn enkel globaal doorgenomen.

Ook zijn er nog series vonnisboeken (inventarisnummers 1799-1817 tussen 1366 en 1801); instrumentboeken (1819-1840 tussen 1565 en 1752); grote delingen (1841-1857 tussen 1467 en 1638); nog vier delen met allerlei akten (1858-1861 tussen 1487 en 1595). Dezen moeten nog bekeken worden. We beschikken enkel over aantekeningen van het echtpaar Leget en van Ferdinand Smulders.

De hier volgende regesten zijn vervaardigd vanaf de micro-fiches die gelukkig gemaakt zijn van de gehele serie (en op meerdere archieven zijn te raadplegen), daar bij een 'restauratie' kort geleden de oudste delen nagenoeg onleesbaar zijn geworden. Daarnaast zijn er nog rolfilms, vervaardigd ten behoeve van de mormonen alweer jaren geleden. Deze films worden bewaard op het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch.

De archivaris van het Regionaal Archief Tilburg, de heer Wim Reijnders stelde de micro-fiches voor bewerking na 1500 ter beschikking.

De gegevens voor 1500 zijn afkomstig van de heer S. Ketelaars te Rosmalen. Hij gaf ons toestemming zijn aantekeningen hier ter beschikking te stellen. Ze zijn gebaseerd op de fiches voor 1500 onder het trefwoord Oisterwijk.

Deze regesten uit het Bosch' Protocol vormen maar een fractie van de rijke inhoud. Mochten gebruikers aanvullingen (of verbeteringen) beschikbaar willen stellen, dan zijn die van harte welkom.

Een voorbeeld:

---

's-Hertogenbosch, R.1689
J.L.v.Cattenburg, januari 1701 - juni 1702 24 / 514

1. 1701 januari 3 sH,R.1689,1
Hendrick Teulincx wnd Otw
- 1 zesterzaad land te Otw aan de Bocxtelse strate t verkoper t Jan Willem de Gruyt v gem. straat voors. t gem. wegh
aankomst onder andere bij opdracht van Aert Janse Wamans? [Venmans? of Vromans?] 29-3-1695
aan Cornelis Bettens wnd Otw

---

de bron: 's-Hertogenbosch, met het inventarisnummer: R.1689
de secretaris, de jaren van het protocol, de oude nummers op de band

een volgnummer, daarna de datum van de akte, een verkorte weergave van de bron met de folio-aanduiding.

Daarna het regest, waarbij wonend te Oisterwijk afgekort is tot wnd Otw en de in de akte genoemde buren (belenders) achtereenvolgens weergegeven zijn met t (<) - t (>) - v (^) - t (v): tussen, tussen, van, tot.

Ook is zoon (dochter) van wijlen afgekort tot z.(d.)w.; wede - weduwe, wedn. weduwnaar, bvvo staat voor binnen de vrijheid van Oisterwijk, Otw is Oisterwijk, kvOtw, kerk van Oisterwijk.

Literatuur

drs Geertrui Van Synghel, Het Bosch' Protocol, een praktische handleiding. Werken met Brabantse bronnen 2, 's-Hertogenbosch 1993

F.W. Smulders, Over het schepenprotocol, in: Brabants Heem XIX (1967), 159-165

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch, 1367-1400, Tilburg 1984.

Overzicht aanwezige protocollen

  1408-1425       1425-1450a      1425-1450b      1425-1450c      1425-1450d   
  1425-1450e     1425-1450f
  1450-1475a   1450-1475b   1450-1475c
  1450-1475d   1450-1475e   1475-1500a   1475-1500b   1475-1500c
  1475-1500d   1475-1500e   1500-1525a   1500-1525b   1525-1550a
  1525-1550b   1550-1575   1575-1600   1600-1625a   1600-1625b
  1600-1625c   1625-1650a   1625-1650b   1650-1675   1675-1700
  1700-1725   1725-1750   1750-1775   1775-1800   1800-1810

 

Met de volgende link vindt u een overzicht van de gebruikte afkortingen: Afkortingen overzicht

 

Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch

Het Bosch' protocol omvat 621 vuistdikke boeken met akten van 1368 tot 1809 van allerlei akten, vooral van transport van onroerend goed, cijnzen en pachten, niet enkel van de stad maar ook van de gehele Meierij van 's-Hertogenbosch. Inventarisnummers 1175-1795.

Ze berusten nu in het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch, nadat ze jarenlang bewaard werden bij het Rijksarchief in die stad.

Bij een onderzoek naar het grondgebied van Oisterwijk en omgeving kan deze belangrijke reeks niet gemist worden. Daartoe zijn van de relevante akten uit deze omgeving uittreksels of regesten gemaakt. Andere terloops tegengekomen gegevens zijn mee verwerkt.

Bij deze lezing is uitgegaan van de registers of eenvoudige indexen bij nagenoeg ieder deel na 1500. Die zijn gemaakt in de 18-de eeuw.

Vòòr dat jaar beschikken we tegenwoordig over een uitgebreider ficher, begonnen door Ferdinand Smulders (de periode van ca. 1420 tot 1500) en afgemaakt door Mechelien Spierings (vòòr 1420). De oudste delen worden momenteel bewerkt (uitgeschreven en van regesten voorzien) door S. Ketelaars.

Het Bosch protocol loopt vòòr 1578 van Bamis tot Bamis (1 oktober), het zittingsjaar der schepenen. Iedere secretaris schreef een aantal katernen die later bijeengebonden zijn. Op de band kwam een korte aanduiding, die bij de bewerking mee overgenomen is evenals een oude nummering op iedere band.

In latere jaren had iedere secretaris een eigen serie protocollen van zijn ambtsperiode.

Vanaf 1685 zijn er aparte delen 'De testamentis'. Hierin zitten geen inhoudsopgaven en deze zijn enkel globaal doorgenomen.

Ook zijn er nog series vonnisboeken (inventarisnummers 1799-1817 tussen 1366 en 1801); instrumentboeken (1819-1840 tussen 1565 en 1752); grote delingen (1841-1857 tussen 1467 en 1638); nog vier delen met allerlei akten (1858-1861 tussen 1487 en 1595). Dezen moeten nog bekeken worden. We beschikken enkel over aantekeningen van het echtpaar Leget en van Ferdinand Smulders.

De hier volgende regesten zijn vervaardigd vanaf de micro-fiches die gelukkig gemaakt zijn van de gehele serie (en op meerdere archieven zijn te raadplegen), daar bij een 'restauratie' kort geleden de oudste delen nagenoeg onleesbaar zijn geworden. Daarnaast zijn er nog rolfilms, vervaardigd ten behoeve van de mormonen alweer jaren geleden. Deze films worden bewaard op het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch.

De archivaris van het Regionaal Archief Tilburg, de heer Wim Reijnders stelde de micro-fiches voor bewerking na 1500 ter beschikking.

De gegevens voor 1500 zijn afkomstig van de heer S. Ketelaars te Rosmalen. Hij gaf ons toestemming zijn aantekeningen hier ter beschikking te stellen. Ze zijn gebaseerd op de fiches voor 1500 onder het trefwoord Oisterwijk.

Deze regesten uit het Bosch' Protocol vormen maar een fractie van de rijke inhoud. Mochten gebruikers aanvullingen (of verbeteringen) beschikbaar willen stellen, dan zijn die van harte welkom.

 

Een voorbeeld:

---

's-Hertogenbosch, R.1689
J.L.v.Cattenburg, januari 1701 - juni 1702 24 / 514

1. 1701 januari 3 sH,R.1689,1
Hendrick Teulincx wnd Otw
- 1 zesterzaad land te Otw aan de Bocxtelse strate t verkoper t Jan Willem de Gruyt v gem. straat voors. t gem. wegh
aankomst onder andere bij opdracht van Aert Janse Wamans? [Venmans? of Vromans?] 29-3-1695
aan Cornelis Bettens wnd Otw

---

de bron: 's-Hertogenbosch, met het inventarisnummer: R.1689
de secretaris, de jaren van het protocol, de oude nummers op de band

een volgnummer, daarna de datum van de akte, een verkorte weergave van de bron met de folio-aanduiding.

Daarna het regest, waarbij wonend te Oisterwijk afgekort is tot wnd Otw en de in de akte genoemde buren (belenders) achtereenvolgens weergegeven zijn met t (<) - t (>) - v (^) - t (v): tussen, tussen, van, tot.

Ook is zoon (dochter) van wijlen afgekort tot z.(d.)w.; wede - weduwe, wedn. weduwnaar, bvvo staat voor binnen de vrijheid van Oisterwijk, Otw is Oisterwijk, kvOtw, kerk van Oisterwijk.

 

Literatuur

drs Geertrui Van Synghel, Het Bosch' Protocol, een praktische handleiding. Werken met Brabantse bronnen 2, 's-Hertogenbosch 1993

F.W. Smulders, Over het schepenprotocol, in: Brabants Heem XIX (1967), 159-165

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch, 1367-1400, Tilburg 1984.

 

Afkortingen gebruikt in regesten van Wim de Bakker

 

< > ^ v belendingen: gelegen tussen .. en .., strekkend van .. tot ..
a.s. aanstaande
B bunder (ongeveer 1 HA)
bvvo binnen de vrijheid van Oisterwijk
ca. circa (ongeveer)
d. dochter van
drs. dochters
d.w. dochter van wijlen
etc. etcetera
enz. enzovoort
gem. straat gemene straat
gez. gezusters
hvr huisvrouw
jeec jaarlijkse en erfelijke cijns
jeep jaarlijkse en erfelijke pacht
ka gld karolusgulden
krn kinderen van
kvOtw kerk van Oisterwijk
L lopense, lopenzaad (6 L is ca. 1 HA)
l.l. laatstleden
Mgt Moergestel
o.a. onder andere
Otw Oisterwijk
par. parochie
R roede(n) (50 R is 1 L)
Rgld rijnsgulden
sch.br. schepenbrieven
st stuiver
supt. supportavit (heeft overgedragen)
tbv ten behoeve van
t.e. ten erve
tpl ter plaatse
t.t. ter tocht (vruchtgebruik)
voirs. voorschreven
voors. voorschreven
w. wijlen
wede weduwe van
wedn. weduwnaar van
z. zoon van
z.w. zoon van wijlen
zn.w. zonen van wijlen

 

voorlopige versie 20 oktober 2006

 

Aantekeningen uit het Bosch Protocol

1408 - 1425
door S.J.M.M. Ketelaars te Rosmalen
1996 / 1998

 

‘s-Hertogenbosch, R.1186 ../ 13
oktober 1408 - september 1410
001-468

 

1. 18-10-1408 1186 / 11v-2 t/m 5
Gerardus Nycholai Toijts droeg over aan Johannes Petri Haerman
1. 6 lopen roggeland in Berkel ter plaatse de Langbraken, naast heer Willelmus Custer priester en naast Gerrardus de Eerssel,
2. een stuk land in Berkel, naast erfgoed van eertijds Godefridus ?Vlemmic later van Johannem Bliecke de Berkel en naast Johannes Lijsbethen zoon,
welke erfgoederen, tezamen met andere erfgoederen, voornoemde Gerardus kocht van Ghisbertus en Jutta, kvw voornoemde Johannes Bliecke.
11v-3. 29-10-1408.
Johannes Moerkens zvw Johannes Moerkens van Gestel vernaderde in afwezigheid van voornoemde Johannes Haermans.
11v-4. 18-10-1408.
Voornoemde Gerardus droeg over aan voornoemde Johannes Haerman een stuk land van 2½ lopen, in Berkel, naast voornoemde Gerardus en naast Johannes Honijmans, strekkend aan de gemeint, welk stuk land voornoemde Gerardus bij erfwisseling verkreeg van Hessello Hessellonis Goebellens (als echtgenoot), belast met een erfpacht van 4 lopen rogge aan eerstgenoemde Hessello.
11v-5. 29-10-1408.
Johannes Moerkens zvw Johannes Moerkens de Ghestel vernaderde in afwezigheid van voornoemde Johannes Haerman.
(Volgens de fiches zou op f.11/12 Jan Yoede voor moeten komen met een hoeve; niet gevonden).

2. 18-10-1408 1186 / 12v-9
Walterus Engberti van den Nuwenhuijs droeg over aan Henricus van den Brughe van Helvoirt een erfpacht van 1 zester rogge, die Johannes Johannis Peters met lichtmis levert, gaande uit 1 lopen land in Haaren ter plaatse Beilver,

3. 22-10-1408 1186 / 13v-8 en 14-2
Gerlacus Wellini Rovers en Willelmus zv voornoemde Gerlacus verkochten aan Arnoldus Rover, Arnoldus de Hackennen en Theodoricus, broers, zvw voornoemde Wellinus Rovers, het deel dat verkopers, alsmede Johannes en Aleijdis kv voornoemde Gerlacus aangekomen is van wijlen de ouders van voornoemde Gerlacus, in
1. een hoeve van wijlen genoemde Wellinus, genaamd het Goed ter Borch, gelegen in Oisterwijk,
2. de watermolens van wijlen voornoemde Wellinus, in Oisterwijk,
3. de helft van een hoeve van voornoemde wijlen Wellinus in Son ter plaatse Ollant,
4. in een hoeve genaamd het Goed ten Hove in Son, ter plaatse Anschot,
5. eeen hoeve van voornoemde wijlen Wellinus, onder de vrijheid van ‘s-Hertogenbosch ter plaatse Poeldonk,
6. de helft van een huis en hof in ‘s-Hertogenbosch nabij het eind van de kerk van St.Jan in ‘s-Hertogenbosch westwaarts.
14-2.
Voornoemde Gerlacus en zijn zoon Wellinus beloofden de kopers voor de hertog te bevestigen in voornoemde hoeve en molens, die in leen van de hertog afhangen.

4. 25-10-1408 1186 / 60v-4 en 5
Arnoldus Heijme, procurator van het gasthuis, aan de Vughterdijk in ‘s-Hertogenbosch, ....... kapel van St.Cornelius, droeg over aan Hubertus van Wetten 1/4 deel, behorend aan voornoemd gasthuis, in een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, welke erfpacht Theodoricus de Wolkenborch verwierf van Johannes Willelmi dekker de Berze, en welke 1/4 deel voornoemde Theodoricus in zijn testament vermaakt had aan de armen van voornoemd gasthuis.
60v-5.
Jacobus van Eel en Michael van der Oirt, procuratores van de h.geest in Oisterwijk, verkochten aan voornoemde Hubertus 1/4 deel van voornoemde erfpacht, behorend aan voornoemde h.geest, door voornoemde Theodoricus vermaakt.

5. 31-01-1409 1186 / 72v-5
Arnoldus Ghisberti Houtappel droeg over aan Henricus zvw Johannes Willen zoon van Goirle een stuk land in Oiesterwijk ter plaatse Langbrake, aan voornoemde Arnoldus overgedragen door Heijlwigis dvw Ghibo Gourleman.

6. 14-02-1409 1186 / 87v-3 en 4
Walterus der Kijnder lapicida droeg over aan Heijlwigis Johannis de Dorhout een erfpacht van 4 lopen rogge, die Willelmus zvw Walterus Poijnenborch aan eerstgenoemde Walterus leverde, met lichtmis, gaande uit een stuk land in Oisterwijk nabij eertijds Jacobus des Beckers.
87v-4.
Voornoemde Walterus droeg over aan voornoemde Heijlwigis een erfpacht van 7 zester rogge, die Henricus Paggen en Godefridus Stephani van der Amervoirt leveren aan voornoemde Walterus, met lichtmis, gaande uit een beemd en houtgewas in Udenhout.

7. 28-02-1409 1186 / 96v-6
De broers Theodoricus en Henricus, zonen van Johannes van den Papendonc en Heijlwigis, de dochter van Henricus Bruijn en Goderadis, deden ten behoeve van hun oom Godefridus Bruijstens zvw Henricus Bruijn, afstand van goederen die Goderadis aangekomen waren van haar oom Bruijstinus van Oesterwijc.

8. 07-03-1409 1186 / 102-5
Bruijstinus Bruijstini Jans zoon en ?ler Laurentius van Rode beloofden aan Johannes van den Hautart 54 gulden met St.Jan aanstaande te betalen.

9. 16-03-1409 1186 / 109v-5 t/m 8
Anthonius de Spina droeg over aan Arnoldo Andries zoon van Hukelem erfcijnzen tot een totaal van 20 schilling, met St.Thomas te betalen, ter plaatse Mispelbloem, gaande uit erfgoederen in Oisterwijk, welke voornoemde Anthonius verwierf van Reijnerus Reijneri Willems.
109v-6.
Henricus van Huemen man van Mechtildis, dvw Hubertus de Hellu en wijlen Agnes Johannis Voecht, droeg over aan voornoemde Arnoldus 1/3 deel in 1/4 deel van erfhoenderen en erfcijnzen, te leveren met St.Thomas, ter plaatse Mispelbloem, gaande uit erfgoederen in Oisterwijk.
109v-7.
Anthonius de Spina man van Hadewigis, dvw voornoemde Hubertus, droeg over aan voornoemde Arnoldus 2/3 deel in voornoemd 1/4 deel.
109v-8. 23-09-1409.
Voornoemde Arnoldus droeg de cijnzen en hoenderen, zoals in de drie hieraan voorafgaande contracten, over aan Johannes Zerijs van Erpe.

10. 21-03-1409 1186 / 112-3
Gerardus de Dijnther man van Hilla van den Poel dvw Walterus Snijder gaf uit aan Goeswinus Goeswini Matheeus zoon van Oesterwijc een zester land onder Oiesterwijk, naast Hilla van der Amerfoirt en naast Engbertus Smijter, strekkend aan Elizabet ....... en aan ....... ......., voor een erfpacht van 6 lopen rogge, met lichtmis te leveren.

11. 27-03-1409 1186 / 118-5
Bartholomeus Johannis Zueterics droeg over aan Nycholaus van Arle alle goederen van Petrus Arnoldi Moelner, aan hem gerechtelijk na schepenvonnis in Oisterwijk verkocht door Wijtmannus van de Eijnde, uitgezonderd
1. een erfpacht van .. mud rogge, met lcihtmis te leveren, overgedragen aan Adam de Mierde ....... ....... (?door) Petrus die Moelneer,
2. een erfpacht van ...... aan erfg Walterus de Eel, die wijlen Walterus verwierf van voornoemde Petrus Arnoldi Moelner,
(hierna nog een deel niet op het microfiche kunnen lezen over een erfcijns van 4 brabants dobbel).

12. 28-03-1409 1186 / 119-1
Nycholaus van Baerle droeg over aan Walterus Back zvw ....... Ridder een erfpacht van 6 lopen rogge, die Franco Spapen van Dije....... aan voornoemde Nycholaus levert, met lichtmis.

13. 23-04-1409 1186 / 140-3
Laurencius Gerardi Willelmi Comans verkocht aan Matheus Maren
1. een erfcijns van 20 schilling, te betalen met St.Lambertus, gaande uit
a. een stuk land in Oisterwijk nabij de molen genaamd de Nedervonder,
b. een huis, erf en tuin in Oisterwijk, nabij het huis van Jacobus Jacobi Hilwaren oostwaarts,
c. een wijngaard van wijlen Johannes Pagghe,
welke cijns voornoemde wijlen Willelmus Coman kocht van voornoemde Johannes Pagghe,
2. een erfcijns van 20 schilling, met Pasen te betalen, gaande uit huis en erfgoed van Johannes Carpentatoris senior, waarin hij woont, in Oisterwijk nabij het huis van Willelmus Stickers oostwaarts, welke cijns voornoemde wijlen Willelmus Coman verwierf van voornoemde Johannes Carpentator.

14. 04-06-1409 1186 / 141v-4
Sijmon Lamberti van den Rijt man van Gertrudis Walteri Engbrechts van den Hezeacker verkocht aan Johannes Johannis Broc
1. 1/6 deel in een hoeve in Venloon ter plaatse Kranen Ven, naast Thomas Valen en naast Willelmus Duijck,
2. 1/6 deel in 1/4 deel, eertijds van voornoemde Walterus, van een hoeve in Oisterwijk ter plaatse Klappenschoer, welk 1/4 deel ligt naast erfgoed van kvw Gerardus Buijter en naast Johannes Brac,
3. alle goederen die voornoemde Gertrudis aankwamen van wijlen haar moeder Gertrudis Scuijvers,
4. alle goederen die voornoemde Sijmon en Gertrudis aankwamen van voornoemde Walterus.
De koper droeg voornoemde goederen over aan zijn vader Johannes.

15. 10-05-1409 1186 / 155v-5
Jacobus Laurencii Feijtkoirn verkocht aan Matheus Maren een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit
1. een stuk land in Oisterwijk voor het huis van wijlen Johannes de Enghelen, naast Elizabeth Colijfans en naast Johannes Lupprechts,
2. 1/8 deel in een beemd in Oisterwijk achter de Borch nabij de Hadewigen Beemd, strekkend aan de Aa.
En hij an wederkopen binnen 3 jaar met 22 gulden en ½ mud rogge.

16. 23-05-1409 1186 / 166-1
Henricus die Bije zvw Arnoldus Bije Jans zoon gaf uit aan Willelmus Willelmi Lu
1. een huis en tuin in Oisterwijk nabij de kerk, beiderzijds naast de straat, strekkend aan erfgoed van de investitus van Oisterwijk, belast met een erfcijns van 12 schelling en met 1 roede dijk,
2. drie stukken land in Oisterwijk,
a. ter plaatse Heukelomse Akker, beiderzijds naast wijlen heer Willelmus Custer priester, strekkend aan de waterlaat,
b. ter plaatse Heukelomse Akker, nast Johannes Yoede en naast eertijds Henricus ......., strekkend aan de waterlaat,
c. ter plaatse de Schijf, naast Bruijstinus Hoppenbrouwers en naast Katharina Brocken,
belast met een erfcijns van 3 zwarten,
belast met onderhoud van een deel van het Heukelomse Hekken, een erfpacht van 1 lopen rogge en 1 lopen mout aan de investitus van Oisterwijk, uitgifte thans voor een erfpacht van 2 mud 6 zester rogge, met lichtmis te leveren. Er werd nog overeengekomen dat de goederen van voornoemde Willelmus niet met de erfpacht van 2 mud 6 zester belast zullen zijn, zo lang Willelmus als onderpand stelt een erfpacht van 1 mud rogge(??).

17. 20-06-1409 1186 / 184v-5 en 6
Johannes Smijt van Oesterwijc verkocht aan Reijnerus van Bleham en zijn broer Henricus, zvw Henricus Wellens een erfpacht van 6 zester, met lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin in Oisterwijk, naast Engbertus Smijter en naast erfg Johannes Segers, belast met de hertogencijns en een lijfpacht van 1 mud rogge op het leven van Rijchinodis(?) zuster van voornoemde wijlen Henricus Wellens ?van .......
184v-6.
En hij kan wederkopen binnen 4 jaar met 27 gulden en 6 zester rogge.

18. 06-07-1409 1186 / 199-9 en 10
Petrus Meeus van Oesterwijc, Engbertus Hoefsleger, Jacobus Sceijven en Theodoricus Pols ?sartor beloofden aan Johannes Sceff....... ?270 gulden met Kerstmis aanstaande te betalen.
199-10.
De eerste twee zullen de anderen schadeloos houden.

19. 23-07-1409 1186 / 207v-1
Gerardus Gerardi Neve droeg over aan Rodolphus Ghibonis Vette een erfpacht van 2 mud rogge in een erfpacht van 9½ mud rogge, die Walterus zvw Bertoldus zvw Walterus genaamd Groet Wouter beloofde had aan voornoemde wijlen Gerardus Neve zvw Rodolphus Groij, aan voornoemde Ghibo Vette en aan Jacobus Vossen, schoonzonen van wijlen Rodolphus, met lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve van wijlen Godescalcus Roesmont in Udenhout nabij eertijds Hubertus Steenwech en naast Johannes Vrieze.

20. 24-07-1409 1186 / 207v-4
Godefridus, Johannes en Yda, kvw Johannes Zadellere en wijlen Elizabeth Johannis Prijem, en Rutgherus Henrici Berwout man van Aleijdis Johannis Zadellere verklaarden een erfdeling gemaakt te hebben.
Johannes kreeg
1. de helft van een stuk land genaamd de .......akker in Haaren ter plaatse Belver, naast kvw Henricus ?Vos en naast Jacobus de Laerhoven,
2. de helft van een stuk land in Haaren ter plaatse Belver, naast kvw Johannes van den Nuwenhuijs en naast kvw Arnoldus van der Venne,
3. helft van een stuk land in Haaren ter plaatse Belver, naast Johannes Peters en naast kvw Ghisbertus van den Leempoel,
4. helft van een beemd genaamd de Vorst in Haaren ter plaatse Belver, naast Gollekina Maes en erfgenamen en naast erfg Godefridus Vos,
5. helft van een beemd in Boxtel ter plaatse .......donk, naast goederen van wijlen Henricus Berwout, naast Godefridus Vos en naast de Aa,
6. erfpacht van 6 lopen rogge, met Andreas te leveren, gaande uit 1/4 deel van de goederen genaamd Kerkhoven in Oisterwijk, welke erfpacht eerstgenoemde wijlen Johannes Godefridi Sellipari kocht van Johannes Weijndelmodis de Karrichoven.
(f.208).
Rutgherus kreeg
1. een beemd in Vught sancti Lamberti ter plaatse de Cromvoirtse ?Leende, naast Engbertus genaamd Emme Ghiben zoon en naast Hilla Aben,
2. een erfcijns van 21 schilling die Ghibo van den ?Burchem de Ghestel beloofde aan wijlen Johannes Zadelmaker de Oesterwijc, met Remigius te leveren, gaande uit de Molembeemd, in Moergestel.
Godefridus kreeg
1. een stuk land genaamd de Koningseik in Oisterwijk, nabij de Schijf, naast Johannes Rademaker en naast Godefridus Walraven,
2. een stuk land in Oisterwijk nabij de windmolen, naast Arnoldus Tijmmerman en naast erfg Walterus van der Loo,
3. erfpacht van 6 zester rogge, die Cristina wv Nycholaus van den Dael met lichtmis levert, gaande uit een bemd in Oisterwijk en uit de Hoge Akker in Haaren.
Voornoemde Godefridus droeg deze goederen over aan voornoemde Rutgherus Henrici Berwout. (26-10-1409).
Johannes Ghisberti van der Stegen zag af van vernadering. (26-10-1409).
Yda kreeg een huis en tuin in Oisterwijk, naast Johannes die Greve en naast Heijlwigis Aleijdis van Eel.

21. 26-07-1409 1186 / 209-7
Walterus Johannis Willems man van Elizabet, Gerardus die Boijter man van Margarete, dvw eerstgenoemde Johannes,
1/3 deel van een stuk land genaamd het Hoolbroec in Oisterwijk nabij de Ruelkens Dijk, naast erfgoed van de h.geest van ‘s-Hertogenbosch en naast kvw Jacobus Steenwech, strekkend aan Ludolphus uut de ?Boemel, welk 1/3 deel ligt naast erfgoed van voornoemde Ludolphus, overgedragen aan Godescalcus zvw Willelmus van den Stake ten behoeve van zijn moeder Yda wv genoemde Willelmus van den Stake en aan Willelmus Willelmi van den Stake,
verkochten aan Henricus Willelmi van den Stake ten beoeve van hem en van Arnoldus en Engelberna, kv voornoemde wijlen Willelmus van den Stake.

22. 26-07-1409 1186 / 209v-7 t/m 210-3
Delijana dvw Johannes zvw Willelmus van den Stake gaf uit aan voornoemde Walterus Johannis Willems een beemd in Udenhout, naast Egidius de Goerle en naast Nycholaus Stert en wijlen Henricus Bonten, strekkend aan Walterus Johannis Willems en aan wijlen Metta Palaerts, voor 1/3 deel van 4 oude groot grondcijns en voor een erfpacht van 1 mud rogge met lichtmis te leveren.
209v-8.
Voornoemde Walterus man van Elizabeth Johannis van der Stake droeg over aan voornoemde Delijana 1/3 deel in een erfpacht van 4 lopen rogge, die Petrus Gerardi Goedewert leverde aan Johannes Willelmi van den Stake, met lichtmis, gaande uit een hofstad in Berkel, naast Walterus Witbols en naast Arnoldus Witbols, welke hofstad voornoemde Petrus in erfpacht kreeg van voornoemde Johannes Willems van den Stake.
210-1.
Voornoemde Walterus man van Elizabeth en Gerardus die Boijter man van Margareta, dochters van wijlen voornoemde Johannes van der Stake, droegen over aan voornoemde Delijana 2/3 deel in een erfpacht van 1 mud rogge, die Henricus Willems van den Stake beloofde aan Elizabeth, Margareta en Delijana, dochters van wijlen Johannes van den Stake, met lichtmis, gaande uit de helft van een hoeve, die Willelmus van den Stake als gift gad aan zijn zoon Johannes van den Stake, in Oisterwijk, naast erfgoed van de h.geest van ‘s-Hertogenbosch en naast Henricus van Haren.
210-2.
Voornoemde Delijana en voornoemde Walterus man van Elizabeth droeg over aan Gerardus die Boijter 2/3 deel in een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit huis, tuin en aangelag in Udenhout, naast Henricus Johannis de Haren en naast Johannes van den Stake en zijn kinderen, welke erfpacht Godescalcus Willelmi van den Stake ten behoeve van kv Johannes van den Stake en wijlen zijn vrouw Maria Arnoldi Appel kocht van Henricus van den Vendijc.
210-3.
Voornoemde Walterus man van Elizabeth droeg over aan voornoemde Delijana 1/3 deel in 2 mud rogge en 24 stramfreedse gulden, die Willelmus Hadewigen zvw Danijelis van den Hautart beloofd had in 3 termijnen te leveren aan Johannes Willelmi van den Stake ten behoeve van hem en van zijn kinderen, verwekt bij Maria zijn eerste vrouw.

23. 27-07-1409 1186 / 210v-6
Petrus en Mechtildis, kvw Johannes Bruijstens, deden ten behoeve van Johannes Mathei Lu afstand van alle erfgoederen die aan voornoemde wijlen Johannes Bruijstens kwamen na overlijden van zijn oom Bruijstinus de Oesterwijc.

24. 29-08-1409 1186 / 231-2 t/m 231v-1 en 5
Johannes Sappeel gaf uit aan Willelmus Vos zvw Henricus van den Bruggen twee molens ter plaatse Stokt in Moergestel, een voor koren en een voor olie, welke voornoemde Johannes voor schepenen van Oisterwijk verwierf van Wijtmannus van den Eijnde, voor een erfcijns van 25 pond aan de hertog, een erfcijns van 40 schelling, een erfpacht van 4½ mud rogge aan de h.geest van Oiesterwijk. Vervolgens beloofde voornoemde Willelmus Vos aan Jacobus van Eel zvw Arnoldus Houtappel en aan Mijchaelis van den Aerde ten behoeve van voornoemde h.geest voornoemde cijns van 40 schelling en pacht. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Willelmus tot onderpand een erfpacht van 1½ mud rogge gaande uit alle goederen van voornoemde Willelmus Vos.
231-3.
Voornoemde Jacobus en Mijchael provisores van de h.geest in Oisterwijk droegen over aan Willelmus Vos zvw Henricus van den Bruggen alle achterstallige jaren van de erfpacht van 4½ mud rogge gaande uit voornoemde 2 molens en uit een erfpacht van 3 mud rogge, welke erfpacht van 4½ mud rgge voornoemde Bruijstinus Johannis Noijden ten behoeve van voornoemde h.geest in Oisterwijk kocht van Gerardus van den Zidewijnden. Daartoe zullen de provisores hem de eerste 2 komende jaren behulpzaam zijn door, zo nodig, de schepenbrieven mee te nemen als de zaak dient.
231v-1.
Johannes Sappeel droeg over aan Reijnerus Scaden een hoeve lands die behoorde aan Henricus Bac van Westilborch, en waarin deze woonde, in Tilburg, en een stuk land genaamd een brake, die voornoemde Henricus hield van de hertog, welke hoeve en stuk land voornoemde Johannes gerechtelijk na schepenvonnis van Oisterwijk verwierf van Mijchaelis van der Aerde namens het klooster van Tongerloo.
231v-5.
Willelmus Vos zvw Henricus van der Bruggen beloofde aan Jacobus van Eel ten behoeve van de h.geest in Oisterwijk 25 gulden gulden en 1 mud rogge, met Remigius over 2 jaar.

