Cijnsboeken
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Inschrijven Nieuwsbrief knop

Met onderstaande links kunt u door de cijnsregisters bladeren

Hertogelijk cijnsboek van 1340 in de cijnskring Oisterwijk

Hertogelijk cijnsboek van 1380 in de cijnskring Oisterwijk

Hertogelijk cijnsboek van 1448 in de cijnskring Oisterwijk

HERTOGELIJKE CIJNSBOEKEN

De jaarlijks aan de Hertog van Brabant verschuldigde cijnsen in de omgeving van Oisterwijk - Berkel, Enschot?, Haaren, Huikelom, Oisterwijk, en Udenhout en mogelijk ook gedeeltelijk te Tilburg en Helvoirt, al zijn voor die plaatsen afzonderlijke cijnskringen - betaald op Sint Thomas dag, 21 december, vermoedelijk te Oisterwijk.

   romeinse cijfers zijn omgezet in arabische cijfers

   j = ½

   de onderstreepte tekstdelen zijn in het origineel doorgehaald

   [ ] = toevoegingen aan eerder opgenomen posten (de tweede laag)

   ( ) = niet zekere lezing

   { } = interpretatie van onleesbare of ontbrekende stukken op basis van andere vermeldingen

versie 1 (14 mei 1989)
versie 2 (met perceelnummering in twee lagen) (17 juni 1989)

Martien van Asseldonk constateert in Gronduitgiften in Veghel, (±600 - 1832) (oktober 1988 - via Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel:

Het gebruikte geld en de hoogte van de cijnsbelasting per oppervlakteeenheid:

In de administratie van de grondcijnsen vóór 1600 werd met het volgende geldstelsel gewerkt:

   oort

   mijt (of obol) 1 mijt = 2 oort

   penning (of denier) 1 penning = 2 mijten

   schelling 1 schelling = 12 penningen

   pond 1 pond = 20 schellingen

De penningen werden nader aangeduid met nieuwe, oude, of zwarte.

De eerste penningen werden in Brabant in naam van de graven van Leuven geslagen en hadden een gewicht van 0,7 tot 0,9 gram. Dit waren de oude penningen die we in de cijnsregisters vermeld vinden, en die in de cijnsboeken soms ook wel 'Leuvense penningen' genoemd wordena.

Omstreeks 1250 introduceerde de hertog een nieuwe lichtere penning van circa 0,6 gram. Omdat penningen indertijd gewaardeerd werden naar hun gewicht aan verwerkt zilver, hadden deze nieuwe penningen al snel een lagere waarde dan de oude penningen. In de cijnsadministratie wordt daarom ook steeds nadrukkelijk vermeld of een cijns in nieuwe of in oude penningen gerekend wordt.

De schelling en de pond waren slechts rekenmunten. Ze werden niet echt geslagen. Wel werden er vanaf 1299 in Brabant zogenaamde groten geslagen, die al snel oude groten genoemd werden. Deze hadden een waarde van 12 nieuwe penningen ofwel een (nieuwe) schelling.

De hoeveelheid oude penningen die men voor een oude groot rekende, varieerde in Veghel wat. De 14-de en 15-de eeuwse Veghelse cijnsboeken (vanaf 1380) schrijven steeds boven de eerst vermelde cijns dat 1 oude groot voor 8 oude penningen gerekend werd.

HERTOGELIJK CIJNSREGISTER

1448

census domini ducis in Oesterwijc in die beati Thome apostoli

bewerkt W. de Bakker

Oisterwijk
28 augustus 1996

 

 

 

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer 45073

 

Deux registres censaux de Helvoirt, Oisterwyck, Mierde et Beek, renouvelés en 1448 et 1450. (en latin).
Microfiches in Streekarchief in het Kwartier van Oisterwijk, nu in het Regionaal Historisch Centrum Tilburg, vervaardigd 9 april 1993

De posten in dit cijnsboek van de hertog van Brabant zijn betaald in 1448 en 1449; aangegeven in het handschrift met a en b voor de kantlijn. van de enkele posten die onbetaald bleven is hierna ter plekke melding gemaakt, evenals de cijnzen die slechts een jaar betaald zijn. Boven iedere bladzijde staat in het handschrift steeds oesterwijc met de letter van de voornaam die op die bladzijde volgt.

Dit cijnsboek volgt op het bewaarde cijnsboek van 1380, maar is niet de onmiddellijke opvolger. Een of meer tussenliggende boeken zijn niet bewaard gebleven.
Opmerkelijk is dat in 1380 nog sprake is van een afzondelijke cijnskring Tilburg. Die ontbreekt nu. Een aantal cijnzen, onder meer van nieuwe erven uit de Tilburgse gemeint, staan nu onder Oisterwijk. Vermoedelijk zijn de oude hertogscijnzen van de cijnskring Tilburg tesamen met de heerlijkheid van Tilburg en Goirle in 1387 in pand uitgegeven aan Pauwels van Haestrecht
Omdat dit nette handschrift, er staan amper doorhalingen in, vrij compact beschreven is, was het blijkbaar snel nodig een nieuw cijnsboek aan te leggen. Het volgende bewaarde cijnsboek dateert van 1450 en is lange jaren bijgehouden.

folio 1 recto
Recepus anno M CCCC xLviij

folio 1 - 35 recto [cijnzen van helvoert]
folio 35 verso [leeg]
folio 36 recto

census domine ducis in oesterwijc in die beati thome apostoli a

1. arnoldus filius wouteri snyders pro johanne filio johannis pauli de duobus lopinatis vutfancs de communitate de oesterwijck sitis prope myddelbeerse 1 1/2 d. nov.

2. arnoldus de beke filius johannis filius jacobi pro bruystino de andel ex parte vicinorum de hukelem 12 s. nov. *44*

3. aleydis relictam wijtmanni filius ancelmi wijtmans pro wijtmanno predicto ex parte relicte et liberorum johannis de haren de hereditate dicta leendonc 12 d. nov. *352 ged.*

4. arnoldus filius arnoldi back pro arnoldo back filio johannis wijnkens ex parte heylwigis matris sui de hereditate arnoldi back 21 d. et 1/2 1/2 d. nov.

jutta relictam et liberi 3
5. arnoldus de merica filius wilhelmi filii johannis de atrio pro wilhelmo patre suo de hereditate in wijpenhout dicta loesserbroec 6 d. ort. nov.
6. idem pro johanne vander heyden 5 1/2 d. nov.
7. idem pro nicholao filio johannis vos de lusel de hereditate sita in wijpenhout 5 1/2 d. nov.
8. idem pro jacobo filio nicholai sceyven de prato alberti trudensoens beempt 2 s. nov.
9. idem pro nicholao sceyven de vutfanc et ore cellarij quondam laurentii tinctoris 2 d. nov.

10. arnoldus filius johannis multoris pro liberi lamberti beys de bono quondam theodorici sterken de breda 8 s. 6 d. nov. *609 half*
11. idem pro gerarda relicta et liberis johannis filii arnoldi multoris ex parte johannis predicti de hereditate hermanni venman 5 s. 4 d. nov.

12. arnoldus filius arnoldi de manso pro arnoldo patre suo ex parte relicte et liberorum arnoldi de manso de hereditate quondam nicholai nerinc sita in wijpenhout 12 d. nov.
fol. 36 verso
13. idem pro eodem de bono te loven pro parte sua 1 1/2 d. nov.

jutta relicta et liberi
14. arnoldus de merica filius wilhelmi pro martino filio johannis kuysten ex parte aleydis relicte et liberorum bruystini filii johannis de hoesden de hereditate zeberti nerinc ex parte henrici de palude sextus partes d. vet. _
15. idem pro eodem ex parte johannis nerinc de hereditate nicholai nennen 2 d. vet. _
16. idem pro jutta de beke de hereditate henrici de palude sextus partes d. vet. _
17. idem pro woutero nerinc sextus partes d. vet. _ _ ex agro dicto den broecacker

18. ancelmus filius wouteri ansems pro mechtelde filia petri ansems de gestel de hereditate relicte et liberorum petri ancelmi de gestel sita in wijpenhout 18 d. nov.
19. idem pro ancelmo filio goeswini filii johannis goeswini ex parte johannis predicti de hereditate sita in wipenhout inden mortel 8 d. nov.
20. idem pro eodem ex prato petri vellekens de tilborch de hereditate sita inden mortel 19 d. nov.
21. idem pro margareta relicta wouteri filii ancelmi de gestel de hereditate henrici de broechoven in wijpenhout 12 d. nov.

22. aleydis relicta et liberi quos habet cum wilhelmo filio hermanni militis pro wijtkino filio gerardi 1 d. nov.
23. eidem pro eodem ex parte nicholai de baerle 18 d. nov.
24. eidem pro gisberto vanden gheyne 9 1/2 d. nov.
25. eidem pro heylwigis vanden rode ex parte franconis filii investiti de dyessen de hereditate sita in enscit 12 d. nov. *473*

26. arnoldus filius arnoldi filii johannis egidij pro arnoldo patre suo ex parte liberorum johannis filii engberti de nova domo 6 d. nov.
27. idem pro eodem de pecia prati sita int noertbroeck 6 d. nov.
28. idem pro liberis johannis filii gerardi filii egidij de prato prope terfmiten et de merica dicta dormanshoeve 17 d. nov.

fol. 37 recto

29. arnoldus filius henrici willen soen pro henrico filio egidij de eeten ex parte eefse relicte heymanni de hedichusen 2 1/2 s. nov.

30. agnes filia huberti betten pro relicta henrici filii godefridi de merica in tilborch 2 s. 4 d. nov.

31. arnoldus filius arnoldi back pro wilhelmo de kuyck ex parte johannis feytmans de hereditate godefridi filij petri vanden pas 1 d. vet.

32. arnoldus filius johannis hadewigen de lucel pro katarina relicta johannis filij engberti de krekelhoven ex parte johannis predicti de 1/2 bonario in leendonc 6 d. nov.

33. arnoldus filius henrici appels pro bertkino filio engberti elye ex parte johannis vos de prato dicto hixspoersbeemt sito in belver opt aa 16 d. nov.
34. idem pro elisabet relicta henrici filii arnoldi appels ex parte dicti henrici de hereditate liberorum johannis joannis filii engberti de nova domo de pecia prati sita int noertbroeck 6 d. nov.

35. arnoldus de weyborch filius arnoldi die bont pro egidio de dusel ex parte beatricis relicte johannis filii lucie et liberorum de hereditate johannis predicti 3 ob. nov.

jacobus et hubertus liberi
36. arnoldus filius domini wouteri de beke pro liberis domini wouteri de beke ex parte engberti filii johannis de hezeacker 2 d. vet.
37. idem pro e(i)sdem ex parte stine filie scoenvoets de hereditate franconis de belver 6 d. nov. *589*
38. idem pro eisdem ex parte liberorum johannis dicti meyer 3 ob. nov.
39. idem pro johanne filio stine 1 d. vet.
40. idem pro eodem 9 d. nov.

41. arnoldus filius theodorici lupi pro quinque partibus et katarine filia quondam johannis
fol. 37 verso
42. lupi pro una sexta parte pro engelberta relicta et liberis theodorici lupi de hereditate ermgardis de maelgijs 4 1/2 d. vet. *612*
43. ijdem pro eisdem de hereditate lamberti de gurgite 12 d. vet. *613*
44. ijdem pro eisdem vanden block 2 s. nov. *614* et quod joannes bruystens habet

45. arnoldus filius theodorici lupi pro johanne et gerardo liberis goeswini groys ex parte liberorum gerardi groys de hereditate quondam mathe gegels 3 ob. vet.

johannes filius wouteri oeden, gener
46. amelius filius johannis schuytkens pro johanne de hukelem ex parte egidij de goerle de 1 bonario in qualem 12 d. nov.

47. aleydis relica erardi filii zegeri de kuyck et zegerus eius filius pro erardo predicto ex parte liberorum zegeri de kuyck de hereditate elisabete relicte zegeri de kuyck 10 d. nov.

48. arnoldus et berta liberi gerardus brievinck pro gertrude relicta et liberis gerardi brievinck filii everardi ex parte wouteri filii gobelini 4 s. 7 1/2 d. vet.
49. ijdem pro eisdem 9 d. nov.
50. ijdem pro eisdem ex parte goeswini heynen ob. vet.

(niet betaald)
gerardus filius gerardi witen
51. arnoldus filius nicholao de manso pro wilhelmo filio gisberti meynarts ex parte gerardi wijten filii wijtmanni et wilhelmi eius filii de hereditate henrici filii reyneri sbonten pridem bertkini filii egberti elye ex parte gudule relicte et liberorum engberti filij elye de hezeacker de hereditate wijtmanni filij johannis de fine 2 s. 7 1/2 d. nov. *415/416/629/630a*
52. ijdem pro eodem de hereditate arnoldi de nova domo 6 d. nov. *76*
53. ijdem pro eodem ex parte henrici de krekelhoven (1 1/2 )5 d. nov.

54. adrianus filius godefridi filii wouteri roepers pro godefrido patre suo pro parte relicte et liberorum laurentii coppal de prato quondam reneri de broechoven 6 d. nov. * 1/2 in 549*

fol. 38 recto

55. arnoldus dictus wolf filius lambertus de merica gener hesselini filius hessellini gobels pro hessellino predicto ex parte elisabet matris sui de hereditatis johannis blanckars 12 d. nov. *711*
56. idem pro eodem de hereditatis tiberij piggen 6 d. 3 ort. nov. *215*
57. idem adhuc pro eodem de quarta parte bonarius int goer 3 d. nov. *219*
58. idem pro eodem de hereditatis frederici lombarts ... 2 d. nov.

petrus filius henrici willen habet in.. gener hesselini gobels

59. idem pro eodem de hereditatis frederic lombarts 2 1/2 d. nov.
60. idem pro eodem de vutfancs quondam dominus wilhelmi custodis 1/2 ort. nov.
61. idem pro wouterus gobels 3 s. nov.
62. idem pro johannes de catwijc et pro liberis arnoldi de lauthouwer ? de hereditatis frederici lombarts 5 d. vet.
63. idem pro daniele filio johannis de oekel de hereditatis danielis porci ? ex parto dicto die groet donck 2 s. nov. 6 d. vet.

64. aleydis relictam laurentius filij henricus toyts vannyns et laurencius vannyns filius johannis wilhelmi et daniel kroeck generis quondam henricus back pro laurentius predictam ex parte henricus back filius gisberti de loen de hereditatis liberis johannis de loen 2 s. nov. *267*
65. ydem pro eodem de merica johannis de loen 2 s. nov. *625*
66. ydem pro eodem ex parte jutte relictem petrus vander pasch de hereditate liberis johannis de loen 8 s. 2 d. nov.
67. ydem pro eodem ex parte sanctus spiritus de oesterwijc 7 s. nov. *588*

68. arnoldus filius henricus de lairhoven pro ermgardis relictam henricus filij nicholai de lairhoven ex parte rutgerus brevis de hereditatus henricus de aggere 15 s. vet. *503*

69. arnoldus filius johannis de eersel pro segerus arnoldo et wouterus fratribus johannis de eersel ex parte johannes filius johannes de eersel de hereditatis heylwigis filie yde file arnoldi multoris 5 d. vet.
fol. 38 verso
70. idem pro eisdem ex parte relicto et liberis arnoldi venmans 5 d. vet.

liberis engbertus filius wouterus vanden heesacker
71. aleydis filia nicholaus de manso pro aleyde relicta nicolaus de manso 10 1/2 d. nov.
relicta ? ex parte ... elisabet unus libro.. pro arnoldus filius ... pro sua parte et sua ? fecit lib.

72. arnoldus appel filius jacobi de eele pro heylwige relictam jacobi filius jacobi de eele et jacobo eius filius ex parte jacobi patris sui de hereditatis arnoldi appel baten de vutfanc 1 d. vet.

73. arnoldus filius johannis filius johannis meyer pro johannis patre suo ex parte johannis custodis de haren de hereditatis henricus de nulat 1/2 3 1/2 s. 3 d. vet.

74. arnoldus dictus wolf filius laurentius de merica pro aleyde relictam hermanni de eck ex parte johannis filius johannis de fine de hereditatis relictem et liberis zeberti nerincs 12 d. nov.
75. idem pro eadem de vutfanc retro hereditate sua 1 d. nov.

76. aleydis relictam et liberis johannis filius petri vanden scoet pro johannis predicto ex parte dicti petri vanden scoet patris sui de hereditate henricus vanden scoet et ex parte johannis vanden scoet 4 d. nov.

77. aleydis katers relictam johannis filius wijtmanni de fine pro johannes predicto ex parte johannes vander straten de hereditatis franconis de dovelo sitis in hukelem dictus ? dwaenrart ? 9 d. vet. *340*
78. eadem pro eodem ex parte lamberti filius groet witen 4 1/2 d. nov.
79. eadem pro eodem de elsbroeck 1 1/2 ort. nov.
80. eadem pro eodem ex parte arnoldi filius petri multoris 1 d. nov.
81. eadem pro eodem de molenlair 2 s. 3 d. nov.

82. adam filius jacobi filius franconis de gestel pro jacobo patre suo ex parte goetstu luten de hereditatis nicholao nycoel 7 d. vet.

83. arnoldus boest generus johanne relicte ludolphi de boemel et liberis pro johannes predictam ex parte ludolphi predicto de hereditatis relictem joannis coptiten 13 1/2 s. nov.
fol. 39 recto
84. idem pro eisdem ex parte rodolphi de oekel 9 1/2 d. vet.
85. idem pro eisdem ex parte wilhelmi filij wilhelmi vanden stake 11 d. ort. vet.
86. idem pro relictam rodophi roesmont 12 s. 1 d. nov.
87. idem pro eadem ex parte rodolphi 7 d. vet. 4 1/2 ort.
88. idem pro eadem ex parte danielis de oekel 20 d. nov.
89. idem pro eadem ex parte danielis agnetis de oekel 4 1/2 d. vet.
90. idem pro eadem ex parte liberis wouteri de oekel de merica 12 d. nov.
91. idem pro eadem de hereditate wouteri de oekel 4 1/2 d. vet.
92. idem pro eadem ex parte wilhelmi vanden stake 9 d. vet.
93. idem pro aleyde filia henricus de boerden 3 d. vet. et 4 d. nov.

maria relictam et liberis
94. amelius filius franconis poppensoen pro johannis filio thomae pyloekers ex parte amelij filius johannis walravens de parto op qualem 2 d. 3 ort nov.

95. arnoldus filius stephanis vander amervoert pro wouteris filio johannis wellens ex parte liberis katerine filia henricus nicholao de han ham 6 d. nov.
96. idem pro bita wijtmanni 3 d. nov.
97. idem pro hermanno 6 d. nov.

98. adrianus filius lamberti van veen pro johannis filio tielmanni vetten 6 d. vet.

(niet betaald)
99. aleydis relictam nicholai filius bartoldi de aerle pro nicholao predicto ex parte bartoldi patris sui de hereditatis patris sui pro sua parte 2 1/2 gr. vet.

100. alardus et agnesa liberi leonis de megen et johannes de kriekenbeeck pro leonis predicto ex parte liberis alardis wuesten de hereditatis wouteri de oekel ex parte relicto arnoldi de wadelre 12 d. vet.
fol. 39 verso
101. ydem pro eodem ex parte johannis bruystini 12 d. nov.
102. ydem pro eodem ex parte relicte arnoldi predicti 8 1/2 s. nov.
103. ydem pro eodem ex parte heylwigis bruystini 12 d. nov.

104. arnoldus filius arnoldi greve pro liberis arnoldi greve ex parte arnoldi patris sui de hereditatis johannis carpentatoris 1 d. vet.
105. idem pro laurencio filio johannis lupbrechs de hereditatis johannis predicto ex parte hessellini vander borch de hereditatis dicta boxacker 5 d. vet.
106. idem pro liberis katerine relicte johannis de baerle de hereditatis gerardi de vladeracken 18 d. nov.

aleydis relicta
107. arnoldus et henricus ? johannis liberi filius arnoldi filii hermanni noudonis militis pro liberis arnoldi filii hermanni noudonis militis ex parte arnoldi patris sui de hereditatis aleydis de manso de terra juxta patibulum 22 1/2 d. nov.
108. ydem pro eisdem ex parte aleydis predictem de parto 4 1/2 d. nov.
109. ydem pro eisdem ex parte petri de manso 14 d. nov.
110. ydem pro eisdem ex parte lamberti vannijn de terra propo patibulum 7 1/2 d. nov.

aleydis relicta
111. arnoldus filius arnoldi filii hermanni noudens militis pro liberis arnoldi filii hermanni noudens militis ex parte henricus noten ex parte vicini novi de huculem 2 s. nov.

112. ancelinus filius luce filii henricus snavels pro luca predicto ex parte hermanni berthouts de hereditatis johannis bye 12 d. nov.

(een jaar betaald)
113. aleydis relictam laurencij vannijns filii henricus toyts pro laurentius predicto ex parte gobelini de merica de agro retro emmens vanden eynde 2 s. nov.
114. eadem pro eodem ex parte petri filii stephani vanden amelvoert de hereditatis stephani de amelvoert 2 s. nov.
115. eadem pro eodem ex parte liberis lamberti beys de hereditatis theodoricus sterken de breda 8 1/2 s. nov.

fol. 40 recto

116. arnoldus theodorica et aleydis liberis robberti die borchgreve pro margareta filia gisberti houtappels et liberis de hereditatis relictem et liberis gisberti henrici houtappels 9 s. vet.

117. arnoldus filius wouterus filii arnoldi emmen pro parte henricus filius henricus de caem de bredeheze ex parte margaretis de bredeheze relictam et liberis wouteri filii arnoldi nennen soens de hereditatis relictem et liberis johannis de bredeheze 1 1/2 s. nov.
118. idem pro eodem de palude terre aggerem molendinem 1/2 d. nov.

119. arnoldus filius johannis de eersel pro lamberto faber filio nicholao de leempoel ex parte nicholao de brakel de hereditatis henricus boef vanden wilibraken 12 d. nov.

120. arnoldo filius johannis de manso pro petro filio arnoldi de manso ex parte relictam et liberis arnoldi de manso de bona te loven pro parte sua 17 d. nov.

121. arnoldus filius johannis betten gener petrus moeyers pro liberis petri filii johannis w meyer gener jacobi de lairhoven ex parte jacobi predicti de parte dicto honasch beemt quondam bexkini dicbier et wilhelmi de hezeacker 5 1/2 d. vet.
122. idem pro eisdem de parto in belver quondam arnoldi egidij 6 d. nov.
123. idem pro johannes filio johannis meyer ex parte johannis custodis de haren de hereditatis henricus de nulant 9 d. vet.

johannes filius petri vande loe
124. arnoldus filius petri vanden loe pro liberis petri filius wouteri vanden loe ex parte liberis wouteri vanden loe 5 d. 1 1/2 ort. nov.

125. arnoldus filius wouteri filij arnoldi langerbeens pro wouterus patre suo ex parte aleydis relictem johannis filij thome et liberorum 12 d. nov.

fol. 40 verso

aleydis relictam
126. arnoldus filius arnoldi hermanni noudens pro weyndelmoedis relictam wouteri rubkens sgheysters soen ex parte wouteri filii arnoldi de manso de hereditatis relictem et liberis arnoldi de manso de platea juxta patibulum 14 d. nov.
127. idem pro eadem de bono te loven pro parte sua 5 1/2 d. nov.

liberorum
128. aleydis relicam wilhelmo filius petri brocken pro wilhelmo predicto ex parte johannis filius petri brocken de hereditatis relictem et liberis henricus weyhazen 2 s. nov.
129. eadem pro eodem de hereditatis franc poppen 2 d. 1 1/2 ort. nov.

130. arnoldus filius godefridi groijs pro andrea morseel die roede ex parte wilhelmi filius jutte pistoris de hereditatis jutte relictem wilhelmi pistoris de vytfanc 1 d ort. vet.

131. arnoldus filius johannes langerbeens pro johanne filio petri de os ex parte johannes filius nicholai de leempoel 1 d. 1 ort. nov.

132. arnoldus dictus wolf filius lambertus de merica pro aleydis relicta heymanni vander heck ex parte petrus filius johannes comiter ? de hereditatis liberis katerine relictem johannes de baerle pridem gerardi de vladeracken 9 d. nov.

133. aleydis relicam johannis filius arnoldi de gorchem pro johannis predicto ex hereditatis liberis tielmanni filius johannes vetten ta.. pro parte aleydis filie tielmanni vetten 4 d. nov.

134. arnoldus filius johannis multoris pro arnoldo de gorchem ex parte wouteri cuper pro godefrido cuperi cuper de hereditatis nicholao et jutte liberis nicholai de aerle pridem bruystini de andel 3 d. 1 ort. nov.
135. idem pro eodem ex parte godefridi cuper predictam de hereditatis liberis nicholao de aerle predictorum predictem arnoldi berkelmans et johannes vander diesen 6 d. nov.
folio 41 recto
136. idem pro eodem ex parte godefridi cuper de hereditatis nicholao de baerle 6 d. nov.
137. idem pro eodem ex parte dicto godefridi cuper de hereditatis liberis nicholao de baerle predictis pridem jutte relictem henricus berkelmans 7 1/2 d. 1/2 ort. vet.
138. idem pro eodem ex parte godefridi cuper predictis de hereditatis liberis nicholao de baerle predicto liberis petri loeders 10 d. 1/2 ort. vet.

139. arnoldus filius henricus appels heynricus filius legitimus wilhelmi vos katherina relicta henricus filius naturalis wilhelmi vos et heynricus filius gevardi vander voert pro arnoldo vanden venne ex parte hadewigis relictem henricus filius wouteri vanden nuwenhuys de 1 bodem vel ? circiter dicto moer sito infra communitatus de oesterwijc ad locum dicti dat aderven quod libertas de oesterwijc pro libertas ? suas dicto heynrico contilit ? ad habentem utendam ? et possidecim ? et coppitos et cia ? alia ad suus perfectus et vulitatem ex eidem precipuedam ? ad spaciem ? 25 annorum incoptorus ? anno 1438 6 d. nov.

140. arnoldus de luet pro petri filio gerardi boyen de 6 lopinatis vuyfanc receptis de communitate de tilborch anno 36 sitis aenden vosberch 4 d. ob. nov.
141. idem pro theodorico stelarts de 2 pubus ? duorum bonarius vutfancs receptit de communitate de tilborch anno 36 sitis aen ? over lievegoer inden calfstert 8 d. nov.

