Home
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Aantekeningen uit het Bosch Protocol

1600 - 1625 (a)

vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het Regionaal Archief Tilburg
door Wim de Bakker
16 juni 1993 / 13 mei 1995

 

Bosch Protocol R.1410
Donck oktober 1600 - januari 1604, 29 / 235

 

1. 1600 oktober 26 sH,R.1410,15
Aert z. Jan Leyten proc. Hilvarenbeek van Jan z. Willem Aert Thielmans
- land Moergestel aenden Leemput
vercoft mr Peter Berys z.w. Jan baptist Berys secretaris tot Gestel voorn.

2. 1600 december sH,R.1410,51
Henricus Jans Chierneels 2 gld
- domo etc. Moergestel prope ecclesiam
als Johannes z.w. Laurentius van Sprange supt Henrico Jans Chierneels 15-12-1589

3. 1600 december 30 sH,R.1410,60
Cornelis en Henrick zn w. Peter Herman van Hoogstraten bij Ermgart d.w. Cornelis vande Venne den ouden bij Heylwich d. Steven Goidtscalx 1/4 in
- stuck ackerland geheel 5 L par. Otw tpl. Hooch Heuckelom
- heyvelt 5 L int geheel tpl. voors.
beide percelen t erfgen. Aert Lamberts t Adriaen Goossens v Anthonis Janss de Cort erfgen. t gem. waterlaet en gem. heyde resp.
opgedr. Lambert z.w. Geerart Cornelis

4. 1601 januari 23 sH,R.1410,79v
Goyart Vrancken z.w. Arnt Janss Vrancken
- hoeve lants huys erve hoff bogart en stuck ackerlant daarbij 21 L metten houtwas par. Otw tpl. Berckel gent de Bosse Hoeve die Adriaen Gielis als laet tegenw. in teuling heeft en Goyaert Vrancken in dl
vercoft joffr. Maria Bloymans d.w. hr Henrick Bloymans joffrouwe tot Helvoirt en jr Erasmus van Grevenbroeck heere tot Mierlo man van joffr. Johanna Bloymans d. voors. hr Henrick

5. 1601 februari sH,R.1410,99
Hendrik de Ridder 3 gld
- stede par. Otw te Berckel aan de Craen

6. 1601 februari 12 sH,R.1410,108
Jan z.w. Wouter Adriaens
- land par. Otw te Berckel

7. 1601 maart 2 sH,R.1410,125v
Jacob z.w. Jacops Janss Verheyen
- een stuck ackerland 3 L par. Otw tpl. die Schijffne t erff Aert Wouters Mulder t erf Jan Janss vanden Hoevel v Peeter Jans die Smyth t gem. voetpat loopende tot Karchoven en met meer andere erfven
verkocht Anthonis z.w. Aert Anthonis Rademaecker
margo: Erasmus Bovier man van Mariken d. voors. Jacop z.w. Jacop Jans Verheyen naderen 4-9-1601

8. 1601 maart 13 sH,R.1410,137
Jan z.w. Jan Bruers wedn. Dymphna d.w. Niclaes Woestenborchs tocht
- stuck ackerland gent den Donckt par. Moergestel tpl. het Heylaer
tbv Oth zijn zoon Henrick Cornelis de Mulder man van Ida en Cornelis Servaes vande Zande man van Jenneken en Wouter Peter Gijsberts van Aechelen man van Marye krn voors. Jan bij Dymphna

9. 1601 maart sH,R.1410,153
Johan z.w. Adriaen van de Pas 2 gld
- Otw tpl. Udenhout

10. 1601 april sH,R.1410,168v
Petronella dicta comm. Peeterken d.w. Henrici Johannis Luijten 1/4 in alle nagelaten goederen van Hendrik Johan Luyten
Johan Luyten
- land Moergestel Brechtbosch
supt Johannes z.w. Petri Johannis Luyten

11. 1601 april sH,R.1410,169
Petronella Luyten
- land Moergestel

12. 1601 april sH,R.1410,169
Theodorus Peynenborch indemniteit

13. 1601 april sH,R.1410,185v
Beliken wede Jan van Grinsven 4½ gld
- Gestel bij Herlaer

14. 1601 mei sH,R.1410,201v
Hendrik z.w. Gerardi Haegens z.w. Theodorici z.w. Gerardi Haegens bij genoemde Gerardus en Heylwigis vanden Broeck 1/3 in 1/3 in 5 mud rogge
- Haaren ten Hezeacker Gesele

15. 1601 juni 18 sH,R.1410,234
Willem z.w. Wouter Pluymen wnd Westmal man van Jaexken d. Jan Peters
- een acker teulland 2 L par. Moergestel gent den Leempoel
na dood hvr ouders
verkocht Jan z. w. jan Willems de Lathouwer

16. 1601 juni 20 sH,R.1410,248
Wouter z.w. Adriaen de With wnd Gestel bij Otw vrkocht Corstiaen z.w. marcus de Beer jeec 8 gld uit
- huis etc. 15 L Moergestel aenden Heycant
losbaar met 114 gld 15 st

17. 1601 juni 23 sH,R.1410,252v
Cornelis Wijnants van Ceulen man van Marijcken d.w. Jan de Brouwer
- een hofstad metten vervallen huysinge daerop staende hennen gronde en aangelegen lant 2 L bvvo omtrent de kercke aldaer t erve pastorye voors. kercke t v t gem. vaerwech
hem wegens zijn hvr aangedeeld
verkoft jacop Frans Beyharts
belast met jeec 3 gld altaristen Otw jeep 1 mud rogge die rechthebbende is
waarin henne ouders gewoond en overleden zijn
ongebruikt sedert het jaar 78 tot noch toe
margo: Adriaen Nyewhoff ingezetene borger sBosch proc. stad Culenborch van Johan Laureyns wullen wever met Marijken Jans de Brouwer d. zijn hvr op 20-12-1603 en proc. van Frans Jans de Brauwer z. op 2-1-1604 confirmeren 17-1-1604

18. 1601 juli 6 sH,R.1410,261
Gerard z. Anthonis Peter de Becker 7 gld
- huis in het Neystraatje

19. 1601 juli sH,R.1410,261v
Henrick Peter Wouters Otten wnd tot Beeck
- stuck hoyland 1 dagmaat par. Moergestel tpl. opte Vonderen

20. 1601 augustus sH,R.1410,280
Arnoldus z.w. Mathie Aarts man van Margarete d.w. Pauli Gols en Marta d.w. Nicolai senioris z.w. Johannis vander Stegen 20 gld op Pasen uit
- tribus mansis Perwez Hoeven par. Otw tpl. Udenhout

21. 1601 september sH,R.1410,291v
Arnold Peter van Hees 1 mud rogge
- Haaren Belveren

22. 1601 oktober sH,R.1410,311
Jan Jan van Stiphout 3½ gld
- Haaren de Raem

23. 1601 oktober 25 sH,R.1410,317v
kennelijk also Jan z.w. Peeter Timmermans man van Agatha d.w. Andries Jan Wijtmans Jan z.w. Jan Rutten man van Catharina d.w. Cornelis Adriaens Danckeloffs bij w. Marie d. Andries voors. en voorn. Jan Peter Timmermans en Jan Adriaen Danckeloffs momb. Marijcken onm. d. voors. Cornelis Danckeloffs en Marie d. Andries Jan Wijtmans (sch. Otw) alsook Jan Peter Timmermans voors. en Jan z. Jan Rutten namens Daniel en Grietken krn Jacops vanden Berch dmaw Anneken d. Andries jan Wijtmans
- stuxken eckerlants 5/4 vatsaet bvvo in de Schijve after tGasthuys t (O) tafel H.Geest van Oisterwijk t (W) Gasthuys binnen Oisterwijk v (Z) erf van de wede Aert Swaen en erff Laureys Hessels, een molenpad tussenbeiden liggende t (N) erf wede Aert Swaen voors. met recht van wegen tot dit stuxken gehorende
na dood van Andries Jan Wijtmans hun vader en grootvader verkocht aan Quirijn Gijsberts van Moll sch.br.Ow. 19-7-1599
zo gestaan voors. Quirijn opgedragen aan Lenaert z.w. Laureys Lenaerts Hessels

24. 1601 december 29 sH,R.1410,327v
Henrick z.w. Claes Henricx Smits
- de helft in verscheidene goederen par. Otw onder Carchoven tpl. in de Schijve tegensover de capelle aldaer bij de ouders van hem ontruimt en achtergelaten
opgedragen Peter z.w. Cornelis Cornelisse de Groot
die heeft geloofd voors. Henrick 27 ka gld
deze schuldbrief teniet want opgenomen in grotere 23-4-1602 in mijn protocol P.v.Hees

25. 1602 januari sH,R.1410,335
Simon van Hijnsberg 4½ gld
- Otw tpl. Udenhout

26. 1602 mei 18 sH,R.1410,358v
Gerard z.w. Ghijsbert van Buerden
- stuck hoyland 1 dagmaat par. Moergestel tpl. opte Maet aan de gem. stroom die Aa
verkocht Adriaen z. Jan Janss

27. 1602 oktober 31 sH,R.1410,363
notum sit Ghibo z.w. Petri de Riel vendt Henrico z.w. Willelmi Witlocx jeec 42 st op Lichtmis uit
- quadam pascua tres pastus ductos Koeweyen par. Otw iuxta pontem dictum die Banbrugge t quendam aggerem ibidem versus occidens t erf Beatricis wede Judoci Roeloffs v aqua dicta die Aa t comm. de Otw
- agro terre 10 L par. Otw tpl. Karichoven t erf Henrici Goessens t erf Thome Glavymans v comm. via t quendam comm. aquaductum 1-2- in profesto purificationis beate Marie virginis 1525 (vicesimo quinto) en Henricus z.w. Henrici z.w. Willelmi Witlocx voorn. supt Petre d.w. Nicolai Geerits wede Henrici z.w. Willelmi Witlocx 6-2-1554
Arnoldus z.w. Henrici z. Arnoldi Ancems bij w. Elisabeth d. voorn. Petre d.w. Nicolai Geerits deze cijns supt Daniel de Vlierden z.w. mr Daniel de Vlierden ad opus hospitalis pauperum mulierum vulgo appelatum Margriet Spijckers Gasthuys in sBosch in de Postelstraat
Arnold Ancems

28. 1602 november 7 sH,R.1410,365
Antonis z.w. Eymbert Peijnenborchs
- stuck ackerland 1 zesterzaad par. Haaren tpl. in de Brekelecker etc.
verkocht aan Neelken d.w. Peter Eymberts Peynenborchs

29. 1603 mei 7 sH,R.1410,418
Lambertus z.w. Lamberti z,w, Lamberti de Meyer bij laatstgen. Lambert en w. Elysabeth d.w. Gerardi z. Bartholomei z.w. Godefridi vander Beerten 2 mud rogge
- domo etc. par. Moergestel t die Aude straete t die Heynsche straet

30. 1603 juni 18 sH,R.1410,430
Cornelis ende Gielis zn w. Gielis Kyevits Corneliss bij voorn. Gielis en w. Anna d. Jan Joirdaens van Boirt bij Jan en Elisabeth d.w. Jacop z. Henrick Emmen, Hans Egbertss van Wieringen man van Belijken en Jeronimus z. mr Geerarts vander Kelst man van Jenneken drs w. Gielis Kyevits bij Anna hr en mr Ghijsbert Coeverings priester deken St Jan evang. sBosch en Lambert z. Dirix Remmans? raadsheer sBosch als executeurs Anna wede Gielis Kyevits en als zodanig momb. Judith en Elisabeth drs w. Cornelis z. Jan Adriaens bij w. Barbara d.w. Gielis Kievitrs en Anna 5/6 (fol.427v) aan hr en mr Jan Kievits priester en canonick St Jan z.w. Gielis Kyevits en Anna (het rest. 1/6) jeec 23 gld 7 stop St Jan nat. bapt uit 5/6 in
- zekere hoeve lants watermolens en gerechtigheid en gronden van erven par. Otw bij voorn. Gyelis Kyevits en Anna van Boirt achtergelaten zowel leenroerig als cijnsgoederen
margo; quijting 29-11-1606

's-Hertogenbosch, R.1425
oktober 1602 - september 1606, Gijsbert van de Velde 7 / ..

31. 1602 december 12 sH,R.1425,17v
mr Reynier Moors secretaris heerl. Heeswijck proc. Brussel bij Willem van der Weelden als facteur van hr Bernard grave van Oistvrieslant heere van Durbay Heeswijck Dinter Schijndel Berlicom Caldenborch etc. 111 gld 10 st

32. 1603 januari 7 sH,R.1425,24v
Adriaen z. Peter Peynenborch Jan z. Arien Poerters Jan Joachims van Esch en mr Philips Lintermans ingezetenen Otw aan Arntden z. Aerts Corneliss van Horenbeeck tbv Arnden zijn vader 275 gld

33. 1604 februari 14 sH,R.1425,124v
Arnt Kuysten z.w. Franchoys Kuysten
- 3 L 12 R lants van de gemeynt van Ow. tpl. aende Cleyn Heye aen het Schooffbruxken t v gemeynt aldaer t erfgen. Govart Goyaerts
als Aert Kuysten tegen Peeter Willems van de Wiel bij opdracht 9-1-1593
opgedragen Henrick z.w. Aert Roest
belast met grondcijns hertog van Brabant van de buender 4 st

34. 1604 april 24 sH,R.1425,139v
Jan z. Jacob Beijhardts schoutet heerl. Gestel bij Otw proc. not. Henrick Hermans te Bruessel bij mr Jan de Greve man van joffr. Franchoyse Back d.w. jr Cornelis Back
- stuck seyland 7 L par. Tilburg in de Schijfve
deels bij test. jr Bartholt Back zijn hvr oom
aan Jan Hermans de Roy schoutet tot Tilborch ende Goirle
leenroerig voor de helft aan den huyse van voors. joffr. de helft van den huyse van Bocxtel

35. 1604 juni sH,R.1425,162
Herman Peters van der Hagen namens joffr. Maria van Erp wede Juliaen Cleerhage
- 1/3 corentiende tot St Michiels Gestel

36. 1604 augustus 28 sH,R.1425,169
doorgehaald de concensu 12-2-1609
Peter z.w. Arien Kuysten man van Achten d. Aert ..
- de helft in hooibeemd 8 L lants int geheel par. Haren achter den Emelaer t Groten Gasthuys sBosch t W erf Jan Antonis Willems v gem. water dAa gent t krn Willem Huberts
als Peter namens zijn hvr en zekere erff stuck lants daertoe van jr Caerl van Vladeracken gekocht met recht van wegen over erf wede voors. jr Caerle van Vladeracken
aan Aerden z.w. Henrick Aerts

37. 1605 februari sH,R.1425,224v
Abraham Thomasse 7 gld
- Gestel opte Locht aenden Dungense molen

38. 1605 augustus sH,R.1425,283v
Anna d.w. Goossen Peeters jeec 13 gld
- Gestel tpl. den Temelen Berch

39. 1605 juli 29 sH,R.1425,287
hr en mr Jan Kievits canonick en plebaan st Jan evangelist sBosch z.w. Gielis z. Cornelis Kievits bij Anna van Boert met 2 proc. br. sBosch van Cornelis en Gielis zijn br. zn Gielis en Anna; Jan van Wieringen man van Beliken d. Gielis en Anna; Jeronimus van Keelst man van Johanna d. Gielis Kievits en Anna; hr en mr Ghijsbert Coeverincx deken des voors. kerck en Lambrecht Remers[?] raadsheer sBosch test. momb. Judith en Elisabeth drs Cornelis z. Jan Ariaens bij Barbara ook d. Gielis en Anna
- twee watermolens daeraff dene is een corenmolen ende dandere een volmolen met een rosmolen molenhuys hoff ende een stuck ackerlants 2½ L achter tvoirs. huys; Molendijcke, Scepersdijck visscherije; een weye gent de Rosweyde met het recht van tgemael en andere henne toebehoren en een hoeve lants alle gelegen in par. of vvo gent tGoet ter Borcht te weten huysingen scuer schaepskoye backhuys hoff ende boomgaert daeraen ende omgraven sijnde mette erffenis en beemden daertoe ende metten hooge ende leege borcht ende houtwasschen ende opgaende bomen
- een acker saylants int geheel 42½ uytgescheyen ende behalven derffenis oft lant van de wede Wouter Cornelis daerinne liggende
- eenen beempt gent den Grooten Beempt en eenen beempt gent den Cleynen Beempt samen 16 L 20 R
- eenen beempt gent den Vloetbeempt 8 L 16 R
- eenen beempt gent den Elsbeempt 9 L 8 R
- een stuck lants gent den Sneppescuet 1 L 13½ R
- een koeweye metten dijck wallen en holen 13 L min 7 R alle bij malcanderen gelegen in voorn. par. van Ow. en gent tGoet ter Borcht
- eenen acker gent den Hoogen acker metten wallen daeraen liggende 4 L 42 R
- een beempt gent den Driessen beempt 12 L 13 R
- eenen beempt gent de Hoogen Beempt oft Hooge weyde 11 L 10 R
- een weyde gent de start groot mette sloten 6 L 11 R ok in par. Ow. gent tGoet ten Wauwenbroeck
- een huys met sijne gronde dries ende bogaert daeraen chijnsgoet wesende aldaar tot Ow.
- verscheydene gewincijnzen tot omtrent 3 gld 2 st jaarlijks tot de goede ter Borcht gehorende
met recht tot den goede tWauwenbroeck van aende selve goeden te leen te verheffen 2 hoeven tot Herenthout gelegen
beide goederen ter Borcht en ten Wauwenbroek in leen van de hertog van Brabant
opgedragen Christiaen z.w. Laureyns Henricx van Ravesteyn
belast met rente 3 gld Capelle tot Middelrode uit ter Borcht; grondcijns 4 smaelhoenderen aan de hertog uit lestgent huyse; onderhoud 1 R dijk Ow. dijck; een post en eynde van een hecken
waarna Christiaan allerlei geloften doet (fol.289-290v)

40. 1605 september 20 sH,R.1425,302v
hr en mr Jan Kievits canonick en plebaan st Jan evangelist sBosch z.w. Gielis z. Cornelis Kievits bij Anna van Boert met 2 proc. br. sBosch van Cornelis en Gielis zijn br. zn Gielis en Anna; Jan van Wieringen man van Beliken d. Gielis en Anna; Jeronimus van Keelst man van Johanna d. Gielis Kievits en Anna; hr en mr Ghijsbert Coeverincx deken des voors. kerck en Lambrecht Remers[?] raadsheer sBosch test. momb. Judith en Elisabeth drs Cornelis z. Jan Ariaens bij Barbara ook d. Gielis en Anna
afrekening deling

41. 1605 september 20 sH,R.1425,303
deselven
- 5/6 in heyvelt 16 L lants in par. Ow. tpl. opte Diese
als Gielis Kievits tegen Peter Lambert Mijss[?] bij cope en het rest. 1/6 tot Cornelis z. voorn. Gielis is behorende
aan voorn. Cornelis z.w. Gielis Kievits
deze dit heyvelt aan hr en mr Jan Kievits 1-3-1606

42. 1605 september sH,R.1425,316v
Gerard Havens 25 gld
- Gestel bij Herlaer

nb fol. 317-332 niet in register nl. leeg

43. 1605 oktober 17 sH,R.1425,335v
Peter en Henrick zn Jan Peters van Vugt Aert Witlocx man van Jenneken d. Jan peters voors. namens hun vader wedn. Jenneken zijn tweede hvr ook wedn. Lijsken zijn eerste hvr 3 gld
- Otw in de Biesmortel

44. 1605 november 23 sH,R.1425,343v
Adriaen z.w. Jan Martens
- stuck ackerlant met een nyeuwen veldeken voir daeraen gelegen 6 L gemeten erffs in par. Otw. tpl. Hooch Huyckelem t erf wede Antonis Janss de Cort t v gem strate t erf Adriaen Antonis Henricx
als Adriaen z. Jan Martens tegen Peter z.w. Claes Peter Elias de Meyer bij coope sch.br. Ow. 19-12-1600
opgedragen Willem Aerts van Meyelsfoirt
belast met grondcijns 2 oert st. scerp hertogcijns uit het nyeuw veldeken

45. 1605 december sH,R.1425,344v
Rombout van Yvelaer
- land Gestel bij Herlaer

46. 1606 maart 29 sH,R.1425,372
Jacop Beyhert z.w. Frans Beyhert
- afgebrande hofstad of erff mette materialen daerop bvvo in de Kerckstrate t W erf mr Adriaen van Baerl een gem. voetpat tussenbeyde lopende t O erfgen. Jan Deckers v erf voorn. Jacop Beyherts t Kerckstrate
als Jacop tegen Ghijsberden z. Arien Goossens van Riel bij opdracht sch. br. Ow. 1-6-1598
ook metten recht van reintegratie bij voorn. Beyherts in de Raad van Brabant wegens deze erff 8-5-1604
opgedragen Jan Leyten z.w. Willem Leyten
belast met aan Jan Aerts [of Leyten?] tot Tilborch jeec 6 gld nu de voors. Jan Leyten toecomende
zo verklaart voorn. Jan Leyten dat deze cijns teniet is tbv Beyherts

47. 1606 april 12 sH,R.1425,373v
Henrik z.w. Antonis Henricx alias de Cort
- land Haaren omtrent de kerke
aan Aert z.w. Henrick Aerts

48. 1606 juni 27 sH,R.1425,412v
Jan z.w. Cornelis Brocken wedn. Huybertken d. Huybert Jacops (test) met Huybert z. Jan Cornelis en Huybertken voorn. ook voor andere krn en Arycken wede Jacop z. Huybert Jacops voors. (test) met Jan Peters man van Peterken en Joost Janss man van Jenneken drs Jacop Huyberts en Anneken voorn. ook voor andere krn Jacop Huyberts en Arycken jeec 4 ka gld 17 st als mr Dominicus van Nyeuwenhuysen geloofd had Frans Adriaens t.t. en na zijn dood zijn dochter Marie dmaw Anna d. Pauwels van boi[?] op Lichtmis uit
- huys hoff gronde toebehoren en erff daeraen 10 L in par. Ow. tpl. Huculem t erf hr Eymbert Aerts en Jan zijn broer t erff Marie van Gameren sch. br. Ow. 8-4-1565 voor Paeschen
aan Aelken d. Jan Thomas en Beatrice wede Geraert Donck

49. 1606 augustus sH,R.1425,431
Jan van der Stegen 10 gld lijfrente

's-Hertogenbosch, R.1426
oktober 1606 - september 1610, Gijsbert van der Velde 8 / ..

50. 1607 maart sH,R.1426,66v
Jasper z.w. Willem Adriaens
- land Gestel prope Herlaer

51. 1607 augustus sH,R.1426,100
Lambert Iemans?
- land Gestel bij Herlaer

52. 1607 augustus sH,R.1426,100v
Paulus Janss 12 gld
- Gestel prope Herlaer
losbaar met 200 gld

53. 1607 augustus 30 sH,R.1426,114v
Jacob Frans Beyherts tbv Aerde van Broegel raadsheer sBosch 17 gld 10 st etc.

54. 1607 oktober 9 sH,R.1426,117
heer Hugues de Melem riddere heere van Illyes dHamel Hauvuville en vr. Marguel le Vasseur zijn hvr erfgen. mr Pieter Counell raedt van Arthois en vr Jacqueline Moonen zijn hvr grootouders van vr. Marguele en erfgen. w. mr Jan Moonen in leven doctor in de medicijnen 19-6-1606 verkocht aan Guilliam dAngelis tot Ow.
- henne hoeve lants met alle landerijen beemptden andere toebehoren bvvo als voors. mr Peter Coronel en zijn hvr toebehoord hebben en macht gegeven aan Herme van Eerssel en Steven Aelbert Snellen om deze verkoping afwerken zoals voor sch. van Belhume op datum voors.
en Adriaen z.w. Joost Henricx Moonen welke Henrick was broer van voorn. mr Jan Moonen
deze hoeve lants als Guilliam dAngelis verkregen had heeft vernadert 7-6-1607
en om voorn. Adriaen van voorn. Hoeve behoorlijke veste te doen zo is gestaan voorn. Steven Aelberts Snellen die dit vest aan voorn. Adriaen z.w. Joost Henricx Moonen

55. 1607 december sH,R.1426,120
jr Johan Coenen z.w. jr Johan Coenen 156 gld
- Gestel bij Herlaer
losbaar met 2600 gld

56. 1608 mei sH,R.1426,214
Anna d.w. mr Mathie z. mr Mathie Henricx Horlogificis? wede Willem vander Biestraten 5 gld
- Gestel tpl. Haenwijck

57. 1608 augustus 25 sH,R.1426,215v
Catharina wede Mathijs z.w. Peter Mathijs Stoters afstand tocht van goederen waarin hr en mr Goyart Stoters van Enckevoert persoon tot Vechel bestorven is

58. 1608 november sH,R.1426,236
Willem Janse 7 gld
- Gestel prope Herlaer
losbaar met 100 gld

59. 1608 december sH,R.1426,245v
Lonis Sijmons 14 gld
- Gestel bij Herlaer

60. 1608 december sH,R.1426,249
Adriaen z.w. Johannes van Son
- land Gestel prope Herlaer

61. 1609 september 25 sH,R.1426,326v
Jacob z.w. Gerarts z. Jacobs Donck bij w. Jacob en Cornelia van Gameren zijn hvr.
- een hofstadt en erffenis gronden van een huysinge gent de Schole metten hoff daertoe en andere rechten bvvo t herberge eertijds gent de Ploech v Hoochstrate t kerckhoff welke hofstad eertijds toebehoorde hr Rembout z. Goyaert Rembouts priester en daarna Marie van Gameren wede Jans Andries bij onderlinge dl. en nu onlangs voors. Jacop Donck in dl.
overgedragen aan Jan Cornelis van Esch

62. 1609 december 5 sH,R.1426,369
mr Adriaan Comans lic. in de rechten wnd Otw borgtocht

63. 1610 april sH,R.1426,401v
Laurens van Nulant 15½ gld
- Gestel prope Herlaer

64. 1610 mei sH,R.1426,428v
Lambert Sanders
- hoeve Haaren Belveren

65. 1610 juni 25 sH,R.1426,467
Alith en Catharina gez. drs. Lamberts de Wolf bij Barbara d. Jan Thomas ook recht van Lamberden z. Lambert de Wolf hennen broeder, Tielman z. Jan Tielmans namens proc. voors. [etc.]
4 gld 13 st 3 oort jaarlijks in 37 ka gld 20 st op 1 juni uit
- hoeve lants par. Tilborch tpl. tBroeck aen Bacxdijck
- wijntmolen par. Ow. tpl. Karchoven
- watermolen met recht van gemaal
welke gehele cijns Barbara d. Jan Gijsberts tegen Reynderen van Brederode heere van Cloetingen des lands van Voshol Reuvwijck Asten etc. bij cope sch. sBosch 9-6-1558
en welke 4 gld 13 st 1 oort aangekomen van Jan z.Jan Thomas
opgedragen aan mij tbv voors. Heylwich Catharina en Maria Tielmans

66. 1610 juli 14 sH,R.1426,475
Adriaan Comans lic. in de rechten namens hr Henrick van Revieren heer van Yseren Schoonbergen en vr. Adriana van Bredenrode dat heer Floris van Merode heer van Duffle Oirschot afgelost heeft een rente van 150 gld in 400 gld op de goederen van de heer van Merode heer van Peterssen komend uit het test. van vr. Johanna van Merode vr. van Frens? etc.

67. 1610 september sH,R.1426,481
Jan van der Locht 5 gld
- Gestel prope Herlaer

68. 1610 juli sH,R.1426,493
jr Henrick van Gestel lestafgegaan president etc.
fol. 496 augustus deling

's-Hertogenbosch, R.1427
oktober 1610 - september 1615, Gijsbert van de Velde 9 / ..

69. 1611 februari 4 sH,R.1427,31v
Jan z.w. Jan Henricx van Bocxtel wnd Haren 7 gld uit
- 2 stukken akkerland aan malcanderen 15 L par. Haaren aen de Raem?
losbaar met 100 gld

70. 1611 februari 10 sH,R.1427,32
hr en mr Frans van Tulden z.w. Gerarts van Tulden bij Anna d. Jacop van Arckel
- huys erve hoff schuer erffenis daeraen ackerlant wey ende heylant 13 L par. Otw. onder Huculem tpl. opte Hoeven t erff Jan Gijsberts O t erff Bartholomeeus Betten W en N t gem. strate
- ackerlant gent de Hoeve 8 L en heyde daeraen 3 L tpl. voors. t mr Adriaen Comans N t gemeynt van Hoculem Z en O t W doude herstraet
- stuck lants tBochtken 3 L aldaer t oude Herstraet O t Aert Bartholomeus W en Z t N erve Jan Gijsberts
- ackerken lants 2½ L aldaer over de straet t erf mr Adriaen Comans O t erff Aert Bartholomeeus W en N t gem. strate Z
- stuck lants gent Tuyenlant mette heye daeraen 8 L tpl. voors. t erff Gielis Jans de Weer O en Z t gemeynt van Hoculem N en W
- stuck bempts 1 B in par. Ow. achter tClooster t erff hr Henrick van Revieren heer van Yseren O t erff Gielis Jans de Weer W v gem. stege de Bunderstege t waterlaet gent de oude stroom
- een beemd lants onder Otw. tpl. de Diese t erff Cornelia wede Goyart Comans W t gemeynt van Hoculem O en N t erf Pauwels Joosten vande Wou
- 4 L in beemd lants geheel 12 L par. Ow. bij de watermolen t erff mr Adriaen van Baerl O t erff jouffr. Mary Bloymans vrouwe van Helvoirt en Christiaen Laureys W v gem. stroom Z t erff Adriaen de Molder N
als hr en mr Frans van Tulden in dl. en Willem Jan Jacops als laet gebruyckende
aan Goossen Embrechts vander Borcht
belast met grondcijns tot omtrent 10 st 2 oort; jeep 2 mud rogge aan rechthebbende; jeep 6 L rogge aan rechthebbende
waarna Goossen van der Borcht aan hr en mr Frans gelooft 230 ka gld etc.
margo: Jacop van Tulden z.w. Frans van Tulden bij afwezigheid van Goossen Embrechts vander Borcht nadert 10-2-1612

71. 1611 juli 23 sH,R.1427,78
Jenneken d.w. Dierck Hoppenbrouwers bij Marijken d.w. mr Peter Pelgroms etc. accoord

72. 1611 november 18 sH,R.1427,138v
Jaspaer van Esch proc. stad Antwerpen van Johan Baussen poirter van die stad als exec. test. w. Jan Jacomo Mocoim[?] Fresco 15-7-ll.
- een hoeve lants huysinge erve hove ackerlanden weylanden heybeemden heyvelden houtwasse 22 B met alle toebehoren niets uytgescheyden in par. Ow. tpl. Huculem en daer omtrent als Jan Jacomo Fresco en de crediteuren van Peeter van Uden en Maria Moons zijn hvr eertijds overgegeven voor sch. sBosch en Juan Jacomo Fresco van deze crediteuren voor 30 of 40 jaar volgens dit tp en vonnissen voor leenhof en Raad van Brabant
enige percelen te leen van Gerart van Griecken
aan Jan Beyhart z. Jacob Beyharts

73. 1612 april 20 sH,R.1427,189v
Willem van der Meer man van Eva d.w. Jan Eelkens bij Arnolda jeec 9 gld op St Symon en Juda apostelen uit
- de helft van een hoeve lants gent Nollekens Goet par. Otw tpl. Udenhout bij de Capelle

74. 1612 september sH,R.1427,223
Jan Jans Leyten 1 mud rogge
- par. Aelst jur. Gestel

75. 1612 oktober 13 sH,R.1427,257v
Jan Janss de Wit alias de Brouwer en Wilbort z.w. Cornelis z. Bartholomeus Pluyms verkocht aan Nyclaes Janss Donckers jeec 5 ka gld en 2½ st op st Marten in de winter in den Bosch uit
- huys erve hoff ende brouwerye met henne toebehoren des voors Jan Janss bvvo in de Kerckstrate t erffgen. en wede Goyart Bungers t wede Jans Verdoelt v gem. straet t waterlaet de Vloet
belast met jeec 14 st St catharijnenaltaer tot Gestel jeec 28 st en 6 gld Yhomas vanden Hovel uit het huis van Jan
- 1/3 van Wilbord in huys hoff erff daeraen 7 L ackerland en 4 L weyland par. Diessen tpl. de Hagehorst etc.
waarna Jan voorn. met Peter Jacops tot Diessen en Wilbort voors. bekend hebben dat Jan en Peter als momboors onm. krn Bartholomeeus z. Cornelis Pluyms 3 gld 2½ st en Wilbort 2 gld
margo: Laureys van Kessel secr. sBosch bekent dat Adriaen z. Niclaes Bartholomeus gelost heeft 3 gld 2½ st van de cijns van 5 gld 20-2-1652

76. 1612 september 5 sH,R.1427,337v
joffr. Anna van Berckel wede jr Marcelis van Brecht z. hr Jan van Brecht ridder heer tot Haghoert en hoochschoutet stad en meyery sBosch afstand tocht in deel hun behorende in
- hoeve lants par. Moergestel bij Otw huysinge hossteden hoven ackerlanden weylanden hoylanden heylanden houtwassen 3½ mudzaad ackerland 2 mudzaad weyland 25 L hoylant 74 L heyland
- 1/4 van de wyntmolen met rosmolen molenhuyse 3½ L land heerl. Tilborch tpl. Corvel
- 1/4 wyntmolen etc. als voor tpl. Velthoven
aan jouffr. Elisabeth van Brecht d. jr Marcelis van Brecht en jouffr. Anna voors. wede jr Johan van Hambroeck
waarna jr Philips van Brecht heter tot hageort tegenw. hoogschout sVBosch z. hr Jacob van Brecht in leven ook ridder en hoogschout z. voorn. hr Jan van Brecht en jouffr. Josina van Brecht zijn zuster d. voorn. hr Jacob ook voor jouffr. Anna van Brecht canonickesse tot Mabeuce hun zuster ook jr Philips als curator vr Margareta van Brecht d. jr Gooswijns van Brecht ook z. voorn. hr Jan van Brecht tegenw. hvr jr Johan van Wasseline heer van Wattine ook voor jr Jacques Boisot? capiteyn en jouffr. Josina Maes zijn hvr d. jr Jacques Maes bij jouffr. Elisabeth van brecht ook dr. voors. jr Goeswijn van Brecht jr Walraven van Erp heere tot Erp en Vechel z. jr Walraven van Erp en jouffr. Catarina van Brecht d. voorn. hr Jan van Brecht en jr Godevart van Erp z.w. jr Walraven en jvr Catarina voors. ook tp van hr Johan van Erp domheer tot Ludich ook z. jr Walraven en jvr Catarina etc. etc.
op de hoeve tot Gestel zit als laat Peter Jacops van Gilse
welke hoeve en 1/4 in de twee molen eertijds jr Arnt van Brecht
alles aan jouffr. Elisabeth van Brecht wede jr Jan van Hambroeck

77. 1612 september sH,R.1427,341
Elisabeth wede Hambroeck
- land Moergestel

78. 1612 september sH,R.1427,342v
Elisabeth wede Hambroeck
- land Moergestel
tot fol 349

79. 1612 september sH,R.1427,350
Peter Pelgrom 15 gld 10 st
- Gestel prope Herlaer

80. 1613 maart sH,R.1427,370
Elisabeth wede Hambroeck
- land Moergestel

81. 1613 december 16 sH,R.1427,378
Jacob Beyhert z.w. Franchoys Beyharts heeft verkocht aan Goyaert de Weer z.w. Jan de Weer jeec 49 ka gld op Kerstmis uit
- huizinge erve hoven stallinge backhuys scuer erffenis des vercopers bvvo in de Kerckstrate 6 L met alle gerechtigheden t hr Evert beneficiaat tot Ow. O t erf Embert de Weker W v Kerckstrate N t stroom de Vloet Z
- hoy en weybeemden met vyvers daerinne 20 L aldaer over voors. stroom de Vloet t erfgen. Phiulips de Wael schouteth tot Ow. W t erf mr Adriaen chirurgijn aldaer O v gem. stroom N t gem. stege Z belast met grondcijns 7 st 3 oort en jeec 1 gld 10 st Lucie wede Sebastiaen vande Wiel
margo: Goeyaert Janss de Weer bekent dat Jan Beyhert gelost heeft 49 ka gld 19-1-1615

82. 1614 januari sH,R.1427,391
Gerard z.w. Aert Heesters 20 gld
- Gestel tpl. Nieuw Herlaer
losbaar met 300 gld

83. 1614 september sH,R.1427,433v
Joseph van Henxtem 77 gld op Otw 28-9-1605

84. 1615 februari 27 sH,R.1427,507v
Dierick van der Stegen z. Johan vander Stegen proc. sch. Berlicom van zijn vader Jan
- een camp ofte beempt lants als jr Rogier van Broechoven in belening vercregen tegen Rombout Anthonisse en mr Gerart van Horenbeeck lic. in de rechten en raadsheer sBosch die bij proc. van jr Rogier van Broechoven aan Johan van der Stegen 4-9-1614
opgedr. Aelken d. Jan Thomas

85. 1615 maart 30 sH,R.1427,530
Clara vanden Broeck 2 mud rogge
- de helft in erven par. Otw tpl. Leempoel huys etc. 27 L

's-Hertogenbosch, R.1428
Gijsbert van de Velde, oktober 1615 - september 1620, 10 / 253

86. 1616 mei 21 sH,R.1428,43
domicellus Cornelis de Bever z.w. dms Johannis de Bever bij dma apostulina? d.w. dns Petri de Eyck bij da Anna d.w. dns Ghijsberti Pels et da Johanna de Vladeracken d. dms Johannis de Vladeracken 1/5 in 3 mud 1 zester rogge uit
- huis Udenhout Zeshoeven

87. 1616 maart sH,R.1428,59
Marius den Ouden
2 mud rogge Udenhout

88. 1616 september 17 sH,R.1428,110v
Johan Beijharts schoutet heerl. Gestel namens heer Cunrard van Grobbendonck ridder baron van Hoboken heer van Hunghem Gestel etc. en vr. Franchoyse van Richaidol
- de proprieteyt van de voors. heerlijkheyt van Gestel liggende bij Oisterwijck ende Oirschot onder de meyerye van sHertogenbossche met alle toebehoren tienden huysen hoeven leengoederen cijnsgoederen
tbv hr Everard van Grobbendoncq ridder amptman der stad Antwerpen sone heer Cunrardt van Grobbendoncq en vr. Franchoyse van Richaidol voorn. om na hun dood te aanvaarden

89. 1616 oktober 11 sH,R.1428,144v
Maryken wede Jan Diercx Bekker afgang van tocht in
- acker lants par. Orten tpl. Maelstroom
aan Dierck en Jan zn Jan Diercx en Mayken voorn. Herman van Limborch man van Jenneken en Peter Bartholomeeus man van Anneken drs Mayken en Jan Diercx ook tnb hun broer Henrick
die verkopen

90. 1616 oktober 8 sH,R.1428,147
Joost z.w. Adriaen Joosten man van Jenneken d. Adriaen Jan Anobe alias Piggen
- weiland tot Udenhout opte Cruysstrate

91. 1616 oktober 3 sH,R.1428,147
Jan van der Borcht en zijn broer Joris van der Borcht cleercooper 1260 gld

92. 1617 maart sH,R.1428,183
Claas Aben c.s.
- land tot Udenhout Groenstraat

93. 1615 juli 12 sH,R.1428,202v
Jan z.w. Nyclaes Lommers aan Dierck z. Thomas Diercx jeec 19 gld jaarl. op 12 juli uit
- stuk land 5 L par. Ow. tpl. de Cleyn Heye t erff Aert Wouters vande Wiel t erff Gommer Janss van Esch v onm. krn Marten Diercx en mr Philips Lintermans een gem. straet tussenbeide t erf Joachim Jans van Esch ook een straat tussenbeide
- hofstad gent de Croon erve hoff erffenis Ow. tegenover de Capelle t erff Cornelis van Soemeren t erff Jan Frans Glaesmaker v gem. straet t erff Lenaert Hessels aldaer
belast met grondcijns 1 st 2 p. hertog uit het weiland; 2 smaelhoenderen Convent van Baseldonck; jeec 4 gld Convent susteren van Ow.; jeec 28 st heren altaristen aldaer uit de voors. Croon
losbaar met 300 gld
margo: Antonis de Brouwer man van Jenneken enige d. Diercx z. Thomas Diercx bij Jenneken Janss Verheijden bekent dat Jan Lombarts als proprietaris van enige der onderpanden deze cijns gelost heeft 10-7-1651

94. 1617 oktober 4 sH,R.1428,241
Dirk Huygen van Berckel bierbrouwer en borger sBosch borgtocht

95. 1618 mei 8 sH,R.1428,276v
Andries z. Nyclaes Peters hoedemaker
- huys hof schop en land 16 L par. Otw. Heukelom mette houtwasse boomgaert gracht wallen canten t erfgen. Peter Huenen mma t erf Peter Otten alias Coiffren? v waterlaet t gem. straet, van welke waterlaet de ene helft tot voors. goederen gehorende
als Andries tegen Marcelis z. Goyaert Hicspoers bij Aleydt d. Marcelis Matheeus bij opdracht van erfmengeling 8-2-1618
aan Adriaen z.w. Dominicus Ghijsbertss wnd Otw.
belast met 3 mud rogge aan heer van Helvoirt; onderhoud alle gebuercommer

96. 1618 december sH,R.1428,319
Aleyt van Hanenborch
- land Gestel prope Herlaer

97. 1619 juni 14 sH,R.1428,353
Arnoud z.w. Herman z. Bartholomeus Lombaerts bij Catharina zijn eerste hvr en tp van Nyclaes Joosten de Beer wedn. Gertruyt d. Bartholomeus Lombarts bij Catharina voors. en octrooi hertog 15-4-1619
- stuk akkerland 4 L min 1 R par. Haren tpl. tHolleneinde t ander erff voors. Arnout Z t erff Jan Thomas Henricx mma N v gem. strate t erf Adriaen z. Aert Willen
aan Aerden z.w. Henrick Aert Ancems

98. 1619 juni 14 sH,R.1428,353v
Arnoud z.w. Herman z. Bartholomeus Lombaerts bij Catharina zijn eerste hvr voor 2/3 en tp van Nyclaes Joosten de Beer wedn. Gertruyt d. Bartholomeus Lombarts bij Catharina voors. rest 1/3
- huysinge gronden hoff land 1 L par. Haren aent Holleneynde t v erf Willem Aert Martens t erf Aert z.w. Henrick Aert Ancems t gem. straet metten voorhooft hiertoe gehorende
had opgedragen aan Aerden z.w. Henrick Aert Ancems sch. br 6-4-1615
zo gestaan Arnout geapprobeerd tbv Aert voors.