25. 05-09-1409 1186 / 235-1
Johannes Willelmi Coman verkocht aan Mathijas Henrici Mathijs een erfpacht van 1½ mud rogge met lichtmis te leveren, gaande uit een huis met grond en tuin onder Oisterwijk, naast Agnes Wellens en erfg Jacobus Nouden en naast Johannes Henrici Corstinen, welke erfpacht Nycholaus Nycoel zvw Nycholaus Nycoel beloofde aan voornoemde Johannes Coman.

26. 10-10-1409 1186 / 251-3
Henricus Buef van Oesterwijc, Aleijdis, Luijtgardis en Elizabeth zijn dochters, beloofden aan Godefridus Cuper 44 gulden en 22 plakken, met Kerstmis aanstaande te betalen.

27. 24-10-1409 1186 / 262-1 en 2
Yda Johannis Zadelmaker wv Gerardus van der Oetheren verkocht aan Elizabeth Walteri van den Dael ten behoeve van haar en van Johannes en Nycholaus, kinderen van voornoemde wijlen Walterus [vervaagd: huis en tuin] onder Oisterwijk, naast eertijds Willelmus sBeckers thans zijn dochter Heijlwigis van Eel en naast eertijds Petrus van der Hoeven thans Johannes die Greve, welk huis en tuin voornoemde wijlen Johannes Zadelmaker verwierf van Johannes Jacobs zoon [..vervaagd..] en welk huis en tuin kwamen aan voornoemde Yda, toen zij weduwe was, na overlijden van haar moeder Elizabeth wv voornoemde Johannes.
262-2.
Wijtmannus van den Dael zag af van vernadering.

28. 05-12-1409 1186 / 283-3
Johannes Godefridi Vos droeg over aan Henricus Bac zvw Godescalcus Rodolphi Roesmont 1/4 deel in de helft die behoort aan Mechtildis wv Godescalcus Rodolphi Roesmont in een moer ter plaatse Stalberg, in Oisterwijk, welk 1/4 deel omvat 6 ....... ?roeden, en gelegen is aan de zijde van Oisterwijk, en welke helft Arnoldus de ?Karchove ....... Johannes, Willelmus en Jordanus, kvw voornoemde Godefridus Vos kochten van Hilla Ghibonis .......

29. 12-12-1409 1186 / 286v-6
Bela wv Henricus Grove, haar zoon Henricus, Theodoricus van Otterdijc man van Agnes, Jordanus Hack man van Elizabeth en Henricus van Achel man van Bela, dochters van wijlen voornoemde Henricus, en Agnes Theodorici van der Heijden verkochten aan Johannes Ghisberti van den Leempoel een akker van wijlen heer Gerardus Groij priester, genaamd de Holaarse Akker, in Oisterwijk, beiderzijds naast voornoemde Johannes Ghisberti van den Leempoel, strekkend met een einde aan Zuetina van Haren.

30. 12-12-1409 1186 / 287-2
Walterus Johannis Willelmi Glavijman droeg over aan zijn broer Laurencius Vannij zvw voornoemde Johannes de helft in een erfpacht van ½ mud rogge met Andreas te leveren, verkocht aan voornoemde wijlen Johanni door Hessello ?Doerman.

31. 19-12-1409 1186 / 291-2
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc en Reijnerus Scaden beloofden aan de secretaris ten behoeve van Anch....... ....... 12 franse kronen met Pasen aanstaande te betalen.

32. 19-12-1409 1186 / 292-1
Johannes die Bije zv Nycholaus Nycoel zv Nycholaus Nycoel de Oesterwijc verkocht aan Johannes Petri Broc een erfpacht van 1 mud rogge met Remigius te leveren, gaande uit
1. een huis en tuin onder Oisterwijk, naast huis en tuin van Nycholaus Plume en naast kv Gerardus H.......,
2. erfgoederen die voornoemde wijlen Nycholaus Nycoel verwierf van erfg Godefridus Snoecs, waaruit ....... Moelner een erfpacht beurt,
3. erfgoederen die voornoemde wijlen Nycholaus Nychoel verwierf van Johannes van Eel, uitgezonderd een tuin waarin Mathijas Mersman zal herbouwen,
4. alle goederen van voornoemde Nycholaus Nychoel, erfelijke en haaflijke,
5. een erfpacht van 1 mud rogge, die Johannes die Klerc de ....... leverde aan voornoemde Nycholaus Nycoel.

33. 04-01-1410 1186 / 300v-4
Johannes, Walterus, Godefridus, Katharina, Elizabeth, Agnes, Aleijdis kvw Lambertus zvw Walterus Doerman deden ten behoeve van Cristianus Henrics zoon de Tilborch en zijn erfgenamen afstand van een erfpacht van ½ mud rogge, met Bartholomeus te leveren, gaande uit een huis en tuin in Oisterwijk ter plaatse de Hoeven en uit andere erfgoederen van Arnoldus Johannis Robben, welke erfpacht voornoemde Lambertus Walteri kocht van voornoemde Arnoldus Johannis.

34. 09-01-1410 1186 / 304-9
Henricus Willelmi van der Spranc droeg over aan zijn zuster Ermgardis vrouw van Martinus Broc alle goederen die hem aangekomen zijn van zijn ouders, onder Oisterwijk, uitgezonderd een erfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde Martinus hem levert.

35. 23-01-1410 1186 / 314v-9
Petrus Willelmi van der Heijden verkocht aan Nycholaus Ackerman van Oesterwijc een erfpacht van 1 mud rogge, met Andreas te leveren, gaande uit een stuk land in Oisterwijk ter plaatse Wippenhout, naast Jacobus Sceijven en naast erfgoed genaamd het Loebroek, strekkend van Willelmus Gobels tot aan Rutgherus de Audenhoven, uit een tuin daarnaast en uit de gebouwen erop.

36. 25-01-1410 1186 / 316v-3
Henricus die Kemmer de Oesterwijc beloofde aan Arnoldus de Beke 21 gulden met Pasen aanstaande te betalen.

37. 13-02-1410 1186 / 329-1
Laurentius Gerardi Willems verkocht aan Henricus Arnoldi Appels een erfpacht van ½ mud rogge, die voornoemde Arnoldus Appel hem beloofde, met lichtmis te leveren, gaande uit
1. ....... eertijds van voornoemde Laurentius,
2. een stuk land (of de oostelijke helft ervan?) genaamd de Molenhof in Oisterwijk, naast die(?) van Heijnen, Johannes van Engelen, Elizabeth Zadellers en eertijds Walterus Nerincs en naast de waterlaat, strekkend aan Willelmus Sorgghe(?) en aan Arnoldus Walravens.

38. 27-02-1410 1186 / 338v-5
Bruijstinus Jans van Oesterwijc verklaarde dat Hermanus Marcelijs voldaan heeft 48 gulden die voornoemde Hermanus hem de afgelopen twee jaar had moeten betalen wegens huur van Baks Kamp.

39. 27-02-1410 1186 / 340v-12
Henricus die Kemmer van Oesterwijc, Willelmus van Riel en Wautgherus Boert beloofden aan mr. Johannes de Best 8 gulden met pinksteren aanstaande te betalen.

40. 20-03-1410 1186 / 357v-3 en 4
Bruijstinus Bruijstini de Oesterwijc en Arnoldus Houtappel beloofden aan de secretaris ten behoeve van de als tweede genoemde Bruijstinus 100 gulden met Pasen over een jaar te betalen.
357v-4.
De eerste zal de andere schadeloos houden.

41. 27-03-1410 1186 / 359v-4 en 5
Godefridus van Brecht, Reijnerus Willems van Beke en Henricus Godewert van Ghestel beloofden aan Bruijstinus Jans van Oesterwijc 33 franse kronen met St.Jacob aanstaande te betalen.
359v-5.
Voornoemde Godefridus droeg over aan Reijnerus Willems van Beke al zijn beesten op de hoeve van Godefridus in Moergestel en 24 holland gulden die voornoemde Reijnerus Willems van Beke, zijn laat, hem binnen 2 jaar moet betalen, wegens voorlijf van de hoeve.

42. 04-04-1410 1186 / 368v-8
Arnoldus van Hackenen droeg over aan zijn broer Arnoldus Rover Willems zoon al zijn beesten, “pecoralia” goederen en roerende goederen op erfgoederen van voornoemde Arnoldus in Oisterwijk.

43. 17-04-1410 1186 / 375v-9
Godefridus Godefridi Delijen de Oesterwijc beloofde aan de secretaris 19 gulden na maning te betalen.

44. 24-04-1410 1186 / 380v-10 en 11
Johannes die Haen droeg over aan de broers Johannes Broc en Henricus Broc, zvw Petrus Broc, en aan Willelmus Martini Broc alle goederen van eerste genoemde Johannes onder Oisterwijk en Enschot.
380v-11.
Voornoemde Johannes Broc, Henricus en Willelmus beloofden aan voornoemde Johannes die Haen dat zij laatste genoemde Johannes zullen onderhouden en voeden in het huis van voornoemde Henricus (voedsel, drank, klompen en kleding naar zijn staat).

45. 20-05-1410 1186 / 396-8 t/m 10
Nycholaus Nycoel man van Margareta, Walterus der Kijnderen lapicida man van Elizabet, dochters van wijlen Mathijas Poijnenborch en wijlen Margareta Godefridi Zadelmaker, verkochten aan Hilla Henrici van den Amervoirt
1. een stuk land in Oisterwijk, naast Henricus Bloijs en naast Godefridus die Smijt, welk stuk land voornoemde wijlen Mathijas vernaderde van Arnoldus Coppen zoon,
2. erfpacht die voornoemde wijlen Godefridus en Mathijas uit voornoemd stuk land beurden.
396-9.
Paulus die ?Wit zag af van vernadering.
396-10.
Voornoemde verkopers verkochten aan Ghibo Jacobs van Eel een akker in Oisterwijk nabij de waterlaat genaamd de Nedervonder, nabij de Molenakker en naast Johannes van der Eijnde, en de erfpacht die voornoemde Godefridus en Mathijas daaruit beurden.

46. 26-05-1410 1186 / 398-5
Johannes Johannis van Buten en zijn vrouw Hadewigis droegen over aan Johannes die Bije zv Renerus de Mechelen een lijfpacht van 1 mud rogge, die Henricus die Kemmer zvw Willelmus Godevaerts van der Vloet aan hen beloofde, met lichtmis, uit alle goederen van voornoemde Henricus Kemmer, in Oisterwijk.

47. 19-06-1410 1186 / 414-2
Gerardus, zvw Willelmus de Geffen molenaar en wijlen Margareta Johannis de Uden valkenier, Droeg over aan zijn broer Johannes van Uden zvw Willelmus de Geffen zijn deel, hem van zijn ouders aangekomen, in een erfcijns van 3 pond, welke cijns Godefridus van den Straten de Hellevoirt beurde met St.Thomas in 10 bunder genaamd de Vriesdonk in Oisterwijk nabij goederen van Godefridus Bosteel, welke cijns voornoemde wijlen Johannes de Uden kocht van voornoemde Godefridus van den Straten.

48. 24-07-1410 1186 / 437v-4
Goessen Groijs wonend nabij Oisterwijk verkocht aan Henricus Hoernken zvw Andreas een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit een kamp in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, naast Johannes Maes en naast Willelmus van den Heijden, strekkend aan de gemeint van Haaren.

49. 04-08-1410 1186 / 445-6
Johannes van der Vijns van Oesterwijc beloofde aan Henricus Gescken 34½ gulden met Remigius aanstaande te betalen.

50. 03-09-1410 1186 / 457v-7
Henricus die Wijse wonend in Oisterwijk verkocht aan Henricus Hack smid een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit een beemd genaamd de Berkdonk in Oisterwijk, naast Hilla van der Amervoert en naast Arnoldus de Laerhoven, strekkend van erfgoed van de verkoper tot aan de Aa.

51. 25-09-1410 1186 / 466-6 t/m 8
Godefridus Godefridi Delijen de Oesterwijc en Henricus van Geldorp nzvw heer Henricus investitus van Geldrop beloofden aan Johannes van der Hautart 13 franse kronen met Martinus aanstaande te betalen.
466-7.
De eerste zal de andere schadeloos houden.
466-8.
Voornoemde Henricus de Geldorp beloofde aan Theodoricus van der Vloet en Johannes Henrici Knapen ... franse kronen en 7 plakken met Kerstmis aanstaande te betalen.

‘s-Hertogenbosch, R.1187 ../ 14
oktober 1410 - september 1412
001-500

52. 30-10-1410 1187 / 14-7 en 8
Mathijas Henrici Mathijs droeg over aan Jacobus Appels en Mijchaelis van den Eerde, procurates van de h.geest in Oisterwijk, ten behoeve van de h.geest, een erfpacht van 1½ mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin onder Oisterwijk, welke erfpacht voornoemde Mathijas kocht van Johannes Willelmi Coman.
14-8.
Voornoemde Jacobus en Mijchael procuratores verklaarden dat voornoemde Mathijas aan de h.geest de erfpacht van ½ mud rogge heeft gegeven, die voornoemde wijlen Henricus in zijn testament een de h.geest had vermaakt.

53. 12-11-1411 1187 / 19-5
Petrus de Best en Arnoldus Mersman beloofden aan Gerlacus Boest ten behoeve van hem, Goeswinus Goeswini Steenwech en heer Theodoricus Boest investitus van Oisterwijk, 123(?) holland gulden met Bartholomeus aanstaande te betalen.

54. 12-11-1411 1187 / 20-4
Godefridus de Casselaer droeg over aan Nycholaus genaamd Coel zvw Johannes Feijtcoren en aan Henricus van der Aavoert een tuin in Oisterwijk, beiderzijds naast Elizabeth Laureijns, aan hem gerechtelijk verkocht na schepenvonnis van ‘s-Hertogenbosch door Reijnerus Schade.

55. 27-11-1410 1187 / 26v-5
Heer Johannes priester zv Bruscani Jans zoon de Oesterwijc droeg over aan Renerus Scade 250 oude schilden, beloofd aan mr Godefridus de Rode ten behoeve van genoemde heer Johannes door Goeswino Ghibonis Harinc.

56. 18-12-1410 1187 / 38v-3
Walterus Henrici Toijten gaf uit aan Fredericus Lamberti van der Rijt een stuk land in Oisterwijk in de Acht Hoeven, naast Margareta Lemmens en naast erfg Hubertus Piggen, strekkend van de Groenstraat tot aan voornoemde Margarete, welk stuk land genoemde Walterus verwierf van Petrus Toijt, voor een erfpacht van ½ mud rogge met lichtmis te leveren. Voornoemde Fredericus moet hierop een huis bouwen van 10 nieuwe gulden.

57. 12-02-1411 1187 / 55v-3 t/m 6
Everardus Zibben van der Schueren droeg over aan Aleijdis Alberti Kersmaker ten behoeve van Henricus Back zvw Godescalcus Roesmont 1/3 deel in 1/4 deel van een moer in Oisterwijk ter plaatse Stalbergven, naast de waterlaat en naast de gemeint, strekkend tot aan een moer van Rodolfus Godescalci Roesmont, welk 1/3 deel voornoemde Everardus kocht van Walterus van den Loo.
55v-4.
Voornoemde Wijtmannus en Jordanus Godefridi Vos beloofden aan Aleijdis Alberti Kersmaker ten behoeve van Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 19½ guldeb met lichtmis over een jaar te betalen.
55v-5.
Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Aleijdis ten behoeve van Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 19½ guldeb met lichtmis over twee jaar te betalen.
55v-6.
De eerste beloofde de andere schadeloos te houden.

58. 09-04-1411 1187 / 114v-3
Bruijstinus Bruijstini Jans zoon de Oesterwijc beloofde aan Henricus de Geffen Jans zoon 45V nieuwe gulden met pinksteren aanstaande te betalen.

59. 20-04-1411 1187 / 118-2 t/m 5
Theodoricus Jacops man van Katharina wv Godefridus van den Hezeacker, Arnoldus en Aleijdis kvw voornoemde Godefridus van den Hezeacker, Gerardus die Jongh man van Gertrudis, Peregrinus Theodorici van Driel man van Hilla, en Emondus Henrics man van Elizabeth, dochters van wijlen voornoemde Godefridus van den Hezeacker verkochten aan Bruijstinus Jans zoon de Oesterwijc
1. een erfpacht van 4 mud en 7 lopen rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit het Goed ten Bogaard, in Oirschot, overgedragen aan voornoemde Godefridus van den Hezeacker en Johannes die Bije zvw Walterus de Berkel,
2. een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren uit een beemd genaamd de Brede Beemd, gelegen naast Nemelaar en de watermolen genaamd de molen ter Borch, verkocht aan voornoemde Godefridus van den Hezeacker door Walterus Walteri Nerinc.
118-3.
Bruijstinus Bruijstini Jans zoon zag af van vernadering.
118-4.
Voornoemde Bruijstinus beloofde aan Emondus Henrics 43 franse kronen op 15 mei aanstaande te betalen.
118-5.
Voornoemde Bruijstinus beloofde aan voornoemde Emondus 50 franse kronen met Remigius aanstaande te betalen.

60. 18-06-1411 1187 / 160-5 en 6
Arnoldus Doerman, Elizabeth en Katharina, kvw Walterus Doerman, Henricus Tielkens man van Katharina dvw genoemde Walterus verkochten aan Walterus Arnoldi Langherbeen
1. een erfpacht van 4 lopen rogge, overgedragen aan Johannes Doerman zvw voornoemde Walterus door zijn broer Hessello zvw voornoemde Walterus,
2. een erfpacht van 4 lopen rogge, die Walterus Moijnen beloofde aan voornoemde Johannes zvw Walterus, met lichtmis te leveren.
160-6.
Henricus Tielkens droeg over aan Arnoldus Doerman een erfpacht van 4 lopen rogge, die Walterus Meijnen beloofde aan voornoemde Henricus, met lichtmis te leveren.

61. 03-07-1411 1187 / 170v-1 t/m 4
Arnoldus Hacke zvw Wellini Rovers verhuurde aan Johannes Lupprechs een hoeve genaamd het Goed ter Borch in Oisterwijk, voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen pinksteren, de eerste 4 jaar voor 8½ mud rogge met lichtmis te leveren, en het vijfde jaar voor de helft van de vruchten te pachters recht.
170v-2.
Voornoemde Arnoldus Hacke beloofde aan voornoemde Johannes Lupprechts gedurende 4 jaar met pinksteren elk jaar 8 gelre gulden.
170v-3.
Voornoemde Johannes Lupprechs beloofde aan Leonius Petri Luers 4 mud rogge met lichtmis aanstaande, het zelfde met lichtmis over 1 jaar, en 4½ mud rogge met lichtmis over 3 jaar.
170v-4.
Arnoldus Hacke verhuurde aan Johannes Lupprechs een hoeve genaamd het Goed ter Borch in Oisterwijk voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen pinksteren, de eerste twee jaar voor 4 mud rogge, en de twee erop volgende jaren voor 4½ mud rogge, en het vijfde jaar te pachters recht.

62. 05-09-1411 1187 / 208v-4
De broers Arnoldus Rover en Arnoldus van Hackenen, kvw Wellinus Rovers, verhuurden aan Johannes van den Eijnde de Oesterwijc en Johannes Lipprechts twee watermolens, een voor graan en een voor olie, in Oisterwijk ter plaatse ter Borch, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Bartholomeus, te molenaars recht, voor 59 holland gulden per jaar, de eerste drie jaar te betalen aan Beatrix dvw Renerus Loden en het laatste jaar aan voornoemde Arnoldus van Hackenen ent Arnoldus Rover, de helft met Kerstmis en de helft met St.Jan. Zouden voornoemde Johannes en Johannes iets in de molens moeten bouwen, dan mogen ze kosten daarvan inhouden van de som van 59 gulden van het laatste jaar. De dijken van de molens mogen slechts met aarde uit de waterlaten naast de dijken worden hersteld. De huurders beloofden Albertus zvw Renerus Loden ten behoeve van voornoemde Beatrix, de voorwaarden na te komen.

63. 07-01-1412 1187 / 213-1 en 2
Petrus die Wit de Oesterwijc verkocht aan Wolterus Johannis de Ghorpe een erfpacht van 2 mud rogge, gaande uit
1. 2 bunder beemd in Oisterwijk ter plaatse het Rietven, naast eertijds Henricus Bont en naast Henricus van der Diesen,
2. huis, erf en tuin onder Oisterwijk, naast Gerardus Lucie en naast Johannes van den Eijnde, strekkend van de weg achter tot aan het water,
3. een zester land onder Oisterwijk, naast Wijtmannus van den Dael en naast heer Walterus Bac priester.
213-2.
Terug te kopen binnen 4 jaar na afgelopen lichtmis. (niet afgemaakt).

64. 15-10-1411 1187 / 241v-5
Arnoldus die Gruijter van Oesterwijc, Jacobus de Bladel de Oesterwijc, Johannes Arnoldi Leckerman en Henricus Mathie van Huculem beloofden aan Petrus Mijs 283 gulden met St.Jan aanstaande te betalen.

65. 29-10-1411 1187 / 251-5
Arnoldus die Greve de Oesterwijc, Henricus van der Avoert de Oesterwijc en Elizabeth van der Dael beloofden aan Bartholomeus Everardi ten behoeve van hem en van Petrus Gortere 67½ engelse nobel, 2/3 deel op zondag letare en 1/3 deel met pinksteren aanstaande.

66. 06-11-1411 1187 / 256-7
Petrus Meeus van Oesterwijc en Johannes die Greve beloofden aan Nycholaus genaamd Coel Lijs....... 267 gulden met St.Jan aanstaande te betalen.

67. 10-12-1411 1187 / 277v-3
Johannes de Broeghel kramer droeg over aan Margareta vrouw van Johannes van Arle nzvw Theodoricus de Arle priester, ten behoeve van haar man Johannes
1. een erfpacht van 4 lopen rogg, met lichtmis te leveren, gaande uit een eind van een streep land gelegen achter Oisterwijk in de Akkeren,
2. een erfpacht van 2 lopen rogge, gaande uit een deel van genoemde streep,
3. een erfpacht van 2½ lopen rogge uit een deel van genoemde streep,
overgedragen aan Metta vrouw van eerstgenoemde Johannes ten behoeve van voornoemde Johannes, door Henricus Zorghe zvw Albertus de Geffen.

68. 16-12-1411 1187 / 283v-2 en 3
Petrus Meeus van Oesterwijc verkocht aan Elizabeth Pauli vrouw van Henricus Rovers ten behoeve van voornoemde Henricus een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit
1. huis, erf en tuin, in Oisterwijk, naast kvw Wolterus Wijten en naast Johannes van den Eijnde, strekkend van de weg tot aan het water,
2. een beemd van 1 bunder in Oisterwijk, naast Henricus die Bont en naast Arnoldus Hermans,
3. ½ mudzaad land in Oisterwijk, naast Wijtmannus van den Dael en naast heer Walterus Bac priester.
283v-3.
Borchardus de Zulikem zag, in afwezigheid van voornoemde Henricus af van vernadering.

69. 17-12-1411 1187 / 284v-6 en 7
Zebertus Zebrechs zoen van Oesterwijc, Engbertus Engberti Borchman, Engbertus Hoefsleger en Henricus van der Aafoert beloofden aan Elizabeth wv Johanni ?Yode 102 holland gulden, de helft met St.Jan aanstaande en de heflt met Kerstmis over 1 jaar.
284v-7.
De eerste twee zullen de anderen schadeloos houden.

70. 28-01-1412 1187 / 316v-3
Johannes Petri Emmen man van Reijnsa genaamd Reijze dvw Gerardus Witloc droeg over aan Gerardus zvw voornoemde Gerardus Witloc alle erfgoederen, hen aangekomen van de ouders van Reijnse, onder Helvoert en Haaren bij Oisterwijk.

71. 04-02-1412 1187 / 325v-4 en 5
Johannes de Broegel kramer verkocht aan Willelmus Willelmi van den Kerkove een stuk land onder Oisterwijk ter plaatse de Schijf, naast Arnoldus Kersmis en naast voornoemde Arnoldus Kersmis en erfgoed van het gasthuis, strekkend van Petrus Meeus tot aan eertijds Johannes de Dordrecht.
325v-5.
Zebertus Johannis van Geffen zag af van vernadering.

72. 25-04-1412 1187 / 327-4
Ghibo Johannis Hoirze gaf uit aan zijn broer Hermanus Johannis zijn deel in goederen van wijlen Gerardus Zebrechs, onder de eninge van Oisterwijk, voor een erfpacht van 1½ mud rogge met lichtmis te leveren.

73. 22-02-1412 1187 / 343-7 en 8
Henricus Egidii Bruijninc verhuurde aan heer Egidius Jacobi de Dusel priester het schrijversambt van Oisterwijk, voor een epriode van 3 jaar ingaande St.Jan aanstaande, voor 20 gulden per jaar, de helft met Kerstmis en de helft met St.Jan te betalen. Heer Egidius beloofde samen met Henricus Wijten en Petrus Poijnenborch.
343-8.
Voornoemde heer Egidius beloofde Henricus Wijten en Petrus schadeloos te houden.

74. 24-02-1412 1187 / 345v-3 en 4
Gerardus de Aa, zvw Gerardus de Aa en wijlen Elizabeth, droeg over aan Hilla van der Amervoert een erfpacht van 2 mud rogge, uit een erfpacht van 15 mud rogge, welke erfpacht van 15 mud Elizabeth Coptiten wv Nycholaus Coel Walteri Colen soen de Buscoducis beurde uit een hoeve in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, welke hoeve behoorde aan Henricus Jans van der Amervoert de Ghestel, en welke 2 mud rogge voornoemde wijlen Elizabeth Coptiten in haar testament vermaakt had aan voornoemde wijlen Elizabeth vrouw van voornoemde wijlen Gerardus de Aa.
345v-4.
Johannes Dicbier zag af van vernadering.

75. 24-02-1412 1187 / 346-3 en 4
Johannes die Smijt van Oesterwijc verkocht aan Katharina de Wijck begijn van het klein begijnhof in ‘s-Hertogenbosch een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met allerheiligen, gaande uit
1. huis, erf en tuin in Oisterwijk, naast Engbertus Smijters en naast kvw Johannes Smijt,
2. ½ bunder beemd genaamd de Mortel in Oiesterwijk ter plaatse Wippenhout, naast kvw Johannes Ansems en naast Gobelens kinderen.
Genoemde erfpacht zal na overlijden van koopster overgaan op de verkoper als die dan leeft en anders op diens erfgenamen. (Het is dus eigenlijk een lijfpacht).

76. 10-03-1412 1187 / 359v-4
Willelmus Walteri Poijnenborch verkocht aan Henricus Appel zvw Arnoldus Appel de Lucel een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 3 lopen land onder Oisterwijk nabij het Sinhelsveken, naast Henricus Lupprechts en naast de weg, strekkend van voornoemde Henricus tot aan Johannes Lupprechts.

77. 24-03-1412 1187 / 371v-4
Arnoldus die Meijer, zvw Petrus Kostkens, weduwnaar van Yda Zeberti de Krekelhoven, droeg over aan Johannes Johannis die Meijer het vruchtgebruik in een stuk land in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, naast de weg en naast andere naburen, strekkend van Arnoldus Emmen tot aan Henricus Wijse, welk stuk land Zebertus de Krekelhoven in erfpacht kreeg van Johannes van Ele, zijn zoon Henricus en Johannes Wijtmans en van welk stuk land voornoemde Yda een helft kocht van Johannes Kuijst zvw Walterus de Ghesel, man van haar zuster Margareta.

78. 20-04-1412 1187 / 391v-3
Johannes Kuijst, zv Rodolphus Kuijst en wijlen Frederima Gerardi Raet, droeg over aan Jacobus de Eel zvw Arnoldus Houtappel ten behoeve van de h.geest en de kerkfabriek van Oisterwijk het deel dat behoorde aan voornoemde Frederima, en dat thans behoort aan voornoemde Johannes en zijn broer Bertholdus of hun kinderen, na overlijden van heer Egidius priester eertijds clericus of bediende van wijlen jkvr Jutta, tante van wijlen Bertholdus Voghet, in een hoeve die was van voornoemde wijlen Bertholdus, in Udenhout in de Mortel, welke hoeve voornoemde wijlen Bertholdus in zijn testament vermaakt had aan de h.geest van Oisterwijk en aan de kerkfabriek van Oisterwijk.

79. 15-06-1412 1187 / 429v-3 (en 4)
Ghibo Arnoldi van der Hoeven verkocht aan Henricus de Vessem smid een erfpacht van 1 mud rogge, met allerheiligen te leveren gaande uit
1. een stuk land in Oisterwijk ter plaatse de Hoeven, naast Arnoldus Robben en naast Arnoldus, broer van voornoemde Ghibo, strekkend aan de gemeint,
2. een beemd genaamd het Elsbroek, in Oisterwijk ter plaatse Heukelom, naast de gemeint en naast kinderen van den Pas.
Na overlijden van voornoemde koper en zijn vrouw Guedeldis Johannis van den Smedebroec gaat de erfpacht terug naar de verkoper of diens erfgenamen.

80. 23-06-1412 1187 / 436v-5 en 6
Johannes de Broegel man van Mechtildis, zuster van wijlen Henricus Zorge, droeg over aan Margareta dvw Wolterus van den Dael ten behoeve van haar man Johannes de Arle nzvw heer Theodoricus de Arle priester, een erfcijns van 15 schilling, gaande uit huis en tuin van wijlen Hilla Stoelen, welke erfcijns voornoemde Mechtildis verwierf van haar broer Henricus Zorge.
436v-6.
Voornoemde Johannes en zijn vrouw Mechteldis droegen over aan voornoemde Margareta ten behoeve van haar man Johannes de helft van een huis, erf en tuin van wijlen Hilla Stoels in Oisterwijk, naast Mathijas van Huculem en naast Johannes de Arle nzvw heer Johannes de Arle priester, strekkend van de straat tot voornoemde Johannes de Arle. Het gehele goed was belast met een erfcijns van 2 schilling en een erfcijns van 5 schilling.

81. 13-07-1412 1187 / 454-1
Henricus van den Hovel droeg over aan Berisius de Oirle Gerit zoon man van Elizabeth Berisii de Breda alle erfgoederen onder Venloon en alle cijnzen en pachten onder Tilburg en Oisterwijk en alle roerende goederen, aan hem verkocht door Berisius de Breda.

82. 03-08-1412 1187 / 467v-6
Jkvr Aleijdis wv Willelmus van Langelaer herriep de bevoegdheid haar cijnzen te manen, verleend aan Johannes van der Hautart of aan wie dan ook.
Zij verleende nu die bevoegdheid aan Brustinus Brustini van Oesterwijc.

83. 02-08-1412 1187 / 469v-1
Johannes Henrici de Marle droeg over aan Johannes Wolteri Comans ½ lopen beemd in Oisterwijk ter plaatse Wippenhout, naast kvw Godefridus Gobel en naast Walterus Anselmi Tijmmerman, aan voornoemde Johannes in erfcijns gegeven door Johannes Anselmi Tijmmerman de Gestel prope Oesterwijc.