142. andreas filius nicholao de aerle pro petro filio gerardi beyen de 1 bonarius vutfanc receptis de communitate de tilborch suo aenden vosberch 6 d. nov.

143. arnoldus filius arnoldi vander hoeven pro johannes filius arnoldi vander hoeven ex parte petrus filius gerardi beyen de 1 bonarium vutfanc recepit de communitate de tilborch anno 36 sitis aenden vosberch tendendere circum quaque ? ad communitatis 3 d. nov.

folio 41 verso

144. arnoldus filius arnoldi vanden venne pro arnoldo patre suo ex parte relictem et liberis arnoldi vanden venne 3 d. nov.

folio 42 recto

145. bertoldus back die metser pro arnoldo pape ex parte heredes johannes fratris domini henricus de hukelem de hereditatis sua 8 d. nov.

146. bartholomeus filius henricus stephani pro magistro gerardo de vladeracken et alijs coheredibus ? christine filie jacobi coptiten ex parte johannes coptiten ex dimidio manso ex et ex domistado sito in berkel 4 s. 10 d. nov. et 1 pull.
147. idem pro wilhelmo filio wilhelmi die seger ex parte mechteldis relicta quondam jacobi coptiten de hereditatibus johannis coptiten 2 s. nov.

folio 42 verso

148. bartholomeus filius henricus stevens et gerardus de boerden gener ? pro liberis aleydis filius michael sterts ex parte henricus de eeten de hereditate quondam jacobi noudens et bruystini de busco dictus grans 8 s. 3 ob. nov.

149. bartholomea uxor stephanus de amervoert pro petrus filio arnoldi sterts ex parte arnoldi filio arnoldi sterts de hereditatis domini gerlacus militis 6 d. vet. et tercia parte de 2 d. nov.

150. bartholomeus filius petri metten die wagemeker pro jacobo filio hesselini jacobi de hereditatis jacobi filius wilhelmi de houtart 21 d. vet.
151. idem pro eadem ex parte liberis hessellini jacobs de hereditatis johannes berten 12 d. vet.
152. idem pro eadem de hereditatis hesselini filij jacoba 2 s. 11 d. vet. et 6 d. nov.
153. idem pro elisabet relicam et liberis petrus filius henricus collarts ex parta quondam de heredes johannes filij michaelis loonis pridem johannes de oekel 4 s. 3 1/2 d. vet.

154. beatrix relecta colo filio wijnrici screynmeker pro colo predicto ex parte relictem et liberis ywani de gravia pridem ywani predictam de hereditatis quondam relictem et liberi matheo posteel et gerardi de berkel 12 s. 6 d. vet.
155. eadem pro eodem ex parte rodolphi de hukelem 12 d. vet.
156. eadem pro eodem ex parte liberis elisabet filie joannes heylo 2 d. nov.
157. eadem pro eodem de hereditatis librorum johannis heylen 16 d. nov.

158. belya relictam arnoldi wolfart pro arnoldo predicto ex parte godefridi filius arnoldi faber de hereditatis johannis filius wolfardi de giessen ex parte elisabet relictem henricus pigghen 1 d. vet.
folio 43 recto
159. eadem pro eodem ex parte nicholao de aerle cultellificis de molenlair 12 d. nov.

160. belya relictam et liberis henricus brievinck filius everardus salvo ? cuiqebet ? pro heynrico predicto ex parte wilhelmi filij gobelini de gestel de hereditatis in wippenhout 2 s 8 d nov.
161. ydem pro eodem ex parte henricus filij zebu vanden teynden de berkenbeempt 18 d. nov.
162. ydem pro eodem ex parte jacobi fratris sui de hereditatis gyelberti de hovel 2 s. 8 d.

163. bartholomeus wickenvoert pro henrico filio bartholomei de wickevoert ex parte johannes filius pauli de heyst de bono tot lijnden 19 d. nov.

164. bela filia jacobi de eele filius wilhelmi de brakel pro jacobo patre suo de hereditatis liberis petri sterck 16 d. vet. 1 pull.
165. eadem pro eodem de vutfancs 1 d. nov.

166. bela relicam johannis filius maurissen de boemel pro johannes predicto ex parte godefridi filius johannis berwout de hereditatis katerine relictem johannes berwout predicto johannes predictam ex parte aleydis daems de hereditatis quondam jacobi filius gerardi coptiten de 1 bonarius 12 d. nov.
167. eadem pro eodem ex parte petrus de loen 10 d. 1/2 ort. nov.

168. bela relictam laurentius filius nicholai de lairhoven pro laurentius predicto ex parte yde relictem johannes corten de 1/2 bonarius sitis int noertbroec 6 d. nov.

169. broes filius johannis vander stegen pro henrico filio mathie walravens ex parte relicta et liberis gisberti vetten de hereditatis sitis super hoechstrate infra loen et tylborch et crucem 3 d. nov.

folio 43 verso

170. beatrix relicta wilhelmi de broechoven et arnoldi eius filius pro wilhelmo predicto de hereditatis gisberti liscap 8 s. nov.

171. bartholomeeus filius bartholomei stephani vander amervoert pro woutero filio henricus toyts vannyns ex parte johannes vannyns 3 1/2 d. et quinta partem ob. vet.
172. idem pro eodem ex parte johannes vannyns predicti de merica quondam johannes de loen 3 1/2 d. et quinta partem ob. vet nov.
173. idem pro eodem ex parte jacobi egel de hereditatis quondam henrici moerkens 3 ob. vet.
174. idem pro bartholdo filio wouteri filius bartholdi filij groet wouters de hereditatis wilhelmi filij stephani vander amelvoert 6 d. vet.
175. idem pro bartholomeo filio stephanivander amervoert partem suo de de hereditatis nicholao filij nicholai sterts senioris 19 d. nov.

176. bartholomeus die witte de vutfancs sito op die horenvoert receptis de communitate de tilborch anno 36 ante ? hereditate suam unam lopinatam terre nol aratus qunen ? 1 d. nov.

177. beris filius gerardi beris pro gisberto filio johannis meynarts ex parte petri filii gerardi beyen de 2 lopinatus vutfancs receptus de communitate de tilborch anno 36 sitis aenden vosberch 1 d ob. nov.

[een maal betaald in jaar a]
178. bertholdus filius arnoldi de beke filij johannis jacobi et wilhelmo filio henrici vander stake ex parte mathei filij johannes laurencij de hereditatem brustini de andel 8 d. nov.
179. idem pro eodem nicholao filio gisberti de aerle ex prato franco poppen de hereditatem gerardi de geyne 4 d. ort. nov. *124a*
folio 44 recto
180. idem pro nicholao predicto ex parte henrici filij wouteri egels 2 d.
181. idem pro eodem ex parte thome filio hermanni witen de hereditatus johannis de fine 5 d. ob. nov.
182. idem pro eodem de elsbroeck ob. 1/2 ort. nov.

folio 44 verso

183. dyonisius filius johannes bye pro johannes filio wijtmanni de fine ex parte domini prepositi sancte gertrudis lovaniensis 3 s. nov.
184. idem pro eodem de hereditatis wijtmanni de fine 14 d. nov.

185. dominus lucas de eyck magistri de postel pro relicta et liberi johannis filij betten de loen pro heredibus ywanni de outhoesden et henricus de hedichusen 9 s. 5 d. vet. 4 d. nov.

186. dominus prepositus tongerloensis pro domino thoma investito de tilborch 7 d. 1/2 oert nov.
187. idem pro eodem ex parte engelberti filie magistri thome de manso wilhelmi de gestel 3 1/2 d. et quarta parte ort. nov.
188. idem pro eodem ex parte agnetis filie wilhelmi de gestel 14 d. ort. nov.
189. idem pro eodem ex parte wilhelmi filij wilhelmi de gestel 3 1/2 d. et quarta parte ort. nov.
190. idem pro eodem domino thoma de merica quondam hermanni witte 4 1/2 s. nov.
191. idem pro eodem ex parte wilhelmi dicti weert 3 s. 1 d. ort. nov.
192. idem pro nicholao de baerle de hereditatem wouteri groetwouters 2 s. 1 1/2 d. nov.
193. idem pro jutta filia wilhelmi de gestel de manso quondam wilhelmi de gestel 14 d. ort. nov.
194. idem pro heynrico de ele filio jacobi de parto merice in tilborch 4 s. nov.

195. dominus johannes filius henricus back pro liberis naturalis henricus back filius naturalis bacconis ex parte relictam et liberis godefridi filii engule goeden de bono in tilborch prpe ecclesiam quondam engule goeden 2 s. nov. *145*
196. idem pro eisdem vanden ven in tilborch 2 s. nov.

folio 45 recto

197. dominus wouterus back prebiter pro heylwigis filia quondam gisberti de leempoel et liberis johannis filij gisberti de leempoel pro oda relicta gisberti de leempoel de hereditatis gisberti predicto quondam johannis de nova domo 16 d. nov.

198. daniel filius johannes de heyst pro johannes filio johannes filius johannes de heyst judoce ex parte johannes de heyst de bono tot lijnden pro parte sua 2 d. nov.
199. idem pro gerardo scilder ex parte wilhelmi de heyst 21 d. nov.

200. daniel filius dyonisi fily longi danieli de 1/2 bonis vutfancs recepto de communitate de tilborch anno 36 sitis aen die stochasselt juxta hereditatem suam 3 d. nov.

201. dominus nicolaes jongelinx presbiteris de vutfancs sito juxta hereditatem suam prope sunter claes stock 1 ob. nov.

202. daniel vander loet de 1/2 bonarius vutfancs sitis aent laer 3 d. nov.

[alleen het tweede jaar b betaald]
203. daniel filius danielis filij naturalis dominus henrici pro aleydis gener aleyde filie petrus vander kievitshoeven pro aleyde predicto de vytfancs recepto anno 1434 de communitate de de oesterwijck sito prpe sp;oerdonck 1 1/2 d. nov.

folio 45 verso

204. elsbena relictam et liberis arnoldi filij andree arnoldi pro arnoldo predicto ex parte relictem et liberis andree arnoldi 2 s. 3 d. nov.

205. engelberta relictam arnoldi filij wouteri vander loe pro arnoldo predicto ex parte liberis wouteri vander loe de hereditatis sitis in wyppenhout 5 d. 1 1/2 ort. nov.

206. elisabet relictam arnoldi filii theocorici wanghen pro arnoldo predicto de hereditatis patris sui sitis in karichoven 21 d. nov.
207. eodem ad huc pro eodem 12 d. ob. vet.

208. engelbertus filius goeswini vander borch pro arnoldo filio jacobi de oel ex parte aleydis filie johannis vannyns de hereditatibus liberis vanden dael ex parte relictem et liberis johannes sadeler 16 d. vet.

209. elisabet filia naturalis domini jacobi de angulo pro domino jacobo de angulo et wolterus eius fratrem ex parte relictem et liberis wilhelmi de angulo de hereditatis sitis int noortbroeck 18 d. nov.

210. engelbertus filius aleydis relictem angelberti filius wilhelmi de yvelair et johannes filius johannes hals pro aleydis predictam ex parte hermanni filius witte loeders de merica 4 s. nov.
[johannes filius johannis hals]
211. ydem pro eadem ex parte liberis engelberti de leempoel de 1/2 bono ten leempoel 25 d. vet.
212. ydem pro eadem de eodem bono ten leempoel 2 s. 9 d. ort. nov.

213. elisabet relicta johannes peters pro johannes filio nicholai de leempoel de hereditatis liberis wouteri fryonis ? de leempoel 2 1/2 d. nov. minus 1/2 ort.
214. eadem pro godefrido filio theodorici nollen de eadem hereditatis 1 d. ort. nov.

215. engelbertus filius jacobi de lairhoven pro jacobo patre suo de parte in belver quondam petri raven 5 d. nov.

216. elisabet et liberis johannis filius petrus militus pro johannes predictlo ex parte
folio 46 recto
engelberte relictem petri filius hermanni militis predictem petri predicti de hereditatis wilhelmi filij stephani vander amelvoert 9 d. vet.
217. ydem pro eodem ex parte liberis hermanni filius arnoldi militis de hereditatis bruysti de busco dixctus gravs 2 s. 1 1/2 ort. nov.
218. ydem pro eodem ex parte gerardus filius gerardi back de hereditatis godefridi filius johannis de horreo de bonis nicholai scilders 9 d. vet.

219. elisabet relictam wellini de beke pro henrico de krekelhoven ex parte conegundis de krekelhoven 9 d. vet.
220. eadem pro henrico filio petri de krekelhoven 3 d. vet.
221. eadem et liberis pro wellino predicto ex parte relictem et liberis lamberti filij gisberti de heytvelt et alijs bonis 14 d. vet.
222. eadem pro heynrico filio petri de krekelhoven 9 d. vet. 12 d. nov.
223. eadem et liberis pro wellino filio domini arnoldi de beke de hereditatis dicto vinckenhof et de parto dicto aspelair 27 d. vet. et 12 d. nov.

[niet betaald]
224. engelberen de merica 8 d. vet.

225. elisabet relictam et liberis petri filij staphani vander amelvoert pro relictam stephani predicti 22 1/2 d. vet. 14 d. nov.
226. eidem pro jacobo filio pauli ex parte jutte vander aker de hereditatis arnoldi de bruheze 6 d. 4 1/2 d. vet. 18 d. nov.
227. eadem elisabet pro liberis johannes de loe pro sue parte de hereditatis dicti johannes de loe patris sui 12 d. nov.

228. elisabet filia gerardi vendijcks pro johanne filio wilhelmi de merica ex parte gisberti filii jacobi de eele 3 s. vet. 4 d. nov.
229. eadem pro domino gerlace milite 6 d. vet. et tertia parte de 2 d. nov.

230. elisabet filia wouteri bonten pro heynrico filio wouteri bonten ex parto in enscit 2 d. nov.

folio 46 verso

231. elisabet relictam godefridi filii henricus vander avoert pro godefrido predicto ex parte gobelini de mo..te ? de garshof sitis in berkel 18 d. nov.

yda relictam johannes bonten et liberi 7 ?
232. elisabet filia quondam henricus bonten pro henrico filio henricus bonten ex parte henricus partis sui 1 1/2 d. nov.
233. item idem pro johannis filio quondam henrici de bont ex parte ? johannes et lamberto liberi ? wijtmanni de hereditate yda ? et liberi wijtmanni filij naturalis johannes de fine 8 d. nov ? minus ? 1/2 ort.

234. engelbertus filius johannis de krekelhoven pro engberto filio engelberti de krekelhoven sedore ex parte heylwigis filie nicholai de lusel de hereditatis nicholai de lusel patris sui de parto sito int oertbroeck 6 d. nov.
235. idem pro eodem ex parte katharine de krekelhoven de hereditatis zeberti vander teynden 5 d. nov.

236. engelbertus filius engelberti de krekelhoven junior pro heylwigis filia nicholai de lusel de 1 bonarius in loendonc quondam ruwerti de wisschel 12 d. nov.

237. engelbertus filius johannes vanden venne pro heynrico de olmen ex parte johannis filij zeberus de horreo de hereditatis dictam dormans hoeve 9 d. nov.
238. elisabet filia udonis ? pro johannes filio hermanni de ham de hereditatis wouteri witbol 1 ort d. nov.
239. eadem pro hilla de herlair 1/2 ob. nov.

240. elisabet relicam jacobi filius cnode bullen et ordinus ? eius filius pro jacobo predicto de hereditatis rodolphi de oekel 13 d. nov.

241. engelbertus filius johannes de krekelhoven pro tertia parte et nicholaus filius nicholai de leempoel pro 2 partibus pro katharina relictam johannes filius engelbertus de krekelhoven ex parte engelberti patris sui 13 d. nov.

242. engelbertus filius johannis de krekelhoven pro johannes filio engelberti de krekelhoven de 1/2 bonarius in loendonc 6 d. nov.

243. elisabet relictam et liberis jacobi filii coppen pro jacobo predicto ex parte godefridi filii arnoldi coppen de hereditatis stephani de stega 6 d. nov.

folio 47 recto

244. elisabet filia johannis filii heymerici de dordraco pro johannis patre suo ex parte theodorici de boege de bonarius aleydis de udenhout 3 s. vet.
245. eadem ad huc pro eodem in tilborch 6 s. nov.
246. eadem ad huc pro eodem 12 d. nov.
247. eadem pro gerardo filio gerardi witen de hereditatis johannes wijtmanni de fine de parto quondam wouteri filij hermanni de enscit 22 d. nov.

248. elisabet relictam johannes filii johannes vander diesen pro johannes predicto ex parte liberis johannes hoefs 6 d. ort. nov.

249. elisabet relictam johannes filii wilhelmi vander goer pro johannes predictus ex parte elisabet relictem et liberis egidij filij egidij de heyst de hereditatis petri vander lair 12 d. nov.

250. elisabet relictam et liberis johannis priem filii johannes peter vannyns pro johannes predicto ex parte liberi johannes vannyns patris sui de hereditatis sitis in die legrijt et de alijs dictis ... snipru.. ? p.. pu.. pro sua parte 27 d. vet.
251. ydem pro petro filio johannes vannys ex parte aleydis filie johannis vannys de hereditatis dictis shollanders erve et den perrick 18 d. vet. et 4 d. nov.

252. elisabet relictam et liberis nicholai filii nicholai sterts junioris pro nicholao predicto ex parte patris sui de hereditatis bacconis filius bertholdi 3 s. 2 d. nov.
253. ydem pro eodem ex parte aleydis filie hermanni witen de hereditatis nicholai stert 19 d. nov.
254. ydem pro eodem ex parte henricus filius henricus gener witen gener nicholai stert de hereditatis nicholai predicti 19 d. nov.

folio 47 verso

255. elisabet relictam theodorici filii henricus leytensoen pro theodorico perdicto ex parte johannes filij johannes pauli de tribus lopinatus vutfancs de communitate de oesterwijck sitis prope myddelberze 2 d. 1 ort. nov.

256. elisabet relictam danieli filii gerardi de eersel pro daniele predicto ex parte gerardus filius johannes memmen de hereditatis wouteri filii engelberti de hezeacker pridem everardus filius zebertus de horreo 18 d. ort. nov.

257. elisabet relictam wouteri filii wilhelmi loeders pro wilhelmo predicto ex parte wilhelmi patris sui 3 s. 1 1/2 d. nov.

258. engelberis uxoris wouteri filii henricus toyt vannyns gener peter vander scoer ex parte dicti petri vander schoer de hereditatis henricus vander scoer ex parte johannes vander scoer 4 d. nov.
259. eadem pro lamberto filio johannis winrici gener peter vander scoer de hereditatis petri vander scoer 4 d. nov.

260. egidius filius lamberti filii henricus toyt pro gerardo filio arnoldi vander vendike ex parte johannes betten de hereditatis aleydis relictem hessele 2 d. vet.

261. engelbertus filius engelberti smyter pro petro filio johannis comiter ex parte liberis katerine relictam johannis de baerle de hereditatis gerardi de vladeracken 9 d. nov.

262. elisabet relictam lambertus loeders gener wouteri filii johannes vanden loe pro lambertus predicto ex parte wouteri predicti de ? bonarius pratis dictus die legrijt sitis in udenhout in die legrijt 6 d. nov.
263. eadem pro eodem ex campo merice .. 4.. bonarius vel aratus ? communitate ? sitis in westilborch 6 d. nov.

folio 48 recto

264. engelbertus filius wouteri vanden heesacker gener hesselini gobels pro hessellino predicto ex parte wilhelmi filii wilhelmo de os de 2 bonarii in wippenhout dictus lokerbeemt 2 s. nov.
265. idem pro eodem de hereditatis wouteri gobels 12 d. nov.
266. idem pro eodem ex parte margarete relictem wouteri filii ancelmi de gestel sitis in wippenhout 12 d. nov.
267. idem pro eodem ex parte mathie filij wouteri de aelst de 1 bonarius sitis in wyppenhout inden mortel 12 d. nov.

268. elisabet relictam johannes de catwijc pro johannes predicto ex parte petri filii gerardus boyen de 1/2 bonarius vutfancs receptis de communitate de tilborch anno 36 situs aen die vosberch tendere circumque ad communitate 3 d. nov.

269. elisabet relictam johannes filij nicholai sterts pro johannes predicto de 4.. bonarii vutfancs dictus toelven sitis prope die stochasselt tendere circumque ad communitate 2 s. nov.

270. elisabet relictam godefridi vander avoert pro wilhelmo filio wilhelmi die seger 12 d. nov,

folio 48 verso [leeg]
folio 49 recto

271. fratres de porta celi 12 s. 4 1/2 d. vet.

[niet betaald]
272. filia gerardi pael 9 1/2 d. nov.
273. eadem ad huc 12 d. vet.

[niet betaald]
274. franco de gestel de eo ? pro possit tener ? unci ? pati ? ciguoris ? 6 d. nov.

275. gisbertus filius wouteri loer pro petrus filio arnoldi vanden wiel ex parte jutte relictem et liberis ancelmi filii johannes multoris de hereditate petri filij reneri zwaens de manso juxta molendini 1 d. 3 ort. nov.

276. godefridus filius arnoldi filius johannes filii robberti pro arnoldo patre suo ex parte jutte filie johannes lisens de merica thome bax 18 d. nov.

277. gudula relictam stephani filii thome stevens et liberi pro agnetis filia johannes beren et liberi quos habet cum arnoldo filio henricus de beke ex parte liberis johannes beren de hereditate johannes predicti 2 d. nov. 2 d. vet. et 2 partus pulli

278. gisbertus filius godefridi de palude pro gerardo de leydenberch ex parte walteri die bye de hereditatis bruystini filij bruystini de hoesden ex parte aleydis relictem et liberi bruystini filii joannis de hoesden de bono in udenhout 12 s. vet.
279. item idem pro petro filio jacobi hessels ex parte jacobi patre suo de hereditatis nicholai vanden venne gener henrici de boerden 12 d. nov.
280. item idem pro petro predicto ex parte jacobi patre suo de hereditatis joannis de boerden 19 d. ob. vet. et 10 d. nov.

281. gisbertus filius gerardi brievinx pro hermanno filio wilhelmi de riel filii elisabet filia stephani vander amervoert ex parte gobelini de monte ? de argo ? sito retro stijnen cop noyden 2 s. nov.

folio 49 verso

282. godefridus snoeck filius quondam henricus de hovel pro engula relictam et liberi henricus de hovel filius naturalis henricus corten ex parte henricus de hovel de hereditate quondam henricus vierpennic 8 d. nov.
283. idem pro eisdem de hereditatus ermgardis 1 d. vet.

284. gerardus filius segeri de kuyck pro johannes de kuyck ex parte relicyem et liberis gerardus de kuyck 10 1/2 d. vet. et 2 d. nov.
285. idem pro eodem ex parte aleydis de boerden de hereditate gisberti magelinam 3 d. vet. et 2 d. nov.
286. idem pro eodem de vutfancs ob. nov.
287. idem pro liberi segeri de kuyck de hereditatis elisabet relictem zegeris de kuyck 2 1/2 s. 1 d. nov.

288. gerardus filius gidefridi rosen pro amelio filio wilhelmi amely de hereditatis arnoldi de horreo de hereditatis te loven 2 s. nov.

289. godefridus snoeck filius henricus vanden hovel pro wouterus filio johannis vander wiel ex parte lane de gheyne 12 d. nov.

290. gerardus filius ghiselers gener johannes filii gerardus de haren pro johannes predicto ex parte gerardus de haren de hereditatis johannes molner ex parte petrus filij wouteri de loe de hereditatis quondam domini ? johannes vanden venne 17 d. nov.
291. idem pro eodem ex parte petrus filii wouteri de loe de hereditatis quondam arnoldi de krekelhoven 17 d. nov.
292. idem pro katerine filia arnoldi nesen soens de parto dicto brant beempt 13 d. nov.

293. gerardus filius segeri de kuyck pro jacobo filius wilhelmi vander houtert ex parte johannes betten de hereditatis heylwigis de heyst 27 d. vet.
folio 50 recto
294. idem pro johannes filio mathie de spulle ex parte katerine relictem johannes de kuyck de hereditatis quondam wilhelmi vander hautert de 1/2 bonarius sitis int riedonck 4 1/2 d. vet.
295. idem gerardus pro eodem johannes mathie de spulle ex parte wilhelmi de kuyck 6 d. nov.

296. godefridus filius hessellini gobels pro elisabet matre sua de hereditatis wilhelmi custodis de merica in berkel 9 s. nov.
297. idem pro eodem de nydo cyconia quondam domini wilhelmo custodis 9 d. nov. vanden heytvelt
298. idem pro eadem de 1 1/2 bonarius quondam domini wilhelmi custodis18 d. nov.
299. idem pro hermanno filio wijten loeders de hereditatis quondam johannes vlemincs 12 d. nov.

[niet betaald]
300. gerborgis uxor arnoldi de scott 2 s. nov. fx. ?

[niet betaald]
301. godekinus necker 2 s. vet.

302. gerardus filius wilhelmi berkelmans pro katerina relicta arnoldi back filius magni wouteri 6 d. nov.
303. idem pro zegerus uten dael et petro de h..men de 1 bonarius suo prope helvoerts dijck quondam wolteri de lair 11 d. nov.

304. gerardus filius henricus de meyensvoert pro liberis wellini pistoris 21 d. vet.

[alleen betaald in jaar a]
305. ghiselrade filia leonij de erpe filius johannes pro loenis patre suo ex parte ghiselrade nicholai de beerze ? et liberis et nicholai et postulune liberis gerardus de beerze ? de hereditatis nicholai de beerze ? 6 s. 10 d. nov.
306. eadem pro wilhelmo filio engelberti elye ex parte liberis wilhelmi van den staeke de hereditatis gybonis vetten 2 s. nov.

307. gerardus filius petri vanden scoer pro petro patre suo ex parte heredes van den scoer ex parte johannes vanden scoer 4 d. nov.
folio 50 verso
308. idem pro eodem patre suo de ex parte johannes vanden scoer de hereditatis gerardus neven de busco 6 d. vet.
309. idem pro nicholaio filio wilhelmi canters ex parte petrus filius johannes vannijns de hereditatis gisberti filii naturalis franco de gestel 13 d. vet.

310. giselbertus filius johannes boems pro medietate et katerina filia ludekinus hagens pro medietate pro gerardo de steen ex parte relictem et liberis ludekino hagens de hereditatis dictam enstoer 6 d. nov.

311. giselbertus filius petrus ghijbkens pro johannes filio rode seger ex parte zegerus predictam de merica quondam wilhelmi de gestel 15 d. nov.

