Home
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

2022 plaatjesboek BE

'Een prachtig geel blauw boek dat samengesteld is door personen die hart hebben voor Berkel-Enschot,' zo stelt een dorpsbewoner in het weekblad De Schakel. Vanaf maart konden inwoners bij de Jumbo Denissen sparen voor historische plaatjes. De actie is sinds 26 april gestopt en ondanks onderlinge uitwisselingen en een ruilmiddag zijn er nog steeds mensen naarstig op zoek naar plaatjes. Zaterdag 21 mei kunnen de laatste plaatjes én nog enkele boeken gekocht worden voor respectievelijk vijf cent per plaatje en tien euro voor een leeg boek met weliswaar een complete set plaatjes.

De dorpsgenoot die anoniem wenst te blijven schrijft dat de spaaractie verbroedering gaf, onder andere omdat inwoners voor elkaar op pad gingen om plaatjes te ruilen. Daarbij bleken er gulle gevers die in ruil voor enkele plaatjes meteen een aantal dubbele beschikbaar stelden. Zelfs voormalige dorpsbewoners die inmiddels buiten Berkel-Enschot wonen, vroegen aan hun oud-dorpsgenoten om voor hen een boek vol te maken.

Want het boek vol, dat kan! Er zijn nog plaatjes en er zijn nog enkele lege boeken beschikbaar. De kleine vergoeding komt ten bate van de clubkas van Heemkundekring De Kleine Meijerij die het boek maakte samen met Stadsmuseum Tilburg. Op zaterdag 21 mei as. is er van 11.00 tot 14.30 uur gelegenheid om de plaatjes en/ of boeken te kopen in de hal van De Bibliotheek Berkel-Enschot in Ons Koningsoord.

 

 

'Goed om hier weer bij elkaar te zijn,' zo begon vice-voorzitter Anton van Dorp de bijeenkomst voor vrijwilligers van Heemkundekring De Kleine Meijerij. Ondanks de stressvolle coronaperiode die spontane contacten onder de vrijwilligers belemmerde, werkten zij achter de schermen door. Tijd om elkaar weer eens te ontmoeten en hen te bedanken. Op zaterdag 7 mei 2022 kregen achttien vrijwilligers een rondleiding door Erfgoedcentrum  't Schoor en een hapje en een drankje bij 't Plein in Udenhout. 

Low res 2022 05 07 Petra R 11Een kort voorstelrondje, want kennen we na de corona alle gezichten nog? Heemkundekring De Kleine Meijerij maakt dankbaar gebruik van vrijwilligers op het gebied van bidprentjes, foto's en dia's, de bibliotheek, beheer heemcentrum, bestuur en de website. Een voorstelrondje vanaf het gastteam van Erfgoedcentrum 't Schoor maakte duidelijk dat deze stichting als lid verbonden is aan onze heemkundekring, Kees van Kempen de voorzitter is, Lia Clement en Frank Scheffers beiden ondere andere actief in het schrijversteam, maar ook aanspreekpunt voor de collectie en publieksactiviteiten. 

Inhoudelijk beschikt Erfgoedcentrum 't Schoor over maar liefst 8.000(!) objecten. Volgens Kees van Kempen mogen dat er wel minder worden. Zo hoeft een erfgoedcentum geen honderd H. Hartbeelden te hebben, noch even zovele profielschaven van de vele klompenmakerijen die Udenhout rijk was. Daarbij mogen de objecten wat minder uit 'grootmoeders tijd' zijn, maar eerder afkomstig uit de jaren zestig en zeventig. Een nieuwe expositie staat op het programma. Gezocht wordt naar jukeboxen, puchs, zündapps en rolvegers, om maar eens wat actuelere objecten te noemen. Niet alleen fysiek, maar ruim gedigitaliseerd is de enorme collectie in de Brabant Cloud, ondersteund door Memorix Maior. Bidprentjes, foto's en objecten zijn erin opgeslagen en alle raadpleegbaar via de computer. Vrijwilligers in Udenhout, maar ook daarbuiten vullen de database zodat bezoekers online altijd antwoord kunnen vinden op hun vragen. 

Terug naar de vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 7 mei. Na deze inspirerende introductie kregen de vrijwilligers een rondleiding door het gebouw van Erfgoedcentrum 't Schoor, een voormalige woning van rector Merckx. Vele kleine kamers zijn gevuld met thema's, zoals religie, Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, onderwijs, nijverheid, handel en gezondheidszorg. De objecten zijn keurig uitgestald, voorzien van bijschriften en getoond in vitrines. 

Na de gloedvolle presentaties van Kees, Lia en Frank, toog het gezelschap van Heemkundekring De Kleine Meijerij naar 't Plein voor een afsluiting met een hapje en drankje. Een bijzonder geslaagde middag met inspiratie en gezelligheid, de nare periode van corona achter ons gelaten.

Voor meer foto's zie de facebookpagina van Heemcentrum De Kleine Meijerij.

GENETISCHE GENEALOGIE
Op woensdag 11 mei om 20.00 uur geeft Erik Mols in het HelvoirThuis te Helvoirt (Kloosterstraat 30) een lezing over ‘Genetische Genealogie’.

