Bossche Protocol
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Aantekeningen uit het Bosch Protocol

1775 - 1800

vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het Regionaal Archief Tilburg
door Wim de Bakker
24 januari 1997

 

's-Hertogenbosch, R.1760
F. van Heurn, januari 1777 - januari 1780 ... / 585

 

1. 1777 januari 22 sH,R.1760,19
Everardus van Bruggen notaris sBosch namens Hermannus van Eggelen wnd Haaren
- huisje of woninkje met een hof en een weinig akkerland te Haaren in de Belversche strate etc.
tp Jan Herman van Eggelen

2. 1777 februari 21 sH,R.1760,37
Adriaan Adriaanse van Iersel wnd Huyclom wedn. Johanna Adriaense de Jong (test voor Jacobus Althoffer 1770)
- stede lands bestaande in huis stal schuur boomgaart hof aangelag alsook teul akker en wijlanden waaronder begrepen een akker aan de Lage Baan zijnde Leenroerig Raad van Brabant laatst verheven 27-2-1776 in bekende ringgenoten te Huikelom en Otw
aankomst koop tegen Jan Schellen te Boxtel sch. Otw
tp Willem Adriaan Breekelmans wnd Huycklom
belast met de grondcijns, kapitaal van 100 gld tegen 4 lopende aan hr Jacob Johan Althoffer en aan de erven van Gulik te sBosch een kapitaal van 600 gld lopende tegen 3 ten hondert een rente van 3 gld sub nr 833 aan compt Geest. Goed Otw en Kempeland rente van 4 gld aan het Vrouwenhuis te Otw en 75 gld eens aan de zoon van de transportant

3. 1777 april 2 sH,R.1760,47
dhr Johannes Petrus Adrianus de Bruijninx
- huis en land te Haaren in de Rondsche straat etc.
na dood vr Adriana ab Angelis wede hr Hendrik Joseph de Bruijnincx
tp Wouter van de Laak

4. 1777 juni 2 sH,R.1760,74
dhr Gerbrand van Grootvelt wnd Otw
- het oud adelijk casteel gent Durendaal met zijne vrije jagt en visserij te Huikelom par. Otw met alle goederen hooven steeden huysen landen bossen houtwassen beempden hoven erven waaronder
- stukje 6 L den Leenakker leenroerig Raad van Brabant liggende aan de Tilburgsche bane
aankomst koop tegen Pieter Bouwens collonel td deser landen aan de hr Jan Baptist Vwerheijen rentmr hr Prince van Zalm Zalm wnd Loon op Zand tbv hr en mr Gerbrand van Grootvelt sch. sBosch 10-4-1774
tp hr baron van Tengnagel here tot Bronkhorst en vrouwe Charlotta Maria baronesse van Spaen echtelieden wnd stad Arnhem
belast met de grondcijns aan de domeinen ook aan episc. en andere geest. goed.een of meer cijnstexten belopende tesamen 35 st en aan compt Arme tafel Otw 2 gld 14 st

5. 1777 juni 2 sH,R.1760,75v
Antony van Eyll
- land Haaren op den Poelakker
tp Jan Arnold Gast

6. 1777 juni 2 sH,R.1760,76
deselve
- land te Haaren aan de Noenes
tp Dr van Berkel wnd sBosch

7. 1778 april 3 sH,R.1760,183v
dhr Antony Willem Hendrik Nolthenius ontvanger van convoyen en Licenten te Tilborg voogd minderj. krn vr Henrietta Geertruij Verster bij hr Philip Reinhard Vitriarius
- een hoeve lands bestaande in huys schuur schop schaapskooye en bakhuys met erve en hof faarbij 2 L onder Huycklom tpl. de Hoevensche steeg
- perceel akkerland gent den Grooten akker 7 L gekomen van Jacob de Lange
- perceel akkerland gent het Vinkenbogtje 2 L gekomen als voor
- perceel akkerland gent het middeste bogtje 3 L
- perceel akkerland aan het eynde van t voorig perceel 2 L gekomen als voor
- perceel akkerland en hof agter de schuur 3 L gekomen als voor
- perceel akkerland gent den Huysakker 4 L gerkomen als voor
- perceel weyland 3 L aan het einde van den Huysakker gekomen als voor
- perceel weyde 3 L agter het voors. perceel en gekomen als voor alle gelegen onder Huyklom
- perceel weide 6 L 41 R te Otw in de Bossteeg gekomen van Jacob de Lange
- perceel akkerland gent de Hoeve 11 L
- perceel akkerland gent den Huysakker 15 L onder Huyklom gekomen van jr Matijs van Cannart
- perceel akkerland gent Roestenvelt 5 L
- perceel weyde gent de Bosweyde 4 L tpl. in de Bossteeg
- perceel weyde en straatzelveld 2 a 3 L agter Roestenveld alle drie mede gekomen van erfgen. jr Matijs van Cannart
- perceel akkerland gent den halven bogt 3 L aan de Hoevensche steeg gekomen van de krn Jan Verhoeven en Zeger Matijssen
- perceel akkerland 3 L gekomen van Jacob Hessels onder Otw
- perceel akkerland 4 L te Huycklom gekomen van de heer Pieter Bouwens en Arnold Pijnenburg
- perceel akker en weyland tsamen 3 L gent den Troost mede gekomen van de heer Pieter Bouwens
- perceel weyde 4 L aan de Hoevensche steeg gekomen van mevr. de Lely
- 2/3 in perceel heyveld geheel 29 of 30 L bij Goossen Emme schoor waarvan het 1/3 aan Johannes Antonisse competeert onder Otw
- schaarbosje 2 L omtrent den Loop gekomen van Jacob de Lange
- perceel bos 3 L met pootsel bezaijt gekomen als voor onder Huyckom
- het Groot Bosch met opgaande boomen en schaarhout beplant onder Otw tussen de Moergestelsche bane beginnende met het perceel gent den Donk en zig strekkende tot aan de Heyde t wede Daniel Bierings dhr Blonket de krn Verhoeven wede Hurkens wede vanHeck mitsgaders de Hoevensche steeg t de Moergestelse heyde
aan minderj. krn aangekomen na dood ouders
tp Jacques Arnold Henry de Lannoy regerend schepen en ontvanger slands gemene middelen sBosch

8. 1779 oktober 15 sH,R.1760,365v
Jan Hendrik van den Biggelaar wnd Oirschot
- perceel akkerland 4 L bvv Otw in de Schijf t Armen van Otw t erven van Bijnen v gem. voetpad t mistweg
leenroerig Raad van Brabant
aankomst dood vader Hendrik Dirks van den Biggelaar
tp Johannes Frans van Bree wnd Otw

's-Hertogenbosch, R.1768
A. Bastide, januari 1778 - december 1780 ... / 593

9. 1779 juni 1 sH,R.1768,119v
Jan Adriaan van Huykelom wnd Udenhout namens Josijna van Ierssel wnd Udenhout meerj. ongeh. dr.
- huis en land dingb. Otw tot Udenhout opde Molenstraat en Venloon
tp Heiliger Adriaan van Ierssel

10. 1780 mei 29 sH,R.1768,225v
Arnoldus van Roessel wnd Otw wedn. Jacomijna Termeer afstand van tocht in
- huis en erve gent den Bril binnen sBosch op de Vugterendijk
van haar ouders
tp 4 krn
waarna Gijsbertus van Roessel wnd Otw z. Arnoldus van Roessel ook voor broeder Francis Arnoldus van Roessel en neef Francis van Roessel en voor Laurens Bolders man van Maria van Roessel krn Arnoldus van Roessel bij Jacomijna Termeer
die tp Gerardus van Gogh borger sBosch en koopman in kruidenierswaren

11. 1780 juli 10 sH,R.1768,256
Hendrik ter Croye notaris sBosch namens Willem Anne van Wilmsdorff (fol. 253)
- hoeve gent de Gassthuishoeve te Haaren in den Geever bestaande in steenen huysinge stallinge schuer schop en bakhuys boomgaard hof teul en weyland aan malkanderen tesamen 14 L met swaren houtwassen t v gem. straat t mistweg e.a. t Jan van de Kerckhof
- perceel weiland gent aan den Elsbroek 3 L naast voorn. huysinge aan de overzijde van mistweg of straat t volgende perceel v Aart Peynenborch t het voorhoofd met houtgewas
- perceel teul en weyland aan malkanderen de Rogwey genaamd 9 a 10 L met zwaren houtwas en voorhoofd t ged. vorig perceel Aart Peynenborch en anderen t gem. weg v straat t de heer van Esch
- perceel teulandf de Hooge weide 3 L over het voors. perceel aan de overzijde van de straat met houtgewas nevens erve aan deen zijde t Cornelis van den Bosch t straat v volgende perceel de Santvoort t sloot teynde dit perceel gent de Hooge Weide en voorts tot aan de Oosterwijkse baan
alles ten quohiere bekend den hoff en land bij het huis 4 L de weyde aan het huis en een wey over de straat met de wey aan den Elsbroeck tesamen 18 L en laatstelijk 3 L 29 R land aan t huys of de erfgen. Theodorus van Esch
- item perceel teuland gelegen als voor ten quohiere bekend voor 6 L 32 R aan de Santvoort met houtwassen t Cornelis van den Bosch t gem. weg v voors. van den Bosch en tparceel hiervoor de Hooge weide t gedeeltelijk de straat en Antony Lombaerts
- perceel teulland in de Haarense akkers aan het Gevershekken bekend voor 2 L 14 1/2 R met houtwas t mistweg t hr van Esch v straat t Eymert Bouwens
- stuk swaar akkerland als vor nabij het voors. perceel bekend als 15 L 14 1/2 R land op het Waatzaad t v krn Adriaan van Vught e.a. t hr baron van Buyssel t armen van Haaren mma
- perceel teulland als voor bekend voor 3 L 20 R aan het Stoksken aan de Baan de Kleine Waalzaad gent t Adriaan van Vucht t hr van Buyssel v vorige perceel t gem. baan
- perceel teulland als voor met het houtgewas en voorhoofd langs de straat gent het Rond veldeken ten quohiere 1 L 14 R land bij het Pampis veldeken t straat t verkoper v Jan van den Kerckhoff t Armen van Haaren
- perceel teulland in Robbosschen bekend voor 1/2 L land den Kalverstaart t Bastiaan van den Boer t v hr baron van Buyssel t krn Adriaan van Vught
- perceel zwaar akkerland als voort met houtgewas bekend voor 9 L 11 1/2 R aasn de baan gent de Geeverakker t Adriaan van Krieken t Aart Pijnenburgh v gem. weg t krn Adriaan van Vught
- perceel teulland nabij het voors. perceel met houtgewas vanouds gent de Mussenhoek 1 L in het verpondingsboek niet bekend t Wouter Span t v gem. weg t Adriaan van Krieken
- een gedeelte in zekere beemd onder Boxtel
aankomst koop tegen Marcelis Bles heer der heerl. Moergestel namens Adriana Geertruida Le Grand douariere van Casparus de JOng sch. sBosch 9-9-1775
tp aan Jacoba Princen wnd sBosch
belast met gewincijns 2? st 2 p op St Marten aan heerl. Boxtel
nog (fol. 258v)
- hoeve etc. te haaren aan het Groenpleyn
tp Martinus Aart Bressers wnd Haaren