312. gerardus filius naturalis wilhelmi de haren gener quondam johannes filij engelberti de nova domo pro liberis johannis predictam de hereditatis luytgardis relictem dictam johannes 11 d. nov.

313. gerardus filius wouteri blocmans pro wouterus patre suo predicto de hereditatis gerardi de vladeracken 6 d. nov.

314. giselbertus filius godefridi de ellair de uno bonarius vutfancs recepto anno 1434 de communitate de oesterwijck sito prope spoerdonck juxta hereditates johannes lewen et katerina vander heyden ex libertas libertationis de oesterwijck 6 d. nov.

315. gisbertus filius jordani luyten soen pro johannes buckinc et bernardo back genero ex parte jutte relicta henricus de woude filius gerardus de woude prodem heredes johannes fratris domini henricus de hukelem de herediate sua 9 d. nov.
316. idem pro eisdem ex parte gerardi patris sui de hereditatis quondam johannes de tilborch 3 ob. vet.
317. idem pro eodem ex parte theodorus venman de hereditatis quondam margaretis ? bax ? 9 d. vet.
folio 51 recto
318. idem pro henrico filio michaelis boyen ex parte petrus filius arnoldi ber brekelmans de hereditatis hermanni venman 4 s. 8 d. nov.
319. idem pro eodem ex parte petrus predicti de hereditatis liberi arnoldi brekelmans pridem petrus loeders 2 s. 10 d. vet.
320. idem pro beatrice relicam thome de mameren ex parte gerardi de eersel vanden vlaslande 2 s. nov.
321. idem pro eadem vanden langecker 17 d. nov.
322. idem gisbertus pro wouteris filio johannes vanden wiel ex parte yde filia johannes hermanni de hereditatis petrus loeders 2 d. vet.

gertrude
323. gudula relictam henricus vander voert pro henrico predicto ex parte domini ? theodori boest de hereditatis quondam hermanni de ham 9 1/2 d. nov.
324. eadem pro eodem de eadem hereditatis 2 s. 5 1/2 d. vet.
325. eadem pro eodem de merica quondam jacobi hessels 2 1/2 s. nov.

wilhelmus filius wilhelmi vanden stake
wilhelmus filius henricus vanden stake
326. goertken ? et maria liberis mathei filius johannes laurentius et wilhelmus filius henricus vanden stake pro matheo predicto ex parte henricus filij wilhelmo filij amelij de hereditatis patris sui de prato ? in enscit 2 d. 3 ort. nov.

[allen betaald in jaar a]
327. gerardus de berke pro heylwigis relicam johannes de lairhoven ex parte johannes predicti de hereditatis relictem et liberis johannes de lairhoven 6 d. nov.

328. geertrudis relictam johannes filius henricus vander amervoert et elisabet eius filia pro johannes predicto ex parte hille matris ? de pascua prope lang banbrugghe tertius ? partis ? de 2 s. vet.
eat ? dest.. ?
329. item eadem pro eodem ex parte domini gerlaci militis 9 d. vet. et 1 d. nov.
330. ydem pro eodem de hereditatis domini gerlaci de busco militis 6 d. vet. et tertia partem de 2 d. nov.
331. ydem pro heynrico filius henricus vander amervoert de pascua prope banbrugge et ex parte domini gerlaci militis 6 d. et tertia partis de 2 d. vet. et tertia partis de 2 d. nov.
folio 51 verso
ydem pro gisberto wouteri de goirle ex parte hille vander amervoert de pastua sua prope banbrugge ex parte domini gerlaci militis 6 d. et tertia partis de 2 d. vet. et tertia partis de 2 d. nov.

332. gisbertus filius godefridi de palude pro aleyde relictam filius hessellini snabbe et liberis videlicet theodorici et hessello ex parte hessellini partis sui de bonarius berkel 25 s. 8 d. nov.
333. item idem pro petri filio johannis p.. ex parte de ge..tus ? gerardi ? wilingen ? in udenhout 6 d. nov.
334. idem pro eisdem de 1 bonarius de manso in heyst 12 d. nov.

335. gerardus filius gerardi berten et johannes filius hermanni textoris ? gener johannes filius franconis pappen gener johannes filij zeberti vander teynden pro johannes filio franconis predicto ex parte luytgardis relictam et liberis johannes predicti 7 1/2 d. nov.
336. ydem pro eodem ex parte de krekelhoven 9 1/2 d. nov.
337. ydem pro eodem in wypenhout 9 d. ort. nov.

338. gyelbertus filius nicholai berkelmans pro liberis engelberti filius engelberti de nova domo ex parte engelberti filij elye de hezeacker de hereditatis arnoldi de ponte 1/2 6 d. nov.

339. gerardus werner pro johannes de esch filius wilhelmi ex parte wilhelmi loyer de hereditatis elisabet relictam laurentius filius henricus de dovelo pridem gisberti vander stegen ex parte jacobi scheyven pro wilhelmo de eele filio wilhelmi pistoris de ore cellary 1 d. vet.

[betaald in jaar 1, doorgehaald]
.............. [onleesbaar] [aert van beke filius johannes filius jacobi?]
340. gertrudis (et po.. in alio loco) et maria liberi mathei filij johannes laurentius habunt divisum et wilhelmus filius henricus vanden stake pro mathei predicto ex parte gisberti gilbert de hereditate henricus berwout 2 s. nov.

341. gertrudis filia mathei filius johannes laurentius et wilhelmus filius henricus de stake pro matheo predicto ex parte johannes bruystini de andel 16 8 d. nov. (.. bartholdus de beke habent inde ... parte wilhelmi)

folio 52 recto

marcelius filius johannis harremans
342. gudula filia marcelij vanden hovel pro mette et johannes filius wouteri vanden wiele pro mette pro margarete relictam et liberis marselij filius hermanni vanden hoevel de hereditatis marcelij predicti 6 d. nov.

343. giselbertus filius gerardi brievincx pro petro filio jacobi hessels gener johannes filius arnoldi langerbeens pro dicto johannes ex parte pauli filius theodorici scarpenborch ex parte theodorici kussen de manso quondam bruystini de andel 6 d. nov.

344. gisbertus et segerus liberi johannes segeri pro stephano filio johannes stephani de amersvoert ex parte jacobi filii hessellini jacobi de hereditatis johannes filius henricus de boerden 4 1/2 d. vet.

345. geertrudis relictam theodorici filii petri de dovelo pro theodorico predicto ex parte petro patris sui de hereditatis theodorici filii arnoldi hixspoer sitis in lairhoven 21 d. nov. et 12 1/2 d. vet.
346. eodem pro eadem adhuc de garshoff 3 d. nov.

347. geertrudis relictam theodorici wange filius petri de dovelo pro theodorico predictis ex parte wauteri back filius gerlaci filius wouteri bacconis de hereditatis gerlaci patris sui ex parte gotstue luten 6 d. vet.

348. gisbertus filius leonij de megen pro leonio patre suo ex parte wouteri filij johannes de stega de hereditatis henricus filius wouteri de stega de merica prope crucem 2 1/2 d. nov.
349. idem pro johannes filio johannes feytmans ex parte henricus filius wouteri de stega et liberis wouteri de stega de merica prope crucem 5 d. nov.
350. idem pro gisberto filio naturalis wouteri de haren ex parte henricus de eeten de hereditatis coele feytmans 2 1/2 d. nov.

folio 52 verso

351. gyelbertus filius christiani filius gisberti pro petro filio johannes comitus ex parte liberis katerine relictem johannes de baerle de hereditatis gerardi de vladeracken 9 d. nov.

352. gerardus filius gerardi filii wouteri back pro godefrido filio johannes de horreo ex parte hermanni filii wite loeders de hereditatis frisonis ? de leempoel 1 1/2 d. nov.
353. idem pro eodem ex parte hermanni predicti de hereditatis quondam nicholai scilders 3 d. 3 ort vet.
354. idem pro eodem ex parte wijtmanni filius johannes de monte de hereditatis hermanni wite loeders 4 d. ob. nov.

355. gerardus filius wouteri filius johannis vanden loe pro ipso ? woutero patre suo ex una pecia prati sitis in udenhout in die legrijt 3 d. nov.

356. gerardus filius lambertus de luyssel pro magistro gerardo de vladeracken et alijs coherentibus christine filie jacobi coptiten ex parte johannis coptiten ex partulo ? suo in prochia de haren juxta hereditatis ipsis ? gerardi de luyssel 12 d. nov.

357. gerardus filius gerardi de weert pro magistro gerardo de vladeracken et alijs coherentibus cristine filie jacobi coptiten ex parte johannis coptiten ex 1 bonarius prati dictus opt schoer situs in udenhout 2 s. nov.

358. gerardus berke de 1 bonario nel circiter dicto moer sito infra communitate de oesterwijc ad locum dictum dat aderven quod liberas de oesterwijc pro litras suas dicto gerardo continuit ? ad habentem utandam ? et possidentem ? ac cespites ? et eiam alia ad sui pro fectum ? et utiicatem ex oedem percipientem ? ad spacuit ? 25 annetis ? inceptoris ? anno 1438 3 d. nov.

folio 53 recto

359. gisbertus filius arnoldi meyers pro petro filio gerardi koyen de quarta parte bonaris vutfancs receptis de communitate de tilborch anno 36 sitis aenden vosberch 3 ob. nov.
eat ? def.. ?
360. item idem pro hermanno dilio tielmanni svetten ex parte petrus beyen de quarta parte bonarius vytfancs sitis aende vosberch 3 ob. nov.

361. gerardus vande elst de 2 bonarii vutfancs videliart ? vanden moer sitis beneden die coye van hoesden voer sbete heyninge 12 d. nov.
362. idem gerardus de tribus bonarius vutfancs sitis voer staden ? heyninge et tendentem ? ad aggerem dictum den geddijck 18 d. nov.

363. gerardus die bont de 2 bonarii vutfancs videloet ? vanden moer sitis voer gerits huben heyninge pro que bonaria vicini hut et tenebut communem viam cum equis et curribus ac al.. ? co..tet eundo ? et viando ? 12 d. nov.

364. geertrudis relictam johannes de derenborch de tribus bonarii vutfancs sitis prope espelaer juxta hereditate theodorici filii johannis huben 18 d. nov.

365. gerardus bey filius gerardi de quarta parte unam ? bonarij vutfancs receptis anno 40 sitis aen die hey syde ante ? domum ? et ortum suos 3 ob. nov.

[lijkt van nu af andere hand]
[enkel betaald in jaar a]
366. gertrudis filia mathei filij johannis laurentius pro matheo patre suo ex parte gisberti gilbert de hereditate henrici berwout 8 d. nov.

367. gisbertus filius godefridi de palude pro petro filio johannis priem ex parte johannes patre suo de hereditatis gobelino de monte ex manso merice 12 d. nov.
368. idem pro petro filio henrici toyt gener johannes priem pro johannes predicti de hereditatis gobelino de monto ex manso merice 12 d. nov.
folio 53 verso
369. idem pro henrico die leuwe gener johannes priem ex parte johannis predicti de hereditatis gobelino de monto ex manso merice 12 d. nov.
[de volgende drie posten enkel betaald in jaar b]
370. idem pro henrico elisabet agnes et katarina liberis johannes filij henrici priem ex parte arnoldi storiman de hereditate arnoldi dicbier gener godefridi hoeyer 9 d. vet.
371. idem pro petro filio stevens van der amervoert ex parte arnoldi filij johannes langerbeens et ex parte wilhelmi filij wijtgrieten de hereditatis johannis filius petri toyts 1 d. vet

[zonder betalingsaantekeningen]
eat.. desertus ?
372. giselbertus filius giselberti de boerden de uno vytfancs co..men 5 lopinatus terre fr sitis aen die rubrake juxta hereditate sua 1 d. ob. nov.
[rest van de bladzijde leeg evenals begin van de volgende]

folio 54 recto

373. hermannus filius wouteri loer pro aleydis relictam et liberis wilhelmi filius johannes canters ex parte relictem johannes heyme de hereditatis goeswini steewech et quondam mechteldis coptiten 4 1/2 s. vet. 6 d. nov.

374. hilla relicta et liberis arnoldi filii gisberti houtappels pro arnoldo predictis de hereditatis relictem et liberis gisberti houtappels 17 s. nov.
375. henricus filius johannes filius henrici de nova domo pro henrico patre suo 4 1/2 d. vet.

376. heylwigis relictam engelberti filio godefridi poynenborch pro engelberto predicto de hereditatis johannis puorum ? 6 d. nov.

hilla
377. heylwigis relictam et liberis jacobi filii quondam wouteri de brede ex parte liberis godefridi filii lamberti wael pridem theodorici de hoekelem de hereditatis rodolphi de hees 3 d. nov.
folio 54 verso
378. ydem pro eodem theodorico 7 s. vet.
379. ydem pro lamberto wael ex parte gerardus groys 7 s. vet. 3 d. nov.
380. ydem pro johannes multoris de 2 bonarii prati quondam thome stephani 2 s. nov.

381. hubertus filius laurentius pro goeswino filio henricus de boerden ex parte henricus patris sui de hereditatis quondam hesselini snabbe 5 d. vet.
382. idem pro wouterus filio gisberti pistoris gener henricus de boerden 4 1/2 d. vet.

383. henricus filius gisberti hessels pro katerina relictam jacobi bulle filius johannes loers ex parte gerborgis filie johannes petri vannijs pridem liberis johannes vannijs sui patris de hereditatis dictam shollanders erve sitis op die hesseldonc teynden die legrijt pro sua parte 4 1/2 d. vet.

384. henricus filius henricus appels pro elisabet relictam henricus filius arnoldi appel filij jacobi de lusel de hereditatis arnoldi patris sui 6 d. nov.
385. idem pro wilhelmo pistoris senior ex parte johannes lamberti de ryel de hereditatis johannis de catwijc 2 d. ort. nov.

386. hessellinus filius henricus appels pro danielo filio johannes de oekel ex parte elisabet relictem danielis predicti de hereditatis danielis predicti 6 s. vet. 4 s. 3 d. nov.
387. idem pro jacobo filio nicholao de leempoel ex parte liberis henrici de scarpenborch 1 d. et 1 ort. vet.
388. idem pro nicholao filio johannes de vucht ex parte liberis henricus de scarpenborch 4 d. 3 ort. vet.
389. idem pro eodem nicholao ex parte liberis johannis filij thome de vucht de hereditatis henricus scarpenborchs 5 d. vet.

[niet betaald]
390. heredes marcelij filij mette 4 s. 7 1/2 d. vet.

[niet betaald]
391. henricus scarpenborch 3 nigr.

folio 55 recto

[niet betaald]
392. henricus de aerle 12 s. nov.

[niet betaald]
393. henricus lusens 3 d. nov.

394. heylwigis vander vloet relicam henricus de aggere et liberis de uno bonariovutfancs recepto anno 36 de communitate de oesterwijc sito prope spoerdonck juxta hereditatis dictem heylwigis et juxta hereditatis johannis mijs et wilhelmo snellarts 6 d. nov.
395. ydem de 1/2 bonarius et quarte parte recepto anno predicto de communitate sitis prope spoerdonck juxta hereditatis .. dictem heylwigis et liberis theodorici vander vloet 4 d. ob. nov.
396. ydem pro johannes vander vloet filio egidij de horreo de 1/2 bonarius vutfancs sito prope spoerdonck juxta ipi.. ip.. heylwigis vander vloet 3 d. nov.

397. hilla filia henricus back et wouterus metten gener henricus back pro henrico back filio gisberti de loen ex parte gundela ? relictem erardi wijnrici de hereditatis wijnrici hixspoer 2 s. vet.
398. ydem pro eodem de hereditatis mathie goirlemans 9 d. vet.
399. ydem adhuc pro eodem de eadem hereditatis 4 s. 4 d. nov.

johannes filius petri papen katerina relictam
400. henricus filius petri stevens ? dictus ? hesselinus ? pro heredibus johannes fratris dominici henricus de hukelem 8 d. nov.

401. henricus filius egidij de eten pro relictam et liberis gisberti houtappels de manso aen den drienboem 9 s. vet.
402. idem pro laurentius filio johannes laurentii de parto dicto elsbroeck 12 d. nov.
403. idem pro gisberto dicto boertken filius engelberti elye ex parte marcelij filius naturalis arnoldi houtappel de hereditatis martini et elisabet puorum naturalis dominii wouteri back decani bekensis ex parte franco de gestel de huperingen 6 d. nov.
404. idem pro eodem ex parte arnoldi cleynael vanden huperingen 4 1/2 d. nov.

folio 55 verso

405. henricus filius reyneri bonten pro wilhelmo filio henricus filius wouteri bonten ex parte patris sui de parto in enscit 3 ort. nov.

406. hubertus filius petrus filij huberti wijten pro petro patre suo de vutfancs 1/2 nigr.
407. idem pro katerina filia tiberij piggen de vutfancs 1/2 nigr.

408. henricus filius zander de os pro liberis mathei pistoris de busco de hereditatis g..te rodolphi dyaboli 12 s. vet.
409. idem pro eisdem de platea 1 d. nov.
410. idem pro eisdem de merica 6 s. nov.
411. idem pro eisdem de hereditatis frederici lombardi 2 s. nov.
412. idem pro relictam et liberis zander predicti de vutfancs in udenhout 12 d. nov.

413. heylwigis relictam et liberis goeswini vander borch pro goeswino filio goeswini mathei 18 d. vet.

414. heylwigis relictam wouteri filij hermanni militis et katharina relictam petri back et petrus eius filius pro woutero predicto de hereditatis bruystini de busco dictus grans 4 s. 3 ort. nov.

415. henricus filius rutgeri buerincs gener henricus de amelvoert pro hilla vander amervoert vander weyen sitis prope banbrugge 2 d. vet.
416. idem pro eadem de hereditatis domini gerlaci de busco militis 18 d. vet. 2 d. nov.
417. idem pro domino gerlaco milite 9 d. vet. et 1 d. nov.

418. henricus filius egidij de eeten pro johannes filio engelberti vannijns gener hermanni filius hermanni vander ham ex parte henricus filius petri brocken de prato dicto elsbroeck et de prato dicto gansbeempt 4 1/2 d. ort. nov.

folio 56 recto

419. henricus soemer pro nicholao filio engelberti de nova domo de 1 1/2 bonarius sitis in noertbroeck quondam martini monix 18 d. nov.

liberi
420. henricus ghijbboeys pro domino gerlaco milite 6 d. vet. et tertia partis de 2 d. nov.

421. henricus van stralen de belveren pro liberis petri filii johannis meyer de hereditatis johannes meyer ex parte johannes custodis de haren pridem henricus de nulant 18 d. vet.

422. hubertus filius segeri de kuyck pro liberis segeri de kuyck de hereditatis elisabet relictem segeri de kuyck 10 d. nov.

423. henricus filius stephani vander amervoert pro johanna filia petri de kuyck de hereditatis martini brocken 3 ob. vet. et 1 ob. nov.

424. heylwigis relictam johannes filius quondam petri stapparts gener godefridi de atrio pro johannes predicto ex parte liberis godefridi de atrio predicti pridem henricus brem ? de hereditatis gisberti de leempoel 21 d. nov.

425. heylwigis relictam johannes filius henricus rectoris de beerze ? pro johannes predicto ex parte johannes filius johannes de fine de hereditatis petri judas 17 d. vet.

426. hermannus filius johannes filius zeberti de do horreo pro johannes patre suo ex parte liberis johannes de horreo filii boudekini 9 d. nov.
427. idem pro eodem ex parte henricus filius henrici vanden teynden de prato dicto den honis 5 d. nov.
428. idem pro eodem ex parte henricus de krekelhoven de 2 pecii terrre dicte dat tegelant et steghesken 9 d. vet.
429. idem pro paulo filio nicholao scilder de hereditatis everardi filii zeberti vander scueren 9 d. nov.

430. hadewigis relictam johannes filius quondam wilhelmi de uden pro johannes predicto ex parte henricus filius nicholao de lusel de hereditatis yde relictem jacobi filii aleydis t?orren 6 d. nov. 1/2 nigr. et 3 d. 3 ort. vet.
folio 56 verso
431. eadem pro eodem de bonaris bexkini dicbier 6 d. 3 ort. nov.

432. henricus filius ludovici nennen pro joahnnes filio henricus brabants ex parte relictem et liberis wilhelmi de haren de hereditatis dictam langdonc 15 d. vet.

433. henricus filius henricus vanden pas pro johannes filio thome pyloeckers ex parte arnoldi filii henricus bonten de prato op qualen 2 d. 3 ort. nov.

434. henricus filius johannes de buedel pro marcelio de hoculem ex parte antonij tensus de hereditatis johannes et wilhelmi filii johannes de gestel pridem liberis wilhelmi de gestel de manso wilhelmi de gestel 4 s. 9 d. nov.
435. idem pro johannes vander amelvoert de hereditatis martini brocken 3 ob. vet. ob. nov.
436. idem pro gisberto filio johannes segeri de hereditatis aleydis filie johannes predictis ? ex parte hereditatis tufi ? segeri de merica quondam wilhelmi de gestel 7 d. nov.
437. idem pro wilhelmo filio wijt grieten ex parte wijtmanni filii wilhelmi grietesoen 4 1/2 d. vet.

438. hermannus filius hermanni de ham pro johannes filio johannes leyten de gestel ex parte lamberti filij wijt groeten de hereditatis liberis johannes de haren de prato quondam johannes nenen 1 1/2 s. nov.

439. hermannus filius wouteri berthouts pro johannes filio telmanni betten ex parte petri filii martini brocken 3 1/2 d. nov.

440. henricus filius reneri loeyen pro katerina filia quondam henrici steewech ex parte liberis theodorici berwout de 1 bonarius quondam theodorici berwout sitis inden verne 12 d. vet.

441. hilla filia huberti steewech et johannes hacken eius filius pro liberis goeswini steewech et liberis wouteri hacken de hereditatis steewech steewech 6 d. nov.
442. ydem pro eisdem de hereditatis quondam johannes coptiten 20 s. 5 1/2 d. nov.

folio 57 recto

443. henricus filius gisberti aerts soen pro wilhelmo filio quondam arnoldi de lairhoven ex parte liberis arnoldi de lairhoven junior et arnoldi et wilhelmi de hereditatis liberi arnoldi de lairhoven de manso bruystini 12 d. nov.
444. idem pro eodem ex parte johannes filij nicholai de baerle de manso bruystini 6 d. 3 ort. nov.
445. idem pro eodem ex parte domini wilhelmi de manso quondam bruystini de andel 6 1/2 d. 1/2 ort. nov.
446. idem pro eodem ex parte liberis johannes feytmans tertia parte pulli

447. henricus filius johannes vanden brekelen pro maria relicta johannes doermans de hereditatis arnoldi doermans 19 d. vet.

448. hesselo et johanna liberi johannes hessels pro gerardo filio gerardi de lulsdonc ex parte margarete filia thome hessels de hereditatis cornelij filij wilhelmi canters de orto ter borch quondam thome hessels 4 pull.

449. henricus filius amelij sbonten pro nicholao piggen filio arnoldi de stapelen ex parte wouteri witbol de hereditatis de hille de herlair ort. nov.

450. heylwigis relictam et liberis petri filij wouteri poynenborchs pro petro predicto ex parte delye relictem henricus britters de hereditatis sitis int noertbroec quondam henricus de nova domo 13 1/2 d. nov.
451. ydem pro margarete relictam wouteri poynenborch 3 d. vet.

452. hermannus filius quondam godefridi back pro henrico de goirle gener rutgeri de audenhoven ex parte bertoldi papensoen de bonaris in hukelem 3 s. 5 d. nov.

453. hubertus filius wilhelmi storiman pro stephano filio wouteri vanden loe ex parte jacobi bulle filius johannes loers pridem domicelle aleydis relictem henricus heyme de hereditatis gisberti coptiten 7 s. ob. vet.

folio 57 verso

454. hermannus filius wouteri berthouts pro tielmanno filio johannes vetten ex agro dicto den poertacker sito in svetten hoeve 16 d. nov.

455. hubertus filius wouteri filii huben pro woutero patre suo ex parte wilhelmo glaviman filius danieli de hereditatis rodolphi vanden venne 2 s. 1 1/2 d. vet.
456. idem pro johanne filio petri vannijns et pro johannes filio henrici de beke ex parte gerardi vannijns ac pro katerine filia petri vannijns et pro seberto de hoedonck ex parte gerardi vannijns de hereditatis nicholai sterts 19 d. vet.

457. henricus filius naturalis johannes de spina pro jacobo filius nicholai sceyven ex parte wouteri watermaele de hereditatis elisabet filie arnoldi cleynael de ore cellarij 1 d. nov.
458. idem pro eodem de loco putei ? ante 1/2 domus sua 1 d. nov.
459. idem pro eodem ex parte nicholai vander rijt 2 d. nov.

460. henricus filius henricus boudens pro henrico filio henrici de stralen ex parte wijtmanni de dael filius wilhelmi de os pridem johannis filij zeberti de horreo de hereditatis dictis dormanshoeve 12 d. nov.

johannes filius jacobi loers
461. henricus et johannes liberi quondam henricus heym pro domicella aleydis relicta henricus heym ex parte wouteri filii johannes wilhelmi de hereditatis jacobe filie margarete de gobertingen 3 1/2 s. ort. vet.

462. heylwigis relictam wilhelmi filii wilhelmi de haren pro wilhelmo predicto ex parte matris sue de bono in gestel 3 d. vet. et 3 d. nov.
463. eadem pro eodem vanden goirbroec 12 d. nov.
464. eadem pro eodem vanden noertbroeck 15 d. nov.
465. eadem pro eodem de bono in stoct 18 d. nov.

folio 58 recto

466. heylwigis relictam et liberis wouteri filii petri vanden pas pro wouterus predicto ex parte henricus filius henrici wijtmans de hereditatis nicholai de ham 12 d. vet. et 7 d. nov.
467. item ydem pro johanno et arnoldo liberis johannes langerbeens ex parte johannes predictis de hereditatis godefridi filij johannes langerbeens de horreo de hereditatis dictam aen die hoelstraet sitis tot berkel 22 1/2 d. vet.
468. ydem pro eodem de eadem hereditatis 12 d. nov.