Heemkunde en Genealogie zijn aan elkaar verwant, omdat ze zich beide met geschiedenis bezig houden. Door de ontwikkelingen op medisch biologisch gebied werd het werkveld van de genealoog uitgebreid. Sinds 2006 zijn allerlei Genetische Genealogie-bedrijven actief op de internationale markt. Of dit nu gaat om Ancestry, 23AndMe, FTDNA of LivingDNA uit de VS, of MyHeritage uit Israël, al deze bedrijven hebben iets gebracht wat hiervoor niet voor Genealogen beschikbaar was: Toegankelijke betaalbare DNA analyses. Genetische Genealogie bedrijven, brachten de mogelijkheid om DNA te analyseren en dit te combineren met Genealogie en daarmee ‘nieuwe’ en/of tot dan toe onbekende verwantschappen zichtbaar te maken.
Genetische Genealogie is een hobby die klassieke genealogie combineert met moderne DNA technologie. Waar bij klassieke genealogie veel mensen denken aan stoffige archieven, is het voor de meesten lastig een start te maken met deze nieuwe geavanceerde hobby. Ir. Erik Mols, weet als geen ander bio-informatica technieken en moleculaire biologie, begrijpbaar te maken voor mensen, die niet, net zoals hij in het veld gestudeerd hebben.
Een eigenschap van de almaar doorgaande evolutie, zijn veranderingen aan het DNA van generatie op generatie. Omdat deze veranderingen overerven, zijn ze te traceren en kunnen ze gebruikt worden voor Genealogie. Hierbij gaat het niet alleen om traceerbare mutaties aan het autosomale DNA, maar ook aan het yDNA of mitochondriale DNA. Inmiddels zal het bij vele lezers al zijn gaan duizelen. De nieuwe moleculair biologische technieken brachten niet alleen heel veel kansen, maar ook veel extra complexiteit. Verwikkelingen waar niet iedere genealoog nu direct op zat te wachten.
550x834

In de lezing “Genetische Genealogie”, geeft de ir Erik Mols handvatten om zelf aan de slag te gaan met Genetische Genealogie in het eigen onderzoek. Erik Mols is op 13 jarige leeftijd in 1983 begonnen met genealogie en heeft een ruime ervaring in traditionele genealogie. De roots van Erik liggen in Tilburg, Boxtel, Esch, Haaren, Vught en Udenhout. Erik Mols is opgeleid aan de Wageningen Universiteit als bio-informaticus. Bio-informatica is een wetenschapsrichting welke zich onder andere bezig houdt met DNA onderzoek op de computer.
Mols heeft er ook een handboek over geschreven Het boek (ISBN 9789464484045, 223 p.) geeft je handvatten middels een onderzoek raamwerk, om volledig zelfstandig de reis van uw genen te bestuderen. In het boek worden voorbeelden van de meest toonaangevende internet databanken en DNA hulpmiddelen uitgelegd. Het boek is geschikt voor mensen die meer willen weten over stamboom onderzoek met DNA, maar zeker ook voor mensen die op zoek zijn naar een onbekend familielid.
Na de lezing is het boek te koop voor € 30,00 en kan gesigneerd worden door de auteur.
Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.

2022 04 Canon JPGOp uitnodiging van Heemkundekring De Kleine Meijerij verzorgt dr. Marjan de Groot op maandag 11 april 2022 een lezing over de in 2020 herijkte Canon van Nederland. De lezing wordt gehouden in De Voorhof, het ontmoetingscentrum van de Protestantse gemeente aan de Kerkstraat 64 te Oisterwijk en begint om 20.30 uur.

In haar lezing besteedt Dr. Marjan de Groot-Reuvekamp aandacht aan de totstandkoming van de canon en het recente proces van de herijking, met aandacht voor de volgende hoofdpunten:

  • Vijftig vensters en zeven hoofdlijnen
  • Tien nieuwe vensters
  • Meer balans op het gebied van meerstemmigheid, gender, diversiteit, internationaal perspectief en regionale spreiding
  • Oog voor didactische bruikbaarheid in het primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs
  • Een vernieuwde wandkaart en herziene vensterteksten op drie leesniveaus, zie canonvannederland.nl

Tot slot besteedt zij aandacht aan het belang van regiocanons.

Het onderwerp sluit ook mooi aan bij het streven van de Stichting Canon Oisterwijk om de eerder mede door onze kring in het leven geroepen Canon van Oisterwijk te voorzien van aanvullende onderwerpen. Daarover kunt u meer vinden op de website https://canonoisterwijk.nl. Ook aan de Canon van Esch zal aandacht besteed worden (www.canonvanesch.com)
Dr. Marjan de Groot-Reuvekamp was lid van de werkgroep ter Herijking van de Canon van Nederland en is bestuurslid van de Canonstichting. Zij verzorgt nascholing voor lerarenopleiders over de Canon en zij is actief binnen een werkgroep voor de ontwikkeling van de Canon van ‘s-Hertogenbosch in samenwerking met Erfgoed ‘s-Hertogenbosch. Voorheen was Marjan werkzaam als docent geschiedenis en didactiek bij Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie. Zij is medeauteur van het boek “Geschiedenis & Samenleving, Kennisbasis Inhoud en Didactiek” voor pabostudenten. 

Momenteel neemt Marjan via de Universiteit van Amsterdam deel aan een landelijk onderzoek naar leerresultaten voor geschiedenis en aardrijkskunde van leerlingen in groep 8.

Marjan was en is actief als bestuurslid en ambassadeur voor de VGN (Vereniging van Docenten voor Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland) en EUROCLIO (de Europese vereniging voor geschiedenisonderwijs en erfgoededucatie). Ze verzorgt lezingen en presentaties over geschiedenisonderwijs in een nationale en internationale (wetenschappelijke) context. Ze promoveerde op onderzoek naar het bevorderen van historisch tijdsbesef bij leerlingen in het basisonderwijs, zie https://www.historischtijdsbesef.nl/

Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.2022 04 Canon JPG

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.