12. 1780 juli 10 sH,R.1768,261v
Hendrik ter Croye notaris sBosch namens Willem Anne van Wilmsdorff (fol. 253)
- hoeve bestaande in steenen huysinge stallinge schuer schop en bakhuys te Haaren aan t Holleneynde met 4 L wey of groesland ten quohiere der verponding bekend voor huys en schuur met 3 L wey daaraan
- een akker teulland met den hof daar teynde ruim 4 L ten quohiere der verponding voor 4 L land bij het huys van den agsten koop met den swaarn houtwasch t erve Steven Hendrik Peynenborch t Antony Lombaerts en Jan Jan Jansse Versteynen v gem. straat t nistweg
- stuk akkerland als voor omtrent den Tooren etc.
- stuk akkerland ten quohiere 7 L gent de Listen t Armen van Haaren t Francis Jan van de Pasch v Antony Jan Leyten t Lambert van de Zande e.a.
- perceel weyland over de huysinge aan de overzijde van de straat ten quohiere 6 L tegenover gent de nieuwe erve met haare houtwassen en het voorhoofd t erve Willem Jans Versteynen t v t gemeente
- perceel weyland bij het voorn. perceel ten quohiere 3 L wey gent de Hilten met het voorhoofd en hotwassen t wede Peter van Esch t v gemeente t Francis Jan Versteynen
tesamen in de verponding op fol. 162 tot 10 gld 15 st
aankomst koop tegen Marcelis Bles heer der heerl. Moergestel namens Adriana Geertruida Le Grand douariere van Casparus de Jong sch. sBosch 9-9-1775
tp Willem Jan Versteynen wnd Haaren
belast met pacht van 5 gld aan de Armen van Haaren
nog
- een hoeve bestaande in huys schuur schop bakhuis en hoff met de houtwassen so boonen als schaarhout te Haaren in de Geever vanouds gent de Pannenhoef
- perceel land daarnaast en aangelegen beide t deels hr verkoper en hr baron van Buyssel t volgende perceel v Cornelis van den Bosch t deels volgende perceel en hr verkoper hebbende ditperceel aan de eene zijde een heg schaarhout
- stuk akkerland deels aan het voors. perceel met de houtwassen daarbij t mistweg t hr verkoper zoals althans afgepaald v deels Johan Francis van den Boer Anthony Ariaan van Someren en hr verkoper t O deels Cornelis van den Bosch de heer van Buyssel en het vorige perceel tsamen volgens het quohier bekend aant huys met den hoff 15 L 17 1/2 R doende in de verponing 6 gld 2 st 12 p en 18 R in de verponding 8 st nog 1/2 L 5 R bij Oudheusdensland in de verponding 13 st nog 2 L wey daaraan in de verponding 10 st en tesamen 7 gld 13 st 12 p
- 2 percelen nieuwe erve ca 3 L naast elkander voor het huis met houtwassen t vorige eerste percelen t de sloot langs deze percelen na de zijde van het voorhoofd langs de Oosterwijkse baan gelegen v gemeente t erve hr verkoper zijnde het voors. voorhoofd voor deze percelen nioeuwe erve gelegen daar niet onder begrependat aan de heer verkoper brlijft gereserveert
- perceel weyland ca 3 L als voor op het Aabroek gent de Weeg zijnde 1/6 in meerdere kamp met den houtwasch daarbij gehorende t Steven Pijnenburgh t gem. stroom v Jan van den Bosch c.s. t ... ten quohiere onder andere goederen bekend voor 6 L 12 1/2 L (sic) land op t Aabroek en het Reut en aldaar tesamen doende 1 gld 11 st 4 p waarvoor verkrijger zal moeten betalen 15 st 12 p
- perceel weyland op de Logt in het Loogsbroek onder Otw de Lange Schilt gent in meerdee kamp met de houtwas daarbij gehorende ten quohiere der verponding van Haaren vootr 1 L 22 1/2 R weyland op de Lugt in de verponding 2 st 8 p t rivier t v ... t op een spie uitlopende
- perceel weyland in de Gever 4 L bij de Elsbroeke met de houtwas ten quohiere voor 3 L wey op het Broek teynde Adriaen Tijssen wey in de verponing 15 st t Cornelis van den Bosch t ... du Pon v t hr verkoper
also tesamen in de verponing op fol 137 9 gld 6 st 12 p
tp Johannes van den Boer wnd Haaren
belast met gewincijns 2 st 14 p in twee texten aan de domeinen van brabant rente van 3 gld 15 st in meer van 7 gld 10 st met Cornelis van den Bosch op Lichtmis aan den heer Verster nog 14 st in meer van 1 gld 8 st met voorn. van den Bosch aan het geest. compt. op Lichtmis nog 4 vaten rogge op Lichtmis aan de armen van Otw
nog
- een hoeve bestaande in huysinge stallinge schuur schop bakhuis met 3/4 L wey daaraan met de houtwas so boomen als schaarhout te Haaren in de Geever de Scheidehoeve gent ten quohiere onder Haaren voor 3/4 L wey bij het huys op fol. 42
- item een perceel dries met den hof en een stuk akkerland daarneven naast en aan de voors. hoeve groot tesamen 10 L te Otw onder het Lindeeynde
- item een perceel weyland als voor naast de voorn. percelen groot 4 L bekend als de voorste weyde
- perceel weyland daarneven 3 L bekend als de henneweide waarop voorheen een huys gestaan heeft tesmaen emt een groot voorhoofd van berken en eenige swaaren eykeboomen binnen den erve en voorts zwaren houtwasch alles t O Adriaan van Krieken t W Jan van Krieken v langs de straat t agter aan erve van Bastiaan van den Boer Antony Lombaerts en meer anderen
- perceel teulland 4 L als voor in de Oosterwijkse akkers met de houtwas daarbij gehorende t v Marten van Gulp t Jasn Peynenborch t de weg
- perceel teulland 2 L als voor nabij het voors. perceel t ... t wede Peter van Beurden v Marten van Gulp t de weg
- perceel teulland 3 L als voor bekend voor den akker gent den Beer met de houtwas en voorhoofd waarop 10 zware eykje booment v erfgen. Adriaan van Ostade t Armen van Otw t voor de straat
zijnde voorn. percelen onder Otw gelegen ten quohiere der verponding aldaar onder het Lindeind op fol. 121 voor 6 L land en 1 L dries nog 2 L dries nog 2 L 17 R land 3 1/2 L wey 1 L 45 R land en een huys en hof met 1 L land 1 L 34 R land aldaar 2 L 17 R land doende tesamen in de verponding 10 gld 1 st 8 p
- perceel teulland gent de Hooge wey onder Haaren aan de overzijde van de straat nabij de voors. hoeve 6 L met het voorhoofd en houtgewas daarbij t Jan Kerkhoff t Marten van Gulp v Peeter Heerkens en voors. Jercjhoff t gemeente ten quohiere van Haaren 2 3/4 L land en wey in de Geever 2 1/2 L half land half wey
- perceel teulland gent den Willigakker als voor in de Haarense akker 3 L met houtgewas t Willem Versteynen t krn Adriaan van Vught v Bastiaan van de Ven t mistweg
- perceel teulland nabij het voors. perceel 1/2 L met houtgewas t Willem Verstijnen t Arnoldus van Esch v wede Peeter van Beurden t mistweg
beide laatste percelen ten quohiere onder Haaren voor 2 1/2 L land op de Willigakker nog 20 R land aldaar en met het vorige perceel en de grond bij de huysinge int hoofd deses vermeld teamen in de verponing op fol. 42 3 gld 5 st 8 p
aankomst als voor
tp Aart Aart Bressers wnd Otw
belast met op Lichtmis een pacht van 16 vaten rogge aan de armen van Otw
nog (266)
- perceel teulland 3 L te Haaren in de Gever met zwaaren houtwas en voorhoofd daarbij ten quohiere op fol 40 16 st t krn Lowies Megroms t Huybert Hemsbergen v straat t Peter Heerkens
aankomst als voor
tp Wouter Adriaan Spaan wnd Haaren
nog (266v)
- perceel teulland 1 L te Haaren in de Gever met den houtwas en voorhoofd daarbij gehoirende ten quohiere 1 1/2 L land daaronder 1/3 groes fol 2 onder Belveren 10 st 8 p t ... t v Jan Janse Peynenborch t straat
aankomst als voor
tp Adriaan Jansse van Krieken wnd Haaren
(266v) nog
- een stede bestaande in huysinge stallinge schuur schop hof met henne gronden en toebehoren zo akker als weylanden bij en aan malcanderen gent het Leenhof van Kerkhove dingb. Otw tpl. Kerkhoven ruim 24 L met houtwassen en voorhoofd met een grote partij zware eiken bomen met een leenboek zoals laatst verheven door constituant 28-2-1776
- perceel groes of land aan voorn. huyzinge 3 a 4 L vanouds gent de Smaus voorheen geweest huys hof en land zijnde allodiaal en met het voorn. leenhof gelegen t v gem. straat t Peter Schoenmakers t wede .. Moll mma
alles ten quohiere der verponding van het Lindeinde voor een huys schuur en hof met 15 L land en 7 1/2 L wey op fol 106 doende 10 gdld 3 st nog hof en land tesamen 2 L 34 R doende 1 gld 7 st 12 p dus samen 10 gld 10 st 12 p
aankomst als voor
tp Willem Blonket wnd sBosch
belast met op Lichtmis uit de voorn. hoeve te Kerkhoven 18 vaten rogge aan de armen van Otw en uit het perceel land gent de Smous jeec 1 st arme tafel Otw en red. pacht 1 gld 10 st beiden jaarlijks
(268) nog
- weyland 4 L met de houtwas so boomen als schaarhout aan den Koolendijk onder Otw aan het Kerkeynde agter den hof van de wede Suys ten quohiere 3 L 25 R wey aan Koolendijk op fol. 106 14 st t wede Arnoldus van Roessel t gem dijk v den Boogaard t de rivier
aankomst als voor
tp Peter Cornelis Schoenmakers wnd Otw
(268) nog
- weyland 4 L met de houtwas en schoonen eykeboom aan het Lindeind onder Otw tpl. agter den watermolen ten quohiere voor een weyke bij de watermolen 3 1/2 L op fol. 121 12 st t wede Kievits t gem. rivier v straatje t ..
aankomst als voor
tp Jan Roeland van Hasselt secretaris van Haaren etc.
(268v) nog
- een houtveld met de houtwassewn daarop 2 a 3 L onder dingb. Otw te Haaren omtrent de Belversche brug ten quohiere 2 L 35 R nieuwe erve in t Rouwveld doende op fol. 40 19 st t Francis Verstijnen t Jan Hendrik Pijnenborgh v de Roosop t Cornelis Andries van den bosch
aankomst als voor
tp Willem Blonket wnd sBosch
(270v) nog
- weyland in meerdere kamp vanouds gent de Berk 3 L te Haaren met den houtwasch ten quohiere voor 3 L op fol. 38 15 st t Antony Lombaerts t Eymbert Willem Bouwens v ... t agterste stroom
aankomst als voor
tp Laurens Pigge wnd Haaren

's-Hertogenbosch, R.1769
A. Bastide, januari 1781 - juni 1783 ... / 594

13. 1781 september 6 sH,R.1769,74
vr.
Theodora Catharina Helena van Heck wede Christoffel Gesewinus Franciscus de Beyer (fol. 67v)
een pacht van 1 mud rogge uit
- onderpanden te Otw tpl. Kerkhoven geconstitueerd in sch.br. Otw 7-6-1512 waarvande laatste herbrenger is Cornelis Gerit Robben c.s.
aankomst succ. van haar vader Johan van Heck die bij koop tegen Leendert Willem van Beusekom sBosch 4-4-1767
tp Christianus Potters wnd sBosch

14. 1782 juli 13 sH,R.1769,207
Leendert Willem van Beusekom gezworen klerk ter secr. sBosch qq Adriaan van Berkhoeven en Adriaantje van Ostade echtelieden wnd Otw
- 1/5 onbedeeld in hoeve bestaande in huysinge schuer schop varkenskoy met den hof en dreef vanouds gent de Hoeve ter Borcht gelegen te Otw omtrent de watermolen
- 1/5 in perceel zijnde wey en bosch gent de Eyke Boogert 3 L als voor met een einde aan de stroom
- 1/5 in perceel akkerland gent den Grooten Akker 42 L als voor
- 1/5 in perceel akkerland gent den Hoogen akker groot 5 L gelegen als voor
- 1/5 in perceel wey gent het Agterste Veld groot 10 L gelegen als voor
- 1/5 in perceel wey gent het Middelste veld groot 5 L gelegen als voor
- 1/5 in perceel wey gent het Voorste Veld 11 L als voor
- 1/5 in perceel wey of hooyland gent de Vloeybeemd 8 L als voor
- 1/5 in perceel weyveld houtbosch ende berg gent ter Borch 6 L als voor
gereserveerd aan den eygenaar van den watermolen het regt om van dese berg aarde en zant te mogen halen om den molendijk te maaken tot so lange den berg is duurende
- 1/5 in perceel weyde gent de Sluysbeemd 10 L
- 1/5 in perceel weyde gent den Moolen beemd 11 L als voor
- 1/5 in perceel wey gent het Broekveldetje 3 L als voor
en sluks met de boomen houtgewassen en hetgeen verder daartoe is gehoorende
leenroerig Raad van Brabant
bij donatie inter vivos aan Adriaan en Jan de Bresser wnd Otw ook als voogden van minderj. br. en suster Martinus en Amerentia de Bresser
aankomst van hun ouders
tot hun last nemen restant in obligatie 1350 gld tegen 3 1/2 % aan het blok van de markt te sBosch
1/5 in cijns van 1 gld aan domeinen

15. 1782 september 16 sH,R.1769,227
mr.
Michiel Willem Althuysen advocaat en notaris sBosch namens mevr. Theodora Catharina Helena van Heck wede Johannes Franciscus Christophorus Gezewinus de Beyer in leven collonel in regt van hr lieutenant generaal td Ver. Ned. (fol. 223)
- perceel weiland onder Haaren met zijn hoiutwas en gerechtigheden 4 L in de Laarstraat t Johannes Godefridus Heeren t Adrianus van Oers v de straat t wede van der Meulen
aankomst bij versterf van haar ouders en voorouders
tp Jan van Son koopman sBosch

register tot fol. 237v

's-Hertogenbosch, R.1770
W.C. Ackersdijck, oktober 1782 - december 1785 ... / 595

16. 1783 juni 7 sH,R.1770,78v
Johan Willem van den Bongaard koopman en inw. borger sBosch als test. executeur boedel w. Wouter Ruysch en Anna Catharina van Weert echtelieden gew. en overl. sBosch test. not. Johan van Bruggen 15-12-1762 (fol. 74v)
- teulland 5 a 6 L onder Otw t O Anna Maria Adriaan Slots t W de heer Storimans v Z hr Nuysten t N mistweg
aankomst aan hr Ruysch voorn. bij succ. van neef Johannes Wouterus van Achelen die bij succ.
tp Peter Franken als voogd van minderj. krn Cornelis van Tilburg nl. Johannes Gerard en Francis van Tilburg

17. 1783 juni 7 sH,R.1770,79
item
- teulland 1 1/2 L onder Otw t O wede van Beugen t W Jan Adriaan Piggen v Z Anna Maria Slots t N mistweg
aankomst als voor
tp Willem Piggen wnd Udenhout

18. 1783 december 12 sH,R.1770,146v
Johan Willem van den Bongaart inw. borger en koopman sBosch namens hr Wilhelmus Maghon wnd Thorn
- een hoeve lands onder Haaren tpl. de Raam
o.a. nog
- 4 L akkerland als voor in den Willigenakker t O Jan Hendrik Pijnenburg t W erfgen. Jan Cornelis Peynenborch v Z gemeente t N Arnoldus Peynenborch
- Helvoirt
- 5 L hooiland onder Haaren op het Reut
- krn Bartel van den Mere O t Jan van Balsvoort W v Z stroom t N wede Adriaan van Vucht
- perceel hooiland 1/2 L gent den Heyselen of Heurselen beempt de wederhelft 4 1/2 L toebehoprende Jan Brekelmans en also rijdende tegen elkaar geheel t hr baron van Bautsele O t Willem van Roesel W v erfgen. Antony Lombers Z en N
aankomst test. w. zijn zuster vr Elisabeth Magnon in leven wede hr Otto Johannes Casparus baron van Bonninghausen voor not. J.J. Friahe 21-8-1783
tp Willem Blonket wnd sBosch
etc.

register tot fol. 241v
boek loopt door tot fol. 341

19. 1784 december 10 sH,R.1770,249
Gelyna Zijnen wede hr Antony van Ginkel en Maria Zijnen wede hr Benedicht Schweitzer beiden wnd St Oedenrode
- stuk akkerland gent de Hooge akker 8 L te Hueclom dingb. Otw t v Willem Brekelmans t hr Verhagen t deselve c.s.
aankomst succ. vader Johan Zijnen die bij koop tegen Elisabeth Vos sch. Otw 11-9-1724
tp Norbertus Zeger Mattijse wnd Heuclom

's-Hertogenbosch, R.1771
W.C. Ackersdijck, januari 1786 - december 1788 ... / 596

20. 1786 november 14 sH,R.1771,75v
dhr Jacob Isaacq Gallieris lieutenant collonel bij de armee td Ver. Ned. wnd Otw
- heerenhuis gnt Blijenburgte Vucht par. St Pieter
aankomst 28-9-1780

21. 1787 januari 24 sH,R.1771,85v
Willem Janssen oliemolenaar te Nistelrode Hendrikus van Gog wnd Dinter en Geert Jansen wnd Otw geloven Adriaan van Gemonde wnd Uden 600 gld