84. 03-08-1412 1187 / 470v-2
De broers Johannes en Henricus, zvw Johannes Karnauwe, Johannes de Oijen, Theodoricus van den Water en Albertus Johannis de Uden schoonzoon van voornoemde wijlen Johannes Karnauwe deden ten behoeve van Hubertus zvw voornoemde Johannes Karnauwe afstand van een erfcijns van 3 pond, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en tuin in Oisterwijk, naast Willelmus Cuper en naast Petrus van den Dijke, welke cijns voornoemde Johannes Karnauwe kocht van Johannes Vrient de Oesterwijc schoonzoon van Egidius de Haren.

85. 11-08-1412 1187 / 478v-3
Johannes de Eel man van Elizabeth Jacobi Mertens verkocht aan Johannes Broc Peters zoon een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit
1. huis, erf en tuin in Oisterwijk tegenover de linde, naast Gerlacus zvw Wellen Rovers en naast Margareta wv Willelmus Luijten, strekkend achter aan Johannes die Bije zvw Nycholaus Nycoel,
2. een akker van 3 lopen, in Oisterwijk, naast de straat en naast Nycholaus Ackerman.

86. 18-08-1412 1187 / 482-3 en 4
Willelmus Poijnenborch verkocht aan Sophija Kroecs een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit huis, erf en tuin in Oisterwijk, naast Jacobus van Brakel en naast Katharina van Stoct, strekkend van de straat tot aan Willelmus die Cuper.
482-3.
Petrus Poijnenborch zag af van vernadering.

87. 11-09-1412 1187 / 491-4 t/m 6
Heijlwigis wv Wolterus Wijschart dvw Heijlwigis dvw Hermanus Bac de Oesterwijc en Gerardus Wijsschart als momber van minderjarige kinderen van wijlen voornoemde Wolterus, droegen over aan Gerardus Scilder
1. een erfpacht van ½ mud rogge met lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van Godevardus Pauli de Heijst, welke erfpacht voornoemde Heijlwigis Hermani Bac verwierf van Engbertus Elije van den Hezeacker tezamen met een erfpacht van 1 mud rogge,
2. een erfpacht van ½ mud rogge met lichtmis te leveren gaande uit alle goederen van Gerardus Pauli de Heijst, overgedragen aan voornoemde Heijlwigis Hermanni Bac door Engbertus Elije van den Hezeacker.
491-5.
Franco Willelmi Grieten zag af van vernadering.
491-6.
Vervolgens verklaarde voornoemde Gerardus Scilder dat, zodra kinderen van wijlen Walterus Wijsschart hem beide genoemde erfpachten voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch hebben bevestigd, dat dan voornoemde Gerardus Wijsschart en zijn goederen van vermelde belofte ontlast zullen zijn.

‘s-Hertogenbosch, R.1188 ../ 15
oktober 1412 - september 1414
001-495

88. 10-10-1412 1188 / 6v-2 t/m 4
6v-2.
Johannes de Orthen zvw meester Petrus de Orthen verkocht aan Jacobus Tijt en Wolterus Coptiten, broers, een erfcijns van 22 pond, die behoorde aan Arnoldus Hacke en zijn vrouw Margareta dvw heer Rutgherus de Ouden ridder, in een erfcijns van 106 pond, welke cijns van 106 pond Arnoldus Rover zvw Nycholaus de Ouden beurde, de helft met Kerstmis en de helft met St.Jan, uit
1. goederen van wijlen voornoemde Arnoldus Rover genaamd Aanschot, gelegen in Zon, en uit de jurisdictie(?) bij die goederen behorend,
2. uit goederen van wijlen voornoemde Arnoldus Rover genaamd ter Borch, gelegen in Oisterwijk, en uit zijn watermolen aldaar,
3. een erfpacht van 9 mud graan, deels rogge en deels haver, gaande uit de molen in Kol in Nuenen,
4. alle andere goederen van wijlen Arnoldus Rover,
en welke cijns van 22 pond voornoemde Johannes zv Truda (en wijlen zijn vrouw Mechtildis) kocht van voornoemde Arnoldus Hacke en zijn vrouw Margareta.
6v-3.
Oebelinus Boilghijn deed ten behoeve van voornoemde Jacobus en Wolterus afstand.
6v-4.
Petrus Ghevardi de Orthen zag af van vernadering.

89. 24-11-1412 1188 / 33-4 t/m 6
33-4.
Gerardus van Huculem zvw Henricus die Pape de Huculem verkocht aan Mechteldid Posteels wv Godescalcus Roesmont een erfpacht van 3 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit
1. een huis, erf, tuin en aangelag, in Oisterwijk ter plaatse Heukelom, beiderzijds naast Theodericus Wanghe en kinderen, strekkend van de straat tot aan Arnoldus Buckincs,
2. een stuk land genaamd Komanshoeve(?), deels heide, deels weide en deels akkerland, in Oisterwijk ter plaatse Heukelom, naast kvw Petrus Start en naast de straat, strekkend aan genoemde kvw Petrus Stert en aan ....... wijlen Godefridus van den Pas, Henricus Broc, Thomas Hessels, Thomas de Penu en meer anderen,
3. een heihoeve, aldaar, naast voornoemde kvw Petrus Stert en naast de straat, strekkend van Henricus van den Woude tot aan de straat,
4. twee stukjes land genaamd de Steltakkers, 2 lopen groot, aldaar,
a. naast Johannes Vrient en naast Nycholaus de Arle,
b. naast voornoemde Nycholaus de Arle en naast een ander erfgoed van Nycholaus de Arle, strekkend tot aan de straat,
5. een stuk land genaamd het Raaphofke, aldaar, naast voornoemde Nycholaus de Arle en naast Arnoldus Andries, strekkend van vornoemde Arnoldus tot aan de straat,
6. een beemd genaamd de Mers(?), aldaar, naast voornoemde kvw Petrus Stert en naast Nycholaus de Arle, strekkend van de gemene akkers tot aan de straat,
7. een stuk land met houtgewassen, genaamd de Rijsbeemd, aldaar, naast Nycholaus de Arle en naast voornoemde kvw Petrus Stert, strekkend van Nycholaus ....... Heijden tot aan de straat,
reeds belast met een erfcijns van 1 penning, een erfcijns van 4 oude groten, een erfcijns van 20 schelling, een erfpacht van 15 lopen rogge.
33-5. 07-07-1650. (25-08-1648).
Willem Ludius van Wijck heeft bekent dat Wouter Aerts Kievits in den pacht van drie mudden roggen heeft gelost tien vaten gelijck breder blijckt bij scabinale quit....... ....... van Tilborch gepasseert in date den 25 augusti 1648. Actum den VIIden julij anno XVI et L ....... test....... Van Kessel.
33-6. 02-12-1412.
De broers Arnoldus en Henricus, nzvw Johannes Bac Bertouts zoon, beloofdenaan Mechtildis Posteels, dat zij haar nimmer voor het gerecht zullen dagen, wegens beloften en verplichtingen voor schepenen van Oisterwijk aan de broers gedaan, door Johannes de Huculem hun(?) broer.

90. 02-12-1412 1188 / 33-7
Bruijstinus Bruijstini de Oesterwijc verhuurde aan Arnoldus Rovers(?) ?zv [..vervaagd..] Mudekens
1. 20 hout land in Lithoijen in des ?Voren Hove, naast Stephani Arts en naast Ghisbertus Baudekens,
2. 1½ morgen land in Lithoijen ter plaatse Noddenhovel,
3. 1 hout land in Lithoijen ter plaatse de Kortweide,
4. ....... een gemeint in Lithoijen ter plaatse Robbrechts Hove,
voor een periode van 5 jaar, heden ingaande, voor [..vervaagd..] 20 gulden en 12 plakken, met Kerstmis. Belast met 9½ roede dijk [..vervaagd..] van Lithoijen. Onderhoud van dijken en waterlaten van deze goederen.

91. 05-01-1413 1188 / 60-1 t/m 5
Hermanus Johannis Horssen gaf in erfpacht uit aan Hermanus Wijten zv Hermannus Wijten Luers zoon
1. een stuk land genaamd de Hoeve, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, naast Arnoldus de Laerhoven en naast de gemeint,
2. een stuk land, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, naast Hilla van der Amervoert en naast Johannes van den Eijnde,
3. een stuk land aldaar, naast Wolterus van de Loe en naast Theodericus Wange van den Dovenloe,
4. een stuk land genaamd dSmisstuk in Haaren in de jurisdictie van Oisterwijk, naast Petrus van den Loe en naast de Groenstraat,
5. de helft van een beems aldaar, ter plaatse op het Ruet, naast Theodericus Rover en naast de Aa, welke helft jaarlijks gedeeld wordt (rijdt) tegen de andere helft die behoort aan Elizabeth Henrici,
welke erfgoederen tezamen 4 bunder omvatten.
Uitgifte voor een erfcijns van 20 schelling ....... aan de h.geest in Oisterwijk, een erfpacht van 2 mud rogge, een erfpacht van 3 mud rogge, en thans voor een erfpacht van 12 lopen rogge met lichtmis te leveren. Voorts belast met een erfcijns van 10 holland gulden die Gerardus Zeberti Nerinc hieruit aan voornoemde Hermanus beloofde.
60-2.
Genoemde Hermanus Horssen verkocht aan voornoemde Hermanus Wijten zv Hermanus een erfcijns van 10 holland gulden die Gerardus Zeberti Nerinc aan voornoemde Hermanus beloofde, met lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde Gerardus, genaamd de Brake, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, naast de gemeint en naast erfgoed genaamd het Nieuwelijn behorend aan Arnoldus de Laerhoven. De koper mag deze cijns manen op de stukken land in de brief vermeld en op de stukken land die vandaag door voornoemde Hermanus aan de koper in erfpacht werden gegeven.
60-3.
Arnoldus van den Hoeve zag af van vernadering.
60-4.
Genoemde koper beloofde aan de verkoper 60 gulden, op zondag letare aanstaande te betalen.
60-5.
Genoemde koper beloofde aan de verkoper 60 gulden, Met Remigius aanstaande te betalen.

92. 26-01-1413 1188 / 74v-4 t/m 6
Arnoldus Houtappel Ghijsbrechs zoon verkocht aan de secretaris een erfpacht van 3 mud rogge, te Oisterwijk met St.Andreas te leveren, gaande uit de windmolen genaamd de Molen te Kerkhoven, in Oisterwijk.
74v-5.
Bruijstinus Bruijstini zag af van vernadering.
74v-6.
Terug te kopen binnen 6 jaar na lichtmis aanstaande, voor 20 franse kronen per mud.

93. 16-03-1413 1188 / 131v-2
Johannes, zvw Theodericus Nycoel en wijlen Elizabeth Willelmi de Haren, ging accoord met alle delingen gedaan door
1. Johannes, Willelmus, Gerardus en Wolterus, kvw voornoemde Willelmus de Haren,
2. Willelmus, Ludolphus en Elizabeth, kv Godefridus Bomer de Waelwijc en wijlen Mechtildis Willelmi de Haren,
3. Theodericus die Wolf,
4. Johannes Brijevinc,
5. Willelmus zvw voornoemde Theodoricus Nycoel,
6. Petrus Johannis Eessen.
Voornoemde Johannes en Willelmus, kvw Willelmus de Haren, verklaarden dat hiermee voornoemde Willelmus Theoderici Nycoel en Petrus Johannis Essen de belofte ingelost hebben, die voornoemde Willelmus en Petrus deden ten tijde van vermelde deling, te weten dat de deling zou worden goedgekeurd.

94. 17-03-1413 1188 / 132-4 t/m 6
Johannes Wijtmans beloofde aan de broers Willelmus en Johannes, kvw Theodericus Nycoel, een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes.
132-5.
Johannes Willelmi de Haren beloofde aan de broers Willelmus en Johannes, kvw Theodoricus Nycoel, een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, uit alle goederen van voornoemde Johannes de Haren.
132-6.
Steeds terug te kopen met 50 gulden.

95. 13-04-1413 1188 / 154-2
Hermannus Henrici Hermani Scuwinc en Henricus Henrici van den Hoevel droegen over aan Goeswinus zvw Goeswinus Matheeus een erfcijns van 40 schilling, te betalen met St.Remigius, gaande uit een beemd van wijlen Henricus van den Bogarde, in Oisterwijk ter plaatse in de Griffeninge, overgedragen aan Arnoldus de Wesel weduwnaar ten behoeve van Rodolphus Sorghe, door Hilla Ghisberti Zorghe, zuster van voornoemde Rodolphus.

96. 27-04-1413 1188 / 161v-2
Johannes van Loen Henrics zoon en Aleijdis ndvw heer Walterus Bac eertijds investitus van Haaren droegen over aan Johannes zvw Johannis Engelberen de Luijssel 3/4 deel van de helft van een beemd in Haaren ter plaatse Beilver, naast de beemd van kvw Elizabeth van den Venne en naast de beemd van Johannes Gielijs en et Johannes van der Schueren, strekkend aan de Aa en aan een beemd van Jacobus de Laerhoven en Johannes Godefridi Vos, van welke helft het resterende 1/4 deel behoort aan Johannes Bolinc, en welke helft jaarlijks rijdt tegen de andere helft die behoort aan Johannes Danijelis de Vladeracken, tezamen met het recht van weg van deze beemd naar de gemeint over erfgoederen van voornoemde Jacobus de Laerhoven en Johannes Vos. Belast met een erfcijns aan een altaar van St.Geertrudis in de kerk van Oisterwijk.

97. 08-06-1413 1188 / 185v-3
Johannes Smit de Oesterwijc verkocht aan Matheus Maren een erfcijns van 40 schilling, te betalen met Kerstmis, gaande uit een huis, erf en tin, in Oisterwijk, naast Johannes Lupprechts en naast Engbertus genaamd Emme Smijters, strekkend van de straat tt aan de gemeint.

98. 08-06-1413 1188 / 187-8
Goeswinus Goeswini Matheeus droeg over aan Gerardus Scilder een akker van 16 lopen, in Westilburg, in de Stokhasselt, naast eertijds Renerus de Mechelen en naast hereditatem Johannes de Heijst, welke akker voornoemde Goeswinus gerechtelijk, na vonnis van schepenen van Oisterwijk, gekocht had van Jacobus de Eel zv Arnoldus Houtappels als provisor van de kapel van de h.geest in de kerk van Oisterwijk.

99. 13-06-1413 1188 / 189-4 en 5
Godefridus zv Johannes Goijarts de Ghemert man van Jutta Jacobi Pauwels droegen over aan Wolterus Coptiten ten behoeve van hem en van Jacobus Tijt een erfpacht van 1 mud rogge, in een erfpacht van 1½ mud rogge, welke erfpacht van 1½ mud Petrus Stephani van der Amervoert en zijn broer Bartholomeus Stephani leverden aan Egidius Coptiten man van Yda Henrici Bloijs, gaande uit
1. een hoeve die eertijds was van Arnoldus de Bruheze, in Oisterwijk nabij de Kreiten Molen
2. twee bunder, in Oisterwijk,
3. de helft van 7 bunder beemd ter plaatse Leendonk in het Haarense Broek,
4. een heideveld dat bij voornoemde hoeve hoort, in Venloon,
hiervan uitgezonderd de Geselse Beemd, in Esch, welke goederen voornoemde broers Petrus en Bartholomeus in erfpacht kregen van
1. Jacobus Pauwels man van Margareta Henrici Bloijs,
2. Henricus Willelmi van den Borchacker man van Yda dvw Jutta zvw voornoemde Henricus Bloijs,
3. voornoemde Egidius Coptiten,
en welke 1 mud rogge Yda eertijds vrouw van Egidius Coptiten in haar testament vermaakt had aan voornoemde Jutta.
189-5.
Hiervan een instrument maken.

100. 21-06-1413 1188 / 195v-1
Ghibo Heijen de Oesterwijc en Nycholaus van den Dael beloofden aan Yda van Johannis van Berze en Katharina Egidii de Gerwen 127 gulden, de helft met Jacobus en de helft met allerheiligen te betalen.

101. 13-07-1413 1188 / 213-5
Arnoldus die Greve de Oesterwijc, Goeswinus Matheeus en Henricus van der Aben beloofden aan Arnoldus Monic ten behoeve van Hadewigis echtgenote van Goeswinus Mijchiels van Schijedam 75 engels nobel en 27½ oude boddreger, de helft met Remigius en de helft met Martinus aanstaande te betalen.

102. 20-07-1413 1188 / 219v-3
Petrus Arnoldi Poijnenborch, Johannes Nycholai Vlemijnc en Thomas Arnoldi Jans de Cromvoert beloofden aan Johannes Ghiben inwoner van Oisterwijk 34 gulden met Bartholomeus aanstaande over 1 jaar te betalen.

103. 01-09-1413 1188 / 247v-5
Johannes van de Eijnde van Oesterwijc en Marcelius de Vessem beloofden aan Johannes Barron ten behoeve van Amelius(?) (doorgehaald: Barroen) 52 gulden met Kerstmis aanstaande te betalen.

104. 12-10-1413 1188 / 271v-2 en 3
Johannes Broc Jans zoon verkocht aan Arnoldus de Laerhoven ten behoeve van hem en van mr Johannes en Willelmus, broers, kvw Arnoldus de Laerhoven, ½ bunder heideland in 40 bunder in Oisterwijk ter plaatse Bantsvoort, naast de gemeint van Oisterwijk en naast de heer van Boxtel.
271v-3.
Leonius Petri Leurs, Johannes Broc Wouters zoon en Goeswinus Goeswini Matheus deden ten behoeve van voornoemde Arnoldus, mr Johannes en Willelmus, afstand van voornoemde ½ bunder.

105. 26-10-1413 1188 / 279v-1
Hermanus Wijten zv Hermanus Wijten Luers verkocht aan Willelmus de Kuijck gewantsnijder een erfpacht van ½ mud rogge maat van Oisterwijk, met lichtmis te leveren, gaande uit een huis, erf, tuin en aangelag, in Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven, naast Arnoldus de Laerhoven en naast de gemeint van Haaren, strekkend van de gemeint van Haaren tot aan Hilla van der Amervoirt.

106. 12-01-1414 1188 / 325-3 t/m 5
Jkvr Aleijdis wv Willelmus de Langelaer, Bruijstinus Bruijstini de Oesterwijc en Godefridus de Orthen beloofden aan Johannes Walle 36 kronen en 18 brabants boddreger met St.Jan aanstaande te betalen.
325-4.
De eerste twee beloofden voornoemde Godefridus schadeloos te houden.
325-5.
Jkvr Aleijdis beloofde voornoemde Bruijstinus schadeloos te houden.

107. 18-01-1414 1188 / 330-2 en 3
Hermanus Hermani Witen droeg over aan Johannes die Ridder alle erfgoederen die eerstgenoemde Hermanus verwierf van Hermanus Hurzen, onder Oisterwijk.
330-3.
Voornoemde Hermanus droeg over aan voornoemde Johannes al zijn roerende goederen.

108. 25-01-1414 1188 / 332v-6
Henricus Sijmons man van Engelberna ndvw Katharina dvw Petrus Toelen deed ten behoeve van Johannes de Haren Willems zoon afstand van alle erfgoederen van wijlen Elizabeth Petri van der Lijnden, welke erfgoederen Aleijdis dv Henricus Boef de Oesterwijc verwierf van Arnoldus, Johannes en Martinus, kvw Petrus Toelen.

109. 26-01-1414 1188 / 333-7 en 8
Johannes Smijt de Oesterwijc zvw Henricus van Arle verkocht aan Henricus zvw Henricus Wellens een erfcijns van 40 schilling, met St.Thomas te betalen, gaande uit
1. een stuk land in Oisterwijk in de Diese, naast een beemd van Petrus ?de Ele en naast een beemd van Wijtmannus genaamd Wijt van den Dael, strekkend van Jacobus Appels tot aan Leeukinus van der Dijese,
2. 2 lopen land in Oisterwijk ter plaatse de Hoppering, naast Paulus Seghers en naast erfg Johannes Seghers, beiderzijds strekkend aan Wolterus van der Steghen.
333-8.
Terug te kopen binnen 5 jaar na St.Thomas aanstaande met 16 gulden.

110. 05-02-1414 1188 / 341-5 en 6
Johannes Johannis van Laerhoven verkocht aan Philippus Philippi van Bonijngen mesmaker ten behoeve van hem en van zijn broer Henricus en zuster Meliata, een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit
1. een huis, erf, tuin en aangelag onder Oisterwijk nabij de dijk, naast Petrus Yoeden en naast de dijk, strekkend van de Koestraat tot aan voornoemde Petrus,
2. een akker van 4 lopen, naast de Koestraat en naast Bruijstinus Jans,
3. 1/7 deel in 2 bunder beemd in Oisterwijk in het broek genaamd Koningsbrake, naast erfgoed van het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk en naast Jacobus Appels en Elizabeth Henrici.
341-6.
Arnoldus Johannis de Laerhoven zag af van vernadering.

111. 08-02-1414 1188 / 345-3
Destijds hadden de broers Arnoldus Rover, Arnoldus van Hackenem en Theodericus, kvw Wellinus Rovers, een erfdeling gemaakt. Daarbij was een hoeve, genaamd het Goed te Hove, gelegen in Son ter plaatse Anschot aan voornoemde Arnoldus Rover ten deel gevallen.
Thans gaf voornoemde Arnoldus voornoemde hoeve, alle beesten en goederen op die hoeve, in erfpacht aan de broers Johannes en Theodericus, natuurlijke kinderen van eerstgenoemde Arnoldus, verwekt bij Katharina Andree Jans van den ?Noddenvelt, voor de lasten en thans voor een erfpacht van 6 mud rogge, met lichtmis te leveren aan Agatha, Heilwigis en Katharina, natuurlijke kinderen van voornoemde Arnoldus Rover en voornoemde Katharina Andree. Mocht een van de kinderen sterven zonder wettig nageslacht, dan vervalt het deel van dat kind aan de andere kinderen.
08-02-1414.
Destijds had Arnoldus van Hackenem beloofd aan zijn broers Arnoldus Rover en Theodoricus, dat hij, indien zijn broers daarom zouden verzoeken, zou verschijnen voor de heer (om iets te doen, vervaagde tekst, met) het Goed ter Borch en twee watermolens op die hoeve met het recht de waterstroom op te houden. De belofte houdt verband met de betaling van cijnsen en pachten:
1. een erfcijns van 67 pond uit een erfcijns van 111 pond, die Roverus de Ouden hieruit en uit de hoeve genaamd het Goed ten Hoeve beurde,
2. een erfpacht van 2 mud en 1 zester rogge,
3. een erfcijns van 40 schilling,
4. een lijfpacht van 1 mud rogge.
Thans droeg voornoemde Arnoldus Rover zijn deel in voornoemde belofte over aan de broers Johannes en Theodericus, nkv voornoemde Arnoldus, verwekt bij Katharina Andree Jans van den Noddenvelt.

112. 19-04-1414 1188 / 397-4
volgt
Johannes Coman alias Borchman zvw Willelmus Coman verkocht aan Hubertus van Orthen een erfpacht van 1 mud rogge die genoemde Johannes met lichtmis beurt, gaande uit een huis, erf, en tuin onder Oisterwijk, naast Johannes de Ele en naast Gerardus Multoris, strekkend van de straat tot aan het water. Vervolgens deed Willelmus zvw Johannes hiervan afstand.

113. 21-04-1414 1188 / 399v-6
volgt
Johannes zvw Johannes Bruijstens en zijn moeder Yda wv voornoemde Johannes verkochten aan Johannes Mathei Luwe 1/8 deel van alle erfgoederen die aan voornoedme wijlen Johannes aangekomen waren van wijlen diens oom Bruijstinus de Oesterwijc.

114. 06-06-1414 1188 / 431v-8
De broers Wolterus en Egidius, zvw Godefridus van den Werve, droegen over aan Marcelius de Vessem ten behoeve van hun broer Johannes de Baerdwijc, zvw voornoemde Godefridus, een erfpacht van 3 mud rogge, met lichtmis te leveren, welke erfpacht Lambertus Wijtmanni sGreven aan de broers leverde, gaande uit erfgoederen die aan voornoemde Godefridus, man van Elizabeth Johannis van den Eijnde, aangekomen waren van de ouders van Elizabeth (Johannes en zijn vrouw Elizabeth), in Oisterwijk ter plaatse Heukelom, welke erfgoederen voornoemde Lambertus van voornoemde Godefridus in erfpacht kreeg.

115. 27-06-1414 1188 / 444v-4
Mathijas Henrici Mathie Walravens droeg over aan Laurencius Willelmi van der Heijden een erfcijns van 30 schilling, te betalen met Lambertus, gaande uit een huis en tuin van Johannes van Weelde Tijelmans zoon, in Oisterwijk, naast Nycholaus Hollen en naast Elizabeth Buckincs, welke erfcijns voornoemde wijlen Henricus Mathije Walravens gekocht had van voornoemde Johannes de Weelde.

116. 08-08-1414 1188 / 474-9 en 10
Gerardus de Ophoven droeg over aan Bruijstinus Bruijstini de Oesterwijc ten behoeve van hem en van Johannes(?) Bijster 4 morgen graan, genaamd “kuerkoirn” die genoemde Gerardus verwierf van ....... de Eijndoven zvw heer Johannes de Eijndoven.
474-10.
Voornoemde Bruijstinus beloofde aan voornoemde Gerardus 78 gulden met St.Jan(?) aanstaande te betalen.

117. 20-08-1414 1188 / 480v-7 t/m 9
Johannes de Dussen, Henricus de Uden, Jacobus de Vladacken, Johannes Daneels, Arnoldus Dicbier beloofden aan Gerardus de Berkel ten behoeve van Johannes de Groelst eertijds schout van ‘s-Hertogenbosch, ten behoeve van zijn medeschuldenaren en de stad en inwoners, dat zij alle pensioenen zullen betalen die toekomen aan de graaf van Marcha uit de periode dat voornoemde Groelst schout was, jaarlijks 60 regales, die de hertog aan de graaf moet betalen, alsmede alle sommen aan de villa en villicacio van Oisterwijk uit dezelfde periode.
480v-8.
De eerste zal de anderen schadeloos houden.
480v-9.
Voornoemde Johannes de Groelst droeg over aan Johannes de Dussen zijn deel en alle beloften die de onderschout van ‘s-Hertogenbosch, de schout van Kempenland, de schout van Peelland, de schout van Maasland en de schout van Oisterwijk hem deden, wegens voornoemde geldsommen.

118. 05-09-1414 1188 / 485v-6
Brustinus Brustini Jans de Oesterwijc droeg over aan Godefridus de Orthen
1. 25 gulden die Zegerus van Tuijl en Elizabeth Rodolphi Uden zoon beloofden aan eerstgenoemde Brustinus wegens de huur van een eiland van wijlen Willelmus de Langelaer, te betalen met Kerstmis aanstaande,
2. 25 gulden die Gerardus de Lent Gerits zoon beloofde aan eerstgoemde Brustinus wegens huur van genoemd eiland, met Kerstmis aanstaande te betalen.

‘s-Hertogenbosch, R.1189 ../ 16
oktober 1414 - september 1416
001-433
Zeer vaag microfiche. Moet eigenlijk van origineel worden gelezen!

119. 23-10-1414 1189 / 12-4
Johannes de Fijne de Oesterwijc en Lambertus Johannis van den Yvenlaer beloofden aan Anthonius Johannis Tonsus ten behoeve van Anthonius ?ie 17 franse kronen, met Kerstmis aanstaande te betalen, op straffe van ½.

120. 25-10-1414 1189 / 13v-1
Johannes Vervijns de Oesterwijck en Engbertus calciferrator de Oesterwijc beloofden aan Arnoldus de Budel ten behoeve van de kerkfabirek van de St.Jan te ‘s-Hertogenbosch 48 gulden, met pasen aanstaande te betalen.

121. 23-11-1414 1189 / 27v-1 t/m 3
Rodolphus Berwout schout van Maasland beloofde aan Johannes de Dussen ten behoeve van Johannes de Dussen Arts soen schout van ‘s-Hertogenbosch, dat hij 1/4 deel van de lijfrenten die de stad ‘s-Hertogenbosch betaalt wegens de villa van Oisterwijk, en 50 regales in afkorting van drie cijnsen van (hier niets ingevuld) regales die de hertog betaalt aan de graaf van Marcha, zal betalen zolang voornoemde Rodolphus schout van Maasland is.
27v-2.
Evenzo beloofde Bruijstinus Bruijstini de Oesterwijc als schout in Oisterwijk.
27v-3.
Evenzo beloofde Laurencius van den Rode als schout van Kempenland.

122. 29-11-1414 1189 / 30-4
Nycholaus Wolteri Wijten de Oesterwijc en zijn zuster Margareta beloofden aan Maria wv Theodoricus Uterwagen 63 gulden en 4 ½ plakken, met zondag letare aanstaande te betalen.

123. 29-11-1414 1189 / 30-6 en 7
Wolterus Wolteri Watermael en Johannes die Brouwer de Oesterwijc en Arnoldus de Beke zvw Johannes Jacobs beloofden aan Anthonius Johannis ....... ten behoeve van Anthonius ....... (mw.Spierings: de lombarden van den Bosch) ?43 franse kronen met Pasen aanstaande te betalen op straffe van 1 kroon.
30-7.
De eerste zal de anderen schadeloos houden.

124. 15-12-1414 1189 / 37v-2 t/m 6
Frederima wv Arnoldus de Erwen die pasteijbeckers, en haar kinderen Zebertus en Bela, verkochten aan Aleijdis wv elicte quondam Johannis de Beirck, 8 zester rogge in een erfpacht van 18 zester, welke pacht Petrus Everardi de Best leverde aan Johannes Raet en Johannes Sophije sartor, gaande uit
1. de helft van een hoeve van wijlen Johannes Raet, grootvader van voornoemde Johannes Raet, gelegen in Kerkoerle en uit een half vierde deel van de andere helft van die hoeve,
2. de helft en een half kwart van de andere helft van (?) deels gelegen in Blaarthem en uit de cijnsen die daaruit gaan,
in pacht gegeven aan voornoemde Petrus door voornoemde Johannes Raet en Johannes Sophije.
37v-3.
Genoemde verkopers Verkochten aan voornoemde Aleijdis een erfpacht van 1 mud rogge, met Kerstmis te leveren, uit alle goederen van Truda van den Venne in Beilver gelegen, welke erfpacht Arnoldus Pasteijbecker verworven had van Gerardus Godefridi Ketellen.
37v-4. 15-12-1414.
Genoemde verkopers verkochten aan voornoemde Aleijdis een erfcijns van 40 schelling, met lichtmis te betalen, uit een ....... dat behoort aan de weduwe van Hessello van der Borch, gelegen nabij de molen van Oisterwijk, welke cijns Henricus Crabbe, inwoner van ‘s-Hertogenbosch verkocht aan Henricus Trebbeken sartor.
37v-5. 15-12-1414.
Genoemde 8 zester rogge en 1 mud rogge kunnen binnen 2 jaar weder verkocht worden, elke mud voor 44 hollands gulden. De cijns van 40 schelling kan weder verkocht worden met 36 pond.
37v-6. 15-12-1414.
Een huis en erf te 's-Hertogenbosch in kleerkoperstraat, met de helft van de oude stadsmuur.

125. 22-12-1414 1189 / 40-6 en 7
Theodoricus Rover zvw heer Johannes Rover ridder en Bartholomeus Gerards beloofden aan ....... ten behoeve van Bruijstinus Jans soen van Oesterwijc 40 gulden.
40-7.
De eerste zal de andere schadeloos houden.