99. 1619 juni 14 sH,R.1428,354
Arnoud z.w. Herman z. Bartholomeus Lombaerts bij Catharina zijn eerste hvr voor 2/3 en tp van Nyclaes Joosten de Beer wedn. Gertruyt d. Bartholomeus Lombarts bij Catharina voors. rest 1/3
- stuck ackerlants 2 L 6 R par. Haren aenden Berck t erf Jan Witlocx Z t erf Symon van Hove
- stuck ackerlants 3 L tpl. voors. t erf tsterfhuys Bartholomeus Lombaerts t erfgen. Henrick Monen
ter nature van belening opgedragen aan Jan z. Anthonis Embert Peynenborch voor deen helft en deselve Jan tbv Aerden z. Henrick Aert Ancems
losbaar met 175 gld
waarna Arnoud het recht van lossing van de helft van Jan had opgedragen aan Aert voors. 6-4-1615
zo gestaan Aert z. Henrick Aert Ancems heeft de belening van de ene helft en de erfelijkheid van de andere helft overgedragen aan Arnoud z. Herman z. Bartholomeus Lombaerts
waarna Arnout z.w. Herman voors.
- stuck ackerlants 5 L 15 R par. Haren aende Berck t erff Reynder? Adraen Colen t erff mr Lambert vanden Hovel en erff Elisabeth wede Adriaen Cornelis v gem. wech gent de Berck wech t erf Joost Laureys Blomekens
aan Jan z.w. Anthonis Eymbert Peynenborch en Henrick z.w. Anthonis Henricx van Soemeren

100. 1619 september 9 sH,R.1428,371
Arnoud z.w. Herman z. Bartholomeus Lombaerts bij Catarina d. Herman Janss ook tp van Nyclaes Joosten de Beer wedn. Gertruyt d. Bartholomeus Lombaerts en Catharina
- ackerland 9 L en seeckere royen gent de Grote Bocht par. Haren aent Holleneynde t erff Aert z.w. Henrick Aert Ancems t v erff Adriaen z. Adriaen Willen mma t gem. strate oft ackerwech
aan Aerden z.w. Henrick Aert Ancems

101. 1619 november 8 sH,R.1428,393
David Balfour namens onm. krn hr Marcelis Bacx in leven gouverneur stad Bergen op Zoom en vr Anna Maria Berck
- eene Grote hoeve of Strijthoeve tot Udenhout in gebruik bij Elisabeth wede Symon Peter Priem
aankomst van w. Jacob Bax in leven rentmr staten van Brabant en jouffr. Anna Hack
aan jr Peter van Broeckove rentmr staten van Brabant int quartier deser stadt em raadsheer derselver stadt

's-Hertogenbosch, R.1429
Gijsbert van de Velde, oktober 1620 - juli 1629, 11 / 254

102. 1621 mei 10 sH,R.1429,46v
Arnold z.w. Georgy Verheyden c.s. 5 mud rogge
- Haaren Hezeacker

103. 1621 juni 15 sH,R.1429,49v
Jacob van Laarhoven 3 gld
- acker lants 4 L den Mutsael acker par. Gestel bij Otw tpl. de Kerckackers
losbaar met 50 gld

104. 1621 april sH,R.1429,70
Peter z. Jacobi Filters
verscheyde goederen Dinther Asten etc.

105. 1622 februari 28 sH,R.1429,102
Gerrit Jans vande Wiel als executeur test. Marye d. Jan Witlocx wede Balthus Wouters Pluym (test. voor not. Dierck Rembout Toelinck 25-5-1621) jeec 18 gld sjaers op St Jan baptist geboorte uit
huys erve hoff schuer 12 L lants deels ackerlants deels weylant par. Haaren tpl. de Gever t erve Jan Adriaen Goitschalcx W t krn Peter Jan Pieren O
stuck ackerlants 6 L par. voors. tpl. voors. t t krn Peter Jan Pieren voorn.
welke cijns Jan z.w. Antonis Willems man van Margriet d. Henrick Jan Witlocx aan Gerart van de Wiel tbv Balthasar Wouters Pluym en Mayken zijn hvr d. Jan Witlocx 19-6-1618
opgedragen aan de tafel van de H.Geest sBosch
fol 103 item jeec 9 gld op Kerstmis uit
huis schuur gronden hof en teulland en wat weylant daartoe aan malcanderen 3½ L par. Haaren tpl. in de Ghever t Jan z. Adriaen Goitschalcx t erfgen. Jan Huyben
acker teullants 3 L den Nyenacker par. Haaren in de Ghever t erf Jan Adriaen Goidtscalcx t erf st Catharynen altaer KvOtw
als Bathus Wouters Pluym tegen Anthonis z.w. Wouter Anthonis bij cope 24-12-1609
tbv tafel H.Geest sBosch
fol 103v item 6 gld 5 st op 1 maart uit
huys schuur backhuys boomgaert erffenisse daerneven 6 L par. Haaren aen den Hovel

106. 1622 mei 25 sH,R.1429,114v
Catelijn d.w. Antonis Eymberts Peynenborch bij Jenneken d. Jan peter Gerits wede Adriaen z. Gerit Nelen verkocht Symons van Belmeer tbv krn w. Jan de Backer doude bij Aleyt d. Everart vande Water jeec 3½ gld op eerw. H.Sacrament uit
huys gronden hove weye daaraan 5 L 23 R par. Haaren tpl. aent Holleneynde t erf Adriaen Adriaen Willen O t stege Jan Adriaens Termeer W v gem. strate t erf Jan Adriaens Termeer
4 L 12 R gemeten lants oostw. afgemeten van stuck gent den Grooten acker tpl. voors. t v erf Adriaen Adriaen Willen t erf Jan Adriaen Termeer
de helft oostw. van stuck ackerlants gent de Scheepley 5 L int geheel par. voors. tpl. de Berck t erf Jan Antonis Embert Peynenborch voors. t v krn Steven Jans de Molder t erfgen. Bartholomeeus Lombaerts
1 L 31½ R land westw. in meerder stuk par. voors tpl. in den Legen List t v erf Jan Adriaen Termeer O t erfgen. Jan Pauwels Vervoirt t erff Aert Jacops
welke erven Catarina in wed. stoel in dl. sch. Otw 26-3-1615
belast met 4 L rogge aan pastor koster en kerk van Haren 4 L rogge erfgen. Adriaen Bacx jeec 6 gld jr Henrick van Gestel 2 st in wildercijns te Otw 2 st gezworenen van Haaren
gelost door Cathelijn 2-6-1627

107. 1622 juni 7 sH,R.1429,115
hr Johan de Wasselen ridder heer van Wattines man van vr Margriet van Brecht d.w. jr Gooswijns van Brecht raadsheer sBosch
1/3 in de grote corentiende en smaltiende dorp Moergestel of Gestel bij Otw
1/3 in het tiendeken den Haeghorst
1/3 in schuere tot de collecteuren der gehele tiend dienende
als vr Margriet na dood voors. jr Gooswijn van Brecht haar vader en van de hertog van Brabant ten leen gehouden
verkocht aan Aerden Henricx van Sutphen voor 2/3 en Jan vander Sluys Jans voor 1/3

108. 1624 januari sH,R.1429,246
Philip Beyen
de helft in hoeve Haaren Belveren aan de Tiendschuur

109. 1624 februari 29 sH.R.1429,250
Anthony Stevens van Orten wnd Moergestel namens jvr Louyse oudste dr w. jr Charles de Hertoghe? heer van Paddeschoot? hoofdschepen van den Lande van Waes geass. met jr Charles Philips de Hertoghe heere van Paddeschoot haar broer beiden ongehoudt doch meerjarig
hoeve lants gent Audevoert nl. 2 huysen schuer torffschop met duyfhuys akkers weyden heyden aan malcanderen in par. Moergestel tpl. Kerckeynde onder tBosch? 12 bunder t gem. stroom de Aa t convent susteren van Orthen sBosch en zekere beemdem toecomende verscheyde personen t de ackers ...? ende gem. baen en erve Willem Jacops de Louw en Mayken wede Corstiaen Marcus de Beer v Brechtsbosch t gem. bane etc.
o.a. nog
5 B hey als moerlants in meerdere clamp van 30 B in par. Ow. bijde hoeve van Bautsvoert gent Wippenhout
als Louyse na dood jr Charles de Hertoge haar vader in dl.
aan Steven z.w. Anthonis Stevens wnd Moergestel
belast met 7 oortst over tgebruyck van den Oisterwijcksen aert ende gemeynt van Ow.

110. 1624 maart 7 sH,R.1429,252
Jacob Janse namens jr Charles vander Berch heer van voorn. prochie Moerbeke dmaw juffr. Odilia Roelants vernadert
hoeve de Audevoert etc. Moergestel
zie nog in de marge

111. 1625 april sH,R.1429,325
Willemken d. Philips Boyen wede Joost Peters tengieter c.s.
land Haaren Belverse straat

112. 1625 oktober sH,R.1429,360
Willem van Beurden c.s. prom. 151 gld 10 st

113. 1626 maart sH,R.1429,386
Jan Otten prom. 6 gld jaarlijks
par. Oisterwijk Udenhout Groenstraat

114. 1626 maart sH,R.1429,387
Huybert Janse
land Gemonde jur. St Michiels Gestel

115. 1626 september sH,R.1429,390Av
Christoffel Corstiaens Becker 1791 gld

116. 1626 oktober 15 sH,R.1429,401v
Peeter Aerts van Helmont verkocht Catharina wede Jan Adriaans gent van Vechel t.t. en Adriana d. Jan en Catharina voorn. jeec 2½ ka gld op St Lucas evangelist uit
huyse erve hove erffenis daeraen bvv Oisterwijk tegenover tSegelhuys t erff w. jr Philips van de Wale schoutet aldaer W t Koijstraet v gem. strate t stroom gent de Vloet
belast met grondcijns; 3½ gld jaarl. Groot Gasthuis sBosch

117. 1627 november sH.R.1429,471
Gijsbert Adriaan Gijsberts van de Schoot man van Gertruyt wede Jan z. Aert Claess haar tocht
huys en land Haaren Belver schutsboom
Willem Willems c.s. prom. 7 gld

118. 1628 januari 18 sH.R.1429,477
Anna d.w. Aert Goossens van de Gever wede Thomas z. Henrick de Hont [Hout?] doude tocht in
hoeve lants Udenhout dingb. tot Oosterwijk

119. 1628 juni 16 sH.R.1429,497v
Jan Peters van Hedel deurwaarder Rade van Brabant vonnis van deze raad bij jr Philips van Brecht hoogschoutet stad en meijerij sBosch tegen w. jr Philips de Wael schoutet kwartier Ow. met open brieven koning van Spanje als hertog van Brabant 22-12-1626 tot verkoop goederen bij Philips de Wael achtergelaten ook 23-2-1627 consent tot publ. verkoop sBosch
stuck weyvelts oft beempt 5½ L bvvo inde Groensteghde t erf wede Roelof Beyharts t erff krn Goyart Adriaen Comans v Gruenstege t gemeynt aldaer
aan Jan z. Jan Peter Heyman Timmermans
belast met grondcijns hertog

120. 1628 juni 16 sH,R.1429,498v
Jan Peters van Hedel als voor
stuk beemd 6 L bvvo aen Colenrugge t erff wede Roelof Beyherts t gem. dijck v riviere gent de Vloet t erf Jan vanden Hovel
4 L 20 R erfs land als weye bvvo aen Schuttersbogaert t erf wede Adriaen Peters vande Wiel t v gem. straeet t erfgen. Goossen Gielis vander Borcht
aan Thomas Diercx vanden Hovel

121. 1628 juni 16 sH,R.1429,498v
Jan Peters van Hedel voorn
stuck heyvelt 9 of 10 L bvvo aende Cleyn Heye t erf Wouter Cornelis Heymans t erf Joseph Beyherts mma v t gem. strate
aan Andries Martens Priems

122. 1628 juni 16 sH,R.1429,499
Jan Peters van Hedel
4½ L ackerlant bvvo in de Schijf t t erf Jan vanden Hovel v gem. wech t erf H.Geest
leengoed Hertog van Brabant
aan Ariaen Jacob Cocx namens Johan van den Bosche stadhouder hoogschout en raadsheer sBosch

123. 1628 juli 14 sH.R.1429,507
Jan Peter van Hedel deurwaarder als voor
huis schuur stallinge met sekeren hoff daeraen bvvo t erff Peter Marten Diercx t erf Peter Aerts v gem. straat t stroom gent de Vloet
aan Jacop z. voorn. Philips de Wale die aan sr Henrick van Asten schoutet tot Alphen Baerle en Chaem en Adriaen Adriaens van Eynde
belast met grondcijns; erfpacht 12 L rogge H.Geest KvOw., jeec 14 st voors. tafel; 4 L rogge mr Lambert vanden Hovel; onderhoud 2 R dijk Ow. dijk

124. 1629 maart sH,R.1429,543
Hilleke wede van Os 5 gld
Gestel bij Herlaer

's-Hertogenbosch, R.1439
P. Hees, februari 1600 - september 1600, 10 / ..

125. 1600 februari 28 sH,R.1439,1
Jasper z.w. Theodorici de Bresser man van Gertrudis d.w. Antonij Scellekens vendidit Dns et Mag. Nicolao vanden Hout pbr kanunnik St Janskerk sBosch tbv o.a. Dns Mathei Wals pbr tanq. rector altaris St Martini 21 gld op Lichtmis uit
huis etc. 2 mudzaad par. Gemonde jur. Gestel prope Herlaer
gelost door Jaspar 24-1-1625

126. 1600 maart 2 sH,R.1439,10
Arnoldus senior en Hubertus krn w. Arnoldus Aerts bij w. Elisabeth d.w. Henrici z.w. Joannis Claess alias de Vairlaer ook voor Arnoldus de jonge 4 gld
Gestel prope Herlaer

127. 1600 maart 8 sH,R.1439,29
Jan z. Daniel Adriaens man van Cornelia d.w. Theodorici z. w. Petri Colen 1 mud rogge
Gestel bij Otw inden Quaest 3-5-1443

128. 1600 maart 14 sH,R.1439,53
Cornelius z.w. Dionysius Mutsarts man van Margareta d.w. Henrici Goitstauwen verkocht dns Servatio Michiels pbr conventuaal convent Tongerlo jeec 12gld
prato par. Gestel prope Otw tpl. tHelbroeck aan Vermettenbroeck 2-5-1579
Wouter z.w. Jacobi Corneliss van den Berge ?
domo gent tHoochhuys etc. par. Diessen aent Laer

129. 1600 maart 17 sH,R.1439,66v
Aert z. Geraert van Laerhoven verkocht Jutte wede Aert van Laerhoven jeec 3 gld uit
hoybeempt 3½ L par. Haaren bij Otw tpl. den Honis 17-5-1533
daarna Gielis z.w. Goossen Emberts van der Borcht opgedr. hr en mr Frans van der Borcht pr. sch.br. Otw 17-11-1593
zo gestaan hr en mr Frans van der Borcht pr. en canonick kerk van Bocxtel deze cijns aan Barbara Henricxdr de Beir begijn grooten Begijnhof sBosch

130. 1600 maart 24 sH,R.1439,86
Adriaen Goossens van Riel en Adriaen Lambert Baxsoen dekens en provisors broederschappe of gilde Sinte Sebastiaen KvOw. ½ mud rogge Lichtmis uit
- de helft van een huyse en hove gronden toebehoren par. Ow. in een stede geh. Huyckelom t erfgen. Peeter z.w. Henrix van den Wiel t erff Lambrecht van de Wouw v t heerwegen
- de helft van een stuk beemd aldaar t erff Jan Nenen t erf Geerit Wijten
overgedragen aan Adriaen de Greve Emberts 31-8-1565 sch. Owe.
zo gestaan Goossen z. Joorden Peeters man van Mariken d.w. Jan vander Heyden bij w. Mariken d. voors. w. Adriaen de Greve Emberts dit half mud opgedragen aan Anthonis Rutgers van Boxmere bierbrouwer

131. 1600 april 7 sH,R.1439,112v
Adriaan z.w. Joost Henrix man van Catharina d.w. Loenis Peeters van Oisterwijck
- hofstad ackerlant 25 R als hem Adriaen bij succ. en uitkoop in par. Ow. tpl. in dEckerstrate t erf Lucas Frans Z t erf Philips Lintermans N v O gem. strate t W erf Jan de Moldere
opgedr. voorn. Philips Lintermans z.w. mr Silvester Lintermans chirurgijn
belast met jeec 1 st 3 ort altaristen KvOw.; 2½ st onbekend aan wie

132. 1600 april 10 sH,R.1439,120
Nicolaes van Gierle 4 L rogge
stuk land dat streepken in par. Westilborch sch. br. Otw 1419 des dijnsdachs na dominica als men zingt Reminicere 5 maart

133. 1600 april 19 sH,R.1439,136
Jan Timmermans 17 L rogge
1/4 in 3 L land par. Westilborch
Enschot etc.

134. 1600 april 19 sH,R.1439,136v
Cornelis z.w. Adam Henrick Boogarts dmaw Elisabet d.w. Cornelis de Loos de helft in jeep 10[?] zester welke gehele pacht Margriet wede Gielis Boeyen de jonge geloofd heeft aan Jan z.w. Jan vande Wiel Lichtmis uit
- huis hoff grond toebehoren eertijds toebehorendee Herman die Molner bvvo t erf Henrix[?] vande Wiel mma t gem. strate behoudelic Henrick vande Wiel zeker gedeelte in voorn. onderpande gereserveerd
schuur gronden en een deel hof tpl. voors. aan malkanderen t erf Henrix vanden Wiel t voorn. strate als Margriet tegen Jan van de Wiel voor voorn. pacht
opgedragen aan Jan z.w. Peeter Heyman Timmermans sch. Ow. 1-10-1599
waarna Jan van den Hovel z.w. mr Diercx van den Hoevel bij proc. bij Adriaen z. Cornelis Corneliss de Loos dmaw Adriana d. Gommaer Wouters dander helft des pachts van 10 zester rogge had opgedragen voorn. Jan z.w. Peter Timmermans sch. br. Ow. 31-1-1600
zo gestaan Jan z.w. Peter Heyman Timmermans deze pacht opgedr. Herman z.w. Aert Joosten van Eerssel

135. 1600 mei 9 sH,R.1439,163
Agnes d.w. Goeswini z.w. Alberti Gast 3½ gld
Gestel prpe Herlaer

136. 1600 mei sH,R.1439,163v
Ruth van de Sande 4 gld
Gestel = Best St Odolphi

137. 1600 mei 17 sH,R.1439,165v
Jan z.w. Adriaen Michiels man van Elisabeth d.w. Adriaen Niclaes Timmermans 5 1/4 gld
- akkerland 2½ L par. Moergestel aende wyntmolen

138. 1600 mei 25 sH,R.1439,167v
Jan z.w. Ghijsbrecht Jans Goeyarts en Cornelis z.w. Geerarts Niclaess man van Geertruyt d.w. Ghijsbrecht Jans Goeyaerts voorn. aan hr Matheeus Wals Christiaens priester en beneficiaat prochiekerk Ow. jeec 3½ gld op 25 maart uit
stuck ackerlants 1 zesterzaad par. Otw tpl. Berckel tpl. de Hoilstraete etc.

139. 1600 mei 25 sH,R.1439,168v
Gerard z.w. Johannes z. Anthony Scheyven 12 gld
prato Berys beempt par. Gestel prope Otw

140. 1600 juni 3 sH,R.1439,174v
Jan z.w. Gerardi Janss van Friesevenne pistor 1½ gld
domo area horreo onili orto ac hereditativus 19 L par. Otw tpl. Karckhoven t Hubert Peeters t v erf krn w. Goeswini Henricx
welke cijns Mathias z.w. Adriani z. Mathie Peeters bij Theodorica aan Jan Gerard Jans van Friesevenne vicesima april 1599
supt hr mr Johannes z.w. Laurentij Hardenbol

141. 1600 juni 17 sH,R.1439,198
Marcelis z.w. Jan z.w. Jan Marcelissen bij w. Angela d.w. Goeswini z.w. Petri Goossens 6 gld
Gestel prpe Herlaer

142. 1600 juni 19 sH,R.1439,201
Hendrik z.w. Johannis Pauwels wnd Berkel 8 gld jaarl.
Otw tpl. Berkel Ketshovel etc.

143. 1600 juni 22 sH,R.1439,213
Gerardus z.w. Wolteri Bax man van Catharine d.w. Andree Loyen bij w. Elisabeth d.w. Petri Colen 1 malder [niet mud] rogge Bossche maat in 2 mud als [1 mud?] mr Johannem Laurentii procurator coram Judino huus oppidi Buscoducis[?]
welke 2 mud Johannes van den Veken z.w. Mathije Dirx vander Veken en Wolterus Comans z.w. Johannes Comans geloofd hadden Johanni z.w. Henrici van Bloemendael op Lichtmis in den Bosch uit
petia prati par. Gestel prope Oisterwijck in den Quaest [niet Haaren]

144. 1600 augustus 7 sH,R.1439,309v
Hendrik z.w. Adam Henrixs jeec 21 gld als Jan z.w. Wouter Adriaens geloofd had Henrick z.w. Adam Henricx op St Jacop apostel in den Bosch uit
stuk akkerland met de schuere daerop 7[?] L 14 R par. Otw tpl. Berkel etc.

145. 1600 juni 25 sH,R.1439,217
Hendrik z.w. Arnoldi Janss vanden Ven bij Sophia d.w. Gijsbert gent Ghijb z.w. Theodorici Gijbensoen 3 pond payments
domo etc. 6 L par. Gestel tpl. Thede

146. 1600 juli 13 sH,R.1439,249
Peter en Adriaen en Maria krn w. Johannes z.w. Herman z.w. Joannes Hermans bij Herman en w. Elisabeth d.w. Adriani Pels 18 gld
Gestel prope Herlaer

147. 1600 augustus 7 sH,R.1439,309v
Henrick z.w. Adam Henricks jeec 21 gld als Jan z.w. Wouters Adriaens geloofd had aan Henrick z.w. Adam Henricx
ackerlant met schuur 7 L 14 R par. Otw tpl. Berckel

148. 1600 september 11 sH,R.1439,373
Kennelijk Cornelis z. Goyart Matheeus de Bungere wedn. w. Jenneken d.w. Jacop Jan Stijnen (test)
- stuk akkerland 4 L 15 R gemeten lants par. Haaren bij tHeylich boomken t erf Henrix Verkuyle N t v erff erfgen. Aert de Molder t gem. eckerwech
wettig had verkocht aan Cornelis z. Wouter van Huesden
belast met loscijns 3 ka gdld heren altaristen KvOw. sch br Ow. 8-1-1570
zo gestaan Marijken d. voorn. w. Cornelis Wouters van Huesden en wede w. Jacops Willems de Wijse afgang tocht aan Cornelis Willems de Wijse, Willem z. dess. Cornelis, Matheeus en Wijnant gebr. zn voorn. Cornelis van Huesden momb. onbej. krn. Mariken en w. Jacops Willems de Wijse
Die aan mij Peter Artss van Hees tbv Heylwich d.w. Cornelis Appels hvr Embrechts z. Adriaen Goossens
te betalen uit de 200 gld die Embert aan Heylken moet betalen bij huw. vw. 9-2-1600

's-Hertogenbosch, R.1440
P. Hees, oktober 1600 - maart 1601, no 11
met index

149. 1600 oktober 2 sH,R.1440,1
Adriaan z.w. Goyarts Anthonisse wedn Jenneken zijn eerste hvr d.w. Aelberts de Wevere afgang tocht in
hoffstedeken met zijne houtwassen en toebehoren 4 L par. Haaren tpl. de Heesacker etc.
aan Adriaen zijn zoon bij Jenneken

150. 1600 oktober 2 sH,R.1440,3v
Herman Boyen 2 zester rogge
Haaren

151. 1600 oktober sH,R.1440,10
Herbert van Steen 7 gld
Gestel
losbaar met 100 gld

152. 1600 oktober 7 sH,R.1440,18v
Goyaert van Baelen dl.

153. 1600 oktober 9 sH,R.1440,23v
Elisabet wede van de Wiel afstand tocht
buiten Helmont

154. 1600 oktober 31 sH,R.1440,62
geschil voor sch. St Michielsgestel en later sBosch tussen jr Joost Milling van Gerwen en daarna jr Lambrecht Milling van Gerwen zijn zoon t.e. en jr Raes van Grevenbroeck etc.

155. 1600 oktober 31 sH,R.1440,63v
also jr Lambrecht Millinck van Gerwen doude z.w. jr Joost van Gerwen onder meer andere gronden had opgedragen aan Peter Artss van Hees tbv jr Lambrecht Millinck van Gerwen de jonge zijn opdragers zoon
- stuk moerlants 18 L par. Ow. onder Huyckelom t gem. straet t v t erf Sophia wede jr Hercules Sacharias van Brecht met haar sone sch. br. 14-4-1599
zo gestaan jr Lambrecht Milling van Gerwen de jonge ouder dan 24 jaar z. voorn. jr Lambrechts Milling van Gerwen des ouden dit voors. stuk moerland met alle rechten opgedr. mr Jhan vander Moelen tbv hr Anthonis van Grobbendonc heere tot Grobbendonck ridder
margo: kennelijk jr Herman van Middegael z.w. Peeter van Middegaell bij w. jouffr Anna van Brempt als wettige halfbroeder van eender moeder des voors. jr Lambrechts Milling van Gerwen de jonge z.w. jr Lambrechts Millingh van Gerwen des ouden bij voors. jouffr. Anna van Brempt nadert 29-10-1601

156. 1600 november 29 sH,R.1440,119
Jan z.w. Adriaen Danckelairs
- huis erve hoff met alle rechten en toebehoorten par. Otw in de Kercstraet t ander erf voors. Jan Adriaen Danckelers t erf Benedictus Aertssen v voors. straete gent de Kercstraete t erf mr Philippus Lintermans van Oirschot
vercoft Gerarden z.w. Adriaen Goossens wnd Otw.
belast met grondcijns ontrent 2 thuijn aan de persoon van Otw, onderhoud 1 R dijk Otw. dijck
waarna Geerardt gelooft op verband van dit huis aan Jan Adriaens Danckelairs 107 ka gld

157. 1600 december sH,R.1440,163
Jan Schuermans 18 gld
Gestel prope Herlaer

158. 1601 januari 4 sH,R.1440,205
Catharina d.w. Wouter Adriaens wede Aert Janss de Ridder afgang tocht in
huis etc. 12 L par. Otw. tpl. Udenhout t Aert Adriaen de Meyer t Adriaen Lamberts van Heze v Jan Jans Emmen t gem. strate gent de Groenstrate etc.
aan Jan en Wouter gebr. ook tbv Cornelis hun broeder zn Catharina en w. Aert de Ridder
Jan de Ridder c.s. 7 gld jaarl. Udenhout

159. 1601 januari 17 sH,R.1440,237v
Willem z.w. Adriaen Willems verkocht Elisabeth d. Nicolai de Goirle? 7 gld jaarl. uit
- domo orto etc. 3 L par. Ow. tpl. Huyckelem prope molendinum aqua t erf Adriaen Petri Huyben t Bartholomei Lox?
[latijn]

160. 1601 januari sH,R.1440,238v
Bartel z.w. Joannis Joosten aan Elisabeth d.w. Nicolai Artss de Goirl begijn groot begijnhof in den Bosch 5 1/4 gld jaarl.
par. Enschot aent Leecheynde etc.

161. 1601 februari 6 sH,R.1440,281
Jan z.w. Willem Muts had geloofd aan de fabriek par. kerk Ow. jeec 3 keysers gld op St Michielsdach uit
- stuk akkerland 3 L par. Haren aen Heylich Boomken t een ecker geheyten den Blauwenecker W t Lambert Klokmans?? Z daartegen afgedeeld sch. br. Otw 1541
en also Henrick van Hout Henricx, Jan de Bungere Matheeus, Henrick de Beer en Jan Timmermans als fabrieksmrs voors. prochiekerk St Peeter apostel bvvo deze cijns opgedragen Diricken van den Hovel tbv Jacop Jans Verheyen sch. Otw. 23 juli 1565 en na erfdeling aan Lonissen z. Henrick Bauwens man van Margriet d.w. Jan z. voors. w. Jacop Jans Verheyen sch. br 13-1-ll.
zo gestaan voorn. Lonis [niet Laureins] opgedragen Abraham z.w. Henrick Tomass

162. 1601 februari sH,R.1440,282
deselve 8 3/4 gld
Haaren aenden Hezeacker

163. 1601 februari sH,R.1440,287
Jan z.w. Ancem Jacobs wnd opten Dungen 7 gld
Gestel bij Herlaer
losbaar met 100 gld

164. 1601 februari sH,R.1440,305v
Evert Noppen 9 pond
Gestel Ruymel

165. 1601 februari sH,R.1440,342
Goyaert Francken
land Haaren tpl. dOirtbroeck

's-Hertogenbosch, R.1441
P. Hees, maart 1601 - september 1601, nr 12
met index

166. 1601 maart 19 sH,R.1441,20v
Hendrick Boogarts z.w. Joachim Jongers man van Anneken d.w. Jacop Paridaens van Bladell bij w. Elisabeth d.w. Adriaen Verineere des oude
land Haaren tpl. Nuwenhuys

167. 1601 maart 22 sH,R.1441,34
Peter z. Aert Martens en Gielis Gielis test. momb. onm. krn w. Adriaen z. Aert Martens voors. bij Heylken
land Haaren Belveren

168. 1601 april sH,R.1441,95
jr Willem van Boshuysen z.w. jr Willem van Boshuysen z.w. jr Rutgers van boshuysen bij jr Rutger en w. jvr Elisabeth van Haeffen zijn eerste hvr de helft in 5½ gld
Gestel bij Herlaer

169. 1601 april 25 sH,R.1441,129
jr Kaerl van Vladeracken z.w. jr Niclaes van Vladeracken verkocht Conrard Lucas van Weerden 18 gld uit
hoeve lants par. Haaren aenden Haerencant aan de Rijtsche vonder in gebruik bij Jan Goossens
losbaar met 264 gld

170. 1601 april sH,R.1441,130
Jan Pijnappel
huis St Michiels Gestel bij Herlaer
e.v.

171. 1601 mei 25 ? sH,R.1441,186v
jr Marcelis van Brecht z.w. hr Jan van Brecht des ridders hoochscouteth stad sBosch en haar meierij namens hr Jan van Brecht des ridders zijn broer (proc. stad Antwerpen) de helft
jr Goeswijn van Brecht z. voorn. w. hr Jan van Brecht des ridders en voorn. jr Marcelis voor zich zelf elk voor 1/6 in de andere helft
jr Goosswijn en Marcelis voor hr Dierck van Brecht hun broer voor het derde 1/6 van de andere helft
jr Marcelis namens hr Johan van Brecht des ridders voorn. het 4de 1/6 in de andere helft
jouffr. ... van Brecht d.w. hr Jacobs van Brecht des ridders ook hoochschouteth voors. stad en meierij zoon eerst voorn. w. hr Jan van Brecht des ridders ook voor jr Philips van Brecht haar broer hoochschouteth stad en meijerij derselver en voor jr Jacob van Brecht canonick tot Aken ook haar broer krn w. voorn. w. hr Jacob van Brecht voor het 5de 1/6 deel en jr Goyart van Erp ook voor jr Johan van Erp zijn broer domheer tot Luydich beiden zn jr Walraven van Erp doude heer tot Erp en Vechel bij w. jvr Catharina van Brecht zijn hvr d. eerstgen. w. hr Johan van Brecht des ridders voor 2/3 en des leste derde deel van de andere helft sterk voor zijn broer jr Jhan en jr Jhan van Hambroeck wegens jr Walraven van Erp des jonge z. voorn. jr Walraven van Erp des oude en jouffr. Catharina van Brecht rest 1/3
een bosch gemeijnlijck gent Brechts Bosch en noch een ander Bosch gent Rooskens Bosch beide bij elkaar gelegen samen 60 L met alle hout en houtwasch daerop met rechten als w. hr Jan van Brecht riddere dat bezeten heeft in par. Gestel bij Otw. t gem. broeck O v Z heyssense gemeynt t W erfgen. Goyarts Roosen mma en de kerckackeren t N Tijs van Poirten
verkocht aan hr Balthasar Petri priester pastoir tot Venloon 1/4, Henrick z. Cornelis Mutsarts 1/4, Jan Jacob Gerits 1/4, Willem z.w. Willem Mathijss Roes en Gerarden z.w. Jacops Geerits 1/4
[niet afgemaakt?]

172. 1601 juni 2 sH,R.1441,197
Goossen z.w. Huybert Willem van Laerhoven man van Catharina d.w. Jan Aert Jacops aan Roelof Wouter van Berchem tbv Elisabeth d.w. Joost Lenerts van Vechel wede Joost Goossens jeec 7 gld jaarl. op Sacramentsdag uit
- akker 5 L gent den Breemacker par. Haaren tpl. aen de Gever t erff Jan Ariaen Aerts W t Henrick Thuenis mma O v Z gem. heirbane t N Adriaen Willem Huyberts en Jan Antonis Emmen
stuck Poitselvelts het Rouvelt 5 L par. Helvoirt etc.
losbaar met 100 ka gld

173. 1601 juni 9 sH,R.1441,201v
Jenneke wede Everarts z. Jans Kemp (test voor hr en mr Gijsbert Masius plebaan St Jan sBosch 15-4-1580)
land Haaren Belveren

174. 1601 juni 18 sH,R.1441,204
Hendrik z.w. Henricx Bouwens
- een bloote hofstad eertijts huysinge met hoff daaraan 40 R par. Otw tegenover de Capelle aldaer t erf Anna Hers [Hens?] wede Peeter Aerts Spreeuwen met krn t erf (Elias) Elias Willems v gem. waterstroom t gem. strate
met alle materialen soo steenen als andere en de boomen daerop staende
vercoft Jannen z.w. Willems Adriaens
waarna Henrick met Henrik en Lonis zijns zonen waren
belast met jeec 1 pont Bosch payments den mannengasthuys tot Otw, loscijns 6 gld krn Anthonis Jan Brocken, onderhoud ½ R dijk dijck van Otw

175. 1601 juni 30 sH,R.1441,221v
Michiel z.w. Willem Anthoniss des Backers wnd Bocxtel 17 gld uit
huis de Grote Ploeg par. Bocxtel tpl. de Plaetse

176. 1601 juli 5 sH,R.1441,230
jr Marcelis van Brecht z.w. hr Jan van Brecht des ridders hoochscouteth stad sBosch en haar meierij namens hr Jan van Brecht des ridders zijn broer (proc. stad Antwerpen) de helft
jr Goeswijn van Brecht z. voorn. w. hr Jan van Brecht des ridders en voorn. jr Marcelis voor zich zelf elk voor 1/6 in de andere helft
jr Goosswijn en Marcelis voor hr Dierck van Brecht hun broer voor het derde 1/6 van de andere helft
jr Marcelis namens hr Johan van Brecht des ridders voorn. het 4de 1/6 in de andere helft
jr Philips van Brecht hoochschoutet sBosch en meijerij ook voor jr Jacobs van Brecht kanunnik tot Aken zijn broer en voor jouffr Josijna van Brecht zijn zuster 3 krn w. hr Jacob van Brecht ridder ook hoochschout sBosch en meijerij z. dess. voorn. hr Jan van Brecht des ridders voor het 5de 1/6 deel en jr Goyart van Erp ook voor jr Johan van Erp zijn broer domheer tot Luydich beiden zn jr Walraven van Erp doude heer tot Erp en Vechel bij w. jvr Catharina van Brecht zijn hvr d. eerstgen. w. hr Johan van Brecht des ridders voor 2/3 en des leste derde deel van de andere helft sterk voor zijn broer jr Jhan en jr Jhan van Hambroeck wegens jr Walraven van Erp des jonge z. voorn. jr Walraven van Erp des oude en jouffr. Catharina van Brecht rest 1/3
een bosch gemeijnlijck gent Brechts Bosch en noch een ander Bosch gent Rooskens Bosch beide bij elkaar gelegen samen 60 L met alle hout en houtwasch daerop met rechten als w. hr Jan van Brecht riddere dat bezeten heeft in par. Gestel bij Otw. t gem. broeck O v Z heyssense gemeynt t W erfgen. Goyarts Roosen mma en de kerckackeren t N Tijs van Poirten
verkocht aan hr Balthasar Petri priester pastoir tot Venloon 1/4, Henrick z. Cornelis Mutsarts 1/4, Jan Jacob Gerits 1/4, Willem z.w. Willem Mathijss Roes en Gerarden z.w. Jacops Geerits 1/4

177. 1601 juli 5 sH,R.1441,234
Dionisius z. Marcelij de Vladeracken z.w. Dionisij de Vladeracken man van Elisabeth d.w. Laurentij z.w. Wolteri Janss van den Veken jeec 9 gld op Lichtmis uit
- campo terre deels heide dicto Zeuvick 7½ L terre par. Otw. tpl. Huikelom t erf Joannis Willems Vervloet t erf Gertrudis d. Arnoldi de Laerhoven
welke cijns Wolterus Janss van den Veken tegen Geerardum z.w. Adriani Dueren 15-3-1576
supt Marcelio de Vladeracken suo patri

178. 1601 augustus 17 sH,R.1441,306v
Anna wede Egidy z.w. Cornelij Kyvits test. mgr Petro de Ruyter pbr 28-9-1562 etc. vendt Elisabet d.w. Nicolai z. Arnoldi Starts de Goirle begine maioris curie beginarium Buscoducis tbv hr en mr Arnoldi Swaens pbr z. voorn. Nicolai z. Arnoldi Starts de Goirle jeec 14 gld assumptionis beate Marie uit
- petra terre arabilis 6 L par. Otw aende Boxtelstrate t erf verkoper t platea Boxtelstrate t Wolteri Corneliss

179. 1601 augustus 25 sH,R.1441,316
Dymphna d.w. Wouter Henricx wede Huybert Jans Udensoen (test 25-9-1596 voor hr Antonis Janss van der Aa pastoir par. Haren vercoft aan Jan z.w. Laureis? Peeters jeec 2 ka gld op 1 sept. uit
huis erf hof ackerlant 1 zesterzaad par. Haren bij Otw tpl. Hezeacker etc.