469. henricus filius legitimus wilhelmi vos pro wilhelmo patre suo predicto ex parte henricus et wilhelmi filiorum johannes de haren de prato sito in belver opt aa dicto hixpoer beempt 8 d. nov.
470. idem pro eodem ex parte rutgeri filii rodolphi de venne de pecia prati sui int noertbroeck 6 d. 1 ort. nov.
471. idem pro eodem ex parte belo relictem henricus vos 4 1/2 d. vet. et 1 1/2 d. 1 ort. nov.
472. idem pro eodem ex parte belo relictem henricus vos de hereditatis arnoldi de krekelhoven et johannes vos 6 d. 1 ort. vet. et 3 d. nov.
473. idem pro eodem de hereditatis henricus vanden voert 6 1/2 d. 1/2 ort. nov.
474. idem pro eodem ex parte nicholao filij johannes vander scueren de hereditatis int noertbroeck 5 1/2 d. nov.
475. idem pro agnete filia engelberti filius rodolphi de venne ex parte engelberti predicti de merica prati sitis int noertbroeck 2 1/2 d. nov.

476. hermannus filius wouteri loer pro arnoldo filio johannes langerbeens ex parte johannes patris sui predicti de hereditatis pauli filii henricus de scerpenberch 12 d. nov.

477. henricus witloc pro elisabet filia gerardus filius arnoldi vanden vendike ex parte gerardus patris sui predicti de hereditatis henricus vanden stake de manso johannes stempels 13 1/2 d. vet.

folio 58 verso

478. henricus witloc gener gerardi filii arnoldi vanden vendike pro gerardo predicto ex parte henricus vanden stake de manso johannes stempels 27 d. vet.
479. idem pro liberis johannes vanden nuwenhuys ex parte gerardi vanden vendike de hereditatis johannes stempels sitis in udenhout 17 1/2 d. nov.

480. henricus filius wouteri filius johannes vanden loe pro ipso woutero patre suo de domilia ? et ortis mansionis dicti wouteri cum suis attinenticijs et ex cett. heredibus ? dicti wouteri sitis in udenhout predicto henrico in partem cessis 10 s. nov.

481. hessello filius hesselloris celen gener wouteri filii johannis vanden loe pro wouteris predicto de domibus ? et ortis mansionis dicti wouteri cum suis attinentijs et ex cortis ? heredibus ? dicti wouteri sitis in udenhout predicto hesselloni in partem cessis 10 s. nov.
482. idem pro eodem ex campo merice 4.. bonaria vel ariatis ? communitate sitis in westilborch 12 d. nov.

483. henricus filius gerardi beyen pro johanne filio henricus mutsarts ex parte reyneri filii gerardi krillarts de hereditatis dicti celle ermgardis relicte reyneri de berlair pridem theodorici france 1 d. nov.

484. henricus filius gisberti aerts soen pro wilhelmo filio wilhelmi die seger pro ludolpho buck et alijs coherentibus chrispine filie jacobi coptiten de hereditatis johannes coptiten 8 d. nov.
485. idem pro arnoldo die meyer de eadem hereditatis 4 d. nov.

486. henricus filius wouteri vanden loe pro woutero filio johannes vanden wiel ex parte liberis arnoldi beke berkelmans de hereditatis quondam petri loeders 9 1/2 d. vet.

folio 59 recto

487. henricus filius wilhelmi segerus pro godefrido filio godefridi brievinck ex parte gerardi brievinck predicti de hereditatis wouteri filij gobelini 22 d. ob. vet.

488. henricus filius johannes mathie de gestel pro arnoldo de merica filio wilhelmi ex parte magistri johannes filius wijtmanni de hereditatis johannis filius ancelmi tymmerman 9 d. 1 ort. nov.

489. henricus filius gerardi vander voert et henricus filius wilhelmi vos pro gerardo de berke de dualibus pecijs dicti twee blocken ex uno bonarius dicto moer sito infra commitate de oesterwijc ad locum dictum dat aderven quid libertas de oesterwijc predicto suas dicto gerardo de berke contilit ? ad hebentem utendem de possidentem ac cospites et eios alia ad sine prefectum et utilitate ex eodem pricipientes ad spacinum 25 annorum inceptoris ann 1438 2 d. nov.

490. henricus kepken de 2 bonarius vutfancs receptus de communitate de tilborch anno 36 sitis retro dlaer juxta hereditate mathie hoefkens 12 d. nov.

wouterus filius wouteri filij arnoldi emmen
491. hulicus ? filius johannes weeldmans de 2 bonarius vutfancs receptis anno 40 sitis ante ludensvoirt juxta prato sui dictum tgoerken 12 d. nov.

[alleen betaald in jaar a]
gisbertus filius godefridi dicti palude habunt prope a.. sui cessu ?
492. henricus die leuwe gener johannis priem pro johanne predicto ex parte gobelino de monte ex manso merice 12 d. nov.
[rest van de bladzijde leeg]

folio 59 verso [leeg]
folio 60 recto [leeg]
folio 60 verso

493. jacobus filius arnoldi de wijt pro arnoldo filio johannes filii robberti ex parte robberti gheyster de hereditatis jutte jan lisesoens de merica 18 d. nov.

494. johannes filius engelberti de ryel pro aleydis relictam arnoldi filii petri multoris ex parte gerardi de meyensvoert de hereditatis gerardi filij lucie 1 d. vet.

jan filius gerardus .. van den lulsdonck van spoerdonck
495. yda relicta et liberis arnoldi filius gerardi vos pro arnoldo predicto ex parte elisabet relictem et liberis gerardi gerardi vos geriten ? de spoerdonck de 1 bonarius prope loebroeck 12 d. nov.

496. johannes filius arnoldi bladel pro zora relictam et liberis arnoldi de bladel ex parte wouteri coptiten de hereditatis quondam laurentius boyen 18 s. vet.

[slechts betaald in jaar a]
497. jacobus monix pro arnoldo filio martini monix ex parte relictem martini monix de hereditatis petri de horreo 6 d. nov.
498. idem pro eodem ex parte theodorici luwe de hereditatis dictam dat rietvenne 12 d. nov.
499. idem de 1 bonarius op loendonc quondam johannes de haren 12 d. nov.

500. johannes filius bartholomei filii stephani vander amervoert pro aleydis relictam bartholomeui filii stephani van der amervoert ex parte henricus et liberis petri de baest de hereditatis jutte vanden acker 6 s. 4 1/2 d. vet. 21 d. nov.
501. idem pro eadem ex parte wilhelmi fratris sui de hereditatis stephani de amelvoert 18 d. vet.
502. idem pro eadem ex parte petri fratris sui de eadem hereditatis 3 d. nov.

[slechts betaald in jaar a]
503. johannes bye alias bruystens filius magistri henricus p. bruystino filio bruystini de hoesden ex parte gerardi filii nicholai brekelmans de
folio 61 recto hereditatis katerine relictem arnoldi back filius magni wouteri de tribus bonariis in wyppenhout 3 s. nov.
504. idem pro eodem de hereditatis quondam henricus de nemore 10 s. 2 d. nov.

505. johannes filius wouteri brocken pro domino wilhelmo brocken et johannes eius fratre ex parte katerine filie johannes de tregelt de merica quondam hermanni loeders 14 d. nov.
506. idem pro eodem de merica hermanni loeders 3 1/2 s. nov,
507. idem pro eodem de vutfancs 1 ort. nov.
508. idem pro gisberto filio arnoldi leyten soen ex parte beatrice relictem thome de mameren de hereditatis gerardi de eersel 6 d. nov.

henricus filius wouteri vander stegen gener
509. johannes filius quondam laurentius de loen pro elisabet relictam et liberis gerardi filij wouteri ymmen ex parte gerardi predicti de hereditatis wouteri loeder 21 1/2 d. nov.
.... ......... ............ ..lings ?
510. item idem pro eodem ex parte liberis katerine relictem joannes de baerle de hereditatis elisabet filia henrici custodis et de hereditatis johannes hospitalis 1 d. ort. nov.
511. idem pro eisdem ex parte wouteri ymmen de hereditatis quondam wouteri loeders 7 d. ort. nov.
512. idem pro wouteri filio engelberti buckincs filii wouteri ymmen ex parte gerardi ymmen de hereditatis quondam wouteri loeders 7 d. ort. nov.
wouterus filius gerardi ymmen
513. idem pro liberis katerine relictem johannes de baerle ex parte elisabet filie henricus custodis de hereditatis johannes hospitais 1 1 1/2 d. 1 1/2 ort. nov.
henricus filius wouteri vander stegen habent inde

514. jordanus filius hermanni cleynael pro ecclesia de oesterwijc ex parte elisabet relictem johannis filius godefridi delien de 1 bonaris in wippenhout 12 d. nov.

515. johannes die groet filius wijtmanni pro bruystino filio egidij de heyst ex parte elisabet relictem et liberis egidij filii egidij de heyst pridem egidij predicti de hereditatis heylwigis filie petri vanden passche 8 d. nov.
516. idem pro eodem ex parte petri vanden lau 2 s. 8 d. nov.
517. idem pro eodem ex parte hessellini snabben 5 d. nov.

folio 61 verso

wouterus filius johannes coomans
518. johannes filius mathie vanden veken gener elisabet relictem et liberis johannes filius wouteri comans pro elisabet predictam ex parte wouteri predicti de hereditatis quondam johannes faber 4 d. nov.

519. johannes filius petri vanden venne gener luytgardis relictem hermanni filii michaelis de spina pro luytgardis predictam ex parte elisabet relictem laurentius filius petri hagens predicti ex domo et orto et ex agro dicto thoefken sito in oesterwijc 7 1/2 d. nov.

520. johannes filius quondam petri de loe pro elisabet filia wouteri de loe uxoris johannes bie ex parte liberis wouteri de loe de hereditatis sitis in wyppenhout 5 d. 1 1/2 ort. nov.

521. johannes filius petri die meyer pro margarete relictam et liberis gisberti filii naturalis quondam wouteri de haren ex parte elisabet filie wilhelmi filii naturalis wilhelmi luce de erpe de hereditatis elisabet filie henricus custodis 10 d. nov.

522. johannes filius egidij filii back filii bertoldi pro egidio patre suo ex parte back filii bertoldi patris sui predicti de hereditatis gisberti vander rijt et wilhelmi de gestel 2 s. 1 d. nov.

523. johannes filius hessels gobels ut mericus moralis ? ecclesie de helvoert pro floire et margarete liberis erardi filii wouteri ex parte relictem erardi predicti de 1/2 bonarius quondam theodorici roesmont 3 d. nov.

524. johannes filius wouteri wellens pro gerardus filio henricus die bye ex parte johannes et gerardus liberis goeswini groys pridem liberis gerardi groeys de hereditatis quondam mathei gegels 3 ob. vet.

525. johannes filius arnoldi kermis pro liberis hermanni filii quondam henricus neesen ex parte godefridi filii johannes filius theodorici de hereditatis jacobi de dusel 10 1/2 d. nov.
526. idem johannes pro hermanno filii henricus nesen de hereditatis godefridi filii johannis theodorici 3 s. 6 d. nov.

folio 62 recto

petrus filius johannes vander straten
527. johannes filius godefridi langheynen pro godefrido filio longi henricus ex parte liberis petri filii petrus bolant de hereditatis liberis johannes de merica 4 1/2 d. vet.

528. johannes filius gerardus wijten pro gerardus filio gerardus wijten de hereditatis gerardi vanden geyne 9 1/2 d. nov.
529. idem pro henricus filio gerardus wijtmans de hereditatis quondam mechteldis relictem bruystini 7 1/2 s. nov.

530. johannes buckinck junior pro gudula filia johannes de budel ex parte johannis patris sui de hereditatis heylwigis relictem johannes de budel de hereditatis quondam johannes brabant et johannes de budel 2 1/2 d. nov.

531. johannes filius theodorici nicholao de loen pro gertrudis filia johannes heylen ex parte liberis elisabet heylen de hereditatis noudonis de waelwijc 8 d. nov.

532. johannes filius nicholai her ghijs pro rodolpho mathei filii rodolphi de horreo ex parte gertrudis filie mathei dicti groet matheeus de hereditatis mathei patris sui 18 d. nov.

533. johannes de craendonc filius ludovici huben pro godefrido cuper ex parte nicholai et jutte liberis nicholai de baerle de tribus lopinas siliginis seminalis quondam bruystini de andel 3 d. 1 ort. nov.
534. idem pro eodem ex parte arnoldi filii petri berkelmans et johannes vander diesen 6 d. nov.
535. idem pro eodem ex parte nicholai de baerle 6 d. nov.
536. idem pro eodem ex parte jutte relicte henricus berkelmans 7 1/2 d. 1/2 ort. vet.
537. idem pro eodem ex parte liberorum petri loeders 10 d. 1/2 ort. vet.

folio 62 verso

538. yda relictam et liberi henricus filius engelberti de fine pro hilla relictam et liberis engelberti de fine ex parte engelberti predictis 1 d. ort. nov.
539. ydem pro eisdem de bonarius rutgeri de dusel 6 s. vet.
540. ydem pro eisdem de manso bruystini de andel 14 d. ob. nov.
541. ydem pro eisdem de 1/2 bonarius 6 1/2 d. 1/2 ort. nov.
542. ydem pro eisdem ex parte johannes filij coppen ex nemore 3 1/2 d. nov.
543. ydem pro eisdem ex parte liberis wilhelmi filij arnoldi nennen soens 6 1/2 d. ort. vet.
544. ydem pro eisdem ex parte henricus filius engelberti de d fine de terra dictam busselken 15 d. 3 ort. nov.
545. ydem pro eisdem ex parte katerine relictam filii arnoldi nenne soens sitis inden brande 2 1/2 d. vet.

546. johannes filius quondam henricus sticker pro henrico filio henricus sticker de haren 2 d. nov.
547. idem pro eodem ex parte johannes de merica 3 d. vet.

548. johannes pistor filius wilhelmi pistoris senioris pro wilhelmo pistoris junioris ex parte gerardus de berck gener de hereditatis henricus filij johannes lupprechs ex parte yde filie abberti 5 ½ d. nov.
549. idem pro mechtelde relictam martini filii petri colen ex parte martini predicto 4 d. ½ ort. nov.

elisabet relictam
550. johannes filius nicholai sterts pro patre suo de hereditatis bacconis filij bertoldi 19 d. nov.
551. idem pro godefrido filio wouteri ommatten de hereditatis nicholai sterts 19 d. nov.
552. idem pro relictam johannes heyme et filij de hereditatis goeswini steewech quondam mechteldis coptiten 4 1/2 s. vet. 6 d. nov.

folio 63 recto

553. johannes filius laurentius mutsarts pro domicella ermgardis relictam reneri de berlair ? 9 d. nov.
554. idem pro reynero filio gerardi krillarts ex parte domicelle ermgardis relictem reyneri de berlair ? de hereditatis theodorici franconis 12 d. nov.

liberij
555. johannes filius engelberti filij rodolphi pro rodolpho de oekel 6 s. vet.
(theodoricus filius arnoldi roetaerts emit parte ali.. bonarius liberi et factus fecit lib..o)

556. jutta relictam et liberis nicholai plume pro nicholaio predicto 2 1/2 d. vet. 1 pull.
557. ydem pro eodem ex parte johannes feytcoren 2 partus pulli
558. eadem jutta pro hospitali de busco 3 d. nov.

559. johannes filius johannis koelemans filius naturalis quondam petri de krekehoven pro liberis nicholaio de lusel de hereditatis dictis die groot weyde sitis prope belver dijck 6 d. nov.

560. johannes filius gerardi koeleman pro johannes filius johannis koelemans ex parte johannes filij zeberti de horreo de hereditatis dictis doermans hoeve pro parte sua 12 d. nov.

561. johannes hoyft pro yda filia gerardi groeys matre sua ex parte liberis gerardi groys de hereditatis quondam matheo gegels 2 d. vet.

562. johannes vander elst gener jacobi de ele pro elisabet filia henricus custodis de parto quondam heredes johannes custodis 6 d. vet.
563. idem pro eadem de 2 vutfancs quondam arnoldi de lairhoven 1 1/2 ort. nov.

564. johannes filius godefridi pistoris gener petri ancelmi pro relictam petri predicti de hereditatis in wypenhout quondam henricus de broechoven 18 d. nov.

565. johannes die groet filius wijtmanni pro johannes et lamberto filii wijtmanni et johannes groet et johannes die bont gener wijtmanni ex parte relictem et liberis wijtmanni filii naturalis johannes de fine 1 1/2 s. 5 d. 1 1/2 ort. nov.

folio 63 verso

566. johannes filius johannes wijflit pro johannes patre suo ex parte bertoldi bac de 2 bonarius quondam winrici hixspoer 2 s. nov.

katarina relictam
567. johannes ..pije ? pro heredibus johannes fratris domini henricus de hukelem de hereditatis sua 8 d. nov.

568. johannes et elisabet liberi lamberti vander rijt pro margarete relictam lamberti vander rijt de hereditatis quondam theodorici neven de busco 12 d. vet.

569. johannes filius wouteri neven de spoerdonc pro gerardo filio lucie de hereditatis in wypenhout 6 d. nov.
570. idem pro engelberto filio petri bloys de hereditatis in wypenhout 6 d. nov.

571. johannes filius johannis de bye pro petro filio johannes comitis de 1/2 bonarius vutfancs de communitate de oesterwijck suo prope wypenhout juxta hereditatis hermanni cleynaels et johannes daneels 3 d. nov.

572. johannes bruystens pro heylwigis filia bruystini de andel 16 d. nov.
573. idem pro hessellino snabbe de hereditatis johannis bruystens 3 d. nov.

574. jutta relictam johannes filii johannis de oekel pro johannes patre ? predicto ex parte johannes filij theodorici wolfs de hereditatis hermanni witen loeders soen de agro in berkel quondam johannes vlemincs 12 d. nov.
575. eadem pro hilla relictam et liberis engelberti de fine de hereditatis quondam rutgeris ? de dusel 3 s. vet.
576. eadem pro eisdem de hereditatis quondam bruystini de andel 12 d. nov.
577. eadem pro eisdem de hereditatis quondam jacobi de vladeracken 4 s. 6 d. nov.

578. johannes filius wouteri poynenborchs pro dely relictam henrici brytters de hereditatis sitis int noertbroeck quondam henricus de nova domo 13 1/2 d. vet.
579. item idem pro wilhelmo de lairhoven et pro johannis beris ex parte magistri johannis de tigelt de prato dicto tgoerbroeck 5 d. vet.

folio 64 recto

[niet betaald]
580. johannes filius wouteri de oekel de merica retro giersbergen 19 s. nov. resigit ?

581. johannes filius heinricus de gilze pro henrico patre suo ex parte johannes de gilze de hereditatis stine de scaepstuc ? 9 d. vet.
582. idem pro francone de dovelo 9 d. vet.

583. johannes filius rutgeri buerinx pro johannes filio wouteri de lair ex parte johannes filij gerardi brentens de hereditate int noertbroeck 9 d. nov.
584. idem pro eodem de hereditatis relictem et liberis henricus bos[vos ? ] 9 d. nov.
585. idem pro rutgero filio johannes buerinx de essche de hereditatis heylwigis filie wilhelmi de nova domo 12 d. nov.

586. johannes filius naturalis johannes de haren pro relictam johannes de ven ? de hereditatis henricus de voert 13 d. ort nov.
587. idem pro eadem ex parte nicholai filii johannes vander scueren de hereditatis sitis int noertbroeck 9 d. nov.
588. idem pro eadem ex parte margarete van den ven 4 d. nov.
589. idem pro eadem ex parte katerina vander voert de hereditatis sitis te belver aen die hezeacker 13 d. ort. nov.
590. idem pro engelberto filio rodolphi de venne de pecia prati sitis int noertbroeck 12 1/2 d. nov.
591. idem pro agnete filia engelberti rodolphi de venne ex parte engelberti prati predicti de pecia prati sitis int noertbroeck 2 1/2 d. nov.

592. johannes filius petri vanden loe pro johannes filio johannes de spina ex parte johannis patris sui de hereditatis egidij de spina 6 d.
593. idem pro eodem de hereditatis quondam theodorici de spina 8 s. 5 d. nov.

594. johannes et maria liberi johannes filij everardi pro tribus puberis ? et elisabet filia
folio 64 verso
johannes filij everardi pro quarta parte pro elisabet relictam et liberis johannes filius everardi ex parte elisabet relictem johannes blanckarts de hereditatis johannis predicti 3 ob. nov.
595. ydem pro gisberto ? filio naturalis franco de gestel de 1/2 bonarius 4 1/2 d. vet.
596. ydem pro nicholao hollanders 6 d. ort. vet. 1 1/2 d. nov.

597. johannes filius petri de past.. pas de hereditatis liberi johannis de loen 10 d. nov.

598. jutta relictam johannes brabant pro johannes filio henricus brabant ex parte katerine filie johannes de tigelt de terra juxta bleec 3 d. nov.

599. johannes filius groet mys de ymerle de 2 bonarius vutfancs receptis anno 1434 de communitate de oesterwijc sitis prope baest pro liberas libertatis de oesterwijc 12 d. nov.

600. johannes filius johannis pauli de 1 bonarius vutfancs recepto anno 1434 de communitatis de oesterwijc sitis in duabus pecijs prope myddelbeerze pro liberas libertatis de oesterwijc 2 d. 1 ort. nov. de tribus lopinatus

601. yda filia naturalis domini johannes hillen et liberi pro johannes die rover ex parte henricus die brouwer filius johannes kna knapen de hereditatis johannes filij wilhelmi de merica pridem jacobi filii nicholai steynen ex parte arnoldi cleynael de vutfancs ante domus sua 1 d. nov.

602. johannes filius johannes rodolphi pro jutta relicta et liberis lamberti de beeze de hereditatis hessellini snabben de bonarius op die riedonc 11 d. ort. vet.

603. johannes filius franconis pappen soen pro johannes filio thome pylokers ex parte amely filij johannes walravens de prato op qualem 2 d. 3 ort. nov.

604. jacobus filius hessellini jacobi pro godefrido de atrio de hereditatis quondam henricus brem 12 d. nov.
folio 65 recto
605. idem pro eisdem ex parte hesselini snabbe 6 s. nov.
606. idem pro wilhelmo glavimanfilio danielis vten hautert 18 d. nov.
607. idem pro henrico de boerden 2 s. nov.
608. idem jacobus pro gerardo de leyenberch ex parte wouteri die bie de hereditatis bruystini de hoesden de agro dicto over die strate 22 1/2 d. vet.
609. idem pro jacobo filio wilhelmi vander hautert de hereditatis johannes betten pridem heylwigis de heyst 12 d. ob. et 1/2 ort. vet.

610. jacobus filius jacobi de lairhoven pro jacobo patre suo de prato in belver quondam petri raven 5 d. nov.

611. johannes filius gerardi filij godefridi buckincs pro gerardo patre suo de hereditatis margarete filie weyndelmoede 6 d. vet.
612. idem pro liberis bate.. ? relictem johannes de baerle de hereditatis gerardi de vladeracken et quondam relictem johannes coptiten 9 d. nov.

613. jutta filia johannes de gheyster pro johannes filio johannis rodolphi ex parte margarete relictem johannes rodolphi vanden venne de hereditatis gerardi wangen in udenhout 6 d. nov.

614. johannes filius mathie textoris pro elisabet relictam et liberis egidij filij egidij de heyst de hereditatis petri vanden lair 12 d. nov.

[niet betaald]
615. jutta filia arnoldi de riedonc pro hessellino snabbe de bonarius op die riedonc 11 d. 1 ort. vet.

616. johannes filius jacobi filii godefridi pro maria relictam johannes doermans de hereditatis quondam jacobi de vladeracken 12 d. nov.
617. idem pro gerardo back gener nicholai sterts de hereditatis bacconis filius bertoldi 19 d. nov.
618. idem pro johannes langerbeen filius godefridi jacobi ex parte wijtmanni filii johannes de fine de 2 bonarius in wipenhout quondam hessellini doermans 2 s. nov.

folio 65 verso

619. idem pro eodem ex parte liberis stephani de amelvoert de hereditatis theodorici sterken 1 flanderi. ?
620. idem pro eodem de hereditatis godefridi filii jacobi de berkel ex parte yde piggen 10 d. nov.
621. idem pro gertrude relictam johannes vander amervoert et elisabet eius filia ex parte johannes de amervoert predictam de hereditatis martini brocken 12 d. nov.

622. johannes filius quondam mathie de spulle pro katerine relictam johannes de kuyc ex parte johannes predicti de hereditatis hesselini snabbe 12 d. nov.

623. johannes filius johannis heyen pro katerine filia johannes de loe ex parte liberis johannes de loe pro sua parte de hereditatis dicti johannis de loe patris sui 12 d. nov.

624. johannes filius arnoldi die meyer pro liberis arnoldi meyers quos habet ? ad ? elisabet sua uxoris ex parte gerardus groys filius goeswini de hereditatis arnoldi filij wilhelmi de nova domo 1 d. 3 ort. nov.

625. johannes filius jordani filii hermanni noudonis militis pro liberis arnoldi filii hermanni noudonis militis ex parte vicinorum de oesterwijc et huculem de 2 bonarius merica dicit dat megelair 10 s. nov.

626. jacobus filius johannis de nova domo pro liberis johannis petri ex parte johannes patris sui de hereditatis quondam johannes petri 4 1/2 d. nov.
627. idem pro eisdem ex parte engelberti de krekelhoven 8 d. nov.
628. idem pro eisdem ex parte bexkini dicbier 6 d. 3 ort. nov.
629. idem pro eisdem ex parte henricus et wilhelmi liberi johannes de haren de prato situs in belver opt aa quondam hixspoers 16 d. nov.
630. idem pro liberis johannis filii engelberti de nova domo de hereditatis luytgardis relictem dicti jacobi matris sui 7 1/2 d. vet et 2 d. nov.

folio 66 recto

katerina relictam gerardi bux et liberis
631. johannes filius quondam johannes lipprechs pro liberis johannes sarratoris ex parte johannes faber filius arnoldi sarratoris de hereditatis dictus lodderhoke 2 d. vet.
632. idem pro eisdem ex parte heredes johannes faber 6 d. nov.

633. johannes filius engelberti vannijns pro michale filio stephani shanden ? ex parte gerardi filii henrici de heikelem 4 s. nov.

634. johannes filius wilhelmi pistoris pro michaele filio lucie de oirde ex parte matris sui de hereditatis heredes michaeli cotificis 1 d. nov.

635. johannes filius martini berwouts pro mechteldis relictam martini berwout et johannes eius filio ex parte aleydis daems de hereditatis gerardi coptiten de 1 bonarius henricus loeders 12 d. nov.
636. idem pro petri de loen de hereditatis tyberij filii wouteri piggen 10 d. 1/2 ort. nov.

637. johannes filius arnoldi filii arnoldi emmen pro margarete de bredeheze 6 d. 2 ort.