126. 27-12-1414 1189 / 42-2 en 3
Johannes de Katwijc droeg over aan de secretaris ten behoeve van Renerus Schaden 1/3 deel in 3 stukken land in Oisterwijk,
1. Hadewigenbeemdeke,
2. Eikakker,
3. Haagsken,
welke stukken land Elizabeth dv Jutta wv Petrus metter Barden(?) de Oesterwijc verwierf van Arnoldus Ysebout.
42-3.
Genoemde Johannes Verkocht aan de secretaris ten behoeve van genoemde Renerus 1/3 deel in een erfcijns van 20 schelling, te betalen met St.Thomas, gaande uit de Hadewigenbeemd van Theodoricus de slegher(?) de Oesterwijc, gelegen nabij Oisterwijk, welke cijns Ghisbertus Lijsscap iunior zvw Arnoldus Ysebout verkocht aan Johannes de Katwijc, Arnoldus de Laervenne en Wolterus Broc.

127. 08-02-1415 1189 / 69v-5
Petrus, Johannes, Henricus, Martinus en Gertrudis, kinderen van wijlen Martinus Brock droegen over aan hun broer Willelmus Brock alle goederen, roerend en onroerend, onder Oisterwijk en St.Michielsgestel, hen aangekomen van hun ouders.

128. 19-02-1415 1189 / 76-7
Johannes de Erpe zv Johannes Zerijs de Erpe verkocht aan Gerlacus de Erpe Lucas zoon een erfpacht van 3 mud rogge, te leveren met lichtmis gaande uit 1/7 deel van
1. een huis en erf genaamd Zwanenborg, in Oisterwijk achter de kerk, eertijds van Johannes Bac,
2. een hoeve van wijlen voornoemde Johannes Bac, gelegen in Tilburg achter het huis van wijlen Bertholdus Bac nabij de heide aldaar.

129. 23-02-1415 1189 / 78v-6
Johannes Noirkens verkocht aan Gerardus de Berck
1. erfcijnsen tot een totaal van 5 pond, en erfcijnsen tot een totaal van 4 pond, welke genoemde Johannes Noirkens jaarlijks beurt met St.Thomas, in Oisterwijk te betalen,
2. erfcijnsen tot een totaal van 15 schelling en erfcijnsen tot een totaal van 23 hoenderen, welke genoemde Johannes Noirkens jaarlijks beurt uit verschillende erfgoederen in Oisterwijk, Tilburg en Helvoirt,
3. 1/3 van een tiende genaamd Viandant(?) in Haaren bij Oisterwijk,
4. drie stukken land, van elk 25 lopen, in Oisterwijk in de Schijf,
a. naast Elizabeth wv Johannes Berijs en naast Jacobus Scheijven, strekkend van kvw Nycholaus Scheijven tot aan de weg,
b. naast eertijds Johannes Berijs en naast Jacobus Appels,
c. beiderzijds naast Arnoldus Stert,
belast met “leendiensten”.

130. 28-02-1415 1189 / 84v-4
Bruijstinus Bruijstini Jans soen de Oesterwijc beloofde aan Henricus van Orthen wonend in Hilvarenbeek 81 gulden en 2 mud rogge, met lichtmis aanstaande in Hilvarenbeek te leveren.

131. 05-03-1415 1189 / 89v-7
Henricus de Gerwen, gemachtigde van Willinus de Scadewijc, verhuurde aan heer Egidius de Dusel priester het schrijfambt van Oisterwijk, voor een periode van 3 jaar, ingaande met St.Jan aanstaande, per jaar voor 2 steen vlas met Kerstmis te leveren en 20 hollands gulden, de helft met Kerstmis en de helft met St.Jan te betalen. Johannes Poijnenborch is borg(?).

132. 19-04-1415 1189 / 114-1
Henricus Vos van Berze verkocht aan Gerardus zvw heer Willelmus de Aa ridder een erfcijns van [..vervaagd..], te betalen met Philippus en Jacobus, gaande uit goederen genaamd [..vervaagd..] Oisterwijk en uit alle [..vervaagd..].

133. 07-05-1415 1189 / 125v-2
Ghijbo zvw Arnoldus van der Hoeven verkocht aan Henricus van Vessem smid zvw Gerardus Mesmeker een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met allerheiligen, gaande uit
1. een huis en tuin in Oisterwijk ter plaatse op de Hoeven, naast Arnoldus van der Hoeven en naast Arnoldus Robben,
2. een stuk land genaamd het Kort Stuk, in Oisterwijk ter plaatse op de Hoeven, beiderzijds naast voornoemde Arnoldus van der Hoeven,
3. een stuk land genaamd het Lang Stuk, in Oisterwijk ter plaatse op de Hoeven, naast Henricus de Ruernont en naast Arnoldus van der Hoeven,
4. een stuk land genaamd het Nieuwe Land, in Oisterwijk ter plaatse op de Hoeven, naast voornoemde Arnoldus en naast voornoemde Arnoldus Robben,
5. een beemd genaamd het Elsbroek in Oisterwijk ter plaatse Heukelom, naast kinderen van den Passche en naast de gemeint,
6. uit 1/4 deel in een heideveld genaamd het Rietven, in Oisterwijk,
7. uit twee heidevelden in Oisterwijk ter plaatse de Hoeven,
a. beiderzijds naast voornoemde Arnoldus van der Hoeven,
b. naast Johannes van der Hoeven en naast kv Gertrudis wv Arnoldus Jueten.
Borg is Willelmus de Tuernhout.

134. 31-05-1415 1189 / 139-6 t/m 139v-3
Bruijstinus Jans de Oesterwijc beloofde aan de secretaris ten behoeve van Johannes Kuijsten, ten behoeve van [..vervaagd..] Elizabeth, ten behoeve van Willelmus Bloc zv voornoemde Elisabeth en ten behoeve van alle kinderen van voornoemde Elizabeth, een erfpacht van 6 .... mud rogge, met lichtmis te leveren, ingaande lichtmis na overlijden van voornoemde Bruijstinus en zijn vrouw Aleijdis, gaande uit
1. een [..vervaagd..] hoeve van voornoemde Bruijstinus, genaamd het Goed ten Bogarde, in Oisterwijk [?welke hoeve] Hermanus ....... als laat bezit,
2. uit het woonhuis van voornoemde Bruijstinus, in Oisterwijk nabij de straat, en uit brouwgereedschap in dat huis,
3. uit 1 mud [..vervaagd..] ter plaatse de Schijf, naast de straat en naast Goeswinus van den [..vervaagd..],
4. een erfpacht van 1 mud rogge die voornoemde Bruijstinus kocht van [..vervaagd..] Piggen.
139-9.
Bruijstinus beloofde aan de secretaris ten behoeve van Heilwigis dv voornoemde Bruijstinus, dat hij aan haar of aan haar man [..vervaagd..]. Daarna een voorwaarde m.b.t. vervreemden van een erfpacht.
139v-2.
Voornoemde Bruijstinus beloofde aan de secretaris ten behoeve van Gijnta dv voornoemde Bruijstinus, een lijfpacht van 4 mud rogge, gaande uit voornoemde goederen, met voornoemde voorwaarde.
139v-3.
Voornoemde Bruijstinus beloofde aan zijn zoon Bruijstinus een erfpacht van 25 mud rogge, met lichtmis te leveren, ingaande lichtmis na overlijden van voornoemde Bruijstinus en zijn vrouw Aleijdis, gaande uit een hoeve van voornoemde Bruijstinus in Udenhout en uit 2 bunder erfgoed in Udenhout, nabij erfgoed van het klooster van den Cameren, welk erfgoed voornoemde Bruijstinus verworven had van Hessello Jacops zoon.

135. 31-05-1415 1189 / 139v-10 en 11
Heer Wolterus van den Opstal priester, investitus van Bakel en Deurne, en heer Johannes van den Opstal canonicus van St.Guedele Bruxellensis secretaris van de hertog, Jacobus Coptiten, Petrus de Best en Johannes Dachverlies ....... maakten een afspraak met betrekking tot een erfcijns van 18 franse kronen, welke cijns Johannes Yoede betaalde aan wijlen Johannes van den Opstal, gaande uit de hoeve van voornoemde Johannes Yoede, welke hoeve eertijds behoorde aan Johannes Rover ridder, gelegen in Oisterwijk.
139v-11. 02-06-1415.
Jacobus(?) nzvw Ludolphus Buc de [..vervaagd..].

136. 08-06-1415 1189 / 146-6 t/m 8
Petrus die Ioede verhuurde aan Johannes Braxator (=Brouwer) en Zebertus Vervijnts de gruit in Oisterwijk, voor een periode van 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande.
146-7. 14-05-1416. (in margine sinistra).
[Petrus die Ioede??] droeg over aan ....... ten behoeve van ....... h.geest(?) 24 hollands gulden, te betalen met St.Gertrudis ....... door Johannes die Brouwer en Zebertus Vervijnts.
146-8. 08-06-1415.
Voornoemde Petrus beloofde aan Johannes Baroen 120 franse kronen, te weten 3 jaar lang elk jaar 40 kronen, de helft met St.Jan en de helft met Kerstmis.

137. 08-08-1415 1189 / 184v-2 en 3
Bruijstinus Bruijstini de Oesterwijc en Reijnerus Schaden beloofden aan Johannes zvw Johannes Bonoijt 118 met Kerstmis aanstaande te betalen.
184v-3.
De eerste zal de andere schadeloos houden.

138. 12-08-1415 1189 / 186v-2 t/m 6
Johannes Willelmi van Haren verkocht aan de broers Willelmus en Johannes, zvw Theodoricus Nycoel, een erfpacht van 3½ mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve genaamd het Goed te Stokt, gelegen deels in Oisterwijk en deels in Moergestel, en uit al hun andere goederen.
186v-3.
Terug te verkopen voor 40 gulden per mud.
186v-4.
Genoemde Johannes van Haren beloofde aan voornoemde Willelmus en Johannes 218 gulden, met lichtmis aanstaande te betalen.
186v-5. 29-11-1415.
Voornoemde Willelmus droeg over aan zijn broer Johannes de helft in voornoemde 218 gulden.
186v-6. 12-08-1415.
Genoemde broers Willelmus en Johannes droegen over aan Johannes Willelmi de Haren, hun deel in een erfpacht van 3 mud 12 lopen rogge, welke erfpacht voornoemde Johannes Willelmi van Haren aan voornoemde Theodericus Nycoel met lichtmis leverde, gaande uit de goederen van Johannes van Haren.

139. 13-08-1415 1189 / 186v-8
Johannes die Greve de Oesterwijc en Johannes Vervijns beloofden aan Egidius van den Dijstelberch 61 gulden, de helft met allerheiligen en de helft met Kerstmis aanstaande.

140. 22-08-1415 1189 / 189v-5
Destijds had Gerardus Scilder alle goederen van Godefridus Pauli de Heijst gerechtelijk na schepenvonnis te Oisterwijk verworven van Ghisbertus Jacops zoon. Thans deed voornoemde Gerardus Scilder afstand van
1. twee erfpachten van elk ½ mud rogge, welke erfpachten de h.geest van Oisterwijk beurde, gaande uit goederen van voornoemde Godefridus de Heijst,
2. een erfpacht van 1 mud rogge, welke erfpacht Henricus Boden beurde gaande uit een erfgoed van voornoemde Godefridus de Heijst, gelegen in Tilburg,
ten behoeve van de h.geest van Oisterwijk.

141. 12-09-1415 1189 / 195-6 en 7
De broers Johannes en Bernardus, zvw Bernardus Hughen pannicida, maakten een erfdeling van de goederen van hun ouders.
Johannes krreg
1. Een erfpacht van 28 + 1/3 lopen rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit 1/3 deel van een beemd van 2½ bunder 61 roeden, in Enschot in het Grootbroek, en uit 3 lopen roggeland in Enschot ter plaatse Heischeer, welke erfpacht genoemde wijlen Bernardus verwierf van Willelmus Theoderici de Uijtwijc,
2. een erfpacht van 3 mud 2 zester rogge, welke erfpacht voornoemde Henricus Gerardi Witen de Oesterwijc aan de heer Theodoricus Rover ridder leverde, met lichtmis, en welke erfpacht voornoemde wijlen Bernardus verwierf van voornoemde Willelmus de Uijtwijc,
3. de helft van een erfcijns van 12 pond uit een erfcijns van 26 pond, te betalen met St.Jan, gaande uit goederen genaamd Reigers Lae(?) gelegen in Tongerloo, welke erfcijns van 12 pond Bernardus Hughen pannicida kocht van vrouwe Aleijdis Johannis Oem de Buchoven wv heer Arnoldus Millinc.
195-7.
Bernardus kreeg
1. Een vak in het gewanthuis van ‘s-Hertogenbosch, aan de zijde van de Kameren, het laatste vak op een na, op het einde richting het huis van wijlen heer Johannes Rover ridder, welk vak eertijds was van Gerardus Gheroij de Driel, belast met de hertogencijns,
2. huis en erf van wijlen Gerardus Moelman in de Oude Klerenherstellers Straat, aan voornoemde Bernardus Hughen door Elizabeth Nycholai Coel Corrigiatoris, Theodoricus de Cuke en zijn vrouw Katharina dv voornoemde wijlen Nycholai en door Christiano Canaert(?) zvw Arnoldus Corstiaens man van Metta dvw voornoemde Nycholaus, belast met een erfpacht van 30 schelling, (en? met 6 pond 10 schelling??),
3. de helft van vornoemde erfcijns van 12 pond.
4. Huis en erf van wijlen Johannes Arnoldi de Postel in ‘s-Hertogenbosch in de Oude Klerenherstellers Straat, aan Bernardus Hughe verkocht door Henricus Henrici Paedse.

142. 26-10-1415 1189 / 216v-7 en 8
Gerardus Hermani Leijten en Gerardus van Huculem beloofden aan Henricus de Herzel ten behoeve van de hertog, wegens de vorsterij van Oisterwijk, zolang voornoemde Gerardus vorster van Oisterwijk is, elk jaar 24 hollands gulden, de helft met Kerstmis en de helft met St.Jan.
216v-8.
De eerste zal de andere schadeloos houden.

143. 20-11-1415 1189 / 228-7
Willelmus Willelmi van den Stake maande 3 achterstallige jaren van 1/5 deel in een erfpacht van 4 mud rogge, welk 1/5 deel wijlen Hessello Snabbe eertijds aan hem overdroeg voor schepenen van Oisterwijk.

144. 04-01-1416 1189 / 253-6
Theodericus Wange zvw Petrus van den Doveloe verkocht aan Petrus Johannis van Gorp een erfpacht van 1 mud rogge maat van Hilvarenbeek, met lichtmis te leveren gaande uit
1. een huis en tuin in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, naast Johannes van Ghilse en naast voornoemde Theodericus Wange,
2. een erfpacht van 7 mud rogge, welke een zekere Reijnerus van der Heijstraten aan voornoemde Theodoricus leverde.

145. 23-01-1416 1189 / 265-6 t/m 9
Hilla Henrici van Arle wv Arnoldus Cleijnael droeg over aan Johannes die Brouwer van Oesterwijc en Robbertus Lambrechts een lijfpacht van 1 mud rogge maat van Oirschot, welke lijfpacht Henricus die Scoemeker van Best levert aan voornoemde Hilla en wijlen Arnoldus, met lichtmis,gaande uit huis, tuin en aangelag in Best, naast Heijlwigis Birtus(?) en Willelmus van Dormalen en naast de straat,
265-7.
Voornoemde Hilla was iets van plan (waarschijnlijk afstand doen van) alle goederen die voornoemde wijlen Arnoldus Cleijnael bezat (niet afgewerkte akte).
265-8.
Voornoemde Johannes en Robbertus, tevens voor alle erfgenamen van voornoemde wijlen Arnoldus, beloofden aan voornoemde Hilla dat niemand haar meer zal “lastig vallen”.
265-9.
Hetzelfde beloofde voornoemde Hilla.

146. 21-01-1416 1189 / 268-1
Johannes die Brouwer van Oesterwijc en Walterus Watermael beloofden aan Henricus Screijnmaker ten behoeve van de stad ‘s-Hertogenbosch een aantal stenen met St.Jan aanstaande in ‘s-Hertogenbosch te leveren.

147. 02-04-1416 1189 / 329-2
Johannes die Bije zvw Arnoldus Back zvw Wolterus van Berkel droeg over aan Arnoldus van der Weijden de helft in een erfpacht van 2 mud rogge, welke erfpacht door Henricus (Lombart?) met lichtmis geleverd wordt, gaande uit
1. een tuin in Kerkhoven,
2. twee stukken land achter voornoemde tuin,
3. een erfpacht van 2 + 2/3 lopen rogge, welke erfpacht Katharina, ......., Aleijdis en Agnes van der Eijcken aan voornoemde Johannes die Bije leverden,
welke erfgoederen en erfpacht Henricus Lombart in erfpacht kreeg van voornoemde Johannes die Bije.

148. 16-04-1416 1189 / 338-6 en 7
Bruijstinus Bruijstini Jans de Oesterwijc en Johannes van den Rode beloofden aan Anthonius Johannis Tonsus ten behoeve van Anthonius 44 kronen met St.Jan aanstaande te betalen, op straffe van 1 kroon.
338-7.
De eerste zal de andere schadeloos houden.

149. 23-04-1416 1189 / 340-11
Willelmus Elije van den Eijnde, zijn zuster Jutta Elije en Elizabeth Jacobi van Strijpen droegen over aan Nycholaus nzv Rodolphus die Hoppenbrouwer van Bezoijen
1. de helft in een stuk erfgoed en gebouwen die daarop staan, in Oisterwijk tegenover Heijlwigis Vervijns over de straat, naast de straat,
2. de helft in een erfcijns van 1½ oude groot.

150. 28-04-1416 1189 / 343v-5
Johannes Ludovici die Bije Arts zoon verkocht aan Wijtmannus Wolteri van den Dael een beemd in Oisterwijk, naast erfgoed van het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk en naast Jutta de Beke en erfgenamen van haar broer Nycholaus, strekkend van de Aa tot aan erfgoed van de investitus van Oisterwijk, verkocht aan Ludovicus die Bije door Henricus Johannis van Ele.

151. 28-04-1416 1189 / 344-1
Theodoricus zvw Johannes Nerinc bakker droeg over aan Wijtmannus Walteri van den Dael een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit
1. een huis en tuin in Oisterwijk, naast Bartholomeus genaamd Meeus die Wit en naast Johannes Wijtman,
2. een beemd in Oisterwijk achter de plaats de Borg, naast eertijds Martinus de Dusel en naast Jutta de Beke,
3. drie stukken land van ½ mud rogge, in Oisterwijk op de akkers,
a. 6 lopen, naast Henricus genaamd Heet die Kreij en naast Arnoldus Henplecke,
b. 1 lopen, naast Nycholaus van den Dael en naast Hessello Goebels,
c. 1 lopen, naast Batha Trisen en naast Johannes de Catwijc,
verkocht aan Johannes Nerinc bakker door Ludovicus zvw heer Arnoldus Jabbe priester.
344-2.
Voornoemde Theodoricus, zoon van Hilla wv Johannes Nerinc bakker, droeg over aan Wijtmannus een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit
1. een huis, erf en tuin onder Oisterwijk nabij de linde, naast Aleijdis wv Johannes Wijtmans en naast Bartholomeus genaamd Meeus die Wit,
2. een beemd in Oisterwijk, naast erfgoed van het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk en naast Bruijstinus Hoppenbrouwers,
3. zes lopen land in Oisterwijk, naast Johannes Brabant en naast erfgenamen Elizabeth wv Johannes Berijs,
verkocht aan Hilla wv Johannis Nerinc door Ludovicus die Bije zvw heer Arnoldus Jabbe priester.

152. 14-05-1416 1189 / 354-4 t/m 6
Johannes Wolteri van den Dael (voor 2/3) en zijn broer Nycholaus Wolteri (voor 1/3) verkochten aan Jacobus van Edel zvw Arnoldus Houtappel ten behoeve van hem en van zijn vrouw Aleijdis Johannis Vannij en van hun kinderen, een huis en tuin met wegen, onder Oisterwijk, naast eertijds Willelmus sBeckers, thans zijn dochter Heijlwigis van Eel en naast eertijds Petrus van der Heren(?), thans Johannes die Greve, welk huis, tuin en wegen Elizabeth dvw voornoemde Wolterus van den Dael tenbehoeve van haar en van haar broers voornoemde Johannes en Nycholaus kocht van Yda Johannis Zadelmeker wv Gerardus van den Oetheren.
354-5.
Wijtmannus van den Dael Wouters zoon zag af van vernadering.
354-6.
Johannes van Aerle man van Margareta Wolteri van den Dael deed ten behoeve van voornoemde Jacobus, zijn vrouw en hun kinderen, afstand van voornoemde goederen.

153. 15-07-1416(?) 1189 / 395-6
Arnoldus van Hackenem verhuurde aan Walterus Watermale
1. alle akkerlanden behorend bij de hoeve genaamd ter Borch, eigendom van voornoemde Arnoldus, in Oisterwijk, uitgezonderd het huis en de tuin en de Boenhof,
2. alle beemden die bij de hoeve behoren, uitgezonderd 1/4 deel van van de Hooibeemd,
3. een beemdje, genaamd de Kalverweide,
4. een groeze aldaar, tussen de twee hekken,
voor een periode van 5 jaar, ingaande Remigius aanstaande, per jaar voor 40 schilling aan Elizabeth wv Johannes Yoede, en 10½ mud rogge aan Johannes Huben. Johannes die Brouwer beloofde samen met [vervaagd]. Voorwaarde is dat voornoemde Walterus [..vervaagd..] elk jaar aan voornoemde Johannes die Brouwer 12 gulden(?) ?betaalt met lichtmis.

154. 04-09-1416 1189 / 420v-4 t/m 7
Bruijstinus zv Bruijstinus schout van Oisterwijk, Johannes Bruijstens en Johannes Kuijst beloofden aan Henricus Brant ten behoeve van jkhr Theodoricus de Meerhem, heer van Boxtel, schout van ‘s-Hertogenbosch, en ten behoeve van de stad en omgeving en haar inwoners, te betalen 50 regales in afkorting van 60 regales die de stad en omgeving betalen aan de graaf van Marca en 1/4 deel van het pensioen dat de stad aan de villa... van Oisterwijk betaalt.
420v-5.
De eerste zal de anderen schadeloos houden.
420v-6. 05-09-1416.
Rodolphus Beerwout schout van Maasland, Henricus Godefridi Dicbier en Henricus broer van voornoemde Rodolphus beloofden aan Henricus Brant hetzelfde.
420v-7. 05-09-1416.
De eerste zal de anderen schadeloos houden.

155. 29-09-1416 1189 / 432-2
Theodoricus genaamd Maes Kemmers zoon droeg over aan Johannes van Berze een lijfpacht van 1 mud rogge op het leven van Nycholaus Ackerman en zijn vrouw Katharina, met lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land genaamd de Hagels Brake, 1 lopen groot, gelegen ter plaatse Kerkhoven, beiderzijds naast Johannes van den Dijk(?), strekkend aan voornoemde Johannes en aan Arnoldus Wanghe, welke lijfpacht voornoemde Theodoricus verwierf van voornoemde Nycholaus Ackermans.
432-3 .12-11-1416.
Voornoemde Johannes droeg voornoemde mud rogge over aan Theodoricus Wange zvw ....... van Doveloe.

‘s-Hertogenbosch, R.1190 ../ 17
oktober 1416 - september 1418
001-472

156. 27-11-1416 1190 / 36v-1 en 2
36v-1.
Bruijstinus Bruijstini de Oesterwijc en Reijnerus Scade beloofden aan de secretaris ten behoeve van Anthonius Johannis Tonsus en van Anthonius de Montefeija ....... XXXII franse kronen met Pasen aanstaande te betalen, op straffe van 1 kroon.
36v-2.
De eerste beloofde de andere schadeloos te houden.

157. 14-01-1417 1190 / 58v-6 en 7
58v-6.
Bruijstinus van Oesterwijc, schout van Oisterwijk, en Arnoldus Houtappel beloofden de heer Willelmus van Ghent, ridder, schout van 's-Hertogenbosch, 50 franse kronen te betalen in afkorting van 600 regalen, die de stad 's-Hertogenbosch aan de graaf van Marca betaalt. Bovendien zullen zij een deel van de cijns betalen, die Oisterwijk gewoonlijk betaalt aan verschillende personen, zo lang voornoemde Bruijstinus schout van Oisterwijk is.
58v-7.
De eerste beloofde de laatste schadeloos te houden.

158. 21-01-1417 1190 / 74v-5
Jutta weduwe van Willelmus die Becker van Oesterwijc, haar zoon Godefridus en Johannes van der Aavoert beloofden aan Johannes Maes van Broegel 169 gulden van 36 plakken, ½ met Jacobus en ½ met Bartholomeus aanstaande te betalen.

159. 27-03-1417 1190 / 137v-4
Arnoldus Arnoldi Poeijnenborch en zijn zuster Margareta Arnoldi Poeijnenborch beloofden aan Petrus Wolteri Poeijnenborch een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit
1. een huis, erf en tuin in Oisterwijk nabij de linde, tussen Gherlacus Wellini die Scriver en tussen Aleijdis Mathije van Hukelem en haar dochter Elizabeth,
2. de Doornakker, in Oisterwijk, tussen eertijds Margareta Willems en tussen een straat.

160. 07-04-1417 1190 / 147-7
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc verklaarde dat Jacobus van Gheel alle achterstallige renten betaald heeft van de afgelopen 5 jaar van een erfcijns van 14 pond 10 schillingen, welke cijns wijlen Egidius van Gheel moest betalen aan wijlen Willelmus van Langelaer uit de Lanedonk van wijlen Egidius.

161. 24-04-1417 1190 / 160v-2 en 3
160v-2.
Hessello Jacobi Hessels soen man van Jutta Henrici Wijerics, en hun kinderen Henricus, Yda en Aleijdis droegen over aan Willelmus van Hamvelt smid een stuk land in Oisterwijk ter plaatse Riedonk, tussen Jacobus Willelmi Hadewigen en tussen Rutgherus van Geldrop, strekkend aan Wolterus Gobelens en aan Henricus van Buerden en zijn kinderen, aan voornoemde Hessello ten behoeve van hem en van zijn vrouw Jutta en hun kinderen verkocht door Hermannus Venman en zijn vrouw Bertha Hessellonis Snabbe.
160v-3. 06-07-1417.
Genoemde Willelmus droeg voornoemd stuk land over aan Elizabeth weduwe van Zegerus van Kuijc wonend in Udenhout ten behoeve van haar en haar kinderen, door voornoemde wijlen Zegerus verwekt.

162. 28-04-1417 1190 / 162v-2 t/m 5
162v-2.
1. Kinderen van wijlen Jacobus van Dusel,
a. de heer Egidius Jacobi van Dusel priester,
b. Elizabeth Jacobi van Dusel, getrouwd met Johannes van Eel,
2. Kinderen van wijlen Ghisbertus van der Steghen,
a. Johannes,
b. Ghisbertus,
c. Katharina,
d. Elizabeth, getrouwd met Wolterus van den Rulle,
droegen over aan Johannes Wolteri Hillen soen 1/5 deel in
1. een erfpacht van 2 mud en 12 lopen rogge, die Johannes Brabant leverde aan wijlen Willelmus Willelmi van Haren, gaande uit een hoeve van voornoemde Johannes Brabant,
2. 3 stukjes beemd van voornoemde wijlen Willelmus, in Oisterwijk,
a. de Akkerbeemd,
b. de Vaartbeemd,
c. de Gijskens Beemd,
3. 2 stukken akkerland in Oisterwijk,
a. tussen Johannes van Haren en tussen Henricus Brievinc,
b. beiderzijds tussen voornoemde Johannes van Haren,
belast met 1/5 van de grondcijns en 1/5 van een erfcijns van 5 schillingen.
162v-3. 06-08-1417.
Voornoemde Johannes Wolteri Hillen droeg voornoemde goederen over aan Willelmus Willelmi van Haren.
162v-4. 28-04-1417.
Johannes die Smijt van Bucstel zag af van vernadering.
162v-5.
Johannes, Ghisbertus en Katharina, kinderen van wijlen Ghisbertus van der Steghen, en Wolterus van den Rullen man van Elizabeth Ghisberti beloofden aan voornoemde Johannes Wolteri Hillen zoen dat Mechtildis Ghisberti hiervan afstand zal doen.

163. 16-05-1417 1190 / 176v-5 en 6
176v-5.
Johannes Theodorici Johannis Rover, zijn vader Theodoricus en Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc beloofden aan Anthonius Johannis Tonsus 100 franse kronen, met Remigius aanstaande, onder boete van 2 kronen.
176v-6.
De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden.

164. 29-09-1417 1190 / 186-2 en 3
186-2.
Rodolphus Pauli van Haestricht, Hessello van Dronghelen, Gerlacus van Ghemert, Bartholomeeus Spierinc en Johannes van Best beloofden aan Johannes van Dussen ten behoeve van de stad 's-Hertogenbosch dat zij de lijfrente die de heer van Marca van de stad beurt, en de lijfrenten die op Oisterwijk drukken, zullen betalen, zo lang Rodolphus schout van 's-Hertogenbosch is.
186-3.
De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden.

165. 02-06-1417 1190 / 186-6 en 7
186-6.
Laurencius van den Rode, zijn broer Johannes van den Rode, Egidius Bac, Arnoldus Houtappel en Henricus Wijten beloofden aan Rodolphus van Haestrecht, schout van 's-Hertogenbosch, dat genoemde Laurencius, zo lang hij schout van Kempenland is, elk jaar 50 franse kronen zal betalen in afkorting van een lijfrente van 600 regalen die de graaf van Marca beurt uit cijnsen van de hertog onder 's-Hertogenbosch en omstreken. Voorts 17 blauwe kronen in afkorting van de lijfrenten van Oisterwijk. De brief overhandigen aan Johannes van den Rode.
186-7.
De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden.

166. 22-07-1417 1190 / 223-13
Johannes Vervijns van Oesterwijc en zijn zoon Johannes beloofden aan Arnoldus van Andel 64 gulden, van 9 brabantse buddreger, en 27 plakken, met kerstmis aanstaande.

167. 11-08-1417 1190 / 238-6
Kinderen van wijlen Willelmus Willelmi Loijer,
1. Jacobus Groeij,
2. Mechteldis,
droegen over aan hun broer
3. Willelmus Willelmi Loijer,
hun deel, hen aangekomen door overlijden van hun broer
4. meester Johannes chirurgijn, door overlijden van zijn weduwe Margareta, en door overlijden van diens kinderen,
in
a. een hoeve in Nuland, genaamd het Vesptijts Goed,
b. een erfcijns van 4 pond, die meester Johannes beurde uit een huis in 's-Hertogenbosch aan de Vismarkt,
c. een erfcijns van 5 pond en 9 schillingen, die meester Johannes beurde uit zekere kamers van wijlen Ludolphus Buc van Bomel, in 's-Hertogenbosch over de Tolbrug,
d. een erfcijns van 5 pond, die meester Johannes beurde uit een hoeve in Eerde, behorend aan Gerardus Heerken de jonge,
e. een erfcijns van 3 pond, die meetser Johannes beurde uit erfgoederen genaamd de Achtmergen, eertijds van Jacobus Steven, in Empel,
f. een erfpacht van ½ mud rogge, die meester Johannes beurde uit zekere erfgoederen in Haaren bij Oisterwijk,
g. alle andere goederen waarin meester Johannes overleed.

168. 19-08-1417 1190 / 244v-3
Johannes van Meghen verwer in Oisterwijk beloofde aan Willelmus die Buijser 56 gulden, van 9 brabant buddreger, met Severinus aanstaande.

