Home
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Dinsdag 9 mei lezing Jos Wassink over 'Prostitutie in de vestingstad 's-Hertogenbosch in de 17e en 18e eeuw'

bordeel 18e eeuw 2 

   Op dinsdag 9 mei verzorgt
  Jos Wassink
   in Zorgcentrum Park Stanislaus
   te Moergestel
 
  Kloosterdreef 3 te Moergestel
  een lezing over "Prostitutie in de
  vestingstad 's-Hertogenbosch
   in de 17e  en 18e eeuw
''
  Aanvang 20.00 uur.

 

In 1629 werd de onneembaar geachte vestingstad ’s-Hertogenbosch veroverd door de Prins van Oranje, Frederik Hendrik. De stad en de Meierij behoorden vanaf die tijd bij de Noordelijke Nederlanden. Calvinistische regenten gingen de scepter zwaaien in de hoofdstad van de Meierij en duizenden soldaten werden ingekwartierd. Ook de Meierij kreeg na 1629 en zeker na de Vrede van Munster in 1648 te maken met calvinistische regenten en predikanten. Deze heren konden echter niet verhinderen dat daar waar soldaten waren, ook prostitutie was. Prostitutie lijkt een universeel verschijnsel. De organisatie ervan is in de loop der tijd veranderd en de maatschappij heeft grote invloed op het fenomeen.

In 2021 verscheen van de spreker Dagelijks leven in ‘ontugt’. Prostitutie in de vesting ’s-Hertogenbosch, 1629-1795. Het boek behandelt het reilen en zeilen van de vrouwen die in de achttiende en negentiende eeuw in de Brabantse hoofdstad werkzaam waren in de prostitutie.
Wassink gaat in zijn lezing niet alleen in op de organisatie van de prostitutie, maar belicht ook de maatschappelijk achtergrond van de vrouwen die erin werkzaam waren. Hij geeft een inkijkje in het dagelijks leven in de bordelen en ook de tippelgebieden komen aan bod. Den Bosch had in die periode steeds een groot garnizoen. Het zijn vooral de soldaten die klant waren. Duidelijk zal worden dat voor een groot deel van de Bossche bevolking armoede en ellende waren verweven met criminaliteit en in het bijzonder met prostitutie.

Jos Wassink studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij op het Rijksarchief Noord-Brabant en werd later gemeentearchivaris van Weert. Hij promoveerde op het proefschrift “Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795’’. Hij was verder werkzaam als provinciaal historicus van Utrecht en als consulent bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) erfgoedgemeenschappen.
Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan over lokale en regionale geschiedenis en over immaterieel cultureel erfgoed. Sinds zijn pensionering is hij stadsgids in zijn woonplaats Den Bosch en geeft hij cursussen over de Brabantse geschiedenis voor HOVO Brabant Seniorenacademie.

Toegang voor de leden en bewoners van het Zorgcentrum is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.

LEZING PAUL SPAPENS OVER BIJGELOOF IN BRABANT

Spapens 

   Op dinsdag 31 januari verzorgt
   Paul Spapens
   in Gemeenschapshuis Den Domp
   te Haaren
 
  Kerkstraat 26 te Haaren
  een lezing over "Bijgeloof in Brabant''
  Aanvang 20.00 uur.

 

‘Bijgeloof in Brabant’ zeer herkenbaar onderwerp. Paul Spapens gaat er meer over vertellen. Deze Brabantse journalist en schrijver is gespecialiseerd in Brabants volksgeloof. Bijgeloof is daar een tot de verbeelding sprekend en voor iedereen herkenbaar onderdeel van. 
Paul Spapens staat garant voor een plezierige lezing, met veel interessante foto’s. Hij is voormalig dagbladjournalist en hij publiceerde tientallen boeken over Brabantse onderwerpen, in het bijzonder immaterieel erfgoed.  
Paul Spapens baseert zijn lezing deels op zijn boek ‘Bijgeloof van alledag’. In dit succesvolle boek geeft hij voor elke dag van het jaar een voorbeeld van een bijgelovige praktijk. Zijn journalistieke achtergrond blijkt uit de keuze van de voorbeelden. Deze staan zeer dicht bij de belevingswereld van vandaag. Tijdens zijn lezing laat Paul Spapens zien dat bijgeloof nadrukkelijk een onderdeel is van het leven van de Brabander van nu.
Talrijke bekende uitingen passeren de revue, zoals het afkloppen op (ongelakt) hout, niet onder een ladder doorlopen, ‘gezondheid wensen’ als iemand niest en het fenomeen van het gelukbrengend hoefijzer. Tijdens de lezing worden op een deskundige manier achtergronden, herkomst en dergelijke beschreven. Én getoond, want het interessante verhaal wordt ondersteund door talrijke mooie foto’s.
Bijzonder aan deze lezing is dat hij ‘interactief’ is. Voortdurend nodigt Paul Spapens de bezoekers uit om zelf met voorbeelden te komen van bijgelovige praktijken. Door de brede culturele aanpak van het onderwerp roept het verhaal van Paul Spapens veel herkenning op. De lezing sluit aan bij een groeiende belangstelling voor het fenomeen van bijgeloof. .

Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.

Canon van Oisterwijk in boekvorm verschenen
Oisterwijkse historie in 82 vensters

Op 25 november verscheen het boek “Canon van Oisterwijk De ‘Parel van Brabant’ in 82 vensters”. Het boek is samengesteld door Ellen Brouwers, Anton van Dorp, Marya Hüsstege, Frans Kapteijns, Bob Keasberry en Tineke de Vaal en biedt met mooie foto’s en korte begeleidende teksten een doorkijkje naar 82 bijzondere gebeurtenissen uit Oisterwijks verleden vanaf de prehistorie tot en met 2020.

Teaser Canon van Oisterwijk kopie

De in 2010 verschenen Canon van Oisterwijk had doorkijkjes naar 54 historische gebeurtenissen. Zij kreeg een plek in het museum De Drie Deuren, ondergebracht in de kelder van de Dorpsherberg te Oisterwijk. Na sluiting daarvan verdween ze in het magazijn van heemkundekring De Kleine Meijerij. Hoog tijd om ze er uit te halen en via deze uitgave weer bereikbaar te maken voor het brede publiek, aangevuld met 28 bijzondere gebeurtenissen uit de jaren 2011-2020.
Deze Canon belicht op chronologische volgorde een aantal thema’s en momenten uit de geschiedenis van Oisterwijk. Thema’s en momenten die memorabel zijn en samen een beeld schetsen van het ontstaan van Oisterwijk en het leven van zijn inwoners. Wat maakte Oisterwijk tot de plaats die het nu is? De doorkijkjes naar het verleden leveren soms verrassende beelden op. De motteburcht, de pest, bloeiende lakenindustrie, plunderingen, kerkenbouw, de Joodse begraafplaats, KVL, openluchttheater, sigaren- en schoenenindustrie, de Voorste Stroom, Adriaen Poirters, de vrijheidsboom, bossen en vennen, het bezoek van koning Willem-Alexander, Intents en gemeentelijke herindeling zijn maar een paar onderwerpen die de revue passeren.
Tevens is in het 96 pagina’s tellende boek een overzicht opgenomen van schrijfwijzen van de naam Oisterwijk door de eeuwen heen en van zegels en wapens.
Het boek laat je op snelle en aantrekkelijke wijze kennis te maken met de ‘Parel van Brabant’.

Burgemeester Hans Janssen heeft op 25 november het eerste exemplaar in ontvangst genomen.

De uitgave ‘Canon van Oisterwijk’, een mooi decembergeschenk, (ISBN 978-90-832014-2-9) is voor € 14,95 verkrijgbaar via de website van de uitgever: www.kwartiervanoisterwijk.nl, maar ook via onder meer Boekhandel Oisterwijk, Bruna Oisterwijk, Toeristisch Informatiepunt Oisterwijk (TIP Tiliander) Heemcentrum van De Kleine Meijerij te Haaren en Johan Heeft het te Moergestel.

 

OPEN DAG REGIONAAL ARCHIEF TILBURG MET SPECIALE AANDACHT VOOR HEEMUNDEKRING DE KLEINE MEIJERIJ

Op zaterdag 5 november aanstaande organiseert Regionaal Archief Tilburg (Kazernehof, Tilburg) een open dag om de gerenoveerde  leeszaal en de collectie aan iedere geïnteresseerde te laten zien. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.
 LOgo 75            Logo RegionaalArchiefTilburg klein
Tijdens deze dag besteedt het Regionaal Archief speciale aandacht aan de jarige Heemkundekring De Kleine Meijerij. 75 jaar heemkunde, dat is voor Regionaal Archief Tilburg reden voor een feestje. Tot het werkgebied van De Kleine Meijerij behoren Berkel Enschot, Heukelom, Biezenmortel, Udenhout, Moergestel, Oisterwijk, Haaren, Esch en Helvoirt. Regionaal Archief Tilburg beheert de archieven van al deze dorpen, op de laatste twee na.  
 
Op het programma staan lezingen over het doen van stamboomonderzoek en over de verschillende websites van het archief. Erik-Jan Broers van Tilburg University geeft een lezing over huwelijk en ontrouw in de 17e en 18e eeuw. Hij neemt ons onder andere mee naar verbroken verlovingen, een baby op de stoep en de acties van een verlaten vrijster.
Ook vertonen we oude films en opzienbarende stukken uit de collectie van Regionaal Archief Tilburg onder meer stukken uit archieven die betrekking hebben op de dorpen uit het werkgebied van De Kleine Meijerij.
 
Ook de Heemkundekring is aanwezig met een informatiestand, publicaties  en een presentatie van een aantal mooie heemkundige voorwerpen uit de aangesloten plaatsen. 
 
De dag start om 10.00 uur met taart voor de jarige heemkundekring. Eenieder is hierbij van harte uitgenodigd, zowel voor de taart als voor de gehele dag (van 10.00 tot 16.00 uur)!

Wie weet zien we u op deze dag. Meer informatie vindt u op de archiefwebsite.

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.