638. johannes monix et arnoldi eius filius pro jordano filio arnoldi tielkini van 2 dachmaet in die croemvoertsche beemde 6 d. nov.
639. ydem pro eodem de 1 dachmaet in die cromvoertsche beemde 6 d. nov.
640. ydem pro eodem ex parte henricus de haren de elsbroke 6 d. vet.

641. johannes vander dussen pro nicholao steenwech ex parte back filij bertoldi de hereditatis gisberti vander rijt et wilhelmi de gestel 8 1/2 d. nov.

642. johannes filius naturalis johannes de haren pro bela relictam nicholai filii henricus vander voert de hereditatis patris sui 13 d. ort. nov.

folio 66 verso

643. yda relictam petri filii johannis vannijns pro petro predicto ex parte gisberti filij naturalis franco de gestel de hereditatis quondam woutero boekelers 5 1/2 d. vet
644. item eadem pro lac ? eodem ex parte laurentius filius johannis petri vannijns fratris de hereditatis dicti johannes sitis in die legrijt 12 d. nov.
645. eadem pro eodem de hereditatis quondam gerardi boyter 4 d. ort. vet.
646. eadem pro eodem ex parte godefridi filii stephani vander amelvoert de hereditatis quondam hessellini snabbe dictus groetdonc 22 1/2 d. vet.
647. eadem pro elisabet relictam johannes blanckarts ob. nov.
648. eadem pro wouterus filio gerardi hollanders de hereditatis wouteri predicti 5 d. vet.

649. ida relictam petri filii johannis vannijns pro petrus predicto ex parte wilhelmi filii wilhelmi die seger de hereditatis ludolphi buck et alijs coherentibus christine filie jacobi coptiten de hereditatis johannis coptiten 16 d. nov.
650. eadem pro arnoldo die meyer de eadem hereditatis ? 8 d. nov.

651. johannes filius theodorici filij domini johannis rover militis pro theodorico patre suo de piscaturia ten emelair 12 d. nov.

652. johannes filius arnoldi hoefkens gener thome filij hermanni witen pro thome predicto ex parte nicholai de aerle cultellificis de hereditatis dictus garshoff quondam arnoldi filii petri multoris 12 d. nov.
653. idem pro aleyde filia nicholai de aerle predicti ex parte eiusdem nicholai de molenlair 20 d. nov.

654. johannes die bont gener wijtmanni filii wilhelmi g..te soen pro wijtmanni predicto ex parte relictam et liberis arnoldi gener hermanni venmans de hereditatis arnoldi multoris 3 s. 2 d. ort. vet.
655. idem pro eodem de hereditatis hermanni filij arnoldi multoris 15 1/2 d. vet.

656. johannes filius johannis die meyer pro huberto filii johannes oerlemans ex parte wouteri filii gerardi hollanders de hereditatis partis sui 5 d. vet.

folio 67 recto

657. johannes filius gerardi filii arnoldi vander vendike pro gerardi patre suo ex parte henricus filij wilhelmi vander stake de manso johannes stempels 27 d. vet.
658. idem pro elisabet filia gerardi vander vendike ex parte gerardi predicti pridem henricus vander stake de manso johannes stempel 13 1/2 d. vet.
659. idem pro liberi johannes vanden nuwenhuys ex parte gerardi vanden vendike de hereditate johannes stempels sitis in udenhout 18 d. nov.

660. johannes brocken gener gerardi filii arnoldi vanden vendike pro gerardo predicto ex parte johannes betten de hereditatis aleydis relictem hesselle 16 d. ob. vet. et 6 d. nov.

661. jutta filia gerardi blocmans pro woutero filio johannes vander loe ex una pecia prati sitis in udenhout in die legrijt 3 d. nov.
662. eadem pro eodem ex campo merice 4 bonarius nel circiter communitate suo in die westilborch pro sua parte 6 d. nov.

663. johannes filius wouteri filii johannes vanden loe pro ipso woutero patre suo ex campo merico 4 bonarius nel circiter communitate sitis in westilborch pro sua parte 6 d. nov.

664. johannes filius wilhelmi pistoris senioris pro nicholaio filio johannes vander leempoel de hereditatis liberi petri brekelmans 3 1/2 d. et tercia parto ob. vet.

665. johannes filius henricus de lairhoven junior pro johannes filio bartholomei filii stephani de amervoert ex parte liberi johannes filius arnoldi filii egidij de prato prope torfmyten dictorum ab a.. daspelair 17 d. nov.

folio 67 verso

666. johannes filius johannes vander teynden pro katerine relictam quondam johannis vander teynden de hereditatis quondam johannis patris sui pro sua parte 8 d. 1 ort. nov.
667. johannes filius johannis vander teynden pro aleydis relictam gisberti filij quondam johannis vander teynden ex parte dicti gisberti de hereditatis katerina relictem quondam johannes vander teynden ex parte dicti quondam johannis vander teynden 12 d. nov.

668. johannes filius naturalis gisberti filii quondam johannes vander teynden parto ipso gisberti patre suo ex parte katerine relictem quondam johannes vander teynden de hereditatis dicti johannis van der teynden 12 d. nov.

669. johannes filius henricus vander vendike pro liberis arnoldi de lairhoven de bonarius sitis int riedonck 2 s. nov.
670. idem pro woutero filio henricus toyts ex parte liberis egidij de heyst de hereditatis dictus theysterbroeck 13 d. ob. vet.
671. idem pro henrico vander vendike patre suo de hereditatis wilhelmi de oelses ? filij johannis stempels 9 s. vet.
672. idem pro wilhelmes filio gerardi witen ex parte adam et gudele liberis henrico de riel pro elisabet filia egidij de heyst de hereditatis dictis theysterbroeck 13 d. vet.

673. yda relictam johannis filii wouteri toyts vannyns pro johannes predicto ex parte wouteri patris sui de hereditatis liberi egidij de heyst de hereditatis dictis theysterbroeck 11 d. 1 ort. vet.

674. johannes filius wouteri filii johannes vander loe pro woutero filio henricus toyts vannyns de hereditatis bruystini palaert 18 d. nov.
675. idem pro eodem de hereditatis gisberti filius naturalis franconis de goirle 3 s. vet.

folio 68 recto

[deze post slechts betaald in jaar a]
676. johannes filius wouteri brocken pro woutero filio henricus toyts ex parte jacobi egel de hereditatis quondam henricus moerkens 4 d. ob. vet.
[wel betaald in de jaren a en b]
677. idem pro johannes filio wouteri vander loe ex parte wouteri filii henricus toyt wannyns de hereditatis bruysti palart 6 d. nov.

678. johannes walravens ex hereditatis liberi nelmanni filii johannes betten camp.. ? [carpentarius ? ] pro parte theodorici filii nelmanni betten 4 d. nov.
679. idem pro liberis gerardi filii henricus vander gheyne ex parte gerardi predicti de hereditatis relictem et liberi gisberti betten 2 1/2 s. nov.

679a jacobus de lairhoven pro gerardo de berke de una pecia dictam block ex 7 bonario dicto moer sito infra communitatis de oesterwijc ad locum dictum dat aderven quos libertatis de oesterwijc pro literas suas dicto gerardo co..tulit ? ad habentem ver ? tendum ? et possidum ac cospites et eiam alia ad sui ? confectum ? et utilitatem ex odem precipiedum ad spacin.. 25 annorum inceptoris anno 1438 1 d. nov.

680. johannes filius laurentius mutsarts de 1 bonarius vutfancs receptis de communitiatis de tilborch anno 36 cotinent.. 5 lopinatas terre sito aen die stochasselt juxta hereditate sua 4 d. nov.

681. johannes filius johannis shoerden de tribus lopinatas vutfancs receptis anno 36 de communitatis de tilborch sitis teynden dat creyenven juxta hereditatis sua 2 d. ob. nov.

682. johannes filius wilhelmi pistoris senioris pro johanne filio nichoali sterts ex parte petri filii gerardi beyen de 2 lopinatas vutfancs receptis de communitatis de tilborch anno 36 sitis aenden vosberch 1 d. ob. nov.

683. johannes filius thomae pilokers pro petro filio gerardi beyen de 1/2 bonarius vutfancs receptis de communitatis de tilborch anno 36 sitis aenden vosberch 3 d. nov.

folio 68 verso

684. johannes de vette filius godefridi de 66 vigatis vutfancs receptis de communitatis de tilborch anno 36 sitis teynden die hoeve juxta hereditate sua 1 d. nov.

petrus filius joannes nouden
685. johannes filius petri nouden de 38 vigatis sitis teynden de hasselt juxta hereditate sua 1 ob. nov.

686. johannes filius naturalis gerardi back pro henrico die snyder de 6 lopinatas vutfancs receptis videlicet vanden moer sitis over wouters back heyninge op die nuwe leygraft 4 d. ob. nov.

687. johannes filius petri filii johannes peymans pro petri patre sui de 1 bonarius vutfancs videlicet vanden moer sitis beneden die coye van hoesden ante vutfancs gerardi vander elst et ante sbets heyninge 6 d. nov.

688. johannes filius gisberti de aerle de 1 bonarius vutfancs sitis juxta viam quod tendit de maesdijck ad communitatis et juxta die hesselaer heyninge 6 d. nov.

689. johanna relictam engelberti filius gisberti de aerle pro engelberto predicto ex parte johannes filius gisberti de aerle de uno bonarius vutfancs sito juxta viam que tendit de maesdijck ad communitatis et juxta die hesselaer heyninge 6 d. nov.

690. johannes filius wouteri vander velde de 4 bonarius vutfancs sitis in die zeept juxta hereditate laurentius filius arnoldi lauwarts 2 s. nov.

691. johannes filius wouteri bacs de broechoven de 1/2 bonarius vutfancs site bet.. ? coninxvoert ante hereditatis sua 3 d. nov.

692. johannes monix de 2 bonarius vutfancs receptis anno 40 sitis versus aqualone ? juxta mansus suus apud locus dictum aen die vijfhusen 12 d. nov.

folio 69 recto

693. johannes filius beris de oerle pro theodorico filii johannis stelarts de tercia parte duorum bonarius vutfancs receptis anno 40 sitis over lievegoer inden calfstert juxta pratum suus dictum moeten ? beempt 4 d. nov.

694. johannes back filius egidij de 2 bonarius vutfancs receptis anno 40 sitis prope maesdijck ante die leege heyninge bij sijn heytvelt 12 d. nov.

[alleen betaald in jaar a]
johannes filius wouteri poynenborch habet
695. johannes filius beris de oerle pro magistre joannes de tregelt de prato dicto goerbroeck 2 d. ob. vet.

696. johannes filius johannes langerbeens pro goswino ? paulo filio henricus de sp scerpenborch de domo et orto johannes langerbeens 17 d. 3 ort. nov. ob. vet

[mogelijk latere hand vanaf hier]
[niet betaald, de vijf volgende posten doorgekruist]
no. istud ? eat.. destun.. ? inancexte scet.. ? ergo hic depon..
697. johannes filius quondam henricus die bonte gener wijtmanni pro johannes et lamberto filii witmanni filii naturalis johannis de fine 8 d. nov. minus 1/2 ort

698. johannes filius jacobi filii gerardi pro johannes langerbeen filius gerardi jacobi ex parte witmanni filii johannes de fine de 2 bonarius in wippenhout 2 s 2 s. nov.
699. idem pro eodem ex parte liberis stephani de amelvoert de hereditatis theodorici sterken 1/2 fland..
700. idem pro eodem de hereditatis gerardi filii jacobi de berkel ex parte yde piggen 10 d. nov.
701. idem pro gertrudis relictam johannes vander amervoert et elisabet filia ex parte johannes de amervoert predicti de hereditatis martini brocken 12 d. nov.
eat defactues ?

702. johannes filius johannis filij marcelij de vessem pro aleyde filie petri vander kiewits hoeve de vytfancs recepto anno 1434 de communitate de oesterwijck suo prope spoerdonck 1 d. nov.

folio 69 verso

[niet betaald]
scu.. eat in ovecte ? sc..pt go.. hic de pen..
703. johannes filius johannis langerbeens pro goeswino filio bertoldi de gilze gener johannes f. lau..di ? langerbeens ex parte johannes predicti de hereditatis pauli filii henricus scerpenberch 9 d. nov. ob. vet.
704. idem pro eodem ex parte godefridi filius johannis de horreo de hereditatis dicti aen die hol strate sitis to berkel 11 d. 1 oert vet.
705. idem pro eodem ex parte godefridi filij johannes de horreo de hereditatis dicti aen die hoelstrate sitis tot berkel 3 d. 3 ort. vet.
706. idem pro johannes filii arnoldi langerbeens patre suo de hereditatis pauli filii henricus scerpenberch 8 d. 3 ort. nov.
707. idem pro eodem ex parte godefridi filii johannes de horreo de hereditatis dictam aen die hoelstrate sitis tot berkel 7 1/2 d. vet.

folio 70 recto [leeg]
folio 70 verso

708. katerina relictam arnoldi filii wilhelmi vander staeck pro arnoldo predicto ex parte elisabet relictem arnoldi de oekel de hereditatis johannes de oekel 8 s. 3 d. vet.
709. eadem pro eodem ex parte jacobi hessellini de hereditatis johannis de oekel 3 s. vet.

710. katerina filia frederici pro agnesa filia godefridi stinen ex parte liberis godefridi stinen de belver 3 d. vet.

711. katerina relictam gerardi buck gener nicholai sterts pro gerardo predicto ex parte wijtmanni filii wouteri vanden dael de hereditate wouteri filii arnoldi emmen ex agro dicto conixacker 3 d. vet.
712. item eadem idem pro liberis sarratoris 6 d.
.....

713. katerina relictam henricus wyerock pro henricus predicto ex parte jacobi filii wilhelmi vander hautert predictem petri de gobertingen de hereditatis dicti.. elisabet comans 3 1/2 s. ort. vet.

folio 71 recto

woutera filia hermanni wijten
714. katherina filia hermanni wijten pro hermanno patre suo ex parte johannes die filii nicholai nycoel de hereditatis nicholai nycoel de ore cellarij 1 d. vet.
715. eadem pro eodem de loco putei ob. vet.

716. katherina relictam johannes de fine et petrus eius filius pro johannes filius johannis de fine ex parte liberis jacobi anesoens de hereditatis johannis filius gerardi tinctoris 8 d. vet.

717. katherina relictam johannes filius arnoldi hornken et magistri gerardus eius filius pro johannes predicto ex parte hessellini snabbe de bonarius op die riedonc 11 d. ort. vet.

718. katherina filia huberti betten pro relictam henricus filius godefridi de merica in tilborch 2 s. 4 d. nov.

719. katerina filia magistri henricus de eel pro magistro henrico patre suo ex parte luce de erpe filius johannes seris de hereditatis swaneborch 12 d. nov. *40*

720. katerina filia wouteri blocmans pro m..r p..tibus ? et liberis theodorici filii wouteri blocmans pro quinta parte pro wouterus filio theodorici blocmans ex parte gerardus de vladeracken 6 d. nov.

721. katerina relictam henricus vos filius naturalis wilhelmi vos pro henricus predicto ex parte liberis arnoldi filii johannis marcelij de hereditatis wilhelmi filii henricus vos ex parte henricus et wilhelmi filiorum johannes de haren de prato sito in belver opt aa dictus hixpoers beemt 8 d. nov.
722. eadem pro eodem ex parte rutgeri filii rodolphi de venne de pecia prati sitis int noertbroeck 6 d. 1 ort. nov.
723. idem eadem pro eodem ex parte belo relictem henricus vos 4 1/2 d. vet et 1 1/2 d. 1 ort. nov.
724. eadem pro eodem ex parte relictem henricus vos de hereditatis arnoldi de krekelhoven et johannes vos 6 d. 1 ort. vet. et 3 d. nov.
folio 71 verso
725. eadem pro eodem de hereditatis henricus vander voert 6 1/2 d. 1/2 ort. nov.
726. eadem pro eodem ex parte nicholai filij johannis vander scueren de hereditatis int noertbroeck 5 1/2 d. nov.
727. eadem pro eodem ex parte nicholai filii johannis van der scueren de hereditatis margarete vande venne 3 d. nov.
sommari ? 5 gr. 1 ob.
728. eadem pro eodem henricus vos ex parte roberti filii engelberti de krekelhoven de hereditatis arnoldi de helvoert 9 d. vet.

folio 72 recto

729. liberorum arnoldi de acht pro arnoldo patre suo ex parte gobelini de monte vanden grashove in berkel 18 d. nov.

730. liberorum arnoldi storman pro arnoldo patre suo ex parte arnoldi dicbyer gener godefridi hoyer de hereditatis godefridi hoyer 16 s. 3 d. vet.
731. ydem pro eodem de eadem hereditatis 6 s. nov.
732. ydem pro eodem vanden bloeck in hukelem 12 d. nov.
733. ydem pro eodem de merica quondam frederici lombardi 6 s. nov.

734. laurentius filius johannis laurentius pro andree a ? filio gerardi emmen ex parte relictem et liberis filii arnoldi vos de hereditatis johannis filii marcelij de cromvoert 14 d. nov.

wouterus filius arnoldi brocken
735. liberorum arnoldi brocken et dympna filia johannis wyters et liberorum nicholai sterts pro arnoldo filio petri brocken ex parte johannes filij arnoldi nennen 6 d. vet. 1 d. nov.

johannes petrus jacobus liberi johannes marcelij de vessem daniel filius danielis filius naturalis emberti henrici gener et theodorici filius gerardi de boxtel habet divisionis
736. liberorum aleydis filie petri vander kievits hoeven pro aleydis matre sua de uno bonarius vutfancs recepte a 1434 de communitatis de oesterwijc sito prope spoerdonc juxta hereditatis johannes marselij pro literas libertatis de oesterwijck 6 d. nov.

737. lambertus et margarete liberi bele relictem frederici filii lamberti vander rijt pro bela matre sua de hereditatis frederici predictam 12 d. nov.
738. ydem pro eadem ex parte relictem et liberis johannes vannyns 4 d. nov.
739. ydem pro eadem de hereditatis quondam gisberti neven de busco 12 d. vet.

740. liberorum arnoldi de palude pro engelbere relictam arnoldi de palude de 1/2 bonarius int aude venne 6 d. nov.
741. ydem pro engelbere filia johannes filii henricus de nova domo 4 d. ob. vet.

742. liberorum johannis filii lamberti vander rijt pro elisabet filie bertoldi de aerle ex parte yde relictem jacobi corten de 1/2 bonarius sitis int noertbroeck 6 d. nov.

folio 72 verso

743. liberorum gudule relictem engelberti filii egberti de hezeacker pro gudula matre sua ex parte liberorum egberti de hezeacker de 2 bonarius int noertbroeck 2 s. nov.

egidius filius delye et katerina et paula et margarete et luytgardis (liberi pauli scorwegs)
744. liberorum delye relictem goetscalci filii egidij scoerwegs et goetscalcus filius johannes nicholai pro una sexta parte pro delya predictam ex parte johannes blanckarts 7 d. 2 1/2 d. nov.
(item relevatus est post mortem yde dictus ? liberi pro goetscalco filius quinta ? et sat.. fecit libo..
relevatus est post mortem jacobi 8 ? liberis p. alies ? lib ?)
745. ydem pro elisabet blanckarts 5 s. 7 d. nov. minus ort.
746. ydem pro reynero cul senioris ex parte liberorum johannes de loen de vutfancs 2 d. nov.

johannes filius godefridi filius longi henrici pro medietate et lambertus filius godefridi predicti ([wordt:] et margareta relictam) pro una ? quitatus ? parte et
747. liberorum elisabet relictam godefridi filius longi henricus pro elisabet matre sui ex et lambertus predictum et ancelmus eius frater pro alia q..t.. parte parte ? nicholai plume de 1 1/2 bonarius sitis in wypenhout 18 d. nov.
(katerina relictam ancelmi et margarete relictam lambertus predicti)

748. liberorum hermanni filii johannis multoris gener jacobi de lairhoven pro hermanno patre suo ex parte jacobi predictam de prato dicto honasch beempt quondam bexkini dicbier et wilhelmi hezeacker 5 1/2 d. vet.
749. ydem pro eodem de prato in belver quondam arnoldi egidij 6 d. nov.

johannes filius petri vannijs
750. liberorum petrus verkijnder pro petro patre suo ex parte johannes filius tielmanni betten pridem renci ? margarete relictem reneri filii wouteri vander gheyne de hereditatis quondam nicholai stert 27 d. vet.

751. liberorum heylwigis relictem johannes filius engelberti de nova domo pro heylwige mater sua ex parte henricus brievinck de 1 1/2 bonarius prati dictus dat autvenne 6 d. nov,

henricus filius gerardi de lulsdonck
752. liberorum joannis filii wilhelmi corten de spoerdonc pro johannes patre suo ex parte wilhelmi filii johannes de atrio de ghestel de hereditatis in wypenhout dictus loesserbroeck 6 d. ort. nov.
753. ydem pro arnoldo filii wilhelmo de atro de eadem hereditatis 6 d. nov.

folio 73 recto

754. lambertus filius johannes winrici pro tribus ? puberis ? et aleydis fil(i)a johannes winrici pro quarta parte pro johannes filio winrici vander gheyne gener wouteri ymmen ex parte relictem et liberis wouteri predicti 12 d. nov.

755. liberorum johannes elen filij erardi pro johannes patre suo ex parte gertrudis relictem et liberis erardi filii winrici de loen de hereditatis erardi predicti 9 s. vet.
756. ydem pro eodem ex parte henricus hixpoer 12 d. vet.
757. ydem pro eodem de hereditatis johannes fratris sui 3 s. 8 d. nov. 16 d. vet.

758. laurencius filius johannis lupprechs pro lamberto filio johannes filii henricus lupprechs ex parte yde filie alberti 2 d. 1 1/2 ort. nov.

[niet betaald]
759. liberorum gerardi de broechoven pro bertoldi filio nicholai de aerle de hereditatis bertoldi predictem p..pte ? 4 s. 10 1/2 d. nov.

760. lambertus filius godefridi brocken gener bertoldi de aerle pro bertoldo predicto de hereditatis dicti bertoldi pro sua parte 2 1/2 gr. vet.

[niet betaald]
761. luke pro johannes piggen 1 d. nov. vacat

762. laurentius vannijn filii johannes willelmi ? pro liberis johannes filii wilhelmi 3 1/2 d. et quarta parte ob. vet.
763. idem pro eisdem de m..g ? merica ? johannes de loen 4 d. et quintam ? partus ob. nov.
764. idem pro eisdem de hereditatis johannes blanckarts 4 d. nov.
765. idem pro godefrido filio stephani vander amelvoert de hereditatis quondam gisberti betten 8 s. nov.
766. idem pro huberto filio petri huberti ex parte thome filii nicholai sterts 3 1/2 d. et quinta parte ob. vet.
767. idem pro eodem de eadem hereditatis 3 1/2 d. et quinta ? parte ob. nov.

folio 73 verso

768. laurentius filius wilhelmi de merica pro petro filio wilhelmi de atrio de gestel de prato quondam wouteri vekestyls 12 d. nov.
769. idem ad huc 4 d. nov.
770. idem pro theodorico filio gerardi bits de hereditate quondam gerardi multoris 3 d. vet.
771. idem de 1 bonarius in wypenhout quondam arnoldi cleynarts 13 d. nov.
772. idem pro johannes de merica 5 1/2 d. nov.
773. idem pro johannes de spina de 1/2 bonarius sitis in wypenhout 12 d. nov.
774. idem pro arnoldi filio arnoldi de manso ex parte relictam et liberis arnoldi de manso de hereditatis quondam nicholai nerinc sitis in wypenhout 8 d. nov.
775. idem van dat hy ende sijn erfgenamen na hem een geweer setten mogen ende behouden staende int water gheheyten die diese ter plaetsen aen boegaerts wielken daert aen beyden syden vanden water ? sijn erve is 1 d. nov.

776. lucas van erpe filius johannes seris pro back filio bertoldi de hereditatis gisberti vander rijt et wilhelmi de gestel 8 1/2 d. nov.
(nota dictum pro johannes de wyflet)

777. liberorum henrici moers j ? vossensoen pro henrico patre suo de hereditatis elisabet filie henricus custodis 6 d. nov.
778. ipsi pro edem de hereditatis johannes hospitalis 5 d. ort. nov.
779. ydem pro liberorum katerine relictem johannes de baerle de hereditatis elisabet filie henricus custodis 2 1/2 d. 1/2 ort. nov.
780. ydem pro liberorum petri filii gobelini de gestel ex parte relictem gobelini predicti de hereditatis in wippenhout 2 s. nov.

781. laurentius filius johannes vannyns pro liberis johannes vannyns patris sui ex parte gerardi de vladeracken 2 s. nov.

782. laurentius filius nicholai laurentius pro liberi henricus filii wilhelmi scheyven
folio 74 recto
de gestel s. margarete mechteldis wilhelmus et mathias ex parte margarete relictem wouteri filii ancelmi de gestel de hereditatis henricus de broechoven in wippenhout 12 d. nov.

783. liberorum laurentius filius quondam wouteri de baest pro laurentius patre suo de duobus bonarius vutfancs receptis anno 1434 de communitate de oesterwijc sitis aen die wolfgroeven pro literis libertatis de oesterwijc 12 d. nov.

elias filius wilhelmi glavimans et henricus boem gener gerardus filius ru(t)geri die bye gener wilhelmi predictem
784. liberorum wilhelmi glaviman filii johannes wilhelmi pro wilhelmo predicto ex quilibus j ? fiorus ? pro duabus partibus ? et wilhelmus ..? filius wilhelmi parte erardi proyser 3 1/2 s. nov.
seger pro unus partus
(rel. .. pt.. hadewigis unus librorus wilhelmi eius filius pro suo parte .. .. .. )
785. ydem pro eodem de hereditatis gerardus hugonis 12 d. nov.
786. ydem pro eadem de hereditatis liberorum johannes de loen 18 d. nov.
787. ydem pro eodem de vutfancs coram ? domo sua 12 d. nov.
788. ydem pro eodem ex parte liberis johannes hospitalis 6 d. nov.
789. ydem pro eodem wilhelmo glaviman ex parte elisabet relictem jacobi blanckarts 12 d. nov.

jacobus filius jacobi steewech
790. liberorum hugonis de wijck pro petro filio jacobi steewech ex parte liberis jacobi steewech de hereditatis arnoldi filii gerardi de eyndoven quondam wouteri de oerle 8 s. vet.
791. pro petro filio jacobi steewech ex parte liberis jacobi steewech de hereditatis arnoldi filii gerardi de eyndoven quondam wouteri de oerle 8 s. vet.
792. ydem ad huc pre eodem 14 s. vet.