169. 10-09-1417 1190 / 255-2
Johannes Wijtmans van Oesterwijc beloofde aan Gerardus Gerarts soen van den Haseldonck 7 mud rogge na maning te leveren.

170. 21-07-1418 1190 / 345-2 en 3
345-2.
Johannes Nycolai (=Nycol) die Bie verkocht aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont een erfpacht van 1 mud boekwijt, te leveren met Martinus, gaande uuit een huis, erf, schuur en tuin, 1 lopen land, in Oisterwijk, tussen Johannes Sceijven en tussen Laurencius schoonzoon van wijlen de dekaan van Oisterwijk, strekkend van de Plaats tot aan de Doornakker, zoals voornoemde Johannes die bewoont. Verkoper en Godefridus van Hulsen zv Emmanus (=Em) Smiters beloofden garantie. Na overlijden van de koper komt de p[acht terug aan de verkoper of zijn erfgenamen.
345-3.
Genoemde Johannes beloofde genoemde Godefridus schadeloos te houden.

171. 23-02-1418 1190 / 351v-2
Aleijdis weduwe van Johannes Buijssen en haar zoon Walterus droegen over aan Laurencius Petri Haghen een erfpacht van ½ mud rogge, die Katharina Cupers met lichtmis beurde, gaande uit een tuin genaamd Kuipers Hofke, in Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven en uit andere erfgoederen, welke pacht Katharina per testament aan Aleijdis vermaakt had. De andere kinderen van Aleijdis zullen geen rechten doen gelden in deze pacht.

172. 07-04-1417 1190 / 385-5
Kinderen van Danijelis Kroeck, vleeshouwer,
1. Danijel,
2. Willelmus,
3. Elizabeth,
4. Aleijdis, gehuwd met Lambertus Prijcker,
verkochten aan Wijtmannus Johannis Wijtmans ten behoeve van hem (¼), van Laurencius van der Heijden (¼), van Petrus van den Dijc (¼) en van kinderen (¼) van wijlen Johannes Maes soen een erfcijns van 5 schillingen en 1 penning, die wijlen Henricus die Britter beurde uit zekere beemden van eertijds Johannes van Eelde, in Oisterwijk ter plaatse de Dieze, welke cijns de kinderen aangekomen is van voornoemde Henricus.

173. 02-06-1418 1190 / 415v-5 t/m 7
415v-5.
Heijlwigis Johannes van den Eijnde droeg over aan haar broer Petrus Johannis van den Eijnde haar deel in een huis, erf en tuin, in Oisterwijk, nabij de kerk, tussen Elizabeth van den Wijel en tussen een weg, strekkend van een weg tot aan Wijtmannus van den Dael.
415v-6.
Vervolgens verhuurde voornoemde Petrus deze goederen aan voornoemde Heijlwigis, haar leven lang, voor de lasten, geschat op een totaal van 6 brabantse buddreger.
415v-7.
Genoemde Petrus beloofde aan voornoemde Heijlwigis 33 gulden van 36 plakken, na maning te betalen. Zou Heijlwigis overlijden terwijl Petrus haar overleeft en de som niet betaald is, dan gaat de som over op Petrus. De brieven overhandigen aan de heer Lambertus van den Yvenlaer.

174. 28-07-1418 1190 / 444-3 t/m 6
444-3.
Goeswinus zvw Ghijbo Herinc zvw Gerardus Cnode droeg over aan Godefridus Berwout 5 morgen land in de Hamme, tussen Arnoldus Boest en tussen Johannes Coninc, aan voornoemde wijlen Ghijbo overgedragen door Johannes van Brolije.
444-4.
Theodoricus Bac zag af van vernadering.
444-5.
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc en Johannes Rodolphi Kuijst man van Elizabeth deden van deze 5 morgen afstand.
444-6.
Genoemde Bruijstinus en Johannes Kuijst beloofden aan genoemde Godefridus dat de heer Johannes, investitus van Rethij, zodra hij in 's-Hertogenbosch zal komen, afstand zal doen.

175. 02-08-1418 1190 / 447-2 t/m 4
447-2.
Katharina Johannis Nezen soen gaf uit aan Gerardus Willelmi van Haren
1. een stuk roggeland genaamd de Hege, in Haaren ter plaatse Belver, tussen Henricus Nezen soen en tussen Engbertus Rolofs en zijn kinderen,
2. ½ van de Hoge Bocht, tussen Lambertus van Luijssel en tussen Henricus van Krekelhoven,
3. een stuk land in Haaren ter plaatse Belver, tussen Henricus van Laerhoven Claeus soen en tussen een weg,
4. Brants Beemdeke, in Haaren ter plaatse Belver, tussen Luijtgardis van den Teijnde en haar kinderen en tussen een weg, strekkend van een straat naar de Aa,
welke erfgoederen genoemde Katharina gerechtelijk gekocht had van Reijnerus Scaden middels schepenvonnis in 's-Hertogenbosch; uitgifte voor de hertogencijns en voor een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis.
447-3.
Gerardus Engberti van den Hezeacker zag af van vernadering.
447-4.
Voornoemde Gerardus verkocht aan Johannes Wolteri Hillen soen
1. 1/6 in Gijskens Beemd, in Oisterwijk ter plaatse de Diese, tussen de Diese en het Rietven, strekkend aan eertijds Henricus die Custer,
2. ½ van een heideveld genaamd de Timmer, in Oisterwijk, tussen Johannes die Leeuwe en tussen eertijds Willelmus van Haren.

‘s-Hertogenbosch, R.1191 ../ 18
oktober 1417 - september 1420
001-533

176. 19-11-1418 1191 / 21v-4
Willelmus Willelmi van Haeren verkocht aan Johannes Wolteri Hillen 1/6 in de Gijskens Beemd, in Oisterwijk ter plaatse de Diese, tussen het Rietven en tussen de Diese, hem aangekomen van zijn natuurlijke broer Willelmus.

177. 11-01-1419 1191 / 48v-1 en 2
48v-1.
De broers Goeswinus Steenwech en Henricus Steenwech, kinderen van wijlen Goeswinus Steenwech, verkochten aan Johannes van der Amervoirt, ten behoeve van Hilla Henrici Bloijs weduwe van Henricus van den Amervoirt, een erfpacht van 2 mud en 2 zester rogge, uit een erfpacht van 15 mud rogge, welke pacht van 15 mud Elisabeth Coptiten weduwe van Nycolaus (=Coel) Wolteri Colen soen de Buscoducis beurde uit een hoeve in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, welke hoeve behoorde aan Henricus van den Amervoirt van Gestel, en welke pacht van 2 mud en 2 zester aan hun vader Goeswinus Steenwech aangekomen was en daarna, middels erfdeling van de goederen van hun broer Theodoricus Steenwech, aan de broers.
48v-2.
Jacobus Jacobi Steenwech zag af van vernadering.

178. 03-06-1419 1191 / 65v-6
Willelmus Willelmi Loijer zvw Willelmus Loijer de jonge droeg over aan Gerardus Arnoldi Coppen soen een erfpacht van ½ mud roggge, met Bartholomeus te 's-Hertogenbosch te leveren aan het woonhuis van Willelmus Loijer de jonge, gaande uit
1. de Poelakker van Ghiselbertus Nycholai Weijndelmodis, wonende in Oisterwijk, in Haaren gelegen tussen kinderen van Stephanus van der Steghen en tussen Johannes metten Baerde,
2. huis en erf van Wolterus van der Scuren, in Oisterwijk. direct naast huis en erf van Trude weduwe van Theodoricus Fabri en tussen huis en erf van Egidius van Haren,
welke pacht Willelmus Loijer de jonge gekocht had van voornoemde Wolterus en Ghisbertus.

179. 04-02-1419 1191 / 69-2
Arnoldus Arnoldi Sceijmaker droeg over aan Egidius van den Waghen zvw Maria van der Waghen, ten behoeve van hem en van Henricus Witen, een erfpacht van 2 zester rogge, die voornoemde Maria van der Waghen en voornoemde Henricus Witen beloofd hadden aan eerstgenoemde Arnoldus, te 's-Hertogenbosch met lichtmis te leveren, gaande uit 15 bunder heide, genaamd de heihoeve van eertijds Bruijstinus van Oesterwijc, in Enschot, tussen Engbertus van den Eijnde en Willelmus die Ridder en tussen Gerardus van den Woude en Johannes Wijnen, strekkend aan de Hollandse Weg en aan de gemeint genaamd Rubraken, welke 15 bunder Maria en Henricus Witen voor de pacht verworven hadden van voornoemde Arnoldus.

180. 04-02-1419 1191 / 69-6 en 7
69-6.
Henricus van Vucht bakker droeg over aan Johannes Sappeel en Gerardus Wolteri van Meijelsvoirt, als h.geestmeesters te Oisterwijk, een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit
1. de windmolen van Henricus van Broechoven, in Moergestel,
2. 2 watermolens van voornoemde Henricus, in Moergestel,
verkocht aan Henricus van Vucht bakker door Johannes Reijneri Johannis Nollekens. Hierna verklaarden Johannes Sappeel en Gerardus dat zij de pacht hadden uitgegeven met de eigen(?) penningen van de tafel van de h.geest.
69-7.
Reijnerus van Vucht zag af van vernadering.

181. 09-02-1419 1191 / 72v-5
Johannes van den Stael man van Luijtgardis Hughemanni van Wijck droeg over aan Jacobus Pauwels soen man van Margareta Henrici Bloijs een erfpacht van 1 mud rogge, uit een erfpacht van 1½ mud, welke pacht van 1½ mud rogge Petrus Stephani van den Amervoirt en zijn broer Bartholomeus Stephani moesten leveren aan Egidius Coptiten, gaande uit
1. een hoeve eertijds van Arnoldus van Bruheze, in Oisterwijk,
2. 2 bunder beemd in Oisterwijk,
3. ½ van 7 bunder beemd ter plaatse Loondonk,
4. de heide, behorend bij genoemde hoeve, in Venloon,
welke pacht aan genoemde Luijtgardis overgedragen was door de broers Jacobus Tijt en Wolterus Coptiten. Verplichtingen van de zijde van de verkoper en zijn vrouw worden afgedaan, alsmede verplichtingen van wijlen Egidius Coptiten, van wijlen Godefridus Johannis Goijarts soen van Gemert en zijn vrouw Jutta Jacobi Pauwels soen, van Jacobus Tijt en van Wolterus Coptiten.

182. 16-02-1419 1191 / 80v-4
1. Kinderen van wijlen Theodoricus Tolinc,
a. Wolterus,
b. Johannes,
c. Theodoricus Tolinc en zijn schoonzoon
-- Johannes Broes soen,
voor ene helft en
2. Wolterus Wolteri Hals voor de andere helft
gaven uit aan Johannes van den Eijnde van Oesterwijc (met als borg zijn schoonzoon Johannes Valkenborch) 4 stukken land in Oisterwijk nabij de Nedervonder,
a. tussen Arnoldus van Laerhoven en tussen Willelmus die Cuper,
b. tussen voornoemde Arnoldus en tussen Jacobus van Brakel,
c. tussen Johannes Brabant en tussen Johannes Steven,
d. tussen de heer Henricus Ghallen priester en tussen Elizabeth Laureijns,
voor een erfpacht van 15 lopen rogge, te leveren met lichtmis.

183. 09-03-1419 1191 / 91v-3 t/m 6
91v-3.
De heer Martinus kanunnik te Sint Oedenrode, nzvw Wolterus Bac dekaan van het concilium te Hilvarenbeek, en Laurencius Haghen man van Elizabeth, ndvw voornoemde heer Wolterus, verkochten aan Lucas Johannis Zerijs van Erpe een woning van voornoemde Wolterus Bac, in Oisterwijk nabij erfgoed van de investitus van Oisterwijk, welke woning voornoemde heer Wolterus in zijn testament vermaakt had aan zijn voornoemde kinderen. De heer Johannes Bac, kanunnik te 's-Hertogenbosch, executor testamenti van voornoeme heer Wolterus Bac deed hiervan afstand.
91v-4. (doorgehaald).
Petrus, nzvw voornoemde Wolterus Bac zag af van vernadering.
91v-5.
Voornoemde verkopers beloofden aan voornoemde heer Johannes Bac alle schulden van voornoemde Wolterus Bac af te handelen en alle testamentaire bepalingen(?).
91v-6.
Gerardus Back van der Aa zag af van vernadering.

184. 09-03-1419 1191 / 91v-7
Wolterus Ansems man van Katharina Johannis van der Vriesdonc droeg over aan Johannes Nycholai van der Schueren 1/6 in een hoeve genaamd de Vriesdonk, in Oisterwijk ter plaatse Udenhout, welke hoeve aan voornoemde wijlen Johannes behoorde.

185. 13-03-1419 1191 / 95v-2
Johannes Johannis van Tijenrode droeg over aan Theodoricus Wellini Rovers en Johannes Arnoldi Rover Wellens een stuk land genaamd de Ganshof, onder Oisterwijk, tussen Yda Lupprechts en tussen Johannes zoon van voornoemde Yda, aan hem gerechtelijk verkocht door Godefridus van Drijel na schepenvonnis te 's-Hertogenbosch.

186. 31-03-1419 1191 / 106v-3
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc beloofde aan Willelmus Arnoldi Bloc een erfcijns van 100 franse kronen, te betalen met met Johannes baptist, gaande uit al zijn goederen.

187. 10-04-1419 1191 / 112v-2
Theodoricus Wellini Rovers en Johannes nzvw Arnoldus Rover Wellens droegen over aan Arnoldus Ackermans zvw Jordanus die Brouwer een stuk land genaamd de Garshof, in Oisterwijk, tussen Yda Lupprechs soen en tussen Johannes zoon van voornoemde Yda, overgedragen aan voornoemde Theodoricus en Johannes door Johannes Johannis van Tijenrode. Arnoldus Ackermans moet voortaan een erfpacht van 10 zester rogge, die wijlen Margareta Johannis Snobben hieruit beurde, leveren. Dit beloofde Arnoldus op dit stuk land en op een erfpacht van ½ mud rogge uit een erfpacht van 1 mud, welke pacht van 1 mud Henricus Claes soen van Laervenne, schoonvader van voornoemde Arnoldus aan voornoemde Arnoldus en diens vrouw Elisabeth bij wijze van gift gegeven had.

188. 13/17-04-1419 1191 / 114-3
Danijel Roesmont verhuurde voor een periode van 2 jaar, ingegaan afgelopen Mathijas, aan Willelmus van Ghestel en Henricus van der Aavoirt 2 watermolens, een om olie te persen en een om graan te malen, in Oisterwijk ter plaatse ter Borch, voor 40½ arnemse rijnsgulden per jaar, ½ met Johannes-geboorte en ½ met kerstmis, voor het eerst kerstmis aanstaande. Voorts voor 12 kwarten raapolie en twee aantallen "twee talle" ingezouten palingen, met kerstmis te leveren. Zouden de molens door onachtzaamheid van genoemde Willelmus en Henricus of van hun bedienden te gronde gaan, dan moeten de huurders op hun kosten de molens weder opbouwen. De huurders moeten de dijken en sluizen onderhouden. Daarbij mogen ze slechts grond halen uit de graven naast de dijken. De huurders moeten de ....... van de molens onderhouden, zoals houten gebouwen onderhoud behoeven. Op de daken van de molens zullen de huurders op hun kosten elk jaar 6 vimmen stro dekken. Alle reparaties beneden 5 schillingen zijn voor rekening van de huurders. Reparaties daarboven worden door de verhuurder op zijn kosten verricht nadat ze op tijd zijn gemeld. De verhuurder zal voor allerheiligen de moutmolen laten herstellen. Mochten de huurders daarvan schade lijden, dan zal de verhuurder die vergoeden volgens taxatie van 4 goede mannen. Mochten de molens door blikseminslag verbranden, of door heervaart te gronde gaan, dan zal de verhuurder de molens op zijn kosten weder opbouwen. De molens met de dijken en sluizen moeten in dezelfde staat (slijtage uitgezonderd) over 2 jaar teruggegeven worden. De huurders mogen niet in de wateren vissen, uitgezonderd in de "arken" van de molens en sluizen. Willelmus had als borg zijn broer Johannes en Henricus had Johannes Arnoldi Zegers soen.

189. 27-04-1419 1191 / 119-5 en 6
119-5.
Meester Godefridus van Rode droeg over aan Laurencius Willelmi van der Heijden een erfpacht van 5 mud rogge, te leveren met Andreas, gaande uit de hoeve genaamd het Hooghout, in Oisterwijk, welke pacht meester Godefridus gekocht had van Bruijstinus Bruijstini Jans soen van Oesterwijc.
119-6.
Johannes Losschart zag af van vernadering.

190. 26-06-1419 1191 / 139-1
Arnoldus zvw Arnoldus van Vladeracken Lijsbetthen soen droeg over aan zijn moeder Aleijdis zijn deel, hem aangekomen van zijn grootvader Henricus Posteel, dat hem versterven zal van zijn moeder Aleijdis, in
1. een erfgoed genaamde de Oude Kraan in 's-Hertogenbosch nabij de Vismarkt en nabij de brug aldaar,
2. een erfpacht van 1 mud rogge, welke pacht wijlen Godefridus Posteel in Son beurde,
3. een erfpacht van ½ mud rogge, die genoemde wiijlen Godefridus Posteel in Oisterwijk beurde.

191. 13-07-1419 1191 / 147v-5
Johannes Sappel en Gerardus van Meijelsvoirt, h.geestmeesters te Oisterwijk, droegen over aan Gerardus Scilder een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een akker van 16 lopen, in Westilburg, op de Stokhasselt, tussen eertijds Reijnerus van Mechelen en tussen Johannes van Heijst, welke pacht Bruijstinus Jans soen ten behoeve van voornoemde tafel van de h.geest verworven had van Engelberna (=Engelberne) weduwe van Henricus Costers, haar dochter Elizabeth en haar schoonzoon Arnoldus die Bije, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

192. 13-07-1419 1191 / 151-3
Andries Johannis Sappeel verkocht aan Arnoldus Roekeloes zvw Johannes Blijeck een erfpacht van 6 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit al zijn goederen.

193. 18-07-1419 1191 / 152v-4
Destijds hadden
1. Arnoldus Rover, (en zijn broers?:)
2. kinderen van wijlen Wellinus Rover,
a. Arnoldus van Hackenem,
b. Theodoricus,
een erfdeling gemaakt. Hierbij waren de hoeve, genaamd het Goed ter Borch, in Oisterwijk, en de 2 watermolens die bij de hoeve horen, met het recht de stroom op te houden, aan Arnoldus van Hackenem ten deel gevallen. Vervolgens werd onder meer afgesproken dat genoemde Arnoldus van Hackenem onder meer een erfpacht van 2 mud en 1 zester rogge aan de heer Johannes van Mijerde priester uit die hoeve en molens zou leveren. Daarna heeft Arnoldus van Hackenem genoemde hoeve en de watermolens overgedragen aan Danielis Roesmont. De erfpacht van 2 mud en 1 zester rogge ging (voortaan?) uit een hoeve genaamd het Goed ten Hove, in Son, ter plaatse Anschot, welke hoeve aan voornoemde Arnoldus Rover ten deel was gevallen. Thans beloofde Johannes nzvw voornoemde Arnoldus Rover aan Danielis, dat hij genoemde pacht van 2 mud en 1 zester rogge zal leveren uit de hoeve, genaamd het Goed ten Hove. Tevens verklaarde genoemde Johannes dat voornoemde Danielis alle geldbedragen heeft voldaan, die hem vanwege deze pacht beloofd waren.

194. 26-08-1419 1191 / 169v-6
Mathijas Wolteri Oeden soen verkocht aan Johannes die Bij zv Johannes die Moelner een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit
1. ½ bunder beemd, in Oisterwijk, in Wippenhout, tussen Goeswinus Jans soen en tussen Margareta Wouters,
2. een stukje beemd aldaar, tussen voornoemde Goeswinus Jans soen en tussen Onze Vrouwe Broek.

195. 28-09-1419 1191 / 185-3
Mathijas Gheijlen man van Mechtildis Petri Eijnssen soen verkocht aan Anselmus Wolteri Eijnssen soen van Gestel prope Oesterwijc
1. een stuk beemd in Oisterwijk ter plaatse Wippenhout, in de Mortel, tussen Goeswinus Jan Goeswijns soen en tussen erfgoed van het Maria altaar in Oisterwijk,
2. een stuk beemd aldaar, tussen voornoemde Goeswinus en tussen Margareta Wolteri Eijnssen,
3. 5 roeden dijk, bij genoemde erfgoederen horend,
belast met de hertogencijns van 1½ oude groot.

196. 31-01-1419 1191 / 200v-10
Henricus van der Aaffoirt alias Heijn die Man beloofde aan Ghisbertus Wonder ten behoeve van het gasthuis van Oisterwijk 4 engelse nobelen, na maning te betalen.

197. 27-03-1419 1191 / 208v-13
Johannes Wijtmans van Oesterwijc beloofde aan Ghisbertus Willems soen van der Meijelsfoert 36 gulden, van 12 leeuken, en 28 plakken, met Johannes geboorte aanstaande te betalen.

198. 06-04-1419 1191 / 210v-4
Johannes Wijtman van Oesterwijc en Laurencius Gerardi van Laerhoven beloofden aan Johannes Sampsoen 12 arnemse gulden met Johannes geboorte aanstaande te betalen.

199. 18-05-1419 1191 / 213-14
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc beloofde aan de heer Willelmus van Ghent 18 gulden van 36 plakken met Martinus in de winter aanstaande te betalen.

200. 12-01-1420 1191 / 237v-2
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc beloofde aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont 11 mud rogge, na maning te leveren.

201. 29-01-1418 1191 / 253-1 en 2
253-1.
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc en Rodolphus van Haestrecht beloofden aan Anthonius Johannis Tonsus ten behoeve van Anthonius van Montefija 50 franse kronen met Johannes geboorte aanstaande te betalen, op straffe van 1 kroon.
253-2.
De eerste beloofde de andere schadeloos te houden.

202. 17-02-1418 1191 / 255-7
Johannes Lupprecht van Oesterwijc, Wolterus Wolteri Watermael en Jutta weduwe van Willelmus die Becker van Oesterwijc beloofden aan Matheus Johannis Tonsus ten behoeve van etc 12 franse kronen met Johannes geboorte aanstaande te betalen op straffe van ½ kroon.

203. 17-02-1418 1191 / 255-8
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc beloofde aan Johannes Willems soen van Orthen ten behoeve van hem en van de heer Johannes van Oesterwijc investitus van Retij en ten behoeve van Johannes van Ghageldonc of ten behoeve van een van hen 24 franse kronen met Johannes geboorte aanstaande te betalen.

204. 18-02-1418 1191 / 255v-3
Johannes Thome van Meghen verwer in Oisterwijk beloofde aan Henricus die Hoessche kremer 24 overlens rijnsgulden met pinksteren aanstaande te betalen.

205. 18-03-1418 1191 / 258v-12
Bruijstinus Bruijstini Jans soen van Oesterwijc verklaarde dat Jacobus van Gheel hem alle achterstallige cijns betaald heeft, die aan hem of aan jkvr Aleijdis weduwe van Willelmus van Langlaer verschuldigd zijn van een erfcijns van 14½ pond, die Egidius Gheel moest betalen aan wijlen Willelmus van Langelaer gaande uit een veld genaamd de Lavedonk (mw.Spierings: te Dinther).

206. 21-07-1418 1191 / 272-3 en 4
272-3.
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc beloofde aan Godefridus Beerwout 24 franse kronen na maning te betalen.
272-4. 03-09-1418.
Genoemde Godefridus droeg voornoemde belofte over aan Goeswinus Knoden zvw Gibo Herinc.

207. 02-05-1420 1191 / 305v-5
Mechtildis dvw Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer de jonge droeg over aan Arnoldus Ruekeloes een erfpacht van 4 lopen rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf en tuin in Oisterwijk, tussen Johannes Vervijnds en tussen voornoemde Arnoldus Roekeloes, welke pacht wijlen Willelmus Loijer de jonge verworven had van Henricus van den Bosch van Oesterwijc, en welke pacht genoemde Mechtildis middels een erfdeling aangekomen is.

208. 23-05-1420 1191 / 312v-1
Laurencius Petri Hagens man van Elisabeth Wolteri Bac verkocht aan Petrus Johannis Goutsmit een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf en tuin in Oisterwijk nabij de linde, tussen Johannes Nycolai (=Nycoel) die Bie en tussen Arnoldus die Coster, strekkend van een weg achter tot aan de Doornakker.

209. 04-04-1420 1191 / 316-2 en 3
316-2.
Gerardus Johannis Suijs weduwnaar van Hilla van den Poele droeg over aan zijn kinderen Elisabeth, Jutta en Arnoldus, het vruchtgebruik in een erfcijns van 40 schillingen, die Gerardus Johannis Buckinc beloofd had aan Hilla van den Poel en Wolterus Johannis Leijten, te betalen met Thomas apostel, gaande uit een huis en tuin onder Oisterwijk, tussen de heer Godefridus van Hulsel priester, en tussen Petrus van den Dalen.
316-3.
Vervolgens droegen genoemde kinderen genoemde cijns over aan Engbertus Petri Bloijs. Hun onmondige zuster Hilla zal later afstand doen.

210. 09-05-1420 1191 / 331-5
Jacobus Coptiten gaf uit aan Engbertus Borchman een hofstad in Oisterwijk, tussen Elisabeth Fijen en tussen Johannes die Lombart, strekkend van een weg tot aan de tuin van voornoemde Engbertus Borchman, voor een erfcijns van 2 hoenderen, te leveren met Thomas volgens hetzelfde recht als van de andere cijnsen die destijds Jacobus Stevens, thans voornoemde Jacobus, daaruit beurt.

211. 13-06-1420 1191 / 336-1 t/m 3
336-1.
[..afgescheurd..] Arnoldi die Bie gaf uit aan Arnoldus Johannis Robben een stuk beemd in Moergestel, tussen Elisabeth Henrics in het westen en tussen Johannes Wouter Hillen in het oosten, voor een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis. Arnoldus mag dit stuk beemd slechts opgeven met dubbele pacht.
336-2.
Johannes Arnoldi die Bie zag af van vernadering.
336-3. 07-04-1606.
Op verzoek van de heer Ghisbertus Adriaenss van Gestel priester, als rector van het altaar van de heilige Crispinus en Crispianus in de kerk van Oisterwijk en krachtens een apostille van heren schepenen van 's-Hertogenbosch dd. 06-04-1606, is deze brief van de erfpacht van 2 mud rogge opnieuw geïngrosseerd, omdat de oorspronkelijke brief vergaan was.

212. 14-03-1420 1191 / 376v-6
Henricus van Uden man van Agnes Aleijdis, weduwe van Johannes van Beirck, droeg over aan de secretaris een erfpacht van 20 lopen rogge, die Willelmus die Wert beloofd had aan Nycholaus van Baerle, te leveren met lichtmis, gaande uit een stuk land met de schuur erop in Oisterwijk ter plaatse Udenhout, tussen Hessello Snabbe en voornoemde Willelmus, welke pacht voornoemde Aleijdis verworven had van Nycholaus Nycholai van Baerle en Jutta Nycholai van Baerle. De brief overhandigen aan de heer van Tongerloe.

213. 29-03-1420 1191 / 377v-5 en 6
377v-5.
Gerlacus van Ghemert schout van 's-Hertogenosch, jonker Theodoricus van Meerhem heer van Boxtel, de heer Willelmus van Ghent ridder en Hubertus van Ghemert beloofden aan de heer Theodoricus Rover ridder, ten behoeve van de stad 's-Hertogenbosch, dat zij 400(?) regalen van 600 regalen zullen betalen aan de heer hertog van Kleef, en de lijfpachten die de stad vanwege de vrijheid Oisterwijk moet betalen, zo lang Gerlacus schout zal zijn.
377v-6.
De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden.

214. 13-10-1419 1191 / 407v-3
Nycholaus (=Coel) Screijnmeker, Aleijdis weduwe van Arnoldus van Vladeracken, Oda weduwe van Matheus Postele, haar dochters Gertrudis en Aleijdis, Petrus van Zonne man van Hilla Jordani die Leeuwe, Godefridus Postele en zijn schoonbroer Ambrosius (=Broes) Gerard soen deden ten behoeve van Johannes Johannis van Os afstand van een erfpacht van 3 zester rogge uit een pacht van 1 mud, die Gheroijns van Oesterwijc uit erfgoederen in Oisterwijk aan eertijds Matheus Gheghe leverde.

215. 26-10-1419 1191 / 411v-3 en 4
411v-3.
Johannes Petri Brock droeg over aan zijn broer Henricus Petri Brock 1/3 in alle erfgoederen van Johannes die Haen, te Oisterwijk en Enschot, welke erfgoederen voornoemde Johannes en Henricus met Willelmus Martini Brock verworven hadden van voornoemde Johannes die Haen.
411v-4.
Kinderen van wijlen Martinus Brock,
1. Petrus,
2. Johannes,
3. Henricus,
4. Martinus,
5. Gertrudis, gehuwd met Johannes van der Amervoert,
droegen over aan voornoemde Henricus Brock 1/3 deel in voornoemde erfgoederen, hen aangekomen van
6. wijlen Willelmus Martini Brock.

216. 14-11-1419 1191 / 416-3 t/m 6
416-3.
Hermanus Wijten zvw Hermanus Wijten Luers soen droeg over aan Johannes Johannis Steijmpel
1. een stuk land genaamd de Hoeve met de gebouwen, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven,
2. een stuk land in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen Hilla van der Amervoert en een stuk land aldaar,
3. een stuk land genaamd D....sstuk, in Haaren,
4. ½ van een beemd aldaar, ter plaatse op het Ruet, welke helft jaarlijks rijdt tegen de andere helft die aan Elizabeth Henrici behoort,
welke erfgoederen samen 4 bunder omvatten, en welke erfgoederen eerstgenoemde Hermanus in pacht verworven had van Hermannus Johannis Hoerssen.
416-4.
Genoemde Hermanus Witen beloofde dat zijn onmondige dochter Aleijdis afstand zal doen.
416-5.
Genoemde Hermanus Wijthen droeg over aan voornoemde Johannes Johannis Steijmpel een erfcijns van 10 gouden hollandse gulden, die Gerardus Zeberti Nerinc beloofd had aan Hermanus Johannis Horssen, te betalen met lichtmis, gaande uit een hoeve van Gerardus, genaamd de Brake, in Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven, tussen de gemeint en tussen erfgoed genaamd het Nieuwelijs behorend aan Arnoldus van Laerhoven, en welke cijns eerstgenoemde Hermanus Wijten verworven had van voornoemde Hermanus Horssen.
416-6.
Voornoemde Hermanus Witen beloofde dat zijn onmondige dochter Aleijdis hiervan afstand zal doen.

217. 17-01-1420 1191 / 437-2
Arnoldus Sceijmaker zvw Arnoldus Kreij en Godefridus Dunnecop man van Johanna dvw Arnoldus Kreij droegen over aan Wolterus Henrici Toijten een erfpacht van 4 lopen rogge, die Johannes die Witte beloofd had aan Godefridus Dunnecop zvw Henricus van den Laerschot, te leveren met kerstmis, gaande uit een stuk land in Oisterwijk nabij de Kreitenmolen, tussen voornoemde Johannes Witte en tussen Elisabeth Beijs.

218. 18-01-1420 1191 / 438-8
De zusters Katharina en Margareta, kinderen van wijlen Lambertus Spapen droegen over aan Willelmus Pauli van Haestrecht ½ van een huis en tuin in Oisterwijk, tussen Katharina Hofmans en tussen Wolterus Bacs en Michaelis van der Noerde, welke ½ Godefridus Arnoldi die Brune gegeven had aan Lambertus Hermani Lemmens soen en welke ½ genoemde zusters van hun ouders aangekomen is.