22. 1787 januari 24 sH,R.1771,86v
Adriaan van de Weyer wnd Boxtel proc. van Gerardus van Son wnd heerl. Dongen
- perceel weide 5 of 6 L te Otw omtrent de Bannbrugge in het Molensteegje t erve Cornelis van Heusden t gem. weg v t erven wede Cornelis Kivits
zijnde leenroerig Leenhove van Brabant
aankomst succ. w. juffr. Maria Anna Kuypers en lestmaal op hem verheven 6-11-1786
tp Peter Hoppenbrouwers en Jan Hoppenbrouwers wnd Otw
marge: de vollen koop welke meest bestond uit allodiale goederen te te Otw getransporteerd zijn doch waaronder dit perceel zijnde leengoed begrepen

23. 1787 juli 2 sH,R.1771,131v
Jacobus Antonisse wnd Otw proc. van Lambertus van Esch wnd aldaar
- perceel akkerland 5 1/2 L te Heuklom tpl. de Koppelstraat t O hr baron Tegnagel t W ... v Z de straat
leenroerig Leenhove van Brabant
aankomst succ. ouders
tp Bernardina Antonisse wnd Otw

24. 1787 december 4 sH,R.1771,160v
hr en mr Carel Jan Bisdom reg. president schepen sBosch
- perceel teulland 2 1/2 L onder Otw tpl. Karkhoven met zijne voorpotingen en verdere gerechtigheden t erve krn Bruno van Esch c.s. t v erve Jan Kuypers t gem. straat
aankomst tp tegen hr Wilhelmus Petrus van Hanswijk no.ux. sch. sBosch 23-8-1784
tp Johannes Wollaert wnd Otw

's-Hertogenbosch, R.1772
W.C. Ackersdijck, januari 1789 - december 1791 ... / 597

slechts aanzet van register tot fol. 27

25. 1791 mei 6 sH,R.1772,238
hr en mr Pieter Losecaat reg. schepen sBosch proc. van hr Reiner Hendrick van Kuffeler wnd Helvoirt
- de warande en jacht over den dorpe van Helvoirt
leenroerig leenhove van Brabant laatst verheven 28-8-1781
aankomst koop tegen hr transportant qq sch. sBosch 2-3-1781
tp hr Pieter Mastenbroek not. en proc. te Otw

26. 1791 juni 28 sH,R.1772,244
Marcus Carolus Molhuysen inw. borger namens jr Hendricus Endevoets wnd Esch
- 1 L 12 R hooiland onder Haaren t O gem. stroom t W hr N. van Veldriel v Z mede de stroom t N hr verkrijger
aankomst dl sch. Esch 1-12-1790
tp hr mr Cornelis Wygaerts prectiserend advocaat sBosch

's-Hertogenbosch, R.1773
W.C. Ackersdijck, januari 1792 - december 1794 ... / 598

27. 1792 februari 13 sH,R.1773,10v
Maria Elisabeth de Jong wede Andries van Heeswijk Hendrik van den Boer en Johannes Hendrik van den Boer allen wnd Otw geloven mr Willem Cornelis Ackersdijck oud president schepen en raaed sBosch 300 ka gld a 4 gld van iedere 100 gld

28. 1792 april 3 sH,R.1773,21v
Pieter Lemmens wnd sBosch 5/12 Johannes van der Loo wnd Otw man van Annemie Angevaren tev. wede Huibert Verstijnen 2/12 samen 7/12 in
- huis en erve sBosch St Jacobsstraat vanouds gent de Ransel

29. 1792 mei 18 sH,R.1773,34v
Theodorus van Irsel wnd Otw namens Geertruy Versteinen wede Hendrik Kivits de tocht in
- 1/3 onbedeeld in den water koorn en volmolen gent de molen ter Borcht bvvo met het molenhuis hofje en stuk akkerland achter voors. huis gent het Bugtje Sluysdijk of dijk daar de sluis in ligt tot aan een steeg en een weide of beemd gent de Ros of Buschweide met het recht van gemaal leenroerig Leenhof van Brabant
tp Cornelis Kivits wnd Otw

30. 1793 januari 15 sH,R.1773,90v
Nicolaas van Spaandonk wnd Oirschot
- de helft in huis en hof en aangelag onder Moergestel aan den Boxelsen Heikant over t Water t O de straat t Z Andries Mulders t W Jan van den Achter t N Michiel van Doornmalen
- perceel weiland gent het Blek onder Mgt t t Z en N verkrijger v O Jan Grunendaal t W Jan van den Achter
- perceel wei gent het eekelborch onder Mgt t N de Kleine stroom t v Z en O Jan van der Achter t W Johannes van de Wouw
- perceel teul en heiland onder Otw tpl. Klein Oosterwijk t t O en W gem. heide v Z de gem. straat t N Antony van den Boer
- perceel wei en heiland onder Oirschot in den herdgang van Spoordonk etc.
aankomst nom. ux. van zijn zwager Hendrik Bressers
tp Cornelis Hessels wnd Moergestel
belast met de helft in een rente aan het compt geest. goed. Kempeland en otw tot 6 gld 12 st en rente aan de armen vamn Otw tot 5 gld 5 st en 5 st pondgeld aan de heer van Oirschot

31. 1793 oktober 11 sH,R.1773,151v
Petrus Cnoebart inw. borger sBosch proc. van Hendrik van Sprongh wnd Amsterdam
- een huyzing olymolen schuur stal hof boomgaard en dries gent de Wijdenberg bvvo tpl. de Roeydijk rondom in zijn grachten in de rivier uytlopende
- het recht van visscherij op gezeide rivier van de brugge van den Roeydijk tot aan de Otw watermolen t een steeg t rivier v Roeydijk t de Klapveldekens
leenroerig Leenhof van Brabant
- perceel weiland tpl. voors. aan den Olymolen 4 L t de hof en de Klapveldekens t stroom v Capelvelden t den boggaard voorn.
- perceel akkerland 7 L onder Otw aan de Boxelsche baan t erve Jan de Bresser t Boxtelsebaan v erve van Ostade t achterwaarts uitlopende op een spie
aankomst koop tegen Petrus Cnoebart voorn. namens juffr. Barbara Maria Elisabeth Tybosch sch. br. sBosch 2-1-1782
belast met de grondcijns aan de domeinen waarvan men niet weet hoe groot nog 2 R dijk op de Roedijk uiot den molen gebouwen en dries en uit het laatste perceel jaarl. rente 4 gld arme tafel Otw

32. 1794 februari 24 sH,R.1773,186v
Nicolaas van Griensven wnd sBosch exec. test. in den boedel w. Laurens van Bijnen (test. voor not. mr Willem Michiel Althuysen 5-6-1788)
- perceel teulland 5 L .. R gent Bakkersbocht in par. Otw tpl. de Schijve t O mistweg t v W en N wede Kasteleins t Z hr J.R. van Hasselt
leenroerig Leenhof van Brabant
aankomst aan Laurens van Bijnen bij erfenis van zijn zoon Paulus van Bijnen en laatst op hem verheven 1-8-1791
tp Jan de Bresser wnd Otw

's-Hertogenbosch, R.1774
W.C. Ackersdijck, november 1782 - december 1790 ... / 599
januari 1791 - september 1794 ... / 600
testamenten

geen index

nagekeken tot fol. 80
niets
loopt door tot fol. 301 20-9-1790
daarna deel II tot fol. 108 2-9-1794

's-Hertogenbosch, R.1775
C. van Breugel, februari 1781 - januari 1785 ... / 601

geen index

33. 1781 maart 2 sH,R.1775,12
mr Pieter Losecaat prectiserend advocaat sBosch namens hr Willem Anne van Wilmsdorff
- de warande en jagt over dorpe van Helvoirt
leenroerig laatst door constituant verheven 28-2-1776 met de jagten van Haaren Oisterwijk en Esch
alsnu gesplitst
aankomst met de huize Nemelaer tegen hr Marcellus Bles namens vr Adriana Geertruijd de le Grand douariere hr Casparus de Jongh tp sBosch 9-9-1775
tp hr Reijnier Hendrik baron van Kuffelen gecommiteerde ter vergadering Saten Generaal wegens provincie Friesland

34. 1781 juli 11 sH,R.1775,41
mr Pieter Loosecaat practiserend advocaat sBosch namens hr Willem Anne van Wilmsdorff
- de warande en jagt over dorpe van Esch etc. als voor afgesplitst
leenroerig
tp hr Samuel Chambrica luijtenant generaal tdd landen

35. 1781 augustus 20 sH,R.1775,47
dhr en mr Willem Cornelis Ackersdijck oud schepen en raad sBosch curaltor boedel w. vr. Johanna Charlotta Boijd wede hr mr Ewout Hendrik Storm van sGravensande in leven oud president en Raad sBosch
fol. 48
- hofstede of hoeve met landerijen etc. te Berkel 2 1/2 L etc.
welk huis etc. 1 Bunder leenroerig laatst verheven bij vr Johanna Charlotta Boijd wede hr en mr Ewoud Hendrik Storm van sGravensande 7-3-1780 en aangekomen bij succ. van haar moeder vr Louise Johanna Graham wede jr Jacob Boijd
tp Aart Peter de Ridder wnd Udenhout
belast met o.a. gewincijns in 4 lexten aan het cijnsboek van de heer Antonisse te Otw op St Thomasdag 10 gld
fol. 49
- twee stukjes weyland met haare houtwassen aan malcanderen onder Heukelom bij Otw tsamen 1 1/2 L t v Francis van den Bogaert t Hendrik Reynen
aankomst test. van haar man 15-8-1750 voor not. Samuel Loef sBosch
tp. Francis van den Bogaert wnd Heukelom

36. 1781 oktober 22 sH,R.1775,49v
hr Willem Anne van Wilmsdorff en vr Anna Henrietta van der Brugghen echtelieden wnd Haaren bij Otw geloven 6000 gld

37. 1782 januari 2 sH,R.1775,69v
Petrus Cnoebart inw. borger sBosch namens mej. Barbara Maria Elisabeth Tijbosch meerj. ongeh. dr. wnd Bocxtel
- huijzinge olijmolen schuur stal hof boomgaard en dries gent den Wijenberg bvvo tpl. gent den Roeijdijk rondom in zijn graften in de rivier uijtlopende met het recht van vosserij op geseijde rivier van de brugge van den Roeijdijk af tot aan den Oisterwijksche watermolen t steeg t rivier v Roeijdijk t Klapveldekens
leenroerig Leenhof van Brabant sHage laatst verheven 5-7-1769 namens de comparant
- perceel weyland tpl voors. aan den olijmolen 4 L t den hof en de klapveldekens t stroom v Kapelvelde t erf voor den Boomgaard
- 4 weijvelden of beemdem tsamen 13 a 14 L bvvo tpl. onder de Roeijdijk t v erven van Ostaden t ..
- perceel beemds 3 L tpl. voors. t ... t rivier v erve van Ostade t uijtlopende op een spie
dit perceel leenroerig Leenhof van Brabant laatst verheven 6-9-1771
- perceel akkerland 7 L onder Otw aan de Boxelscje Baan t Jan de Bresser t Boxtelsebaan v erve van Ostade t op een spie
aankomst de huizinge etc. bij koop tegen Jan Gerrit van de Pas sBosch 24-4-1767
de vierweilanden met het volgende perceel bij koop sBosch als voor
het perceel akkerland bij koop tegen Anna Maria van de Graaf qq Otw 29-8-1769
tp. Hendrik van Sprongh meester timmerman en schrijnwerker wnd Amsterdam
belast met 2 R dijk Otw Roeijdijk en uit het laatste perceel 4 gld arme tafel Otw
aan Hendrik van Sprongh

38. 1782 januari 2 sH,R.1775,70v
dezelfde opdrager namens hr Lucas van Engelen wnd Antwerpen
- een beemd bvvo op de Logt 1 B gent de Kleijne Aa t Cornelis Hessels t krn Jan Jonkers v de heijde of uijtweg t agterwaarts op het stroomtje
aankomst erfenis grootmoeder mej. wede Petrus van Beugen bij dl. 6-5-1776
tp. Willem Blonket wnd Otw

 

39. 1782 januari 2 sH,R.1775,71
deselve als voor
- een beemd onder Oirschot op de Logt 1 B t juffr. Baasten t hr van Baar v uijtweg t agter op het stroompje
aankomst als voor
tp. mej. A.L.Verheyen wede hr Abraham Baasten en juffr. Elisabeth Habraken wede Arnoldus Suijs
belast met 17 st 8 p pondsgeld in 2 texten hr van Oorschot

40. 1782 juni 10 sH,R.1775,112
hr en mr Gerard Smits wnd sBosch namens hr Maximiliaan Antonius van Spoelberch heere van Lovenjoul wnd Diest ook voor br. en z. nl. Carolus Joannes Josephus van Spoelberch pastor der baronnije van Bautersem Jacobus Thomas Josephus van Spoelberch Franciscus Joannes Josephus van Spoelberch jvr Theresia Francisca van Spoelberch vr Henrica Christina van Spoelberch compagne van den hr Joannes Baptista Wiricx raadordinaris Souv. Raad van Brabant jvr Joanna Isabella Maria Francisca van Spoelberch en jvr Maria Catharina van Spoelberch alle meerj. krn hr Andreas Emanuel Josephus van Spoelberch d'Eijnhouts en w. vr. Petronella Maximiliana Nagelmakers proc. stad Loven
- een huijs bakhuijs met hoff en wey tsamen 3 1/2 L tot Heuclom t v O en Z gem. straat t W Marten van de Sande t N dhr Hagens
- stuk akkerland gent de Zwartakker 7 L t voorgaande perceel O t Jacobus vanRijswijk c.s. Z t Andries Suijs W t Adriaan Gijsbert van den Boer N
- perceel akkerland 4 L den Annenakker t O Marten van de Sande t Z Marten de Lepper t W Laurens Bolders t N gem. Baan
- perceel akkerland 1 1/2 L als voor teynden den Paaschdijk t O hr Hagens t Z wede Jan van Rijswijk v W wede Peter Steuvers t N Molenweg
- perceel akkerland 10 L als voor teynden den Dijakker t v O en N Hendrik Kuijpers t Z dhr Hagens c.s. t W de Molensteeg
- perceel weyveld 3 L gent de Bremwey t O hr Hagens t Z wede Arnoldus de Lelie t t W en N de stroom
- perceel beemd gent Sterlenbeemke 2 L t O Nicolaas de Lepper t Z de gem. stroom v W Willem van Dun t N Arnoldus Pijnenburgh
- perceel heyveld 3 L t N hr Hagens t O Hendrik Kuijopers v Z Adriaan Gijsbert van den Boer c.s. t W Peter Schoenmakers
- een heyveld 2 L t O wede Peter Steuvers t Z gem. weg v W de krn Jan Swenkels t N de stroom
- 2 B heybodem agter den Clokkenbergh onder Loon op Zand
aankomst na afgang tocht van hun vader hr Andreas Emanuel Josephus van den Spoelbergh de Eijnhouts sch. sBosch 13-4-1782 die bij succ. van zijn moeder mevr. de ouariere van Spoelbergh
tp Jan Janse van Berkhaven en zijn br. en z. Johanna Maria en Johannes allen wnd Huyclom
belast met 2 duiten gewincijns op St Thomas de 21 dec. aan hr Lambert van Esch te Otw gewincijns van 3 p. op St Marten of 11 nov. hr van Loon uit de 2 B. jeep 7 vaten rogge op Lichtmis aan LieveVrouwebroederschap sBosch