180. 1601 september 22 sH,R.1441,370
Engelken d.w. Embrecht Hendricx oud zo zij verklaarde over de 24 jaren bij w. Heylken
1/4 wesende haar kindsdeel in alle gronden in par. Haaren egeen uytgescheyden
overgedr. Adrianen en Jannen haere broederen zn w. Embrecht Henricx bij Heylken

181. 1601 september 27 sH,R.1441,381
Wouter z.w. Jan Timmermans man van Margriet d.w. jr Willem van Tzevel als enig erfgen. jr Jan van Tzevel haar oom jeec 12 gld als Cornelis z.w. Adam Boomen geloofd had aan jr Jan van Tzevel op Pasen in sBosch uit
- huis en hof gronden toebehoren met een wech of ganc aende westenzijde van deselve huyse afgeheymt ende bemuert liggende bvvo bijde kercke t erf Anna wede Claes Goyaerts tot de paele toe O t ledige plaetse buyten den kerckhoff W
hen van jr Jan voor deze cijns en andere lasten 3-8-1560
aan Margriet wede Cornelis Boonen des organiste tot Otw

's-Hertogenbosch, R.1442
P. Hees, oktober 1601 - september 1602, nr 13
met index

182. 1601 oktober sH,R.1442,1
Willemken d.w. Lenart Jans Glavimans 14 gld
St Michiels Gestel
losbaar met 200 gld

183. 1601 oktober 12 sH,R.1442,17v
Cornelis Jan Mattheeus de Bunger 4 gld 21-2-1552, 6-2-1565
huis Udenhout

184. 1601 oktober 12 sH,R.1442,18v
Cornelis Jan Mattheeus de Bunger 6 gld
huis 6 L par. Otw op de Ramen 19-1-1560 2-1-1562

185. 1601 oktober sH,R.1442,33
Willem Goyarts 1 mud rogge sch. Gestel 20-5-1546
Hagen beempt beneven de Aa Gestel bij Otw

186. 1601 december 14 sH,R.1442,57v
Peter z.w. Jan Cornelis Mutsarts wedn. Adriana d.w. Aelbert van Doren namens zijn krn Henrick Jan en Engelken bij Adriana
1/7 in huis 5 L Gestel bij Otw tpl. de Heyse waarvan Geerart z. voors. Aelbert van Doren ook 1/7
aan Huybert z. voors. Aelbert van Doren

187. 1601 december 14 sH,R.1442,58
Hendrik z.w. Jo.. Jongers alias Boogarts man van Anna d.w. Jacop Paridaens van Bladel bij w. Elisabeth d.w. Adriaens ter Mere
land te Haaren aende Nuwenhuijs

188. 1602 januari 24 sH,R.1442,108
Gheerarden Thomas Johannes zn w.Cornelij z. Gerardi Colen en Adrianus z. Petri Gijssen man van Margriet d. Cornelis voorn. ook voor Heylwich ook d. voors. Cornelis jeec 7½ gld op nativitatis baptiste uit
1/8 van Peter z.w. Petri Gerits van de Pas in quodam mansis par. Otw tpl. Huecelem
1/8 in prato quator ingera terre par. Helvoirt etc.
als Peter z.w. Petri Gerarts van de Pas verkocht Jaspar z.w. Godeschalci vanden Kerchoff wedn. Johanna d. Leoni de Hedel? ook tbv Hadewigis filie impuberis Jasperi et w. Johanne 14-7-1554 en door Hadewighis d.w. Jasper en Johanna begijn Groot begijnhof sBosch bij test. aan Cornelius z. Gerardi Colen in instrument voor Gijsbert van de Velde notaris 1-9-1598
verkocht aan mr Joannes Schenkels z.w. mr Dominici Schenckels docto in de medicijnen

189. 1602 januari 24 sH,R.1442,109
deselven jeep 1 mud rogge als Jan z.w. Jan Lodens geloofd had aan Peter z.w. Jan Brouwers op St Jan baptist uit
huis par. Gestel tpl. Heynsen als jan Jan Lodens voor voorn. pacht uitgegeven had aan Peter Jan Brouwers sch.br. Gestel bij Otw St Barbara 1458
welke pacht hen aanbestorven is na dood Jan doude z. voorn. w. Cornelis z. Gerart Colen bij w. Jenneken zijn eerste hvr welke Jenneke succeseuresse was van voorn. Peter Jan Brouwers
opgedragen Michiel z. Gielis Wagemakers tbv mr Jan de Roy secretaris tot Tilborch z.w. Herman de Roij

190. 1602 februari 7 sH,R.1442,141v
Anna wede Wouter z.w. Jan Pluym de tocht
1/4 in gesete[? en huis daerop schuere hoff boogaert 3 L par. Gestel bij Otw aent Stockeynde aende watermolen t Jacop Pluym N t Thonis Willems Z v gem. strate t beemdeken gent Hoppenbrouwersbeempt
stuck ackerlants gent de Braeck 9 L aent Stockeynde aldaer westwaerts op t Antonis Willems en Jan Bernts Z t voors. Jan Bernarts N v W Galchstrate t gem. heirbane
als Adriaen Daniels deze gehele erf is gebruikende
aan Goyaert Gerrits als curator onbej. krn voors. w. Wouter z.w. Jan Pluym bij voors. Anneke
deze Goyart Gerrits als voor 1/4 Jan z.w. Jan z. Wouter Pluym 2de 1/4 dezelfde Jan Jans Pluym voor Anna zijn zuster d. voors. w. Jan Wouters Pluym derde 1/4 en Mariken wede Pauwels van Oisterwijck z. Cornelis Maes[?] en d.w. Jan Wouter Pluym met Wouter z. voors. Cornelis Maes[?] Herman z. voors. w. Cornelis ook voor Art Wouters en Anneken diens hvr d. voors. Cornelis rest. 1/4
de gehele geseeth metten huis etc. Gestel bij Otw en het akkerland
aan Jan z. Jan Martens de With

191. 1602 februari 23 sH,R.1442,163
Adriaen z.w. Willems Thonisse wnd tot Capell inde Vrijhoeven man van Heesken d.w. Henricx Michiels Loyen
- stuk land deels ackerlant deels weylant par. Otw tpl. Carchoven gem. geheyten de Haubraeck t erff Bartholomeeus Michiels t erf Wouter Aerts Gerits v gem. strate van Haeren t erff Wilhelm Oliviers raetsheer deser stadt
1/9 in cleyn campken lants een hoyveldeken 3 L par. Otw Udenhout opten Brant etc.
aan Bartholomeeus z.w. Michiels Willems

192. 1602 februari 27 sH,R.1442,165v
Adriaan z.w. Geerart Adriaens wnd Gestel bij Otw
1/3 land Gestel bij Otw in de Inslag

193. 1602 maart 14 sH,R.1442,203
Gijsbert z.w. Goyaert Gijsberts verkocht aan Jan z.w. Wouter Panis ook tbv Goyaert zijn broer jeec 3½ gld uit
stuck ackerlants metter huysinge daerop 6 L Gestel bij Otw aan den Heycant t Corstiaen Wouters N t Ancem zijn verkopers broer Z v W Gerart Janss Olyslagers t N [sic] gem. strate
losbaar met 50 gld
Michiel van Eerssel man van Margareta d.w. Jan van Berckel bij Allegonda d.w. Jan z. Wouter Panis alias vanden Hovel bekent lossing 1669

194. 1602 maart 16 sH,R.1442,206v
Lucas z.w. Dirix Peeters de Bresser Henrick z.w. Gerart Elias man van Engelken d.w. Michiel Willems em Jan z.w. Henrick Jan Willems inw. Bocxtel 14 gld
Bocxtel

195. 1602 maart 28 sH,R.1442,219
Jan Peeters 2 gld
Haaren aenden Hezeacker

196. 1602 april 23 sH,R.1442,250v
Hendrik z.w. Claes Henricx Smits oud omtr. 25 jaar min 1/4
- de helft in goederen par. Otw onder Carchoven in de Schijve tegenover de Capelle aldaer bij de ouders achtergelaten
aan Peeter z.w. Cornelis Cornelis 29-12-1601
also Cornelis z. voors. w. Claes Henricx Smits jongeselle deser wereld overleden en de helft in voorn. goederen vervallen op voors. Henrick Claess zijn enige broer
zo gestaan deze Henrick z. Claess Henricx Smits deze leste helft in deze goederen aan voors. Peter

197. 1602 mei 11 sH,R.1442,270
Nicolaas z.w. Adriaen Huyben wnd Otw aan Gielis z.w. Jan Jans de Weer jeec 7 ka gld uit
- huis hoff rechten 1 L land bvv Otw in een straet gent de Hoochstrate t erff Jan en Goyaert Panis gebr. t erff Henricx Gijsen v gen. strate t gem. plaetse gent de Bolbane
belast met red. pacht 1 malder rogge Jan Janss de Bruyn
losbaar met 100 gld
margo: Gielis Jans de Weer bekent dat Dingen wede Wouter Reynder Heesters deze cijns gelost heeft 1-4-1633

1602 mei 15 sH,R.1442,272v
Adriaan van Gorcum c.s.
land Brekelacker Haaren enden Geesell

198. 1602 mei 29 sH,R.1442,289
Jan z.w. Jacob Mickarts alias de Antwerpen Margriet en Henricxken zijn zusters jeec 9 gld
- 6? L terre in par. Otw tpl. Huikelom t zusterconvent van Otw O t Jacob van den Doren
- terre partim pascualis et partim arabilis 7 L 1/4 als voor t Adriani Nicolaij Goyarts t Jacobi vanden Doren
- prato terre ferialis 7 a 8 L par. Otw int Rietvenne t erf Walteri vvanden Boer t Petri Lamberti
welke cijns hr Embertus z. w. Arnoldi Rembouts pbr wnd Otw vend. relicta w. Jacoobi Mickarts alias de Antwerpen tbv haar en krn 14-7-1564
aan hr en mr Francisci van der Borcht

199. 1602 mei sH,R.1442,290
Frans van der Borcht 14 gld
Boxtel

200. 1602 juni sH,R.1442,314v
Elisabet en Engel drs w. Peter Willems de Lepper bij Heylwich d.w. Willem z.w. Gisberti Gijsberts 3½ gld
Gestel prope Herlaer

201. 1602 juni 20 sH,R.1442,316
Laurenske ongeh. jd. w. Henrick Laurreyssen vercoft Yeffken hvr Aert Wouter Vanis {=Ooms] wedn. Margriet zijn 1ste hvr tbv Aert t.t. en Wouter zijn zoon bij Margriet t.e. jeec 7 ka.gld op nativitatis baptiste uit
- akker 10 L tpl. Carchoven teynden Oisterwijc aende wyntmolen t gem. herstrate oft Bossche bane O t erf Lenart Hessels W v t Embrecht Laureyssen
losbaar met 100 gld
belast met 3 gld 12 st Mariken wede Claes Lom[?]

202. 1602 juli sH,R.1442,336v
Govart z.w. Gerart Joost van de Ven 14 gld
Gestel bij Herlaer
losbaar met 200 gld

203. 1602 juli 20 sH,R.1442,340
schepenen etc. vvo aan jr Jacob de Wale schoutet vrijheid en kwartier van Otw jee rente 112 gld op Otw 22-12-1584
zo gestaan jr Guillam de Wale schoutet voors. vrijheid en kwartier z. voorn. w. Jacques de Wale ook voor jr Jacques de Wale zijn broer
aan Cornelis Ariaen van Hagevoirt creemer borger stad sBosch

204. 1602 juli sH,R.1442,348v
Willem van Biestraten 246.7.6
nog 285.6.6.

205. 1602 september 18 sH,R.1442,396v
Cornelis z.w. Henrick Sanders man Maria d.w. Cornelis Jans Verafter 7 gld
beemdeken hoylants 3 dagmaten gent Coppen Lemmens beemdeken par. Gestel bij Otw tpl. Colcvenne t gem. waterstroom t erf Matheeus Elis v voorn. verkoper t Adriaen Elen Corsten etc. losbaar met 100 gld

's-Hertogenbosch, R.1443
P. Hees, oktober 1602 - september 1603 14 / ..
met index

206. 1602 oktober sH,R.1443,23v
Lucia wede Hendrix 12 gld jaarl.
Haren Belveren

207. 1602 december 2 sH,R.1443,51
also Jan z. Adriaens van Aken wedn Aleyt d.w. Marcelis (test)
- weyvelt 7 L par. Otw tpl. tVenne opte Cleyn Heye tegenover tSieckgasthuys t Peter Willems van de Wiel t v erf Gerart Artss vande Wiel t erf Anna Jan Symons had opgedragen aan Peter z.w. Claus Peeters de Meyer op voorwaarde van lossing binnen 2 jaar sch Otw 5-12-1601
nu Peter de Meijer voorn dit stuk opgedragen aan Cornelis z.w. Cornelis z. Huybert Henricx
belast met hertogcijns

208. 1603 januari sH,R.1443,92v
Adriaen van Grinsven
huis Gestel bij Herlaer

209. 1603 februari 15 sH,R.1443,126
Peeter z.w. Jacop Henricx vander Voirt man van Jutken d.w. Jan van Laerhoven aan Catharina wede Jan Peter de Rademaker tot Haren tbv haar t.t. en haar krn bij Jan t.e. gelooft 8 3/4 gld jaarl.
- akker lants 7 L par. Otw tpl. Carchoven tpl. de Slonde t gem. straat gent de Slonde t Steven de Molder c.s. v Aryken d. Jan van Laerhoven t erf Meeus Ariens c.s.
- stuc groeslant 1 zester par. Haren bij Otw rechts tegen over tvoirs eerstgen. onderpand t gem. straat de Slonde t v erf des voors. Steven de Molder c.s. t erf Jan Henricx
losbaar met 125 gld
margo: Peter z.w. Jan Peters de Rademaker bij w. Catarina verklaart lossing door Peter Jacobs van de Voort 28-1-1620

210. 1603 februari 27 sH,R.1443,142
Jan de Bercker en Dircxken de Bercker krn w. Jan de Bercker bij Aleydt d.w. Everart vande Water en Jacques van Strijp man van Mechtelt d.w. Jan en Aleyt erfgen. w. Peter de Bercker z. voors. Jan de Bercker 13 gld beden

211. 1603 februari 27 sH,R.1443,142v
Jasper diricx de Bresser man van Gertruyt d.w. Antonis Scellen bij w. Jenneken d. Everart Artss
land Gemonde dingb. Bocxtel tpl. Hooch Gemonde

212. 1603 maart sH,R.1443,153
Coenrardt z.w. Cornelis z. Denys Mutsarts 3 gld jaarl.
teulland en weyland 18 L par. Gestel bij Otw tpl. Ghijnder over 6-7-1569
aan Peter z.w. Jan Mutsarts van Tilborch

213. 1603 maart 4 sH,R.1443,153v
Henrick van der Rivieren heere tot Yseren Schoonenbergen etc. man van vr. Adriana van Brederode d.w. hr Reynalt van Brederode heere tot Cloetingen etc. renunciatie

214. 1603 maart 4 sH,R.1443,154v
Peter z.w. Dierck Otto de Bekker
een camer alhier waterstraat

215. 1603 maart 12 sH,R.1443,162
Marcelis z.w. Willem Claassen man van Adriaentken en Willem z. Willem Roeffs man van Elisabeth drs w. Peter Storimans
- camp land deels ackerlant deels weylant 6 L par. Haren bij Otw. tpl. het Holleneynde t erf Heylken wed Ardt Peeter Storimans en haar krn t erf Art Dirix van Doirn zuidwestwaart v erf Adriaen Adriaens Jongens t gem. vrundt aldaer met recht van erfweg door en over voors. erf van Heylken eertijds hiertegen afgedeeld
vercoft aan Aelberden z.w. Rutger Adriaens
belast met 3/4 voet dijk Ow. dijck aende Banbrugge

216. 1603 maart sH,R.1443,166v
Jan z.w. Henrick z.w. Reyner Heesters 6 gld
Haaren Belveren

217. 1603 maart sH,R.1443,167
Jan Heesters 6 gld
par. Otw aenden Heesacker
item 6 gld Haaren
item 6 gld Haaren

218. 1603 april 18 sH,R.1443,221
Willem z. Laureyns de Cort gelooft 20 gld Willem z.w. Niclaes Wuestenborchs
huys etc. Gestel bij Otw Heysen Broecsij
losbaar met 300 gld
Claas de Cort 9 ½ gld aldaar losbaar met 135 gld 14 st

219. 1603 mei sH,R.1443,271v
Wouter de Wit
huis en land Gestel bij Otw Heycant

220. 1603 juni 4 sH,R.1443,290v
Peeter z.w. Cornelis Cornelis de Groot
- stuxken heivelt met houtwasse 6 L gent de Getskoyen par. Otw aan den Heycant t erf Jan Adriaen Hermans W t erf toebeh. hoeve welke Jan Henric Stijnen als laat gebruikende is en toebehorende sekere persoon wnd in Hoochduytslant W v erf Adriaen Cornelis de Groot en voort gemeynt
aan Eymbert z.w. Laureyns z. Henric Eelens

Bosch Protocol R.1444
P. Hees, oktober 1603 - september 1604 15/...

1603 december 31 sH,R.1444,45
Willem z.w. Niclaes Henricx van Hout man van Heesken d.w. Wouter Colff aan Mariken d.w. Herman Peeters des corencoepers wede Willem Somers Peters jeec 14 gld op Lichtmis uit
- huys erve schuer gronden acker 5 L met groesveldeken en bogaert 3 L aan malcanderen par. Otw tpl. Huikelom t Verstegens erffenis O t erff des susteren Convents opten Ulenberch sBosch N t het Huyckelems heycken
- stuck ackerlants 8 L en ander stuxken lants bij malcanderen 2 L tpl. voors. t erf Goyart Hicspoirs Z t erff Jan Denis O
belast met 5 zester rogge Margriet wede Peter van Echt; jeec 30 st tafel H.Geest Otw; verscheyde chijnskens samen 6 ½ st persoon en altaristen KvOtw; jeep 1 L rogge Sinte Martens capel tot Haren; gezworen chijns 2 oirt st; in Amersoyencijns ½ braspenning uit het huis; jeep 3 L rogge beneficiant st Lucyealtaer KvOtw ook uit het huis; jeep 14 L rogge erfgen. Jan Cornelis tot Tilborch uit de akker van 8 L
losbaar met 200 gld
margo: Mariken d. Herman Peeters wede Willem Somers Peeters verklaart lossing door wede Willem z. Claes Henricx vanden Hout 6-6-1605

221. 1604 januari sH,R.1444,70
Catharina wede van Helmont afstand tocht
3 gld
Gestel prope Herlaer

222. 1604 februari sH,R.1444,82
Willem van Hout 14 gld als voor aan dezelfde
doch niet afgemaakte akte

223. 1604 februari 19 sH,R.1444,89v
hr en mr Jan Kievits pbr licentiaat in de godtheyt canonick en plebaan cath. kerck St Jan ev. sBosch ook voor Cornelis en Gielis zijn broers 3 zn w. Gielis z. Cornelis Kievits en Anna Jan Jordaen van Boert bij deze Jan en Elisabeth d.w. Jacop z. Henric Emmen ook voor Hans Engbertss van Wieringen man van Belyken en voor Jeronimus van Kelst man van Johanna drs Gielis Kyevits ook voor Judith en Elisabeth drs w. Cornelis z. Jan Adriaens bij w. Barbara d.w. Gielis Kievits en Anna etc.
- stuxken hoybeempts 3 L min 12 R lants over de Vorste brugge tegenover thuys ten Wyenberch t waterstroom t mr Lambrecht Diercx van den Hoevel mma v gem. wech t Gielis Kievits
aan Goossen z.w. Wouter Peynenborch

224. 1604 februari 28 sH,R.1444,101
deselven
- bocht toillants 2 L 19 R in de Peperstrate t W Henrick Aerts Roesten t erf Herman z. Aert Joost van Eerssel v N Embert Arien Scoemakers t strate
aan Arndt z.w. Wouter Aerts de Molder tbv Mayken wede Jan Joost Hoppenbrouwers

225. 1604 februari 28 sH,R.1444,102v
deselven
- toillants 33 R gent het Lopensaeth par. Otw omtrent de wyntmolen ter Nedervonder t t erf van voorn. molen was Wouter Jan van der Veke v gem. bane t erf tafel H.Geest
aan Arndt z.w. Wouter Artss de Molder tbv Lambert z. Jan Willems

226. 1604 april 14 sH,R.1444,149v
Jan z.w. Adriaen Claes Timmermans wnd tot Gestel bij Otw
stuck ackerlant gent dat Honichstuck 3 L Gestel bij Otw tpl. den Molenecker
aan Cornelis z.w. Peeter Gijsberts wnd Gestel

227. 1604 mei 22 sH,R.1444,196v
Leendert Willems van Heesch mesmaker man van Anna d.w. Peeter z.w. Henricx z.w. Peeter Henricx voor de helft en voor 1/3 in de andere helft Willemken d.w. Henricx z. Peter Henricx 2/3 in de andere helft Hilleken wede Wouter z.w. Henrick z. Peter Henricx test. voor hr Jan Martens van Sinte Oedenrode dyertijt pastoor tot Vucht 20-6-1580 met Henrick haar zoon bij w. Wouter en voor Catharina haar dochter buitenslands wesende ook bij w. Wouter
hofstad daar eertijds huis op plach te staan land 2 B Gestel bij Otw etc.
aan Henrick z.w. Cornelis Denys Mutsaerts de helft en Jaspaer z.w. Adriaen Gerit Corsten de andere helft

228. 1604 mei 29 sH,R.1444,212
Henricus z.w. Henrici z. Henrici z.w. Johannes Scellens bij w. Catharina d.w. Adriani z.w. Laurenty Luyx jeec 3 ka gld op Pasen uit
- prati par. Otw tpl. dEfterste Diese t v t tafel H.Geest Otw t Jacobi Emmen
welke cijns gen. Adriani z.w. Laurenty Luyx tegen Adriaen z Wouter Cornelis verkreeg 9-4-1548
overgedragen aan Henrice ? wede Marie ? Joannis Reymbouts item
4 gld jaarl. op Lichtmis uit
prato par. Esch
[latijn]

229. 1604 juli sH,R.1444,261v
Jan z.w. Willem Andriessen aan Jan z.w. Henric Claess van Liesselt 21 gld
Gestel bij Herlaer

230. 1604 september 6 sH,R.1444,298v
also Jan z.w. Henricx vander Lulsdonck verkocht Jacop z.w. Jan Verheyen jeec 6 ka gld op OLVr boodschap uit
- stuk beemd par. Otw in Wippenhout tpl. in Loosenbroeck t erf wede Henricx van der Lulsdonck t erff Geerits de Roy volgens sch. br. Otw 23-3-1554
daarna voor sch. sBosch 13-1-1601 aan Jan z. Jan Jacops Verheyen
zo gestaan Jan Buys residerende binnen dese stadt namens Jan z. Jan Jacops Verheyen deze cijns 6 gld
aan Herman z.w. Aert van Erssel

Bosch Protocol R.1445
P. Hees, oktober 1604 - september 1605 16/...

231. 1604 oktober 21 sH,R.1445,29
Hans z. Marcelis Hermans van Bergen aanlegger tegen Jan Raessen man van Yda en Jacob Franssen Beyherdts namens Joseph zijn onm. zoon bij w. Jenneken als gedaagden
vonnis sch. sBosch 7-9
Gijsbert Jacops van Bergen secretaris van Maeslant voor Beyherts
Jacob Beyherts borgtocht op
- huysingen hoven erffenissen alle rechten aan malcanderen dan dat ter een Vloet doerloopt 22 L par. Otw inde Kercstrate
zijn recht in huysinge sBosch Diepstraet

232. 1604 oktober 22 sH,R.1445,30v
Peeter z.w. Peter z. Jan Pieren bij w. Peter en w. Mariken d. w. Henricx z. Jan Witlox
- stuxken weyland par. Haren bij Otw tpl. de Ghever t v t erf Jan z. w. Anthonis Willems W t erf Henricx z. voors. w. Peter Jan Pieren O
vercoft voorn. Jan z.w. Antonis Willems wnd Haren

233. 1604 oktober sH,R.1445,35
Lambert van Bruhese 17½ gld
St Michiels Gestel

234. 1605 januari 7 sH,R.1445,115
Jan doude z.w. Henric Jans van Goch
de helft in beempt hoyland 6 dagmaet par. Gestel bij Otw tpl. de Heyssche gemeynte

235. 1605 maart 19 sH,R.1445,212
Bartel z.w. Jan Bartholomeeus
de helft van stuck land deels ackerland deels weylant geheel 8 L par. Haaren tpl. Ruybosch

236. 1605 mei sH,R.1445,256v
Margriet d.w. Jan Dircx Goidtschalcx 10 gld
Gestel prope Herlaer

237. 1605 juni 11 sH,R.1445,292v
Cornelis z.w. Cornelis Huyberts
- stucxken saylants den Crommen acker 1 zesterzaad par. Otw te Kerchoven omtrent Kuypersvonder t erf gent den Hoogen acker toebeh. Arnden Jans Emmen O t erf Embrecht Henricx Verkuylen W v N erf Herman Arnts van Erssel wullenlaecken cooper t Z erf Peeter Cornelis de Groot
opgedragen voorn. Embrecht Henricx Verkuylen
belast met 4 L rogge diverse personen jeec 10? st Henricxken van Gemert begijn

238. 1605 juni 11 sH,R.1445,293
Eymbert Henricx Verkuijlen aan Cornelis z.w. Cornelis Huyberts jeec 3½ gld op St Jacob apostel uit
- den Crommen akker zie voor
- ander stuxken ackerlants ook 1 zesterzaad hem Embrecht Henricx van te voren toebehorende tpl. voors. t de Crommen acker t v erf Peter Cornelis de Groot t erf voorn. Herman Artss van Eerssel
margo: Cornelis z.w. Cornelis Huyberts bekent lossing door Embrecht Henricx Verkuylen 19-6-1606

239. 1605 juli 6 sH,R.1445,326
Theodoricus z.w. Johannis Janss des Cangieters 2 peters
Haaren Belveren

240. 1605 juni 27 sH,R.1445,327v
also Cornelis Daniel Riemslagers man van Catharina had opgedragen Willem Peeters van Haren
stuxken lants ong. 1 zesterzaad par. Gestel tpl. tStoct
1528
Herman z.w. Jan Hermans man van Yda d.w. Henricx z. Peeters z. Cornelis Daniel Riemslagers de helft van 1 malder rogge
Gestel

241. 1605 juli 23 sH,R.1445,356v
Jan Antoniss van Druenen wedn. Geertruyt d. Wouter de Cort van Gestel achter Otw test. 3-2-1604 not. Matheeus Marco Durensis
huis etc. 12 L par. Gestel bij Otw tpl. daer over t convent St Clara sBosch aende Geerlingse Brugge t ewrf Anthonis gent Thoin Luyten
opgedr. Joost z.w. mr Marten van Alphen doctor als hij leefde in de medecijnen

242. 1605 augustus 1 sH,R.1445,361
Jan z.w. Henricx Peeters van Ophoven man van Elisabeth d.w. Jan Peters
beemd hoyland gent den Cleyn Buckincxbeempt par. Gestel bij Otw alias Moergestel oost aan den Grooten Buckincxbeempt

243. 1605 augustus 26 sH,R.1445,404
Peter Everaert Adriaans renunctiatie
item
land Haren aan de Gheesel
Jan Embert Henricx jeec 10½ gld

244. 1605 september 10 sH,R.1445,426v
Adriaan z.w. Willems z. Jan Willems wnd Enschot man van Arijken d.w. Dirck Panis 10½ gld jaarl.
par. Otw tpl. Enschot aen tHoocheynde

Bosch Protocol R.1446
oktober 1605 - maart 1606 secretaris P. Hees nr 17

245. 1605 december 10 sH,R.1446,64v
Lambert z.w. Christophori Kemp [fol 66] gelooft 7 gld mr Adam Floris van Os barbier
Haaren in den Gevel
twee heybeemden gent Wippenhout par. Oirschot jaarlijks rijdende tot voorn. hoeve behorende
bij Margriet wede Cornelis Brocken in pachting gebruikt

246. 1606 januari 20 sH,R.1446,132
Adriaan z.w. Jan Witlocx
stuck hoybeempts 4 L par. Haaren tpl. d A broeck t erve Catharina wede Goossen Huyberts waartegen dit stuk jaarloijks is rijdende t gem. watergent de Hoil Aa v N molenloopken daer voirbij vlietend t erf jan Willem Ariens met recht van wegen over erffenis gent de Weegh aldaer
opgedragen Jan z.w. Claes Gijsberts
gecasseerd 17-1-1608

Bosch Protocol R.1447
maart 1606 - oktober 1606 secretaris P. Hees nr 18

247. 1606 april 1 sH,R.1447,61v
Jan z.w. Everart Adriaens wnd Haren bij Otw verkocht Aert Peeters van Coelen en Wouter Joirdens de Leeuwe momb. Gertruyt en Hester onm. drs w. Lambert z.w. Pauwels Cloot bij w. Aleyt d. voorn. Joirdens de Leeuwe 7 gld op 1 april uit
stuck ackerlants en deels dries of groeslant 2½ L par. Haaren bij Otw tpl Creytenheyde aende Ghesell
losbaar met 100 gld

248. 1606 april 1 sH,R.1447,62v
Aart z.w. Peter Adriaens de Lepper welke Peter enig erfgen. van voorn. Adriaen de Lepper zijn vader bij w. Lucia zijn eerste hvr d. Goyarts z. Hessels Goyarts 3 ka gld als Henrick z.w. Joirden Lobbe geloofd had aan Adriaen z.w. Peeters de Lepper tbv Goyaert z.w. Hessel Goyaerts op st Servaes bisschop uit
- huyse hove gronden toebehoren met eender weye daeraen 3 L par. Haaren achter tHolleneynde t erff Adriaen Willem Berckelmans t erf Laurens Bloemkens
- stuk land 4 L als voor t erff Jan Willems t erff des rectoirs Ste Catharina altaer KvOtw sch. br. Otw op St Servaes 1528 en welke cijns Arnden voors. in dl Otw 3-3-1590
aan hr Ghijsbrecht Adriaens van Gestel priester

249. 1606 april 7 sH,R.1447,77v
also joffr. Johanna d.w. Jan van Haren wede mr Aelbert van Vlierden z.w. Jan van Vlierden aan hr Petrus Verbeeck van Geldrop proost St Peters tot Utrecht jeec 45 Rgld op St Mathijs apostel uit
hoeve eertijds vors. Jan van Vlierden daarna mr Aelbert in par. Haren tpl. Belver etc. 24-2-1524
Jan de Ruysschere c.s. 24 gld

250. 1606 april 20 sH,R.1447,100
Antonis z.w. Jan Antonis van Roy man van Emken en Adriaen z.w. Cornelis z. Jan Goyarts man van Laureynsken beiden drs w. Marcelis Laureyns verkocht aan Huybert z.w. Peeter Potters jeec 7 ka gld op St Geetruyt der maghet uit
- stuk ackerland 4 L des voors. Anthonis verkoper in par. Otw in gehuchte Kerkhoven t erff voors. Adriaen hierna oic onderpant t erf Mariken d. Jan van Boirt v erf Guilliam Oliviers t Adriaen Cornelis de Groot met zijn krn
- stuk akkerland 4 L van voorn. Adriaen verkoper als voor t het eerste onderpand t erff Margriet d. voorn. Marcelis Laureyns v voorn. Guilliam Oliviers t erf voorn. Adriaen Cornelis de Groot met zijn krn
gelost door verkopers aan Huybert Peeters Potters 21-3-1624
losbaar met 100 gld

251. 1606 april 24 sH,R.1447,103v
Bartel z.w. Pauwels Hessels bij Marijcken
goederen Gestel bij Otw Hovelstraat

252. 1606 april sH,R.1447,113v
mr Jhan de Bercker z.w. Jan de Backer Janssone van denselven w. Jan Jans de Bercker en Aleydt zijn 1ste hvr d.w. Everardt vanden Water etc.
land Os
item 114v

253. 1606 mei 24 sH,R.1447,161
Corstiaen z.w. Lambert Brocken drapenierder voor 1/4
Henricxken d.w. Peeter Daniels wede Andries Janssen bij Jan[=Peter] en w. Peterken d.w. Lambert Brocken als enig erfgen. w. Perijntken haar enige kindeken jonck gestorven bij haar en Andries Janssen tsamen geprocreeert 1/4 in
- huys gronden en coolhoff daeraen liggende par. Ow. in de Peperstrate t O erf Jan Henrick Stijnen t W Jan z.w. Dominicus alias Mijnen Gijssen v gem. Peperstrate t erf Jr Jan de Bever eertijts schouteth tot Bocxtel soo sij verclaerden
aan Wouter z.w. Ariaen van Schieth
belast met die lasten die op dit 2/4 te vergelden stonden op de sterfdag van w. Lambert Brocken

254. 1606 mei 24 sH,R.1447,162
Jacob z. Frans Beyharts wnd tot Otw machtigt Goossen vanden Oevere procureur voor de bank van Bommerewerdt
om voor hem te prodeceren

255. 1606 augustus 18 sH,R.1447,283
Adriaan z.w. Jan Henricx van Grinsven bij w. Fransken daarna hvr w. Andries z. Jan Andriess van Boeydonc
huis Gestel bij Herlaer omtrent de kercke

256. 1606 augustus 26 sH,R.1447,295
Abraham z.w. Henricx? Thomasse 3 gld als Jan z.w. Willem Muts geloofd had aan de fabriek van de parochiekerk van Otw op St Michiel uit
stuck ackerlants 3? L par. Haeren aent Heylich boomken aldaar t acker gent den Blauwen acker W t erf Lambert Kepkens Z daartegen afgedeeld sch.br. Otw 23?-9-1541
en welke cijns Henrick van Hout Henricx metten sijnen als fabriecksmeesters voorn. kercke aan Dierck van den Hoevel tbv Jacop Jans Verheyen sch.Otw 23-7-1565 en welke Louis z. Henrick Bauwens man van Margriet d.w. Jan z.w. Jacop Jans Verheyen opgedr. voorn. Abraham z.w. Henricx Thomass 6?-2-1601
aan voorn. Heyman Arntss van Eerssel toto en zijn twee zonen t.e.

257. 1606 augustus 29 sH,R.1447,297v
Adriaen z.w. Geerarts Adriaense wnd Gestel achter Otw verkocht Jacop z.w. Gerart Peter Rijnen tbv Agnes zijn moeder wede w. Geerarts z. Peter Rijnen jeec 16½ gld op St Gielis Abt uit
huis etc. 25 L par. Gestel tpl. den Hilt over t Water aan de gemeynt gent den Hiltberch aan de ingezetenen aldaer opten Hilt toebehorende

258. 1606 september sH,R.1447,329v
Jacob z. Jan Jacobs in den Rijder en Anna van Brogel als exec. test. w. Catharina d.w. Quintijns van Cloot wede Rombout Vergalen 7 gld uit
hoeve lants Haaren aen den Haerencant

Bosch Protocol R.1448
oktober 1606 - maart 1607 secretaris P. Hees nr 19

259. 1606 november 27 sH,R.1448,89v
jr Lambrecht Millinc van Gerwen doude z.w. jr Joost van Gerwen onder meer andere gronden van erven overgedragen aan Peter Artss van Hees tbv jr Lambrecht Millinc van Gerwen enige zoon van de opdrager
- stuck moerlants 8 L lants in par. Otw onder Huyckelem t gem. strate t v t voorts erff Sophie wede jr Hercules van Brecht met haar sone
en also jr Lambrecht van Gerwen de jonge dit stuk overgedragen aan Johan van der Molen tbv hr Antonis? van Grobbendonck ridder
daarna jr Herman? van Middegaell? z.w. Peeters van Middengaell? z.w. Peeters van Middengaell bij jouffr. Anna de Breempt als wettig half broeder van eender moeder des voors. jr Lambrecht Millinc van Gerwen z. voors. jr Lambrecht Millinc van Gerwen des ouden en jvr Anna de Breempt dit stuk moerland vernaderd
die aan Dierck van Kessel tbv dess. Jan van der Molen tresorier van mhr van Grobbendonc sch br 23-7-1603
zo gestaan mr Jan van der Moelen verklaart het gekocht te hebben voor zichzelf
die aan hr Conrart van Grobbendonck

260. 1606 december sH,R.1448,121v
Jan Bogaarts 12 gld
Gestel aan de Stadtvest (bij Eyndhoven)

261. 1607 januari 9 sH,R.1448,198v
Adriaen Nijhoff z.w. mr Nicolay Nijhoff etc. 1 mud rogge
Gestel prope Oisterwijck tpl. daerscaer
medietate duorum bonarium prati in par. Oirschot typl. Wippenhout
welke pacht Petrus z.w. Ottonis Hollens verkocht Johanni Eyckeman z.w. Wautheri 11-5-1504
aan Stephano z.w. Alberti Hermans Snellen alias van Swolle

Bosch Protocol R.1449
P. Hees maart - september 1607 secretaris P. Hees nr 20

262. 1607 maart 15 sH,R.1449,4v
Ancem z.w. Goyarts Gijsberts van Elderen wnd Gestel bij Otw aan hr Gijsberts Adriaensse van Gestel priester als rector Ste Chrispijn en Chrispiaens altair KvOtw cijns van 22 st op Lichtmis uit
- stuck hoylants gent Dyessenbuender 8 L par. Otw tpl. in Wippenhout t Wouter Timmermans wnd Boxtel t krn Henricx Luijben v gemeynt van Otw t waterloopken gent de cleynen stroom daer Oirschoth ende Oisterwijck mede onderscheyden worden
belast met 14 st in den pontchijns aen Joost Fabri als rentmr; de grontcijns 2 st heer van Oirschot
losbaar met 16 ka gld 12½ st
welke hoofdsom hr Gijsbert verklaart ontvangen te hebben van mr Arnts Nulant ook priester rectoir voors. altaer wegens quijting pacht van ½ mud rogge de voors. rectoirschappe eertijds competerende

263. 1607 april sH,R.1449,61v
Jan z.w. Rombout Daniel Buls
land Haren graafschap Megen

264. 1607 april 21 sH,R.1449,64
Goyart z.w. Reyner Potey bij w. Antonisken d.w. Goyaert Buysen 1/3 in 6 gld
verscheyde onderpanden par. Gestel bij Otw
als Goyaert z.w. Henricx Buysen tegen Jan z. Peter Ancems in cope 4-3-1533 etc.