219. 27-01-1420 1191 / 443v-3
Sophia Kroecs droeg over aan Godescalcus Arts soen ten behoeve van Wolterus en Theodorica, kinderen van wijlen Aelbertus Scheenken, een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis en tuin van Willelmus Poijnenborch, in Oisterwijk, tussen Jacobus van Brakel en tussen Katharina van Stoct, strekkend van een weg tot aan Willelmus die Cuper, welke pacht genoemde Sophija gekocht had van voornoemde Willelmus Poijnenborch.

220. 27-02-1420 1191 / 461-7 en 8
461-7.
Nycholaus der Kijnder droeg over aan Johannes Johannis Sappeel een hofstad onder Oisterwijk, tussen erfgenamen van Petrus Sterts en tussen Lambertus des Papen, verkocht aan genoemde Nycholaus door Ancelmus die Wael.
461-8.
Henricus Nycholai der Kijnder zag af van vernadering.

221. 21-03-1420 1191 / 471v-2
Johannes die Meijer droeg over aan zijn zoon Arnoldus Johannis die Meijer alle goederen van Martinus Peters soen, aan genoemde Johannes door voornoemde Martinus verkocht, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

222. 15-06-1420 1191 / 527v-4 en 5
527v-4.
Jacobus van Gheel, Otto Willelmi Otten soen en Willelmus Wedighen beloofden aan Gerlacus van ?Ghemert schout van 's-Hertogenbosch dat genoemde Jacobus zijn aandeel in de lijfpencije van Oisterwijk en het pensioen van de graaf van Marca zal betalen, zo lang hij schout zal zijn in Oss.
527v-5.
De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden.

223. 23-03-1420 1191 / 540v-1 t/m 3
540v-1.
Willelmus van der Zidewijnde man van Aleidis Henrici Boefs droeg over aan de broers Henricus van Haeren en Willelmus van Haeren, kinderen van wijlen Johannes van Haeren, alle goederen aan voornoemde Henricus Boefs van de kant van zijn vrouw aangekomen na overlijden van jkvr Zuetijne weduwe van Robbertus van Beest, welke goederen Henricus Boefs overgedragen had aan zijn zoon Johannes, en welke goederen voornoemde Willelmus van der Zidewijnde verworven had van Henricus van den Laer man van Elisabeth, en van haar zuster Luijtgardis, dochters van Henricus Boefs, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
540v-2.
Voornoemde Willelmus droeg over aan voornoemde broers Henricus en Willelmus het deel, hem en zijn vrouw Aleidis aangekomen van wijlen Johannes Boefs zoon van voornoemde Henricus Boefs, in de goederen die Henricus Boefs aan wijlen zijn zoon Johannes overgedragen had, en welke goederen Henricus aangekomen waren van jkvr Zuettine.
540v-3.
Henricus van Herent man van Beatrix Henrici Boefs droeg over aan voornoemde broers Henricus en Willelmus het deel, hem en zijn vrouw aangekomen van wijlen Johannes Boefs, in de goederen die Henricus Boef aan zijn zoon Johannes overgedragen had en welke goederen Henricus aangekomen waren van jkvr Zuetine.

‘s-Hertogenbosch, R.1192 ../ 19
oktober 1420 - september 1422
001-274 M. van Zomeren
275-287
288-319 G. Boest
302-369
370-397 M. van Zomeren en G. Boest
399-564

224. 23-12-1420 1192 / 25-7
Johannes Johannis van Tijenrode droeg over aan Reijnerus Reijneri Steedinc
1. een erfcijns van 20 schillingen, te betalen met lichtmis, gaande uit
a. 1 lopen roggeland genaamd het Vlasland, tussen eertijds Arnoldus Broc en tussen Mathias Walraven,
b. 3 lopen roggeland in Wijngaardshove, gewoonlijk Nieuwland genaamd ,en een beemd direct daarnaast gelegen, tussen Godefridus Loijart en tussen kinderen van Henricus van den Teijnde,
welke cijns Godefridus Theodorici Loijart verklaarde verkocht te hebben aan Katharina weduwe van Johannes Custos van Oesterwijc, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, en welke cijns genoemde Johannes per testament van wijlen de heer Willelmus Custer verkregen had.
2. een erfcijns van 28 schilling en 4 groot, welke cijns en meer andere cijnsen wijlen Willelmus Cortroc met lichtmis betaalde uit
a. het Geerbroek,
b. Vernennen Hofstad in Oisterwijc en uit andere erfgoederen en cijnsen die eertijds behoorden aan Johannes Cortroc, de broer van voornoemde Willelmus,
c. huis met erfgoederen, eertijds van voornoemde Willelmus,
welke cijns Ghisbertus, zoon van Mathias van Baerle en zijn vrouw Jutta, overgedragen had aan Henricus die Koster die in Oisterwijk woonde, en welke cijns genoemde Johannes van Tienrode thans zei te bezitten.
25-8.
Rutgerus Henrici Godefridi van Audenhoven zag af van vernadering.
25-9.
Genoemde Reijnerus verleende aan de decaan van ....... van sint Petrus in Oirschot, de bevoegdheid genoemde cijnsen te manen en te innen.

225. 31-12-1420 1192 / 27-5
Johannes van Tijenrode droeg over aan Godestadis van den Rode weduwe van Willelmus Wouters soen van Audenhove
1. een erfcijns van 4 pond, waarvan Gerardus van den Velde van Diessen met Bartholomeus 40 schillingen betaalt, Johannes Boelken van Diessen 20 schillingen met lichtmis, en Johannes Roefs van Diessen 20 schillingen met palmpasen, volgens een schepenbrief van Hilvarenbeek, en welke cijns van 4 pond wijlen Willelmus Coster van Oesterwijc priester verworven had van Laurencius Johannis van den Rode, zoals in schepenbrieven van Hilvarenbeek,
2. een erfcijns van 20 schillingen te betalen met Martinus na pasen, gaande uit
a. ½ van de Langakker, 6 lopen, nabij de tuin van wijlen Katharina weduwe van Johannes Custers van Oesterwijc,
b. een beemd genaamd het Witven, nabij de Langakker,
c. daarnaast gelegen heide,
welke cijns genoemde Katharina verworven had van Johannes, Henricus en Arnoldus, kinderen van wijlen Henricus Mijs van Ymerle, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk,
welke cijnsen van 4 pond resp. 20 schillingen genoemde Willelmus Custer priester in zijn testament vermaakt had aan genoemde Johannes.

226. 01-02-1421 1192 / 55v-3
Johannes van den Camp en zijn broer Henricus maanden 3 achterstallige jaren van een erfpacht van 5 mud rogge, te leveren met lichtmis, welke pacht Paulus Arnoldi de Dordrato beloofd had aan Henricus uten Waude van Haeren.

227. 15-02-1421 1192 / 69v-5
Gertrudis Christiani van Wassenberch droeg over aan Jacobus Pauli Heijnmans soen een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren uit goederen in Oisterwijk ter plaatse Kreitenmolen, welke pacht Yda Henrici Bloijs per testament nagelaten had aan Elisabeth Johannis Goedens soen (doorgehaald: Riemslegers) en welke pacht genoemde Elisabeth per testament vermaakt had aan haar moeder, genoemde Gertrudis. Ghisbertus van Vlijmen man van Agnes dv voornoemde Gertrudis deed afstand van de pacht.

228. 06-03-1421 1192 / 94v-1
Johannes van Tijenrode verkocht aan Theodoricus van den Woude zv Petrus Wijns een erfcijns van ½ pond, die wijlen de heer Willelmus die Custer priester beurde uit een huis, erf en tuin in Oisterwijk, in de Kerkstraat, tussen Maria des Rademakers en haar erfgenamen en tussen Arnoldus van den Wiel, strekkend van een weg tot aan de gemeint, en welke cijns voornoemde heer Willelmus aan voornoemde Johannes per testament vermaakt had.

229. 27-03-1421 1192 / 108-6 t/m 8
108-6.
Nycolaus Steenwech man van jkvr Hadewigis Johannis van Dordrecht verkocht aan de broers Willelmus en Wolterus, kinderen van wijlen Willelmus die Zegher ten behoeve van hen en van Engbertus Petri Wijns, alle eiken op de hoeve Kerkhoven in Oisterwijk, twee eiken, genaamd "coerbome" uitgezonderd.
108-7.
Genoemde kopers beloofden aan voornoemde Nycolaus 100 overlens rijnsgulden met pinksteren aanstaande te voldoen.
108-8.
Genoemde kopers beloofden aan voornoemde Nycolaus 17(?) overlens rijnsgulden met sint Maarten in de winter aanstaande te voldoen.

230. 02-04-1421 1192 / 113v-1
Bertoldus Rodolphi Kuijst beloofde aan zijn broer Johannes Kuijst alle verkopen en overdrachten te erkennen, die genoemde Johannes eertijds gedaan had aan Mijchaelis Sappeels, Johannes Sappeels en Jacobus Appels als meesters van de kerkfabriek en rectores van de h.geest in Oisterwijk, van het deel en recht die eertijds behoorden aan Fredrica Gerardi des Raeds in de hoeve ten Leempoel eertijds van jkvr Jutta Bertouts, in Udenhout.

231. 02-04-1421 1192 / 113v-2
Johannes Roempot zvw Henricus Roempot zvw Theodoricus Waelwijns verkocht aan Wolterus Henrici die Wilde ½ die hem en zijn broers Ghisbertus en Henricus toebehoort, in een erfcijns van 6 pond, te betalen met kerstmis, gaande uit een hoeve, deels in Oisterwijk en deels in Helvoirt nabij Koelkens Dijk, welke cijns Theodoricus Waelwijns gekocht had van Ghisbertus van Hazenbosch zvw Machelinus de Traiecto, en welke helft hem van zijn ouders aangekomen is.
113v-3.
Genoemde Johannes beloofde dat zijn onmondige broers Ghisbertus en Henricus, zodra Henricus mondig zal zijn, van genoemde helft afstand zullen doen.

232. 05-04-1421 1192 / 121v-1
Henricus van Meerlaer man van Yda Henrici van den Kerchof droeg over aan Godefridus van den Broec man van Agnes Henrici van den Kerchof een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met Thomas, gaande uit een beemd in Oisterwijk tussen Ossenvoort en tussen eertijds Nycolaus Nerinc, welke pacht Henricus van den Kerchove schoenmaker gekocht had van Wolterus Wolteri Nerinc, en welke pacht hem middels erfdeling is aangekomen.

233. 10-04-1421 1192 / 125v-2 t/m 4
125v-2.
1. Gerardus van Meijelsfoirt, voor ¼,
2. Wolterus Gerlaci Bac, samen met
3. Theodoricus Arnoldi Wanghe, voor ¼,
4. Arnoldus Andries soen, voor ¼,
5. Margareta Hille van den Poel, voor ¼,
gaven uit aan Arnoldus Petri Molner een huis, erf en tuin van eertijds van Gerardus Fijen in Oisterwijk, nabij de Plaats, tussen Johannes van den Eijnde in het westen en tussen Jacobus van den Brakel in het oosten, strekkend van een straat tot aan de stroom met een recht bij het erfgoed horend, een geweer genaamd, in het water achter het erfgoed, voor de hertogencijns, voor een cijns en een cijnshoen aan sint Petrus van Oirschot, het onderhoud van de dijk of brug, en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, met Andreas te leveren aan voornoemde Arnoldus Andries soen.
125v-3.
Johannes Marselii van Vessem zag af van vernadering.
125v-4.
Genoemde Arnoldus Petri Molner beloofde aan Arnoldus Andries soen 53 arnemse gulden met Remigius aanstaande.

234. 29-05-1421 1192 / 159v-1
Bruijstinus van Oesterwijc verleende aan zijn bediende Willelmus van den Broec de bevoegdheid te manen, te heffen en van rechts wege te vervolgen de cijnsen, pachten en andere goederen onder 's-Hertogenbosch en omstreken.

235. 29-05-1421 1192 / 159v-2
1. Arnoldus Andree van Hoculem, voor ¼,
2. Gerardus van Meijelsvoirt, voor ¼,
3. Theodoricus Wanghe, samen met
4. Wolterus Bac, voor ¼,
5.. Margareta, dvw Petrus Putkuijp en Hillegunde van den Poel, voor ¼,
droegen over aan Nycolaus Gibonis van Aerle ½ van 1½ bunder beemd in Wippenhout over de Aa, beiderzijds tussen Ghisbertus van den Hovel, strekkend aan Brouwers Broek, welke 1½ bunder beemd Arnoldus Walraven van Oesterwijc (en zijn vrouw Engelberne) verworven had van Ghisbertus van den Hoevel, belast met 1½ groot hertogencijns en ½ oude groot aan het huis ter Brake in Alphen aan de heren van sint Johannes. Wordt de helft uitgewonnen, dan zullen ze 62½ hollandse schilden teruggeven, waarna genoemde helft wederom aan hen zal behoren.

236. 31-05-1421 1192 / 163v-2
Broeder Johannes van Zonne prior van het predikherenklooster in 's-Hertogenbosch, in zijn naam en namens het klooster, droeg over aan Johannes die Molner van Lit een erfpacht van 1 mud rogge, welke pacht genoemde klooster met lichtmis beurt uit de goederen ten Hoeven in Oisterwijk nabij de galg, welke goederen eertijds waren van Elisabeth weduwe van Johannes Lisings en van haar schoonzoon Johannes Bubbekens, en welke pacht genoemde Elisabeth en Johannes Bubbekens voor notaris en getuigen aan genoemd kloster gegeven hadden.

237. 02-06-1421 1192 / 165-1
Petrus die Joede droeg over aan zijn broers Robbertus en Johannes zijn deel in
1. een erfpacht van 6 zester rogge, te leveren met Andreas, gaande uit ½ van een hoeve in Oisterwijk nabij de Kreitenmolen, tussen Berisius Piggen en tussen Metta Palaerts,
2. een erfpacht van 10 zester rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 1/8 van goederen in Esch, welke eertijds waren van de heer Willelmus van Kessel ridder;
beide pachten waren aan Johannes die Joede, wisselaar, verkocht door vrouwe Ermgardis Arnoldi van Waderle.

238. 26-06-1421 1192 / 178v-8
Johannes van Tidenrode droeg over aan Petrus Engberti Petri Bloijs een erfcijns van 40 schillingen, die Nycolaus Johannis Holle verkocht had aan Henricus Custos, te leveren met lichtmis, gaande uit
1. een huis, eertijds van Nycolaus,
2. tuinen aan weerszijden van de straat naar de kerk van Oisterwijk,
3. 3 lopen land nabij de Koningseik, nabij Johannes van Engelen.

239. 12-08-1421 1192 / 221v-5
Johannes Johannis van Tidenrode droeg over aan Elias Willelmi Eelkens een erfcijns van 20 schillingen te betalen met Remigius, gaande uit alle goederen van Arnoldus de Dordrato en uit erfelijke en parate goederen die Arnoldus aan kunnen komen door overlijden van zijn schoonbroer Henricus Brouwer, welke cijns door Arnoldus de Dordrato verkocht was aan Johannes Custos, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, welke cijns Willelmus Custos in zijn testament vermaakt had aab genoemde Johannes.
221v-6.
Voornoemde Johannes droeg over aan Elias Willelmi Eelkens een erfcijns van 1 pond, die Bartholomeus Theodorici Buusken verkocht had aan Katharina weduwe van Johannes Custos, met Thomas te leveren op een tuin die eertijds was van Gerardus Vader, tussen een straat en tussen de weduwe van meester Henricus, en op een stuk land genaamd de Muntelstreep nabij de hoeve van Gerardus (hier verder niets), tussen Johannes Drossaten en kinderen van Henricus Tijmmermans, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

240. 28-08-1421 1192 / 229-1 t/m 5
229-1.
Johannes van den Rode en Johannes Lamberti van Ghilse verkochten aan meester Johannes van Spul een stuk beemd in Oisterwijk, ter plaatse des Dekens Broek, op de Borch, tussen het Groot sDekens Broek in het westen en tussen erfgenamen van Henricus des Wisen in het oosten, strekkend van Godescalcus Roesmont in het noorden tot aan de Aa in het zuiden. Wordt deze beemd uitgewonnen, dan zullen de verkopers 112 overlens rijnse gulden terugbetalen, waarmee de koop ongedaan is.
229-2.
Wolterus Wolteri van den Laer zag af van vernadering.
229-3.
Genoemde verkopers verkochten aan Theodoricus Arnoldi Wange
1. ½ van de Borchbeemd, in Oisterwijk, tussen erfgenamen van Margareta Kopkens en tussen Godescalcus Roesmont, strekkend van Nycolaus Feijtmans tot aan de stroom, waarvan de andere helft behoort aan Theodoricus Wange.
2. een stuk akkerland in Oisterwijk in de Gemene Akkers, ter plaatse de Schijf, tussen Gerardus van Beirck en tussen Johannes van den Grave, strekkend van Elisabeth weduwe van Johannes Kuijsten tot aan Gibo Theodorici Belien,
belast met een erfpacht van 1 mud rogge die wijlen Willelmus van den Eijnde vermaakt had aan de h.geest van Oisterwijk, gaande uit voornoemde goederen en andere goederen, welke pacht Theodoricus voortaan zal leveren. Mochten de goederen uitgewonnen worden, dan zullen de verkopers 14 overlens rijns gulden terugbetalen. De brieven overhandigen aan meester Johannes, Johannes van den Eijnde of Wijtmannus.
229-4.
Genoemde verkopers verkochten aan Nycolaus Feijtmans en Willelmus Willelmi die Becker de oude
1. de Dorenakker, in Oisterwijk achter de tuinen aldaar, tussen Arnoldus die Leeuwe en tussen Wolterus Watermael, strekkend van Arnoldus Peters tot aan de tuinen van Oisterwijk,
2. een stukje land daaraan liggend, tussen Petrus van den Dijc en tussen erfgoed dat Johannes die Smit beteult, strekkend van de Dorenakker tot aan de Vughtpad,
belast met een erfpacht van ½ mud rogge, die Johannes Hoernkes daaruit (en oorspronkelijk kennelijk ook uit andere goederen van Willelmus de Fine) beurt. Worden de goederen uitgewonnen, dan zullen de verkopers 75 overlens rijns gulden terugbetalen. 229-5.
Wolterus van den Laer zag af van vernadering.

241. 04-09-1421 1192 / 236-3
236-3.
Destijds had Willelmus Willelmi van Haeren verkocht aan Johannes Wolteri Hillen 1/6 in de Gijskens Beemd, in Oisterwijk, ter plaatse de Diese, tussen het Rietven en tussen de Diese, onder belofte van garantie. Thans beloofde genoemde Johannes dat hij genoemde Willelmus van die belofte ontslaat.
236-4.
Genoemde Willelmus van Haeren droeg over aan Johannes Wolteri Hillen soen 1/5 deel van
1. een erfpacht van 2 mud en 12 lopen rogge, welke pacht Johannes Brabants leverde aan Willelmus Willelmi van Haren gaande uit een hoeve die eertijds was van Johannes Brabant,
2. 3 stukjes beemd, eertijds van genoemde Willelmus, in Oisterwijk,
a. de Akkersbeemd,
b. de Voortbeemd,
c. Gijskens Beemd,
3. 2 stukken akkerland in Oisterwijk,
a. tussen Johannes van Haren en tussen Johannes Brievinc,
b. beiderzijds tussen genoemde Johannes van Haren,
welke vijfde gedeelten genoemde Willelmus van Haren verworven had van Johannes Wolteri Hillen soen.

242. 09-06-1421 1192 / 296-3
De broers Robbertus en Johannes, zonen van wijlen Johannes die Jode, wisselaar, droegen over aan Arnoldus van Bladel een erfpacht van 6 zester rogge, te leveren met Andreas apostel, gaande uit ½ van een hoeve in Oisterwijk nabij de Kreitenmolen, tussen Berisius Piggen en tussen Metta Palaerts, welke pacht verkocht was door vrouwe Ermegardis Arnoldi van Waderle aan genoemde Johannes die Jode.

243. 07-02-1422 1192 / 307v-7
Godefridus Buckinc verkocht aan de secretaris Godefridus Boest ten behoeve van Johannes van Katwijc een huis en tuin, in Oisterwijk, in de Kerkstraat, tussen kinderen van wijlen Thomas Hessels en tussen Elisabeth Adame Zweers, strekkend van de Kerkstraat tot aan de Hoogstraat. (niet afgewerkt).

244. 02-10-1421 1192 / 370-8
Arnoldus Johannis die Bie man van Aleidis Willelmi Kermisse verkocht aan Henricus Engberti van Riel 1/8 in een huis, erf en tuin in Oisterwijk nabij de Plaats, tussen Johannes Vervijns en tussen erfgenamen van Elisabeth Woijten, beiderzijds strekkend aan de straat.

245. 07-10-1421 1192 / 373-6 t/m 373v-1
373-6.
Gerardus, nzv Willelmus van Haren en Luijtgardis Gobels, droeg over aan Ava (=Aeve) Petri Gobels en aan Henricus Moers man van Engelberna Petri Gobels een erfpacht van 1 mud rogge, die Elisabeth Henrici Costers beloofd had aan voornoemde Gerardus, te leveren met lichtmis, gaande uit het kindsdeel dat Luijtgardis en haar dochters aan zal komen van voornoemde Elisabeth, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Genoemde Gerardus en zijn zuster Elisabeth zullen nimmer lastiggevallen worden door genoemde Ava en Henricus Moers vanwege de inning van een erfpacht van 8 mud rogge, die eertijds Luijtgardis, hun moeder, aan haar kinderen beloofd had.
373-7.
Elisabeth, ndv Willelmus van Haren en Luijtgardis Gobels, droeg over aan haar broer Gerardus, nzv Willelmus van Haren, ½ van een erfpacht van 1 mud rogge, die Elisabeth Henrici Costers aan voornoemde Elisabeth beloofd had, te leveren met lichtmis gaande uit het kindsdeel van goederen die genoemde Luijtgardis en haar dochters aan zullen komen van genoemde Elisabeth Henrici Costers, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
373v-1.
Destijds had Luijtgardis Henrici Wijtmans beloofd aan Reijnerus Scaden ten behoeve van Gerardus en Elisabeth, natuurlijke kinderen van Willelmus van Haren en wijlen Luijtgardis, een erfpacht van 8 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit alle goederen van genoemde Luijtgardis. Thans beloofden voornoemde Gerardus en Elisabeth aan hun vader voornoemde Willelmus van Haren dat zij de pacht de eerste 10 jaar niet zullen verkopen, vervreemden of belasten, tenzij met zijn toestemming.

246. 09-10-1421 1192 / 373v-4
Johannes Johannis van Tijenrode droeg over aan Johannes Elen soen alle erfelijke goederen in Oisterwijk, Tilburg en Venloon, verkocht aan Johannes van Tidenrode en voornoemde Johannes Elen soen door Engelberna Arnoldi Beijs alias Coelborner.

247. 14-10-1421 1192 / 375v-4
Henricus Johannis van Baerle beloofde aan Wolterus Gibonis Piggen dat hij de erfdeling van goederen van wijlen Elisabeth Henrici Custer, gedaan tussen erfgenamen van Jacobus Appel en erfgenamen van Petrus Gobels en erfgenamen van Katherina van Baerle, van waarde zal doen zijn. Kennelijk had destijds Wolterus toegezegd dat Henricus dit zou doen.

248. 31-10-1421 1192 / 384v-2 en 3
384v-2.
De broers Robbertus en Johannes, kinderen van wijlen Johannes die Joede wisselaar, droegen over aan Petrus Petri die Joede een erfpacht van 6 zester, te leveren met Andreas apostel, gaande uit ½ van een hoeve in Oisterwijk nabij de Kreitenmolen, tussen Berisius Piggen en tussen Metta Palaerts, verkocht aan Johannes die Joede wisselaar door vrouwe Ermgardis Arnoldi van Waderle. Arnoldus van Bladel vleeshouwer deed hiervan afstand.
384v-3.
Willelmus ?Wegen deed hiervan afstand.

249. 20-03-1422 1192 / 387v-6
Henricus van Lancvelt zvw Henricus die Gruijter nzvw Leonius van Lancvelt droeg over aan de secretaris Ghisbertus ten behoeve van Theodoricus Arnoldi Wange een erfcijns van 1 pond, te betalen met lichtmis, gaande uit de Borchbeemd, in Oisterwijk, tussen eertijds Johannes van Engelen en tussen Margareta Copkens, overgedragen aan Henricus Lantermaker door Henricus van Vessem.

250. 23-12-1421 1192 / 407v-6
Johannes Dachverlies als gemachtigde maande 3 achterstallige jaren van een erfcijns van 18 kronen, die eertijds Johannes die Joede en zijn zoon Petrus betaalden aan de heer Johannes van Opstal gaande uit het Goed ten Bijgaarde, in Oisterwijk.

251. 21-02-1422 1192 / 439v-5 t/m 9
439v-5.
De heer Johannes van der Opstal kanunnik te Antwerpen droeg over aan zijn zwager Johannes Dachverlies een erfcijns van 18 gouden kronen, te betalen, ½ met kerstmis en ½ met Johannes, gaande uit een hoeve van eertijds Johannes die Joede genaamd die hoeve ten Bijgaarde, in Oisterwijk, verkocht aan de heer Johannes van Opstal ten behoeve van diens vader Johannes van den Opstal.
439v-6.
Genoemde Johannes droeg voornoemde goederen over aan Emondus nzvw Hubertus Johannis van Ghemert.
439v-7.
Genoemde Johannes Dachverlies beloofde aan voornoemde heer Johannes van den Opstal een lijfrente van 9 gouden kronen.
½ met kerstmis en ½ met Johannes, gaande uit huis, erf en tuin van genoemde Johannes in 's-Hertogenbosch in de Vughterstraat, tussen Theodoricus ?Cuelis en tussen Arnoldus Tijmmermans.
439v-8.
Op dezelfde wijze beloofde hij aan de heer Wolterus van den Opstal kanunnik te Kamerijk(?).
439v-9.
Arnoldus Wolphardi beloofde aan Johannes Dachverlies 450 franse kronen, ½ met Jacobus en ½ met Remigius aanstaande.

252. 21-02-1422 1192 / 439v-5 t/m 9
439v-5.
De heer Johannes van der Opstal kanunnik te Antwerpen droeg over aan zijn zwager Johannes Dachverlies een erfcijns van 18 gouden kronen, te betalen, ½ met kerstmis en ½ met Johannes, gaande uit een hoeve van eertijds Johannes die Joede genaamd die hoeve ten Bijgaarde, in Oisterwijk, verkocht aan de heer Johannes van Opstal ten behoeve van diens vader Johannes van den Opstal.
439v-6.
Genoemde Johannes droeg voornoemde goederen over aan Emondus nzvw Hubertus Johannis van Ghemert.
439v-7.
Genoemde Johannes Dachverlies beloofde aan voornoemde heer Johannes van den Opstal een lijfrente van 9 gouden kronen.
½ met kerstmis en ½ met Johannes, gaande uit huis, erf en tuin van genoemde Johannes in 's-Hertogenbosch in de Vughterstraat, tussen Theodoricus ?Cuelis en tussen Arnoldus Tijmmermans.
439v-8.
Op dezelfde wijze beloofde hij aan de heer Wolterus van den Opstal kanunnik te Kamerijk(?).
439v-9.
Arnoldus Wolphardi beloofde aan Johannes Dachverlies 450 franse kronen, ½ met Jacobus en ½ met Remigius aanstaande.

253. 17-04-1422 1192 / 456-1
Jkvr Aleidis van Langelaer dvw Arnoldus Rovers droeg over aan Emondus Huberti van Gemert een erfcijns van 4 munten die de heer Johannes die Rover ridder aan de heer Arnoldus Johannis Rover betaalde, met Lambertus, uit
1. de hoeve ten Bijgaarden, in Oisterwijk,
2. een hoeve in Hilvarenbeek,
welke hoeven de heer Johannes die Rover ridder verkregen had van Arnoldus die Rover voor de erfcijns van 4 munten.

254. 28-03-1422 1192 / 475-8
Henricus die Wilde man van Katharina Nycolai Rodolphi Hoppenbrouwer van Bezoijen gaf uit aan Gerardus Willelmi Gerits soen van Waelwijc twee helften in een stukje erfgoed met de gebouwen erop, in Oisterwijk, tegenover erfgoed van Heijlwigis Vervijns over de straat, zoals afgepaald, van welke helften genoemde Nycolaus er een verwierf van Willelmus Elije van den Eijnde, zijn zuster Jutta Elije en Elijzabeth Jacobi van Strepen, en de andere helft van Mijchaelis van den Aerde, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, voor een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis.

255. 30-03-1422 1192 / 477-7 t/m 477v-2
Petrus Johannis die Joede droeg over aan Arnoldus Wolphardi
1. de hoeve ten Bijgaarden, in Oisterwijk, welke hoeve voornoemde Johannes die Joede verworven had van Theodoricus Johannis Rover, samen met beesten en have,
2. 10½ bunder van de gemeint van Oisterwijk, deels weide en deels moer, in Oisterwijk achter de Diese, welke eertijds Johannes die Joede verworven had van schepenen en gezworenen van Oisterwijk, zoals in brieven met het zegel van de vrijheid van Oisterwijk.
Arnoldus van Bladel vleeshouwer deed hiervan afstand.
477-8.
De broers Robbertus en Johannes, kinderen van wijlen Johannes Yoede, deden hiervan afstand.
477v-2.
De broers Johannes en Willelmus, kinderen van wijlen Johannes van Gestel deden hiervan afstand.

256. 25-04-1422 1192 / 487v-8
Arnoldus Henrici die Leeuwe man van Elizabeth, dvw Wolterus Bac dekaan van het concilium te Hilvarenbeek en Aleijdis van Hukelem, verkocht aan Ghijbo die Heijen, wollen kleren wever, een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een stuk land, deels akker deels broekland, genaamd het Langven, in Oisterwijk op de Hupperingen, tussen het Berkelse Pad en tussen Arnoldus Wolfardi, strekkend van de Molenstraat tot aan eertijds Johannes van Dordrecht.

257. 13-06-1422 1192 / 512v-6
Arnoldus Johannis die Bie man van Aleijdis Willelmi Kermiss verkocht aan Willelmus Gerardi van Kuijc een huis, erf en tuin, tesamen 1 lopen, in Oisterwijk, tussen Matheus van Hoculem en tussen Willelmus van Dusel, strekkend van een weg tot aan Henricus van Beghijnen, belast met een cijnshoen en 6 brabantse botdreger aan verschillende personen.

258. 18-06-1422 1192 / 515-4
Willelmus Johannis van Haeren verkocht aan Godefridus Smeeds ½ bunder heide, in 40 bunder heide, eertijds van de gemeint van Oisterwijk, voor Bantsvoort gelegen, welke ½ bunder voornoemde Willelmus aangekomen is van wijlen zijn broer Wolterus, en welk ½ bunder wijlen Wolterus tesamen met een andere ½ bunder heide van de naburen van Oisterwijk verworven had.

259. 13-07-1422 1192 / 532-6
Petrus Petri die Joede vernaderde de hoeve genaamd het goed ten Bijgaarden, in Oisterwijk, verkocht aan Arnoldus Wolfardi door Petrus Johannis die Joede; de ander week en hij droeg het weer over aan Arnoldus.

260. 10-09-1422 1192 / 553-2
Gerardus Willelmi Gerits soen van Waelwijc droeg over aan Wolterus Comans van Gestel twee helften, eertijds van Henricus die Wilde, in een stukje erfgoed met de gebouwen erop, in Oisterwijk tegenover Heilwigis Vervijnts, over de straat, welke helften Gerardus verkregen had van Henricus die Wilde man van Katharina Nycolai Rodolphi Hoppenbrouwer van Bezoijen voor een erfpacht van ½ mud rogge, belast zoals in de brieven vermeld.