41. 1782 juni 10 sH,R.1775,113
dezelve jeep 1 mud rogge in meer van 2 mud Otw maat uiy
- 1/6 in zekere goederen den Leempoel onder Berkel
geloofd bij Gijsbert van den Leempoel z.w. Egbert van de Leempoel aan jutte wede Nicolaas van Aarle en haar krn sch. sBosch derde dag na St Jans geboorte 1385
vergolden wordende door Arnoldus Storimans te Enschot en Josina Wouter van Ierzel te Berkel
tp Johannes Vissers wnd sBosch
die fol. 128v 30-8-1782
tp Adrianus van den Dungen wnd sBosch

42. 1782 december 2 sH,R.1775,143
Anna Margareta Sers wnd sBosch
- huys schop hof bvvo in de kerkstraat t Diaconije armen t joodse gemeynte v steenweg t agter de Hoogstraat
aankomst voor 3/4 bij koop tegen Fredrik Brink nom.ux. c.s. sch. Otw 29-6-1775 en 1/4 van haar ouders bij succ.
tp Hendrik Hofmans wnd Otw
marge: Mathijs Sers wnd sBosch nadert 2-12-1782

43. 1783 januari 29 sH,R.1775,1148v
Matthijs Sers wnd sBosch
- huys schop hof bvvo in de kerkstraat t Diaconije armen t joodse gemeynte v steenweg t agter de Hoogstraat
aankomst bij vernadering tegen Hendrik Hofmans sBosch 2-12-1782
tp Hendrik Hofmans wnd Otw

44. 1783 maart 14 sH,R.1775,159v
Geert Jan van den Brekel wnd bvvo
- onbedeeld 1/10 in een hoeve bestaande in huijzinge schuur schop varkenskooij met den hof en dries daaraan vanouds gent de Hoeve Ter Borgt bvvo tpl. ontrend den watermolen
- 1/10 onbedeeld in perceel zijnde wey en bosch gent den Eykenboogert 3 L als voor t stroom
- 1/10 onbedeeld in perceel akkerland gent den grooten acker 42 L
- 1/10 onbedeeld in perceel ackerland gent den Hoogen acker 5 L als voor
- 1/10 onbedeeld in perceel weyde gent het agterste veld 10 L als voor
- 1/10 onbedeeld in in perceel weyde gent het middelste veld 5 L als voor
- 1/10 onbedeeld in perceel gent het voorste veld 11 L als voor
- 1/10 onbedeeld in in perceel wey of hooyland gent de Vloeybeemd 8 L als voor
- 1/10 onbedeeld in perceel weyveld stroutbosch enden Berg gent ter Borg 6 L als voor
- 1/10 onbedeeld in perceel weyde gent de Sluysbeemd 10 L als voor
- 1/10 onbedeeld in perceel weyde gent den Molenbeemd 11 L als voor
- 1/10 onbedeeld in perceel weyde gent het Broekveldeken 3 L als voor
alle deze goederen leenroerig Leenhof van Brabant laatst verheven 27-2-ll. door Georg Frederik Alsche procureur
aankomst van zijn voorouders
tp bij erfmengeling aan Adriaan, Jan, Martinus en Amerentia de Bresser aan wien de overige 9/10 toebehoren
belast met 1/10 in 1 gld aan domeinen en 1/10 in rest capitaal nog groot 1325 gld a 3 1/2 procente aan het blok van de markt sBosch

45. 1783 maart 14 sH,R.1775,160
Adriaan de Bresser ook voor Jan de Bresser en als voogd van zijn nog minderjarige br en z. Martinus en Amerentia de Bresser bij test. van vader Jan de Bresser op 10-7-1781 voor not. Althoffer allen wnd Otw
- huys en hof te Otw agter de Lind voor aan de Boxelsche Baan t Jan Everts t een weg v Carel Casteels t wede Hendrik Kivits
aankomst van ouders
tp bij erfmengeling aan Geert Jan van den Brekel wnd Otw
belast met 1 gld 5 st in meer van 2 gld 10 st arme tafel van Otw

46. 1783 april 15 sH,R.1775,170
Renier van Boxmeer wnd in den Oudenbosch namens Jacobus Schippers wnd bvv Oudenbosch
- perceel ackerlant 4 1/2 L bvvo t Z juffr. van Pelt t N krn Willem van Spaandonc
leenroerig leenhof van Brabant laatst verheven op constituant in 1780
aankomst versterf broeder Jan Schippers
tp Cornelis Leemans tbv minderj. dr Cornelia Leemans beiden wnd Otw

47. 1783 april 15 sH,R.1775,170v
deselve
- perceel ackerlant 1 1/2 L als voor in de Huijcelomse ackers tpl. de Lange Vennen t O wede Bol t W een weg v Z wede Hurkens t N Adriaan Zeger Mattijsse
leenroerig als voor
aankomst als voor
tp Hendrien van Minderhout wede Arien Bol wnd Otw

48. 1783 november 13 sH,R.1775,206v
jhr Johannes Gaspar de Voocht wnd Tongelre bij Eyndhoven namens Gerard Carel baron van Scherpenzeel de Heusch vrijheer vasn Mierlo Hout en Broek heere van Druemel Westeraam en Laeghuys wnd op het casteel van de Zangrije bij Maastricht
- huys schuur schop varkenskoy en bakhuijs met de daaraan gelegen erve ca 14 L onder Haaren in het Holeijnde t Willem Lombarts Z t Bossche Baan v N erve wede Pieter Cuypers
- 8 L akkerland als voor aan het einde de gem. weg
- 16 L akkerland gent de Reijt t Bastiaan van de Ven Z t de Leij
- 6 L akkerland gent het Stokstuk t Andries van Vugt O t juffr. Prinssen Z
- 8 L akkerland gent den Kerkakker t Z Wouter Span t N gem. steeg v O gem. weg
- 2 1/2 L akkerland gent de Kruijsakker t Armen van Haren Z t N Willebrordus Kools t O Andries van Vugt
- 3 L akkerland gent het Hoog t Embert Bouwens N en voorts de gem. weg
- 1/4 L akkerland gent de Walsaet t Willebrordus Kools Ot juffr. Prinssen Z t gem. weg
- 1/2 L akkerland gent de Walsaet t juffr. Prinssen O en Z t Andries van Vugt W t N gem. weg
- 3 L akkerland gent de Geever t Cornelis van Dongen N en voorts Johannes van den Boer
- 6 L wey int Goorbroek Heurebeemd gent t Adriaan van Vugt Z t gem. steeg N
- 3 mergen wey en heyland t erve Embert Bouwens Z t O gemeente t Heesselmans N
- 2 L wey gent de Robbosse de Ley (sic)
- 12 L hey gent het Heygeyssel
aankomst test. C.F. baron van Baussele
tp Jan Hendrik Breekelmans wnd Haaren
belast met aan de domeinen van Brabant 10 st

49. 1783 november 13 sH,R.1775,208
deselve
- huys schuur schop bakhuys aangelegen erve 36 L onder dorpe Haaren t Martien Bressers t Martien van Krieken v gemeynte t ..
- 4 L akkerland gent Ariekens akker t Bastiaan van de Ven
- 5 L akkerland gent de Robbossen t Andries van Vugt
- 4 L akkerland gent het Stokken t wede Coppens t gem. weg v Adriaan Witlox t ..
- 2 1/2 L akkerland gent de Walsaet t t? juffr. Prinsse v Jan Kerkhof
- 3 L akkerland gent de Ruijbos t Cornelis Danklof t de steeg v de Baan t ..
- 8 L akkerland gent Rooseakker t t O en W Adriaan Pijnenborg v t Z en N gem. weg gelegen onder Helvoirt
- 1 L akkerland onder Haaren in de Raamse akker t t O en W Arnoldus Pijnenborg
- 2 L akkerland gent de Reijt t N Marten Bressers
- 4 L akkerland gent de Knip t N Adriaan Bouwens t W gemeente
- 6 L hooyvelt op het Reuth bij het kasteel onder Haaren t O Adriaan van Vugt t stroom
- 12 L wey in de Ruijbosch t Arnoldus Pijnenburg N t die van Bruijnings W t Andries van Vugt Z
- 12 L heyland gent het Geijssel
- 6 L heyland t hr Wilmsdorf N t gem. hey W
- uytgetorfd veld gent Hegersputh 2 mergen t W H.Geest t N gem. Ley
tp Johannes van den Oever wnd Helvoirt
belast met domeinen 13 st 10 p nog 1/3 van 1 gld aant selve compt 1 mud rogge aan dhr van Onsenoort 1/2 st aan de abdij van Tongerlo

50. 1784 augustus 23 sH,R.1775,276v
dhr Carel Jan Bisdom oud schepen en raad sBosch eerder wedn. vr Henriette Louisa Charlotte Storm van sGravensande de tocht in
- perceel teulland 2 1/2 L onder Otw tpl. Carchoven met zijne voorpotoing en verdere gerechtigheden t v erve krn Bruno van Esch c.s. t erve Jan Cuijpers t gem. straat
aankomst bij koop tegen Peter Bertens sch. Otw 16-6-1759
tp vr Jacoba Elisabeth Adriana Bisdom hvr hr Petrus van Hanswijk oud schepen en raad sBosch en dheer Ewoud Charl Bisdom ontvanger der convoijen te Lommel zijn 2 krn bij w. zijn voorn. hvr Henroette Louisa Charlotte Strom van sGravensande
waarna dhr Petrus van Hanswijk oud schepen en raad sBosch man van Jacoba Elisabeth Adriana Bisdom en dhr Ewoud Charl Bisdom ontvanger der convoijen te Lommel
tp dhr Carel Jan Bisdom oud schepen en raad sBosch

's-Hertogenbosch, R.1776
C. van Breugel, januari 1785 - december 1788 ... / 602

51. 1785 november 17 sH,R.1776,57v
Wouter van den Dungen inw. Otw laatstmaal gewezen armmeester Otw allerheiligen 1780 - allerheiligen 1782
reeds 250 gld beloofd aan arme tafel voor not. P. Mastenbroek
restant van de rekening
vest ervan
Adriaan Mombers reg. armmeester bekent lossing 9-3-1803

52. 1786 januari 12 sH,R.1776,69
dhr Simon Antonius Luyckx wnd sBosch namens vr Adriana Mechtildis Petronella van Herrebroeck douariere hr Joannes Baptista Helman baron van Willebroek Ruijsbroeck etc. drie cijnzen uit onderpanden te St Oedenrode Veghel en jeec 12 gld 10 st nu betaald met 5 gld geloofd door Lijsken wede vande Wiel uit
- onderpanden Otw aan Jacob Adriaen Werners losbaar tans met 125 gld bij sch. br. Otw 5-5-1648 en betaald door Pieter Timmermans tot Haren
de Christina van Heesch wede Franciscus van Gulick wnd sBosch

53. 1786 maart 24 sH,R.1776,91v
Petrus Cnoebart inw. borger sBosch namens Hendrik van Sprongh wnd Amsterdam bij proc. 23-7-1785 voor not. Jan Hendrik van de Pavort te sBosch
 - 5 differente weyden of beemden gelegen aan de Roydijk tesamen groot 14 a 15 L te Otw t Riviere t erve van Ostade v ? t voorwaarts uytlopende op een spie zijnde het laatste perceel beemd leenroerig aan Ed. Mog.
aankomst koop tegen Petrus Cnoebart 2-1-1782
tp. aan Willem Blonket wnd sBosch

54. 1787 oktober 16 sH,R.1776,235
Cornelis Timmermans wnd Otw namens Maria van Rooy wede Antony van Arendonk wnd Oorschot (test. voor not. Christiaan de Vries te Oorschot 15-7-1761)
- perceel akkerland 1 L bvv Otw tpl. gent Koningseyk t gem. straat t krn Andries Suys v Francis van Roeyel? t agter aan Jacobus van de Mierde
leenroerig leenhove van Brabant laatst verheven 28-9-1746 op Antony van Arendonk haar aangekomen bij test. van haar man
tp Jacobus Schijvens wnd Otw

55. 1788 juli 16 sH,R.1776,287
Jan de Bresser wnd Otw
- de onbedeelde helft in hoeve lands bestaande in een huyzinge schuur schop varkenskoy met den hof en dries daaraan bvv Otw tpl. omtrent de watermolen
- de helft in perceel wey en bosch gent den Eykenbogert 3 L als voor t stroom
- de helft in perceel akkerland gent den Grooten acker 42 L als voor
- de helft in perceel akkerland gent den Hoogen acker 5 L
- de helft in perceel wey gent het agterste veld 10 L
- de helft in perceel wey gent het middelste veld 5 L
- de helft in perceel wey gent het voorste veld 11 L
- de helft in perceel wey of hooyland gent de Vloeybeemd 8 L
- de helft in perceel weyveld houtbosch en den berg gent Ter Borg 6 L als voor gereserveerd aan den eygenaar van de watermolen het regt om van deese berg aarde en land te moogen haalen om den moolendijk te maaken tot soolang den berg is duurende
- de helft in perceel wey gent de Sluysbeemd 10 L
- de helft in perceel weyde gent den Moolenbeemd 11 L
- de helft in perceel wey gent het Broekveldeke 3 L als voor
met de boomen houtgewassen
gereserveerd aan Adriaan van Berkhaven gedurende zijn leven de tocht van het vijfde part in de gehele hoeve
leenroerig leenhof van Brabant
tp Willem Peter van Esch wnd Otw
belast met de helft in restant obligatie nog groot 1350 gld ten intreste van 3 1/2 procent aan het blok van de Markt sBosch en de helft in cijns aan Domeinen van Brabant tot 1 gld

tot fol. 322

's-Hertogenbosch, R.1777
C. van Breugel, januari 1789 - november 1791 ... / 603

56. 1789 mei 11 sH,R.1777,52 Otw,R.473,4v
hr en mr Pieter Losecaat oud schepen en raad sBosch curator verhandlichte boedel Johannes Christianus Hoffmans
- perceel hooy of weyland omzet met schaarhout en voorhooff met beuken en berkeboomen onder Otw in de Bundersteeg gent de Krekelwey 2 1/2 L t O Gerardus Heesters t W de Loos v Z Rekloop t N gem. straat
aan Barend Guiliam wnd sBosch