793. liberorum wouteri filii gerardus symonis pro woutero predicto 8 d. vet.

794. liberorum seberti filii engelberti de krekelhoven pro seberto patre suo de hereditatis arnoldi de helvoert 9 d. vet.
795. ydem pro eodem de hereditatis textoris 1 d. nov.

796. lambertus filius tielmanni sbetten pro tielmanno filio johannis vetten de tertia parte agro dictus den poertacker sitis in sbettenhoeve 12 d. nov.

folio 74 verso

797. liberorum reyneri die mollener gener wouteri langerbeens parto reyneri patre suo ex parte wouteri filii arnoldi langerbeens de hereditatis elisabet langerbeens de manso juxta molendini de karichoven 1 d. 3 ort. nov.

798. liberorum gudule relictem engelberti filii engelberti vanden heezeacker pro gudula matre sua ex parte wilhelmi filii johannes priems de hereditatis liberis johannes de merica 6 1/2 d. vet.
799. ydem pro eadem ex parte henricus filius gerardus de gravia (grama ? ) de hereditatis johannes de merica 3 1/2 d. nov.
800. ydem pro eadem ex parte johannes patris sui 3 d. vet.
801. ydem pro eadem de hereditatis johannes de nova domo 6 1/2 d. nov.

802. laurencius filius walteri filii wauteri vrancken pro wouterus patre suo ex parte wilhelmi filii rutgeri de audenhoven pridem heylwigis filie wouteri vander stegen de hereditatis dicti wouteri et gerardi ommaten 11 d. nov.

johannes filius petri vannijs
803. liberorum petri verkijnder pro petri patre suo ex parte gerardi filii gerardi filij arnoldi vander vendike pridem gerardi patris sui predicti de hereditatis nicholai stert 22 d. et quartis partis. ort. vet.

folio 75 recto [leeg]
folio 75 verso

liberorum
804. margareta relictam jacobi filii jacobi gisberti stephani pro jacobo predicto ex parte aleydis relictem arnoldi de lusel et liberi de hereditatis liberi henricus de lairhoven de wilmerslair 32 d. nov.
805. eadem pro eodem ex parte liberi johannes beren 2 partus pull.

liberorum
806. margareta relictam jacobi filii agnetis relictem jacobi filius gisberti stephani pro jacobo predicto ex parte jacobi predicti 2 d. nov.
807. eadem pro eodem ex parte henricus krillarts de hereditatis arnoldi filij johannes de lairhoven 2 pull.

808. margareta relictam et liberorum gisberti filii naturalis wouteri de haren pro gisberto predicto ex parte coli feytmans de hereditatis wilhelmi filij cole feytmans pridem gisberti filii wouteri de haren ob. vet.

809. margareta relictam arnoldi filii goeswini filii johannes goeswini pridem johannes patris sui de hereditatis sitis in wippenhout inden mortel 2 s. nov.

gerardus filius henricus die man
810. mathias filius wilhelmi kepkens pro gerardus filio wilhelmi kepkens ex parte wilhelmi kepkens de hereditatis godefridi filii godefridi longi henricus junioris pridem gerardi filii nicholai steynen (sceyven ? ) ex parte nicholai patris sui de hereditatis quondam michaelis rotifices 9 d. ob. vet.

811. martinus filius gerardi leyten pro heylwigis filia johannes wijnkens ex parte heylwigis matris sui de hereditatis arnoldi back 7 d. et quarta parte d. nov.

quinta ? parte d. nov.
petrus filius johannis filij henrici priems
812. margareta relictam johannes filii henricus priems pro johannes predicto ex parte bruystino hessels de 2 bonarius in wippenhout 2 s. nov.
[alleen betaald in jaar a]
gisbertus ? filius godefridi de palude habet prope am..? suam censum
813. eadem pro eodem de hereditatis gerardi wangen in udenhout 6 d. nov.
henricus elisabet agnes et katerina liberi johannes filii henrici gorcembs ? (gisbertus filius godefridi d.. palude habet)
[alleen betaald in jaar a]
814. eadem pro eodem ex parte arnoldi storiman de hereditatis arnoldi dicbier gener godefridi hoyer 9 d. vet.

folio 76 recto

815. margareta relictam henricus plumen et liberorum pro johannes filio johannes de manso ex parte vicinorum de hukelem 2 s. nov.
816. ydem pro eodem ex parte arnoldi de manso de 1/2 orto 6 d. nov.
817. ydem pro eodem de platea juxta patibulum 6 d. nov.

818. margareta relictam johannes filii nicholai de lairhoven pro johannes predicto ex parte nicholai patris sui de hereditatis arnoldi de lairhoven 2 s. 8 d. nov.
819. eadem pro eodem ex parte johannes filij johannes wijtmans de hereditatis quondam arnoldi de lairhoven 22 1/2 d. nov.

820. magister jordanus de baest pro wilhelmo filio quondam henricus vos ex parte liberi henricus vos de hereditatis henricus predicti de ponte ? in wippenhout ulta aa 1 d. nov.
821. idem pro eodem de sex bonarius in wypenhout quondam gisberti vanden hovel 6 s. nov.

822. margareta relictam bart.. ? engelberti filii lamberti vannijns pro engelberto predicto ex parte liberis johannes de haren de prato quondam johannes .. neven18 d. nov.

[alleen betaald in jaar a]
wilhelmo de lairhoven et johannes beris habet divisionis
823. magister johannes de tiegelt de prato dicto goortbroec 5 d. vet.

824. margareta de lairscot reynerus filius johannes de fine wilhelmus filius arnoldi scheymeker pro margareta relictam bruystini palarts filius reineri de hereditatis patris sui 5 s. nov.

825. michael ricarts soen pro elisabet filia bruystini relictam johannis kuyst et pro wilhelmus block ex parte bruystini predicti de vutfancs retro domum wilhelmi stickers 1 d. vet.

826. mechteldis relictam jacobi filii godefridi et liberorum pro nicholao filio johannes sterts 22 d. nov.

[niet betaald]
petrus filius wouteri poynenborchs habet
827. margareta relictam et liberi wouteri filii petrus poynenborch pro wouterus predicto ex parte egidij de spina 3 d. vet.

folio 76 verso

828. matheus filius engelberti de nova domo pro nicholao filio engelberti de nova domo ex parte engelberti patris sui de 1 bonarius sitis int noertbroeck 12 d. nov.

henricus elisabet agnes et katerina liberi henricus filius johannes pryem et wilhelmus filius johannes vendijcx gener ?
829. margareta relictam johannes priem gener petrus filius henricus witlock pro johannes predicto ex parte liberis wilhelmi pistoris de 1 1/2 bonarius in wippenhout 18 d. nov.
henricus elisabet agnes et katerina liberi johannes priem
830. idem pro eodem ex parte gobelini de monte merice 8 4 s. nov.
(henricus de leuw petrus filius johannes vanden leempoel
petrus filius johannes priems ? et petrus henrici toyt habent inde)
[alleen betaald in jaar a]
petrus vanden leempoel et petrus filius henrici priem habent divisionis
831. idem pro eodem ex parte aleydis relictam johannes hoelbuyce de 3 bonarius merice 3 s. nov.

832. martinus filius martini goby pro domino theodorico goby fratre ? suo ex parte henricus et h luytgardis liberi johannes de haren de hereditatis sote ? filius johannis scampts ? pridem domicelle sotine de haren de 1 bonarius prate op die loendonc in prochia de helvoert 12 d. nov.

833. michael filius stephani sharden pro liberi theodorico wange kets ex parte hereditatis johannes fratris domini henricus de hukelem de hereditatis sua 8 d. nov.

[niet betaald]
834. margareta relictam godefridi filii theodorici luwe et theodorica eis filia pro godefrido predicto ex parte theodorici luwe de rietvenne 12 d. nov.

835. mechtelde filia naturalis domini godefridi cupers pro arnoldo et elisabet liberis wilhelmo filij arnoldi filii wilhelmi beys ex parte arnoldi patris sui de hereditatis godefridi filij godefridi vos de prato suo int noertbroeck 22 d. nov.

836. magister jordanus de baest pro nicholao filio gisberti de oerle ex parte arnoldi de gierle de 1 1/2 bonarius sitis in wippenhout 18 d. nov.

837. margareta filia petri filii quondam wouteri filii johannes de loe pro wouterus predictus de 1/2 bonarius prati dicta die legrijt sitis in udenhout 6 d. nov.
folio 77 recto
838. eadem pro eodem ex campo merice infra 1/2 bonarius nel circiter communitatis sitis in westilborch pro sua parte 6 d. nov.

839. magister gerardus de vladeracken arnolda filia quondam engelberti filij jacobi avesoen dominus gerardus loeyer prebiter elisabet filia quondam johannes loyer elisabet relictam johannes de catwijc et magister godefridus de rode tamquam heredes christine filie quondam jacobi coptiten ex parte mechteldis relictem quondam jacobi coptiten de hereditatis johannes coptiten 4 s. nov.

840. martinus filius gerardi leyten de uno vutfangs recepto de communitate de tilborch anno 36 continentet 6 lopinatas terre sito aen die ruybrake 4 d. ob. nov.

841. matheus filius wouteri de hoelten pro petro filius arnoldi vander spiker de 1 bonarius vutfancs videlaret ? vander moer sitis beneden die coye v... ? van hoesden voer svets heyninge 6 d. nov.

842. mathias filius henricus multoris de uno bonario vutfancs receptis anno 40 sito over lievegoer inden calfstert juxta pratem suus dictum moeren beempt 6 d. nov.

843. maria filia mathei filij johannes laurentius pro matheo patre suo ex partus gisberti gilbert de hereditatis henrici berwout 16 d. nov.

folio 77 verso

844. nicolaus oem de bochoven gener wilhelmo filii theodorici die rover pro wilhelmo predicto ex parte cole filij wouteri de haren pridem relictem et liberi johannes vander teynden de hereditatis johannes de spiker 6 d. nov.
845. idem pro eodem de eadem hereditatis 3 d. vet.

846. nicolaus witte rectoris altare sancte katerine in oesterwijc 10 d. vet.

847. nycolaus filius johannes de vucht pro hermanno filio wilhelmi de tyel ex parte relictem et liberi stephani de amelvoert de hereditatis theodorici sterken 6 s. nov.
848. item idem pro wilhelmo filio wilhelmi die seger ex parte mechteldis relictem quondam jacobi coptiten de hereditatis johannes coptiten 18 d. nov.
849. idem pro symonis filio lambertus vander rijt de hereditatis jacobi filij jacobi betten 4 d. nov.

850. nycolaus filius nicholai vander leempoel pro liberis f ? henricus filius quondam henricus smyter gener quondam johannes filii engelberti de nova domo ex parte liberis johannes predicti de hereditatis luytgardis relictem dicti johannes 4 1/2 d. vet.

851. nycolaus filius jacobi de leempoel pro luytgardis relictam jacobi filii nicholai de leempoel ex parte theodorici symonis 1 d. vet.
852. idem ad huc pro eadem 4 d. nov.

853. nycolaus filius quondam johannes vander straten pro johannes filio johannes moens ex parte wouteri de berkel de hereditatis wouteri pellificis 3 d. nov.

[de eerste post alleen betaald in jaar a]
bartolomeus filius arnoldi back de beke habet
854. nycolaus filius gisberti de aerle pro henrico filio wouteri egels 2 1/2 d. nov.
nycolaus filius gisberti de aerle
855. idem pro liberis johannes de baerle de hereditatis quondam johannes brocken 11 d.
[de volgende post alleen betaald in jaar a]
bartolomeus filius arnoldi back de beke habet
856. idem pro franco poppen de hereditatis gerardus de geyne 4 d. ort. nov.
857. idem pro aleydis relictam et liberi arnoldi filii nicolai filij arnoldi delien de hereditatis dicti arnoldi 9 d. nov.
858. idem pro eisdem ex parte liberis mette relictem arnoldi delien 6 d. nov.
folio 78 recto
[de volgende twee posten alleen betaald in jaar a]
bartolomeus filius arnoldi back de beke habet
859. idem pro thoma filio hermanni witen ex parte johannes de fine 6 d. nov.
860. ydem pro eodem de elsbroke 1 .. ob. 1/2 ort. vet.

arnoldus filius nicholai sceyven
861. nicolaus arnoldus engelbertus et katerina liberi nicholai scheyven parte ? anchelmo patre suo ex parte everardus filius zebertus de horreo 27 d. ort. nov.

862. nicolaus filius engelberti filii nicholai stert pro engelbertus patre suo de hereditatis beatrice de eele relictam arnoldi filii hermanni loeders 12 d. nov.
863. idem pro eodem ex parte relictem et liberi arnoldi gener hermanni venmans 9 d. vet.

864. nicolaus filius johannes de leempoel pro johannes patre suo de hereditatis wouteri frisonis de leempoel 1 d. ort. nov.

[alleen betaald in jaar a]
petrus filius henrici toyt habet
865. nicolaus et elisabet liberi quondam nicholai stert junioris pro nicholai stert senioris ex parte beatrice de eele relictem arnoldi filii hermanni loeders 12 d. nov.
(petrus toyt filius henrici ... .. et ........ ... lib...)

866. nicolaus filius nicholai piggen pro nicholao patre suo 6 d. nov.
867. idem pro eodem de hereditatis luce wijtmanni 3 d. nov.
868. idem pro eodem de hereditatis hermanni 6 d. nov.
869. idem pro erkenraet relictam et liberis huberti piggen de hereditatis relictem et liberi tielmanni de heyst 3 s. vet.
870. idem pro engelberen relictam petri filij hermanni militus de hereditatis bruystini de busco dictus grave 2 s. 1 1/2 ort. nov.

871. nicolaus appels gener godefridi brocken pro relictam et liberis godefridi filii petri brocken ex parte godefridi predicti de hereditatis quondam gisberti betten 2 1/2 s. nov.

folio 78 verso

872. nicolaus filius nicholai berkelmans pro raes filio johannes lamberti s lisen soen ex parte hille filie domini ade de mierde de hereditatis sitis int noertbroeck dictus den brant 15 d. nov.
873. idem pro arnoldo scoerwegge ex parte liberis erardi filii wouteri de hereditatis sitis int noertbroeck dictus den brant 3 d. nov.

874. nicolaus filius johannes de leempoel pro wilhelmo filio engelberti elye de eadem hereditatis 12 d. nov.

875. nicolaus filius johannes segers pro aleydis filia johannes piers ex parte hereditatis rufi segeri de merica quondam wilhelmi de gestel 2 s. 4 d. nov.
876. idem pro giselberto filio johannes segeri ex parte aleydis filie johannes piers de hereditatis rufi segeri de merica quondam wilhelmi de gestel 7 d. nov.

877. nicolaus filius nicholai piggen pro gertrudis relictam et liberis henrici vander voert ex parte henricus vander voert predicti de hereditatis quondam domini theodorici boest pridem hermanni de ham 2 s. nov.

878. niclaus filius jacobi de leempoel pro magistro gerardo de l vladeracken et alijs coherentibus christine filie jacobi coptiten ex parte johannes coptiten ex pratulo sito in berkel dicto den calverenbucht 12 d. nov.

879. nycolaus filius johannes de vucht pro arnoldo filio johannes die meyer et parte ludolphi buck et aliotum ? coherentes christine filie jacobi coptiten de hereditatis johannes coptiten 18 d. nov.

880. nycolaus de stralen pro wilhelmo filio wytmanni filii wilhelmi grieten de una pecia terre arabilis ex bona ten leempoel continentem ? unam sextarium nel circiter 6 d. nov.

folio 79 recto

881. nycolaus filius johannes thome pro ywano filio petri verkijnder ep ex parte petrus patris sui pridem johannes vander vendike de hereditatis jacobi vander hautert pridem wilhelmi glaviman 14 d. vet.
882. idem pro petro verkijnder ex parte johannes filii henricus vander vendike de hereditatis jacobi vander hautert pridem wilhelmi glaviman 19 d. ob. vet.
883. idem pro johannes filio mathei de cans ? ex parte petrus verkinder de hereditatis johannes vander vendike ex parte jacobi vander hautert pridem wilhelmi glaviman 7 d. vet.

884. nycolaus filius johannes segeri pro petrus filio gerardi beyen de 1/2 bonarius vutfancs receptis de communitate de tilborch anno 36 sitis aenden vosberch rendere circumque ad communitate 3 d. nov.

folio 79 verso

[latere hand ? alleen betaald in jaar b]
jacobus filius johannes marcelij de vessem
885. petrus filius johannes filij marcelij de vessem pro aleyde filie petrus vander kievits hoeve de vytfancs recepto anno 1434 de communitate de oesterwijck sito prope spoerdonck 1 d. nov.
886. idem pro aleyde predictem de vytfancs predicto 1 1/2 d. nov.

folio 80 recto

887. paulus filius theodorici wolfs pro theodorico de merica prope nuendijck 17 1/2 d. nov.
888. idem pro eodem de hereditatis theodorico patris sui 12 d. nov.
889. idem pro eodem de hereditatis jacobi de vladeracken 5 1/2 d. nov.
890. idem paulus pro liberis johannes filii theodorici wolfs ex parte johannes predictis de bonarius sitis in westilborch 5 s. nov.
891. idem pro eisdem ex parte arnoldi de beke de merica prope westilborch quondam theodorici wolfs 2 s. nov.
892. idem paulus pro henrico filio stephani vander amelvoert de hereditatis thome filij stephani predicti 22 1/2 d. vet.

893. petrus filius wouteri vander velde gener aleydis relictem et liberi arnoldi filii nicholao filii arnoldi delien pro aleydis predictam de hereditatis arnoldi predicti 4 1/2 d. nov.
894. idem pro eisdem ex parte liberi mette relictem arnoldi delyen 3 d. nov.
895. idem pro aleyde filia nicholai de aerle cultellificis ex parte nicholai predicti de molenlair 12 d. nov.

896. petrus filius engelberti vannijs pro johannes aertesoen gener amelij filij johannes walravens ex parte johannes patris sui 32 d. vet.
897. idem pro eodem de hereditatis hermanni vriese 2 d. 3 ort. nov.
898. idem pro eodem in enscut 28 d. ob. nov.
899. idem pro elisabet relictam johannes walravens 32 d. vet.
900. idem pro eadem ex parte hermanni vriese 2 d. 3 ort nov.
901. idem pro eadem in enscut 26 d. nov.

902. petrus filius johannes theodorici pro arnoldo filio henricus bonten de hereditatis sitis in hukelem quondam bertoldi papensoens 6 d. et 2 partis d. nov.

folio 80 verso

903. petrus filius franconis pappen pro arnoldo filio arnoldi de manso ex parte johannes aerssoen gener amelij walravens de hereditatis johannes filij thome pylokers pridem arnoldi filij henricus bonten de prato op qualen 2 d. 3 ort. nov.

904. petrus filius johannes theodorici pro elsbena filia johannes wijnkens ex parte heylwigis matris sui de hereditatis arnoldi back 7 d. et quinta parte d. nov.
905. idem pro eadem ex parte reyneri filij henricus bonten de bono in hukelem quondam bertoldi papesoens 3 d. et tertia partis d. nov.

906. petrus filius johannes arts gener engelberti de fine pro hilla relictam et liberi engelberti de fine ex parte jacobi filii gerardi de vladeracken de manso merice 18 d. nov.

907. petrus filius henricus filij petrus vanden pas pro henrico patre suo ex parte hermanni wijt loeders de merica wilhelmi vlemic 2 s. nov.

908. petrus filius henricus toyts in udenhout pro johannes multoris filius arnoldi dols ex parte thome filius stephani de amelsvoort de hereditatis wouteri loeders 3 s. 2 1/2 d. nov.
909. item idem pro nicholao et elisabet .. quondam nicholai steert junioris .. parte nicholao stert senioris .. de hereditatis beatrice ? de arle ? .. arnoldi loeders 12 d. nov.
910. idem pro eodem ex parte wilhelmi filii wouteri loeder 12 d. nov.

911. petrus filius arnoldi stert pro katerine et mabelia filii quondam walteri dictus die vriese ex parte johannes de spina de hereditatis pauli filii arnoldi sarratoris 6 d. nov.

912. philippus boeyen ? filius quondam andree de lenneshovel pro liberis henricus filius engelberti de gestel ex parte henricus patris sui de hereditatis dictam dat nubroeck 10 1/2 d. nov.
913. idem pro johannes bie alias bruystens filio magistri henricus de gestel ex parte domini prepositi tongelrensis de paulde vekenstyle 6 d. nov.

folio 81 recto

914. idem pro eodem ex parte dicti domini prepostiti tongelrensis de hereditatis henricus filij johannes vander lair 2 s. nov.

915. petrus venman filius lamberti reyneri pro engelberto filio quondam engelberti de nova domo ex parte liberis engelberti filii engelberti de nova domo quos l.. cum katerine pro johannes filio johannes de ruerenbosch de hereditatis henrici de nova domo 6 d. nov.

916. petrus filius henricus pigge pro wilhelmo filio quondam henricus pigge ex parte liberis mathie de mierde de hereditatis quondam goiswinus de loen 2 s. vet.

917. philippus vos ut monasterium ? mo..lis conventus de camera pro margareta relictam et liberi wilhelmi glaviman filii johannes wilhelmi de 7 bonarius areno quondam johannes de oekel 21 d. nov.

918. petrus filius johannes segeri pro leenken relictam et liberi martini filii petri gerits ex parte johannes filij rode seger de hereditatis zeger predicti de merica quondam wilhelmi de gestel 6 d. nov.
919. idem pro aleyde filia johannes pet piers de hereditatis heredes rufi segeri de merica quondam wilhelmi de gestel 2 s. nov.
920. idem petrus pro aleyde filia johannes piers ex parte hereditatis heredes rufi segeri de merica quondam wilhelmi de gestel 2 s. 4 d. nov.

921. petrus filius henricus toyts pro elisabet et margarete liberi quondam petrus filij nicholai stert ex parte nicholai predictam de hereditatis beatrice de eele relictem arnoldi filij hermanni loeders 12 d. nov.

922. petrus filius johannes comitis ? de duobus bonarius vutfancs receptis anno 36 de communitatis de oesterwijc sitis prope wippenhout juxta hereditatis hermanni cleynae(l)s et johannes daneels 9 d. nov.

folio 81 verso

923. petrus filius henricus vander woude pro petrus pape ex parto heredes johannes fratris ? domini henrici de hukelem de hereditatis sua 8 d. nov.

924. petrus filius johannes connut.. ? pro johannes patre suo ex parte petrus de manso 16 d. vet.

925. petrus filius henricus leyten soen de 1 bonarius vutfancs recepto anno 1434 de communitatis de oesterwijck sito prope myddelbeerze juxta hereditate sua pro literas libertationis de oesterwijc 6 d. nov.

926. petrus filius theodorici weert pro theodorico filio theodorici weert 10 1/2 d. nov.

927. petrus filius quondam engelberti de nova domo pro johannes filius engelberti de nova domo ex parte henricus brievinck de 1 bonarius prati dicti dat aut venne 12 d. nov.

928. petrus venman filius lambertus reyneri gener quondam engelberti de nova domo pro wouterus filio engelberti de nova domo ex parte relictem et liberi engelberti de nova domo 6 d. nov.

929. petrus filij jacobi hessels pro johannes filio henricus vanden vendijcke ex parte jacobi filii wilhelmi vanden hautert de hereditatis wilhelmi glaviman 3 s. 4 1/2 d. vet.
930. idem pro jacobo filio hessellini jacobi patre suo de hereditatis jacobi filij wilhelmi de hautert 6 s. vet.
[alleen betaald in jaar a]
gisbertus filius godefridi de palude habet et e..po.. p..pe a.. fund.. cesu..
931. idem pro eodem patre suo de hereditatis johannes de boerde 19 d. ob. vet. et 10 d. nov.
[alleen betaald in jaar a]
gisbertus filius godefridi de palude habet
932. idem pro eodem jacobo patre suo ex parte nicholai vanden venne gener henricus de boerde 12 d. nov.

933. petrus filius petrus vanden scoer pro dicto petrus vanden scoer patre suo ex parte henricus vanden scoer ex ex parte johannes vanden scoer 4 d. 3 ort. nov.

folio 82 recto

934. idem pro eodem patre suo ex parte johannes vanden scoer de hereditatis gerardi neven de busco 12 d. vet.
935. idem pro stephano filio henricus stephani de hereditatis petri vander scoer ex parte gerardus neven de busco 12 d. vet.
936. idem pro wouterus filio johannes de buedel de hereditatis petri vanden scoer ex parte gerardus neven de bisco 6 d. vet.
937. idem pro lamberto filio johannes wynrici de hereditatis petri vanden scoer ex parte gerardus neven de busco 6 d. vet.

938. petrus venmans pro wouteri filio engelberti de nova domo ex parte engelberti patris sui de hereditatis wouteri de bruggen 12 d. nov.

939. petrus filius johannes segeri pro johannes filio johannes segeri ex parte aleydis filie johannes piers de hereditatis heredes rufi segeri de merica quondam wilhelmi de gestel 14 d. nov.

gisbertus filius godefridi de palude habet
940. petrus filius stevens vander amervoert pro arnoldo fil(i)o wijgrieten ? de hereditatis johannes filii petri toyts 1 d. vet.

941. petrus filius quondam arnoldi buckincs et johannes filij wilhelmi pistoris senioris pro jacobo filio wilhelmi vander hautert de hereditatis wilhelmi glaviman 17 d. nov.
942. idem pro eodem de eadem hereditatis 2 s. 7 d. vet.

943. paulus die wolf filius theodorici pro woutero filio gisberti de gierle pridem godefridi filii johannes de horreo ex parte hermanni filii wijte loeders de hereditatis frisionis de leempoel 1 1/2 d. nov.
944. idem pro eodem ex parte hermanni predicti de hereditatis quondam nicholai scilders 3 d. 3 ort. vet.
945. idem pro eodem ex parte wijtmanni filii johannes de monte de hereditatis hermanni wite liders 4 d. ob. nov.

folio 82 verso

946. idem pro eodem de bonaris nicholai scilders 9 1/2 d. vet.
947. idem pro eodem ex parte rodolphe filio arnoldi danieli de bonarius sitis in udenhout retro slathouwers 6 d. nov.

948. petrus filius johannes papen pro henrico filio petri sterts dictus hasselman de hereditatis heylwigis filie petri vanden passche 10 s. 7 d. nov.