‘s-Hertogenbosch, R.1193 ../ 20
oktober 1421 - september 1423
001-227 G. Roosmont
228-445 M. van Zomeren
446 G. Roosmont
447-521 M. van Zomeren

261. 02-10-1421 1193 / 1-4
Gerardus Gerardi van Aa maande 3 achterstallige jaren van een erfpacht van 1½ mud rogge, te leveren met Andreas, die Gerardus de Spijna verworven had van Johannes Petri Coninc.

262. 29-01-1422 1193 / 9v-3
Kinderen van wijlen Johannes Peters soen
1. Engbertus,
2. Arnoldus,
3. Elizabeth,
4. Heilwigis,
5. Katharina,
6. Gertrudis,
7. Conegundis,
8. Johanna,
verkochten aan Henricus Nycholai van Laerhoven 2 bunder uit 3 bunder beemd in Haaren ter plaatse Oortbroek, tussen Nycholaus van den Nuwenhuijs en tussen eertijds Ghisbertus van den Leempoel en meer anderen, belast met een erfpacht van 1 mud rogge en een erfpacht van 3 zester rogge.

263. 29-01-1422 1193 / 9v-6
Heijlwigis Henrici van der Heijden weduwe van Johannes van Laerhoven verkocht aan Godescalcus Roesmont 1 zester land in Oisterwijk in de Nedervonder, beiderzijds tussen genoemde Godescalcus Roesmont, strekkend van een weg tot aan genoemde Godescalcus, belast met een erfpacht van 4 lopen rogge.

264. 03-10-1421 1193 / 16-8
Kinderen van wijlen Henricus Petri van de Doveloo,
1. Laurencius,
2. Johannes,
3. Elizabeth,
droegen over aan hun broer
4. Petrus Henrici van den Doveloe,
3/4 in een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met Andreas, gaande uit een
a. huis, tuin en 7 lopen land, in Haaren ter plaatse Belver, tussen Petrus Oeden soen en tussen Wellinus van Beke,
b. 1½ bunder beemd in Haaren ter plaatse Belver, tussen Johannes Godefridi Vos en tussen de Vorst,
welke pacht Johannes Petri Broeck (die getrouwd was met Katharina) gekocht had van Johannes Johannis Peters.
16-9.
Betreft goed in Tilburg.
16v-1.
Voornoemde Johannes en Elizabeth droegen over aan hun voornoemde broer Petrus 3/4 in 1/3 van een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit
a. een huis, erf en tuin in Oisterwijk tegenover de linde, tussen Geerlacus Wellini Rovers en tussen Nycholaus Nycoel,
b. een akker van 3 lopen, in Oisterwijk, tussen de weg en tussen Nycholaus Ackermans,
welke pacht Johannes Brock Peters soen gekocht had van Johannes van Eel en zijn vrouw Elizabeth Jacobi Martens.
16v-2.
Genoemde broers en Elizabeth droegen over aan hun genoemde broer Petrus 3/4 in 1/3 van een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met Andreas, gaande uit een huis, tuin en stuk land in Haaren ter plaatse Gesel, tussen Johannes van Laerhoven Claus soen en tussen Johannes van Haren en kinderen van wijlen Martinus Coppen, beiderzijds strekkend aan de gemeint van Haaren, welke pacht Johannes Petri Brock gekocht had van Johannes Johannis Peters soen van Beilver.
16v-3.
Genoemde broers en Elizabeth droeg over aan voornoemde Petrus, hun broer, 3/4 in 1/3 van een erfcijns van 9 pond, 3 schilling en 6 penningen, te betalen met lichtmis, gaande uit erfgoederen van Gerardus Wanghe en zijn kinderen Theodoricus, Hadewigis en Katharina, in Udenhout nabij de Heistse Straat, in de Winkel. Van deze cijns en van een erfpacht van 31 lopen en 1 vierdenvat rogge kocht voornoemde Johannes Petri Brock
1. ¼ van Theodoricus Gerardi Wanghe,
2. ¼, dat behoorde aan Wijnricus! Gerardi Wanghe, kocht hij van genoemde Henricus,
3. ¼, dat behoorde aan Arnoldus Gerardi Wanghe uit het eerste huwelijk, verwierf Arnoldus' broer Wijnricus van voornoemde Arnoldus, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, en voornoemde Johannes Petri Brock verwierf het van voornoemde Wijnricus, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk,
4. ¼, dat behoorde aan Hermanus Gerardi Wanghe, kocht voornoemde Johannes Petri Brock van genoemde Theodoricus Brock, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

265. 05-03-1422 1193 / 59v-4
Willelmus die Becker van Oesterwijc de oudste verkocht aan Godescalcus Roesmont een stuk land in Oisterwijk ter plaatse ter Borch, rondom tussen genoemde Godescalcus Roesmont, belast met een erfpacht van ½ mud rogge.

266. 03-06-1422 1193 / 64v-4 t/m
64v-4.
Elizabeth Margarete Johannis Snobbe weduwe van Marcelius die Ridder droeg over aan haar schoonzoon Johannes Johannis van Tijenrode het vruchtgebruik in een erfpacht van 10 zester rogge die Wellinus Rover en zijn kinderen Arnoldus Rover, Arnoldus van Hackenen en Theodoricus beloofd hadden aan genoemde wijlen Margareta, te leveren met kerstmis, gaande uit een stuk land genaamd de Garshof, in Oisterwijk, tussen Yda Lupprechts en tussen haar zoon Johannes, welk stuk land genoemde Wellinus, Arnoldus, Arnoldus en Theodoricus voor de pacht verworven hadden van genoemde wijlen Margareta.
64v-5.
Vervolgens droeg genoemde Johannes van Tijenrode man van Katharina dv genoemde Elizabeth de pacht over aan Godescalcus Roesmont.
64v-6.
Henricus van Audenhoven zag af van vernadering.

267. 03-06-1422 1193 / 65-1 en 2
65-1.
Henricus van Oijrle, zvw Wolterus Colen van Oijrle, weduwnaar van Katharina Snobbe dvw Mijchaelis van Hoelt droeg over aan Johannes van Tijenrode het vruchtgebruik in goederen, waarin genoemde wijlen Katharina overleed en die ze staande huwelijk bezat.
65-2.
Genoemde Johannes beloofde genoemde Henricus 25 franse kronen.

268. 21-03-1422 1193 / 68-3
Ghijsbertus Arnoldi van der Hoven droeg over aan zijn broer Wolterus Arnoldi zijn deel, hem aangekomen van zijn vader in een hoeve deels in Tilburg en deels in Oisterwijk.

269. 19-03-1422 1193 / 76v-4
Godefridus van den Broeck man van Agnes Henrici van den Kerchove droeg over aan Johannes die Bije zvw Henricus Meester Henrix soen een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met Thomas, gaande uit een beemd in Oisterwijk ter plaatse Ossenvoort, welke pacht genoemde Godefridus verworven had van Henricus van Meerlaer man van Yda Henrici van den Kerchove.

270. 26-03-1422 1193 / 80-7
Het betreft kinderen van Godescalcus van der Staeck.
1. Johannes Godescalci van der Staeck
verkocht aan
2. Arnoldus Godescalci, ten behoeve van hem en van
3. Wolterus Godescalci,
4. Elizabeth,
5. Yda Godescalci,
alle goederen, hem aangekomen van zijn ouders, in Oisterwijk en Helvoirt. De brief afgeven aan Willelmus Engbrecht Elijaes soen.

271. 07-04-1422 1193 / 86-6
Elizabeth, ndv jonkvrouw Sophija van den Steenhuijse en Willelmus heer van Donghen, droeg over aan Ghijsbertus Roesmont ten behoeve van Wolterus Ghijbonis Voet alle achterstallige pachten van een erfpacht van 9 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit alle goederen van genoemde jonkvrouw Sophia, welke pacht Laurencius Petri Haghen ten behoeve van jonkvrouw Elizabeth gekocht had van genoemde jonkvrouw Sophia, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

272. 07-05-1422 1193 / 96-6 t/m 8
96-6 en 7.
Johannes Ghijbonis Hannen soen van Helvoirt verkocht aan Albertus Alberti Didden soen
1. een huis, erf en tuin in de "villa" van Oisterwijk, tussen Johannes van Spulle en tussen Johannes Buckinc,
2. alle cijnsen, opbrengsten, pachten en erfgoederen onder 's-Hertogenbosch
3. (96-7) alle parate goederen.
96-8.
Vervolgens verklaarde genoemde Johannes van voornoemde Albertus 40 engelse nobelen ontvangen te hebben.

273. 28-05-1422 1193 / 102-1 en 2
Johannes Dicbier schout van 's-Hertogenbosch, Gerardus Gerardi van Os, Henricus van Uden, Jacobus van Wijel en Rodolphus Lenijs beloofden aan Henricus Godefridi Dicbier ten behoeve van de stad 's-Hertoghenbosch, dat zij het aandeel dat de heer van Merca van 's-Hertogenbosch beurt, en alle pensioenen die op Oisterwijk drukken, zullen betalen, zo lang Johannes Dicbier schout zal zijn.
102-2.
De eerste beloofde de anderen (=zijn borgen) schadeloos te houden.

274. 23-06-1422 1193 / 113v-8
Wolterus Watermael droeg over aan de secretaris Ghisbertus ten behoeve van Bartholomeus Gerardi die Mombair al zijn goederen onder Oisterwijk.

275. 07-07-1422 1193 / 118v-9
Mathijas Johannis Mathijs soen van den Laer man van Beatrix Jacobi van Ele of Houtappels soen droeg over aan Johannes Andree Tijmmerman een erfpacht van 1 mud rogge die Elizabeth Henrici Costers belofd had aan genoemde Beatrix, te leveren met lichtmis, gaande uit alle goederen van genoemde Elizabeth, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

276. 09-09-1422 1193 / 138-2
Arnoldus Johannis die Bije droeg over aan Jacobus Franconis van Ghestel een stuk land van eertijds Arnoldus Kermisse in Oiesterwijk in de akkers aldaar achter Oisterwijk, tussen Johannes die Bije zvw Nycholaus Nycoel en Petrus Bloeijs Engberti Smijten soen en tussen een erfgoed dat Laurencius van der Heijde beteelt en een erfgoed van erfgenamen van Ghisbertus Bathen, welk stuk land genoemde Arnoldus verworven had van
1. Johannes Willelmi Kermijsse,
2. Yda Willelmi Willelmi Kermijsse,
3. Engbertus Gerardi Buckinc,
4. Henricus Henrici van der Aavoert,
5. Arnoldus Arnoldi sGreven soen,
6. de broers Willelmus en
7. Gerardus, kinderen van wijlen Henricus die Kemmer, en
8. Henricus Engberti Smijters,
zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

277. 28-09-1422 1193 / 141v-1
Arnoldus Jacobi Goes droeg over aan zijn broer Jacobus ½ in een erfcijns van 20 schillingen oud geld, die Nycholaus van Rijck met sint Lambertus beurt uit een huis en erf, waarin Margareta weduwe van Ghisbertus Smit woonde, welke cijns genoemde Nycholaus bij wisseling overgedragen had aan Johannes Arnoldi van Beke, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

278. 26-09-1422 1193 / 144-2
Willelmus Pauli van Haestrecht droeg over aan Gerardus van Berck zijn recht in een huis, erf en tuin van wijlen Elizabeth Lemmens, in Oisterwijk, nabij Wolterus die Beer en tussen een erfgoed waarin Laurencius die Verwer tegenwoordig woont, welk huis, erf en tuin genoemde Willelmus verworven had van kinderen van voornoemde Elizabeth Lemmens.

279. 24-09-1422 1193 / 145-1
Arnoldus Monic en meester Johannes Monic, als proosten van de broedrschap van de H.Maria in 's-Hertogenbosch, droegen over aan Gerardus Nycholai Scheijve
1. een erfcijns van 8 zwarte turonen en ½ hoen, die Johannes Pagghe uit zijn huis en erfgoed betaalt, waarin hij tegenwoordig woont, nabij het huis van Jacobus Jacobi Hildewaren in het oosten,
2. een erfcijns van 8 zwarte turonen, uit en huis en erf, waarin Elizabeth weduwe van Johannes Leeuwe woont, met ½ hoen.
3. een erfcijns van 8 zwarte turonen, die Arnoldus Ode Brouwers uit zijn huis en erfgoed, waarin hij woont, betaalt, gelegen tussen laatst genoemd huis en tussen erfgoed waarin Elizabeth Duijtsche nu woont, te betalen met Thomas,
welke cijnsen Egidius van Goerle verworven had van Johannes Pagghe, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, en welke cijnsen genoemde Egidius bij wijze van gift ("inter vivos") overgedragen had aan meester Crispianus Regis als proost van voornoemde broederschap. De brief overgeven aan Zanderus Tolner.

280. 15-10-1422 1193 / 149-5
Sijmon van Gheel, als momboor van Arnoldus Lamberti Plaetmeker van Mondewijc, droeg over aan Elizabeth vrouw van Willelmus van Dusel, ten behoeve van genoemde Willelmus, een erfcijns van 20 schilling, te betalen met kerstmis, gaande uit een huis, erf en tuin in Oisterwijk, tussen Gertrudis Aben en tussen eertijds Ghisbertus Sappeels, strekkend aan een straat en aan Nycholaus Hollen, welke cijns genoemde wijlen Lambertus gekocht had van Willelmus Willelmi van Rijel.

281. 04-12-1422 1193 / 160-1 en 2
Johannes Willems soen van der Heide man van Elizabeth Henrici die Wijse verkocht aan Godescalcus Roesmont een heidehoeve in Oisterwijk, ter plaatse de Diesvoort, tussen erfgenamen van Elizabeth Henrici en kinderen van Jacobus Appels en tussen de gemeint, strekkend aan de gemeint, welke heidehoeve en meer andere goederen genoemde Johannes bij erfdeling aangekomen waren, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

282. 05-12-1422 1193 / 160-3
Arnoldus Johannis die Bije man van Aleijdis Willelmi Kermis droeg over aan Yda Willelmi Kermis ½ in een stuk land in Oisterwijk, bij de Leemput, tussen Johannes van Dordrecht en tussen eertijds Baudewinus Hofmans en Henricus Wijsen, strekkend aan eertijds Gerardus Kermis soen, welk stuk land genoemde wijlen Willelmus Kermis gekocht had van Wolterus die Beer zvw Willelmus Comans, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

283. 02-01-1423 1193 / 169-1 t/m 4
169-1.
1. Rodolphus Delft,
2. kinderen van wijlen Jacobus Aven soen,
a. Engbertus, en zijn broer,
b. Johannes Steijmpel,
c. wijlen Mechteldis, kinderen verwekt door wijlen Egidius van Gheel,
1. Arnoldus,
2. Egidius,
3. zusters van deze broers,
d. wijlen Aleijdis, een zoon verwekt door Wolphardus van Ghijessen,
1. Johannes,
verkochten aan Johannes van den Eijnde een huis, erf en tuin van wijlen Godefridus van Weder, in Oisterwijk, ter plaatse aan de Plaats, tussen Petrus Meeus en tussen voornoemde Johannes van den Eijnde, strekkend van een straat tot aan het water.
169-2.
Genoemde Rodolphus beloofde aan Johannes, dat zijn zuster Elizabeth nimmer enig recht hierop zal uitoefenen.
169-3.
Genoemde Johannes Wolphardi beloofde op overeenkomstige wijze voor zijn moeder Aleijdis.
169-4.
Genoemde broers, kinderen van wijlen Egidius, beloofden op overeenkomstige voor hun zusters en voor kinderen van wijlen Johannes van Ghewanden.

284. 11-03-1422 1193 / 185-4
De broers Ghijsbertus en Henricus, kinderen van wijlen Henricus Roempot zvw Theodoricus Waelwijns, deden ten behoeve van Wolterus die Wilde afstand van ½ van een erfcijns van 6 pond, die Theodoricus Waelwijns beurde, ½ met kerstmis en ½ met Johannes, uit de Matelmans Hoeve, deels in Oisterwijk en deels in ?Heijmo, welke helft Wolterus die Wilde eertijds verworven had van Johannes (Henrici Roempot).

285. 18-03-1423 1193 / 187-5
Henricus Moers man van Engelberna Petri Gobels droeg over aan Ghijsbertus Johannis van den Leempoel ½ in een erfpacht van 1 mud rogge, die Egidius Witmanni van Hoculem verkocht had aan zijn broer Henricus, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

286. 21-04-1423 1193 / 193v-6 t/m 194v-2
Kinderen van wijlen Petrus Brock,
1. Arnoldus Brocken,
2. wijlen Petrus Brock,
a. Engelberna, gehuwd met Arnoldus Wolteri van den Loo,
b. Heijlwigis, gehuwd met Nycholaus van den Dael,
c. Elizabeth, gehuwd met Petrus Aben soen,
3. Elizabeth, gehuwd met Johannes van der Kijnder,
a. Petrus Kijndermans,
4. wijlen Godefridus Brocken,
a. Petrus,
verklaarden (elk voor ¼) van Johannes van Malsen den Sloetmeker als executor testamenti van
5. Johannes Brock zvw voornoemde Petrus en diens vrouw Katharina,
een aantal schepenbrieven, deels van 's-Hertogenbosch en deels van Oisterwijk, ontvangen te hebben.
-- 24-02-1385, 's-Hertogenbosch, Wolterus Petri van den Laer een erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Oisterwijk,
-- 08-02-1379, Oisterwijk, Willem die Writer Aleiten Writers soen kreeg van de broers Jan en Jan, zonen van wijlen Jan van den Ham, 2 stukken land in Oisterwijk in Berkel.
-- 24-02-1382, Oisterwijk, de broers Jan en Jan, zonen van wijlen Jan van de Ham een erfpacht van 11 lopen rogge.
194-1.
Genoemde Arnoldus van den Loo, Nycolaus van den Dael en Petrus Aben soen verklaarden van genoemde Johannes van Malsen ontvangen te hebben
-- 06-02-1410, 's-Hertogenbosch, ?Wolterus Wolteri van den Loo verkocht aan Johannes Petri Brock een erfpacht van 1 mud rogge.
194-2.
Willelmus Petri Brock verklaarde van voornoemde Johannes van Malsen 10 schepenbrieven van 's-Hertogenbosch ontvangen te hebben.
-- 25-04-1392, 's-Hertogenbosch, de broers Ghibo, Henricus, Johannes en Albertus, kinderen van wijlen Henricus Weihaze een stuk beemd in Helvoirt ter plaatse Leendonk.
-- 27-06-1392, 's-Hertogenbosch, Walterus Jordens soen alias Mennen soen een huis, schuur en huisje genaamd schaapskooi, met grond en tuin, in Helvoirt in Gezel.
-- 12-08-1395, 's-Hertogenbosch, Johannes Bertoldi Stempel een erfcijns van 8 schillingen en 8 penningen, uit een erfcijns van 26 schillingen.
-- 28-09-1402, 's-Hertogenbosch, Mathias Arnoldi van den Veldacker de helft, hem aangekomen door overlijden van zijn broer Henricus, 4 lopen roggeland in Helvoirt ter plaatse Gezel.
-- 02-11-1396, 's-Hertogenbosch, Sijmon Lamberti Johannis van der Rijt een stuk beemd in Helvoirt ter plaatse de Haasdonk.
-- 14-05-1400, 's-Hertogenbosch, de broers Johannes, Gerardus, Goeswinus en Willelmus, kinderen van wijlen Willelmus van Geffen mulder, alle erfgoederen die eertijds waren van Bertoldus Stempel en Wolterus Brock, onder Oisterwijk en Helvoirt ter plaatse Gezel.
-- 07-06-1403, 's-Hertogenbosch, Willelmus Willelmi Berkelman ½ lopen roggeland in Helvoirt.
-- 16-02-1402, 's-Hertogenbosch, Gerardus Willelmi Berkelman een stuk land in Helvoirt ter plaatse Gezel.
-- 15-07-1406, 's-Hertogenbosch, Gerardus Willelmi van Geffen mulder, een erfpacht van 1 mud rogge.
-- 18-04-1408, 's-Hertogenbosch, Johannes Nycolai van Laerhoven verkocht aan Johannes Brock Peters soen een erfpacht van ½ mud rogge.
194-3.
Petrus Johannis van der Kijnder verklaarde van voornoemde Johannes ontvangen te hebben
-- 28-06-1408, 's-Hertogenbosch, Johannes, Petrus en Engelberna, kinderen van wijlen Johannes van der Kijnder van Haren verkocht aan Johannes Petri Brock een erfpacht van 1 mud rogge.
194-4.
Petrus Godefridi Petri Brock verklaarde van voornoemde Johannes ontvangen te hebben
-- 06-10-1390, 's-Hertogenbosch, Hermanus Nycolai van den Hammen verkocht aan Johannes Petri Brock een erfpacht van 1 mud rogge.
194v-1.
Arnoldus Petri Brock verklaarde van voornoemde Johannes ontvangen te hebben
-- 18-01-1384, Oisterwijk, Herman Wijtman Loeders kreeg van Jan Peters Brocken een erfenis.
-- 24-06-1375, Oisterwijk, Claes Jans van den Ham een erfenis.
194v-2.
Arnoldus Brock (1/8), Willelmus Petri Brock (2/8), Petrus Kijndermans (1/8), Jacobus Goijarts soen (1/8), Petrus Godefridi Brocken soen (1/8), Johannes Martini Brocken soen (1/8) en Arnoldus van den Loo, Nycolaus van den Dael en Petrus Aben soen (1/8) verklaarden van voornoemde Johannes ontvangen te hebben
-- 03-06-1354, Oisterwijk, Wij Jan Wouters soen en Engbrecht Diddircx soen van Ele, schepenen in Oisterwijk maken bekend.
-- 01-01-1350, Oisterwijk, Wij Nycolaus Nijchols en Engbrecht Didircx soen van Ele, schepenen in Oisterwijk maken bekend.
-- 10-07-1362, Oisterwijk, Art Henrics Brocken van Enschit 8 stukken land in Enschot.
-- 22-05-1369, Oisterwijk, Claes Nycoel na overlijden van zijn vrouw Elizabeth Henrics Brocken dochter, als een partij.
-- 03-01-1337, 's-Hertogenbosch, Johannes der Minderbrueder knaep 4 bunder heide.

287. 19-11-1422 1193 / 256-4
Gerardus van Beirck gaf uit aan Willelmus Henrici die Meester een huis, erf, tuin eertijds van Lambertus des Papen, in Oisterwijk aan de Plaats, tussen Laurencius die Verwer en tussen erfgenamen van Wolterus die Beer en Elizabeth Kuijsten, strekkend van een weg tot aan de stroom, voor een erfcijns van 23 oude turonen ad ius relevii (=te buten ende te gewinne), zoals de hertogencijns.

288. 31-12-1422 1193 / 284v-5
Johannes Johannis van den Eijnde droeg over aan Wolterus Johannis van Buedel een huis, erf, tuin en schuur onder Oisterwijk, tussen eertijds Petrus van de Wiel en tussen een weg, strekkend van Wijtmannus van den Dael tot aan de weg, verkocht aan Petrus en Heilwigis kinderen van wijlen Johannes van den Eijnde door Lucas Johannis Serijs, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, welk huis, schuur en tuin aan genoemde Johannes gekomen is door overlijden van zijn broer en zuster Petrues en Heilwigis.

289. 01-02-1423 1193 / 303v-1
Arnoldus Johannis Jacops soen van Beke man van Gertrudis Hermani Bruijstens droeg bij wijze van gift over aan zijn schoonzaan Bernardus Wennemari en dochter Johanna Arnoldi een erfpacht van 28 lopen rogge, die wijlen Johannes die Brouwer leverde met lichtmis, gaande uit ½ van een hofstad, schuur en tuin achter de schuur, onder Oisterwijk, tussen Jacobus Johannis Nouden soens van Huesden en tussen Johannes Wijtmans, strekkend aan een straat en aan voornoemde Jacobus, welke helft voornoemde Johannes die Brouwer van voornoemde Arnoldus van Beke in pacht gekregen had, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

290. 03-02-1423 1193 / 305-4 en 5
305-4.
Thomas Stephani van den Amervoirt droeg over aan Johannes van Katwijc al zijn beesten, landvruchten en vorderingen.
304-5.
Genoemde Thomas droeg over aan Johannes van Katwijck al zijn erfgoederen, pachten en erfelijke goederen in Oisterwijk.

291. 04-02-1423 1193 / 306-7
Hermanus Witen zvw Hermanus Witen Luers soen verkocht aan Wijtmannus Wijt zvw Johannes van den Berge een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf en tuin in Oisterwijk nabij de Plaats, tussen Arnoldus die Leeuwe en tussen Johannes Sceijven genaamd die Meester, strekkend van Willelmus die Becker tot aan een straat.

292. 04-02-1423 1193 / 307v-6
Kinderen van Danielis Croeck,
1. Daniel,
2. Willelmus,
3. Elizabeth, gehuwd met Johannes van Engelant,
droegen over aan Willelmus Andree Sappeel een erfcijns van 4 schillingen die wijlen Henricus Britter beurde uit een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, tussen Petrus Heijmerici Smiters en tussen genoemde Willelmus Andree Sappeel.

293. 12-02-1423 1193 / 315v-1
Henricus, zoon van wijlen Johannes van Baerle en wijlen Katharina Elizabeth Henrici Custodis droeg over aan Johannes Stempel nzvw Johannes Stempel Berthouts soen een erfcijns van 10 schillingen, te betalen met lichtmis, gaande uit ½ van een akker van 4 lopen in Woestbrake, welke cijns Katharina weduwe van Johannes Custodis verworven had van Johannes de Quercu, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, en welke cijns genoemde Henricus middels een erfdeling aangekomen is.

294. 27-02-1423 1193 / 323-7 en 8
323-7.
Hubertus Johannis Carnauwe droeg over aan Godefridus Mathie van Ekart een erfcijns van 3 pond, te leveren met kerstmis, gaande uit een huis en tuin in Oisterwijk, tussen Willelmus Cuper en tussen Petrus van den Dijck, welke cijns Johannes Carnauwe verworven had van Johannes Vrient van Oesterwijc schoonzoon van Egidius van Haren.
323-8.
Hubertus Carnauwe zvw Hubertus van Alphen brouwer zag af van vernadering.

295. 01-04-1423 1193 / 340v-5 en 6
Henricus die Wilde man van Katharina Nycolai Rodolphi Hoppenbrouwer van Bezoijen droeg over aan Wolterus Comans van Gestel een erfpacht van ½ mud rogge, die Gerardus Willelmi Gerits soen van Waelwijck beloofd had aan voornoemde Henricus, met lichtmis te leveren, gaande uit twee helften in een stukje erfgoed met de gebouwen erop, in Oisterwijk tegenover Heilwigis Vervijns, over de straat, en uit alle andere goederen van Gerardus, welke helften voornoemde Gerardus Willelmi van voornoemde Henricus die Wilde verkregen had voor voornoemde pacht.
340v-6.
Voornoemde Henricus die Wilde droeg over aan Wolterus Comans van Gestel een erfcijns van 1½ oude groten, die wijlen Nycolaus Rodolphi Hoppenbrouwer van Bezoijen met Martinus beurde, gaande uit een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, tussen Wolterus Comans van Gestel en tussen Elizabeth van Dusel, strekkend aan een straat.

296. 22-04-1423 1193 / 354-2 en 3
354-2.
De heer Henricus Spilmeker schoolmeester in Rode verkocht aan Johannes die Bie zvw Johannes die Bie van Belver ½ in ¼ van een beemd genaamd de Vorst, in Belver, achter de tuin van Johannes Meijers , welk ¼ deel wijlen Thomas Egenhouts van Oesterwijc verworven had van Arnoldus Vulpes van Belver, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
354-3.
De heer Godefridus Cuper zag af van vernadering.

297. 22-05-1423 1193 / 380-9
Destijds had Reijnerus Scaden alle goederen van Hermanus Cleijnael gerechtelijk, middels schepenenvonnis van 's-Hertogenbosch, gekocht van Henricus Johannis die Bie van Zundert. Vervolgens had Johannes Wal die goederen verworven van Mechtildis weduwe van gemoemde Reijnerus. Thans droeg genoemde Johannes Wal zijn deel in een akker onder Oisterwijk, tussen Nycolaus Ackerman en tussen Johannes Brabant, strekkend van erfgenamen van Johannes Kuijsten tot aan een straat, over aan Wolterus Watermael ten behoeve van Willelmus Arnoldi Block.

298. 15-07-1423 1193 / 402-2
Katharina weduwe van Rodolphus Roesmont en haar schoonzoon Reijnerus van Mechelen man van Luijtgardis Rodolphi verklaarden een overeenkomst afgesloten te hebben. Katharina zal, zo lang zij leeft, het vruchtgebruik hebben in
1. een erfpacht van 34 zester rogge, die Wolterus Landegoeds, Ghibo Peter Ghijpkens, Gibo Ghijpkens en wijlen een zekere die Langhbot.. Gerardus Peters soen uit leengoederen van wijlen Rodolphus, in Tilburg, leverden; of zij krijgt, in plaats van die pacht, het vruchtgebruik in die leengoederen, ingeval genoemde schuldenaren die goederen onbebouwd zullen noemen,
2. een erfpacht van 1 mud rogge, die Arnoldus Wolfardi aan genoemde wijlen Rodolphus leverde, uit erfgoederen in Oisterwijk,
3. een erfpacht van 11 zester rogge, die Wijtmannus van den Dael aan wijlen genoemde Rodolphus leverde, uit leengoederen van genoemde Rodolphus in Oesterwijc, of tenminste zal ze het vruchtgebruik van die goederen hebben.
Genoemde Reijnerus heeft het vruchtgebruik in alle andere pachten, cijnsen en goederen die wijlen Rodolphus Roesmont in Oisterwijk had, uitgezonderd dat genoemde Reijnerus niet over die cijnsen, pachten en goederen kan beschikken, wat betreft het verkopen, belasten en vervreemden, tenzij in huwelijks .......

299. 15-07-1423 1193 / 402-2
Katharina weduwe van Rodolphus Roesmont en haar schoonzoon Reijnerus van Mechelen man van Luijtgardis Rodolphi verklaarden een overeenkomst afgesloten te hebben. Katharina zal, zo lang zij leeft, het vruchtgebruik hebben in
1. een erfpacht van 34 zester rogge, die Wolterus Landegoeds, Ghibo Peter Ghijpkens, Gibo Ghijpkens en wijlen een zekere die Langhbot.. Gerardus Peters soen uit leengoederen van wijlen Rodolphus, in Tilburg, leverden; of zij krijgt, in plaats van die pacht, het vruchtgebruik in die leengoederen, ingeval genoemde schuldenaren die goederen onbebouwd zullen noemen,
2. een erfpacht van 1 mud rogge, die Arnoldus Wolfardi aan genoemde wijlen Rodolphus leverde, uit erfgoederen in Oisterwijk,
3. een erfpacht van 11 zester rogge, die Wijtmannus van den Dael aan wijlen genoemde Rodolphus leverde, uit leengoederen van genoemde Rodolphus in Oesterwijc, of tenminste zal ze het vruchtgebruik van die goederen hebben.
Genoemde Reijnerus heeft het vruchtgebruik in alle andere pachten, cijnsen en goederen die wijlen Rodolphus Roesmont in Oisterwijk had, uitgezonderd dat genoemde Reijnerus niet over die cijnsen, pachten en goederen kan beschikken, wat betreft het verkopen, belasten en vervreemden, tenzij in huwelijks .......