57. 1789 mei 11 sH,R.1777,52 Otw,R.473,2v
curator boedel Johannes Christianus Hoffmans
- perceel hooy of weyland omzet met voorhoof met beuke en berckebomen onder Otw 2 1/2 L t O Jacob Antonisse t W Johannes Watrin v Z Rekloop t N gem. straat
aan Gerardus van Weert wnd sBosch

58. 1789 mei 11 sH,R.1777,52v Otw,R.473,16v
curator boedel Johannes Christianus Hoffmans
- perceel hooy of weyland omzet met schaarhout en voorhoofd met eycke en beukeboomen te Otw 2 1/2 L t O Jacob Anthonisse t W Arnoldus van Roozel v Z Rekloop t N straat
aan Johannes Watrin factoir en inw. borger sBosch

59. 1789 mei 11 sH,R.1777,52v Otw,R.473,5v
curator boedel Johannes Christianus Hoffmans
- perceel hooy of weyland met het schaarhout te Otw aan de watermolen omtrent 4 L t O ? t W Antony van Roosel v Z stroom t N Hooge Brug
aan Adriaen Gerardus van de Ven wnd Haren

60. 1789 mei 11 sH,R.1777,53 Otw,R.473,3v
curator boedel Johannes Christianus Hoffmans
- houtbosje gent Kerkhoven te Otw 3 L t t v O W en Z Anthony van Roenzel t N Krijtenheyde met een voorhoofd van berke en een kruysdreef door dzelve van beuke en berke op de hoeken en in het midden met masten beplant
aan Gerardus van Weert wnd alhier

61. 1789 mei 23 sH,R.1777,56 Otw,R.473,11v
hr en mr Willem Cornelis Ackersdijck junior secretaris sBosch gemachtigde van insolvente boedel van Willem Anne van Wilmsdorff
- het aloude adelijke kasteel vanouds gent het goed te Nemerlaer
- jagerswoning tuinmanswooninge koetzeerskamer en stallinge voor acht paarden koetshuis turf hout en timmermans schuuren koeyen en nog een paardenstallinge washuys duyvenhuys met de vlugt
- gebouw geapproprieerd tot een billjardkamer
- een gebouw geapproprieerd tot een mangelkamer en een keuken alles met dessels rechten daaronder begrepen de gestoeltens in de gereformeerde kerken van Otw en Haaren alsmede de twee stoelen of banken in de Roomsche kerk te Haaren,
- schoonen tuyb voorsien van verscheyde exquise soorten van vrugtboomen
- tuyn aangelegd tot een Engelschen tuyn met een daarina leggende goudvisvijver in par. Haaren
in 1357 aan Wencelaus en Johanna hertogen van Brabant door jr Jan de Rover shertogs hofmeester in eigendom opgedragen en door deselve wederom aan hem gegeven en verleend is in een regt leen ten Brabandschen recht met verscheide vrijheden in de brieven vermeld
nog leenroerig aan den leenhove van Brabant sHage
- perceel hooy of weyland 6 L ten quohiere der verponding gent het Heeltje de Maayers beemd thans bekend onder de naam Sigenbeemd t de laan na de heyde t volgende perceel v schaapsdreeff t gemene stroom
- 2 1/2 L hooy of weyland aan de stroom leggende agter voors. beemd t de zogenaamde Mevrouwsberg en de schaapsdreeff t stroom
- 2 1/2 L hooy of weyland gent het Paardsweidje t Eimert Bouwens t de laan of dreeff na de heyde
zijnde leenroerig
- 1 1/2 L ten quohiere bekend voor broekveld omtrent de stroom nu bepoot met eyke schaarhout leggende naast het voorn. Paardsweydje
- 1 L gent de Eelwey zijnde nu de zogenaamde Mevrouwsberg legd met een daarbij leggende Goudvisvijvertje
leenroerig
- 6 L hooy of weyland ten quohiere bekend voor 4 L wey bij het huys thans genaamd het Laaggat
- 1 L 12 R wey thans beplant met schaarhout strekkende langs de stroom tot het Hondehok
- 2 L broekveld tegen het kasteel aan de stroom rijdende met twee morgen tegen de weduwe van Ieryel en Versteinen
- 8 a 10 L hooy of weyland agter het kasteel v de laan na de heyde t Marten van Akeren
- 7 1/2 L en nog 1 1/2 L hooy of weyland ten quohiere bekend voor 7 1/2 L wey aan de Reut op de Musdonken
leenroerig en de 1 1/2 L bekend voor broekveld aan de Nemerlaar welke beide percelen thans bekend zijnde oner de naam van Ummendonk leggende tegen over het Reut voor de stroom
- 2 mergen hooy of weyland genaamd Heilenbeemd ten quohiere bekend voor 9 L beemd voor de stroom t de stroom t de Ruwen Musdonk
leenroerig
- ruim 100 L hooy of weyland ten quohiere bekend voor de Musdonken 24 L wey t de stroom t gem. weg op Oosterwijk
leenroerig
- 2 L 47 R teulland thans bekend onder de naam van de Hooge wey v de voorschr. dreeff t de Ruwen Musdonk
leenroerig
- 7 L 22 R teulland liggende in den Grooten akker
- 3 L 20 R teulland ten quohiere bekend voor land over t Gasthuys v voorn. dreeff t een laan op het huys
beide percelen leenroerig
- 30 L teulland genaamd den Grooten acker ten quohiere bekend voor 19 L 44 R teulland in den Grooten akker zijnde ontrent 2 L geapproprieerd tot hoff en boomgaard v den Ummensdonk t de laan op Otw
leenroerig
- 2 L 21 R land aldaar t den Ruwen Musdonk t voorn. Grooten akker
leenroerig
- 1 L land agter voorn. perceel gelegen bepoot met planzoen v de Grooten akker t de ruwen Musdonk
- een huysplaats waarop voorheen huys schuur schop en bakhuys heeft gestaan met den hoff en landerijen nu geheel land
- 4 L 34 R land daarnaast gelegen v den Groten akker t op voorn. dreeff op Otw
leenroerig
- 24 L wey ten quohiere bekend voor 24 L wey bij het huis gedeeltelijk beplant met mast eyke beuke en andere opgaande boomen en schaarhout geapproprieerd tot een starrebosch zijnde daarin meede 2 visvijvers t oude laan op de Harensche schutsboom en de zg witte en oude dreven met de voorn. oude dreeff daardij horende
leenroerig
- nieuw aangelegd bosch 8 L thans bekend onder de naam van Mevrouwsbosch met weyde en visvijver en fraye voliere
- 2 L land daaronder begrepen ten quohiere genaamd Neeltje Jan Lomberts Belveren buyten
- 1 1/2 L wey ten quohiere bekend voor wey over de brug doch nu door de daarbij gedeeltelijk aangegrave beestevelden groot 12 L v gem. weg op de heyde t de laan op het kasteel
- 6 L ten quohiere bekend voor groesveld en Ley over de Belverse brug
- 1 1/2 L ten quohiere bekend voor de Nemelaarsbeemd
- een huysplaats waarop voorheen een huys schuur en schop heeft gestaan met 3 L land ten quohiere genaamd bij Thomas Theuniyen
- 7 1/2 L ten quohiere bekend op het Abroek in de Nieuwe Veldsdonk
- 18 L ten quohiere bekend slegt veld op het Goorbroek
- 1 L bekend voor wey in het Harensbroek
- 1 1/2 L ten quohiere genaamd beemd aan de nemer
- 27 L ten quohiere bekend voor 27 L in het Rouwveld met nog eenige andere aangekogte velden groot samen 51 L welke voorn. 8 percelen thans bekend zijn onder de naam van den Hemel beplant met eenige eyke en mastboomen en schaarhout
- 24 L ten quohiere bekend in het Rouwveld met nog eenige andere aangekogte velden groot samen 51 L thans bekend onder de naam van de Beestevelden dan waarvan een gedeelte is afgegraven tot de wey over de Brug
leenroerig
- 9 L ten quohiere bekend voor den Zwarten Beemd zijnde groes turff voo het Grootste gedeelte afgestooken
leenroerig
- 4 L land begraven tot Rioolen off Dammen beplant met berke boomen en schaarhout gekoomen van Geert Smits
(fol. 60)
leggende nevens voorn. Zwarten Beemd ten quohiere bekend voor 1 L 44 R in den Smitsakker
leenroerig
- eenige heyvelden dienende tot turff en strooyzel en begraven tot pooten en planten met het visven daarin leggende groot ruym 40 L tot zo verre hetzelve afgebaakt si bij de Hoeve onder Otw gent het Kivitsblek waaronder begrepen de ten quohiere staande helft in 1 L kwaad erff in Ruyters erff
- nog daaronder begreepen 1 1/2 L kwaad veld en Ruyterserff
- 30 L ten quohiere bekend voor slegt veld in de Musdonken thans bekend onder de naam van den Ruwen Musdonk begraven tot rioolen of dammen beplant met opgaande boomen en schaarhout
- 4 L weyde leggende in den voorste Ruwen Musdonk ten quohiere bekend voor 4 L weyde in de Musdonk
- 1 1/2 L ten quohiere bekend voor land in den hoff thans leggende bij en onder de zogenaamde Witte dreef
- 34 1/2 R land ten quohiere genaamd in Adriaan van Tuyls akker welk perceel bij zeker koopscontrasct 24-2-1773 gepayeert al bekend staat voor niet uytgevonden
(fol. 60v)
- 1 L teulland gedeeltelijk beplant met berkeheesters ten quohiere bekend als land aan de schutsboom t voorn. Witte Dreef bij het ijzerhekken tegen het erf van Jan Pijnenburg hebbende voorn. Jan Pijnenburg aldaar eenen vrijen weg na decelos erff?
- 3 L teulland in de laage Mudakker tpl. gent de Belverse akkers t Hendrik ter Meer t ... v de Bochtsteeg t gem. weg met eenige opgaande willige boomen staande teinde het voorn. perceel aan de Bochtsteeg
- 2 L teulland in de middelste Mudakker tpl. voors. t de krn Verbeek t erven van Houtum v gem. weg
- 1/2 L teulland gent de weesboom tpl. voors. t .. Storimans t v wede Francis Versteinen t een meyie weg
- perceel teulland 2 L bekend onder de naam van t Bijltje t Adriaan Vugts t Jan Pijnenburg v gem. weg t Marten van Liempd
- perceel teulland 2 L 45 R tpl. voorn. in de Ravensnest t Jan Pijnenburg t Martinus Breyer v gem. weg t
(fol. 61)
voorn. Pijnenburg zijn ten quohiere bekend 2 L 6 1/2 R teulland in de Belverse akkers; 1 L 45 1/2 R in ede Mudakker; 4 L 7 R in de Belverse akkers; 2 L 45 R in de Belverse akkers tpl. de Ravennesten; 1 L 18 R in de Belverse akkers
- 2 1/2 L teulland in Embert Smits akker leggende agter de sogenaamde Pannenhoeff t een meyie weg t v Cornelis van Dongen t Cornelis van Nieborg
- 2 L 42 R teulland gelegen als voor met de voorpoting naast het huys van Francis Wolfs voor zo ver die competeert t Cornelis van Nieborg t tvoorn. land
- perceel teulland 1 L ten quohiere bekend voor 37 R wijde agter het huys van de krn Theodorus van Esch t gem. weg t Willebrord Kools v Peter van de Wouw t voorn. Kools
- 7 L heyveld gedeeltelijk beplant
(fol. 61v)
met schaarhout en mastboomen alsook
- de helft in 1 L goed land
- 3 L 12 1/2 R hooy of weiland in een perceel van 6 L ten quohiere bekend voor op het A... in het Reut waarvan de wederhelft competeert aan de wede Johannes van den Boer
- perceel hooy of weyland groot omtrent 3 L rondom in zijne houtgewassen gent de Nieuwe erven met de voorpoting tot aan de gem. straat zoo verre die nogte competeren t de Laan op Otw t volgende perceel
- perceel hooy of weyland groot omtrent 3 L rondom in zijn houtgewassen gent de Nieuwe erven met de voorpoting tot aan de gem. straat zoo verre die mogte competeren t vorige perceel t volgende perceel v gem. weg t de oude dreeff
- perceel hooy of weyland groot omtrent 3 L rondom in zijne houtgewassen gent de nieuwe erven met de voorpoting tot aan de gem. straat zoo verre die mogte competeren t vorige perceel t volgende perceel v gem. weg t de oude dreeff
- perceel hooy of weyland groot 3 1/2 L rondom in zijne houtgewassen
(fol. 62)
genaamd de neiuwe erven met de voorpoting tot aan de gem. straat zoo verre die mogte competeren t vorige perceel t Lambert van den Bosch v de oude dreeff t gem. weg
- 1/2 morgen hooy of weyland of het Groot Reut ten quohiere bekend voor 2 L op het Broek gent het Reut t hr Blonket t Aart Breyer v t de stroom
- 4 L hooy of weyland op het kleyn Reut ten quohiere bekend voor 5 L wey in het Reut t Willem van Houtem t Aart Breyers v t de stroom rijdende tegen Jan van Balsvoort mma
- 1/4 in 6 L hooy of weyland gent de Myterbeemd met het schharhout op het zelve staande en weyende t Jan Brekelmans t den Hemel v stroom t Eimert Bouwens
- perceel hooy of weyland ten quohiere bekend wey het Rouwveld met het heyveld welk heyveld nu beplant is voor een gedeelte met opgaande boomen en schaarhout zijnde het overige weyde thans genaamd de Musdonk met de voorpoting voor zoo verre die deselve competeerd groot omtrent 12 L v de weg op Otw t de stroom
(62v)
v de Musdonk t de weg op het Broek
- een mergen hooy of weyland gent het Reut t de Holstroom t Laurens van Giersbergen v de Scheywiel t het volgende perceel
- 1 morgen hooy of weyland gent het Reut t de Holstroom t Andries van Vugt v het vorige perceel t het volgende perceel
- 6 L broekveld gent de Beemdekens bij den Nemelaar
- 1 L wey in de Steenbeemden welke 2 percelen thans maar bekend voor 1 morgen leggende voor de eene helft op het Reut ende andere helft op de Steenbeemden rijdende met Marten van Akeren
- de hoeve gent het Kivitsblek gelegen agter voorn. kasteel de Nemerlaar aan de heyde onder Otw bij Haaren bestaande in huys stallinge schuur bakhuys en torffschop met de teullanden groot ontrent tesamen 25 L en ten quohiere van Otw bekend voor 8 L land t Jan van den Bosch t gem. weg v gem. heyde
- 4 L hooy of weyland zijnde thans 3 weydjes liggende agter elkanderen
(63)
bij de voorn. hoeve v gem. heide t gem. weg t Adriaan Witlox t gem. weg
- perceel heyveld groot omtrent 4 L diendende tot tolf en strooysel begraven tot pooten en planten v de hiervoor vermelde 40 L heyvelden daar de afbaaking is tot het veld of erf van Jan van den Bosch
- perceel heyde groot ontrent 6 L waarop voorheen gestaan hebben en nu nog enige mastboomen en schaarhout staande en weyende zijn v Jan Pijnenborg t volgende perceel t Lambertus van de Sande t ...
- 3 1/2 L hooy of weyland ten quohiere van Haaren bekend op het Reut thans bekend onder de naam van de Geitskooy t de stroom t Govert van Huis v de heer Blonket t Geert van den Brekel
- 3 L in een meerdere kamp van 1 mergen turffveld leggende ten einde de zogenaamde Zwarten Beemd
- perceel turffveld groot ontrent 2 L liggende bij de voorn. hoeve omtrent de weidjes
- perceel heyveld onder Boxtel groot omtrent 2 L gedeeltelijk beplant met
(63v)
mastboomen t Johan van den Ham t erfgen. Cornelis van den Bosch
alle de vorn. goederen met de dreven loopende vant kasteel op de schutsboom genaamd de witte dreef met het daaraan ziunde ijzeren hekken
item de dreef of laan lopende op de weg na Otw
item de dreeff of laan loopende op de gem. weg nade heijde beplant met opgaande boomen en schaarhout
alle de voorn. lanen en percelen met derselver voorpoting zoo verre die deselve competeerd mitsgaders alle de bomen en schaarhout op voorn. perceelen staande en weyende
- de brug gent de Nemelaarsbrug liggende over de rivier lopende door de dreeff naar de heyde met de gerechtigheden van de voorschr. brugge die deselve mogte competeren terzake van het drijven van beesten en paarden en het rijden en varen met wagens en karren over dezelve
- de visscherije in de rivier beginnende bij de molen ter Borch onder Otw en eindigende bij de sluysen te Luysel of de Luyselsche vonder als dezelve in den jaere 1357 met en benevens het goed te Nemelaer door jr Jan de Rover voornoemd is opgedragen en door deselve wederom aan hem ter leen gegeven bij verscheide brieven en mandementen der succeyive hertogen van Braband nader bevestigd zijnde mede leenroerig aan den leenhove van Braband
- de warande en jacht over de dorpen en parochie van Haaren en Otw in die voergen als deselven met meer anderen bij voorzeide hertogen ten tijde voorn. aan dezelven jr Jan de Rover bij zijne andere goederen in meerderinge zijns leens en bij verschiede brieven en m,adeamenten der succeyiven hertogen van Brabant nader bevestigd en zijnde mitsdien nog leenroerig aan den Leenhove van Braband
met het regt dat den heer van den Nemerlaar tegens de overteden van hun edelen Mogende jacht reglement op deselve jagt zelvs ageerd en tot voldoening der boeten en verbeurtverklaring daarbij gestatueerd procedeert zonder medevoeging van eenig officier waarvan de deugdelijke poyeyie altijd is gecontinueerd
aankomst tegen Marcellis Bles heer van Moergestel uit last van vr Adriana Geertruyda La Grand douariere van de heer Gasparis de Jongh 9-9-1725 sBosch
zijnde het een perceel hooy of weyland droot 3 1/2 L gent de Nieuwe erven gelegen onder Haren op gemelde heer Willem Anne van Wilmsdorff aangekomen bij koop tegen Wilhelmus van Eindhoven sch. Haren 5-7-1784
alle leengoederen laatst op de voorn. hr Willem Anne van Wilmsdorff verheven 28-2-1776
tp aan hr en mr Michiel Hubert vrijheer van Hilvarenbeek Diessen Riel en Westelbeers wnd te Venlo en te Hilvarenbeek
belast met te Otw aan het Manhuys 1/3 in meerder pacht van 1 gld 11 st 8 p tot 10 st 8 p
aan de gemeente van Otw een wildercijns thans betaald met 4 st
(65)
aan den Arme van Otw een pacht van 19 vaten rogge betaald met 5 gld 6 st 4 p
aan deselve armen 1 vat rogge in pacht van 8 vaten betaald volgend de Lichtmispeg
aan de domeinen van Braband een grondgewincijns op het boek van Otw fol. 91 tot 2 st 8 p
aan hetzelve compt fol. 99v 1 st 5 p
aan hetzelve compt dite in twee texten tot 8 st 4 p
aan hetzelve 6 p
nog aan hetzelve 1 st 12 p
aan hetzelve 8 p
aan hetzelve 5 st 10 p
aan de heer van Boxtel 2 st 2 p
volgens publieke koopcondities voor not. Carel Storm van sGravensande 30-12-1788 en 4-1-1789