949. petrus filius gerardi beyen soen de uno bonarius vutfancs recepto de communitate de tilborch anno 36 sito teynden die stochasselt sei ? platea interiaante juxta hereditate sua 6 d. nov.

wouterus filius johannes de eersel
950. petrus filius johannes segeri pro petro filio gerardi beyen de duobus lopinatis vutfancs receptis de communitate de tilborch anno 36 sitis aenden vosberch 1 d. ob. nov.

951. petrus filius wouteri sberen pro petro filio gerardi beyen de quarta parte bonarius vutfancs receptis de communitatis de tilborch anno 36 sitis aenden vosberch 3 ob. nov.
952. idem pro hermanno filio tielmanni sbetten ex parte petri beyen de quarta parte bonarius vutfancs receptis de communitate de tilborch anno 36 sitis aenden vosberch 3 ob. nov.

953. petrus filius arnoldi leyten pro jutta relictam et liberi johannes filii johannes borchmans ex parte johannes filii gisberti de oerle de 1/2 bonarius vutfancs sito juxta viam que tendt de maesdijck ad communitate et juxta die hesselaer heyminge 3 d. nov.

[alleen betaald in jaar a]
954. petrus filius nicholai aelwijns de 1/2 bonarius et 67 virgatis vutfancs receptis de communitate de tilborch anno 36 sitis cum ? hereditatis sua dictam den crommen beempt 4 d. nov.

folio 83 recto

955. petrus filius johannes vanden leempel gener johannis priem pro johanne predicto ex parte gobelino de monte ex manso merice 12 d. nov.
956. item idem pro johanne predicto ex parte aleydis relictem johannes hoelbocuyts ? de 1 1/2 bonarius et quarta parte bonarius merice und.. pascue 21 d. nov.

[alleen betaald in jaar a]
gisbertus de palude habet prope a.. suus c..sus ?
957. petrus filius johannes filius henrici priem pro johanne patre suo ex parte gobelino de monte ex manso merice 12 d. nov.

gisbertus de palude habet prope a.. suus c..sus ?
957a. petrus filius henrici toyt gener johannes priem pro johanne predicto ex parte gobelino de monte ex manso merice 12 d. nov.

958. petrus filius johannis filij henrici priem pro johanne patre suo ex parte aleyde relictem johannes hoelbocuyts ? de 1 bonarius et quarta parte bonarius merice und.. pascue 15 d. nov.

959. petrus filius henrici willen gener hesselini filij hesselini gobels pro hessellino predicto de 1 1/2 bonarius prati dicti goer sitis prope den brant 18 d. nov.

960. Rutgerus de erpe pro agnete relictam heymerici groy ex parte egidij filij theodorici vanden hovel de hereditatis marie relictem theodorici van den hovel 7 1/2 s. nov.

961. relictam et liberi arnoldi filii henricus heym pro arnoldo predicto ex parte hille filie rodolphi koyt pridem rodolphi patris sui de hereditatis gibonis vetten 3 s. 5 d. vet.
962. idem pro eodem ex parte wilhelmi filij wouteri de ponte 14 d. nov.

folio 83 verso

johannes filius
963. rodolpus filius nicholai de horreo pro gerardo et katerine liberi quondam johannes berwouts ex parte chrispine relictem johannes filij danieli de hereditatis elisabet filie gerardi coptiten 4 s. vet.
964. idem pro eisdem 13 d. nov.

965. rutgerus filius rutgeri de geldrop pro mechtelde relictam rutgeri de geldrop de hereditatis elisabet berwouts quondam gerardi coptiten 4 s. vet. 13 d. nov.
966. idem pro eadem ex parte huberti piggen de hereditatis super riedonc 18 d. nov.
967. idem pro eadem ex parte Wilhelmi vanden Stake 9 d. vet.
968. idem pro jacobo filio hessellini jacobi de hereditatis godefridi de and ? ex parte henricus brevi 12 d. nov.

[niet betaald]
969. relictam engelberti de manso 3 1/2 s. nov. facit

folio 84 recto

970. sanctus spiritus de busco manso 17 1/2 d. vet.
971. idem ad huc 3 s. nov.
972. idem ad huc de merica 6 s.
973. idem ex parte heredes gibonis vetten de manso quondam johannes de gestel 13 s. 8 d. vet.
974. idem de hereditatis johannes filij arnoldi nennen 4 d. vet.
975. idem de hereditatis godefridi filii johannes sceyvels quondam arnoldi de bruhezee 12 s. 9 d. vet.
(som.. 71 1/2 gr. vet.)
976. idem de eadem hereditatis 3 1/2 s. nov.

977. stephanus filius henricus stephani vanden amervoert pro domino theodorico boest de hereditatis quondam hermanni de ham 2 s. 9 1/2 d. nov.
978. idem pro eodem de eadem hereditatis 2 s. 5 1/2 d. vet.
979. idem pro eodem de merica quondam jacobi hessels 2 1/2 s. nov.

980. sanctus spiritus de oesterwijc 7 1/2 d. nov.
981. idem 2 partis d. vet.
982. idem 5 d. vet. *67*
[bij deze drie posten] ex 1/2 mansito ipius ? sancti spirite sito inden mortel

983. segerus filius johannes de tilborch pro johannes filio henricus vanden vendijcke ex parte jacobi filius wilhelmi vanden hautert de hereditatis wilhelmi glaviman 9 d. vet.

984. stephanus filius bartolomei stephani pro woutero filio henricus toyts de hereditatis bruystini palart 6 s. nov.
985. idem pro petro vanden schoer et ex parte johannes vanden schoer 4 d. nov.

986. symon filius hermanni shoerden de uno vutfancs recepto de communitate de tilborch anno 36 continente ? 6 lopinatas sito teynden die stochasselt inter commune plateam ibidem et inter hereditate petrus beyen 4 d. ob. nov.

folio 84 verso
987. stephanus filius henricus stephani vander amervoert pro petro filio gerardi beyen de 1/2 bonarius vutfancs recepto de communitate de tilborch anno 36 sito aenden vosberch 3 d. nov.

988. theodoricus filius gisberti hannen pro liberi gyboyen ex parte liberis henricus filij arnoldi nennen 2 d. vet.
989. idem pro eisdem ex parte liberi wilhelmi filij arnoldi nennen 4 1/2 d. ort. vet.

990. thomas filius zeberti bloemarts pro elisabet relictam et liberi reyneri filii henricus weyhaze ex parte martini filii arnoldi berkelmans 7 d. et 2 partus d. vet.

991. theodoricus filius theodorici luwe pro relictam et liberi theodorici luwe ex parte johannes de aggere de 1/2 bonarius sitis in karlichoven 6 d. nov.
992. idem pro eisdem in wippenhout 9 d. nov.
993. idem theodoricus pro arnoldo back filio johannes wijnkens ex parte johannis langerbeen ex manso juxta molendini de karrichoven 1 d. 3 ort. nov.
994. idem pro eccleciam de oesterwijc de 2 bonarius sitis in wippenhout 2 s. nov.

995. theodoricus filius theodorici weert pro liberis johannes hospitalis 10 1/2 d. nov.

996. theodoricus filius nicholai tielmanni gener wouteri filii laurentius coppal pro wouterus predicto ex parte relictem et liberis laurentius predicti de prato quondam reneri de broechoven 6 d. nov.

folio 85 recto

[alleen betaald in jaar b]
997. theodoricus filius gerardi de boxtel gener aleyde filie petrus vanden kievits hoeve pro aleyde predictem de vytfancs recepto anno 1434 de communitate de oesterwijck sito prope spoerdonck 1 d. nov.

998. wilhelmus filius gerardi witen pro nicholao filio wilhelmi canters ex parte aleyde relictem et liberi wilhelmi filij johannes canters de hereditatis wilhelmi predicti ex parte relictem johannes de oesterwijc de molendini et domestum ? domus molendini ? quondam johannes reneri de oesterwijc 2 d. vet.

999. wilhelmus filius wijtmanni filij wilhelmi grieten pro liberis ane filie petri gobelini quos habunt ? ai. ? johannes de leempoel ex parte elisabet filie henricus custodis de merica quondam wilhelmo loeders 6 d. nov.
1000. idem pro eisdem de hereditatis liberi johannes hospitalis 6 d. ort nov.
1001. idem pro eisdem de 1/2 bonarius in tilborch 2 d. ort. vet.
1002. idem pro eisdem ex parte johannes filii gisberti de leempoel de 1/2 bonario ten leempoel 25 d. vet.
folio 85 verso
1003. idem pro eisdem de eodem bono 27 d. ort. nov.
1004. idem pro gerardo filio gerardi filii wouteri back ex parte gerardo filii johannes de horreo de bonarius sitis in udenhout 6 d. nov.

1005. wellinus scilder junior tamquam nuncius mortalis de tongerloe pro johannes de rode ex parte arnoldi filii gerardi vos et johannes de lulsdonc de 1/2 bonario in wypenhout 6 d. nov.
1006. idem pro henrico filio johannis lib. liprechts de 1/2 bonario in wipenhout 6 d. nov.
1007. idem pro agnete filia gisberti luten et liberis suis de 1/2 bonario in wypenhout 6 d. nov.

1008. wouterus filius johannis de eersel pro segeri arnoldo et woutero liberi sjohannis de eersel ex parte johannes filii quondam johannis de eersel de hereditate bartholomei filij henrici stevens pridem johannis filij rode segers ex parte zegeri predicti de merica quondam wilhelmi de gestel 15 d. nov.

1009. wouterus filius johannes comans pro gerardo johannes et l elisabet liberi bartholomei de amelsvoert ex parte johannes de ele 1 d. vet.
1010. idem pro elisabet relictam et liberi johannes filii wouteri comans de hereditatis quondam johannes faber 8 d. nov.

1011. wilhelmus wilgeman gener franconis post filius nicholai post pater franconis predicto ex parte hille relictem nicholai post 3 1/2 s. nov.
1012. idem pro eodem 1 nigr.

1013. wouterus filius gisberti die bere filius erardi dicti bere pro gisberto patre suo ex parte erardi patris sui de 1/2 prato 6 d. nov.
1014. idem pro eodem ex parte relictem et liberi jutten arnoldi de manso de hereditatis vicinorum de hukulem 2 s. nov.
1015. idem pro eadem de platea juxta patibulum 6 d. nov.

folio 86 recto

1016. wouterus filius wouteri filii johannes vanden loo pro liberis goeswini filii petri stapparts de hereditatis liberis johannes de loe 1 1/2 d. nov.

1017. wouterus filius johannes filij wouteri toyts vannijs pro margarete relictam godefridi berkelman de hereditatis floren filius erardi wouteri ex parte goetscalci roesmont 3 d. nov.

1018. wouterus vuchs ut nuncius mortalis hospitalis maioris in buscoducis pro gertrudi relicta goeswini moedel vanden donck ex parte relicte et liberorum johannis filij rover de oesterwijc 6 d. nov. 1/2 pull.
1019. idem pro eadem ex parte machielis relictem henricus bierbuycs 6 d. nov. 1/2 pullis
1020. idem pro eadem ex parte uxoris petri de vucht ob. vet.

1021. wouterus de eele filius thome hessels pro heylwigis filia engelberti canis ex parte engelberti partis sui 1 d. vet.

margarete relictam
1022. wilhelmus filius jacobi de brakel pro henrico filio johannes de beke ex parte johannes patris sui de vutfancs 2 d. vet.
1023. idem pro eodem ex parte engelberti theodorici 1 d. nov.
1024. idem pro eodem ex parte theodorici engelberti filii petri bloys 3 d. vet.
1025. idem pro liberi katerine relictem johannes de baerle de hereditatis gerardi de vladeracken et quondam relictem johannes coptiten 18 d. nov.

katarinea filia johannes steempel
1026. wilhelmus filius johannes stempel filius johannes pro johannes patre suo ex parte johannes filii henricus de essche de hereditatis laurentius filii jacobi rutgeri de prate quondam petri filii henricus hoesden suo in die die strijp 2 d. nov. ni.. 1/2 ort.
1027. wouterus filius johannes filii wouteri hillen gener wilhelmi filii naturalis wilhelmi de haren pro johannes patre suo ex parte wilhelmi predicti 2 s. nov.

folio 86 verso

katarina filia johannes steempel
1028. wilhelmus filius johannes filii johannes stempel pro johannes patre suo ex parte liberis egidij vander hoeven de hereditatis gisberti filii wellini 5 d. ort. nov.

1029. wilhelmus pistor junior pro johannis de essche ex parte gerlaci filij wellini de ore cellarij 1 d. nov.

1030. wouterus filius johannes stephani pro godefrido filio johannes stephani shorden ex parte egidij de heyst gener yde relictem gerardi filii petri vannijns pridem gerardi predicti de hereditatis quondam nicholai stert 19 d. ob. et tres partes ort. vet.

[alleen betaald in jaar a]
1031. wilhelmus dicbier filius johannes ut nuncius mortalis sancti spiritus de busco pro johannes filio wilhelmi die cuper ex parte martini filii johannes kuysten de hereditatis aleydis relictem bruystini filii johannes de hoesden pridem henricus de Haren de 1 1/2 bonarius sitis in oertbroeck 18 d. nov.
1032. idem pro arnoldo filio arnoldi hermanni ex parte katerine filie hermanni witen de hereditatis jacobi filii nicholoi steynen pridem martini filij johannes kuysten ex parte aleydis relictem bruystini filii johannes de hoesden pridem henricus de Haren de 1 1/2 bonarius sitis in oertbroeck 18 d. nov.

1033. wilhelmus filius johannes de haren filius wilhelmi pro johannes patre suo ex parte domini wouteri de beke prebiteri 12 d. nov.
1034. idem pro eodem ex parte wilhelmi filii johannes de haren de 1/2 bonarius op die leendonc 6 d. nov.
1035. idem pro eodem ex parte henrici et wilhelmi de haren de 1 1/2 bonarius op die leendonc 18 d. nov.
1036. idem pro eodem ex parte matre sua de bonis in gestel 9 d. nov. 12 d. vet.
1037. idem pro eodem vanden noertbroec 4 s. 3 d. nov.
1038. idem pro eodem de bono in stoct 4 1/2 s. 3 d. nov.
1039. idem pro eodem de vivario 6 d. nov.
[niet betaald]
1040. idem pro eodem ex parte liberi johannes spikers de hereditatis sitis in haren 6 d. nov. et 3 d. vet.
(nichil a.. habet)
(dicitur quod nicholaus dum huis .. post mar.. wilhelmi de .. et non e.. etiam duelatum post mortem johannes de haren)
folio 87 recto
1041. idem pro walteris filio wilhelmi de haren de hereditatis matris vanden goirbroec 12 d. nov.

1042. wouterus back filius gerardus neven pro johannes filio johannes de fine ex parte petrus filius johannes de fine de hereditatis wijtmanni fratris sui 13 d. nov.

1043. wouterus filius engelberti vanden heesacker pro wolterus filius johannis filij wouteri frisionis de leempoel de hereditatis patris sui 14 d. nov.
1044. idem pro eodem ex parte johannes filius wilhelmi cornatoris de hereditatis liberi wouteri de leempoel 8 d. nov.

wilhelmus
1045. wouterus filius engelberti vanden heseacker pro liberis goeswini filii huberti steewech ex parte goeswini patris sui de hereditatis katerine relictem rodolphi betten 2 s. 3 ort. vet. et 20 d. ob. nov.
1046. idem pro eisdem de eodem hereditatis 7 1/2 s. vet. et 5 1/2 s. nov.

1047. wouterus filius wouteri stickers pro liberis henricus filii baudewini de merica ex parte henricus patris sui 3 ob. vet.

1048. wouterus filius johannes vuchs pro nicholao de valle ex parte katerine relictem wijtmanni filii wouteri vanden dael de hereditatis liberi petri filij johannes meyer de hereditatis johannes meyer ex parte johannes custodis de haren pridem henricus de nulant 18 d. vet.
1049. idem pro gerardi filio naturali wilhelmi de haren gener johannes filii engelberti de nova domo ex parte liberis johannes de nova domo predicti 6 d. nov.
1050. idem pro nicholao de valle ex parte katerine relictem wijtmanni filii wouteri vanden dale de hereditatis henricus filii henricus symonis 4 1/2 d. vet.
1051. idem pro eodem ex parte henricus symonis predicti de hereditatis johannes de rutenbosch ? 3 d. nov.
1052. idem pro eodem ex parte margarete filie henricus de nova domo 6 d. nov.
1053. idem pro eodem ex parte jutte filie johannes pelsers de hereditatis liberi henricus symonis 4 1/2 d. vet. 9 d. nov.

folio 87 verso

1054. wouterus filius godefridi segeri pro liberis johannes filii johannes beren ex parte johannes patris sui de hereditatis johannes wyerock duas partes pulli

1055. Wouterus loer pro liberis henricus moers vossen soen de 1/2 bonarius merite sitis in tilborch 2 d. ort vet.

1056. wijtmannus filius marcelij wijten pro elisabet relictam marcelij witen et liberis ex parte henricus filius gerardi wijten de merica in westyl;borch 14 d. et 2 partis d. nov.
1057. idem pro eif eisdem ex parte thome filii wilhelmi paili de eadem merica 14 d. et 2 partis d. nov.
1058. idem pro eisdem ex parte arnoldi filii pauli brouwers de eadem merica 14 d. et 2 partis d. nov.
1059. idem pro eisdem ex parte gudule de riel de prato sito in heyst broeck 6 1/2 d. vet.

1060. wilhelmus dicbier filius johannes ut nuncius mortalis conventus de tongerloe de 7 bonarii vutfancs receptis anno 1434 de communitate de oesterwijc sitis prope baest pro liberas liberatis de oesterwijc 3 s. 6 d. nov.

1061. wilhelmus filius johannis corten pro yda relictam theodorici multoris de spoerdonck ex parte henricus vos de 2 ? bonarii quondam petri de liedevelt 2 1/2 s. nov.

jutta relicta et liberorum
1062. wouterus filius wouteri vanden loe pro liberorum wouteri vanden loe de hereditatis sitis in wypenhout 5 d. 1 1/2 ort. nov.
1063. idem pro delya relicta britters de hereditate johannis de nova domo 12 d. nov.

1064. wilhelmus chapeels filius andree gener jacobi de eele pro elisabet filia henricus custodis de prato wilhelmi custodis 6 d. vet.
folio 88 recto
1065. idem pro eadem de 1 vutfancs quondam arnoldi de lairhoven 1 1/2 ort. nov.
1066. idem pro petro filio henricus de dovelo ex parte liberorum henricus de dovelo de hereditatis dicti ganshoff 3 d. nov.

1067. wilhelmus de kuyck pro johanne de kuyck de hereditatis quondam relicto jacobi hessels 10 d. nov.

1068. vicini de oesterwijc de communitate eorum 55 s. vet.
1069. ipidem de piscatoris ibidem 5 s. nov.
(somm. 77 gr. 4 d. nov.)

1070. vicini de haren de communitate eorum 25 s. vet.
(som. 33 gr. 4 d. nov.)

[niet betaald]
1071. wilhelmus de liedevelt tornator de 10 bonarii merico juxta giersbergen et udenhout ad mensata 10 s. nov. resigit ?

1072. wouterus filius huben pro wilhelmo glaviman de hereditate sua vanden venne 5 1/2 d. vet. 2 1/2 s. nov.

1073. wouterus filius johannes vanden wyel pro huberto filio johannes de wyel de 1/2 prato in enscit 6 d. vet.
1074. idem pro johannes et petrus filio huberti de wyel de 1/2 prato in enscit 6 d. vet.
1075. idem pro arnoldo berkelman ex parte johannes de ca(t)wijc 2 d. ort. nov.

1076. wilhelmus pistor senior pro elisabet filie gerardus essche de hereditate quondam wouteri beys et hanne judas 2 d. vet.

1077. wouterus filius naturalis wouteri filii engelberti de hezeacker pro woutero patre suo de hereditate liberorum engelberti de hezeacker 7 d. nov.
1078. idem pro eadem ex parte wilhelmi vanden stake 3 1/2 s. nov.
1079. idem pro eodem ex parte conegundis de krekelhoven 6 d. nov.
1080. idem pro eodem ex parte henricus filius elye sapientis ? de prato dicto bochovel 1 d. vet.
1081. idem pro henrico silii jacobi toyts ex parte heylwigis relictem nicholai de lusel de hereditatis liberorum henricus de lairhoven de wilmerslair 16 d. nov.

folio 88 verso

1082. wilhelmus filius lamberti de ele pro aleyde de os de vutfancs usque ? flume.. 1 d. vet.
1083. idem pro johannes de bye ex parte domini wilhelmi nycoel de prato quondam arnoldi cappel 4 1/2 d. nov.
1084. idem pro liberis hermanni filii johannes multoris ex parte elisabet relictem johannes feytmans de hereditatis dictis vander ghever 2 1/2 d. vet.

1085. wilhelmus filius engelberti elye pro henrico filio wilhelmi vander stake de hereditatis quondam gibonis vetten 12 d. nov. 6 d. 3 ort. vet.
1086. idem pro liberis wilhelmi vander stake de hereditatis quondam gibonis vetten 20 d. ort. vet.

1087. wilhelmus filius godefridi back pro arnoldo filio quondam godefridi back ex parte wouteri filii johannes de buedel pridem heylwigis relictem johannes de buedel de hereditatis quondam johannes custodis super huppringen 12 d. nov.
1088. idem pro domino wilhelmo brocken de hereditatis altaris beate margarete 10 d. nov.

1089. wouterus de ele filius thome hessellini pro petro pigge de prato dicto elsbroke et de prato dicto gansbeempt 4 1/2 d. ort. nov.
1090. idem pro henrico filio petri brocken de prato dicto elsbroeck et de prato dicto gansbeemt 4 1/2 d. ort nov.

[niet betaald]
eat.. bus st..ptu.. g... hic depon..
1091. wouterus filius wilhelmi loeders pro wilhelmo patre suo 3 s. 1 1/2 d. nov.

1092. wouterus filius engelberti vanden heseacker pro wouteri filii johannes frisonis filius wouteri frisonis de leempoel ex parte laurentius filij henricus toyts de hereditatis liberi wouteri de leempoel 12 1/2 d. nov.
1093. idem pro eodem ex parte johannes filius wouteri frisionis de leempoel 14 d. nov.
1094. idem pro eodem de hereditatis johannes filii wilhelmi tornatoris ? 8 d. nov.

1095. wilhelmus filius henrici de merica de spoerdonc de 1 bonarius vutfancs receptus anno 36 de communitate de oesterwijck sito prope spoordonck juxta hereditatis liberis henricus de merica et juxta hereditatis johannes lebben 6 d. nov.

folio 89 recto

1096. wouterus filius gisberti piggen gener quondam johannes de baerle pro liberis katerine relictem johannes de baerle predicti ex parte elisabet filie henricus custodis de hereditatis johannis hospitalis 5 d. 1 ort. nov.

elisabet relictam et liberis
1097. wilhelmus filius snellarts de spulle de 1 bonarius vutfancs receptis anno 36 de communitate de oesterwijck sito prope spoerdonck juxta hereditatis suas et juxta hereditatis heylwigis vander vloet relictem henricus de aggere 6 d. nov.
1098. idem de quarta parte bonarius vutfancs receptis anno predicto de dictam communitate sito prope spoerdonck juxta hereditate suas et inter hereditatis heylwigis vander vloet 1 1/2 d. nov.

1099. wouterus filius wilhelmi oerlemans pro liberis johannis filius johannis wyten soen ex parte arnoldi filii henmricus willen soen pridem henricus filius egidij de eeten de hereditatis eefse relictem heymannus de hedichusen 2 s. 6 d. nov.

1100. wouterus filius wouteri filii johannes vander loe pro ipso wouteri patre suo de pecia prati dictam die hessels donck sitis in udenhout op die hessels donck 5 d. nov.
1101. idem pro eodem ex campo merice 4.. bonaria nel circiter communitate sitis in westilborch pro sua parte 6 d. nov.

1102. wouterus filius naturalis wouteri die bont pro magistro gerardo de vladeracken et alijs coherentibus christine filie jacobi coptiten ex parte johannes coptiten ex 1 bonarius prati dicti opt scoer sitis in udenhout 2 s. nov.

1103. wouterus filius ancelmi de gestel pro arnoldo de merica filio wilhelmi ex parte magistri johannes filius wijtmanni de hereditatis johannes filius ancelmi tymmermans 9 d. 1 ort. nov.

folio 89 verso

1104. wouterus filius gerardi beyen de uno bonarius vutfancs sito teynden dat creyenven recepto de communitate de tilborch .. anno 36 juxta hoven matris sue 6 d. nov.

1105. wouterus filius wouteri sbonten de 24 virgatis vutfangs receptis de communitate de tilborch anno 36 sitis teynden die hoeve juxta hereditate sua 1 ob. nov.

1106. wilhelmus filius quondam wilhelmi die seger arnoldus filius quondam johannis die meyer et gerardus filius gerardi de boerden pro goeswino knoden tampia heredes chrisgtine filie quondam jacobi coptiten pro ipsa christina ex parte mechteldis relictem quondam jacobi coptiten de hereditatis johannes coptiten 2 5 1/2 s. 4 d. et 1 pullam
(nicholaus filius johannes de bu.. habet in ex parte wilhelmi de seger..)
(bartholomeus filius henrici stephani habet in ex parte ? wilhelmi die seger)

[alleen betaald in jaar a]
johannes filius wouterus poynenborch habet
1107. wilhelmus filius arnoldi de lairhoven pro magistro johannes de tregelt de prato dicto goerbroeck 2 d. ob. vet.

folio 90 recto

census domini ducis in mierde a

filio 112 verso

census domini ducis in beke a
[enzovoort tot]

folio 155 recto

 

HERTOGELIJK CIJNSREGISTER

1380

census domini ducis in Oesterwijc in die beati Thome apostoli

transcriptie J.A.M. Smulders
bewerkt W. de Bakker

Oisterwijk
26 februari 1989
2 augustus 1989

 

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer 45072

 

De jaarlijks aan de Hertog van Brabant verschuldigde cijnsen in de omgeving van Oisterwijk - Berkel, Enschot, Haaren, Huikelom, Oisterwijk, en Udenhout en mogelijk ook gedeeltelijk te Tilburg en Helvoirt, al zijn voor die plaatsen afzonderlijke cijnskringen, en te Moergestel - betaald op Sint Thomasdag, 21 december, vermoedelijk te Oisterwijk.