300. 05-08-1423 1193 / 412v-7
Goeswinus Model zvw Johannes van Yngen en Nycolaus Arnoldi Loijen man van Cristina Johannis van Yngen verkochten aan Johannes Johannis van Yngen hun deel in een turfland genaamd het Kolkven, achter Oisterwijk, nabij het moer van Arnoldus Wolfardi.

301. 19-08-1423 1193 / 421v-4 t/m 422-2
421v-4.
Johannes Johannis Baudewijns soen man van Elisabeth weduwe van Henricus Henrici Schenckel droeg over aan Hermanus, Johannes, Aleidis, Mechtildis en Heilwigis, kinderen van wijlen Henricus Schenckel het vruchtgebruik in 7 + 3/4 bunder afgescheiden van de gemeint van Oisterwijk, gelegen voor Wippenhout nabij de Berkenbeemd, uit 24 bunder erfgoed afgescheiden, welke 7 + 3/4 bunder Henricus van den Camere en Willelmus Schenckel verworven hadden van schepenen en gezworenen van Oisterwijk, zoals in brieven met het groot zegel van de vrijheid, en welke 7 + 3/4 Henricus Schenckel deels verworven had van Henricus van den Cameren en deels van Willelmus Schenckel, zoals in schepenbrieven van 's-Hertogenbosch en van Moergestel.
421v-5.
Vervolgens gaven voornoemde Aleidis en Mechtildis (deze goederen) uit aan Willelmus Vos zvw Henricus Vos van Oirscot voor een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren aan Elisabeth weduwe van Henricus Schenckel en na haar overlijden aan Hermanus, Johannes, Aleidis, Mechtildis en Heilwigis, kinderen van wijlen Henricus Schenckel, belovend, en met hen Paulus Keteler en Bartholomeus Schenckel, verplichtingen af te doen.
421v-6.
Wolterus Bartholomei Schenckel zag af van vernadering.
421v-7.
Voornoemde Aleidis, Mechteldis, Paulus en Bartholomeus beloofden dat zij Hermanus, Johannes en Heilwigis, zodra zij meerderjarig geworden zijn, hiervan afstand zullen doen, uitgezonderd van de beloofde pacht van 1 mud rogge.
422-1.
Voornoemde Aleidis en Mechteldis en Johannes Johannis Baudens beloofden voornoemde Paulus en Bartholomeus schadeloos te houden.
422-2.
Willelmus kan de pacht binnen 3 jaar wederkopen met 44 arnemse gulden.

302. 23-09-1423 1193 / 439-3
Henricus van Hall zvw Johannes (die Rademaker) van Hall droeg over aan Lambertus Baudens soen een erfpacht van 12 lopen rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit ½ van een woninge waarin wijlen Henricus Johannis die Vos woonde, en uit ½ van een tuin tegenover de woninge nabij erfgoed van Wolterus Bax, welke pacht wijlen Johannes die Rademaker van Halle verworven had van Henricus Johannis die Vos, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

303. 25-09-1423 1193 / 440-3 en 4
440-3.
Henricus Everardi Brievinc verkocht aan Johannes Wolteri Hillen soen een stuk land, deels broek deels akkerland, in Oisterwijk ter plaatse op de Rug, tussen Johannes van Haren en tussen Johannes die Leeuw zvw Henricus van den Diesen, strekkend van Johannes van Haren tot aan de stroom.
440-4.
Johannes Goeswini van den Beerthen zag af van vernadering.

304. 30-09-1423 1193 / 443v-6
Michael Lamberti Sutoris van Oesterwijc droeg over aan Elisabeth weduwe van Lambertus van Uden een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit
1. een stuk land genaamd des Monniks Hof onder Liemde, tussen Gerardus Hessels en tussen een straat,
2. een stuk beemd onder Liemde ter plaatse in Anselder Beemd, tussen Jacobus Johannis Joerdens soen en tussen de Dommel,
verkocht aan Michaelis Lamberti Sutoris van Oesterwijc door Johannes Gerardi van Casteren.

305. 17-12-1422 1193 / 480v-29
Willelmus Erardi (=Erijt) van Kuijck droeg over aan Albertus die Smit zvw Albertus (=Aeb) Didden soen van Essche 36 gulden en 1 mud rogge aan genoemde Willelmus beloofd door Godefridus Johannis van der Schueren. De brief afgeven aan Johannes Ghiben soen, zijn vrouw, of voornoemde Albertus, wie het eerst komt.

306. 28-04-1423 1193 / 499v-6
Theodoricus Johannis van Dordrecht droeg over aan Henricus van Amerzoijen
1. 1/5 in een erfcijns van 25 oude schilden, te betalen met Johannes geboorte, gaande uit
a. allodiale en cijnsgoederen, genaamd ter Aa, in Boxtel ter plaatse ?Zelizel en uit akkers, beemden, weiden en andere aangehorigheden van die goederen,
b. 17 bunder broekland ter plaatse Eilde, genaamd Heren Willems Boenre, behorend bij voornoemde goederen,
welke cijns de heren Johannes van der Horst en Heijmericus van den Velde priesters, executores testamenti van wijlen Johannes van Dordrecht ten behoeve van kinderen van genoemde wijlen Johannes en zijn vrouw Elizabeth de Lijt,
1. Johannes,
2. Theodoricus,
3. Elzebena (=Elza),
en ten behoeve van hun natuurlijke kinderen
4. Henricus,
5. Elizabeth,
verworven had van Aleijdis weduwe van Martinus Monics, en haar kinderen Arnoldus, Martinus en Jacobus,
2. 1/5 in een erfcijns van 5 pond, te betalen ½ met Johannes geboorte en ½ met kerstmis, gaande uit een huis en erf van Johannes Hoet van Mechelen in 's-Hertogenbosch aan de Kolperstraat, tussen Theodoricus Mangelant en tussen eertijds Hermanus Berze, welke cijns Reijnerus Scaden ten behoeve van Henricus, Johannes, Theodoricus, Elizabeth en Elsbene, kinderen van Johannes de Dordrecht verworven had van Heilwigis, dv Mechtildis en wijlen Andreas van ?Ouderichem,
3. 1/5 in een erfpacht van 3 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een hoeve van wijlen Johannes van Gemert in Nisterlo, waarin Theodoricus Gerits soen woonde, welke cijns meester Godefridus van Rode ten behoeve van Henricus, Johannes, Theodoricus, Elizabeth en Elsbena, kinderen van wijlen Johannes van Dordrecht verworven had van Gerlacus van ?Gerven,
4. 1/5 in een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit
a. een hoeve in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen de gemeint en tussen het Nieuwland dat aan Arnoldus van Laerhoven behoort,
b. 4 lopen land, het Smijstuk, in Haaren, nabij de straat,
c. 2 lopen land aldaar, tussen Hilla van den Amervoirt en tussen Johannes van den Eijnde,
d. 1 lopen land aldaar, tussen Wang van den Doveloe en tussen Wolterus van den Loe,
e. een erfcijns van 10 hollandse gulden, welke wijlen Gerardus Zeberti Nerinc beloofd had aan Hermanus Johannis Horsen, gaande uit genoemde hoeve,
welke pacht Reijnerus Scaden ten behoeve van Henricus, Johannes, Theodoricus, Elizabeth en Elsbena, kinderen van wijlen voornoemde Johannes de Dordrecht verworven had van Harmanus en Ghibo, kinderen van wijlen Johannes Horsen.
(16-08-1423 onder aan folium:) Johannes Johannis van Dordrecht droeg op overeenkomstige wijze over aan aan Henricus van Amerzoijen 1/5 in genoemde cijns van 25 oude gouden munten.
Theodoricus Johannis de Dordrato zag af van vernadering.

307. 29-07-1423 1193 / 509v-9 en 10
Engbertus Engberti Borchman beloofde aan Gerardus van Beirck een erfcijns van 15 pond, te betalen met Petrus banden, gaande uit een erf en tuin in Oisterwijk nabij het hek aldaar, tussen Engelberna Writen en tussen eertijds Arnoldus ?Houblocs, strekkend van een straat tot aan Johannes Lombarts, en uit alle goederen van Engbertus.
509v-10.
Genoemde Engbertus droeg aan genoemde Gerardus over al zijn beesten en haaflijke goederen.

‘s-Hertogenbosch, R.1194 ../ 21
oktober 1423 - augustus 1425
001-039 M. van Zomeren
040-164 L.C. van Doernen
165-210
211-239 G. Boest
240-317 G. Roosmont

308. 29-10-1423 1194 / 8-2 en 3
8-2.
Kinderen van wijlen Johannes Reijmbouts,
1. Theodoricus Rover zvw Johannes Reijmbouts,
2. Katharina, gehuwd met Willelmus van den Hoerinc,
3. Christina, gehuwd met Franc-[..afgescheurd..]-post,
droegen over aan Godefridus Godefridi Bac een erfpacht van 1 mud rogge, die Johannes Reijmbouts met Andreas beurde, gaande uit
1. een huis, erf en tuin van eertijds Willelmus Luwes thans van Godefridus Godefridi Bac, in Oisterwijk nabij de kerk, tussen de heer Egidius Mertens priester en tussen het kerkpad, strekkend van een weg tot aan het kerkhof,
2. een akker in Oisterwijk, in het Langvenne, tussen erf van het altaar van st Margareta in Oisterwijk en tussen Johannes Buckincs.
8-3.
Theodoricus Rover beloofde Godefridus dat zijn broer Theodoricus de jonge, die buiten het vaderland is, afstand zal doen zodra hij terugkeert.

309. 12-11-1423 1194 / 11v-3
Barbara Willelmi Cantor droeg over aan Nycolaus Steenwech alle goederen die Nycolaus, Petrus, Danielis en Wolterus, kinderen van wijlen Willelmus Cantor na overlijden van hun vader aangekomen zijn en die hen na overlijden van hun moeder Aleidis aan zullen komen, welke goederen genoemde Barbara van genoemde Nycolaus, Petrus, Danielis en Wolterus verworven had, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

310. 26-11-1423 1194 / 17v-2 t/m 18-2
17v-2.
Kinderen van wijlen Engbertus van den Hezeacker,
1. Gerardus,
2. Arnoldus,
3. Willelmus,
deden ten behoeve van hun broers
4. Engbertus, en
5. Wolterus,
afstand van
a. van alle landerijen, beemden, akkerlanden, weiden, heidevelden en andere arfgoederen, die voornoemde Engbertus had liggen in Belver en Haaren, en waarin hij overleden is,
b. ½ die aan Engbertus behoorde in een beemd genaamd de Schild, 4 bunder, in Oirschot in Wippenhout, tussen Johannes Poppen en Arnoldus van der Heide en tussen Johannes Daneels, welke helft jaarlijks gedeeld wordt (= rijdt) tegen de andere helft die behoort aan Elisabeth wv Wellinus van Beke.
17v-4.
Genoemde Gerardus, Arnoldus, Willelmus en Engbertus, kinderen van wijlen Engbertus van den Hezeecker, deden ten behoeve van hun broer Wolterus afstand van een bunder heide die aan wijlen hun vader Engbertus behoorde, in een groot stuk heide genoemd de Winkel afgescheiden van de gemeint van Oisterwijk, gelegen in Oisterwijk in de gemeint aldaar.
17v-7.
Engbertus en Wolterus, kinderen van wijlen Engbertus van den Hezeecker verklaarden een erfdeling gemaakt te hebben van goederen die wijlen genoemde Engbertus in Belver, Haren, Vught en Oirschot had liggen, waarin hij overleden is.
De erfgoederen in Haaren en Vught kwamen aan genoemde Engbertus. De erfgoederen in Belver en 1 bunder van 2 bunders beemd (welke 2 bunder behoorden aan wijlen genoemde Engbertus, uit 4 bunder in Oirschot in Wippenhout, tussen Johannes Poppen en Arnoldus van der Heide en tussen Johannes Daneels) kwamen aan genoemde Wolterus. (Onder op het folium staat dat Wolterus (nog?) 1 bunder uit die 2 bunder kreeg). Engbertus moet ¼ van alle cijnsen en pachten betalen en Wolterus 3/4 deel, uitgezonderd een erfcijns van 4 pond, uit 2 bunder in de Schild die aan Engbertus behoren, waarvan elk de helft moet betalen.
18-2.
Gerardus, Wolterus, Arnoldus en Willelmus, kinderen van wijlen Engbertus van den Hezeacker deden ten behoeve van hun broer Engbertus afstand van een erfpacht van 14 lopen rogge, welke pacht genoemde wijlen Engbertus verworven had van Arnoldus Broc en welke pacht Henricus Wolteri die Bont tegenwoordig moet betalen uit erfgoederen in Enschot.

311. 12-12-1423 1194 / 24v-6
Arnoldus Wolfardi verkocht aan Johannes van Tijchelt een stukje erf afgescheiden van een tuin en erfgoed genaamd de Veesse Hof onder Oisterwijk naast het kerkhof, welk erfgoed of tuin gelegen is tussen het kerkhof en elders tussen het water (of gemeint?), en welke stukje 34 roeden meet en gelegen is tussen een ander erfgoed van genoemde Arnoldus en elders tussen de gemeint, zoals afgepaald, samen met gebouwen die erop staan.

312. 29-12-1423 1194 / 28-1
Henricus Wijten en zijn broer Gerardus Wijten, kinderen van wijlen Gerardus Wijten verklaarden een erfdeling gemaakt te hebben van de goederen die hen en hun zuster Yda aangekomen zijn, gelegen onder Oisterwijk, Tilburg en Enschot. Een kamp akkerland in Enschot, tussen de Huisakker van Godeldis dvw Ghisbertus Boertken zvw Langh Wijtman en tussen Matheus Johannis Noijen, strekkend van genoemde Godeldis tot aan erfgenamen van Egidius van Heijst kwam aan genoemde Henricus. Andere erven en erfgoederen kwamen aan Gerardus en Yda. Henricus moet uit zijn kamp 1/3 van alle pachten en cijnsen betalen, en Gerardus en Yda de andere 2/3 gedeelten.

313. 12-01-1424 1194 / 34v-1
Lambertus Baudens soen droeg over aan Henricus van Hall een erfpacht van 12 lopen rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit ½ van
1. een woning, waarin wijlen Henricus Johannis die Vos woonde,
2. een tuin aldaar tegenover de woning, nabij Wolterus Bax,
welke pacht genoemde Lambertus verworven had van genoemde Henricus van Hall.

314. 21-01-1424 1194 / 37-6
Godefridus Smeeds, man van Katharina dvw Johannes Wolphardi zvw Johannes Wolfardi van Ghiessen, droeg over aan Arnoldus Wolphardi een huis, tuin en aangelag in Oisterwijk, tussen Johannes Johannis Wolfardi van Ghiessen en tussen een erfgoed van het altaar van st Gertrudis in de kerk van Oisterwijk, welk huis, tuin en aangelag Johannes Wolphardi van Ghiessen verworven had van Heilwigis Mathie Mersman van Oesterwijc, de broers Gerardus die Loze en Willelmus die Loze kinderen van wijlen Gerardus die Loze, en Christiana dvw Arnoldus van Oesterwijc chirurgijn.

315. 10-02-1424 1194 / 37v-3
Willelmus Rijcouts soen man van Elisabeth Johannis van Boege droeg over aan Johannes Danijelis van Rijckartsvoirt 1/3 in een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, hofstad, tuin en akker in Oisterwijk in Kerkhoven, tussen Goeswinus Groij en tussen een weg, strekkend van een weg achter tot aan genoemde Goeswinus Groij, welke pacht Johannes van Boege gekocht had van Arnoldus van den Nuwenhuijze.

316. 21-01-1424 1194 / 60v-9
Jacobus van Oefel droeg over aan zijn zoon Jacobus van Oefel een erfcijns van 2 pond, die genoemde Jacobus met pasen beurt uit een huis, erf en tuin van Henricus Boef in Oisterwijk.

317. 01-02-1424 1194 / 67-3
Wolterus Wolteri Watermael beloofde aan Johannes Johannis van Best een erfcijns van 1 pond, te betalen met Johannes, uit een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, tussen Johannes Wijtman en tussen Johannes van der Heide, strekkend van een weg tot aan de akkers.

318. 24-02-1424 1194 / 80v-3
Henricus Moers gaf aan Ghisbertus van den Leempoel de bevoegdheid de ½ in een erfpacht van 6 mud 12 lopen rogge te manen, te leveren met lichtmis, en welke pacht van 6 mud en 12 lopen Johannes van Tijchelt, en zijn broers Hessello en Godefridus en hun medeërfgenamen beloofd hadden aan wijlen Johannes van der Meer en Henricus Moers, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

319. 10-03-1424 1194 / 84-2
Godefridus Smeeds man van Katharina Johannis Wolphardi van Ghiessen droeg over aan Arnoldus Wolphardi een huis, tuin en aangelag in Oisterwijk, tussen Johannes Wolphardi van Ghiessen en tussen erfgoed van het altaar van st Gertrudis in de kerk van Oisterwijk, verkocht aan voornoemde Johannes Wolphardi door Heilwigis Mathije Mersman van Oesterwijc, de broers Gerardus die Loze en Willelmus die Loze zonen van Gerardus die Loze, en Christina dvw Arnoldus van Oesterwijc chirurgijn.

320. 18-03-1424 1194 / 85v-8 en 9
85v-8.
Arnoldus Ghisberti Houtappel verkocht aan jonkvrouw Theodorica van Neijnsel een erfpacht van 6 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit
1. de windmolen te Kerkhoven in Oisterwijk met de rechten en toebehoorten,
2. een heideveld van 17 bunder in Tilburg, tussen Godefridus Esselonis Gobelens soen en Johannes Daneels en tussen de heer van Marre, Johannes Broc en Willelmus die Ridder, beiderzijds strekkend aan een weg,
belast met de grondcijns en een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren uit de ondergrond van de molen.
85v-9.
Godefridus Smeeds zag af van vernadering.

321. 29-03-1424 1194 / 91-9 t/m 11
Bartholomeus van Wickevoirt vernaderde in afwezigheid van Henricus Egidii van Eten een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, welke pacht genoemde Henricus van Eten verworven had van de broers Henricus en Gerardus, kinderen van wijlen Gerardus Witen, en van Gerardus Witen natuurlijke zoon van voornoemde Gerardus, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
91-10.
Gerardus Witen nzv Gerardus Gerardi Witen beloofde Willelmus Pauli van Haestrecht een erfpacht van 55 mud rogge, te leveren met palmpasen, uit al zijn goederen.
91-11.
Genoemde Gerardus Witen droeg over aan voornoemde Willelmus al zijn beesten en haaflijke goederen.

322. 20-05-1424 1194 / 109v-7 en 8
109v-7.
Destijds had Arnoldus Henrici die Leeuwe man van Elisabeth Wolteri Bac verkocht aan Ghibo die Heijde lakenverwer een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een stuk land deels akkerland en deels broekland, genaamd het Langven in Oisterwijk op de Hupperingen, tussen het Berkelse Pad en tussen Arnoldus Wolphardi. Thans keurde Jordanus die Hoessch (broer van Arnoldus die Leeuwe) tegenwoordige man van voornoemde Elisabeth die verkoop goed.
109v-8.
Jordanus die Hoessch man van Elisabeth Wolteri Bac verkocht aan Ghibo Nycolai Heijden 15 lopen 20 roeden afgescheiden van een kamp uit 3 kampen die behoren aan Jordanus en Elisabeth, in Oisterwijk in de Hupperingen, tussen Arnoldus Wolphardi en tussen de kerkweg, te weten uit het kamp dat daar noorderlijk in ligt richting Kerkhoven, welke 15 lopen 20 roeden in het noordelijke eind van dat kamp liggen, naast genoemde weg.

323. 25-05-1424 1194 / 111-5
Johannes Gerardi Buckinc man van Elisabeth, dv Johannes van Baerle (of Vaerle?) en Katharina Elisabeth Henrici Custers, droeg over aan Henricus Johannis van Baerle een erfcijns van 30 schillingen, te betalen met Thomas, gaande uit een hofstad en tuin onder Oisterwijk, tussen erfgoed en tuin van Johannes Wijns en tussen huis en tuin van Henricus van Beke, welke cijns Arnoldus van den Wijel betaalde aan Elisabeth Henrici Custers, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

324. 11-02-1424 1194 / 124-1 t/m 4
124-1.
De heer Henricus Spilmeker, schoolmeester te Rode, droeg over aan Leonius Petri Lueders soen een erfpacht van 6 lopen rogge, te leveren met Andreas apostel, op 6 lopen land nabij het huis van Johannes van der Voert, waarin hij woont, op een beemd ....... naast hetzelfde land gelegen, welke pacht wijlen Thomas Eijgenhout verworven had van Johannes van der Voert de oude, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, met achterstallige pacht van 3 jaar. Vervolgens deed Willelmus Nycolai van Herentham, man van Maria Henrici Spilmeker, hiervan afstand.
124-2.
Genoemde heer Henricus droeg over aan genoemde Leonius een erfpacht van 4 lopen rogge, met Andreas apostel te leveren aan Henricus Puppelman klerk, te leveren in het huis van Theodoricus Lijsen soen van Helvoirt, op de Molenakker die eertijds behoorde aan Theodoricus Lizen soen, welke pacht genoemde Henricus Puppelman verworven had van Theodoricus Lizen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Genoemde Willelmus deed afstand.
124-3.
Genoemde heer Henricus droeg over aan voornoemde Leonius een erfpacht van 10 lopen rogge, met Thomas te leveren, welke pacht wijlen Arnoldus Thome Egenhouts, wijlen zijn moeder Guedeldis en wijlen zijn zusters Mechteldis en Guedeldis beurden uit een stuk land nabij de Molen te Kerkhoven, tussen Adam Wijnds en de Waterlaat, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Genoemde Willelmus deed afstand.
124-4.
Henricus Henrici Heijnen soen zag af van vernadering van het geheel.

325. 14-07-1424 1194 / 142-8 en 9
142-8.
Mathias Johannis Mathijs soen van den Laer beloofde aan Johannes Henrici Louwer een erfpaccht van 40 mud rogge, te leveren met Margareta, gaande uit al zijn erfelijke goederen in Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en Cromvoirt of elders.
142-9.
Genoemde Mathias droeg aan genoemde Johannes Louwer al zijn haaflijke goederen over.

326. 26-08-1424 1194 / 154v-5 en 6
154v-5.
De heer Henricus Theodorici Spilmeker, schoolmeester in Rode, droeg over aan Johannes Johannis die Bie man van Mechteldis Willelmi Cupers ½ in een tuin die eertijds was van Willelmus Cortrock, in Oisterwijk, tussen de tuin van wijlen Thomas Egenhout en tussen de tuin van Engelberna weduwe van Johannes Boerloo, welke tuin wijlen Thomas Egenhout gekocht had van Willelmus Cortroc, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
154v-6.
Genoemde heer Henricus droeg over aan Johannes Johannis die Bie man van Mechteldis Willelmi Cupers
1. ½ van een tuin die eertijds was van Henricus Henrici Luten, in Oisterwijk ter rechter zijde van de weg naar de molen ter Borch, welke tuin wijlen Thomas Egenhout verkregen had van Henricus Henrici Luten voor een erfcijns van 11 groten, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk,
2. ½ van voornoemde erfcijns van 11 groten.

327. 16-03-1424 1194 / 181v-6 t/m 9
181v-6.
Henricus Egidii van Eten gaf uit aan Mathias Johannis Thijs vier stukjes land in Moergestel ter plaatse de Biest,
1. Duppenbraak, tussen Willelmus Snellen en tussen erfgenamen van Yda van der Stegen,
2. het Varenstuk, tussen Wouterus Scoenmekers en tussen Johannes van der Spaendonc,
3. het Sarreven, tussen Johannes van den Amervoert en tussen Anselmus Goessen,
4. tussen de Oostakker en tussen Johannes sDrossaten,
voor een erfpacht van 20 lopen rogge, te leveren met lichtmis.
181v-7. 23-08-1619.
Op verzoek van de heer Gisbertus Adriani van Roij priester. rector van het beneficium van St.Joris in de kerk van Oisterwijk werd deze brief voor de tweede keer geïngrosseerd, daar de oorspronkelijk brieven zo slecht waren, dat ze niet meer gelezen konden worden.
181v-8. 16-03-1424.
Genoemde Mathias beloofde genoemde Henricus 18 arnemse gulden en 6 lopen rogge met lichtmis aanstaande.
181v-9.
Genoemde Henricus gaf uit aan Franco Johannis van Eijgen een stuk land, de Leempoel, in Moergestel, tussen Johannes van Eijghen en tussen Mechteldis Eijgemans, strekkend aan de waterlaat, voor een erfpacht van 10 lopen rogge, te leveren met lichtmis.

328. 14-10-1423 1194 / 210-8
Kinderen van Danijelis Croeck,
1. Danijel,
2. Willelmus,
3. Elizabeth, gehuwd met Johannes van Engelant,
deden ten behoeve van Henricus Bartholomei van den Nuwenhuijs afstand van een erfcijns van 15 schillingen, welke cijns zij beuren uit huis en tuin van wijlen Paulus die Brouwer in Oisterwijk.

329. 31-01-1424 1194 / 245v-5 en 246-1
245v-1.
Godescalcus Roesmont verkocht aan zijn broer Ghisbertus Roesmont ten behoeve van hem en van Henricus van Uden en Gerardus van Berck een erfcijns van 200 franse kronen, te betalen met lichtmis, gaande uit de hoeve genaamd het Goed ter Borch, in Oisterwijk ter plaatse ter Borch en uit 2 watermolens op die hoeve.
246-1
Genoemde Godescalcus beloofde aan genoemde Ghijsbertus ten behoeve van hem en van Henricus van [afgescheurd: Uden en Gerardus van] Bercke 2000 franse kronen, na maning te voldoen.

330. 04-07-1424 1194 / 261-6 en 7
261-6.
Willelmus Block schout van Oisterwijk, Bruijstinus van Oesterwijc en Johannes die Bije beloofden aan de heer Johannes die Zwane ridder, schout van 's-Hertogenbosch, dat genoemde Willelmus het deel dat de schout van Oisterwijk betaalt van het pensioen van de graaf van Marck zal betalen.
261-7.
De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden.

331. 07-10-1423 1194 / 262-1
Engbertus Borchman had de watermolen waarin olie geslagen wordt, van Godescalcus Roesmont, in Oisterwijk ter plaatse ter Borch, van genoemde Godescalcus gepacht. Nu verpachtte genoemde Engbertus die molen aan Johannes Lombart, tot Gertrudis over een jaar, voor
1. een jaarpacht van 7 hollandse gulden, te betalen met kerstmis,
2. 200 raapkoeken, 6 kwarten olie en 1½ vim stro, te leveren met vastenavond.

332. 23-11-1423 1194 / 267v-8
Jacobus, zvw Jacobus Goes en Elizabeth Arnoldi van Beke, droeg over aan Laurencius Willelmi van der Heijden een erfcijns van 20 schillingen, welke cijns Johannes die Rijter zvw Hermanus Houtappel zei te hebben op een huis met erf, waarin Margareta weduwe van Ghiselbertus Smijter woonde, te betalen met Lambertus, welke cijns eertijds behoorde aan zijn zuster Elizabeth, welke cijns Johannes Arnoldi van Beke verworven had van genoemde Nycholaus! die Rijter, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk en welke cijns genoemde Jacobus kreeg na overlijden van genoemde Johannes (die een broer Arnoldus had).
267v-9.
Henricus van Beke zag af van vernadering.

333. 04-01-1424 1194 / 272v-8
Johannes van Tijenrode, zvw Johannes van Tijenroede en Katharina Henrici Godefridi van Audenhoven, droeg over aan Arnoldus Arnoldi die Greve ½ van een erfcijns van 20 schillingen, die wijlen de heer Willelmus Custos beurde met Bartholomeus, uit een huis en tuin van Johannes Voeghel in Oisterwijk, welke cijns genoemde Willelmus Custos vermaakt had aan Johannes Katharine Henrici van Audenhoeve, en welk huis en erf gelegen zijn beiderzijds tussen Johannes Nellen, strekkend aan de Kerkstraat .......

334. 09-03-1424 1194 / 283v-10
Johannes Lombart, Johannes Scheijve en Rutgherus Ghijbonis Melijs soen beloofden Johannes Nycholai Scilder schadeloos te houden van alle beloften die Johannes gedaan heeft aan Godescalcus Roesmont wegens huur van watermolens in Oisterwijk ter plaatse ter Borch, die Johannes in pacht had van genoemde Godescalcus. Voorts zullen ze aan genoemde Johannes, na maning, 5 hollands gulden betalen.

335. 30-03-1424 1194 / 287v-7
Henricus Wijten droeg over aan Henricus Stephani van den Amervoert een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met Martinus, gaande uit 12 bunder land in Oisterwijk ter plaatse Udenhout, tussen Stephanus van den Amervoert en tussen Jacobus Coptiten en uit de gebouwen daarop, welke pacht genoemde Henricus verworven had van Arnoldus Houtappel. Na overlijden van genoemde Henricus komt de pacht aan zijn kinderen, verwekt bij Aleijdis Mijchaelis Starts.

336. 30-03-1424 1194 / 287v-12
Destijds had Johannes Wijtmanni van den Eijnde (in schepenbrieven van Oisterwijk) beloofd aan Wolterus van Watermael en zijn zuster Elizabeth kinderen van Wolterus Watermael, dat hij gedurende 6 jaar een erfpacht van 7 mud rogge zou leveren, gaande uit erfgoederen die genoemde Johannes voor 6 jaar gehuurd had van genoemde Wolterus en Elizabeth. Thans droeg Wolterus die belofte, voor zover die hem aangaat, over aan Bartholomeus Gerardi die Mombar.

337. 02-05-1424 1194 / 292v-3
Marcelius Wijtmanni Ghenen droeg over aan Petrus van Bardeghem een erfpacht van 1 mud rogge die Nycholaus van Aerle met lichtmis leverde aan Arnoldus Arnoldi Ennekens, gaande uit erfgoederen die genoemde Nycholaus bezit, welke pacht genoemde Marcelius verworven had van Laurencius Petri Haghens, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

338. 23-05-1424 1194 / 295v-5
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc gaf aan zijn dochter Aleijdis, verwekt bij Margareta Willelmi van Langelaer, ½ van 60 pond (erfcijns?; ook van achterstal), die wijlen de heer Arnoldus Rover beurde uit de heerlijkheid Empel en Meerwijk.

339. 22-08-1424 1194 / 314v-1
Willelmus Andree Sappeels verklaarde van Johannes van Malsen de slotenmaker als executor van het testament van Johannes Petri Brock en diens vrouw Katharina, verschillende schepenbrieven, deels van 's-Hertogenbosch en deels van Oisterwijk, ontvangen te hebben, als volgt beginnend resp. gedateerd.
1. Johannes Johannis Peters soen van Beijlver verkocht aan Johannes Petri Broc een erfpacht van ½ mud rogge, 06-12-1408,
2. Claes van den Ham: een erfcijns van 3½ penning oud geld die Willem die Writer Aleijten sWrijters hem jaarlijks betaalt, 21-09-1381,
3. Wijtman van den Dael vernaderde ¼ van een erfcijns van 9 pond 3 schillingen 6 penningen, 08-06-1390.

340. 27-09-1424 1194 / 316-9
Aleijdis en Katharina dochters van Bruijstinus van Oesterwijc werden door hun vader geëmancipeerd, waarbij hij hen een erfcijns gaf van 1 oude grote, gaande uit zijn goederen in Oisterwijk.

 

Bezoekadres Heemcentrum

Spoorlaan 70
5061 HC Oisterwijk
Tel: 013 528 59 96

Openingstijden Heemcentrum


iedere vrijdagmiddag
13.30 tot 16.00 uur

Openingstijden Bibliotheekwoensdag : 09.00 tot 12.00 uur
vrijdag     : 13.30 tot 16.00 uur