62. 1789 juli 28 sH,R.1777,95
Willem Hoosemans man van Johanna Bol Jan Bol Jan Janse Maas man van Dingna Bol Francis Bol en Adriaan Bol allen wnd Antwerpen en Otw
- perceel akkerland 9 L bvvo in de Huyclomse ackers t O Cornelis Jan Verhoeven t W Adriaen Zeger Mathijssen v Z Rekloop t N gem. Baan
leenroerig leenhove van Brabant
aankomst succ. vader Adriaen Bol die bij koop van Antony Versteynen sBosch 13-12-1764
aan Daniel Royens wnd Otw

63. 1789 juli 28 sH,R.1777,95v
Willem Hoosemans man van Johanna Bol Jan Bol Jan Janse Maas man van Dingna Bol Francis Bol en Adriaan Bol allen wnd Antwerpen en Otw
- perceel ackerlant 1 1/2 L bvvo in de Huyclomse acker tpl. de Lange Venne t O ? t W weg v Z Cornelis Bertens t N Adriaen Zeger Mattijssen
leenroerig leenhof van Brabant
aankomst succ. moeder Hendrien van Minderhout wede Adriaen Bol die tegen Reynier van Boxmeer sBosch 15-4-1783 op voors. wede verheven 11-11-1783
aan Cornelis Jan Verhoeven wnd Huyclom

64. 1789 juli 28 sH,R.1777,96 Otw,R.473,8v
Willem Hoosemans man van Johanna Bol Jan Bol Jan Janse Maas man van Dingna Bol Francis Bol en Adriaan Bol allen wnd Antwerpen en Otw
- perceel ackerlant 5 L bvvo in de Hoolstraat t dhr Willem Blonket t Adriaen de Breyer v Hoolstraat t Pieter Schoenmakers
leenroerig leenhof van Brabant
aankomst succ. ouders en verheven op Hendrien Jan van Minderhout wede Adriaen Bol 25-5-1776
aan Adriaen van den Dungen wnd Otw

65. 1790 maart 31 sH,R.1777,184v
Annemie Vugts wede Johannes van de Ven (test gerecht Helvoirt 3-1-1789)
- huis schuur stal schop 2 L teulland en 8 L 29 R heyveld onder Helvoirt
- perceel akkerland 1 L Otw Udenhout etc.
tp L. van de Ven

66. 1789 augustus 18 sH,R.1777,212v Otw,R.473,15
Marianne Wannaarts wede Christiaan de Rooy wnd sBosch de tocht in
- stukje akkerland 1 1/2 L te Otw bijt Blokhekken t O ? t W Jacobus Heesters v Z weg t N pastoryebogt
leenroerig leenhof van Brabant
op Hendrien Jan van Minderhout wede Adriaan Bol verheven 18-2-1755 van haar ouders
aan haar oudste zoon Hendrikus de Rooy mede wnd sBosch
die aan Peter Hendrik Reyne z. Hendrik Reynen wnd Huyclom

's-Hertogenbosch, R.1778
C. van Breugel, januari 1792 - augustus 1794 ... / 604

67. 1792 juli 5 sH,R.1778,38v
Martinus Bartel van Akeren wnd Haaren
- perceel heij en moerland 7 of 8 L tpl. voors. r O Martinus Gijsbert van den Braak t W Antonij Jan Verouden v gem. Leij N t Z dhr Wouter de Gast
aankomst koop tegen Wilhelmus van Stratem sch sBosch 6-1-1757
tp hr en mr Cornelis Wijgaars advocaat sBosch

68. 1793 juli 26 sH,R.1778,106v
Adriaan Janse Verhoeven wnd in den Udenhout
- land Udenhout
fol. 107 deselve als wedn. Maria Cornelis Vermeer afstand van tocht tbv zijn krn Jan Ariaan Marij Willem Johanna Cornelia en Anneken bij zijn voorn. hvr

69. 1794 juni 26 sH,R.1778,202v
Gerard Verstijnen en Jan Verstijnen wnd Otw
- een bogtje lands 2 L met nog stuk land daaraan 8 L tsamen 10 L aan elkaar bvvo tpl. Kerkhoven in de Hupperinge t O wede Antonij Baasten t W wede Jan van Liemdt v Z Francis Smolders t N erfgen. Watrin
aankomst succ. vader Cornelis Versteynen die na dood van zijn oom Arnoldus Peter van Heck
leenroerig Leenhof van Brabant laatst op transportanten verheven 20-6-1775
tp Eijmert Emmen wnd Otw

's-Hertogenbosch, R.1779
C. van Breugel, februari 1781 - januari 1793 ... / 605
testamenten

met index

's-Hertogenbosch, R.1780
C. Koppelaar, mei 1795 - december 1797 ... / 606

70. 1796 oktober 18 sH,R.1780,206
(203) dhr en mr Antonie van Hanswijk hoogschout stad en meijerij sBosch wnd sBosch ook namens vr Wilhelma van Hanswijk hvr hr mr Stephanus Rosendael I.F.Z. en hr en mr Johannes Wilhelmus van Hanswijk beiden wnd alhier ook voor hr en mr Nicolaas Johannes van Hanswijk wnd Amsterdam ook voor hr Wilhelmus Petrus van Hanswijk wnd Rotterdam ook als voogd over 4 krn w. vr. Johanna Margaretha van Hanswijk bij dhr Jan Dirk van Heemskerck volgens test. vr Johanna Maria Catharina Hyssel wede hr Johannes van Hanswijk voor not Johan van Bruggen sBosch 6-8-1786 tesamen erfgen. vr. wede van Hanswijk
- 1/6 in 3 morgen hooiland onbedeeld gent de Langen Morgen te Haaren tpl. de Weegen t de rivier t Adriaan Witlox
tp Johannes Hendrik Verbeek wnd Haaren

71. 1796 oktober 18 sH,R.1780,206v
deselven
- perceel weiland gent de Tong 4 L te Otw t t krn van Zeeland v erve Suys t gem. straat
tp. Peter Brenders wnd Otw

72. 1796 oktober 18 sH,R.1780,207
deselven
- perceel akker of weiland 3 1/2 L te Otw t Daniel Klerks t de Schepersdijk v wede Castelijns t ..
tp Johan Wollaart wnd Otw

73. 1796 oktober 18 sH,R.1780,207v
deselven
- beemd of wey 6 L onder Otw aan de rivier t Colendijk t hr van Hasselt v rivier t Schuttersbogaart
- perceel weide 1 L gent het Helleken omtrent St Bastiaansdoelen t bovengent perceel t v gem. weg
tp. Adriaan Mombers wnd Otw

74. 1796 december 20 sH,R.1780,249
verkoop goederen door abdij Tongerlo (te Calpthout) gemachtigd door alle paters 10-8-1796
alle paters met name genoemd
- Tilburg

75. 1797 juli 17 sH,R.1780,401
Gerardus van der Horst wnd sBosch man van Johana Wendelina Deckers etc. als erfgen. w. Jacobus Scheffers en juffr. Catharina van Rijn
1 mud rogge Bossche maat op Lichtmis uit
- onderpanden te Udenhout geconstitueerd op Maria Magdalena dag 1374 en tegenwoordig geleverd wordend door Anna Mie Lambert Verhoeven
aan Peter Jan van Strijthoven wnd Udenhout

76. 1797 september 1 sH,R.1780,450v
446 dhr Carel Storm van sGravesande not. en proc. sBosch proc. 21-6-1797 voor not. Jan de Bergh sBosch van dhr Cornelis Verbunt wnd Tilburg man van Helena Blonket enigst kind van Willem Blonket open brieven van beneficie van inventaris hove van justitie Bataafs Braband 31-1-1797 tot publ. verkoop alle goederen boedel w. Willem Blonket
- eene hoeve bestaande in huizinge stallinge schuur schop en hove met hunne gronden en toebehoren zo akker als weiland gent het Duivhuis met het leenhof van Kerkhoven te Otw tpl. Kerkhoven groot ruim 24 L en voorts met een leenboek van verscheide agterleenen mety het recht van aanstelling van stadhouder griffier en leenmannen zijnde leenroerig aan den leenhove van van den hove van justitie over Bataafsch Brabant
- perceel groes of land gent de Smous neven erve Peter Schoenmakers groot 5 L 35 R
w. Willem Blonket aangekomen bij koop en opdracht tegen Hendrik Tercroye sBosch 10-7-1780
tp aan Martinus Arnoud Verhoeven wnd Moergestel
belast met jeep 18 vaten rogge Armen van Otw en uit perceel land de Smous jeec 1 st armen van otw en red. pacht 1 gld 10 st

77. 1797 september 1 sH,R.1780,452
erfenis Willem Blonket
- twee weyden gelegen aan de olymolen te Otw ruim 6 L zijnde de twee agterste van de zogenaamde vijf wijdjes tlaatste van desse sijnde leenroerig aan t Leenhof van den hove van justitie van Bataafsch Brabant
aankomst tegen Petrus Crnoebaert 24-3-1786
tp aan Engelbertus van de Wiel wnd Otw

78. 1797 november 13 sH,R.1780,547
Jan Verhegge wnd Hilvarenbeek
- perceel weyde 3 L 13 R onder Otw in de Moolesteeg t Waltherus van de Wiel t Peter Hoppenbrouwers v Jan Mombers t wede Willem van Esch
zijnde leenroerig hove van justitie Bataafs Braband
aankomst vest en verley hove van justitie 11-11-1796
tp Theodorus van Irsel wnd Otw

's-Hertogenbosch, R.1781
C. Koppelaar, januari 1798 - december 1799 ... / 607

79. 1798 maart 20 sH,R.1781,58v
Alyda van der Voort wede Petrus Beckers wnd sBosch afstand tocht
- huis sBosch in de Korte Tolbrugstraat
tp 5 krn Petrus, Adrianus, Antonius Hendricus, Anna Maria thans hvr Johannes van Bokhoven en Hendricus Beckers bij haar gemelde man verwekt

vanaf fol. 441 genoemd R.1781/82

tot fol. 659

's-Hertogenbosch, R.1788
C. Koppelaar, april 1795 - december 1801 ... / 617
testamenten

allerlei verklaringen voor de leden van de municipaliteit
o.a. verklaringen over geboorte

's-Hertogenbosch, R.1791
J. de Bergh, december 1794 - december 1801 ... / 621

fiches tot fol 80 verkeerd (R.1790?)