265. 1607 juni 18 sH,R.1449,142v
Peter z.w. Adriaen Wouters van der Mere wnd Udenhout
- 1/8 na dood Aert Wouters vander Mere zijn oom in weyvelt gent de drijvelden? par. Haren tpl. after den Emeler t erf Grote Gasthuys deser stadt t erfgen. hr Frans van der Borcht pbr v erf wede jr Charles van Vladeracken t wede Jan van Aken
aan Huybert zijn broeder z. voors. Wouter Ariens van der Mere [sic]
belast met sheere cijns

266. 1607 juni 22 sH,R.1449,149v
also Aert Kuysten z. Franchois Kuysten is gericht geweest mits coopneminge aen des rechters roede deser stadt en mette instrumente des leste verbuets aan
- een huys en erve en een hoiffken daeraengelegen par. Oisterwijk tegenover de Lijnde t Aelberts Jaspers t Embert gen. Em Schoenmakers v (Z) gem.straat t (N) erf Joost Willems Mardeleyn
wegens gebrek van betaling van verschillende sommen door Joost z.w. Peter van Utrecht op speciaal verband 12-4-1606
tegenwoordig nog een blote hoffstadt en hoiffken
aan Michiel z. Cornelis van Eerssel creemere

267. 1607 juli sH,R.1449,179
Gerritje vanden Merendonk 3 gld
Gemonde onder St Michiels Gestel
losbaar met 50 gld

268. 1607 juli 11 sH,R.1449,188
Cornelis z.w. Peeter Bogers bij Elisabeth d. Antonis de Molder en daarna hvr Symon Peeters jeec 3 ka gld 8 st 3 oort op Lichtmis uit
- stede huys hoff schuere gront lant par. Oisterwijk op de Hoeven t v erf Frans Bogarts t t gem. strate
1/3 in stuck lants int geheel 9 L par. en tpl. voors. t erf Frans Bogarts t v t gemeynt aldaer
andere goederen van verkoper van de cijns
welke cijns Jan z. Wouter Brocken man van Dinghen d.w. Henric Peeters verkocht had voors. Symon Peeters sch. br. Otw 5-5-1551
en welke cijns voors. Cornelis Peeters Bogers ten deel gevallen uit de goederen van voors. Symon Peters tijdens huw. met Elysabeth zijn hvr moeder dess. Cornelis Peeters
met consent van Peeter en Diric Martenss gebr. en sterk voor Willem hennen brueder allen zonen Marten Diricx bij w. Cornelia d.w. Willem z. des voors. Peeters Boghers aan voors. Marten Diricx wedn. Cornelia voors. t.t. en Peter Diric en Willem t.e.

269. 1607 juli 12 sH,R.1449,192
mr Jan Loijer rentmr beneficiaten kerk van Helmont namens hr en mr Gaspar Gellius lic. in de Godtheyt pastoor tot Helmont ende Rixtell hr Ivo Sterts van Broechoven en hr Henric Janss Jonckers alias Smaelders allen resp. priester en beneficiaat kerk van Helmont proc. 6-7-1606 jee rente 4 gld 19 st
Creytemolen tot Otw en de hoeve daarbij staande etc.

270. 1607 juli 14 sH,R.1449,200v
Costiaen z.w. Laureyns Henricx van Ravesteyn vercoft Jan Aerts Lintwercker tbv Margriet wede Claes Lenerts tot Haren t.t. en Corstiaen en Lenarden en Metken onbej. krn Margriet en w. Claes Lenaerts jeec 25 ka gld op 5 juli uit
- beempt hoylants of weylants gent de Driessenbeempt 13 L par. Otw omtrent de watermolen aldaer t gem. water de Aa W en eensdeels voorts neffen erf mr Lamberts vanden Hovel secretaris aldaar aende eene hoecke en voors eensdeels een ecker gent den Hooghen acker of rogacker des voors. verkopers en voorts een beempt gent den Elsbeempt ooc van voors. verkoper
den voors. acker gent den Hooghen acker of Rogacker des voors. vercopers aldaer en ook de voors. Elsbeempt den Rogacker groot 5 L den Elsbeemd 8 L al bij malcanderen par. en tpl. voors.
- de rogacker t gem. straat aldaer alsmen gaet vande Grote Brug tot der Neerbrugge t voirs. Driesbeempt v Driesbeempt t Elsbeempt
- den Elsbeempt t de Koeybeempt des verkopers een dijc tussenbeide gent den Swaenendijc des voors. vercopers ook toebehorende en mede hier veronderpant t gem. Aa
losbaar met 400 ka gld
margo: Peter Jans Mutsaerts proprietaris door tp van deze cijns nog ongelost 23-7-1618
voorn. Peter bekent dat sr Godefroy Pijnappel capt als bezitter van de onderpanden deze cijns gelost heeft 4-1-1620

271. 1607 augustus 27 sH,R.1449,267
Elias z.w. Henrick z.w. Aert Lombaerts wedn. w. Catharina d. Gerarts Adriaens van Doirn de tocht in 2/3 van
- stuck weylants 4 L par. Otw tpl. Hueckelem t erf Henricx van Bocxtel t erf wede Jan van Herpen
welk geheel stuk Jacop z. Peters van den Doren opgedragen had Henrick voors. ..-11-1569
opgedragen Henrick zijn Elias zoon bij voorn. Catharina
zo gestaan voorn. Henrick z. Elias en w. Catharina gepasseerd de ouderdom van 25 jaar 2/3 en Aerdt z. voors. w. Henrick z. Aert Lombaerts rest. 1/3
dit gehele stuk weyvelt in de Huyckelemse ackeren t erve hr van Yseren t erf Geerit Adriaens van Doiren v Thomas van den Hovel t Jacob Frans
welk stuk land te leen is hangende hertog van Brabant
opgedragen mr Philips Lintermans chirurgijn z.w. mr Silvester Lintermans

272. 1607 augustus sH,R.1449,272v
Lambert van Brouheze 17 gld
St Michiels Gestel
losbaar met 250 gld

273. 1607 augustus sH,R.1449,274
Jochim Aert 12 gld
Gestel bij Eyndhoven

274. 1607 september 3 sH,R.1449,276
hr Gijsbert Adriaens van Gestel priester jeec 3 gld als Henrick z.w. Joirden Lobbe geloofd had Adriaen z.w. Peeter die Lepper tbv Goyaert z.w. Hessel Goyaerts op st Servaes bisschop uit
- huys hove toebehoren en een weye daeraen 3 L par. Haren tpl. achter tHolleneynde t erf Adriaen Willem Berckelmans t Laureyns Bloemkens
- stuck lants 4 L par. voors. t erff Jan Willen t erff rectoirs Sinte Cathharijnen altaer KvOtw
en welke cijns Aerdt z.w. Peeter Adriaens die Lepper die welcke Peeter een eenich erfgenaam van voors. Adriaen die Lepper zijn vader bij w. Lucia zijn eerste hvr d. Goyarts z. Hessel Goyaerts opgedragen had voorn. hr Gijsbert Adriaens van Gestel 1-4-1606
aan hr Peeter van Cortenaken priester pater en confessor susteren convents Marienborch des derden regels st Franciscus in sBosch opten Wlenborch

275. 1607 september 18 sH,R.1449,300
Jan z.w. Aert Cornelisse Stoeldreyers ouder dan 24 jaar 1/3 in
- huis ende erve met stuck weylants daeraen 3 L int geheel par. Haaren tpl. tHolleneynde t erffgen. Adriaen Aerts de Meyer y erff wede Symon Martens v erf Adriaen en Henricx Thonis t gemeynt van Haren
- stuxken weyvelts 1 L par. en tpl. voors. t erff Mariken wede Symon Martens t erff Hilken en Lijsken krn Willem Lambert Dielis v erff Jan Antonis Priems mma t de Haaarense gemeynt
aan voors. Adriaen Aerts de Meyer
belast met 2 gld 2 st convent Cruysbroeders; last jaarlijks te doen celebreren een gulden misse en 4 L rogge tafel H.Geest tot Haren

Bosch Protocol R.1450
Peter Arts van Hees, oktober 1607 - april 1608 21/

276. 1607 oktober 2 sH,R.1450,2
Jan z.w. Denijs Pauwels wnd Hueckelum onder Otw aan Margriet van Aelst meesteres arme Infirmarije opten Grooten Begijnhof sBosch jeec 6½ ka gld op Bamis uit
- stuk akkerland 6 L par. Otw tpl. Hueckelom aenden Gansenpoel t erff Henrick Loomans O t erff Jenneken wede Lenart Henricx W v gem. strate t erff Goossen van der Stegen Janss
- huys erve schuere hove gronden hoff ackerlant en groeslant daertoe aan malcanderen aen eenen plack par. en tpl. voors. tegenover het eerste stuk land de gem. strate tussenbeide t erf krn w. Lenaert Peters Huenen O en Z t Heesken wede Willem vanden Houtdrapenierder W v N voorn. gem. strate
de verkoper met Jan z.w. Lenart Henricx wnd ook tot Hueckelom
belast met jeep 10 L rogge red. aan Jenneken wede Willem Loenis uit eerste akkerland; jeec 2 gld 1 st tafel H.Geest Otw; jeep 1 malder rogge het susterenconvent Otw; grondcijns 1 st 1 oort hertog van Brabant uit het leste onderpant
losbaar met 100 ka gld
waarna Jan z.w. Lenaert Henricx gelooft Jan Denijs dat hij de helft van deze cijns zal betalen

277. 1607 oktober 4 sH,R.1450,7
Jan z.w. Jan Geerartss de Cort
stuck ackerland met rechten en toebehoren 6 a 7 L par. Haaren opte Rijt t erf wede jr Kaerle van Vladeracken Z t erf Mariken d. Jan Witlox N v O erff des Grooten Gasthuys van sHertogenbosch t W erf behorende totte hoeve des altairs van sinte Agata in de kerke tot Otw
opgedr. Henrick z.w. Francken Brocken met recht van wegen daaren over erf dat voors. ackerlant met recht behoort

278. 1607 november 26 sH,R.1450,116
Adriaen z.w. Jan Jacop van Buel wnd Huyckelom onder Otw aan Goossen z. Embrecht vander Borcht tbv Anthonisken Corsten van Gorcum jeec 3½ ka gld op St Andries apostel uit
- huys schuer gronden ackerlant drieslant daeraen 6 L par. Otw gehucht Hukelem t gem. Herbane Z t v erff mr Lambrecht Diercx vanden Hovel secretaris tot Otw N en O t gem. straet W
belast met jeec 3 gld Wouter Jan van Haren; grondcijns 2 blancken Hertog van Brabant
losbaar met 50 ka gld

279. 1607 december 7 sH,R.1450,138
Peter z.w. Jacop Henricx van de Voirt wnd Haren aan Henricxken d.w. Aert Alarts wede Matijssen z. Jan Eymbertss jeec 15 gld op St Nicolaes des bisschops uit
15 L ackerlant 17 L weylant neffens malcanderen par. Haaren aende Voirt etc.

280. 1608 januari 15 sH.R.1450,205
Jan z.w. Willem Artss vande Wiel ruyterman onder cie edele heer baron van Grobbendonck met onwederroepelijke volmacht aan Geerarden Artss van de Wyell absent om wegens hem te naderen
- huys torffhuys hoff te Ow. in de Kercstrate
als Michiel z. voors. Willem Artss van de Wiel zijn broer binnensjaer voor sch.Ow. heeft opgedragen aan eenen genoempt Heyligert van Tilborch

281. 1608 februari 1 sH,R.1450,240v
Geerart z.w. Cornelis Geerits Verhoeven wnd Otw aan Hanricxken d.w. Aert Alartss wede Matijssen z. Jacob Eymbertss jeec 6 ka gld op Lichtmis uit
stuck hoylants oft weylants 1 mudsaet par. Otw tpl. Belveren in die Buenre t Guillam dAngelis t erf verkopers als tochtenaar v t gem. heyde
belast met grondcijns 6 st hertog van Brabant gebuercijns tot Otw 6 st
losbaar met 100 ka gld
margo: Jan van Raak inw. borger sBosch bekent lossing door juffr. Catharina van Ceulen 16-8-1757

282. 1608 februari 14 sH,R.1450,264v
Jan z.w. Henric Andries de Leeuw aan Goossen Embrechts van der Borcht tbv Lucass Jans van Witvelt jeec 6 ka gld op Lichtmis uit
- huys erve hoff par. Oisterwijk in de strate aende Lijnde t (O) Joost Mardeleyns t (W) erve Michiels van Yerssel v (Z) gem. strate t (N) voorn. Joost Mardeleyns
- stuck weylants gent de Achterste weyde 6 L par. Otw in de Cleyne Heyde t erf Thomas Dirix van den Hovel t erf Lambert Janss Willen v gem. strate t erf Goyart z. Adriaen Claess
belast met 4½ gld H.Geest Ow. uit het huis; grondcijns 1½ st hertog van Brabant uit de weide
losbaar met 100 ka gld
lossing 4-2-1676 bij de rentmr der episcopale en andere geestelijke goederen

283. 1608 februari 14 sH,R.1450,266
Huybrecht z.w. Ardt Ariaens
- 1/3 hem aanbestorven van Adriaen Adriaens dmaw Elisabet Adriaens zuster van voorn. w. Aert in een hofstede en hoff en ackerlant daeraen 1 zesterzaad lants par. Otw tpl. Carchoven t t v erf Embert Henricx Kuijlen t gem. strate
opgedragen Cornelis z.w. Cornelis Huyberts
waarna Cornelis gelooft aan Huybert dat als voorn. Adriaen Ariens van over vele jaren buytenslants vertrocken zijnde en voir gestorven gerekent wordde noch weder te lande quame herwarts of yemants van sijne wittige genratie? dat hij dan aan Adriaen etc. dit derde deel half zal laten

284. 1608 februari 14 sH,R.1450,269
Ancem z.w. Goyart Gijsberts van Elderen wnd Gestel bij Otw aan hr Gijsbrecht Adriaens van Gestel priester en beneficiaet St Jan evang. sBosch op st Peter apostel stoel 2 gld uit
stuck ackerlant gent de Hagelaer 5½ L par. Gestel aenden Heycant t amdere akker voors. verkoper t erf erfgen. Anthonis Heesmans v gem. strate t verkoper
losbaar met 29 ka gld

285. 1608 maart sH,R.1450,346
Sebert z.w. Jan van Outvorst man van Margriet d.w. Reynder Gerits aan Jan Thomas van Turnhout tbv Barbara d. Henricx Walravens t.t. en Jenneken haar Barbaras dochter t.e. jeec 3½ ka gld op OLVr boodschap uit
stuk ackerland 4 hont lant int geheel par. Haaren en Meghen etc.

Bosch Protocol R.1451
secretaris P. Hees april - september 1608 22/

286. 1608 april 3 sH,R.1451,9
Henricus z.w. Gerardi Hagens z.w. Theodorici z.w. Gerardi Hagens bij laatstgen. Gerardus en w. Heylwigis jeep 1 malder in 5 mud rogge welke pacht Truda wede Gerardus Peynenborchs Arnoldus van den Acker Henricus Elisabeth en Catharina krn Gerardi et Trude domicelle Agneti de Mierle wede Joannis Dicbier en na hun dood hun krn op St Andries apostel uit
manso ten Hezeacker in par. Haren [niet Gestel] bij Otw tpl. Gesele etc.
en welke pacht Henricus die Bresser z.w. Jacobi die Bresser overgedr. Lamberto de Doirnen z. Christiani tbv Theodorici z. voorn. Jacobi die Bresser 7-2-1497 etc.

287. 1608 april 5 sH,R.1451,10v
Aert z.w. Aerdt Aertsen
ackerland par. Haaren onder Belveren aende Schutsboome 5 L aan waterlaet dElsbroeck etc.

288. 1608 april 9 sH,R.1451,11
Peeter Coolen c.s. deling
akker St Michielsgestel

289. 1608 april 14 sH,R.1451,26
Aert z. Henrick Lombarts momb. (eed schout Otw) 4 onm. krn Elyas z. Henrick Lombarts bij w. Catharina d. Gerart Adriaens Doiren ook wegens Lenart en Wouter en Anneken de oude Anneken de jonge onm. krn Elyas en Catharina voor 4/5 en Henrick z. Elyas en Catharina ouder dan 25 jaar rest 1/5
- stuck ackerland 6 L par. Otw in de gemeyn ackeren naest Hueckelom t erff Thomas vanden Hovel t erf hr van Yseren en erf Jacop Beyherts v gem. eckerwech t erf mr Philips Lintermans churgijn
welk stuk land Geerardt z.w. Adriaen Arts Doiren tegen Jacop Peeters van Doiren sBosch 10-11-1569 bij opdracht en door Geerart bij test. aan voorn. 5 krn Elyas voorn. bij w. Catharina zijn dochter en welk stuk land aan de hertog van brabant te leen is hangende
opgedr. Jan z.w. Willem Aerts van den Wyel
Jan van de Wiel gelooft die krn 159 gld
marge: Aert z. Henrick Lombaerts ook namens erfgen. Henrick Elias verklaart dat die som voldaan is 3-4-1614

290. 1608 april 14 sH,R.1451,27
Hendrik z. Elyas Henricx Lombardts bij Elyas en w. Catharina d.w. Geerarts z.w. Adriaen Arts Doren ouder dan 25 jaar machtigt zijn oom Aerd z. voorn. Henricx Lombarts om voor zijn 1/5 deel op te dragen aan Elyas zijn vader als vernaderschappe des coops
- huys erve hooffken met rechten en toebehoren waarvan de andere 4/5 aan zijn br. en z. gehoren in par. Otw in de Vloeijstraet tegensover de pastorye aldair
en voorn. Elyas daarin te vesten

291. 1608 april 30 sH,R.1451,56v
Goossen z.w. Gielis Goossens van der Borcht man van Jenneken d. Cornelis van Dijck aan hr Jan Daens van Nuenen pbr canonick en scholaster te Oirscoth tbv Anna Daens van Nuenen zijn zuster jeec 14 ka gld op Kerstmis te sBosch te betalen uit
- stuck beempt weylant of hoylant 5½ L par. Otw achter de Boogart van sinte Sebastiaen schuts tot Otw t erfgen. Jan Joachims van Esch t erff Thomas Willems Colijns v t gem. strate
- stuck lants deels ackerlant deels weylants met een grafftken onderschoten 6 L par. Otw achter de oude schuttersboogaert t erf jr Jans de Bever t erf Henrick Laureyns van Asten v erf Marten Diercx t gem. strate
- stuck weylants 3 L par. Otw tpl ter Nedervonder t erfgen. Peeter Jans de Smit t erf Anna wede Joost de Beir v gem. wech daer men doir gaet vanden wyntmolen totter watermolen aldair t erf voors. wede Joost de Beir
belast met hertogelijke grondcijns uit de eerste twee stukken land; smaelhoen in Noirkenscijns uit laatste stuk land
losbaar met 200 ka gld
gelost bij hr Aert van den Heuvel 1-7-1629

292. 1608 mei 9 sH,R.1451,71v
Marike d.w. Matheeus? Geerlinx
land gent den Winckelacker 8 L par. Otw in den Biesmortel etc.

293. 1608 mei 17 sH,R.1451,80v
Geertruijt d.w. Adriaen Lamberts
- 1/3 aangekomen na dood vader in huis schuer en gronden hoff ackerlant groeslant aan malcanderen 11 L par. Haaren aen het Holleneynde t Aert Henricx Aerts N t Joost Laureys Henricx mma Z v krn Geerart? Jans mma t gem. strate
stucxken ackerlants 4 L tpl. voors t Peeter Huybert van Laerhoven N t v Antonis z. Embert Peynenborch Z en O t gem. ackerwech
stuxken ackerlants 4 L als voor t t erf Adriaen z. Adriaen Willen v voorn. Anthonis Embrecht Peynenborch t gem. ackerwech
stuxken hoylants 1 L par. Helvoirt int Oirtbroeck achter de kercke aldaer etc.
de helft in hoybeempt 8 L par. Otw int Aabroeck t erf jouffr. Bloeymans vrouwe van Helvoirt O t ? W v erf Adriaen Cornelis de Molder t waterstroom gent de Holenstroom welke helft jaarlijks rijdend tegen de andere helft
opgedr. Aert z.w. Henrick Aertss en Willem z.w. Aerdt Martens
marge: Jan z. Claes Gijsberts van Helvoirt man van Jenneken d. voorn. w. Adriaen Lamberts nadert 13-5-1609 doorgehaald
consent Jan Claes Gijsberts weer aan eerste kopers 27 mei 1609

294. 1608 juni 7 sH,R.1451,127v
Peeter de jonge z.w. Peeter z. Jan Gerrits
1/4 en alle recht in alle goed bij w. Peeter doude zijn broer z. voorn. w. Peeter z. Jan Geerits verstorven
behalve dat Peter de jonge reserveert 1/4 in cijns van 6 gld 4 st welke cijns w. Lenart Jan Lenarts gevest heeft uit
zijn onderpanden in par.Otw
aan Engelken en Mariken krn voorn. w. Peter z. Jan Geerits en Jan z. Adriaen Adriaens man van Jenneken d. voors. w. Peeter Jan Geerits

295. 1608 juni 28 sH,R.1451,167v
Adriaen z.w. Cornelis van Baest wnd par. Otw tpl. Huijckelem aan Anneken d. Symon Bartholomeeus t.t. en hr Sebastiaen van der Bruggen priester z.w. Jan Willem van der Bruggen t.e. 4 ka gld op nativitatis Baptiste uit
- huys schuer gronden hoff ackerlant 3½ L par. Otw tpl. Huyckelem t t v t erf Peter van Uden wnd Antwerpen of degenen daartoe gerechtigd
belast met 20 st aan voorn. hr Sebastiaen jeep 9 L rogge tafel H.Geest Otw
losbaar met 64 ka gld
margo: Dierck vanden Velde tp van deze cijns van erfgen. hr Sebastiaen verklaart dat sr Johan Beyherts schoutet tot Moergestel als proprietaris van de onderpanden deze cijns gelost heeft 22-6-1627

296. 1608 juli 9 sH,R.1451,192v
mr Jan Pijnenborg wnd Otw z.w. Gijsbert Peynenborch verklaart dat Ghijsbert van de Velde z.w. Jan Peeters vande Velde griffier en secretaris tegenw. deser stadt en Jan Thomass van Turnhout man van Joostken d. voors. w. Jan van de Velde gelost heeft jeec 12 ka gld op 6 juni als w. voorn. Jan Peters vande Velde tbv convent van de predicaren tot Loeven geconstitueert had uit
zekere onderpanden nu toebehorende de lossers in Vucht tpl. Ganspoel volgens sch. br. Loeven 6-6-1550

297. 1608 juli 10 sH,R.1451,193
Marcelis z.w. Willem Claass wnd Gestel bij Otw man van Ariken d.w. Peeter Storimans
- stuxken ackerlands gent de Reg 1½ L par. Haren bij Otw aent Holleneynde t erf Willem z. Willem Roeffs O t erf Elisabeth wede Adriaen Cornelis v erf Adriaen Adriaens Willen t gem. eckerwech
- stuxken ackerlants het Santstuxken 5 of 6 roeden lants tpl. voors. aende gem. Boschwech t t erf altaer St Catharina KvOtw v NW erf Adriaen z. Willem Huybertss t voors. Boschwech
aan Aelberden z.w. Rutger Adriaens als erfmengeling tegen
sekere bloote hoffstadt en hoff met aangelegen erff vijff vierdervatsaet in par. Vucht sinte Lambertss tpl. Cromvoirt

298. 1608 juli sH,R.1451,194
Herman z.w. Cornelis Maen ook voor Wouter zijn broer z. voorn. Cornelis Maen en Arnden Wouters de Molders man van Anna d. voorn. Cornelis de helft in jeec 7 gld uit
een gesete en huys daerop schuere hoff bogaert met drieslant 3 L par. Gestel bij Otw aent Stockeynde aende watermolen t erf Jacop Pluym N t erff Thonis Willems Z v gem. strate t een beemdeken gent Hoppenbrouwersbeemt
stuck ackerlant gent de Braeck 9 L als voor aent Stockeynde westwaerts op t erf Anthonis Willems en Jan Bernts Z t Jan Bernarts N v Galchstrate t herbane
aan Jan z. Jan Martens de Wit
belast met erfgen. Pauwels Maen ??
sch. br. 7-2-1602
opgedr. Lamberde Jaspers vanden Broeck bierbrouwer

299. 1608 juli 12 sH,R.1451,200v
Cornelis z.w. Jacop Tyssen
- stuck ackerlant tussen 8 en 9 L lants par. Otw tpl. Moleneynde ter Nedervonder t erf Herman Artss van Eerssel NW t erf Eymbert Geerit Goossens en krn Peeter Goossen Toelinx Z v O erf Anneken Wijten en deels gem. heirbane t W gem. Karchovensche strate
opgedragen Adriaen z. Cornelis Janss van Buerden
belast met jeep 10 L rogge tafel H.Geest Otw; 25 st aan rechthebbende mits datte in vele jaere geene heffinge aff is geweest

300. 1608 augustus 2 sH,R.1451,236
Jasper z.w. Adriaen z. Geerits Corstkens wnd Gestel bij Ow. aan Anneken hvr Gerart Aelberts van Doren gereelmaker jeec 4 gld 7½ st uit
huis schaepscooy etc. wey Calverbeempt aen de pastorye aldaer t Z Jan van de Kerkhof t N Elias z. Peter Smits v straat t erf der pastorye

301. 1608 augustus 28 sH,R.1451,269
Jacop z.w. Francoys Beyherts wedn. eerst van Johanna d.w. Marcelis Jan Hermans daarna van w. Petronella d. Peeter van Antwerpen, besloten test. bij hem en Johanna voor not. mr Jacob Donck 14-4-1579 en daarna voor dezelve not. Jacob als langstlevende geopend 22-8-1581 en daarna bij besloten test. van Jacop en Petronella voor not. mr Jacob van Berchen 16-2-1584 en geopend bij deselve not. door Jacop 12-7-1591 aan hr Peter van Cortenaken pbr tbv hr Johan Beyharts pbr zijn verkopers broeder z.w. Franchoys Beyharts jeec 50 ka gld op Bamis in den Bosch uit
- zijn beemden ende vijvers daerin gelegen tesamen 15 L lants in par. Ow. over de stroom aldaar t O mr Adriaen van Baerll chirurgijn t W tevoren Jan Peynenborch nu mr Philips de Wale v Z gem. steeghde t N gem. waterstroom
verkregen van w. Godefrida zijns Jacobs aldereerste hvr
belast met grondcijns 7 st 3 oort hertog van Brabant
losbaar met 833 ka gld

302. 1608 september 6 sH,R.1451,285v
Jan z.w. Henricx Pauwels van Soemeren man van Engelken d.w. Henric Aerts in zijn leven gewoond hebbende te Haren bij Otw van deselve Henrick en Elisabeth vande Staeck?
1/6 en alle erfgoed te Haren en deels te Boxtel bij voorn. Henrick Artss en Elisabeth achtergelaten
1 L land toebehorende zijns Jans sone bij voorn. Engelken te Haaren voors. als w. Coenrartken d. voors. Henrick Artss en Elisabeth in haar test. aan Engelken
opgedr. Henrick z.w. Lenart Heesters
waarna Henrick z.w. Lenart Heesters gelooft aan Jan 300 ka gld

Bosch Protocol R.1452
P. Hees oktober 1608 - maart 1609 23/..

303. 1608 oktober 9 sH,R.1452,15
Wouter Peters de Backer man van Elisabeth d.w. Michiel Ariens 1/3 in jeec 3 gld uit
camp lant par. Vechel etc.
erfenis van w. Henrick z. Arien Aert Heymans broer van Michiel Ariens voorn.

304. 1608 oktober sH,R.1452,18v
Peter Thomas van Nuenen
ackerland het Swanenstuxken 40 R par. Nuenen naast erf Peter z. Thomas Janss van Nuenen wnd sBosch
aankomst 8-3-1596

305. 1608 oktober 25 sH,R.1452,45
Dymphna d. Gerit z. Gerit Jacops
- stuxken wey 2 L bvvo in de Karchovense strate t erff erffgen. Ardt de Molder t erff erfgen. Wouter Claess de Ruyter en daarna Eymbert Laureyns Henricx v erfgen. Goossen Emmen t gem. strate
als Eymbert z.w. Laureys Henric Elens bij cope tegen erfgen. voors. Wouter Claess de Ruyter sch. br. Otw 20-1-1606 en Dymna naderde sch. Otw 6-2-1606
opgedr. Anthonis z.w. Aerdt Antoniss de Rademaker

306. 1608 december 11 sH,R.1452,109
Gijsbert z.w. Laureys Janss wnd Otw man van Laureynsken d. Henricx Laureyss aan hr Gijsberde Adriaens van Gestell priester en beneficiaet kerk st Jan ev. sBosch tbv gemeyne beneficiaten jeec 6 ka gld op St Lucia maget uit
- stuck ackerlants met wat groeslant en hoff en de timmeringe daerop 12 L par. Otw tpl. Carchoven t erf Embrecht Laureyns en Thomas vanden Hovel O t erff dess. Embrecht Laureyns en erf Lenert? Laureyns W v gem. Bosschebane t gem. strate
belast met 6 .. Arden Wouters tot Otw jeec 3 gld Lambert Gerrits
losbaar met 100 ka gld
marge: hr Johan van Heylbroeck en hr Heymerick Diericx van Hees pbr namens benef. st Jan bekennen dat Vijver? Laureyns van Oisterwijck als nu proprietaris dese cijns gelost heeft 26-5-1626

307. 1609 januari 29 sH,R.1452,205
Claas z.w. Henrick Covels wnd Haren vercoft Michiel z.w. Henricx Michiels jeec 6 gld op Lichtmis uit
weylant 5 L par. Haaren aenden Harencant bij Creytenheyde etc.
losbaar met 100 gld

308. 1609 januari 29 sH,R.1452,205v
Margriet d.w. Gijsbert Reyners wede Jan Adriaens Jongers wnd Haaren vercoft Niclaes z.w. Henricx Diercx jeec 3½ gld op Lichtmis uit
huys hof bogaert ackerlant aanbestorven van Margriet haar moeder wede Gijsbert Reyners 6 L par. Haaren tpl. Belveren aan de Schutsboom etc.
losbaar met 50 gld

309. 1609 februari 28? (leste) sH,R.1452,273v
Margriet d.w. Gijsbert Reyners wede Jan Adriaans wnd Haaren vercoft Embrecht z.w. Jan Joosten jeec 4 ka gld op St Matijs apostel uit
huys erve hoff ackerlants na dood moeder 6 L par. Haaren tpl. Belveren aen de Schutsboom etc.
losbaar met 60 gld

310. 1609 maart 9 sH,R.1452,290v
Henrick z.w. Jan Peters wedn. Jenneken d.w. Cornelis Peters de tocht in
huys hoff bogaert erff 1½ L par. Haaren Belveren omtrent de Schutsboom etc.
aan Peeter en Hillegondt krn Henrick en w. Jenneken
Peter Peters c.s. 15 gld
Haren Belveren Schutsboom
losbaar met 250 gld

311. 1609 maart sH,R.1452,324v
Wouter z.w. Jan Brocken wnd Haren wedn. Willemken d. Adriaen Willems (test. 20-2-1580 voor hr Leonart Anthony vicepastor kerk Haren) aan Marie wede Jan Niclaes Donckers jeec 7 ka gld op Lichtmis uit
weyvelt 7 L par. Haaren Belveren etc.
losbaar met 100 gld

's?Hertogenbosch, R.1453
P. Hees, maart - september 1609 24/..

312. 1609 maart sH,R.1453,3
hr en broeder Cornelis van Oisterwijck priester prior des cloosters vander Hemelsche poirte alias Baseldonc in sHertogenbosch c.s. procuratie

313. 1609 april 9 sH,R.1453,20
Jan z.w. Lodewijck Henricx wnd Hueckelem vercoft Jan z. Jan Gerarts Andriess jeec 7 gld op 1 mei uit
stuck ackerlants 2 L lants par. Otw tpl. Hueckelem aende Bruxkens? aldaer t erff Willem van Hout O t erf Goossen Gielis vander Borcht v N erff Goyart Cornelis Hicxpoirs t Z gem. wech
- de helft hem toebehorende in huys schuere gronden hoven ackerlande aan malcanderen aen een placke 5 L par. voorn. onder Hueckelem tpl. Hooch Hueckelem t erff Jan Gielis Pauwels O t v Willem van Houchem? W en N t Z gem. strate
- de helft hem toebehorende in stuck lants deels ackerlant deels groeslant gent den Cloot par. voors. onder Hoochhueckelem t v gem. molenwech O en Z t t erfgen. Arien? Geerarts? van Doiren tot Otw W en N
belast met jeep 5 L rogge reductie aan Wouter Gielis Bysmans? uit het gehele huis en stuxken lants de Cloot
losbaar met 100 gld

314. 1609 april 11 sH,R.1453,29
Herman z.w. Aert Joost van Eersel bij Margriet d.w. Jan de Molder nader verband
Henrick Adriaen van de Voirt wnd Druenen man van Henricxken d. w. Peter z.w. Wouter Heseackers
weyland gent de Nijweye 7 L par. Otw aende Gomelsche strate etc.

315. 1609 april 23 sH,R.1453,45v
Govert en Adriaan zn w. Cornelis Huybrechts bij Mariken Adriaan van Riel 2/4 hen aanbestorven van Adriaen z.w. Willems bij Willem en w. Elisabeth d. voorn. Adriaen van Riell in 1/3 van
- stuxken erffs off blote hofstedeken par. Otw te Karchoven t gem. herbane O t v t voorts erff Embert Henricx Verkuylen rontomme
opgedragen aan Cornelis hun broer z.w. Cornelis Huybrechts en Mariken voorn.
onder conditie off de voors. Adriaen Willems lange buytenslants geweest zijnde ende alsoo voir doot gerekent hier naemaels weder te lande quame oft yemant van sijnen wittige kynderen dat sulx sal sijn dan ten laste van voors. Cornelis Cornelisse

316. 1609 mei 2 sH,R.1453,70v
Huijbert z.w. Adriaen z. Wouter Cornelis vander Mere man van Oeyken d.w. Jan Peeters vercoft Diricken z. Lenerts Janss Roeckerts? wullen laeckenvercoper jeec 7 gld op St Philips en Jacobs apostelen uit
huys en hoff ackerlant en drieslants aen malcanderen 4? L par. Haren aenden Harencant etc.
- stuxken weyvelts 5 L par. voors. aent Holleneynde t erff Aert Henricx W t gem. strate O v N erf Bartholomeeus Lom.. t Z erfgen. Jan Thomassen
belast met 4 L rogge tafel H.Geest Haren uit het huis
losbaar met 100 gld
margo: Gijsbertken d.w. Dierck Lenarts bekent lossing door Herman? Huybert Adriaens proprietaris 2-11-1634

317. 1609 mei 8 sH,R.1453,83v
Lambrecht van den Hoevel z.w. mr Dirix van den Hovell verklaart tbv abdisse des convents vander Cameren bij Bruessell ontvangen te hebben door handen van mr Jan Jorissen van Straesberch 50 ka gld wegens tp van 3 ka gld 10 st jaarl. bij Loeff Janss Bloenarts en Hadewich zijn hvr d.w. Henricx van Elsen in haeren test. beset Mariken d.w. Jan Gijsberts van Elsen nu wnd in voorn. convent welke 3 gld 10 st gespleten uit 17½ gld op Lichtmis uit onderpanden tpl. Donckerling etc.

318. 1609 mei 20 sH,R.1453,96v
Jan z.w. Henricx Henrix van Rijsinghe en Jaexken d.w. Henricx Jan Gerven
land Gestel bij Otw tpl. de Broexij

319. 1609 juni 3 sH,R.1453,141v
Adriaen z.w. Henricx Wouters de Cort wnd Otw
aanstede met een huys daerop hoff ackerlant daeraen 11 L gemeynlijck gent Bleeckman
noch een weylant en heyelant oock aldaer aenliggende par. Gestel bij Otw tpl. aenden Heycant t erff Convent van sinte Clara inde Hintemerstrate binnen sHertogenbossche t erf Jan Antonis Luyten v gem. strate t erf Corstiaen Wouters de Laet
stuxken hoybeempts omtrent 1 buender in voorn. par. tpl. int Catersse Broeck t erff Mariken wede Corstiaen Marcus de Beir t erff des jongen Jans van Diessen mma
stuck moervelts gent het Goor so weye als heye in voorn. par. tpl. aenden Heycant
als Adriaen onlangs bij cope van Jannen Antonissen van Druenen in sch. br. van Gestel opt tprotocol aldaer staende geregistreert maer noch nyet wtgemaict? breeder te sijn begrepen
opgedragen Huyberden Aelbrechts van Doren

320. 1609 juni 22 sH,R.1453,171v
Elias z.w. Henrick Lombaerts
- huys erve hoofken met zijne rechten en toebehoren bvvo aan de kercke omtrent de pastorije t erve Herman Corneliss, Henrick Aerts Roest en erf Aert Wouter Ooms t v gem. Vloetstraete t erve Aert Ooms zoals Elias tussen verkoop en veste vernaderde en opdracht verkreeg van Arnde z. Henrick Lombaerts als momb. 4 onm. krn Elias Henrick Lombaerts bij Catharina d.w. Geerart Adriaen Doiren en ook Aerde bij proc. van Henrick z. Elias en Catharina voorn sch. br. Otw 4-4-1608
opgedragen aan Yeffken hvr Aert Wouter Ooms tbv Dingena wede Niclaes Janss van de Pass

321. 1609 juli 16 sH,R.1453,218
Peter z.w. Jans Mutsarts van Tilborch wedn. Adriana d.w. Aelbert van Doiren afstand van tocht
land de Elsacker in par. Gestel bij Otw tpl. de Heysen etc. aan hr Henrick priester en Engelken zijn zuster krn Peter en Adriana
die aan Geerard z.w. Aelbrechts van Doren

322. 1609 augustus 8 sH,R.1453,259
Aert z.w. Wouter Arts de Molder namens Cornelis z.w. Cornelis Amtonis Aertss
- stuck ackerlants 3½ L bvvo in de Schijve t Thomas Jacops de Loose t erf des Convents van Ow. v H.Geest van Ow. t Z ook aan erf van voorn. H.Geest eenen eckerwech tussenbeide en tot dese erffenis behorende, welk stuc lants te leen van de hertog van Brabant in hun leenhove tot Bruessel
als Cornelis na dood van zijn vader ende eenich sone bij succ.
opgedragen Antonis z. Jan Adriaen Danckeloffs Groys

323. 1609 september 22 sH,R.1453,341v
Gerlacus Ruys z. Henrici namens mgr Adriani de Roma pbr dr med. M.tis imperialis z.w. Adriani de Roma 1 1/4 L rogge in quator modijs siligis in 9 mud 4 L ? als Herman z. Arnoldi Cleynael geloofd had Leonio Raet uit
manso dicto tgoet te Hilt in par. Gestel bij Otw
als Herman tegen Leonis tegen deze pacht van 9 mud en 4 L geaccepteerd had in sch. br. in festo beati Le... martyris anno domini millo tricentesimo nexta? gesimo? ... no
en welke 1 1/4 L Johannes Janss vander Lulsdonck betaalt als man van Adriana d.w. Martini Goyaerts van Elderen
supt dmo Ghisberto de Gestel pbr z.w. Adriaen de Gestel

's-Hertogenbosch, R.1454
P. Hees Bamis 1609 - april 1610 no 25 / 279

324. 1609 oktober 16 sH,R.1454,31v
hr en mr Johan Kievits lic. in de Godtheyt priester en canonick graduaet der cathedrael kercke deser stadt sHartogenbosch z.w. Gielis Kyevits Cornelissen
- stuck heylants 16 L par. Otw aan de Honsberch t t erff der hoeve gent den Honsberch toebehorende jr Lambrecht van Gerwen v O Oisterwijcsche gemeynte t W erff voors. hoeve vanden Honsberch
als Cornelis z. voorn. w. Gielis Kyevits vande andere zijn mede erfgen. van Gielis voor hennen gedeelten is opgedragen geweest en daernae bij voorn. Cornelis tp aan voorn. hr en mr Johan Kyevits zijn broeder sch. br. sBosch
opgedragen Jan z.w. Jan Martens wnd tot Gestel bij Otw

325. 1609 oktober 23 sH,R.1454,44
Jan z.w. Johan Daniels bij Anna d. Eijmberts Toelings ook voor mr Daniel doctor inde medicijnen en Peter zijn broeders en Catharina hun zuster krn w. Jan Daniels en Johanna Toelings (proc. stad Duysberch in land van Cleve 18-5-1593) aan Joseph z.w. Peeter Willems van Delft jeec 50 ka gld op 20 oktober uit
gehele hoeve lants altesamen chijnsgoet par. Gestel bij Otw tpl. overt Water gent Toelingshoeve huysinge alle andere timmeringen ackerlanden weylanden hoylandt heylanden moervelden houtwassen en allerhande rechten en toebehoren tot voors. hoeve gehorende aan een placke als bij Eymbert Toelings eertijts beseten en achtergelaten
belast met jeec 33 ka gld aan rechthebbenden
losbaar met 800 gld
margo: Joseph z.w. Peeters Willems van Delft verrklaart dat Johan z.w. Johans Daniels deze cijns van 50 ka gld gelost heeft 16-1-1618
deselve c.s. op speciaal verband van voorn. hoeve aan Thielman z.w. Jan Thielmans 318 ka gld 15 st
marge: Theodore Smits lic. in de rechten man van jouffr. Maria vande Water zijn hvr verklaart dat Corst Henrick Francken proprietaris van de onderpanden gelost heeft 26-3-1647

326. 1609 november 4 sH,R.1454,64v
Gerard Proeninck van Deventer c.s. deling

327. 1610 februari 18 sH,R.1454,225v
Stephaen z.w. Aelberts Snellen van Swol man van Mariken d.w. Joachim Dirix wede Jacop z.w. Andries z. Gijsbrechts Voss de tocht van Mariken etc.
aan Jan z. Lonis Peeters man van Hillegont haar enige dochter en eenich kynt bij w. Jacop

328. 1610 februari 18 sH,R.1454,229v
Stephaen voorn. de tocht als voor jeep ½ mud rogge uit
1 bunder beemd par. Otw tpl. Riedonck etc.

