Oorkonde Speld Henk en Mart IMG 7199Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Heemkundekring De Kleine Meijerij op 18 oktober jl. in Oisterwijk heeft Kees van Kempen, secretaris van Brabants Heem, bij Henk van Helvert en Mart van den Oever ter gelegenheid van hun afscheid als bestuurslid het zilveren draaginsigne van Brabants Heem opgespeld en hen de daarbij horende oorkonde uitgereikt.

Beiden hebben hun sporen verdiend binnen de Heemkundekring en de Haarense heemkundige gemeenschap. Zowel in de uitreikingspeech van Kees van Kempen als in de afscheidswoorden van waarnemend voorzitter van De Kleine Meijerij Anton van Dorp werd daar uitgebreid bij stil gestaan.

Henk van Helvert, de scheidend secretaris, is 19 jaar bestuurslid en secretaris van De Kleine Meijerij geweest. Een goede secretaris is de spilfunctie van de vereniging, de Haarlemmerolie, de vraagbaak, degene die alles weet en nagenoeg alles regelt en dat heeft hij al die jaren nauwgezet en gewetensvol ten volle waargemaakt. Hij was voor velen met vragen over de heemkundekring niet alleen een wegwijzer, maar veel meer ook een enthousiasmerende heemkundeliefhebber. Hij organiseerde lezingen, was betrokken bij de lokale heemdagen, bij het inrichten van de expositieruimte en daar bovenop beschikte hij over een niet aflatende begeestering voor de realisatie en de instandhouding van het museum Gedenkplaats Haaren 1940-1945. Daarnaast realiseerde hij samen met anderen ook het recent verschenen prachtige boek “Haaren, een wandelend dorp”.

2021 11 OorkondeMart van den Oever, net als Henk woonachtig in Haaren, is 22 jaar bestuurslid van De Kleine Meijerij geweest. Naast het gewone bestuurswerk was hij lid van de commissie die de inventarisatie en het beheer van aangenomen voorwerpen op zich nam. Ook was hij betrokkenheid bij heemkundetentoonstellingen en verzorgde hij artikelen in het tijdschrift De Kleine Meijerij.  Maar bovenal had hij een ongeëvenaarde passie voor groen erfgoed. Dat had ongetwijfeld te maken met zijn achtergrond als boomkweker. Met groot en aanstekelijk enthousiasme wist hij te vertellen over alles wat met groen te maken heeft. Hij organiseerde bomenwandelingen in Oisterwijk, Boxtel, Moergestel of Tilburg en daar waar bomen of paadjes dreigden te verdwijnen spoorde hij de heemkundekring aan in actie te komen en ondersteunde hij met je inhoudelijk enorme kennis.