80. 1796 november 28 sH,R.1791,233
dhr mr Michiel Hubert vrijheer van Hilvarenbeek Diessen Riel en Westelbeers wnd op den Nemerlaar
- het aloude adelijke kasteel van ouds genaamt het goed te Nemerlaar
- jagerwoning tuinmanswoning koetsierskamer en stallinge voor 8 paarden koetshuis turf hout en timmermans schuuren koey en nog een paardestallinge washuis duivenhuis met de vlugt een gebouw geapproprieert tot een billardkamer een gebouw geapproprieert tot een magelkamer en een keuken alles met dess. rechten daaronder begrepen de gestoeltens in de gereformeerde kerken van Oosterwijk en Haaren gelijk mede de twee stoelen of banken in de Roomsche kerk te Haaren
- tuin voorzien van verscheide soorten van vrugtboomen
- tuin aangelegd tot een engelsche tuin met een daarin leggende goudvisvijver
onder par. en dorpe Haaren en in den jaare 1357 aan Wencelaus en Johanna hertogen van Brabant door jr Jan de Rover shertogs hofmeester in eigendom opgedragen en door deselven wederom aan hem gegeven en verleend in een regt leen ten Brabantschen rechte met verscheyde vriheden in de brieven vermeld
leenroerig aan den leenhove van Brabant
- perceel hooy of weyland 6 L ten quohiere der verponding genaamd het Heeltie de Maayersbeemd thans bekend onder Sessenbeemd t de laan na de heyde t het volgende perceel v de schaapsdreef t gem. stroom
- 2 1/2 L hooy of weyland aan de stroom leggende achter voors. beemd t de zog. mevrouwsberg en de schaapsdreef t gem. stroom
- 2 1/2 L hooy of weyland gent de Paardsweidje t Eimert Bouwens t de laan of dreef na de heyde
zijnde leenroerig
- 1 1/2 L ten quohiere Broekveld omtrent de stroom nu bepoot met eyke schaarhout leggende naast het voors. paardsweidje
- 1 L gent de Eelwey zijnde nu daar de zogen. Mevrouwsberg legt met een daarbij leggende goudvisvijvertje zijnde leenroerig
fol. 234
- 6 L hooi of weiveld ten quohiere 4 L wey bij het huis gent het Laaggat
- 1 L 12 R wey thans beplant met schaarhout strekkende langs de stroom tot het hondehok
- 2 L broekveld tegen het kasteel aan de stroom rijdende met 2 mergen tegen de weduwe van Iersel en Versteynen
- 8 a 10 L hooi of weil;and achter het kasteel t de laan na de heide t Marten van Akeren
- 7 1/2 L en nog 1 1/2 L hooi of weiland ten quohiere 7 1/2 L wey aan de Reut op de Musdonken zijnde leenroerig en 1 1/2 L bekend voor broekveld aan de Nemerlaar welke beide percelen thans bekend onder den Ummendonk leggende tegenover het Reut voor de stroom
- 2 mergen hooi of weiland gent Heilenbeemd ten quohiere 9 L beemd voor de stroom t de stroom t den ruwen Musdonk zijnde leenroerig
- ruim 100 L hooi of weil;and ten quohiere voor de Musdonken 24 L wey t de stroom [fol.234v] t gem. weg op Otw zijnde leenroerig
- 2 L 47 R teulland thans de Hooge wey t voorn. dreef t den Ruwen Musdonk zijnde leenroerig
- 7 L 22 R teulland leggende in den Grooten Akker
- 3 L 20 R teulland ten quohiere land over t Gasthuis t voorn. dreef t een laan op het huis zijnde beide percelen leenroerig
- omtrent 30 L teulland gent den Grooten Akker ten quohiere 19 L 44 R teulland in den Grooten Akker zijnde omtrent 2 L geapproprieert tot hof en boomgaart t den Ummensdonk t de laan op Otw zijnde leenroerig
- 2 L 21 R land aldaar t den Ruwen Musdonk t de voorn. Grooten akker zijnde leenroerig
- 1 L land achter voorn. perceel beplant met plantsoen v den Grooten Akker t de Ruwen Musdonk
- een huisplaats waarop voorheen huis schuur schop en bakhuis heeft gestaan met den hof en land nu geheel land
fol. 235
- 4 L 34 R land daarnaast gelegen v den Grooten akker t op voorn. dreef op Otw zijnde leenroerig
- 24 L wey ten quohiere 24 L wei bij het huis gedeeltelijk beplant met mast eyke beuke en andere opgaande boomen en schaarhout geapproprieert tot een sterrebosch zijnde daarin meede twee visvijvers leggende tussen de oude laan op de Harense schutsboom en de zogenaamde witte en oude dreeven met de voorn. oude dreef daarbij behorende zijnde leenroerig
- een nieuw aangelegd bosch omtrent 8 L thans bekend Mevrouwsbosch met een weide en visvijver daarin leggende alsook een voliere
- 2 L land daaronder begreepen ten quohiere gent Neeltie Jasn Lomberts Belveren buiten
- 1 1/2 L wey ten quohiere voor wey over de brug dochnu door de daarbij gedeeltelijk aangegraven beestevelden groot 12 L v gem., weg op de heide t de laan op het kasteel
- 6 L ten quohiere voor groesveld [235v] en hey? over de Belverse brug
- 1 1/2 L ten quohiere voor de Nemelaarsbeemd
- een huisplaats waarop voorheen een huis schuur schop heeft gestaan met 3 L land ten quohiere gent bij Tomas Teunissen
- 7 1/2 L ten quohiere op het Abroek in de Neiuwe Veldsdonck
- 18 L ten quohiere slegt veld op het goorbroek
- 1 L bekend voor wey in het Harensbroeck
- 1 1/2 L ten quohiere beemd aan den Nemer
- 27 L ten quohiere 27 L in het Rouwveld met nog eenige anndere aangekochte velden groot zamen 51 L welke voors. 8 percelen thans bekend onder den naam van den Hemel beplant met eenige eyke en mastboomen en schaarhout
- 24 L ten quohiere in het Rouwveld met nog eenige andere aangekogte velden groot zamen 51 L thans bekend onder de Beestevelden waarvan een gedeelte is afgegrasven tot de wey over de brug zijnde leenroerig
- 9 L ten quohiere de Zwarten Beemd zijnde groesturf voor het grootste gedeelte afgestoken zijnde leenroerig
- 4 L land begraven tot Rioolen of dammen
fol 236
beplant met berke boomen en schaarhout gekomen van Geert Smits leggende neven voors. Zwearten Beemd ten quohiere 1 L 44 R in den Smitsakker zijnde leenroerig
- eenieg heivelden dienende tot turf en strooysel en begraven tot pooten en planten met het visven daarin leggende groot ruim 40 L tot zo verre het zelve afgebaakt is bij de hoeve onder Oosterwijk gent het Kivitsblek waaronder begreepen de de ten quohiere staande helft in 1 L kwaad erf in Ruiten erf
- item nog daaronder begrepen 1 1/2 L kwaad veld in Ruitenerf
- 30 L ten quohiere voor slegtveld in de Musdonken thans onder de naam Ruwen Musdonk begraven tot rioolen of dammen beplant met opgaande boomen en schaarhout
- 4 L weide leggende in de voors. Ruwen Musdonk ten quohiere 4 L weide in de Musdonk
- 1 1/2 L ten quohiere land in den hof thans bij en onder de zogenaamde Witte Dreef
- 34 1/2 R land ten quohiere in Adriaan van Tuylsakker welk perceel bij zeeker koopcontract 24-2-1773 gepasseert al bekend staat voor niet gevonden
fol. 236v
- 1 L teulland gedeeltelijk beplant met beuke heesters ten quohiere land aan de Schutsboom leggende naast voors. Witte Dreef bij het IJzerhekken tegen het erf van Jan Pijnenburg hebbende voorn. Jan Pijnenburg aldaar een vrije weg na desselfs erf
- 3 L teulland in de Laage Mudakker ter plaatse genaamd in de Belverse akkers t Hendrik Ter Meer t ... v de Bosch steeg t gem. weg met eenige opgaande willige boomen staande teinde het voorn. perceel aan de Bosch steeg
- 2 L teulland in de Middelste Mudakker tpl. voors. t de krn Verbeek t de erven van Houtum v t gem. weg
- 1 1/2 L teulland gent de Weesboom tpl. voors. t Storimans t v wede Francis Versteynen t een messie weg
- perceel teulland 2 L bekend t Bijltje t Adriaan Vugts t Jan Pijnenburg v gem. weg t Marten van Liempt
- perceel teulland 2 L 45 R tpl. voors. in de Ravensnest t Jan Pijnenburg t [fol. 237] Martinus Bresser v gem. weg t voorn. Pijnenburg
zijnde voorn. percelen ten quohiere 2 L 6 1/2 R teulland in de Belverse akkers, 1 L 45 1/2 R in den Mudakker, 4 L 7 R in de Belverse akkers, 2 L 45 R in de Belverse akkers tpl. gent de Ravensnesten, 1 L 18 R in de Belverse akkers
- 2 1/2 L teulland in Eimbert Smitsakker leggende achter de zogen. Pannenhoef t een messieweg t v Cornelis van Dongen t Cornelis van Nieborg
- 2 L 47 R teulland als voor met de voorpoting naast het huis van Francis Wolfs voor zover die competeerrt t Cornelis van Nieborg t voorn. land
- perceel teulland 1 L ten quohiere 37 R weide achter het huis van de krn Theodorus van Esch t gem. weg t Willibrord Kools v Peter van de Wouw t voorn. Kools
- 7 L heyveld gedeeltelijk beplant met schaarhout en mastboomen alsook de helft in 1 L goed land
fol. 237v
3 L 12 1/2 R hooi of weiland in een perceel van 6 L ten quohiere voor op het Abroek in het Reut waarvan de wederhelft competeert aan de wede Johannes van den Boer
- perceel hooi of weiuland 3 L rondom in zijn houtgewassen gent de Nieuwe Erven met de voorpoting tot aan de gem. straat zo verre die mogte competeren t de laan op Otw t het volgende perceel
- perceel hooi of weiland 3 L rondom in zijn houtgewassen gent de Nieuwe erven met de voorpoting tot aan de gem. straat zoverre die mogte competeren t vorig perceel t volgende perceel v gem. weg t de oude dreef
- perceel hooi of weiland 3 L rondom in zijn houtgewassen gent de Nieuwe erven met de voorpoting tot aan de gem. straat zoverre die mogte competeren t vorige t volgende v gem. weg t de Oude dreef
- perceel hooi of weiland 3 1/2 L rondom in zijn houtgewassen gent de Nieuwe erven met de voorpoting tot aan de gem. straat zoverre die mogte competeren t vorige t volgende v gem. weg t Lambert van den [fol.238] Bosch v de Oude Dreef t gem. weg
- 1/2 morgen hooi of weiland op hety Groot Reut ten quohiere 2 L op het Broek gent het Reut t dhr Blonket t Aart Bresser v t stroom
- 4 L hooi of weiland op het Klein Reut ten quohiere 5 L wey int Reut t Willem van Houtum t Aart ZBressers v t de stroom rijdende tegen Jan van Balsvoort en meer anderen
- 1/4 in 6 L hooi of weiland gent de Mijtenbeemd met het schaarhout op hetzelve t Jan Brekelmans t den Hemel v de stroom t Eimert Bouwens
- perceel hooy of weyland ten quohiere het Rouwveld meyt het heiveld welk heiveld nu beplant is voor een gedeelte met opgaande boomen en schaarhout zijnde het overige weide thans gent de Musdonk met de voorpoting voor zover competeerrt groot 12 L t de weg op Otw t de stroom v de Musdonk t de weg op het broek
- 1 morgen hooi of weiland gent het Reut t de Holstroom t Laurens van Giersbergen [fol.238v] v de scheiwiel t volgende perceel
- 1 morgen hooi of weiland gent het Reut t de Holstroom t Andries van Vugt v vorige t volgende perceel
- 6 L broekveld gent de Beemdekens bij den Nemelaar
- 1 L wey in de Steenbeemden welke twee percelen thans maar bekend voor 1 morgen leggende voor de ene helft op het Reut en de andere helft op de Steenbeemden rijdende met Marten van Akeren
- een hoeve gent het Kivitsblek gelegen achter het voorn. kasteel de Nemerlaar aan de Heyde onder Oosterwijk bij Haaren bestaande in huis stallinge schuur bakhuis en turfschop met de teullanden groot omtrent tezaamen 25 L ten quohiere van Otw 8 L land t Jan van den Bosch t gem. weg v t gem. heide
- 4 L hooi of weiland zijnde thans 3 weidjes liggende achter elkanderen bij de voorn. hoeve t gem. heide t gem. weg v Adriaan Witlox t gem. weg
- perceel heiveld 4 L [fol. 239] dienende tot turf en strooisel bergraven tot pooten en planten v de hiervoor vermelde 40 L heyvelden daar de afbakening is t het veld of erf van Jan van den Bosch
- perceel heyde 6 L waarop voorheen gestaan hebben en nu nog eenige mastboomen en schaarhout t Jan Pijnenburg t volgende perceel v Lambertus van de Sande t ..
- 3 1/2 L hooi of weiland ten quohiere van Haaren op hety Reut thans bekend de Geitskooy t de stroom t Govert van Hees v heer Blonket t Geert van den Brekel
- 3 L in een meerdere kamp van 1 mergen turfveld leggende ten einde de zogenaamde Zwarten beemd
- perceel turfveld 2 L leggende bij de voorn. hoeve omtrent de weidjes
- perceel heiveld onder Boxtel 2 L gedeeltelijk beplant met mastboomen t Johan van den Ham t erfgen. Cornelis van den Bosch
alle voorn. goederen met de dreven lopende van t kasteel op de schutsboom gent de Witte dreefmet het daar aan zijnde ijzere hekke
de dreef of laan lopende op de weg na Oosterwijk
de dreef of laan lopende op de gem. weg na de heide beplant met opgaande boomen en schaarhout
alle voorn. laanen en percelen met derselver voorpoting
item de brug gent de Nemelaarsbrug leggende over de rivier lopende door de dreef naar de heide met de gerechtigeden van de voorn. brug terzake van het drijven van beesten en paarden en het rijden en vaaren met waagens en karren over deselve
de visscherije in de rivier beginnende bij de moolen ter Borch onder Otw en eindegende bij de sluisen te Luissel op den Luisselsen vonder zo in 1357 met en benevens het goed te Nemerlaar voor jr Jan de Rover is opgedragen en wederom aan hem ter leen gegeven
item de warande en jagt over den dorpe en parochie van Haaren en Oosterwijk in dier voegen als deselve met meer anderen bij voorseede hertogen ten tijde voors. aan denselven jr Jan de Rover bij zijne andere goederen in meerdernisse zijns leens en midsdien leenroerig
met het regt dat de heer van den Nemerlaar tegens de overtreders van het jagtreglement op dezelve jagt zelfs ageerd en het voldoening der boeten en verbeurd verklaring daarbij gestatueert procedeert zonder medevoeging van eenig officier
aankomst bij koop tegen hr mr Willem Cornelis Ackersdijck junior qq als curator insolventen boedel Willem Anne van Wilmsdof 23-5-1789 en laatst verheven 18-5-1790
tp vr. Maria Martha Cornelia de Normandie wede de Monchy wnd Rotterdam
belast met manhuis van Otw 1/3 in meer pacht van 1 gld 11 st 8 p tot 10 st 8 p aan de gemeente van Otw een wildercijns thans betaald met 4 st aan de armen van otw jeep 19 vaten rogge betaald met 5 gld 6 st 4 p aan deselve armen 1 vat rogge in pacht van 8 vaten betaald volgens de Lichtmispeg aan het compt der domeinen van Brabant sBosch grondgewincijns op het boek van Oosterwijk fol 91 tot 2 st 8 p nog tselve compt dito cijns fol. 99 tot 1 st 5 p nog tselve compt dito cijns in twee texten tot 8 st 4 p nog tselve compt dito cijns tot 6 p nog aan deselve dito cijns 1 st 12 p nog tselve dito cijns 8 p nog tselve compt dito cijns 5 st 10 p en eindelijk jeec aan de heer van Boxctel 2 st 2 p