329. 1610 maart 11 sH,R.1454,291
Dirk z.w. Jacop z. Henric Filters man van Mariken d.w. Jan z. Henrick Willems aan Geerarden van Gerwen ruyterman onder cie curassiers des baenderheere van Grobbendonck jeec 29 ka gld op 11 maart uit
- hoeve lants gent Dirick Jacops hoeve in par. Otw tpl. aende Coestraete huysinge schuere speelhuysken gronden hoven ackerlanden weylanden hoylanden andere lande daertoe en een moervelt houtwasse en alle rehten 3 mudsaet en meer behalve het voors. moervelt samen begrijpende
welke hoeve Mariken is aanbestorven door dood van w. Mariken haar moeder alnade afflijvigheyt w. Henrick z. Willems Henricx van Engelen eerste man van voors. Mariken des voors. Dirix Jacopssens huysvrouw soo hij seede als voorn. hoeve etc. Dieric verkoper en voorn. Mariken zijn hvr is toebehorende als Peeter Pauwels als huerlinc oft pachter is cultiverende
1/7 de voorn. verkoper van sijn selfs wegen toebehorende in de huysinge sydelgange ledige erffenisse oft plaetse ende achterhuysinge met alle rechten gent in den Gulden Rinck in sBosch in de Vistraet etc. naast hoechuysinge en erf Henricxken wede Henrix Wouters van Ravensteyn
belast met diverse chijnsen tot 29 gld uit de hoeve
losbaar met 450 gld

330. 1610 maart 11 sH,R.1454,292
Guiliam van Angelis z.w. Henricx van Engelen bij Maria d.w. Jan Henric Willems alle sijns Guillams mobile erffhaeffelice ende meublicke? erffelijcke goederen pachten en chijnsen hem toebehorende waar ook gelegen in dese stad sBosch of haarder meyerye
onwederroepelijck opgedragen Dierck z.w. Jacops z. Henrick Filters man van Mariken d. Jan Henrix Willems wede Henrick z. Willem Henricx van Engelen moeder van Guiliam

331. 1610 maart 27 sH,R.1454,335v
Henricus z.w. Henrici z.w. Henrici van den Hovel ook voor broers Willelmi et Rodolphi 20 L rogge als Arnoldus Johannes Willelmus en Geerarda Gertrudis krn w. Arnoldi de Laerhoven aan Henrici z.w. Willelmi van Beverdyc op Lichtmis uit
- prato dicto Paerbeempt par. Haren inter comm. viam dictam die Ossevoirt
- 3 L terre als voor
- petia terre pascalis dicta de Gevershoff als voor t plateam die Geverstraet t krn Rudolphi Peyenborch
- petia terre die Biestacker als voor t krn Arnoldi de Laerhoven t Elisabeth wede Arnoldi Hacken en krn
- petia terre dictam Bremacker als voor t krn w. Arnoldus van Laerhoven t erf dat Santstuck als voor t Elisabet en haar krn voorn. t Henrici Steenwech
- bonario terre mericalis par. Otw in die Winckel t erf domus sororum in Buscoducis t erf Joannis de Haren
volgens sch. br. 26-8-1503
jeep 2½ mud rogge als Arnoldus de Laerhoven z.w. Arnoldi geloofde aan Henrico z.w. Willelmi van den Beverdijc uit
- domo area orto etc. 13 L in par. Haren tpl. aen de Gever t gem. van Haren en? Laurentius de Laerhoven t Jutte d. w. Arnoldi de Laerhoven
- petia terre arabilis den Berenacker 8 L t erf van Jutte voorn. t Arnoldi Steewech en Wolteri Peynenborch z.w. Petri
- petia terre dicta een eussel in par. Otw t aquam dictam Moelenloop t erf Adriani Syen sch. br. 9-4- feria tertia post dominica palmarum 1470
nog een mud rogge en ½ zester[?] als Jutta d.w. Arnoldi de Laerhoven z.w. Arnoldi verkocht aan Henrico z.w. Willelmi van den Beurdijck man van Yde d.w. Arnoldi de Laerhoven op Lichtmis uit
- petia terre de Breemacker 4 L in par. Haren bij Otw t Arnoldi de Larhoven broer van Jutte t erf w. Laurenty de Laerhoven
petia terre partum arabilis partum pascalis als voor erf van voorn. Arnoldi van Laerhoven t erf erfgen. w. Heilwigis Moeytiens et com. plateam dicta die Gruenstrate volgens sch. br. 12-5-1472
supp. Henrico z.w. Michaelis Dirix de Empel

332. 1610 april 8 sH,R.1454,370
Aerdt z.w. Wouter van Eerssell, drapenerder
- de gront van een afgebrande hoffstadt en hoff met de rechten en toebehoorten, ½ L, prochie Otw in of omtrent het middell van de vryheyt t O Joachim Jan van Esch t Z erve Elis Willems v N erve Michiel Swaens t ZW gem.straat
opgedragen aan Eymberden Goyarts Emmen
belast met 1 malder rogge tafel H.Geest Oisterwijk; jeec 1 st St Cathelijnenbroederschap aldaer; 1½ R Otw dijk Oisterwijkse dijk

333. 1610 april 15 sH,R.1545,371
Jacop z.w. Jacops van Geffen
- hoffstadt en hoff daer het huys op verbrant is eertijds bvvo in de Kercstrate t Michiel Huyberts t erfgen. Jan Henricx Smolders v gem. Steenstrate t erf des pastorye der KvOw.
opgedragen aan Thomas z.w. Jan Janss van de Wiel
belast met 1 malder rogge H.Geest; 14 st 1 oort pastorye voirs.

1610 april 15 sH,R.1454,372
Jan z.w. Denis Pauwels man van Margriet d.w. Jan Jacops verkocht aan Jan z. Jan Andriessen jeec 10½ ka gld op 1 april uit
- huys schuere hoff ackerlant groeslant aen malcanderen uitgenomen datter de gem. strate tussenbeide streckt 15 L par. Otw tpl. Heukelom t erf Henric Adriaens Henric Loomans de Molder O t erf Jenneken wede Lenerts Henricx de Ruyter W v Goossen van der Stegen t gem. strate
ende voors. erve schuer en ackerlant daeraenliggende sijn gelegen t erf wede Willem van Hout t erfgen. Leonarts Huenen voorts aan alle canten
belast met 10 L rogge red. Jenneken Lonis; pacht van 9 L rogge red. sekere burse of beneficie daer Cornelis Jan Jacops rijder? rentmr aff is
losbaar met 150 gld
margo: Albert z.w. Jans Andriesse namens Maria d. Frans Willems wede Johan Andriesse zijn moeder verklaart dat Jan Mathijssen van Esch gelost heeft 31-3-1649

's-Hertogenbosch, R.1455
P. Hees april - Bamis 1610 26 / 280

334. 1610 april 20 sH,R.1455,11
Jan z.w. Gijsbert Covels
stuc ackerland en weylant aen malcanderen 4 L par. Otw aende Creytemolen

335. 1610 april 23 sH,R.1455,25
Jan z.w. Jan Michielse bij Maria d.w. mr Henrick de Loie? apothecaris bij mr Henrick en w. Elisabeth d.w. Jacob Hermans bij Dirixken d.w. Willems Keympen ook voor Maria zijn moeder (proc. Dordrecht) 1/8 in 20 L rogge uit
- huys hof en stuc lant daeraen par. Otw tpl. Huyckelem t erff Aert gent Willen en Peter gen. van de Woude t erf Jan gen. vanden Woude en Jan gen. Buckincx
- stuxken beempts aldaar t erff Henrix Noeden Jacops t erf Jan gen. Buckincx en Jan vanden Woude
- stuc lants 4 L tpl. voors. tpl. Deysche t erf Evert van de Water t erff Ambrosius z.w. Jan van der Stegen
welke pacht Jan en Frans gebr. zn w. Peeter Sonmans en Margriet en Anthonis Hoes Huybrechts man van Aleyt d. voorn. Peeter en Margriet en voor Willem en Peeter en Maria krn voorn. Peeter en Margriet opgedragen Dirixken d.w. Willem Keymp wede Jacob Hermans 29-10-1545
en na dood Dirixken aan Jan in voorn. qualiteyt
opgedragen aan Dirick Aerts Toelinck tbv Maria d.w. Johan Geerarts vanden Berge bij w. Maria d. voorn. Aerdt Toelinck

336. 1610 april 28 sH,R.1455,29
Cornelis Jansse drapenier sBosch namens Baltasar van Werielinchoven Jans brouwer in stad Gorinchem en Grietken Petersdochter zijn hvr die eertijts tot eenen echten man gehadt heeft Jannen Wijnants Verheyden zaliger (proc. stad Gorcum) de tocht van Grietken als wede in
- 1/3 van stuck ackerland int geheel 3 L zaylants par. Otw inde Schijve aen sConincxeijck aldaer t N de Karchoven t Z erve Eelken wede Adriaen Komens v gem. strate t sekeren pat en Thomas de Losens lant oft die alomme anderssints met recht daer aen naest gelant is oft gelegen mocht sijn
als Jan Wijnants Verheyden van zijn zijde ten houwelijk had aangebracht en also voir derffrechte vervallen en te comen staen doir de doot der voors. Grietken als tochteresse op Elisabeth d. voorn. Wijnant Verheyden mits dat het eenich kint [= erfgename] w. Jan en Grietken
opgedragen voors. Elisabeth d. Wijnants Verheyden als naeste erfgen. voors. Jan Wijnants haar broer
waarna Elisabeth d. Wijnants Verheyden wede Evert z. Wouter Heymans haar eerste man dit 1/3
opgedragen Wijnanden haren soon bij voorn. Everarden haar man en dat tot onderstant des toecomende houwelijck van Wijnant haar zoon
marge: Wijnant voors. z.w. Evert Wouter Heymans bij Elisabeth d. Wijnant Verheyden dit 1/3
opgedragen Wijnant Cornelis wullenlaeckenvercoper tbv Wouter sijns opdragers broeder z. Elisabeth en w. Evert
mede bekent voors. Wijnant opdrager met Jan Jans Rutten drapenierder als vader van Sophia zijn dochter hvr voors. Wijnant dat door Wouter zijn broeder is betaald 25 ka gld [datum niet op film]

337. 1610 mei 4 sH,R.1455,41
Alsoo Guillam dAngelis gecoft hadde van messiere Hugue Melling ridder heere van Illoes Hamel Horconville etc. en vr. Margareta Le Vassair zijn hvr
- seker hoeve lants tot Otw de voors. mr Hugues en zijn hvr toebehorende mair noch nyet getransporteert geweest sijnde aen de voors. Guillam dAngelis
ende also daernae Adriaen z. Joost Henrix Moonen de voors. hoeve den selven Guillam dAngelis voor sch. sBosch vernaderd
ter saicken van welcke naderscap swaer process geresen geweest zijnde ierst tussen de voorn. Adrianen Joosten en nae sijn afflyvicheyt Catharina sijne weduwe ter eene en vorn. Guillam taz
welk proces bij accoord en middelinge vande goede heeren rechtsgeleerden is ternedergeleeght zodat de hoeve zoude blijven aan voorn. weduwe en krn Adriaens Joost Moonen mits dat deselve Adriaen in sijn leven vande voors. hoeve nae de voors. vernaderscappe de transporte vercregen hadde sch.br. sBosch 5-4-1610
ende also daernae sekere versche en swaericheyt gescapen was op te rysen tussen Jan z. voors. Joost Henricx Moonen t.e. en voors. Catharina wede Adriaen Moonen en de momb. van haar krn t.a.z. allegeren de voors. Jan Joost Moonen dat hij mitten voors. Adrianen Moonen sijnen broeder enige adconinuctie? soude hebben gehadt int vernaderscappe der voors. hoeve ende ter oirsaicke van dien twee male op syns selfs costen tot Betuynen gereyst geweest sijnde ende groote moeyten ende verlet dair inne gehadt
soo is gestaen voors. Jan z. Joost Moonen ende heeft mits desen van sijne actie en pretentie van actie mitsgaders opte voors. hoeve ende op allet recht dat hem en sijne erfgen. daerop soude mogen competeren tbv voors. Catharina wede Adriaens Moonen en hun tsamen verweckte krn mits desen vertegen
en Jan verklaart van de wede en de momb. een som geld ontvangen te hebben van 100 ka gld waarmee hij voldaan is

338. 1610 mei 25 sH,R.1455,95
Adriaen z.w. Lambert Sijmons wnd Berckel vercocht aan Jan z. Jan Joosten van Enschot tbv hr Aerdt Swaens priester z.w. Nicolaes Aertss jeec 6 ka gld 5 st op Pinxten uit
- huyse erve andere timmeringe daarbij cruythoff coolhoff boomgart groeslant malcanderen aen een plack aenliggende 9½ L par. Otw tpl. Huyckelem aende Creytenheyde t deselve heyde t v erve Adriaen z. Michiel Corneliss t gem. molenstrate aldaer
belast met de grondcijns van ½ st aan de hertog van Brabant; cijns 7 gld aan Thomas vanden Heuvel; cijns 7 gld aan Jan Andriessen van Heze de jonge
losbaar met 100 ka gld

339. 1610 mei 27 sH,R.1455,103
Herman Antonis van der Molen wnd stad sBosch last van de predicaren des convents binnen stad sBosch met consent van haeren provinciaal
9 mergen wey en saylant te Otw. aan de Achterdijk int Weer van Willem Jans de Haen t O Herbert Jacops t W erfgen. Jan Dirix van Ziericzee v achterdijck t eersten dwaerssloot over de Broecgraeff toe mitsgaders stegen wegen weteringe en ander sgeenen lants
vercoft Lieven Geerarts van Ziericsee zonder verdere lasten behalve ½ toers? sjaers te leveren aan de kercke van Otw in sch br stad Gorinchem
so is gestaan voorn. Herman Antonissen van der Molen namens voors. convent om de cooper te voldoen sekere clausule
zekerstelling

340. 1610 mei 28 sH,R.1455,108v
Catharina wede Adriaan Joost Moonen met assistentie van Steven z. Aelberts Snellen (test. van Adriaen voor hr Peter van Vladeracken pastor der kercke van St Peeter tot Orschot 19-1-1609)
- een afgebrande hofstadt of erffenis met alle de materialen daerop liggende bvvo op den Dijck t Z Jan Cornelis Bertens t v N Jan Dominicus Gijsen t gem. straat
opgedragen aan Joirden Janss de Greeff
belast met 5 oort stuiver aan Corstiaen Laureyns van Ravensteyn

341. 1610 juni 12 sH,R.1455,142v
Jan z.w. Denis? Pauwels en Adriaen z.w. Lenart Dirix? beiden wnd Huyckelom vercocht aan Cornelia d.w. Adriaen van Dijck wede Jan Jans van Geldrop t.t. en Jan en Ariaenken onbej. krn voorn. Cornelia en Jan t.e. jeec 20 florijnen ka gld op 12 juni uit
- stuc weylants den Halder 6 L des voors. Jan Denijs in par. Otw tpl. Huyckelem t heer van Yseren O t erf Peter Bernarts Gijsen W v Z erfgen. Jan Joosten t N erf Goossen Gielis van der Borcht
- stuc ackerlant gent den Cloot van voorn. Adriaen Lenarts 7 L tpl. voors. t erf Henrick Adriaen Loomans W t ander erf voors. Adriaen Lenarts N v t Z en O gem. wech
belast met de grondcijns van 1 st 2 denier aan de hertog uit het eerste weiland en pacht van 8 L rogge red. uit het leste land
losbaar met 300 gld
marge: Adriaen Jan van Geldrop momb. onbej. krn w. Jan Jans van Geldrop zijn broer verklaart lossing door Jan Denys Pauwels 15-9-1612

342. 1610 juni 19 sH,R.1455,163
alsoe Steven z.w. Aelberts Snellen namens heer Hughe van Mellin ridder heere van Illyes van Hauwe Hausville etc. en vrouwe Margarite le Vasseur zijn hvr erfgen. mr Peeter Cornelis raidt van Arthoys en vr Jacqueline Moonen zijn hvr grootouders van vr. Margarite en alsoe erfgen. mr Jan Moonen
een hoeve lants eertijds voorn. mr Jan Moonen toebehorende in par. Otw. aen die Coestrate had opgedragen aan Adriaen z. Joost Moonen in libr. 9-10-1607
soo is gestaen Catharina wede voorn. w. Adriaen Joost Moonen met assistentie van voorn. Steven z. Aelbert Snellen (test. van Adriaen voor hr Peeter Christoffels van Vladeracken pbr pastoir kerk St Peters tot Oirschot 19-1-1609)
- perceel of stuck acker in een acker gent de Grootten acker tot voors. hoeve behoord hebbende zoals afgepaald 7 L 33½ R par. Ow. t W ander perceel ook in den voors. Grooten acker 8 L 36½ R nu bij Lambert Geerits van de Ven t ander perceel acker 10 L 14 R ook in voorn. Groten acker nu bij Jan Adriaen Goitscalx gekocht v N gem. strate t op een paal aldaar ingesteken staande en voorts erfgen. Diercx Jacops Filters van den Bosch
aan voorn. Jan z. Adriaen Aerts Goitscalcx
belast met 15 L rogge aan altaristen tot Otw.; gedogen van voetpad over dit perceel en overtocht voor degenen die ook een perceel uit de hoeve gekocht hebben daar omtrent gelegen

343. 1610 juni 19 sH,R.1455,164
item
- perceel of stuk acker in de Groten Acker behoord hebbende totter voors. hoeve par. Ow. 10 L 14 R t W perceel akker ook in voorn. Grote Acker nu gekocht bij Jan Adriaen Aert Goitscalcx t O gemeynt van Haaren v N gem. strate t erf Dierck z. Jacop Filters van den Bosch en de wede Adriaen Antonissen
aan voorn. Jan Adriaen Aert Goitscalcx
belast met 20 L rogge aan de altaristen KvOw.

344. 1610 juni 19 sH,R.1455,164
item
- een halve beemd totte voors. hoeve behorende jaarlijks rijende tegen dandere helfte par. Ow. tpl. achter de Borcht aan de Hoilenstroom, deze helve beemd 4 L 16 R t W Aelken Jan Thomas t O andere beemd van voorn. Catharina verkoopster v Z erf Adriaen Cornelis t aan de rivier aldaar
aan Jan Adriaan Aert Goitscalcx
belast met 1 malder rogge aan rentmr jr Godefroy Abslons; en recht van wegen voor enige percelen uit voorn. hoeve die nootelic hierover souden moeten wegen
waarna Jan z. Adriaen Aert Goitschalx gelooft an Catharina t.t. en de krn t.e. 321 ka gld
margo: Catharina met Jan Lonis Peters als momb. bekennen betaling 18-6-1614

345. 1610 juni 19 sH,R.1455,165
item
- eenen beempt totter voors. hoeve gehorende par. Ow. 6 L 6 R t W erf karthuizers tot Colen t O Aelken Jan Thomas mma v N riviere t erf Corstiaen Laureys van Ravesteyn
aan Arden z. Henrick Aerts voor de helft en Willem Joost Antonissen de andere helft
belast met recht van weg voor andere percelen uit voors. hoeve gekocht

346. 1610 juni 19 sH,R.1455,165v
item
- eenen beempt gent den Goossens beempt totte voors. hoeve gehoord hebbend par. Otw. 5 L 9 R achter de Borcht t een halve beempt ook tot voors. hoeve nu Jan Ariaen Goidtscalcx t erf Adriaen de Molder v N riviere t erf vrouwe van Helvoirt
aan Janne z. Willem Ariens
belast met recht van wegen voor kopers van andere percelen uit voors. hoeve voor zover nodig
waarna Jan z. Willem Ariens gelooft aan Catharina c.s. 133 ka gld 15 st

347. 1610 juni 19 sH,R.1455,166
item
- een heyvelt totte voors. hoeve par. Otw. achter den Emelaer 9 L 24 R t W Jan Adriaen Hermans t O Tonis Wouters of sijn suster v Jan Adriaen Hermans t Jan Laureys
aan Andries z.w. Peeter Jacops van der Voirt
belast met de grondcijns zover die hieruit betaald moet worden; recht van wegen voor kopers van percelen uit voors. hoeve die hier noodzakelijk over moeten

348. 1610 juni 19 sH,R.1455,166v
item
- den blooten gront of bloote erffenis van den huyse schuere schop totten voors. hoeve behoord hebbend met den boomgaert daeraenliggende par. Otw. 6 L 19 R t O Dirk Jacops Filters van den Bosch t W stuk land gent de Hooge weye ook tot de hoeve behoord hebbend v de gem. straat zuidw. tot op de Leege Beemdekens ook tot de hoeve behoord hebbend nu gekocht bij Dirck Jacop Filters voors.
aan Henrick z. Anthonis Henricx
belast met 1 malder rogge godshuis van Corstendonck; recht van laten wegen hierover van de voorn. 2 beemdekens nu de voors. Dirc Jacops Filters en ook wegen voor wie enig perceel van deze hoeve gekocht heeft en hier noodzakelijk over moet
waarna Henrik gelooft aan Catharina c.s. 163 ka gld 15 st

349. 1610 juni 19 sH,R.1455,167v
item
- eenen acker lants tegenwoordig groes tot voors. hoeve 3 L par. Ow. t W erf Corstiaen Laureyns van Ravensteyn t O wede Tomas Jacops van Riel v gem. straat noordw. op t erf voors. Corstiaen
aan Jan z. Willem Ariens
belast met 1 zester rogge pastoor van Ow.; en hierover te laten wegen als voor

350. 1610 juni 19 sH,R.1455,168
item
- eenen camp lants gent het Leech Beestenvelt ook totter hoeve gehorende par. Otw t O land gent Deeckensbroeck ook tot de hoeve nu gekocht door Jan Anthonis Willems t W den dijck aende Bansbrugge v Z aende Hoogen Stroom aan erfgen. Corst Laureys van Ravesteyn in dien verstande dat het hoil van de graft aan de oostenzijde gelegen blijft toebehoren tot den Leeghen Beestenvelt
met recht van wegen over den Molendijck aldaer
aan Cornelis z. Bartholomeeus Beckers
belast met jeec 1½ st 3 p aan de abt van Tongerloo; gedogen hierover te laten wegen als voor
de mondelinge toezegging aan Cornelis van de gehele hoeve door Adriaen Joost Moonen in bijwezen van Geerart Artss vanden Wiel Thomas de Loose en Jan Peynenborchs als getuigen wordt door Cornelis tbv Catharina en haar krn afstand gedaan

351. 1610 juni 19 ? sH,R.1455,168v
item
- perceel of stuck ackerlants 7 L 32 R in een akker gent de Grooten Acker tot voors. hoeve t W een hoogen graft daer op een hegge is staande t O perceel acker vor in den voors. Grooten Acker gelegen zoals afgepaald nu gekocht bij Lambrecht Geerits van de Ven v gem. strate en eenen hogen wal oic bepoet met een hooge hegge en ackerwech daertussen beyde liggende noordw. op t erfgen. Jacop Stijnen
aan [leeg]
belast met 1 malder rogge H.Geest Ow.; en hierover laten wegen als voor
[niet gepasseerd]

352. 1610 juni 28 sH,R.1455,169v
alsoe Steven z.w. Aelberts Snellen namens heer Hughe van Mellin ridder heere van Illyes van Hauwe Hausville etc. en vrouwe Margarite le Vasseur zijn hvr erfgen. mr Peeter Cornelis raidt van Arthoys en vr Jacqueline Moonen zijn hvr grootouders van vr. Margarite en alsoe erfgen. mr Jan Moonen
een hoeve lants eertijds voorn. mr Jan Moonen toebehorende in par. Otw. aen die Coestrate had opgedragen aan Adriaen z. Joost Moonen in libr. 9-10-1607
soo is gestaen Catharina wede voorn. w. Adriaen Joost Moonen met assistentie van voorn. Steven z. Aelbert Snellen (test. van Adriaen voor hr Peeter Christoffels van Vladeracken pbr pastoir kerk St Peters tot Oirschot 19-1-1609)
- perceel of stuc ackerlants in den Grooten Acker totter voors. hoeve gehoord hebbende par. Otw 8 L 36½ R zoals afgepaald t W ander perceel in den Groten Acker nu gekocht door Herbert Jan Smits t W [=O] ander perceel of akker in voors. Grote Acker 7 L 33½ R gekocht bij Jan Adriaen Goitscalx v gem. strate lijndrecht noirtwaerts op tot een elsenhegge en voirt neffen deselve hegge tot erff Dirc Jacops Filters van den Bosch
aan Lambrecht Geerits van de Ven
belast met 1 malder rogge Groot Gasthuys sBosch, gedogen van voetpad erover en ev. te laten wegen als voor
waarna Lambrecht 214 ka gld gelooft
marge: Hendrik Denis? man van Anna d.w. Jan Hendrick? Molengraeff bij Maria d.w. Anthonis Schenckels verklaart voldaan te zijn door Anthonij Aert Lombertss 28-11-1672

353. 1610 juni 28 ? sH,R.1455,170
item
- stuk akkerland gent de Cleynen acker par. Otw. tot de hoeve behorende 9 L 44 R 4 voet t W wede Thomas van Riel t v t voorts rondomme gem. straten
[niet doorgegaan]
belast met pacht van 1 mud rogge aan den goidtshuys van Corstendonck en hierover te laten wegen als voor

354. 1610 juni 28 ? sH,R.1455,170v
item
- twee beemdekens par. Otw. in de bevonden grootte 5 L min 6 voeten tot voors. hoeve gehoord hebbende achter de grond van den huyse ende boogaart der hoeve voors. t selve bogaert suytwaerts op tot de gem. water aldaer vlietender t O erf Dirck Jacops van den Bosch alias Filters t W beempt gent Luyparts beempt, met recht van wegen over voorn. bogaert
aan voorn. Dirck Jacop Filters van den Bosch
belast met recht van wegen als voor
[geen datum ?]
Dierck Jacops gelooft [niet ingevuld!]

355. 1610 juni 28 ? sH,R.1455,171v
item
- eenen beempt gent den Luypartsbeempt 5 L 1 R tot Otw. aen de Molenstroom tot voors. hoeve behoord hebbende t O twee beemdekens ook tot de hoeve behoord nu gekocht bij Dirck Jacop Filters van den Bosch t W gem. wech daer dese Luypartsbeempt door uit zal wegen v Bogaert van de hoeve suytwaerts op tot gem. water aldaer
[niet doorgegaan]
belast met recht van wegen hierover als voor

356. 1610 juni 26 sH,R.1455,172
alsoe Steven z.w. Aelberts Snellen namens heer Hughe van Mellin ridder heere van Illyes van Hauwe Hausville etc. en vrouwe Margarite le Vasseur zijn hvr erfgen. mr Peeter Cornelis raidt van Arthoys en vr Jacqueline Moonen zijn hvr grootouders van vr. Margarite en alsoe erfgen. mr Jan Moonen
een hoeve lants eertijds voorn. mr Jan Moonen toebehorende in par. Otw. aen die Coestrate had opgedragen aan Adriaen z. Joost Moonen in libr. 9-10-1607
soo is gestaen Catharina wede voorn. w. Adriaen Joost Moonen met assistentie van voorn. Steven z. Aelbert Snellen (test. van Adriaen voor hr Peeter Christoffels van Vladeracken pbr pastoir kerk St Peters tot Oirschot 19-1-1609)
- eenen beempt gent de Hooge weyde 5 L 12 R tot voors. hoeve behoord hebbende par. Otw. met den dobbelen graft rontsomme met de hoill t O boomgaert der voors. hoeve t W gem. Broeckwech v gem. straat suytwaerts op tot eenen beempt oic totter hoeve behoord hebbend nu gekocht bij Jan Dominicus
aan Adriaen Cornelis van Buerden
belast met de grondcijns van 4 of 5 st en gedogen te wegen als voor

357. 1610 juni 21 sH,R.1455,172v
alsoe Steven z.w. Aelberts Snellen namens heer Hughe van Mellin ridder heere van Illyes van Hauwe Hausville etc. en vrouwe Margarite le Vasseur zijn hvr erfgen. mr Peeter Cornelis raidt van Arthoys en vr Jacqueline Moonen zijn hvr grootouders van vr. Margarite en alsoe erfgen. mr Jan Moonen
een hoeve lants eertijds voorn. mr Jan Moonen toebehorende in par. Otw. aen die Coestrate had opgedragen aan Adriaen z. Joost Moonen in libr. 9-10-1607
soo is gestaen Catharina wede voorn. w. Adriaen Joost Moonen met assistentie van voorn. Steven z. Aelbert Snellen (test. van Adriaen voor hr Peeter Christoffels van Vladeracken pbr pastoir kerk St Peters tot Oirschot 19-1-1609)
- stuck ackerlants tot voors. hoeve behoord hebbende 4 L par. Otw. in de Harense ackers t O gem. wech t N erf Adriaen z. Adriaen Willems v W erf Huybert Wouter Maes t Z Antonis Emmen
aan Gerard Aerts van den Wiel
waarna Geerart gelooft te betalen 100 ka gld
margo: Steven Aelberts Snellen bekent dat Geerart betaald heeft 23-11-1610

358. 1610 juni 28 sH,R.1455,192v
also Hanrick Jacops van Aelst had gelooft Amelis Reymbouts 3 ka gld op Lichtmis uit
huys schuer hoff erffenis in par. Gestel bij Otw op Haechhorst etc. sch. br. Gestel bij Otw 2-6-1550
zo is gestaan Leonora d.w. Jan Jacops van den Kerkhoff bij w. Agnees d.w. mr Cornelis van Nerven van voorn. mr Cornelis en w. Lenaertken d.w. Amelis Reymbouts deze 3 ka gld opgedragen aan Geerarden Janss vanden Wiel tbv tafel H.Geest in sBosch

359. 1610 juli 1 sH,R.1455,200
alsoe Steven z.w. Aelberts Snellen namens heer Hughe van Mellin ridder heere van Illyes van Hauwe Hausville etc. en vrouwe Margarite le Vasseur zijn hvr erfgen. mr Peeter Cornelis raidt van Arthoys en vr Jacqueline Moonen grootouders van vr. Margarite en alsoe erfgen. mr Jan Moonen
een hoeve lants eertijds voorn. mr Jan Moonen toebehorende in par. Otw. aen die Coestrate had opgedragen aan Adriaen z. Joost Moonen in libr. 9-10-1607
soo is gestaan Catharina wede voorn. w. Adriaen Joost Moonen met assistentie van voorn. Steven (test. voor hr Peeter Christoffels van Vladeracken pbr pastoir kerk St Peters tot Oirschot 19-1-1609)
- eenen beemd gent Deeckensbroeck 18 L 29½ R tot de voors. hoeve behoord hebbende par. Otw. t Carthuysers Coelen t camp lants gent het Ledigh Beestenvelt nu toebehorende Cornelis Bartholomeus v N gem. reviere t Molendijc met recht van wegen over voorn. molendijc
overgedragen aan Jan z. Anthonis Willems
belast met cijns van 20 of 21 st aan Corstiaen Laureyns van Ravensteyn; de hoil van de graft aan de westenzijde blijft het ledigh Beestenvelt toebehoren; en laten wegen aan andere kopers van percelen uit voors. hoeve voor zover nodig
Jan z. Anthonis Willems gelooft 267½ ka gld
margo: betaald aan Steven Aelberts Snellen 4-6-1616

360. 1610 juli 6 sH,R.1455,203
Wouter Huybert Maes wnd Otw. aan Willem Dircx van Herssel, Jacop Huyberts van Liebergen en Marten Aert Cornelis van Horenbeeck regenten of meesters des blocks der huysarmen van de Vuchterstraet in sBosch een jeec 14 ka gld op 6 juli uit
- stuk akkerland gent de Negen Lopensaet 9 L par. Otw achter de wyntmolen aldaar t Jan Adriaans van Haren t erf altaar St Catharina KvOtw v gem. heerbaan t een ander gem. heerbaan
- huys erve hof 1 L par. voors. aen de Bossche Baan aen den dreyboom aldaer t t gem. baan v gem. straat t gem. ackeren
belast met jeec 3½ gld Crispijn? Gijsberts van Moll; jeec 30 st H.Geest tot Helvoirt uit het stuk land en uit het huis 14 st H.Geest van Haren
losbaar met 200 ka gld
margo: gelost 3-7-1619

361. 1610 juli 28 sH,R.1455,245v
Govart Sonnemans z.w. Jacop Sonnemans bij Anna Pels ook namens Elias Pels broer van Anna wede voorn. Jacop Sonnemans (proc. Rotterdam) tocht van Anna in jeep 20 L rogge op Lichtmis uit
- huys erve hoff stuck lants daeraen 3 L eertijts Niclaes van Aerle in par. Otw tpl. Huyckelem t erf Aert gent Willen en Peter gent vanden Woude t erf jan gent vanden Woude en Jan gent Buckinc
- stuck beempts aldaar t erff Henric gent Noeden Jacops t erf Jan gent Buckinc en Jan vande Woude voorn.
- stuck lants 4 L tpl. voors. tpl. Duysschot t erf Everart vande Water t erf Ambrosius z.w. Jan gent vander Stegen
welke gehele pacht van 20 L Henrick z.w. Aert gent Andriessen verkocht aan Jan en Henrick krn Bernarts gent de Metselaer z.w. Jan gent Bats van Ophoven sch. br. 27-6-1452
aan krn voors. Anna en Jacop
zo is gestaan Govart Sonnemans z. Anna en w. Jacop ouder dan 24 jaar ook voor broers en zusters het voorn. 1/4 in de pacht van 20 L opgedragen aan Jacob Henricx vanden Leemput man van Christina d.w. mr Henricx van den Hovell
margo: Willem Sonnemans z.w. Jan Sonnemans bij w. Peeterken d.w. Jacops Hermans van Bergen ook voor Peeter Sonnemans z. Jan z. voors. Jan Sonnemans en Peterken (proc. Rotterdam) verklaart dat onder het tp van het 1/4 in 20 L is begrepen 2/3 int selve 1/4 welke 2/3 hebben toebehoord hem Willem Sonnemans en voorn. Peeter zijn broer die zij verkocht hadden aan voorn. Govart Sonnemans maar ongevest gebleven 16-7-1613

362. 1610 augustus 7 sH,R.1455,264v
Henrik en Jan zn w. Jan Aartsen bij w Heylwich wede Jan Willems
- 2/3 in 1/4 in hoefken lands par. Otw tpl. Huyckelom van huysinge schuere gronden hoven aanliggend ackerlant aan malcanderen geheel 22 L
stuck ackerlants 4 L aldaar
waarvan 3/4 competeert Jan z. Jan Andriesse man van Maria d. Franchoys Willems secretaris stad sBosch broer van voorn. w. Jan Willems
welk hoefke met alle rechten een gent Eymbert z. Jan Lamberts in gebruik heeft
opgedragen voors. Jan z. Jan Andriessen van Hese man van voors. Maria d. Franchoys Willems voors.
Marike d. Henricx Verschuyl z.w. Gerarts Verschuyl bij Henrick en w. Christina d.w. Jan Aerts bij Jan Aerts en w. Heylwich tev. hvr en daarna wede Jans Willems ouder dan 24 jaar 1/3 in 1/4 als voor aan Jan Andriessen de jonge man van Maria d.w. Franchoys Willems secr. sBosch broer van voorn. w. Jan Willems 16-7-1611

363. 1610 augustus 12 sH,R.1455,271
Mathijs z.w. Adriaan van Waelwijck wnd Otw. verkocht aan mr Laureys Huybrechts tbv Jan z. Jan Andries van Heze jeec 3 ka gld op OLVr Hemelvaart uit
- huys erve hof en ledig erf daarneven ½ L par. Otw aan de prochiekerke t de schoill was van Jacop Donck binnen sBosch t gem. herbane van Antwerpen v Kerckhoff t gem. herbane gent de Hoochstrate
belast met 8 ka gld aan de kerk van Otw; 3 gld Thomas van den Hovel
losbaar met 50 ka gld
margo: 1-6-1616 Lambert Peter Tijs Vuchts gelost bij Dierck van Kessel tbv Johan van Achelen zijn schoonvader

's-Hertogenbosch, R.1456
P. Hees, Bamis 1610 - maart 1611 27 / 281

364. 1610 november sH,R.1456,53v
Jacob Proeninck van Deventher
item fol 54v

365. 1610 november 23 sH,R.1456,83v
Johannes z. Adriani Geerarts wnd Gestel bij Otw man van Petra d.w. Huberti Janss vendt domino Gijsberti Adriani de Gestel pbr tbv rectoris protempore altaris beati Anthonij abbatis sancti Sebastiani martyris et beate Catharine virginis et martyris in capella in Berkel par. Otw jeec 4½ ka gld St Maarten uit
huis etc. 3 L par. Gestel bij Otw juxta plateam dicta de Hovelstraet t kartuizers van Keulen

366. 1610 december 10 sH,R.1456,118v
Peter z.w. Cornelis Janss van Buerden wedn. Cornelisken z.w. Cornelis Pauwels afgang tocht
huis etc. 5 L par. Tilborch tpl. Oerl
aan zoon Cornelis en Goyaert z. Aert Huyberts man van Catharina zijn dochter ook tbv Peeter ook zoon

367. 1610 december 16 sH,R.1456,127v
Herman z.w. Aerts Joosten van Eerssel bij Aerden en w. Margriet d. Jan Hermans bij w. Jenneken d.w. Goyaert Starts voor de helft van 3/4 Jan en Fransken krn Jacobs z. Frans Beyharts bij w. Godefrida d.w. voorn. Jan Hermans de Molder voor de andere helft in die 3/4 en Adriaen van Geldrop namens Gommaer en Wouter zn w. Wouter Gommarts Wouters bij Wouter Gommarts Wouters en w. Margriet d.w. Jacop Jan Stijnen bij Jacop en w. Adriana d.w. Jan Hermans de Molder (proc. sch. Castele 10-10-ll. ook voor Jacop hennen brueder rest. 1/4
- affgebrande hoffstede met een kelder daerin liggende en materialen van stenen daarop wesende, was woonhuys hof put achterhuys, brouwhuys en groten hof after daeraen liggende nu groese wesende bvvo t tevoren hr Benedictus Heyen nu zijn erfgen. t tevoren Dirc de Loose, daerna Thonis Jan de Loose, nu Jan sone w. Cornelis Vendicx v gem. strate t erff mr Philips Lintermans item erfgebruyck van eenen wech van 8 voeten breet om vander voors. hoffstadt ende hove te mogen gaen staen vande beesten stauwen achter vuyt tot den wagenwech toe aldaer liggende lopende naer Kaerchoven volgens sch. br. Otw
opgedragen aan Jan sone w. Cornelis Vendicx
belast met 1 mud rogge red. op Lichtmis aan de tafel van de H.Geest tot Otw; 1 R dijk Otw. dijk
margo: nadert Jan z. voors. Hermans z. Arts van Eerssel bij Aerde en Margriet d. Jan Hermans de Molder 26-4-1611
Jan z. Herman Arts de Molder consenteert met consent van Herman zijn vader is deze vernadering gecasseerd 6-2-1612

368. 1610 december 18 sH,R.1456,130v
Peeter z.w. Aert van Helmont wnd Otw. aan Jan z.w. Aert mr Goyart Kemp jeec 14 ka gld op St Thomas uit
- huys van 3 gebonten ende een sydelgebont tot een keldercamere gemaect sijnde dit huys voer met eenen steengevel opgemaict henne gronden en aengelage en gerechtigheden daertoe bvvo tegenover den Segelhuys t erf of huys gent het Nobisken toebehorend Jan Peynenborch t erf Jan Bauwens v gem. straat t watervloet daerachter lopende
belast met cleyn chijnsken ½ st aent Groot Gasthuys deser stadt sBosch
losbaar met 200 ka gld
margo: gelost 15 december 1625

369. 1611 januari 14 sH,R.1456,192
Dionijs Cornelius z.w. Henrici Wouters de Ravensteyn man van Elisabeth d.w. Johannes z.w. Adriani Janss van Beeck bij w. Adriano en w. Elisabeth d.w. Henrici vanden Gasthuyse 33 ka gld op St Thomas uit
domo area etc. 5 mudzaad land Gestel bij Otw als Emberti z.w. Petri Toelinck z.w. Gijsberti als Embert z.w. Petri Toelinck z.w. Gijsberti Toelinck vendt Yde d.w. Henrici vanden Gasthuyse begine groot begijnhof sBosch tbv krn Adriani de Beeck z.w. Johannes de Beeck bij Elisabeth d.w. Henrici vanden Gasthuyse sch. br. 1-2-1558
supt mgro Gerardo de Someren

370. 1611 februari 15 sH,R.1456,226
Dirk z.w. Jacops Henricx Filters man van Mariken d.w. Jan z. Henricx Willems verkocht Elisabeth d.w. Reyner Reyners Pottye jeec 4 ka gld 4 st op 15 februari uit
- een hoeve lants gelegen respective inde par. Otw en par. Haren tpl. aen den Gevel nl uit huysinge andere timmeringen gronden ackerlanden weylanden hoylanden heylanden houtwassen en andere gerechtigheden totter voors. hoeve gehorende als voors. hoeve lants aan Mariken hvr des vercopers is aanverstorven en aengedeylt in wed. staat na dood Henricx van Engelen haar eerste man door dood van haar moeder wede Jan Henrick Willems als Jacop Peters als laet de voors. hoeve tegenw. wordt gebruyckt
belast met de grondcijnzen aan de hertog van Brabant; pacht van mud rogge H.Geest Otw
losbaar met 60 gld
margo: Arnt Everarts van Orten als rectoir van Brants of Vlomans gasthuys bekent lossing door Jan z. Adriaen Cornelissen van den Bosch 3-2-1635

371. 1611 februari 21 sH,R.1456,238
Dirk Filters als voor vercocht aan jr Geerardt van Broechoven lic. in de rechten en schepen sBosch rentmr in zijn tijd van de staten van Brabant int quartier der stad sBosch jeec 42 ka gld op St Mathie apostel uit
- een hoeve lants als voor
belast met als voor en 4 gld aan Elisabeth d. Reyner Reynders Potteye
losbaar met 600 gld
margo: hr Egidius van Broechoven pbr lic. in de rechten en protonotarius apostolicq tp van deze chijns 13-7-1619 verklaart dat Cornelis Jan Berthens van Oosterwijck gelost heeft 13-10-1627

372. 1611 maart 1 sH,R.1456,252
Adriaan z.w. Heymans z. Jans Maessen man van Johanna d.w. Aerts Henricx van Werden bij w. Francijntken d. Gregorius van der Mere raitsheer deser stadt z. w. Dirx vander Mere jeec 6 ka gld op St Remeys des confessors uit
stuk land deels weylant deels toyllants 14 L par. Otw tpl. in de Schijff t erff Cornelis Goyartss en erff der erffgen. w. Helye van Boxtel t erff Peeters die Beer en erfgen. w. Lucas van Amerssoyen
welke cijns Franchoys z.w. Michiels van Someren universeel erfgen. w. Henricken Michiels zijn broeder opgedragen had Arnden van Werden wyntauwer sch. br. 17-12-1580 en voorn. Adriaen als man van Johanna bij dl.
opgedr. Goyarden Pijnappel Marceliss tbv Gregorius van der Mere raidtsheer sBosch

373. 1611 maart 8 sH,R.1456,262
Corneliske wede Ammelroij afgang tocht

374. 1611 maart 11 sH,R.1456,267
Cornelis z.w. Marten Jan Clompmakers wnd Otw. verkocht aan Mathijs z.w. Jan Peters, backere jeec 6 ka gld 5 st op 12 maart uit
- huys hof brouwhuys en brouwketel en brouwgetouw daerinne met alle rechten en toebehoren bvvo aan de gem. plaetse aldaer t O Dirix Gerit van de Wiel t Jan z.w. mr Diercx van den Hovel v gem. straat t gem. waterstroom
belast met 37 st bursier fundatie mr Jan Gijsen; grondcijns 3 p hertog; 1/4 R dijk
losbaar met 100 ka gld
margo: Johan Mathijs van de Velde namens Jacominazijn zuster wede Henricx van Buel bekent lossing door Jan Michiels 26-5-1645

375. 1611 maart 12 sH,R.1456,269
Barbara wede Niclaes Jans Steenbacker vercoft Jan Wouters van den Dungen wetwarij creemere jeec 6½ ka gld op 12 maart uit
- 1/3 haar vercoopster competerende als verkregen in wede staat bij opdrachte sch. br. Otw 13-4-1606 in stuck ackerlants 6 L par. Otw tpl. Carchoven omtrent de Molen aldaer t erf Mariken wede Jans Celen t erf Peeter Jacops Rademaker v erfgen. hr Reynalts van Brederoede t erf Jacop Claesse
Barbara met Marten z.w. Andries Priems man van Lucia en Henrick z. Herbert Wouters man van Mariken beiden drs Barbara en w. Claes
losbaar met 100 ka gld
margo: IJcken wede Jan Wouters vanden Dungen verklaart lossing door Geeraertken wede Peeter Claes Ketelaers en haar krn 19-11-1647

's-Hertogenbosch, R.1457
P. Hees, maart - Bamis 1611 no 28 / 282

376. 1611 maart 30 sH,R.1457,25v
Peeter z.w. Bernarts z.w. Peeter Gijsberts wnd Hueckeloom onder Otw vercoft Peeteren z.w. Jans Cornelis Mutsarts jeec 7 gld op 1 april uit
- huys schuere brouhuys en schop met henne gronden hoff ackerlant en groeslant aan malcanderen 7 L par. Otw tpl. Huikelom rontsom aan beide zijden en beide den eynden aan gem. straten aldaer
belast met de grondcijns van 1 st aan de hertog van Brabant; pacht van 1 mud rogge aan Peeter Wijt Joosten c.s.; cijns van 3 gld aan deselve Peeter c.s.
losbaar met 100 ka gld
margo: Adriaenken d.w. Peter Jans Cornelis Mutsaers bekent lossing 16-4-1654

377. 1611 juni 3 sH,R.1457,95v
Ancem z.w. Goyarts Gijsberts van Elderen wnd Gestel bij Otw vercoft Adriaen Nijhoff z.w. mr Nicolaes Nijhoff des orgelmakers tbv Margriet sijns Adriaens sustere d. dess. mr. Niclaes wede Joost Aelbertss t.t. en de krn van Margriet bij Joost jeec 7 ka gld op 3 juni uit
ackerlant den Hagelaer 6 L in par. Gestel bij Otw tpl. aen de Katerstraet etc.
met Joirden zijns verkopers zone

378. 1611 juni 3 sH,R.1457,96v
Henrick z.w. Henrick Scellekens wnd Haaren 6 gld
Haren Belveren aende Nieuwenhuys

379. 1611 juli 1 sH,R.1457,134
mr Aerdt van Asperen procureur voor den gerichte sBosch proc. van Philips en Peeter zn Jacop Peeters van Doren inw. heerl. Ryel (proc. sch. Tilborch en Goorel 23-6-ll.)
- afgebrande hofstadt en erf bvvo met een vaerwech van de Kerckstrate totter Hoochstrate t tevoren Adriaen Symons nu Geeraert Aerts van de Wiel t erf tev. Peeter Beecken v straat gent Hoochstrate t Kerckstrate
aankomst van ouders
opgedragen aan Gielis Janssen de Weer tbv mr Pauwels Cornelis de timmerman
tsamen mette actie de voors. twee gebroeders toebehorende opten blox vande Vismerct tot sBosch wegens dat de blocmeesteren de voors. hoffstadt hebben verargert ende gebloot met de steenen aff te vueren omme deselve actie bijden voorn. mr Pauwels tsijnen costen vervolgt te worden
belast met loscijns 2 gld aan de huisarmen van het blok van de Vismerct voors.

380. 1611 juli 8 sH,R.1457,151v
Gerrit Gijsselen 1/4 in 1 mud rogge
Otw [= Enschot]

381. 1611 augustus 2 sH,R.1457,208
Gielis Jan de Weer curator over Herman z.w. Henrick Jan de Steenbacker omtrent 22 jaar belooft Henricxken d.w. Aert Alarts wede Matijs Jan Eymberts cijns 10 ka gld op St Petrus ad vincula uit
- huis hoff gront ackerlant en weylant aan malcanderen 14 L par. Otw gehuchte Karchoven t v gem. strate t erf Claes Jans Keteler en erf Peeter Gerits Raymaker t erf Adriaen Janss de Deckere
belast met jeec 3 gld mr Lambert van den Hoevel secr. Otw; jeec 2 gld H.Geest; pacht losbaer mud rogge Huybert Vrscout Willems; pacht van 12 L rogge H.Geest Otw; pacht van 7 L rogge beneficiaten kerk aldaar
losbaar met 150 ka gld
margo: Matthijs van Heusden z.w. Wijnant Cornelis als eygenaer bekent lossing door Hendrick Steenbecker den ouden en Hendrick Steenbeckers den jongen zn? Hermans Steenbeckers 28-10-1661

382. 1611 augustus 9 sH,R.1457,219v
Wouter z.w. Jan van Gent des ouden bij Engelken 3 gld uit
goederen van w. Antonis Witlox tot Haren etc.

383. 1611 augustus 13 sH,R.1457,230v
Henrick Peeters van Wuestenborch wnd sBosch namens Maria d.w. Claes vanden Eynde wede Zacharias Diricx van Trijer (proc. Hilvarenbeek) 7½ Rgld
Haren Belver bij St Martenscapelle

384. 1611 augustus 31 sH,R.1457,262v
jouffr. Johanna vander Linden d.w. jr Lodewijc vander Linden wede hr en mr Willem van Kiep canseler van Gelderlant 39 gld
Haren niet wijt van de kerke van Haren bij Jan Adriaen Nelen alias laet in huering
stockgoederen bij haere ouders achtergelaten

385. 1611 augustus 31 sH,R.1457,264
Hubertus z.w. Willem vander Scouth de Someren alias Loopmans jeep 1 mud rogge op Lichtmis uit
- agro terre partum arabilis et partum pascualis 3 L par. Otw tpl. Carchoven t Henrici Janss en Elisabeth zijn hvr t erf voorn. Elisabeth
- agris terre arabilis 1½ L par. Otw tpl. die Huppelen t Henrici Janss t gem. steeg?
als Michael z.w. Petri Willems man van Angelesue d.w. Johannes Henricx vendt dicto Willelmo vander Scout de Soemeren tbv Marie d.w. Huberti Loopmans wede Petri Goyaerts de Waderle 20-2-1564 en Hubertus voors. 27-11-1603
supt Johannes Gijsselen z.w. Johannes Gijsselen braxatori
[marge] waarna Jan Gijsselen supt Mgr Johanni van Noirt et Wijnando Corneliss [domesticorum vici dicti die Kercstrate 24-10-1611
[latijn]

386. 1611 september 13 sH,R.1457,279
Cornelis z.w. Antonis van Soemeren wnd Otw vercoft Cornelis van Horenbeeck jeec 11 ka gld op 1 september uit
- huys en hoff erff daeraen 2 L lants bvvo tegenover de Capelle ontrent de lijnde t erf Lenerts Laureys Hessels W t erf Mathijs Scellens gent de Croon v voors. Lenert Laureyns Hessels t gem. strate
- stuck ackerlants 6 L 30 R vvo tpl. inde Schijve t erff Wouters de Molder en erfgen. Metken Verheyen t erff mr Adriaens van Baerle v erff Cornelis Claes Smits t erff Adriaen Cornelis de Groot
belast met jeec 14 gld voorn. Cornelis van Horenbeeck
losbaar met 118 gld

387. 1611 september 30 sH,R.1457,303
sr Philip de Wale stadhouder des quartiers van Otw z.w. Jacques de Wael scoutet dess. quartiers
1/4 in hoeve deels par. Otw in Udenhout deels heerl. Venloon in tueling bij Jan Jan Emmen als laet
aan deze Jan Jan Emmen

's-Hertogenbosch, R.1458
P. Hees, Bamis 1611 - Bamis 1612 no 29 / 283

388. 1611 oktober 11 sH,R.1458,29v
Wouter z. w. Everts z. Wouter Heymans bij Everden en Elisabeth d. Wijnants Verheyden
- 1/3 in stuck ackerland geheel 3 sestersaet seylants par. Otw tpl. inde Schijve aen sConincxeyck aldaer daer noirtwaerts naestgelegen sijnde de Carchoven ende Z erf Eelken wede Adriaens Coomans v gem. strate t sekere pat en Thomas de Loose s lant
als Wynant z. voorn. w. Everts z. Wouter Heymans en w. Elisabeth opgedragen hadde Wynanden Corneliss wullen laeckencoopere tbv voors. Wouter z.w. Everts Wouter Heymans en Elysabeth voorn. 15-9-1610
opgedragen voorn. Wynanden Corneliss wullenlaickencoper

389. 1611 oktober 12 sH,R.1458,30
Peter z.w. Jan z. Lambert Poynenborch wnd Haren man van Antonisken d.w. Geerarts Verhoeven vercocht aan Lamberden Jaspars vanden Broeck bierbrouwer jeec 10½ gld op Kerstmis uit
huys en hoff boomgaert ackerlant daertoebehorende aan malcanderen par. Haren tpl. aen d Eynde t erff Aerdt z. Pauwels Maessen de Wever t dess. Aert en erff Joost Vreyssen v voor gem. strate t erff Wouter Jacops Snijder
stuck ackerlants den Kuypert? 3 L en twee weyveldekens daer teynden aenliggende tesamen 8 L par. voors. in de Ruybosch t gem. strate t erf krn w. Lijntken Vrancken v t gem. heyde
belast met pacht van 18 vaten losbare rogge betaald met 3½ gld aan Jan Laureys; 7 L rogge erfgen. Goyaert van Vlierden; cijns van 2 gld aan Dirck Geerbruer? tot Otw uit eerste onderpand en de grondcijns 1 ½ st hertog van Brabant uit leste onderpand
losbaar met 175 gld
margo: Jacomina d. Lambert van den Broeck namens Catharina d. Lambert Jaspers vanden Broeck verklaart dat Peter Jan Lambert Peynenborch gelost heeft 11-12-1632

390. 1611 oktober 17 sH,R.1458,36v
Jan z. Jan Andries van Heze jeec 3 ka gld 2½ st op OLVr Hemelvaart uit
- huis erve hof ledige erff daerneffens 1½ L par. Otw omtrent de prochiekerke t de schoil toebehoord hebbend Jacob Donc binnen sBosch t gem. bane van Antwerpen v kerckhof t herbane gent de Hoochstrate
welke cijns Mattijs z.w. Adriaen van Waelwijc verkocht had mr Laureyns Huybrechts tbv voorn. Jan z. Jan Andriess van Heze 12-8-1610
opgedragen aan Dirick Bernaerts[?] van Kessel secretaris sBosch tbv Jan van Achelen z.w. mr Wouter van Achelen raadsheer sBosch wedn Hadewich d.w. Peter Vucht t.t. en hr en mr Willem van Achelen Catharina en Hadewich zijn zusters alle 3 krn Jan van Achelen en Hadewich

391. 1611 oktober 21 sH,R.1458,38
Willem z.w. Adriaen Smeyers wnd Gestel bij Otw man van Heylken d.w. Geerart Jans vercoft Quirijn Gijsberts van Mol jeec 3 gld 6 st op 1 mei uit
hoybeempt gent den Horenvoirt 5 L in par. Gestel bij Otw tpl. aende gemynt aldaer t erff Jan Eyssen t erff Thomas Maessen v erff Jan Martens t gemeynt
losbaar met 47 ka gld

392. 1611 oktober 26 sH,R.1458,50v
Elisabeth d.w. Adam Cornelis wede Jan Ancems de Wit (test. voor hr Thomas van Maren priester vicaris pastoir der kercke van Otw 14-10-1600) vercoft Cornelis z.w. Cornelis Huyberts van Oisterwijk jeec 10 gld op Simon en Jude uit
schuere of woninge gronden en hoff ackerlant en groeslant en toebehoren gent den Gorcum 17 L par. Gestel bij Otw opten Hilt t v erf Goossen Peters de vorster aldaer t erff Catelijn wede Wouter vanden Broeck N t gem. strate
met Servaes z.w. Steven Jans Hessels wnd Udenhout
belast met 5 gld aan Jan Anthonis Roosen
losbaar met 150 ka gld

393. 1611 oktober 29 sH,R.1458,59
Adriaan z. Jan Willems de Lathouwer wnd tot Gestel bij Otw man van Neelken d.w. Jan Gerits de With vercoft hr Adriaen priester cantor collegiale kercke St Peeters apostel tot Hilvarenbeeck tbv hr Remeijs van Grevenbroeck priester wnd Diessen z. Cornelis van Grevenbroeck jeec 9 ka gld op Alderheyligen uit
hoybeempt gent den Haechbeempt 10 L par. Gestel bij Otw tpl. inde Heysen etc.

394. 1611 december 3 sH,R.1458,130
Cornelis z.w. Antonis Ruelens wnd Otw. in tweede huw. met Margriet d. Jan Beris (overleen zonder krn na te laten) aan Nicolaes z.w. Jan Niclaes Donckarts jeec 6 ka gld op St Niclaes des bisschops uit
- huys erf hof in de Kerckstrate t O Jan Willems van de Wiel t W Aert Peeters van de Wyel v steenwech oft strate t weyde gehorende totter pastorye der kercke aldaer
- de helft in perceel groesvelt 4 L over de brugge aldaer tegenover de huysinge jr Johan de Bever t W Scepersdijc t O erve Adriaen z. Goyaert Huyben v Z gemeynt van Ow. t N Oisterwijckse dijck
belast met de helft in jeec 38 st aan rechthebbende uit verkopers helft in het huis de helft in de grondcijns geheel 1 braspenning uit verkopers helft van het groesland
losbaar met 100 ka gld
marge: Nicolaes Jans Donckers verklaart lossing door Anthonis Aertss als proprietaris wegens zijn hvr 8-3-1618

395. 1611 december 9 sH,R.1458,137v
Henrick z.w. Luenis Peeters, wnd Oisterwijk, 24 jaar
- eene affgebrande hoffstadt en erff mette timmeringe daerop bvvo t erff gent dat Gasthuys t erff eertijds Aerdt van der Heyden, nu erfgen. Wouter van Yerssel
aankomst bij cope tegen Elyas Willems de Wijse, sch. Ow. 1-7-1610
opgedragen aan Jaspar z.w. Jan Jaspars Gast
belast met 6 L rogge en ¼ vat rogge susteren Convent Oisterwijk; 25 st H.Geest van Oisterwijk; 1 st Lucas van Amelroyen; 1 R dijck Otw dijck

396. 1611 december 16 sH,R.1458,158v
Goeswijn van der Stegen z.w. Johans vander Stegen des raitsheere deser stadt bij w. Maria Lombarts vercoft Arnoult van Vrancken tbv Maria van Vlierden d.w. Goyaerts van Vlierden raitsheere deser stadt jeec 21 ka gld op St Thomas uit
- stuck weyvelts 9 L met eenen nyeuwen huysinge onlangs daerop gebout en getimmert in par. en dingbank Otw tpl. Heukelom t stuck ackerlant gent de Swarten acker hierna beschreven t gem. strate v den hoec der erffeniss des susterenconvents opten Ulenbosch binnen sBosch
stuck ackerlants gent den Swartenacker met sijnen houtwasschen aen deen sijde ook aldaer gelegen 8 L t het eerst voors. stuck weylants van 9 L t erff Willem van Houtt
stuck ackerlants gent den Dijcacker met den graffdriess met den houtwasschen aen deen sijde 15 L oic aldaer t v erf eender hoeve gent de hoeve van Fisco t erff eertijts Frans Willems secr. deser stadt en nu sijn swager gent Jan Andriess vander Hege? [=Heze] de jonge
belast met pacht van 7 L rogge broederscappe van OLVr inde St Janskercke sBosch
losbaar met 300 gld

397. 1611 december 29 sH,R.1458,176v
Huibert z.w. Adriaen Wouters wnd Haren bij Otw man van Oda d.w. Jan z. Peeter Gerits vercoft Nicolaes z.w. Jan z. Nicolaes Donckers jeec 7 gld 15 st op der besnijdenis ons lieff Heeren uit
huys erf hoff ackerlant groeslant daertoebehorende aan malcanderen 4 L par. Haren bij Otw tpl. aende Harencant etc.
- stuck lants eensdeels teulant deels groeslandt 1½ L in par. voors. aent Holleneynde t erffgen. Adriaen z. Jan Witlox t erff Emmert Lamberts zijns vercopers zwager v gem. strate t erff Bartholomeeus Janss
stuxken ackerlants par. voors. bij de kercke aldaar etc.
margo: Niclaes Jans Donckers oud wethouder deser stadt bekent lossing 22-8-1631
losbaar met 125 gld

398. 1612 januari 4 sH,R.1458,186v
Aerdt z.w. Michiel Pieren wnd Haren man van Jaexken d.w. Michiel z. Adriaen Huyben vercoft Wynanden Corneliss van Heesden tbv Henrixken d.w. Aerts Alarts wede Matijs z. Jan Eymberts jeec 12 gld op Allerheiligen uit
huys schuere gronden hoff ackerlant en drieslant 6 L par. Haren inden Heseacker etc
losbaar met 200 gld

399. 1612 januari 27 sH,R.1458,224
alsoe Steven z.w. Aelberts Snellen namens hr Huge van Mellen riddere heere van Illyes van Hamel ende Hanoville en vr Margareta Le Vasseur zijn hvr erfgen. mr Peeter Cornelis van Harthoys en vr Jacquelina Moonen zijn hvr grootouders en erfgen. mr Jan Moonen
een hoeve lants eertijts de voors. mr Jan Moonen in par. Otw tpl. de Coestrate opgedragen Adriaenen z. Joost Moonen sch. br. 9-10-1607
zo gestaan Catharina wede voors. w. Adriaen z. Joost Moonen met voorn. Steven z. Aelberts Snellen (test. voorn. Adriaen Moonen voor hr Peter Cristoffels van Vladeracken priester pastoir van St Peters kercke tot Oirschot 19-1-1609
- parceel of stuck ackerlants 7 L 32 R daerinne sijnde en daeronder begrepen eenene hooghen graff daer een hegge op is staende aen den eynde westw. en nog een hogen walle bepoot met een hegge westw. sijnde affgenomen en affgepaelt van die verdere reste van een grooten of meerderen acker gent den Grooten acker mede begrepen geweest zijnde onder voors. gehele hoeve dit stuck 7 L 32 R par. Otw tpl. aende Coestrate t ackerwech W t erff Lambert Geerits vanden Ven W (sic) v anderen ackerwech Z t erf Dirc Jacops tFilters vanden Bosch N
ten jeec uitgegeven Cornelis z.w. Bartholomeeus Janss de Bont
belast met 1 malder rogge H.Geest Otw
tegen 25 ka gld jaarl. aan Catharina voors. t.t. en haar krn t.e. op nativitatis baptiste, en nog uit
- een camp lants gent het Ledigh of Leech Beestevelt 8 L met alle rechten de voors. Cornelis van tevoren toebehorende en hem bij Catharina voors. overgedragen 19-1-1610 in par. Otw tpl. aende Oisterwijxen dijck t stuck lants gent Dekensbroeck toebehorende Jan Adriaen Willems O t den dijck aende Bansbrugge W v Hoogen stroom Z t N erf Corstiaen Laureyns van Ravensteyn
losbaar met 400 ka gld
marge: Thomas van Hijnsberch curator over Jan eenich onm. z. Steven Aelberts Snellen tp van 25 ka gld 22-6-1619 bekent lossing door Bartholomeeus en Henrick gebr. zn Cornelis Bartholomeeus die Bont 21-6-1640

400. 1612 januari 27 sH,R.1458,226
item
- stuck ackerlant gent den Cleynen acker begrepen geweest zijnde onder voors. gehele hoeve 9 L 44 R int geheel par. Otw aende Coestrate t erff Jacop Aert Stijnen W t gemeynt van Haaren O v N een ackerwech t Z gem. strate gent de Coestrate
ten cijns aan Herbert Jans Smits wnd Haaren
belast met een mud rogge aan de religieuse heren van Corstendonck
tegen 11 gld 7½ st aan Catharina en haar krn op nativitatis baptiste
losbaar met 162½ gld

401. 1612 januari 30 sH,R.1458,233
Dirck z.w. Geerarts Diercx van de Wiel wnd Otw vercoft aan Catharina wede Adriaen z. Joost Moonen tot Haren t.t. en haar krn t.e. jeec 6½ ka gld op Lichtmis uit
- huys erve hoff gronden par. Otw omtrent de Capelle t O erf Jan mr Diercx van den Hovel t Cornelis Martens v gem. strate t water de Vloeth
- stuck weybeemts 6 L par. voors. aent Cleyn Heycken achter den Scutsbogaert aldaer t erf Goossen Embrechts Goossens vander Borcht W t erf Lamberts Jan Willen O v gem. strate t erf Peeter Adriaens Verhoeven
belast met red. pacht 6 L rogge H.Geest Otw uit eerste onderpand en de grondcijns 2 st 3 oort uit het leste onderpand

402. 1612 februari 1 sH,R.1458,238v
Elisabeth d.w. Wijtmans Verheyden bij w. Anna d.w. Joost Aerts van Eerssel wede eerst van w. Everarts z. Wouter Heymans haar eerste man en daarna wede Gijsberts z. Adriaens Gijsberts haar leste man afgang tocht in
- stuxken ackerlants 1½ L bvvo omtrent de wyntmolen aldaer ter Nedervonder t deels Goossen Gielis van der Borcht en deels Adriaen van Buerden t erff dess. Adriaens van Buerden en erfgen. Herman Aerts van Eerssel v gem. Bosbane t erfgen. Willem Colijns een gem. molenpat tussenbeide liggende
als Elisabeth van haar ouders is aanbestorven
aan Wijnant haar zoon bij voorn. Everaerd haar eerste man en Goyaert z. Gijsbert Adriaens man van Anna d. Elisabeth en Everaert ook tbv Wouter z. Elisabeth en Everaert en tbv Adriaen onbej. z. Elisabeth en Gijsbert Heijmans c.s.
waarna die dit stuxken lants ten cijns aan Dirick z.w. Geerarts Dircx vanden Wyell
belast met 21 st altaristen KvOtw
tegen 6 ka gld aan Elisabeth en haar krn op Kerstmis
waarna Dirck van de Wiel dit gelooft uit dit stuck land en uit
- stuck lants 1 zesterzaad par. Otw tpl. bijt Heylich boomken t erff Henrix Rochus O t erf Adriaen Cornelis Willems v gem. Boschpat t erff Peter Storemans
losbaar met 100 ka gld

403. 1612 februari 6 sH,R.1458,251
Willem z.w. Adriaens sMeijers en Coenrart z.w. Cornelis Mutsarts beiden wnd Gestel bij Otw geloofd aan Peeter z.w. Jan z. Cornelis Mutsarts van Tilborch 31 ka gld op Bamis

404. 1612 februari 7 sH,R.1458,251
Notam Gerardus z. Johannes Gerarts Dircxss man van Catharine d.w. Pauli Beyens ook voor Joannes eus frater z. voorn. Johannes Gerardi Dirixss vendt Johanni Matheuss de Oisterwijck jeep 2 mud rogge op Lichtmis uit
campo terre finalis dicti Gerardi 8 L par. Gestel bij Otw t t Henrici Peeters
septuariata terre arabilis in par. Gestel voors. van voorn. Gerardi tpl. de Molenecker etc.

405. 1612 februari 7 sH,R.1458,259
Michiel Jansse 1 mud rogge
huis etc. Westilborch tpl. Corvel aenden Huevel
1467

406. 1612 februari 7 sH,R.1458,261v
Corstiaen z.w. Wouters de Laet wnd tot Gestel bij Otw vercoft Herman z.w Arts Joosten van Eerssel jeec 3½ ka gld op Lichtmis uit
hoybeempt 2 bunder den Schoofbeempt par. Oirschot hertganck Spoirdonck int gemeyn Broeck
in wed. staat na dood Heylwich d.w. Michiel Cleys
de helft van 3/4 in huys etc. par. Gestel voors. in de Caterstrate 2 mudsaat door w. Michiel Cleysen nagelaten

407. 1612 februari 13 sH,R.1458,275v
jr Everaert van Doirn heer tot Liessel gelooft 2125 gld
op zijn stenen huis par. Deurne onder Liessel

408. 1612 februari sH,R.1458,279v
Eymbert van Heuvel c.s dl.

409. 1612 februari 15 sH,R.1458,281
Gheerart van Gerwen ruyterman onder cie curassiers baanreheer van Grobbendoncq jeec 29 ka gld op 1 maart uit
- hoeve lants gent Dirix Jacobs hoeve par. Otw aen de Coestrate
1/7 huysinge etc. in den Gulden Rinck in de Visstraat sBosch etc.
welke cijns Dirck z.w. Jacops z. Henric Filters man van Mariken d.w. Jan z. Henrix Willems verkoft aan Gerarde van Gerwen als voor 11-3-1610
opgedragen aan Henricken z.w. Jans Boudewijns van Nertingen

410. 1612 februari 21 sH,R.1458,293
Jan z.w. Jans Henricx van Boxtel wnd Haaren vercoft Gerarden z.w. Jan Antoniss vanden Wiel tbv Catharina zijn zuster d. voors.w. Jan Antoniss vanden Wiel jeec 10½ ka gld op Lichtmis uit
twee stucken ackerlant aan malcanderen 15 L par. Haren aende Raem etc.
losbaar met 150 gld

411. 1612 april 9 sH,R.1458,377
Anthony z.w. Peter van Roij wnd Gestel bij Otw 7 gld
Gestel bij Otw Stockeynde
losbaar met 100 gld

412. 1612 mei 8 sH,R.1458,427v
jouffr. Maria Bloeymans vrouwe van Helvoirt d. w. hr en mr Henricx Bloeymans here tot Helvoirt en jr Erasmus van Grevenbroeck here tot Mierlo man van jouffr. Johanna Bloeymans d.w. voors. hr en mr Henricx
- afgebrande hoffstadt en huysken daerop met rechten en hoifden daertoe par. Otw bij den kerckhoff der kercke aldaer t de kerckhoff t heer van Yseren v Hoochstrate t gem. strate
opgedragen aan Jan z. Willem Willem van Buel

413. 1612 mei 14 sH,R.1458,445
also Steven z.w. Aelberts Snellen namens heer Hughe van Mellen riddere heere van Illyes Hamel Hanoville etc. en vr Margariete Le Vasseur zijn hvr erfgen. mr Peeter Cornelis raet van Arthoys en vr Jacquelina Moonen zijn hvr grootvader en grootmoeder van voorn. vr Margarete en als erfgen. mr Jan Moonen
een hoeve lants van mr Jans Moonen in par. Ow. tpl. inde Coestrate hadde wettig opgedr. Adriaen z. Joost Moonen brief 9-10-1607
zo is gestaan Catharina wede voorn. Adriaen z. Joost Moonen (test. voor hr Peeter Christoffels van Vladeracken pastoir van Ste Peeters tot Oirschot 19?-1-1609)
- twee beemdekens lants 5 L begrepen geweest onder voors. hoeve lants in par. Otw achter het huis? en den boogaart der voorn. hoeve aldaer v boogaert voors. suytwaerts op t gem. water aldaer t O erf Dirix Jacops Filters t W beempt gent den Luypertsbeempt; welke 2 beemdekens wegen door de voors. bogaert wt
opgedragen aan Lamberden z.w. Gerarts Corneliss van de Ven
[deel slecht leesbaar]
waarna Lambert vande Ven 106 gld 5 st
marge: Jenneken wede Jan Anthonis Schenckels tp hebbend verklaart dat Arnout Nicolaes Lombaerts als proprietaris der onderpanden betaald heeft 23-12-1648

414. 1612 juni 16 sH,R.1458,500v
Aart z.w. Aert Jacops wnd dorpe Haeren bij Otw
31 R land Haren Belveren etc.

415. 1612 juni 25 sH,R.1458,518
Adriaen z.w. Cornelis Jan van Buerden wnd Otw vercoft Nicolaes z.w. Jans Niclaess Donckers jeec 37 ka gld op nativitatis baptiste uit
- twee huyse neffen nalcanderen schuere gronden hoff boomgaert ackerlant daeraen 7 L par. Otw tegenover de wyntmolen aldaer t erve Adriaens Huyben t erve Jans Henricx int Eeckerschot c.s. v de Karckhovense strate t erve Adriaens Huyben voors. en erff krn Joost Mardeleynen
- acker toillants 12 L in voors. par. ontrent ter pl. voors. over dandere sijde vande Karchovense straete t erve Hermans Aerts van Eerssel N t erve krn Peter Toelinx Z v O gem. heirbane t W Karckhovense straete
losbaar met 600 gld
margo: Niclaes Janss Donckers verklaart lossing door Adriaen Cornelis van Buerden 7-4-1616

416. 1612 juli 12 sH,R.1458,553
mr Philips Lintermans chirurgijn z.w. mr Silvester Lintermans wnd Otw. vercoft Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckers jeec 9 ka gld 7½ st op St Jacop apostel aan uit
- camp weylants 6 L par. Otw aan de Cleyn Heye t erve Marten Diercx W t jr Jan de Bever en erf mr Jan vanden Hovel N voorts rondom gem. steeghde
belast met de grondcijns aan de hertog van Brabant
losbaar met 150 gld
margo: Nicolaas Jans Donckers verklaart quijting 7-9
30-9-1621

417. 1612 augustus 1 sH,R.1458,580v
Hendrik en Aertken zijn zuster krn w. Lambrecht z. Aert Loenisse bij w. Elisabeth d.w. Henricx van Welhuysen etc. dl. sBosch

418. 1612 september sH,R.1458,652
Jan van Driel
land Haren aende Belversche strate etc.
Heeske van Driel vernadert

419. 1612 september 15 sH,R.1458,653v
Jan z.w. Dionijs Pauwels en Jan z. dess. Jans Dionijs Pauwels beide wnd Huyckelom vercoft Dirick Antonissen ruyter jeec 10½ ka gld op 15 september uit
- stuck weylant gent de Halder 6 L des voors. Jans Denijss in par. Otw tpl. Huykelom t erf hr van Yseren O t erf Peeter Bernarts Gijsen W v Z erfgen. Jan Joosten t N Goossen Gielis vander Borcht
- ackerlant 6 L des voors. Jan z. Jan Denijs Pauwels in par. Otw tot Huyckelem t erfgen. Margriet de Cort t erf Mariken wede Adriaens Goossens v N gem. waeterlaet t Z erf voors. Jan Jans vercooper tev. toebehoord hebbend erfgen. Cornelis van Laerhoven
- stuck lants deels acker deels hoylants aan malcanderen 3 L ook van Jan Jans Denyss vercooper als voor t erf voors. erfgen. Margriet de Cort t erf voors. Mariken wede Adriaen Goossens v erfgen. der hoeve der susterenconvent opten Wlenborch in sBosch t erff Aert Tijssen W
losbaar met 150 ka gld

's-Hertogenbosch, R.1459
P. Hees, Bamis 1612 - februari 1613 30/284

420. 1612 oktober 15 sH,R.1459,24v
Goossen z.w. Gielis Goossens van der Borcht wnd Otw
- stuxken ackerlants 1 L par. Otw tpl. Huyckelom t erf Jan Andries de jonge z. Jans Andriessen van Heze des oude O t gem. straet W v N erf Jan Andries voors. de jonge t Z ander erff voorn. Goossen Gielis van der Borcht
opgedragen voors. Jan z. Jan Andriess des oude voors.

421. 1612 oktober 16 sH,R.1459,25
Joseph Beyherts z. Jacops Franchoyssen Beyherts man van Geertken d.w. Henrick z. Leonarts Grois jeec ½ mud rogge Ow. maat als Wouter z.w. Herman Leur geloofd had aan hr Goossen pbr z.w. Laureyns Janss Groys op St Lamberts bisschop en martelaar uit
- stuk land 2 L in par. Otw in de Schijve t Delie wede Peeters de Becker mat haar krn t erf krn Cornelis Kyevits in sch. br. Otw 12-9-1545 en nu betaald met 25 st
verstorven op hr Rochus pbr z.w. Lenaerts Grois daarna door aflijvigheid van Rochus aan Geeritken hvr voorn. Beyherts
opgedragen aan Dirck z.w. Anthonis Pauwels de Ruyter

422. 1612 oktober 19 sH,R.1459,27
Peter z.w. Bungarts? [=Bernart] Peeters wnd onder Otw tpl. Huyckelom vercoft hr Goyart Henrici priester en een der altaristen KvOtw tbv heren altaristen van die kerk jeec 7 ka gld 6 st op St Lucas evangelist uit
- huys schuere brouwhuys scop hunne gronden hoff ackerlant en drieslant daertoe aan malcanderen 7 L par. Otw onder de wthoecke gent Huyckelom omtrent de watermolen t gem. strate rontsomme
- acker tuelants gent den Berckengraft tpl. voors. t v erf mr Gerart Verstegen W en N t erf Gielis Jans de Weer O t Z gem. strate oft gem. bane
- de helft hem verkoper ongescheyden en ongedeylt toebehorende in een heyvelt geheel 43 L in voors. par. Otw tot Huyckelem gecoft vande Huyckelomse gemeynt t dess. gemeynt W t erff ... O v N erff Meeus Henricx en Marten Jan Martens t Z erfgen. Guilliam de Wael schoutet tot Otw
belast met 10 st 3 oort hertog van Brabant uit zijn helft van het heiveld 1 st grondcijns aan de hertog en jeec 7 gld Peeter Jans Mutsarts van Tilborch uit de eerstvoorn. onderpand
losbaar met 117 ka gld

423. 1612 november 3 sH,R.1459,53
Henrik z.w. Rochus Henricx man van Geertruyt d.w. Laureyns Peeters vercoft Nicolaes Donckaerts z.w. Jan Nicolaes Donckaerts jeec 4 ka gld 13 st 3 oort [12 p] op Allerheiligen uit
stuk lants deels ackerlant deels weylants aan malcanderen 6 L par. Haren tpl Geesel etc.
losbaar met 75 gld

424. 1612 november 5 sH,R.1459,56v
mr Adriaan Coomans licentiaat in de rechten z.w. Adriaen Comans, Jan z.w. Jans Poynenborchs en Thomas z.w. mr Dirix vanden Hovel alle drie ingezetenen tot Otw vercoft aan Jannen Laureynsen van Loemel inw. sBosch jeec 25 ka gld op Alder lieve Goidts heyligen uit
- stuck ackerlants gent Jans van Gilsens bocht toebehorende mr Adriaen Comans 5 L par. Otw tpl. in de Huyckelomse ackeren ontrent de Langevennen aldaer t erf Jacops z. Geerits Donck O t erf der tafele des heyligs Geests tot Otw W v N erve Cornelis Wynants van Collen t Z erff Aleyts d.w. Jans Gomars tot sBosch wnd
- stuck weylants des voors. Jans Peynenborchs 6 L in par. Otw tpl. de Cleyn Heyde achter den Scuttersbogart t erf Kaerl Dirix vanden Hovel W t erf Goossen Embrechts vander Borcht O v t N en Z aen dwerse twee stegen
- stuck weylants 5 L van voorn. Thomas vanden Hovel in voors. parochie aan de voors. Cleyn Heyde ter sijden de Scutsboom voors. t erffgen. Peeter Adriaens Verhoeven W t erf wede Cornelis Henricx en krn O v erff Lamberts Janss Willen t gem. stege gent de Groenstrate
belast met 1½ st altaristen KvOtw uit het onderpand van mr Adriaan de grondcijns van ong. 2½ st aan de hertog uit het onderpand van Jan Peynenborch en ong. 3 st aan de hertog uit het onderpand van Thomas
losbaar met 400 ka gld
margo: Willem Joriss van Gulick tp verklaart dat Eijmbert Willems van de Wiel gelost heeft 25-10-1653?