81. 1796 december 5 sH,R.1791,241v
dhr Johan van Bruggen notaris en procureur sBosch namens hr Reinier Henrich van Kuffelen wnd sHage
- buitenplaats gent Jagt lust in helvoirt in de kerkstraat etc.
aankomst bij koop tegen peter en antony van de pas 4-11-1780
tp. hr Francois Andre de Jonge wnd sBosch

82. 1797 januari 9 sH,R.1791,245v
Joachim de Leeuw wnd Boxtel 1/4 Johan van Bruggen notaris en procureur sBosch namens Michiel Tijsmans man van Maria Catharina de Leeuw wnd Loon op Zand 1/4 Adriaan van de Weyer man van Maria Antonetta de Leeuw wnd Boxtel 1/4 en Martinus van Doorn wnd sBosch ook voor zijn zuster Maria van Doorn wede Jacob Rogier wnd sHage Anthony Groenewald man van Helena van Doorn wnd sBosch en Jan Baptist Wijnants man van Hendrika van Doorn mede wnd sBosch krn w. Leonardus van Doorn bij Cornelia de Leeuw 1/4 dus tesamen het geheel
- een hoeve bestaande in een huizinge stal schuur bakhuis turfschop zijnde het land waarop deselve staan groot 1 morgen 4 L 38 R
- een gedeelte weyland nevens de Dommel waarop een bakhuis staat 2 L 8 R
- perceel weyland nevens den weg 4 L 31 R
- perceel teulland 1 L 27 R
- perceel teulland gent het Nieuwland 7 L 13 R
- perceel hey met boomen beplant 1 morgen 5 L 18 R
- stukje heyland 2 morgen 17 R
- stukje heyland 1 morgen 13 R
- perceel teulland 3 L 48 R
- perceel teulland 3 L 42 R
- perceeltje heyland gedeeltelijk met hout 1 L 47 R
- stukje land aldaar
- perceel heyland met een streepje teul [fol. 246v] land 1 morgen 3 L 30 R
- stuk teulland 48 R
- perceel land met hout groot 21 R
- perceel teulland 3 L 38 R
- kamo weyland 2 morgen 3 L 16 R
- perceel heyland 1 morgen 2 L 23 R
- een kamp weyland gent den Hogen Schild 1 morgen 3 L 12 R
- 1/8 in een kamp weyland gent den Laagen Schild int geheel 3 morgen 7 L
- stukje weyland 39 R
- een kamp weyland 2 morgen 2 L 3 R
- een kamp teulland 1 morgen 4 L 20 R
- een parceeltje groes en hout 1 morgen 23 R
- een gedeelte heyland 3 morgen 5 L 29 R
- een gedeelte heyland met hout 33 R
alles tesamen 31 morgen 2 L 37 R staande en gelegen op Balsvoort onder de jurisdicties van Oisterwijk Haaren Oirschot en Boxtel breeder volgens caarten figuratief daarvan zijnde
aankomst bij erffenis van de boedel van w. wede Adriaan de Leeuw die bij succ. van haar ouders
tp Gerardus van Hest wnd Haaren
belast met compt domeinen van Brabant sBosch 3 st 4 p aan de heer van Oorschot jeep 1 gld 5 st aan de heer van Boxtel 17 st 3 p

83. 1797 april 27 sH,R.1791,270v
dhr Joseph Henrich Coppenrath notaris te Munster toont akte te Munster en hier geregistreerd
14-4-1797 voor notaris verschenen
hr Henrich Joan Rudolph de Heerma ehmahliger prior der adelichen abtey Sanct Gertrud in Löwen en nunmehriger cantor des capituls und den collegiat kirche zu Aerschot in Brabant uit kracht van capitular resolution der pralaten und ubrigen herren capiutularen der abtey St Gertrud binnen Löwen 26-6-1794
schuldig 200.000 holl. gld nl. 120.000 gld op 29-11-1794 en 2-1-1795 80.000 gld tegen 4 1/2 % en binnen 2 jaar te restitueren aan hr Joseph Henrich Coppenrath met als onderpanden obligaties renten zehnten hauseren acker en buschen in den dorferen van Oisterwick Huykelem Berckel Udenhoauten und Helvoirt in den Meijerie Hertzogenbusch die anders niet bezwaard zijn volgens J. de Vauthier provisor der abdij

84. 1797 september 18 sH,R.1791,295v
fol. 291 dhr Leopold van Limburg Stirum fungerend rentmr episcopale goederen stad en meierij sBosch en de geestelijke goederen int kwartier Maasland
6 vaten 6 kannen roggge onder otw fol 240v en 6 vaten rogge rogge fol 241 tsamen 12 1/2 vat rogge Bossche maat ten name van Gerrit Janssens getrouwd mert Anna Elisabeth Kouwenberg op St Thomas aan het konvent der Baselaars welke pachten te Oisterwijk moeten worden gehaald door Jan Tijssen van Grinsven wnd ten Dungen
tp Gerrit Jan Janssen wnd Otw

85. 1797 september 18 sH,R.1791,295v
item 4 vaten en een van 12 vaten rogge Bossche maat tesamen 1 mud beiden ten compt. voorn. onder Otw op fol. 241 en 241v ten name van Lammert van den Bosch op St Thomas aant convent van de Baselaars
tp Lambert van den Bosch wnd Otw

86. 1797 september 18 sH,R.1791,296
item 15 vaten rogge Bossche maat ten compt. voors. onder Otw fol. 241v ten name van Gerardus Du Pon Wouter Du Pon Antony Johannes van Roessel en Adriaan Brekelmans op St Thomas aant convent der Baselaars
tp. Jan Du Pon wnd Otw

87. 1797 september 18 sH,R.1791,296
item 8 vaten rogge Bossche maat ten compt. voors. onder Haaren fol. 123 ten name van Peter Peter Timmermans Albertus van Netersel Martinus van de Pasch krn Hendrik Schonis Gerrit Hendrik Schonis c.s. en Lambert en Adriaan van Rijswijk op Lichtmis aant convent van de Tolbrug
tp. dhr Leopold van Limburg Stirum voorn.

nog meer Haaren convent Couwater, Jezuieten
ook Udenhout Berkel Tilburg etc.

88. 1797 september 18 sH,R.1791,311
Abraham Verster rentmr geestelijke goederen over de kwartieren van Kempeland en Oosterwijk
fol. 311v 4 mudden 8 vaten rogge Bossche maat tot 2 mudden 4 vaten ten compt. voors. onder Otw nr 850 ten name van de H.Geest binnen otw op Lichtmis
tp hr Jean Pierre Lonneux? wnd sBosch
fol. 312 2 vaten rogge en 12 vaten rogge oude Bossche maat en compt. voors. onder Otw nr 878 a 954 ten name van Peter van Heeswijk in Udenhout de krn Willem van Abeelen te Berkel Jan Bogers te Heuklom en Adriaantje Peter Wagemakers te Baardwijk op Lichtmis
tp. krn Peter van Heeswijk de krn Willem van Abeelen en Peter van den Boogaart
fol. 312 pacht van 8 vaten rogge Bossche maat ten compt onder Otw no 1808 ten name van Gerardus Heesters bij dl 11-4-1782 op Lichtmis
tp Gerardus Heesters wnd otw
fol. 315 pacht van 8 vaten rogge en een dito van 13 vaten 4 kannen rogge beiden Bossdche maat onder Heuklom nrs 860 en 1908 ten name van Martinus Aart de Lepper op Lichtmis
tp Martinus de Lepper wnd te ..
fol. 315v pacht van 8 vaten rogge Bossche maat onder heuklom nr 1876 ten name van de wede Aart Vermelis en de twee krn Peter Vermelis op Lichtmis
tp Hendrik Christiaan Krijn wnd sBosch
nog een pacht van 1 mud rogge Bossche maat onder Heuklom nr 895 ten name van Johannes Adriaan Burgmans Margo Wouter Piggen bij dl 2-11-1796 en Jan Adriaan Brekelmans op Lichtmis
tp Johannes Adriaan Burgmans en Jan Jan Brekelmans
fol. 316 pacht van 8 vaten rogge Bossche maat onder Heuklom nr 897 ten name van Jan Tasset te Hilvarenbeek en Jan Adriaan van Heuklom op Lichtmis
tp dhr Jan Tasset wnd Hilvarenbeek
pacht van 12 vaten rogge Bossche maat onder Heuklom nr 983 ten name van Maria van den Boer wede Aart den Ouden ter tocht en haar 8 krn ten erfrechte op Lichtmis
tp Hendrik Christiaan Krijn wnd sBosch
fol. 316v onder Berkel etc.

89. 1797 september 28 sH,R.1791,324
dhr Carel Storm van sgravesande notaris en procureur sBosch proc. 21-6-1797 boor not. Jan de Bergh sBosch van dhr Cornelis Verbunt wnd Tilburg man van Helena Blonket eenigst kind van w. Willem Blonket impetrant van opene brieven van beneficie van inventaris van den hove van justitie van Battfsch Brabant 31-1-1797 en proc. van gemelde hove 29-4-1797 geautoriseerd tot publ. verkoop en veste van de boedel
- eene hoeve bestaande in huis schuur schop en stal te Otw gent de Huiswey te Kerkhoven met een dries groot 1 L 19 R
- perceel teulland 2 L 24 R in de Schijf
- perceel teulland 3 L 15 R over de Loop
- perceel teulland en klaverdries 1 L 28 R over de straat
- perceel teulland 48 R bijt lant van juffr. Voskuyl
- perceel weide 2 L 8 R bij Martinus de Bresser
- perceel weide 1 L 37 R bij Jan Michiel Scheffers
- perceel teulland 3 L [fol. 325] 25 1/2 R naast wede Verstijnen bij de verkoop cedulle abusivelijk begroot tot 7 L 1 R
zijnde de twee laatstgenoemde percelen leenroerig aan den leenhove van justitie over Bataafsch Brabant
aankomst tegen Jan Antonisse te Otw 12-7-1791
tp Jan Adriaen van Iersel wnd in den Udenhout
belast met grondcijns aan domeinen van Brabant van 6 p en rente van 1 gld 5 st Geestelijke goederen van Otw

90. 1800 februari 26 sH,R.1791,424
Cornelis Timmermans wnd Otw
- een huis en hof te Otw omtrent de Botermarkt t Jan Roef t Maria Salomon v straat t gem. weg
- perceel weyde te Otw in de Buundersteeg t Francis Mulders t wede van den Biggelaar
- 1/6 in huis hof aangelegen landerijen onder Otw op Kerkhoven bewoond wordende bij de krn Adrianus Scheffers
aankomst deels bij erfenis deels koop
en al zijn erfhafelijke en meubilaire goederen
tp aan zijn enige dochter Johanna Maria Timmermans wnd Otw in mindering van haar filiale portie
belast met capitaal van 250 gld bij sch.br. Otw door transportant geloofd aan Adriaan van Duren tegen 4% nog capitaal van 100 gld sch. Otw geloofd aan Cornelis Kivits tegen 3 1/2% restant capitaal nu nog 100 gld sch. Otw aan Catharina Heessels tegen 4%

's-Hertogenbosch, R.1793
J. de Bergh, november 1794 - december 1807 ... / 623
testamenten

verklaringen etc. niet nagezien

 

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.