425. 1612 november 7 sH,R.1459,60
jvr Johanna van Malsen wede jr Joosten van Vladeracken z.w. hr Gerard van Vladeracken des ridders heere tot Geffen afgang tocht
aan jr Joost van Vladeracken haar en jr Joosts enige zoon

426. 1612 november 19 sH,R.1459,93v
Corstiaan z.w. Jan Aerts Peynenborch man van Margriet d. Matijs z. Jans Tijssen bij w. Anna (met proc. van Matijs sch. vrijheid Mierde) 8 gld 2½ st
Leege Mierde
gelost door Corstiaan in 1627

427. 1612 november 23 sH,R.1459,116
Willem z.w. Jan Wout Peeters man van Elisabeth; Splinter Geerarts van Voorn man van Maria drs w. Matheeus z.w. Jan Janss vander Wege Lambert Jans van der Molen wedn Yda d.w. Matheeus voorn. als vader van zijn krn en Thyelman Jans van Straelen oom van krn w. Thomas vander Stralen zijn broer bij w. Anna d.w. Matheeus voorn. 6 florijnen op St Philips en Jacobus uit
2 stucken lants aan malcanderen de Santstucken? 2 L par. Haren bij Otw in de gemeyn ackeren t altaer OLVr. KvOtw etc.
als Henrick z.w. Jans vander Beeck van Diessen aan voorn. Matheeus z.w. Jan van der Wege 22-5-1567 etc.

428. 1612 november 24 sH,R.1459,124
Henrik z.w. Laureys van Asten wnd Alfen land van Breda man van joffr. Anna d.w. jr Jacobs de Wael schoutet vrijheyt en quartier Otw 1/4 van vrouws wege in 112 ka gld op Otw 22-12-1584
aan Cornelia d.w. Aerts van Emmerichoven wede Cornelis Adriaens van Haechoirt nu hvr Henrick z. Jan Joirdens

429. 1612 november 29 sH,R.1459,135
jr Philips de Waal tegenw. schouteth vrijheyt en quartier Otw z.w. jr Jacques de Wael gewesene schouteth vrijheyt en quartier Otw ook namens sr Hanrick van Asten schoutet tot Alphen als man van joiffr. Anna d. vrs jr Jacques en Jan Jans Emmen wnd in Udenhout voor zichzelf vercoft Herman z.w. Aerdts Joosten van Eerssel jeec 42 ka gld op St Andries apostel uit
1/12 voors. jr Philips nu toebehorende na dood jr Guilliam de Wale zijn broer schout in zijn leven vvo en 1/3 van sr Henrick van zijn hvr vader als haar broer Guilliam toebehoorde en 1/4 van Jan Jan Emmen door opdracht van jr Philips gedaan 30-9-1611 sBosch in hoeve lants deels par. Otw tpl. Udenhout deels par. en heerl. Venloon etc.

430. 1613 januari 5 sH,R.1459,209v
Geerart z. Geerarts Janss van Kryecken wnd Haren man van Peeterken d.w. Wouter Brocken vercoft Adriaen Segers de Best becker jeec 12½ ka gld op St Lucye maget uit
ledige hoffstadt hoff ackerlant aan malcanderen 3 L 12 R par. Haren aan de Heesacker etc.

431. 1613 januari 16 sH,R.1459,239v
jr Hercules Sacharias van Brecht man van Elisabeth d.w. Jacops Servaess van Weert des creemers

432. 1613 januari 24 sH,R.1459,262
jr Jacques de Cock man van jouffr. Margarite van Cammen wede Jan van Bree afgang van tocht

433. 1613 februari 1 sH,R.1459,284v
Antonis z.w. Jan Jacops de Loose wnd Otw. vercoft aan Henrick z. Jan z.w. Jan Joirdens man van Cornelia d.w. Aerts van Emmichoven wed Cornelis Adriaens van Haechoirt tbv Cornelia jeec 14 ka gld uit
- huys hoff bogaert en wat weiland of groesland daeraen par. Otw. in de Kercstrate t Gerit de Metser t erf Mathijs Aartss de schoemmaker v gem. Kercstrate t waterstroom daarachterlopende
belast met 28 st aan de altaristen uit het stuxken groesveld
margo: gelost door Jacob de Loos aan mevr. Johanna de Graeff wede hr en mr Cornelis van Merendonck 2-10-1713

434. 1613 februari 6 sH,R.1459,294
Matheeus z.w. Elyas z.w. Peeters Stapell wnd Gestel bij Otw vercoft hr Gijsberde Adriaens van Gestell priester tbv seecker geest. officie gefundeerd bij w. Nicolaas Verdonck jeec 6 ka gld uit
huys schuer henne gronden hoff ackerlant en groeslant aan malcanderen 11 L par. Gestel bij Otw aent Kolcven t t v wede en erfgen. Corstiaens Marcus de Beer t gem. strate
acker tuelants 11 L in voors. par. tpl. inden Inslach t wede en erfgen. voors. Corstiaens Marcus de Beer t erf Jan z. Cornelis Goyarts mma v erf convent susteren van Orthen binnen sBosch t erf Adriaen Jacops de Beer
beempt moerlant gent de Scabbert 5 L etc.

435. 1613 februari 12 sH,R.1459,313v
joncker Philips de Wale schouteth der vrijheyt en quartier van Otw vercoft aan Arnden z.w. Henricx Artss van Sutphen jeec 28 ka gld op 12 februari uit
- huys schuere stallinge en gronden en hoff met alle rechten bvvo tegenover het Segelhuys t Marten Diercx t Jan Bauwens v straat t gemeynt gent de Vloeth
- stuk beemd of weyvelt 5½ L opte Vloeth t Jacops Franssen Beyherts t krn Goyaerts Comans v t gemeynt
- stuk land toillant ende weylant de Papegayenacker 5 L 32 R achter de Scuttersbogaert t krn Gielis Goossens van der Borcht t gem. strate v Adriaen Peter van de Wiel t gemeynt
- stuck lants wey en saeylants 12 L opte Cleyn Heye omtrent der seecker gasthuys t erfgen. Cornelis Boom t erfgen. Lamberts Jan Willen v t gem. steegh
belast met 2 oort stuiver Groot Gasthuys sBosch; 1 R dijk uit het eerste onderpand diverse grondcijnzen uit de andere onderpanden
losbaar met 400 gld
margo: gelost aan Arnt z. Henrick Art van Zutphen door Thomas van den Hoevel 16-6-1628

436. 1613 februari 23 sH,R.1459,329v
Goeswinus z. Emberts Goessens van der Borcht wnd Otw. vercoft aan hr en mr Arnden Swaens priester en deken der kercke van St Geertruydenberge jeec 6 ka gld op St Matijs apostel uit
- beemd hoylants 6 L par. Otw in de Dyese over de waterstroom gent de Aa t erf sheylichgeests Otw O t Maria Verboirt W v Z voorn. waterstroom t N erf voors. tafel H.Geest
losbaar met 100 gld

's-Hertogenbosch, R.1460
P. Hees, februari - Bamis 1613, no 31 / 285

437. 1613 maart 5 sH,R.1460,27v
Hubrecht z.w. Goossens Huybrechts van Laerhoven wnd dorpe Haren bij Otw ouder dan 24 jaar vercoft Govarden Geerarts vande Grave jeec 10½ ka gld op St Matijs apostel uit
- stuck ackerlant 4 L 46 R par. Haren in den Ghever t Henric Adriaens tegendl. t gem. strate v altaer St Catharina KvOtw t gem. strate
- 1/4 hem verkoper toebehorende in een bempt hoylants rijdende tegens dandere drie vierde delen 16 L int geheel par. Haren opt Aabroeck t erf Jans Willems t erf Geerits Verhoeven mma v water de Hoile Aa t Molenstroom
geheel stuck lants soo weylant als heylant 6 L par. Haren tpl. Belveren etc.
losbaar met 150 gld
margo: gekweten 19-2-1619

438. 1613 maart 11 sH,R.1460,41v
Symon z.w. Lollens Dominicus meester timmermans ambacht wnd sBosch aan Anneken d.w. mr Jan Horentgans van Bocholt chirurgijn de helft en Dymphna haar zuster jeec 40 ka gld op 12 maart uit
- huys hoff te Otw. bij de prochiekerk t huis en erf Michiel van de Wiel t v gem. straat t Pastorie
belast met pacht van 1 vat mouts en 1 vat rogge aan de pastoor KvOtw
margo: gelost 7-8-1617

439. 1613 maart sH,R.1460,65
Goijart z.w. Gijsbert Henricx wnd dorpe Haren bij Megen 13 gld etc.

440. 1613 april 20 sH,R.1460,126
Corneliske wede Benedictus Aertssen van Goitssenhoven c.tutore tocht in
- huys erve hoff ½ L lants vvvo te midden in de vryheyt aende steenwech aldaar t Elyas Willems de Wijse ZO t Aerdt Goyarts W t Z gem. steenwech t N erf mr Philips Lintermans
- stuck ackerlant 7 L lants par. Otw in Karckhoven t erfgen. Lucas Franssen Graesmaker O t tafel H.Geest Otw v gem. strate t erfgen. Henrix int Eeckerschot
opgedr. aan haar zonen Jacobus en Balthus bij voorn. Benedictus haar man
deze geloven aan Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckarts jeec 6 ka gld 5 st op 21 april
belast met 4½ ka gld tafel H.Geest Otw uit het huis 3 gld Mariken Cornelis d. van Gierl 3 gld aan rechthebbende 5 L mouts aan de pastorye der KvOtw uit het stuk akkerland
losbaar met 100 ka gld
gelost 14-2-1641 door Adriaen van Esch namens de erfgen. Adriaan van Beurden bij de gemachtigde van de wede van mr Sijmons van den Broeck

441. 1613 mei 8 sH,R.1460,148
mr Adriaen Comans licentiaat in beyden de rechten en mr Jan van den Hovell namens jr Jhan van Straetborch en jouffr. Catharina de Borchgrave zijn hvr d.w. jr Diederic de Borchgrave bij w. jouffr. Catharina vander Noot (proc. stad Leeuwe)
hoeve lants tot Berkel onder Otw met hoff boogart huysinge stallinge schuere ander appendentien en nog 6 buender lants onbegrepen de maet te leen gehouden van de hertog van Brabant
twee stucken lants met een cleyn houtwassken tot Enschot achter die Swaen le leen aan de heer van Bocxtel
camp heyvelts 10 buender gent de heythoeve par. Tilborch tpl. aende Ruybraecken
verscheyde weyden gent. resp. den grooten beempt den cleynenbeempt den Reydt ende Helmontsbuender bij malcanderen ontrent de Gommelaersche straet onder Otw
camp die gent is de Hooge Heyde
tegenw. bij Janne Vrancken als pachter gebruyckt
opgedragen Jan Cornelissone van Esch tbv edele here Hendrick vander Riviere heer tot Yseren Schoonberge etc.

442. 1613 mei 9 sH,R.1460,152v
Steven z.w. Aelberts Snellen namens heer Hugo van Mellin riddere heere van Illyes van Hamel Honoville ende van vrouwe Margarite Le Vasseur sijne huysvrouwe erfgename van mr Pieter Cornelis, raedt van Arthoys en van vrouwe Jacqueline Moonen sijn huysvrouwe grootvader en grootmoeder des voirs. vrouwe Margarite ende alsoo erfgename mr Jans Moonen
eene hoeve lants eertijts des voirs mr Jans Moonen in de par. Ow. tpl. gent Coestraet hadde wettig en erfelijck opgedragen Adrianen sonen w. Joost Moonen, prout in litteris 9-10-1607
so is gestaan Catharina wede Adriaen voorn. sone Joost Moonen (test voor hr Peeter Christoffel van Vladeracken priester pastoor kerk St Peeter apostel tot Oirschot 19-1-1609
- weylants gent Luypartsbeempt 5 L 1 R par. Ow. achter de watermolen aldaar t NW erf Adriaen Cornelis van Beurden t watermolenstroom v erve Lambert Geerts van de Ven t ene gem. steeghe gaende naer het Broec waert aldaer
ende welc voirs. stuc weylants is een parceel begrepen geweest sijnde onder voors. hoeve
met recht van wegen door de steeg aldaar van den boomgart aff der voors. hoeve aff suytwaerts tot opt gemeyn water aldaer
opgedragen aan Adriaen Cornelis van Buerden voors.
die gelooft 132 ka gld 16 st

443. 1613 mei 31 sH,R.1460,182v
Mariken d.w. Wouter z. Daniels Colen wede Corstiaen z. Jan Brocken (test. pastoor kerk van Haren) met Gerart en Willem haar zonen bij Corstiaen vercoft Wynanden Cornelis van Hoesden tbv Henricxken d.w. Aert Alarts wede Matijs Jans Eymberts jeec 9½ ka gld op Pinxten uit
huys met noch een huysken gronden hoff ackerlant groeslant houtwassen 14 L par. Haren bij Otw tpl. Belveren etc.
losbaar met 100 gld

444. 1613 juni 12 sH,R.1460,200
Adriaen z.w. Goyart Huyben wnd Otw. vercoft Seberden z.w. Dirck Bernarts Nastelmaecker jeec 7 ka gld op nativitatis Baptiste uit
- huys hoff ackerlant 4 L par. Otw achter de Linde t W ander erff eertijds Matheeus Jan Wijtmans nu voorn. Adriaen verkoper t O eertijds wede Wouter Jan Blick nu Corstiaen Laureyns van Ravensteyn v erf Wouter Jan van Beurden t stuck lants gent de Dorenacker toebehorende Adriaen voorn.
- dess. Dorenacker wesende toillants 4 L in de Schijve t v O eertijds Wouter Claes van Ginter nu Adriaen Cornelis van Buerden t erf eertijds Joosten Willems Maddeleyn nu zijn krn t het eerst voors. vercopers onderpand
belast met 25½ st rector sint Niclaesaltaer KvOtw; 7 st pastoor derselver kercke; 4 L rogge H.Geest sBosch; 35 st susterconvent Ow.
losbaar met 100 gld
margo: gelost door Cornelis z. Jan Berthens 20-6-1614

445. 1613 juni 21 sH,R.1460,217v
mr Philips Lintermans, chirurgijn wnd vvo z.w. mr Sylvester Lintermans vercoft Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckarts jeec 31 ka gld en 5 st uit:
- huys schuer pertstalle coestalle en grond hoff ackerlant 4 L, par. Otw in de vrijheyt aldaer t W Elyas Willems t (o) eerst erfgen. Jan de Bunger nu mr Philips Lintermans v (z) gem. steenwech t (n) gem. eckerstraete
- akker toillants 4 L tegenover de eerste onderpand, de ackerstraete tussenbeide gaende t voorn. ackerstrate t erf Dirc Geerarts van de Wiel met mede erfgen. v erf Cornelia wede Goyaert Comans t gem. ackerstrate
- beemd groesland 6 L par. Otw opde Cleyn Heye t erve Marten Dirix W t erff jr Jans der Bever en erf mr Jan vanden Hovell en verder gem. stege
belast met 2 gld Arme manhuys Otw; 2½ st altaristen K.v.O uit het eerste onderpand; 4 gld 6 st. tafel H.Geest uit de akker van 4 L; de grondcijns ong. 2½ st herog van Brabant; cijns van 9 gld 7½ st voorn. Niclaes coper uit de groesbeemd
losbaar met 500 gld
en indemniteit door Silvester z. voorn. mr Philips Lintermans
margo: gelost 14-2-1617

446. 1613 augustus 14 sH,R.1460,309v
Arnoudt z.w. Herman z.w. Bartholomeeus Lombarts vercoft mr Arndt van Broechoven lic. in de rechten en raidt deser stadt sBosch jeec 12 ka gld op OLVr Hemelvaart uit
- 2/3 hem verkoper toebehorende in nabeschreven goederen
huysinge gronden hoff landerijen 1 L in par. Haren bij Otw aent Holleneynde t v erve Adriaens Lamberts de Snijder t erf Adriaen Wouters Cornelissen t den voorhooffde daertoebehorende
- twee stucken lants deels ackerlant dees weylant samen 13 L 20 R gemeten lants int geheel aan malcanderen in voors. par. tpl. aent Holleneynde t erf Adriaen z. Jan Aert Willen N t gem. straet Z v Antonis Eymberts Peynenborchs mma t erf Thomas Henricx mma
- stuck ackerlants geheel 2 L 6 R gemeten lants in par. Haren aende Berckt t erf Jan Witlocx Z t erf Symon vander Hoeve v aende Berckt
- stuck ackerlants geheel 3 L par. en tpl. voors t erf des sterffhuys Bartholomeeus Lombaerts voors. t erfgen. Henricx Moonen v gem. wech t erf Peter Schoremans
- stede huys hoff gronden en erff daeraen 12 L 15 R par. Otw tpl. Hueckelem t erff eertijds Peeter van Uden N t erf Huybert Henricx v gem. strate t erf voors. Huybert Henricx en erf Dingen wede Joost Willems
- stuck ackerlants tHerlaer 1½ L par. en tpl. voors. t erf Corstiaen Claess t erfgen. mr Jan Lombarts v erf Corstiaen Jans t erf Peter van Uden
- stuck ackerlants gent den Kattinxacker? 4 L 9 R par. en tpl. voors. t erfgen. Goossen Emmen Z t erf Peter van Uden N v erf Corstiaen Janssoen t erf susteren convents opten Wlenborch binnen sBosch
- stuck weyvelts gent de Marse 3 L 37½ R int geheel par. en tpl. voors. t erf Huybert Henricx O t erf Peeter Peeters Claessoen W v erf Dyngens wede Joost Willems t erf Jan Joost Daniels
- stuck hoybeempts 3 L 5½ R par. en tpl. voors. t erf Dingen wede Joost Willems O t v erf Eymbert Goossens en de gem. stroom t erf Adriaen Willems Gevarts
belast met pacht van 14 L rogge H.Geest Otw; jeec 3 gld 2½ st Joost Gijsmaers; jeec 20 st susteren convent tot Otw; pacht van 8 L rogge St Sebastiaens altaer KvOtw eertijds en nu aan Anthonis van Boxmeer beeldhouwer?; pacht van 4 L rogge broederscappe OLVr tot Otw
losbaar met 175 gld

447. 1613 augustus 29 sH,R.1460,336v
Dirick Huygen van Berckel bierbrouwer sBosch borgtocht

448. 1613 september sH,R.1460,363v
Adriaen van Baest 14 gld
Huyckelom
losbaar met 200 gld

's-Hertogenbosch, R.1461
P. Hees, Bamis 1613 - Bamis 1614, no 32 / 286

449. 1613 oktober 9 sH,R.1461,5
Jan z.w. Gijsbert Ariaens wnd Gestel achter Otw wedn. Mariken d.w. Jacob Jans van Gils afgang tocht in
- stuck ackerlants het Rijstuck 4 L par. Otw tpl. Huyckelem t v gem. heirbane t erf Aert Meeus t gem. waterloop
aan Anthonis en Huybert zn Jan Gijsberts en w. Mariken en Peter z. Matheeus Elis man van Adriaentken d. Jan en w. Mariken
kennelijk dezen dit stuk opgedragen aan Jan z. jan Martens de With

450. 1613 oktober 10 sH,R.1461,6v
Barbara de Beer indemniteit

451. 1613 oktober 17 sH,R.1461,14v
Aerndt z.w. Jan Emmen wnd Otw man van Margriet d. Andries Cornelis Peynenborch verkoopt Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckers jeec 6 ka gld 5 st op St Lucas uit
- zijn 1/4 in huis schuur gronden hoff bachuys en andere aanliggende erven 26 L int geheel par. Otw tpl. Karchoven t erf Cornelis Janssen van Laerhoven Z t erf Henric Verkuylen v erf Guilliam Oliviers raadsheer sBosch O t Carchovense gem. straete
- deen helft hem toebehorende in een hoybeempt geheel 8 L in par. Otw tpl. inde Bunders t erf hr van Yseren W t erf mr Lambert vanden Hoevel secr. Otw O v erf der tafle des gasthuys tot Otw t gem. Bunderstege
belast met 1/4 in pacht 1 zester rogge Jan Emmen tot Berkel; 1/3 in cijns van 5 Ka gld 10 st H.Geest Haaren; cijns 5 gld 10 st Claes Joosten tot Otw uit zijn 1/4 in het eerste onderpand en deen helft van de grondcijns van 1 st 14 p. hertog van Brabant en de helft van cijns van 2 st aan de vrijheit Otw uit de helft van de hoybeemd
losbaar het 100 ka gld

452. 1613 oktober 19 sH,R.1461,19
Cornelis z.w. Jan Cornelis Mutsarts wnd Tilborch
1/10 in een wyntmolen en rosmolen wesende corenmoelens en huysinge gronden gent de Kreytenmolen par. Otw Udenhout na dood vader en Mariken zijns Cornelis moeder
opgedragen aan Adriaen z.w. Jacop Wouters de Molder

453. 1613 oktober 26 sH,R.1461,37
Jan z.w. Ancem Henricx van Soemere? wnd Haaren bij Otw vercoft 15 gld 12½ st
Haren aende Groenpleyn etc.
losbaar met 250 gld

454. 1613 oktober 31 sH,R.1461,42
Elisabeth d.w. Adam Corneliss wede Jan Ancems de Wit wnd Gestel bij Otw (test voor hr Thomas van Maren vicaris des pastoirs kerk van Gestel 14-10-1600) vercoft hr Gijsbert Adriaens van Gestel priester beneficiaat cath. sBosch jeec 6½ gld op Allerheiligen uit
stuck hoylants Hoppenbrouwersbeempt 5 dagmaten par. Gestel bij Otw tpl. opten Hilt t v Groot Gasthuys sBosch t convent St Clara sBosch aende Geerlinxe brugge t gem. strate
- beemd hoylants den dreyboom 4 dagmaten par. Otw tpl. aende Locht t erfgen. w. Henrick Peeters de jonge t erf Goevaert Henricx vanden Staeck v convent susteren van Orten sBosch t waterstroom de Aa
belast met grondcijns 1 st 3½ oirt aan de hertog uit de twee onderpanden
losbaar met 100 gld

455. 1613 november 2 sH,R.1461,45
Cornelis z.w. Cornelis Scoemakers wnd Otw. man van Mariken d. Wijt Leempoels aan Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckers jeec 3 ka gld 2½ st op Allerheiligen uit
- huis erve hoff met henne rechten bvvo in de Kercstrate zijnde het huis de derde woning van de selve strate naer der kercke waert aen de rechter kant 20 R t O Jan Janse Kueckens en Thomas Jacops de Loose t W Lambert van Haren en Thomas Willems naer de Groote kercke v Z erve Claes Joosten naar de Vloetwaert t N gem. strate gent de Hoochstrate
belast met 3 ka gld 2½ st
losbaar met 50 gld

456. 1613 november 14 sH,R.1461,64
Jan z.w. Willem Aertss vanden Wiel vercoft Lucia wede Sebastianes Artss vande Wiel t.t. en Arnden Niclaess Beatrix krn Lucia en Sebastiaen jeec 12 ka gld op Bamis
- stuck ackerlant 3 L gent aen Conincxeyck in par. Otw t gem. strate t erf Philips de Waell schouteth des quartiers v t jr Eeckerschotten
- stuck ackerlant 6 L in par. Otw in de Huyckelomse ackeren t erff des heren van Yseren t erff Goossen Embrechts vander Borcht v erf mr Philips Lintermans t gem. strate
belast met pacht van 6 L rogge baar van alle gelovige sielen in Sint Jans kercke sBosch uit het land van 3 L
losbaar met 196 gld 19 st 2 oort zie sch. Otw 18-9-1613 als nog tegoed wegens momberschap van Jan over de krn van Lucia en Sebastiaen

457. 1613 november 20 sH,R.1461,70
Symon z.w. Cornelis Cornelissen van Enschot wnd tegenw. tot Tilborch
- stuck heylants 4 L par. Otw tpl. Huyckelom omtrent aen de gemeynte van Tilborch t v erf der pastorye van Tilborch W en N t t gemeynt van Huyckelom O en Z
aan Peeter z. Jan Cornelis Mutsarts van Tilborch tbv eerw. heere en vader in gode abt van Tongerlo met toestemming van de hertog van Brabant 23-8-1606
belast met grondcijns 2 st 1 oort aan de hertog

458. 1614 november 20 sH,R.1461,72
Ancem z.w. Goyart Gijsberts van Elderen wnd Gestel bij Otw man van Elisabeth d.w. Joirdens Geerarts
huys en erve schuere gronden 10 L lants par. Diessen tpl. de Haechhorst
wegens zijn hvr
aan Pauwels z.w. Loenis Claessen wnd Diessen

459. 1613 november 20 sH,R.1461,72v/73
Pauwels z.w. Loenis Claessen wnd Diessen de helft in nabeschreven erven
huys schuer gronden hoff ackerlant weylant aan malcanderen 1 mudzaad par. Gestel bij Otw tpl. aende Heycant t erf Ancem z.w. Goyarts Gijsberts van Elderen N t v gem. straat Z en O t W erf krn Antonis Hesemans
stuck lants deels ackerlant deels weyland en deels heyland 1 mudzaad deels par. Gestel bij Otw tpl. aenden Heycant t krn Jan z. Henrix Luyten N t erf Gijsbert z. Goyart Gijsberts van Elderen Z v O gemeynt van Gestel t W erf krn Andries Verbruggen
- stuck hoylants 12 L deels par. Otw deels par. Oirschot tpl. Wippenhout t erf krn Peeter Goyarts Z t erf des heere van Oirschot O t ander erf Ancem z. Goyarts Gijsberts N t W gemeynt van Otw
waarvan de andere helft toebehoort aan Ancem z. Goyart Gijsberts van Elderen
aan deselve Ancem z.w. Goyart Gijsberts van Elderen
belast met diverse cijnzen bedragende 42 ka gld nog 6 st grondcijns aan de heer van Gelst

460. 1613 december 31 sH,R.1461,109v
Jan Rutten 18 gld
dingbank Otw Enschot

461. 1614 januari 4 sH,R.1461,115
Matthijs z.w. Matthijs Adriaen Laureysse wnd Ow. man van Mariken d.w. Dirck Bacx aan Lenaert Jan van Bocxtel rademaker wnd Boxtel jeec 2 gld uit
- huis en hof en ledige erff of hofstad daerneffen 1 zesterzaad aen de Kercke t N gem. herbane gent de Hoogstrate t W erf gent Vrouwe Lombarts erve t O den kerckhoff der voorn. kercke
losbaar met 32 gld
Hester van Kessel wede Guilliam Donck actie van wede Henricx Lenaert Janse bekent dat Jenneke van Rossum wede Antoni Bacx gelost heeft 20-3-1655

462. 1614 januari 20 sH,R.1461,146v
Antonisken d.w. Adriaen Jans Schoenmakers wede Geerart Wouters Verhoeven afgang tocht in
stuck ackerlants den Brekelacker 12 L par. Haaren aenden Harencant? etc
aan Adriaan Verhoeven haar zoon
die als enig zoon en enig kind jeec 19 gld 7½ st
Haren

463. 1614 februari 1 sH,R.1461,176
Marieken d.w. Wouter z. Daniel Colen wede Corstiaen Jans Brocken 3 gld 3 st
Haren Belveren omtrent de Schutsboom

464. 1614 februari 14 sH,R.1461,198v
also Jan z.w. Cornelis Jans van Buerden man van Cathelijn d.w. mr Henricx Swijsen bij w. Geertruyt d.w. Pauwels Heyen ook tp van deel van Mayken zijn nicht d.w. Henricx z.w. mr Henricx en Geertruyt voor 2/3 Antonis z. Antonis Everts man van Jenneken en Cornelis Goyarts Bastiaens man van Cornelia drs w. Cornelis Daniels van deselve Jan en w. Aleyt d.w. mr Henricx en Geertruyt [sic] nog voorn. Jan Cornelis van Buerden en Jan Heyliger Janss momb. Aelken onm. voordr Willem Jan Mutsarts bijde selve Jan en voorn. Jenneken d. Jan Cornelis Daniels in haar eerste huw. en Jan Cornelis van Heyst momb. van Henricken en Geertruydt onm. krn w. Jan Cornelis Daniels en Aleyt voors. als erfgen. w. hr Benedictus Heyen priester z.w. Pauwels Heyen
- een stuck beempts met een borstlap voer daeraen gelegen 6½ L bvvo bij de Bambrugge t erf Lamberts vanden Hovel en erfgen. Henricx int Eekerschot mma voorts rondom gem. Diestroom
wettig verkocht aan Cornelis z.w. Antonis Henricx van Soemeren sch. Otw 8-2-1613
also daernae Adriaen z.w. Cornelis Jans van Buerden dit stuk beemd vernaderd sch. Otw 23-1-1614
zo gestaan Adriaen z.w. Cornelis Janss van Buerden dit stuk beemd opgedragen Cornelis z.w. Henricx Sanders voor de helft en Adriaen z.w. Cornelis Janss voor de andere helft
Zij beloven Adriaen 61 ka gld 3 st
betaald 2-10-1614

465. 1614 maart 15 sH,R.1461,249
Gijsbert z.w. Michiel Michiels van Nieuwenhuyse bij w. Catharina d.w. Gijsbert van Laerhoven bij succ. van ? Arnden z. Jan Reynders 6 florijnen op Lichtmis uit
- hoeve lants par. Otw tpl. Wippenhout tpl. die Locht en alle rechten en toebehoren
- 3 buender erff genomen van der gemeynte der vvo deels heylant deels weylant uit 24 buender erff par. Otw t erf tafel H.Geest Otw t erf convent St Clara sBosch v t gem. strate
welke cijns Jan z.w. Henricx van der Lulsdonck verkocht had voors. Aertde z.w. Jan Reynders 30-1-1551
opgedragen aan Mariken d.w. Niclaes Aelberts

466. 1614 maart 22 sH,R.1461,265
also schepenen etc. vvo hadden verkocht aan Jan z.w. Jan Luytinckx jee losrente 12 ka gld op St Jan baptist geboorte 1-7-1528 sch. Otw
daarna Aerde z.w. Wouter Stijnen dese rente opgedragen Jan z.w. Roeloffs Broessen t.t. en Roelof Joachim Elisabeth en Antonisken krn Jan Broessen bij Luvina gent Lyeffken d.w. Antonis Rutten t.e. 22-8-1555 en daarna bij dl sBosch 22-5-1563 Agneesken d.w. Jan Roelof Broess die als wede Geerarts z. Peeter Loeckemans (test) aan Arnden Cornelis van Horenbeeck 23-12-1594 etc. etc.
Hans de Mooy c.s. 12 gld op Otw

467. 1614 april 9 sH,R.1461,280
Gijsbert z.w. Reyner Gijsbert Heesters wnd Haren bij Otw vercoft Anneken d.w. Cornelis Pauwels des creemers jeec 12 ka gld op 10 april uit
huys hoff erve ackerlant daertoe 5 L par. Haren omtrent de Schutsboom maast Wouter z. Reyner Gijsbert Heesters broeder der voorn. vercoper
losbaar met 200 gld

468. 1614 april 24 sH,R.1461,299
Wyerick z.w. Jan vander Biestraten wnd Gestel bij Otw vercoft Anna hvr Geerarts Aelberts van Doren tbv dess. Gerarts jeec 3½ gld op St Marcus evangelist uit
1/4 in de watermolen corenmolen volmolen runmolen en huysinge par. Gestel aent Stockeynde altesamen cijnsgoed en geen leengoed
losbaar met 50 gld
Wierick lost 20-10-1625

469. 1614 mei 7 sH,R.1461,316
Symon vander Bilt meester vanden timmermansambacht onsen ingeseten medeborger man van Christina d. Jacob Franchoys Beyharts bij w. Petronella d.w. Peter van Antwerpen den ouden en Goyart Beyherts ontr. 23 jaar z. Jacob en Petronella geass. met Gielis Jans de Weer machtigen Geerlinck Ruijs notaris en Gerart Henricx van Asten dienaer vande groenderroede deser stadt om namens hen voor de bank van Driel tbv Jacob Franchoys Beyharts voors. te vertijden op de helft in
21 morgen land in Driel

470. 1614 mei 7 sH,R.1461,317
Jacob z. Franchoys Beyharts gelooft Symon en Goyaert voors. 300 ka gld als het convent van sint Geertruyt sBosch gelooft sijn wegens Jenneken Beyharts zijns Jacobs Beyharts dochter bij Petronella voors. in dat convent

471. 1614 mei 7 sH,R.1461,317v
Jacob z.w. Francois Beyharts gelooft Gielis Janss de Weer curator over Goyart Beyharts ond omtrent 23 jaar zoon van Jacob bij w. Peterken zijn hvr 150 ka gld op Bamis wegens accoord en vertijdenis voor de bank van Driel

472. 1614 mei 9 sH,R.1461,317v
Jacob z.w. Franchoys Beyharts wedn. Johanna d. Marcelis Jan Hermans van Berghe (test. not. mr Jacob Donck 14-4-1679 [sic]) en daarna wedn Petronella van Antwerpen d. Peter van Antwerpen den oude (test. voor mr Jacob van Bergen 14-2-1584) vercocht aan Jan z.w. Wouter Jans Vettewarencremer borger deser stadt jeec 18 ka gld 15 st op OL Heren Hemelvaart uit
- huizinge schuere gronden hoven daeraen 6 L par. Otw in de Kerckstrate t O heer Everart pbr en altarist KvOw. t W Embrecht Embrecht de Weker v gem. Kercstraat t waterstroom de Vloet gent
- sekere weybeemden 20 L land bij hem vercoper verkregen in zijn tegenw. huw. staat en 12 visvijvers en dorneheggen daernae bij de voorn. vercoper in de voors. beemden en al met een hecken besloten sijnde gegraven en gemaeckt achter voorn. huizinge aan de andere zijde van de voorn. water de Vloet gent t W Philips de Wael schouteth tot Otw t N waterstroom de Vloet v t Z en O oude waterstroom
belast met grondcijns 7 st aan de hertog; 30 st wede Bastiaan van de Wiel
losbaar met 300 gld
margo: gelost door Johan Peynenborch secretaris namens wede Roelof Beyherts 4-5-1630

473. 1614 juli 17 sH,R.1461,398
Aart z.w. Jan Emmen wnd Otw man van Margriet d. Andries Cornelis Peynenborchs vercoft Wouter Crillaerts tbv Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckarts jeec 9 gld 7½ st op St Lucas evangelist uit
- 1/4 hem verkoper toebehorende in huis schuur gronden hoff backhuys 26 L par. Otw tpl. Carchoven t erf Cornelis Janss van Laerhoven Z t erf Henrick Verkuylen v erf Guilliam Oliviers raadsheer deser stad O t Carchovense gem. strate
- de helft hem vercoper toebehorende in een hoybeempt geheel 8 L in voors. par. Otw tpl. de Buenders t erf des heren van Yseren W t erf mr Lamberts van den Hovel secr. Otw O v erf tafle des gasthuys tot Otw t gem. Buenderstege
belast met 1/4 in pacht van 1 zester rogge H.Geest Otw 1/4 in pacht van 1 zester rogge aan Jan Emmen tot Berckel 1/3 in cijns van 5 ka gld 10 st H.Geest Haren 1/4 in cijns van 5 ka gld 10 st Claes Joosten tot Otw uit zijn 1/4 in het eerste onderpand en de helft in de grondcijns van 1 st 14 p. aan de hertog en de helft in cijns van 2 st aan de vvo uit zijn helft in de hoybeemd
losbaar met 150 gld
margo: Nicolaes Jan Donckers bekent lossing door Henrick Steven Jan Leijten en Lijntken wede Willem Jan Willems 11-6-1632

474. 1614 juli 29 sH,R.1461,416
Cornelis z. Anthonis Henricx van Soemeren wnd Otw vercoft [Wijtman] Everarts Heymans wedn. Sophia d. Jan Rutten des drapenierders en w. Catharina zijn eerste hvr tbv Wijnant t.t. en tbv Everart onm. z. voorn. Wijnant bij Sophia t.e. jeec 12 gld 5 st op sinte Peters dachs apostels ten banden uit
- huyse en gronde gent in den Swaen hoff en toillant daeraen 1½ L par. Otw aen de Capelle aldaer bij de Lijnde t erf Adriaen Scellen O t v erf Lenaert Laureyns Hessels W en N t Z gem. straet
- stuck ackerlants 6½ L in par. Otw tpl. in de Schijve t gem. voetpat gent den Lyndpat t v mr Adriaen van Baerl t erfgen. Claes Henricx Smits
belast met jeec 2 gld mr Lambert vanden Hovel secr. Otw cijns 2 gld St Catarijn altaer der kercke tot Berckel
losbaar met 177 ka gld
marge: Wijnant z. Everardt Heijmans ook als vader van Everarden zijn onm. zoon bij Sophia d. Jan Rutten des drapenierders bekent dat Cornelis z. Antonis Henricx van Soemeren gelost heeft 24-4-1617

475. 1614 september 21 sH,R.1461,469v
Aert z.w. Gijsbert Hoppenbrouwers wnd Gestel bij Otw
land gent de Wolweyde 5½ L Gestel bij Otw aent Stoceynde

476. 1614 september 23 sH,R.1461,471
also Marie wede Symon Martens wnd dorpe Haaren (test voor hr Jan Dionyss pastoir van St Lamberts parochie van Haaren 15-5-1607) had vooruit gelegateerd aan krn w. Peeter Embrecht Peynenborchs en Alken zijn hvr
stuck ackerlants en stuck weylants aan malcanderen in de Ruybosch en acker in den Brekelacker gent den Voirtacker onder conditie dat Walraven Peeters etc.

's-Hertogenbosch, R.1462
P. Hees, Bamis 1614 - Bamis 1615, no 33 / 287

477. 1614 oktober 4 sH,R.1462,4
Elisabeth d.w. Wijnants Verheyden wede Everarts Wouter Heymans haar eerste man en wede Gijsberts Adriaenss haar leste man tocht in 1/3 in
- stuc ackerlants 6 L int geheel bvvo aen sConinxeyck aldaer t erff Dirix z. Wouter Wouterss van Esch t erff Neeltgens wede Goyarts Adriaens Claessen v tafel H.Geest Otw t gem. strate
opgedr. Wijnant haar zoon bij w. Everarden Wouterss Heymans en Goyarden z. Gijsbert Adriaens man van Anneken d. Elisabeth en w. Everart Wouters voors. ook tbv Wouter ook z. Elisabeth en w. Everart en tbv Adriaen z.w. Gijsbert Adriaens bij Elisabeth d. Wijnant Verheyden in haar leste huw.
waarna dezen voor dit 1/3 en Wynant Corneliss van Huesden wullen laeckenvercoper rest. 2/3 dus het gehele stuk akkerland ten jee cijns aan voorn. Dirck z. Wouter Wouters van Esch tegen 10½ ka gld aan Elisabeth voors. t.t. en haar 4 krn t.e. en nog met 9½ ka gld aan Wynant Cornelis van Hoesden voorn. beiden op Bamisdag
nog uit
- stuck ackerlant hem Dirck Wouters tevoren reeds toebehorende 6 L in par. Otw aan sConincxeyck t het eerstgent. t stuc weylant toebeh. Neeltgen wede Goyart Adriaens Claessen v gem. strate t H.Geest van Otw
de 10½ gld losbaar met 150 gld, de 9½ gld ook met 150 ka gld
Joseph z. Jacop Frans Beyharts man van Gerartken d.w. Henrix z. Lenart Groys bij w. Antonisken d.w. Gerart vande Wiel nadert
margo: Mathijs Wijnants van Huesden ook wegens Cornelis zijn broer verklaart dat Lambert Diercx van Esch de cijns van 9½ ka gld gelost heeft 30-9-1654

478. 1614 december 11 sH,R.1462,77v
jr Johan Wasselin ridder heer van Watrues man van vr Margareta van Brecht d.w. jr Gooswijns van Brecht z.w. hr Johan van Brecht des ouden riddere deen helft in 2/3 in
grote corentiende in den dorpe Gestel bij Otw te leen van de hertog van Brabant
overgedr. aan Goyarden Gerarts van den Grave
jr Jacques Boisot man van jouffr. Josyna Maes d.w. jr Jacob Maes in leven schout stad Maestricht bij w. jouffr. Elisabeth van Brecht d.w. voorn. jr Goeswijn van Brecht nadert 5-10-1615
jr Jacob Boisot capiteyn en jvr Josina Maes casseert 3-2-1618 deze belening

479. 1615 januari 22 sH,R.1462,117
Jan z. Thomas Janss van den Wyel man van Heylwige d.w. Jan Joachims van Esch verkocht aan Arnden z.w. Marcus z. Peeter Nyelants jeec 6½ gld op St Pauwels bekering uit
- stuc weylants 2½ L par. Otw bij en aen Sinte Sebastiaens Boogart aldaer t erve Jan van den Hovell O t erve erfgen. w. Gielis Goossens van der Borcht W v Z erve Joachims Jans Jochems van Esch zijn vercopers zwager t N voorn. sinte Sebastiaens Schutsbogart
- huys gronden hoff aan malcanderen ½ L in par. Otw inde Rechte strate aende Lijnde eynde aldaer t erff erfgen. Peeter Adriaens Verhoeven W t afgebrande hoffstadt gent den Beer O v gem. strate t erve Margriet wede Willem Franss
belast met 30 st altaristen KvOtw 2 ka gld tafel H.Geest aldaer
losbaar met 100 gld
margo: gelost door Thomas Johannes Thomae Janssoen vanden Wiel 8-2-1627

480. 1615 januari 27 sH,R.1462,128
Jan z.w. Henrix Janss Luijten wnd Gestel bij Otw vercoft Macharius z.w. Jan Jacops jeec 12 ka gld op Lichtmis uit
stuc ackerlant gent die Hoeff 9 a 10 L par. [Gestel bij ?] Otw aende Heycant t erf Ancem z. Goyarts Gijsbertss van Elderen t erff Pauwels Matijs Philipss v gem. heyde t erfgen. krn Andries Verbruggen
belast met erfcijns hr van Gestel 4 st
losbaar met 200 gld

481. 1615 februari 3 sH,R.1462,139
Peter z.w. Lambert z. Embert Peynenborch wnd Haaren tegenover de kercke aldaer vercoft Michiel z.w. Henrix Pyeren jeec 4 gld 15 st op Lichtmis uit
stuck ackerlants 3 L par. Haren aende Coppestraete etc.
losbaar met 80 gld
gekweten door Engelken wede Peeter Lamberts voors. 17-4-1630

482. 1614 februari 7 sH,R.1462,147
Kaerl van den Hovel wnd Druenen z.w. mr Dierck van den Hovell in leven secretaris tot Otw. vercoft aan Dirick z.w. Aert Dirix Toelings jeec 14 ka gld op Lichtmis uit
- stuck ackerland 5 L lants par. Otw. tot Carchoven t erve hr en mr Yeuwaens vanden Hovel priester broeder voors. vercooper O t erff Adriaens Corneliss de Groot W v N gem. straet t gem. waeterlaet
- weyvelt 7 L par. Otw tpl. aende Cleyn Heyde t erff Jans Janss Peynenborch O t erf Dirix Wouterss van Esch W v t gem. straten
1/3 hem vercoper ongesceyden toebeh. in een coeweyde gent de Boschweykens 2 morgen lants par. Druenen etc.
losbaar met 200 gld
margo: gelost 5-1-1640

483. 1615 februari 27 sH,R.1462,179
Johannes z. Johannes .... Pauwels commorans in Huyckelem vendt dns et mgr Everardo de Ravensteyn pbr juris licentiato canonico graduato eccl. cath. et officiali episc. Buscoducis jeec 9½ ka gld op 1 maart uit
- domo eus fundo orto pomerio terra arabili etc. 7 L par. Otw te Hooch Huikelom t Adriani Leonardi Henricx t andere erven van verkoper v W Adriani z. Johannes de Cort wnd in pago de Haaren t O comm. plateam
- terre arabilis ..½ L tpl. voors. t Antonie Peeters W t erfgen. Margarete de Cort O v voorn. erf verkoper t gem. water den Enschotsen loop
- agro terre arabilis gent den Heyacker 3½ L als voor in agro mericali t Margarete de Cort Antony Peeters wnd Helvoirt v O convent sororum in Buscoducis Ulenborch t W Arnoldi Matijssen wnd Berkel
losbaar met 150 gld

484. 1615 maart 5 sH,R.1462,183
Dominicus z.w. Dirix Rovers burger en ingezetene sBosch vercoft Aleyde d.w. Henrix Wouters van Ravensteyn jeec 9 ka gld op 5 maart uit
zijn deel ongescheyden in hoeve lants par. Haaren bij Otw inde Belversche strate etc.
losbaar met 150 gld

485. 1615 maart 31 sH,R.1462,225v
Geertruyt d.w. Frans z. Joostens Henricx bij w. Heylwich d.w. Jan de Crom 3/9 Jan Pancratius z. voorn. w. Pancratius en Mariken d.w. Frans en Heylwich ook 3/9 Frans z.w. Joost z. voors. Frans Joosten en Heylwich 1/9 en Jan Dirix van Kuyck man van Cornelisken d. voorn. Joost z. Frans Joosten en Heylwich 1/9 dus 8/9 in
een schuere haren gront hof boomgaert ackerlant groeslant moerlant houtwasch aan malcanderen par. Gestel bij Otw tpl. opte Koijen etc.
het rest. 1/9 toebehorende Andries z. Andries Scellekens man van Antonisken d. voors. w. Joost Franssone en Heylwich
na dood Frans Joostens en daarna na dood Heylwich
opgedragen aan voorn. Peter z.w. Andries Andriessens Scellekens
belast met o.a. 4 L rogge St Jorisaltaar KvOtw

486. 1615 maart 31 sH,R.1462,226
Jacob Hakken c.s. deling [St Michielsgestel]

487. 1615 april 16 sH,R.1462,253v
Hendrik Schellekens 6 gld
Haaren Belveren
losbaar met 100 gld

488. 1615 mei 4 sH,R.1462,279
Jan Hoovers 12 gld
Haaren Belversche strate
losbaar met 200 gld

489. 1615 mei 16 sH,R.1462,299v
Aelbert z.w. Jans z. Aelberts Udo Jansse 10½ gld
Haaren Heseacker
losbaar met 150 gld

490. 1615 mei 16 sH,R.1462,300
Aelbert Jansse voors.
de helft in huis en land Haaren aenden Heseacker

491. 1615 mei 18 sH,R.1462,303
Jacop z. Aerdts Swaenen, wnd Oisterwijk vercoft Willem Donckarts tbv Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckarts jeec 3 ka gld 2½ st op 18 mei uit
- huys schuer grond hof boomgaert aen malcanderen bvvo t (w) Goossen z. Peter Tuelings t (o) erf Willem Aelbert Willems v (n) erf vant Gasthuys der passanten t (z) gem.strate
- stuxken lants ongeveer 1 L par. Otw in de Schijve t erve Neelken? Jans Reynders t erf erfgen. Michiel Aerts Swaenen? v erf mr Philips Lintermans t gem. molenpat
belast met 3 gld Jutken Bungers; 14 st H.Geest van Oisterwijk; 6 st 1 oort Lucas van Amersoyen
losbaar met 50 gld
gelost door Huijbert Ariaen Gerarts 16?-9-1644

492. 1615 mei 26 sH,R.1462,318v
Cornelis z.w. Marten Jan Clompmakers wnd Otw. aan Mathijs z. Jan Peters backer jeec 6 ka gld 5 st op 26 maart uit
- huys erve hoff brouwhuys brouwgetouwe en brouwketel daerinne bvvo aen de gem. Plaetse t O Dierck Gerits vande Wiel t Jan z. mr Dirck van den Hoevel v straat t water
belast met 37 st beurse fundatie mr Jan Gijsen; grondcijns 3 p aan de hertog; 6 gld 5 st Matheeus Jan de Becker voorn.
margo: gelost bij Johan Mathijss van de Velde schouteth tot Geldrop door Jan Michiels 26-5-1645
losbaar met 100 gld

493. 1615 juni 5 sH,R.1462,334v
[latijn]
Margareta wede Johannes z. Henrici Gerits alias Bernts jeec 28 ka gld op beate Lucie virginis uit
- domo area orto hereditatibus par. Otw prope molendinum aquatile t aquam t erf Anne filie w. Johannes de Boirt wede Egidij z.w. Cornelij Kyevits en krn
quadam petra terre arabilis de Heyligeest weyde 6 L t t v erf gen. Anna en krn
welke cijns Anna d.w. Johannes de Boort wede Egidij z. Cornelij Kievits (test) vendt Margarete wede Johannes z. Henrici Gerits alias Bernts 11-12-15 sexcecitesimo?
supt Nicolao z. Johannes Nicolai Donckarts als meester en rector maioris hospitalis oppidi de Buscoducis

494. 1615 juni 11 sH,R.1462,339
Jan z.w. Peeter Heymans wnd Otw. vercoft Wouter Crillarts tbv Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckarts jeec 12 ka gld op 12 juni uit
- huis hof grond erf daaraan en daartoebehorende en ledige hofstadt en erf oostw. van deselve huyse en hove en uit achterhuys leyne[?] heymselen en putte tot voors. huysinge gehorende bvvo in de Kercstrate t Adriaen van Heck t eertijds Michiel Huyben nu voorn. Jan Peter Heymans v voors. Kercstrate t erf wesende een weyde toebehorende totter pastorye der kercke van Otw
belast met 4 st H.Geest; 2 L rogge St Catharijnengilde KvOtw; 4½ st H.Geest; 3 gld 5 st altaristen in de kerk voors.; 6 st pastoor tot Otw
losbaar met 200 gld
margo: gelost bij erfgen. w. Nicolaes Jans Donckarts en Anna van Jabeeck 7-10-1635

495. 1615 juni 11 sH,R.1462,340
Joseph Beyharts z. Jacobs Frans Beyharts man van Gerartken d.w. Henricx Leonarts Groijs als Gerartken enig erfgen. hr Rochus haar vaderlijke oom priester tot Otw z. voors. Leonarts Groys jee rente van 18 ka gld van 3 plecken of groten Brabants voor elcken gulden als prelaten edelen en steden representerende de 3 staten slants van Brabant vercoft hebben aan hr Rochus om namens deze staten in het quartier van sBosch in twee termijnen betaald te worden op 8 mei en 8 nov. besegelt 8-11-1564
opgedragen aan Anna d.w. Reyner Philips Potteye

496. 1615 juni 20 sH,R.1462,348v
Goossen z.w. Gielis Goossens van der Borcht wnd bvvo man van Jenneken d.w. Cornelis van Dijck vercoft Willem Donckarts tbv Nicolaes Donckarts jeec 6 ka gld 5 st op 20 juni uit
- stuc lants soo saylant als weylant 6 L bvvo achter Schuttersbogart t erf jr Jan de Bever t erf jr Philips de Wael schoutet quartier Otw v erf Marten Dirix t Scuttersbogart
belast met grondcijns 3 st aan de hertog van Brabant
losbaar met 100 gld
margo: Nicolaes Janss Donckaerts bekent lossing door Joachim van Esch 1-8-1620

497. 1615 september 5 sH,R.1462,429
Adriaan z.w. Joostens van Oisterwijc wedn. Elisabeth d.w. Daniel z.w. Dirix Loniss van Wijck tocht [Rosmalen]
ook 431

498. 1615 september 10 sH,R.1462,436v
Antonij z. Jan Gijsberts wnd Gestel bij Otw vercoft hr Willem Martens priester tbv hr en mr Anthonius Bruynincx priester archiaken des bisdoms sBosch etc. jeec 18 ka gld op OLVr geboorte uit
huys erve schuer gronden hoff ackerlant groeslant aan een placke 6 L par. Gestel bij Otw aent Kerceynde etc.
losbaar met 300 gld

's-Hertogenbosch, R.1463
P. Hees, Bamis 1615 - Bamis 1616, no 34 / 288

499. 1615 oktober 1 sH,R.1463,1
Jan Diricx Roovers bij w. Goeswijntken d.w. Henricx z. Gooswijns Beyens
1/3 in hoeve lants huisinger schuere scop speelhuysken omgraven wesende gent Spechtenborch scaepskoye verckenskoye hoff twee boogarden den ouden ende de nyeuwe de ackerlanden dairtoebehorende int geheel 2 mudzaad land en weylanden hoylanden heylanden houtwassen par. Haren bij Otw tpl. inde Belversche strate
wel verstaende dat eene beempt hoylants totter gehele voors. hoeve gehorende in par. Oirschot en nog een stuxken hey gent Krekelshoeve onder Boxtel rontomme in de heye als Peter gent Jonckers z.w. Jan Lamberts Peynenborchs de gehele hoeve in tuelinge
op hem Jan Dircx verstorven na dood Gooswijntken zijn moeder tegen jeec aan voorn. Peeter Jonckers z.w. Jan Lamberts Peynenborchs
belast met 1 gld 13 st 5 p aan sinte Martenscapelle tot Haren 2 gld 12 st aan Joost Pauwels Glaesmaker 8 st 2 oort uit het heyveldeken en 16 st aan rechthebbenden 1½ st tot Oirscot en 12 gld aan Herman Aertss van Eerssel
voor 36 gld jaarl.
losbaar met 600 gld
marge: Jan Diercx Roovers 1/4 in deze 36 gld aan zijn onm. krn bij w. Lijntken d. Jacop van Rijsingen zijn eerste hvr 19-5-1616
Peter Jonckers los deel met 200 gld 25-6-1616
nogmaals 200 gld 21-3-1619
Henrick Lambert Jans als proprietaris lost 19-3-1647

500. 1615 oktober 3 sH,R.1463,4
jr Jacques Boisot man van jouffr. Josina Maes op verband van
hoeve lants in Nuenen gent de hoeve te Auwesteyn
1000 gld

501. 1616 oktober 3 sH,R.1463,4v
hr Johan van Wasselem riddere heere van Watines man van vr Margareta van Brecht
de helft in 2/3 in de groote corentiende Gestel bij Otw
leenroerig aan de hertog van Brabant waarvan de andere helft in belening is bezittende Goyart Gerarts vanden Grave
bij maniere van belening aan jr Jacques Boisot
losbaar met 2000 gld
gecasseerd tbv jr Jacques Boisot en juffr Josina Maes 3-2-1618

502. 1615 oktober 6 sH,R.1463,7v
Adriaan z.w. Peeter Gijskens wnd Huikelom onder Otw vercoft aan Peeteren z.w. Thomas Peters Lootgieters jeec 6½ gld op 22 april uit
- viercantich stuc lant deels weylant deels heylant deels torfflant 51 L int geheel par. Otw tpl. Huikelom erve krn Adriaen Jan Jacops W t erff Gielis Sweers O v t Hueckelomsche gemeynte
in cope verkregen tegen schoutet van Alffen na dood Aleydt zijn vercopers eerste hvr
belast met grondcijns 25½ st hertog van Brabant
losbaar met 100 gld
margo: Peeter Thomass Lootgieters bekent lossing door Jan Peeter Janss als proprietaris 16-4-1626

503. 1615 oktober 15 sH,R.1463,21v
Adriaen z.w. Aert Corneliss stoeldrayer wnd Kerckhoven onder Otw man van Neeltje d.w. Marcelis Laureys verkoopt aan Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckers jeec 4 ka gld 14 st op 15 oktober uit
- stuc ackerlants gent den Hoecacker 3 L par. Otw. tpl. Karchoven t erfgen. w. Guilliam Oleviers raidtsheer deser stadt t Anthoniss z. Jan Anthoniss v t Adriaen Cornelis de Groot
- acker luelants 6 L par. Otw tpl. Karckhoven t t erve Henrick Vercuylen v wede Cornelis Willems t gem. Karchovense strate
losbaar met 75 gld
margo: Hester van Kessel wede Guilliam Donckers bekent lossing door Aert z. w. Adriaen z.w. Aert Cornelis Stoeldrijer 15-3-1645 geregistreerd 13-9-1662

waarna 15-3-1645 (sH,R.1600,258v) Johan Verachtert wedn. jouffr. Maria Verelst d.w.Niclaes Verelst bij Helena Jan Niclaes Donckers deze cijns aan Guilliam Donckers

504. 1615 oktober 15 sH,R.1463,22
Frans z.w. Steven Janss Leyten wnd Haaren bij Otw vercoft Jutken d.w. Henric van Pelt des Nastelmakers jeec 13 ka gld op 15 oktober uit
- stuc lants deels ackerlant deels heylant 14½ L par. Otw aen Kreytenheyde t v erff Adriaen Cornelis de Groot W t gem. strate O t gem. heyde
- stuc weylants 3 L par. Otw tpl. Karchoven aende Slons aldaer t erff Jacob de Loose W t erf Jan Stevens sijns vercopers broeder O v erf Henricx Stevens ook sijn broeder t erff Aelberts Vreyssen sijns vercopers swager
losbaar met 200 gld
margo: gelost bij Jan Jans in Milanen 7-12-1637 door Peter Aerts Verhoeven en Cornelis ... 7-12-1637

505. 1615 oktober 15 sH,R.1463,22v
Hendrik z.w. Steven z. Jan Leyten wnd Karckhoven vercoft Willem Lodewijck Donckarts tbv Nicolaes z.w. Jan Niclaes Donckaerts jeec 6 ka gld 5 st op 15 oktober uit
- huys hoff schuere boomgaert gronden 1½ L par. Otw tpl. Karckhoven t erf Jan Henricx t erf Jan Steven Jans zijns verkopers broeder v erf Adriaen Bartholomeeus wnd Haaren t erff Barbara d. voors. Steven Jans sustere des vercopers
- stuck ackerlants 3½ L tpl. voors. t erf voors. Jan Henricx t erff voors. Jan Stevens Jans des vercopers broedere v Barbara Stevens sijns sustere t erff Adriaen Bartholomeeus
belast met 1 malder rogge red. aant convant van tCoudewater 3 ka gld aan Jan Janssone in Udenhout
losbaar met 100 gld
margo: Jan Wouters van Esch curator over Michiel van Esch zijn innocente sone als tp hebbend bekent dat Jaspar van Buegen proprietaris deze cijns gelost heeft 21-10-1650

506. 1615 oktober 22 sH,R.1463,29
Wouter z.w. Reyner Heesters wnd Otw. vercoft aan Willem Lodewijcx Donckarts tbv Nicolaes z.w. Jan Nicolaes Donckarts jeec 9 ka gld 8½ st op 22 oktober uit
- huys erve schuere henne gronden hoff en landerijen 15 L par. Otw bij het Schoorbrugsken t Gielis Jan de Weer t Geraert Aerts van de Wiel v Jan Martens t gem. strate
de helft hem vercoper toebehorende in huys schuere henne gronden hoof boomgaert seylants weylant aan malcanderen 7½ L in par. Haaren bij Otw aende Schutsboom etc.
belast met 7½ st hertog van brabant uit het eerste onderpand
losbaar met 150 gld
margo: Niclaes z.w. Jan Nicolaes Donckers bekent lossing door Wouter Reijnder Heesters 9-9-1617

507. 1615 oktober 22 sH,R.1463,29v
Aart z. Goyarts Starts wnd Otw man van Anneken d.w. Nicolaes vanden Pas en Robbert z. voors. w. Niclaes vande Pas vercoft Willem z. Lodewijck Donckaerts tbv Nicolaes z.w. Jan Niclaes Donckers jeec 6 ka gld 5 st op 22 oktober uit
- huyse gronden hoff boomgaert van voors. Arndts 1 L par. Otw tpl. aende Hosstadt t erf Henrix Gijsberts t erff Neelken wede Benedictus Artssen v gem. strate t erf mr Philips Lintermans
2/5 den voors. Arndt en Robbert vercopers tsamen toebehorende in 10 L lants aen malcanderen in par. Otw tpl. Berckel etc.
belast met jeec 6 ka gld aan Diric Antonissen uit het gehele onderpand van voors. Diric vercopere [sic]
waarna Arndt gelooft aan Robberden dat hij deze cijns zal betalen
margo: gelost bij Claes Janss Donckers 24-2-1631 door Aert Goyartss Start
losbaar met 100 gld

508. 1615 december 24 sH,R.1463,96
Cornelis z.w. Antonis Henricx van Suemeren wnd Oisterwijk vercoft aan Bartholomeeus z. Jan Joosten tbv hr en mr Arnden Swaen, deken van Sinte Geertruydenberghe jeec 9 ka gld op Kerstmis uit
- huys erve schuere stallinge hoff gen. In de Swaen 1 L par.Ow. omtrent de Lynde bij de capelle t w Lenart Laureyns t o Adriaen Mathijs Scellens v n Lenart Laureyns t z gem.strate
- wey de Venweye 8 L par. Otw over de Banbrugge t erf krn Joost Mardeleynen W t krn Peeter Stooters O v N erf Goossen Wouter Peynenborchs t Z erf sijns vercopers
belast met 2 gld aan mr Lambert van den Huevel, secr.v.Ow.; 2? gld O.L.Vr.altaar capel tot Berkel uit 1ste perceel
losbaar met 150 gld
margo gelost bij de ontvanger der beurzen 21-12-1663

509. 1616 januari 7 sH,R.1463,112
Goyart Huybertssoen van Kriecken wnd tot Karckhoven vercoft Huyberden Peeters Potterssone 4 gld 7½ st op Driekoningen uit
- huys erve hoff ackerlant en wat weylant aen malcanderen 10 L en nog stuk land deels ackerlant deels groeslant onlangs van de gemeynte ingenomen of ingegraven 6 L beide deze erven aan malcanderen gelegen in par. Otw onder de uithoek van Karckhoven achter den Carchovense molen t erve Lambert Peters Tijssen NW t erf hr van Yseren ZW v t gemeynt van Haren
belast met pacht van 1 mud rogge H.Geest Otw pacht van 10 L rogge zekere beneficie in capelle tot Berckel pacht van 11 L rogge aan den jongen Jan vanden Hoevel uit het onderpand van 10 L en de grondcijns van 3 st uit de 6 L
losbaar met 75 gld
margo: gelost door Crijlen wede Goyaert Huyberts aan Huijbert Peter Potters 10-1-1625

510. 1616 januari 14 sH,R.1463,129
also Willem Willems van Buel wedn Jenneken d.w. Bartholomeeus Sneeuwynt de tocht in
- afgebrande hofstadt en erf bvvo in de Kerckstrate t W Cornelis Wijnants van Cuelen t O Cornelis Peeters van Heze v Kerckstrate t Hoochstrate
aan Rutger Janss man van Marie d. Willem en w. Jenneken voorn. sch. Ow. 4-7-1613
zo gestaan Rutger Janss gent van Orten man van Marie d. Willem en w. Jenneken de voorn. blote hoffstadt hoff boomgaert daeraengelegen met kelder en materialen van steen te cijns uitgegeven aan Jan z.w. Jan Henricx de Molder
belast met 3 L rogge 2 blanken altaristen; 3 L rogge broederschap OLVr. KvOw.; nieuwe cijns 4 ka gld 15 st op St Marten in de winter; ½ R dijk
losbaar met 73 ka gld
margo: gelost door Marijken de Loos 1?-3-1695

511. 1616 januari 29 sH,R.1463,140v
Dirk Panninks 9 gld
Otw? [= Heeswijk]

512. 1616 januari 30 sH,R.1463,143v
Embert z.w. Henricx Verkuylen wnd Karchoven onder Otw vercoft Herman z. Aert Joosten van Eerssel jeec 3½ ka gld op Lichtmis uit
- camp groeslant 9 L par. Otw tpl. Karchoven t erf Henric Stevens de Molder O t gem. strate v N erf krn Gijb Vreynss t Z gemeynt gent het Cleyn Heycken
belast met 4 st grondcijns hertog van Brabant
losbaar met 50 gld

513. 1616 januari 30 sH,R.1463,144
Margriet d.w. Gijsbert z. Reyner Heesters wede Jan Adriaen Jongers vercoft Guilliam z. Laureys Donckarts tbv het arme vrouwengasthuys in sBosch in een straetken gent Boomenganxken jeec 9 gld 7½ st op Lichtmis uit
huyse van drie gebonten hoof bogaert ackerlant 6 L par. Haaren bij Otw tpl. Belveren aende Scutsboom etc.
losbaar met 150 gld

514. 1616 februari 20 sH,R.1463,169
Cornelis z.w. Anthonis Henricx van Soemeren wnd Otw.
- de ene juyste helft zuidwaarts te dwers op te delen tegen de andere helft noodwaarts gelegen in stuk akkerland 6½ L int geheel bvvo in de Schijve t gem. voetpat t erf mr Adriaen van Baerl en erf wede Jacobs de Bungere v erf mr Adriaen voors en erf Adriaen Cornelis de Groot t erf Claes Henricx Smits
welk geheel stuk land te leen hangende is aan de hertog van Brabant
opgedragen aan Goossen z.w. Peeter Toelings wnd Otw
de noordelijke helft op heden verkocht aan Aelbert z. Willem Aelberts heeft over dit stuk een uitweg

515. 1616 februari 20 sH,R.1463,169v
voorn. Cornelis z.w. Antonis Henricx van Soemeren wnd Otw
- de juyste helft noordw. van stuck ackerlants 6½ L 1½ R int geheel leenroerig aan de hertog van Brabant
opgedragen aan Aelberden z. Willem Aelberts wnd Otw

516. 1616 februari 26 sH,R.1463,176
Jan van de Wiel c.s. 750 gld

517. 1616 maart 1 sH,R.1463,198v
Cornelis z. Marten? Cornelisse wnd Huikelom man van Jenneken en Henrick z.w. Seger Gijsberts wnd Enschot man van Anna drs w. [Jan] Antonis Aelberts Appels vercoft Goijarden z.w. Jan .. den ouden jeec 22½ gld 15 st op 1 maart uit
- stuc ackerlant van Cornelis 6 L gent Balmaker? en uit huysinge door Cornelis op dit stuk land getimmert in par. Otw te Huikelom t Hanric Antonis Cauwenberghs eertijts en nu ook van Cornelis voors. t erf jr Jan Muyckens v t gem. strate
- twee stucken lants deen ook gent den Balmaker
- dander den Hoeve beiden neffen malcanderen 7 L tsamen begrijpende de voors. Cornelis ook toebehorende tpl. voors. t eerstgenoemd onderpand van Cornelis t erf Adriaen Peter Gijssen en Peter Bernaertss v Z deels erf Cornelis verkoper deels gem. strate t gem. heirbane
stuc weyvelt 2 L van Henrick Segers in Enschot enz.
losbaar met 350 gld

518. 1616 maart 21 sH,R.1463,208
Henrick z.w. Steven z. Jan Leyten wnd Otw. en Peter z.w. Andries Jan Priems wnd Haaren vercoft aan Huybert z.w. Peter Potters wnd Ow. jeec 6 ka gld 5 st op St Geertruydt de maget uit
- stuk akkerland 4 L gent de Achterste acker des voors. Henrick par. Otw te Karckhoven t t v Jan z. voors. Steven Jans Leyten t erf Willem Aerts?
acker tuelants van Peter 7 L par. Haaren aende Nyeuwenhuysen etc.
belast met 10 L rogge H.Geest Otw uit het eerste onderpand
losbaar met 100 gld
marge: Andries z. Adriaen z. Huybert z. Peter Potters bekent lossing door Peter z. Henrick Stevens 21-9-1668?

519. 1616 april 14 sH,R.1463,242v
Wouter z. Peter Ariense wnd Gestel bij Otw vercoft Gerarden Aelbertss van Doren borger stad sBosch jeec 7 ka gld op 15 april uit
helft in camp heylants den Torffbeempt 2½ dagmaat par. Gestel bij Otw in de Heysen etc.
losbaar met 100 gld

520. 1616 april 23 sH,R.1463,260v
Embert z.w. Laureys Henricx Elen wnd tot Carchoven vercoft Jan z.w. Jan Jans van Buegen borger stad sBosch jeec 18 ka gld op 1 april uit
- stuc lants halff ackerlant en half weylant 9 L par. Otw tpl. Karchoven t erf Anthonis Aerts de Molder t erf voorn. verkoper met zijn voorkrn v gem. straat t erf gent Lijsken Goossens bocht toebehorende erfgen. w. Peeter Stooters
- twee stucken weylants neffen malcanderen het ene 5 L
- het andere 4 L par. Otw in de Diese t gem. stroom gent de Holle Aa t erf Adriaen Cornelis de Molder v erf Jochim Janss van Esch t erf wede Jan Arts Lath
als vercoper verklaarde gekocht te hebben staande huw. met tegenw. hvr
belast met 6 L rogge H.Geest sBosch grondcijns 2 st hertog van Brabant 2 st gezworenen dorp Haaren
losbaar met 300 gld
margo: Jan z.w. Jan Jans van Buegen bekent lossing door Embert 16-2-1626

521. 1616 april 28 sH,R.1463,267
Goossen van der Borcht z.w. Embrecht Goossen van der Borcht
- stuc saylants of ackerlant leenroerig aan de hertog van Brabant 4 L bvvo in de Schijve tpl. Conincxeyck t erf eertijds erfgen. Gielis z. Cornelis Kyevits nu heer Jan Beyharts priester O t erf des pastoirs van Otw en erf van het convent van de susteren aldaar tot Otw W v Z erf Thomas Colijns en erf Cornelis Jacops Tijssen t N Joseph Beyharts een cleyn weeghsken tot dese erff gehorende tussenbeide
als Gielis Goossen van der Borcht ter tijd oom en momb. voorn. Goossen z. Embert Goossens van der Borcht tegen Antonis Rutger Lamberts bij opdracht
vercoft aan voors. Joseph

522. 1616 april 29 sH,R.1463,268v
also Dierck Diric Bunnensoen? had geloofd Peeteren Jan Smits 4 gld 4 st sjaers op Lichtmis uit
stuck beempts int Calerse Broeck t Jan Peeters t Henrick Goyarts van Spoirdonck v Vloetbeempt t gemeynt volgens sch. br. Gestel bij Otw 13-3-1548
daarna Jan z.w. Henric Artss man van Mariken d. voors. Willems Janss Vervloet deze cijns opgedragen Joirden z. Jan Joosten man van Peeterken d. voors. Willem Jans Vervloet sch. Gestel 3-12-1610
soe gestaen Joirden z. Jan Joosten man van Peterken deze cijns opgedragen aan Peter van Buyten z.w. Jan van Buyten
margo: Peter z.w. Jan Smits Peters namens? Peterken hvr Jan Joosten d. Willem Jans Vervloet nadert 26-4-1617

523. 1616 mei 7 sH,R.1463,277v
jr Jacques de Cock borgtocht

524. 1616 mei 26 sH,R.1463,302v
Jan z.w. Gijsberts Covels man van Elisabeth d.w. Peeters Wouter Adriaens bij Adriana d.w. Eymbert Goossens
stuc ackerland gent de Dorenboom 2 L 2 R par. Otw tpl. Udenhout ontrent de Creytemolen etc.

525. 1616 juni 11 sH,R.1463,322v
Jan z.w. Willem Adriaens Peynenborch
stuc weyland 6½ L par. Haaren tpl. Belveren etc.

526. 1616 juni 11 sH,R.1463,324
Gijsbert z.w. Reyner z. Gijsberts Heesters wnd Haaren man van Jenneken d.w. Wouter Dielissen vercoft Willem Donckarts tbv Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckers jeec 6 ka gld 5 st op 22 februari uit
huys hoff schuere gronden saeylant en weylande aan malcanderen 5 L par. Haaren aende Schutsboom etc.
losbaar met 100 gld

527. 1616 juni 14 sH,R.1463,327v
hr Huijbert van Laerhoven priester z.w. Gooswijns Huybert van Laerhoven dmaw Catharina d.w. Jan Aerts jeec 15 ka gld als Henrick z. Adriaen Wouters Vermeer man van Maria d.w. Goossen van Laerhoven en Catharina voorn. geloofd had op St Jacop apostel uit
de helft onbedeeld in stuc ackerlant 4½ L int geheel par. Haaren in de Ghever t erf voors. Henrick Arien Wouters Vermeer des voors. hr Huyberts swager hiertegen gedeeld t v gem. straat
- de helft onbedeeld in stuc ackerlant 2½ L int geheel gent den Bremacker tpl. voors. bijde herbane t erf wede Peter Thonisse van Zoemeren t erf Jan Antonis Willems
- de helft onbedeeld in stuxken lants 3 vaetsaet lants int geheel tpl. voors. t erf Henricx voors. t wede Peter Antonisse
- de helft onbedeeld in 1/3 westw. in stuck erffs onlangs van de gemeynt gecocht en ingegraven tpl. voors. t erff wede voors. t gem. straet
- 1/4 rijdende in stuc beempt 16 L int geheel gent het Rueth in par. voors. opt Aabroeck geheel t erf Jan Willems Adriaens t erf Geerits Verhoeven mma
- de helft in 1/3 noordw. in stuk erf deels heye deels weye in par. voors. over de Belversche Brugge t erf Henric voors. hiertegen afgedeeld
als hr Huybert van Laerhoven de voors. Henrick Adriaens zijn zwager had opgedragen en nog uit
- huys hoff gront erff daeraen ackerlant als nyeuwe erffe onlangs van de gemeynt gekocht par. en tpl. voors. in de Ghever in sch. br. Otw 3-12-1615
opgedragen Huyberden Jans van Laerhoven tbv Gielis Jans de Weer ingesetene van Otw

528. 1616 juni 16 sH,R.1463,329v
Embert z.w. Laureyns Henricx wnd Otw. aan hr Everard Henricx pbr tbv mijnhieren pastoir en altaristen KvOw. jeec 6 ka gld op nativitatis baptiste uit
- hoybeemd gent Gheytskoye 6 L par. Otw aen de Grote Heye t erff Adriaen Corneliss de Groot t erf Jans Adriaens Hermans v gem. waterstroom de Aa t erff voorn. Adriaen Cornelis de Groot
belast met 14½ st voorn. hrn altaristen
losbaar met 100 gld
margo: hr Jan de Weer pbr en altarist KvOtw namens heren altaristen bekent lossing door Eijmbert z. Laureijns Henricx 5-7-1622

529. 1616 juni 18 sH,R.1463,334
Henrik z. Steven Janss wnd Karckhoven onder Otw vercoft Guilliam Laureys Donckarts tbv Groot Gasthuys sBosch jeec 6 ka gld 5 st op 18 juni uit
- stuc ackerlant 4 L par. Otw tpl. Karchoven t erf Jan Henricx t erf Jan Stevens v erf Adriaen Bartholomeeus t ander erf voors. vercoper in desen niet veronderpant wesende
- stuck weylant 5 L tpl. voors. t erf Eymbert Henricx Verkuylen t erf krn Heylken Schuppen v ander erf des vercopers t erf Frans Stevens sijns vercopers broeder
belast met 3 ka gld erfgen. Hensken Appels 2 grondcijnzen aan de hertog van Brabant samen 2 st 1 oort
losbaar met 100 gld
margo: de rentmr des groten Gasthuys alhier bekent lossing 16-9-1699

530. 1616 augustus 3 sH,R.1463,379v
Adriaan z.w. Andries Jans Priem wnd Haren bij Otw vercocht hr Gijsberden Adriaens van Gestel rector zeker geest. beneficie gefundeerd bij Niclaes Verdonck en Geertruyt zijn hvr tbv dit beneficie jeec 3 ka gld 5 st op St Peter apostel ten banden
huys erve hoff ackerlant toebehorende aan malcanderen 7 L in par. Haaren aende Hezeacker etc.
losbaar met 50 gld

531. 1616 augustus 5 sH,R.1463,384v
Willem z. Peeter Jans Lamberts wnd Haaren vercoft Henricxken d. Aert Henricx jeec 6 ka gld op 4 augustus uit
1/3 onbedeeld in huys erve hoff 3 L par. Haaren tpl. bijden Schuttersboom etc.
- 1/3 in stuc beemd 4 L in par. Haaren tpl. int Haarens broeck t erf krn Jenneken Boyen t erf Cornelis Geerits Verhoeven v erff Philips Jans Maessen t erff tafel H.Geest sBosch
losbaar met 100 gld

532. 1616 augustus 8 sH,R.1463,387v
Wyerik z.w. Jan Willems van der Biestraten wnd Gestel bij Otw vercoft momb. Jan z.w. Frans ... 9 ka gld uit
1/4 in 4 watermolens en huysinge onder een dack corenmolen runmolen volmolen en olymolen par. Gestel aent Stockeynde
huys etc. chijnsgoet 20 L par. Gestel aent Stockeynde t de leye
losbaar met 150 gld

533. 1616 augustus 18 sH,R.1463,397
Jacob z.w. Francois Beyhardts wedn Johanna d. w. Marcelis Jan Herman van Berge daarna wedn Petronella van Antwerpen d. Peter van Antwerpen de oude, test. met Johanna voor not. Jac. Donck 14-4-1579; test. met Petronella voor not. mr Jacob van Berchem 14-2-1584 aan Jan z.w. Wouter Janss Vettewary verkoper jeec 6 ka gld 5 st op OL heer Hemelvaart uit
- huizinge schuere grond hof saeylant 6 L par. Ow. in de Kerckstrate t O Everart altarist KvOw. t W erf wede erfgen. Embrecht Embrechts de Weker v gem. Kerckstrate t waterstroom gent de Vloet
- weybeemden 20 L verkregen in zijn tegenw. huw. na dood voorn. hvrn 12 visvijvers na zijn verkrijgen daarin gegraven en met een hecken besloten par. Otw achter de voors. huysinge aan de andere zijde van het water de Vloeth t erf jr Philips de Wael schoutet vvo W t gem. waterstroom de Vloet N t waterstroom aldaar Z en O
belast met grondcijns 7 st aan de hertog van Brabant 30 st wede Sebastiaen vanden Wiel 18 gld 15 st voorn. Jan Wouter Janss copere deser cijns
losbaar met 100 gld

534. 1616 september 24 sH,R.1463,427
Adriaan z.w. Geraert Wouters Verhoeven 1/16 en alle recht in:
huis erve hoff boomgaert ackerlant groeslant aan malcanderen 8 L par. Haaren tpl. Belveren omtrent St Martens capelle etc.
aan Marcelis z.w. Henricx z. Marcelis Gerits

535. 1616 september 30 sH,R.1463,427
Jan z.w. Jacop z. Jan Peeters wnd Gestel bij Otw
3 L ackerland in bocht in par. Gestel opte Hilt etc.
opgedragen aan Daniel z.w. Jan Jans de Bresser tot Gestel

 

Bezoekadres Heemcentrum

Spoorlaan 70
5061 HC Oisterwijk
Tel: 013 528 59 96

Openingstijden Heemcentrum


iedere vrijdagmiddag
13.30 tot 16.00 uur

Openingstijden Bibliotheekwoensdag : 09.00 tot 12.00 uur
vrijdag     : 13.30 tot 16.00 uur