Of het nu oude of nieuwe cijnzen waren, de waarde laat zich eenduidig omrekenen:

   1 schelling staat voor 12 penningen
   1 denier (penning) 2 obool of 4 oort
   1 obool 2 oort

Niet steeds is de munt met de grootste waarde gebruikt; systematiek is er niet in te ontdekken. Enkel lijkt de denier het meest gebruikt te zijn.
Enkele malen heeft bij een verdeling van goederen een omrekening van oude naar nieuwe cijnzen plaatsgevonden. De indruk bestaat dat voor 1.s.vet. ongeveer 13.d.nov. genomen werden, maar dit wordt niet steeds bevestigd; mogelijk een schommelende koers?

Enkele woordverklaringen:

   filius / filia zoon / dochter
   habent divisim hebben verdeeld
   heredes erfgenamen
   hereditate het bezit
   pro (eadem) in plaats van (dezelfde)
   quondam wijlen (tevoren overleden)
   relicta (et liberi) weduwe (en kinderen)
   resignavit opnieuw vastgesteld

 

Opvallend is de verwijzing naar de cijnskringen van Helvoirt en Tilburg. Verplaatsing van posten over en weer heeft blijkbaar plaats.

 

Ongeveer driekwart van de betalers in dit register zijn aan te sluiten aan vroegere betalers in het register van 1340. Achterin is een concordans opgenomen. Zoals ook in dat register te zien was, dient er ook nu rekening mee gehouden te moeten worden, dat er nieuwe erven uitgegeven zullen zijn.
Ook in het register van 1380 laten zich twee lagen aflezen. De aanvankelijke inschrijvingen (met in dezelfde hand nog een groot aantal mutaties) en duidelijk afwijkende andere handen. Vandaar dat ook hier besloten is voor een nummering in twee lagen. De tweede laag wordt (niet-aansluitend) genummerd vanaf 700.

Nieuwe eigenaren kregen meestal een nieuwe plaats in het register; de post werd dan geheel doorgehaald op de oude plaats. Een groot aantal keren is de post echter niet opnieuw ingeschreven; enkel de naam werd dan door die van de nieuwe bezitter vervangen. Mogelijk was dit op het eind van de periode dat dit register in gebruik was. Soms krijgt men de indruk dat ook aan eerdere gegevens veranderd is. Het lijkt dat er geradeerd is.

   romeinse cijfers zijn omgezet in arabische cijfers
   j = ½ 
   de onderstreepte tekstdelen zijn in het origineel doorgehaald
   [ ] = toevoegingen aan eerder opgenomen posten (de tweede laag)
   ( ) = niet zekere lezing
   { } = eigen interpretaties binnen de tekst; andere interpretaties zijn in voetnoten verwerkt

 

Oesterwyc 51

Census domino duci in Oesterwijc in die beati Thome apostoli

 1. Primo Aleydis filia Nouden Hagetissen de merica Rubraks *1* 5.s.nov. (resignavit)

  [Hermannus filius Noydonis et Lambertus Vannijn habent divisim]
 2. It. Aleydis filia Engberti de Manso de terra prope patibulum *2* 2 ½ s.nov.
  [Hermannus filius Noydonis habet]
 3. It. eadem de prato *3* 4 ½ d.nov.
 4. It. Arnoldus de Helvoert *4* 18.d.vet.
 5. It. idem de hereditate textoris *5* 1.d.nov.

  [Johannes filius Johannis de Manso et Erardus filius Erardi Beren habent]
 6. It. Arnoldus de Manso *6* 12.d.nov.
  | [Petrus filius Johannis de Manso (et) Arnoldus filius Arnoldi de Manso]
 7. | It. idem *7* 4.d.nov.
  | [Johannes filius Johannis de Manso, Arnoldus filius Juete et Arnoldus filius Arnoldi de Manso habent]
 8. | It. idem prope patibulum *8* 2.s.nov.
  | [Henricus Noete habet]
 9. | It. idem ex parte vicinorum de Hukelem *9* 2.s.nov.
  | [(Petrus filius Johannis de Manso) habet]
 10. | It. de merica quondam Thome Bacs *10* 12.d.nov.\\
 11. It. altare beate Margarete *11* 10.d.nov.

  [(Geerlaco) filius Wellini habet]
 12. It. Arnoldus Beys de ore cellarij *12* 1.d.nov.
 13. It. Aleydis relicta Egidij de Neten et liberi de primo marito de hereditate quondam Theodorici de Boege *13* 5.s.nov.
 14. It. Arnoldus filius Arnoldi de Crekelhoven pro Arnoldo filio Petri de Crekelhoven *14* 27.d.vet.

  [(Rodolfus) filius]
 15. It. Arnoldus Koyt de hereditate quondam Gibonis Vetten *15* 3.s.5.d.vet.
  [It. pro Wilhelmo filio quondam Wouterus de Ponte *663* 14.d.nov.]
 16. It. Arnoldus filius Theodorici Wangen de hereditate patris sita in Karlichoven *16* 21.d.nov.
 17. It. idem *17* 12.d.ob.vet.
 18. It. Arnoldus Walraven faber junior de 1? bonariis in Wippenhout *18* 18.d.nov.
 19. It. Arnoldus Cleynael in Wippenhout *19* 13.d.nov.
 20. It. idem de modico ante domum suam *20* 1.d.nov.
 21. It. idem pro Lamberto Sartore *21* 4 ½ d.nov.
 22. It. idem pro Johanne de Haren *22* 12.d.nov.

  [Johannes de Kuyc, Wilhelmus Glaviman filius Danielis uter Hautert, Johannes filius Betten et Hesselinus filius Jacobi filii Hesselini habent divisim]
 23. It. Aleydis relicta Jacobi filij Hessele de hereditate patris *23* 8.s.vet.
 24. | It. eadem *24* 4.s.3.d.nov.
 25. | It. eadem de uno bonario Thome Valant *25* 12.d.nov.
 26. It. Arnoldus filius Arnoldi de Manso de dimidio bonario te Loven *26* 2.s.nov.
  [It. pro Arnoldo de Manso de platea juxta patibulum *8c* 12.d.nov. It. pro eadem *7b* 2.d.nov. Idem pro Egidio de Spina et Nicholao Nerinc *112/113b/116* 8.d.nov.]

  [Henricus vander Voert et Engbertus filij Elie habent divisim]
 27. It. Arnoldus filius Wouteri de Bruggen de hereditate patris *27* 2.s.4.d.nov.
 28. It. altare sancte Gertrudis in Wippenhout *28* 12.d.nov.
 29. It. Aleydis relicta Johannis Hoelbuyc et puer eius de tribus bonariis merice *29* 3.s.nov.

  52 Oesterwyc

[relicta et liberi]

 1. It. Arnoldus filius Jutte de Manso ex parte vicinorum de Hukelem *30* 2.s.nov.
  [It. pro Arnoldo de Manso de platea juxta patibulum *8b* 6.d.nov.]
 2. It. Arnoldus, Yda et Heylwigis liberi Wilhelmi filij Arnoldi Nennen *31* 9.d.ob.vet.
  [liberi Aleydis habent]
 3. It. Aleydis relicta Johannis Priem quos solvebat in Tilborch *32* 3.d.vet.
 4. It. eadem de hereditate Johannis de Nova Domo *33* 6 ½ .d.nov.
 5. It. Arnoldus Bac filius Yde filie quondam Hermanni Bax pro Theodorico Lupo calcifice *34* 17 ½ d.vet.
 6. It. idem *35* 1.ob.pagamenti.
 7. It. *36* 12.d.nov.
  [It. Aleydis Leenmans et liberi quos habuit cum Lodevico primo eius marito de sexta parte int Noertbroec quondam Engberti de Scoervoert *157a* 3.ob.nov.]

  [It. Arnoldus Appel filius Jacobi de Lusel de hereditate Johannis Puerorum *281a* 6.d.nov. It. pro Johanne de Colonia *285b* 4 ½ d.nov.]

  [It. Arnoldus filius Petri de Horreo ex parte liberorum Gerardi Hixspoer de hereditate te Loeven *411* 2.s.nov.]

  [It. Arnoldus Doernmans pro Petro Goedeweert *283* 19.d.vet.]

  [It. Agnes, Katherina et Gerardus liberi Huberti Betten pro relicta Henrici filij Godefridi de merica in Tilborch *521* 7.s.nov.]

  [It. Arnoldus Greve pro Johanne Carpentatore *307* 1.d.vet.]

  [It. Arnoldus de Beke filius Johannis filij Jacobi pro Bruystino de Andel ex parte vicinorum de Hukelem *44* 12.s.nov.]

  [It. Arnoldus filius Wilhelmi de Nova Domo pro liberis Johannis de Molendino de Karlichoven *396b* 1.d.3.ort.nov.]
 8. It. Bac filius Bertoldi de hereditate quondam Wouteri de Beke *37* 14.s.6.d.nov.
 9. It. idem de hereditate Gisberti vander Rijt *38* 18.d.nov.
 10. It. idem pro Wilhelmo de Gestel *39* 2.s.nov.
 11. It. idem de Swanenberch *40* 12.d.nov.
 12. It. idem ex parte Wijnrici dicti Hixpoer de 2 bonariis *41* 2.s.nov.

  [Henricus Bont filius Margarete, Rutgerus de Audenhoven, Gerardus Onmate et Wouterus de Stega, habent indivisim]
 13. It. Bertoldus Papenzoen de bonis in Hukelem *42* 6.s.nov. [rel. est post mortem Bertoldi et (Arnoldi ..)]
 14. It. Bac filius Magni Wouteri de uno bonario quondam Engberti de Hezeacker *43* 12.d.nov.

  [Arnoldus de Beke filius Johannis filij Jacobi habet]
 15. It. Bruystinus de Andel ex parte vicinorum de Hukelem *44* 12.s.nov.
  [Hesselinus Snabbe, Heylwigis filia Bruystini, Johannes filius Bruystini et Johannes filius Theodorici de Spreuwel habent divisim]
 16. | It. idem de hereditate Jacobi de Lijnden *45* 3.s.vet.
 17. | It. idem de hereditate Gerardi de Uden *46* 26.s.vet. [... solvit Hessela 38.gr.vet.8.d.]b
 18. | It. idem de bonis eiusdem *47* 12.s.nov.

  [Mechteldis relicta]
 19. It. Brustinus filius Brustini de Busco *48* 15.s.nov.

  [Maria relicta]
  [It. Bruystinus Palart filius Reyneri de hereditate patris *543* 5.s.nov.c]

  Oesterwijc 53

[Arnoldus Appel Baten habet]

 1. It. Copkinus filius Jacobi de uytfang *49* 1.d.vet.

  [Mech(teldis ......... habet)]d
 2. It. Coptijt de bonis Arnoldi Aykini *50* 9.s.vet.
 3. It. idem *51* 12.d.nov.
 4. It. dominus Wouterus investitus de Haren de tribus bonariis in Wippenhout *52* 3.s.nov.
 5. It. idem de hereditate Henrici de Nemore *53* 10.s.2.d.nov.
 6. It. dominus prepositus sancte Gertrudis Lovanensis de bonis Henrici Custodis *54* 3.s.nov. Wijtmannus, Johannes et Petrus fratres filij Johannis de Fine et Albertus de Aggere gener eorum ut nuntius.
 7. It. idem in Berkel *55* 14.s.6.d.nov.
 8. It. dominus Gerlacus miles *56* 9.s.vet.
 9. It. idem *57* 12.d.nov.a
 10. It. dominus prepostitus de Tongerlo de palude Vekenstijels *58* 6.d.nov.
 11. It. dominus Wouterus de Beke pro Engberto filio Johannis de Hezeacker *59* 2.d.vet.
 12. It. idem pro liberis Johannis dicti Meyer *60* 3.ob.nov.
 13. It. dominus Wilhelmus Custos *61* 10.d.vet.
 14. It. idem pro Theodorico Venman de merica Hermanni Loeders *62* 14.d.nov.
 15. It. idem de merica Hermanni Loeders *63* 3 ½ s.nov.
 16. It. idem de hereditate Frederici Lombardi *64* 20.d.nov.
  [It. idem pro heredibus Johannis Custodis *247* 12.d.vet. It. de uytfang *248* 1.d.nov. pro eodem]
  [It. idem pro Johanne Lisscap de merica in Berkel *700* 9.s.nov. It. de nido ciconie *701* 9.d.nov.]
  [It. de 1 ½ bonariis quondam Box *702* 18.d.nov.]
  [It. idem ex parte Johannis Hoyst *703* 12.d.nov. de manso Brustini]
  [It. pro Johanne de Colonia *285a* 4 ½ d.nov.]
  [It. pro Wilhelmo de Dusel de manso quondam Brustini de Andel *642* 6 ½ d. ½ ort.nov.]

  [It. Engelbergis et Heylwigis filie domino Henrici de Nova Domo *704* 9.d.vet.]

  [Wilhelmus Wilhelmi Tornatoris habet]
 17. It. Elisabeth de Heyst *65* 7.s.9.d.vet.
 18. It. Ecclesia de Oesterwijc de 2 bonariis in Wippenhout *66* 2.s.nov.

  [Sanctus Spiritus habet]
 19. It. Elisabeth Otten *67* 5.d.vet.

  54 Oesterwijc

 20. It. Engbertus de Merica *68* 8.d.vet.
 21. It. Engbertus Canis *69* 1.d.vet.
 22. It. Engbertus de Hezeacker de 2 bonariis int Noertbroec *70* 2.s.nov.
 23. It. idem de uno bonario cum dimidio et quarta parte *71* 7.d.nov.
  [It. pro Wilhelmo vanden Stake *619/621* 3 ½ s.nov.]

  [liberi habent] [Wouterus filius Gerardi Symonis habet]
 24. It. Elisabeth filia Johannis Heyle de hereditate Arnoldi filij Wilhelmi Lieven *72* 8.d.vet.
 25. It. eadem pro Noudone de Waelwijc *73* 18.d.nov.
 26. It. eadem de hereditate Wijnrici filij Berte *74* 2 ½ s.nov.
 27. It. Engbertus filius Elye de Hezeacker de hereditate Arnoldi filij Petri de Crekelhoven *75* 15.d.nov.
  [It. pro Arnoldo filio Wouteri de Ponte *27b* 6.d.nov.]
 28. It. idem de hereditate Arnoldi de Nova Domo *76* 6.d.nov.
 29. It. Egidius de Goirle de fossa in Udenhout *77* 1.d.[...]
  [It. de uno bonario in Qualem *243* 12.d.nov.]
 30. It. Erardus filius Wijnrici de Loen *78* 6.s.vet.
 31. It. idem *79* 3.s.vet.
 32. It. idem de hereditate Johannis fratris *80* 3.s.8.d.nov.
 33. It. idem *81* 16.d.vet.
 34. It. idem pro Wijnrico Hixspoer *82* 3.s.1.d.vet.
 35. It. idem pro Mathya Goerleman *83* 8.d.vet.
 36. It. idem de hereditate patris *84* 7.s.4.d.nov.
 37. It. Engbertus de Venne de hereditate quondam Nicholai de Krekelhoven *85* 6.d.nov.
 38. It. idem de hereditate Engberti de Krekelhoven *86* 20.d.nov.
 39. It. idem pro Arnoldo vanden Venne *87* 8.d.nov.

  [(Elisabeth relicta Berwout) et Johannes Daniels habent divisim]
 40. | It. Elisabeth filia Gerardi Coptiten de 4 bonariis domini Gerardi Hugonis *88* 4.s.vet.
 41. | It. eadem de 2 bonariis Johannis dicti Weent *89* 2.s.nov.
 42. | It. eadem de 2 bonariis Wilhelmi Snabben *90* 2.s.vet.
 43. | It. eadem de domistadio super plateam *91* 2.d.nov.
 44. | It. eadem de bonariis Henrici Frederici *92* 2.s.vet.

  [Wilhelmus Glaviman habet]
 45. It. Elisabeth filia Mette Petri de bonis Pauli de Heyst *93* 7 ½ .s.vet.

  [Wilhelmus Glaviman filius Johannis filij Wilhelmi]
 46. It. Erardus Proyser filius Erardi Proysers de hereditate Johannis Lombardi *94* 3 ½ s.nov.
 47. It. idem de hereditate Gerardi Hugonis *95* 12.d.nov.
 48. It. idem pro liberis Johannis de Loen *96* 18.d.nov.
 49. It. idem de uytfang coram domo sua *97* 12.d.nov.

  (54bis)

  [It. Elisabeth relicta Gerardi Berwout de hereditate Elisabet filie Gerardi Coptiten *88/90/92a* 4.s.vet. *89/91a* 13.d.nov.]

  [It. Everardus filius Zeberti de Horreo pro liberis Johannis de Horreo filij Baudwini *389b* 9.d.nov.]

  [It. Elisabeth Langerbeens pro liberis Johannis Molendinarii de Karlichoven de manso juxta molendinum *396a* 3 ½ d.nov.]

  Oesterwijc 55

 50. It. Engbertus de Crekelhoven filius Zeberti vander Teynden *98* 18.d.nov.
  [It. de duobus bonariis op Leendonc quondam (Robberti) de Wisschel *705* 2.s.nov.]
 51. It. Engbertus filius Engberti de Nova Domo de hereditate quondam Wouteri de Bruggen *99* 2.s.nov.
 52. | It. Elisabeth relicta Johannis Blanckerts et liberi retro Udenhout *100* 9.s.nov.
 53. | It. eadem pro Johanne Toyt *101* 6.d.nov.
 54. | It. eadem *102* 10.d.vet.
  [Elisabeth Blanckarts Goetscalcus Scoerwegge Henricus Blanckart et Johannes Vannyn habent divisim]a
 55. | It. eadem ex parte Hollander *103* 3.d.nov.
 56. | It. eadem pro Petro Palart *104* 4.s.nov.
 57. | It. eadem de merica *105* 3.s.nov.
 58. | It. eadem de 2 ½ bonariis merice *106* 2 ½ s.nov.

  [Nicholaus Nycol habet]
 59. It. Elisabeth relicta Johannis Vos braxatoris et liberi et Johannes Storiman gener eius de ore cellari *107* 1.d.vet.
 60. It. Elisabeth relicta Johannes Berijs de ore cellarij *108* 1.d.nov.
 61. It. eadem de modico ante domum suam et de puteo *109* 1.d.nov.
 62. It. eadem pro Wilhelmo Cortroc *110* 5.d.vet.
 63. It. eadem pro Nicholao vander Rijt *111* 2.d.nov.

  [Johannes de Spina Arnoldus filius Arnoldi vander Hovena et Wouterus Poynenborch habent divisim]
  [relicta et liberi habent]
 64. | It. Egidius de Spina Nicholaus Nerinc et Zebertus frater eius pro Johanne filio Stine *112* 1.d.nov.
  | [relicta et liberi Zeberti habent]
 65. | It. ipsi *113* 12.d.
 66. | It. adhuc *114* 12.d.
 67. | It. ipsi *115* 3.d.vet.
 68. | It. ipsi pro (g...ca) Vekenstile *116* 1.d.nov.
 69. | It. idem Egidius pro Theodorico de Spina *117* 9.s.5.d.nov.
 70. | It. idem quos in Helvoert solvere consuevit *118* 3.d.nov.

  [Giselbertus filius]
  [It. Erardus filius Arardi dicti Beer pro Arnoldo de Manso de dimidio orto *6b* 6.d.nov.]

  [It. Elisabeth relicta Johannis Blanckarts [et liberi] de hereditate Johannis predicti *100-101/103-106a* 15.d.nov.]
  [It. eadem de eadem hereditate *102a* 7 ½ d.vet.]

  [It. Elisabeth relicta Johannis Spikers et Johannes eius filius *706* 6.d.nov. *707* 3.d.vet.]

  [Henricus filius Trude habet]b
  [It. Elisabeth filia Efze Torren pro Henrico de Nemore *208/209* 20.d.nov.c]

  [It. Engbertus filius Petri Bloys *523a* 3.d.vet. It. in Wippenhout *522b* 6.d.nov.]

  [It. Elisabeth filia Henrici vanden Moer *523b* 3.d.vet.]

  [It. Efza relicta Henrici Piggen pro Johanne de Haren fratre domini Gerardi *294* 1.d.vet.]

  [It. Elisabeth filia Henrici Custodis de merica Wilhelmi Loeders *708* 12.d.nov.]

  [Godefridus Hoyer habet]
 71. It. Franco de Gestel vanden bloc in Hukelem ex parte Huberti Bac *119* 12.d.nov.

Oesterwyc 56

 1. It. Fratres de Porta Celi *120* 12.s.4 ½ d.vet.

  [Johannes de Platea habet]
 2. It. Franco Dovelo *121* 9.d.vet.
 1. It. filia Gerardi Pael *122* 9 ½ d.nov. It. *123* 12.d.vet.
 2. It. Franco filius [Franconis] Poppen de hereditate Michaelis quondam Gerardi de Geyne *124* 4.d.nov.[1.ort.]
 3. It. Franco de Gestel pro eo qui posset tenere unum par aunguorum{?} *125* 6.d.nov.
  [It. pro Woutero Heye de Hupperingen quondam Elisabet Wouteri Pellificis *649* 6.d.nov.]
 4. It. Gerardus de Esghe junior de areis Wouteri Beys et Hanne Judas *126* 2.d.vet.
 5. It. Gisbertus Vetten de hereditate Gibonis Vetten sui patrui *127* 17.d.nov.
 6. It. idem *128* 9.d.vet.
  [It. idem pro liberis Gerardi Nenne de Busco *383a* 10.s.vet]

  [Fredericus filius Lamberti de Rijt]
 7. It. Gertrudis Toyts de hereditate Frederici Lombardi *129* 12.d.nov.
 8. It. Gerardus de Geyne *130* 19.d.nov.
 9. It. Gerardus filius Johannis Buckincs pro Elisabet filia Henrici vanden Moer de domo predicto Henrici *131* 18.d.vet.
 10. It. Gerbergis uxor Arnoldi de Stoc *132* 2.s.nov.

  [Johannes filius Henrici Priem et Johannes filius Rodolfi de Ven habent divisim]
 11. It. Gerardus Wanghen de hereditate Theodorici Wangen sita in Udenhout *133* 12.d.nov.

  [Johannes filius et Elisabet neptis eius]
 12. It. Godefridus Tinctor ex parte Petri dicti Judas *134* 8.d.vet.
 13. It. Godekinus Necker *135* 2.s.vet.
 14. It. Gerardus Hollander *136* 10.d.vet.
 15. It. Gisbertus de Leempoel de hereditate Johannis de Nova Domo *137* 16.d.nov.

  [Matheus filius Johannis Lourijs]
 16. It. Gisbertus Gilbert pro Henrico Berwout *138* 2.s.nov.
  [It. idem pro Johanne Bruystini de Andel *47cc* 16.d.nov.]

  [Arnoldus filius Gevardi]
 17. It. Gevardus de Eyndoven pro Woutero de Oerle *139* 8.s.vet.
 18. It. idem *140* 14.s.vet.

  [relicta et liberi]
 19. It. Gisbertus Houtappel pro Berta Bax et liberis *141* 18.s.vet.
 20. It. idem de hereditate patris *142* 17.s.nov.
 21. It. Gobelinus de Monte de manso Brustini *143* 8.d.nov.
 22. It. idem de tribus bonariis minus diurna de manso Brustini *144* 3 ½ s.3.ort.nov.

Oesterwijc 57

[relicta et liberi]

 1. It. Godefridus filius Engele Goeden de 2 bonariis in Qualem *145* 2.s.nov.
 2. It. idem vanden Ven in Tilborch *146* 2.s.nov.
 3. It. Gisbertus Lisscap senior *147* 8.s.nov. [rel. est]
 4. It. Godefridus filius Pauli de Heyst *148* 3 ½ s.nov.

  [heredes]
 5. It. Gisbertus Maechgelman et Henricus frater eius pro puella Elisabet Comans *149* 7.s.1.ob.vet. [rel. est.]

  [It. Godefridus Poynenborch de hereditate Johannis Puerorum *281b* 6.d.nov.]

  [Johannes Vannijn habet]
  [It. Gertrudis Militis de hereditate Nicholai Hollander *709* 3.d.nov.]

  [It. Goetscalcus filius Egidij Scoerwegge de hereditate quondam Johannis Blanckarts *100-101/103-106b* 7.s.2 ½ d.nov. It. pro Elisabet Blanckarts *100-101/103-106c* 5.s.7.d.nov. minus 1.ort.]

  [It. Godefridus filius Johannis filij Theodorici pro Jacobo de Dusel *305* 10 ½ .d.nov.]

  [It. Gerardus filius Lucie de Gestel *505* 1.d.vet. It. in Wippenhout *522a* 6.d.nov.]

  [It. Gerardus de Vlederacken pro relicta Johannis Coptite *553-557/570-572* 18.s.5 ½ d.nov.a]

  [It. Gerardus, Johannes, Theodoricus et Elisabet liberi Bartolomei de Amersvoert pro Johanne de Ele *287* 1.d.vet.]

  [It. Godefridus de Atrio pro Henrico Brevi de hereditate Alberti Pinguis *180a* 7.d.vet.
  It. *181a* 3.d.nov. It. pro Katerina Pinguis *182a* 3.d.nov. It. ex parte Theodorici Lupi *183a* 4.d.nov. It. pro liberis Gisberti de Leempoel *184a* 21.d.nov. It. *185a* 1 ½ d.vet. It. *186a* 1.ort.nov. It. pro Gerardo Vette in die Houbrake *187a* 1 ½ d.vet.]

  [It. Henricus de Ele de uytfang retro ortum quondam Michaelis de Orde et Colizants versus Fluminem *710* 1.d.vet. It. pro Laurentio Colizants de uytfang in flumine *371-372* 1.d.(1).ort.vet.] [(Wilhelmus) Pistor habet]

  [Engelbertus de (Fine) habet]
 6. It. Henricus Bloys de uno bonario de manso Brustini de Andel *150* 13.d.1.ort.nov. [rel. est]
 7. It. idem de bonis Rutgeri de Dusel *151* 9.s.vet.
 8. It. idem de 2 bonariis de manso Brustini de Andel *152* 26.d.ob.nov.
 9. It. idem de ½ bonario *153* 6 ½ d. ½ ort.
 10. It. idem pro Johanne filio Coppen ex nemore *154* 3 ½ d.nov.
 11. It. Henricus Boef *155* 12.d.nov.

  [Johannes vanden Teynden habet]
 12. It. heredes Alebrandi filij Henrici van der Teynden *156* 3.s.nov. minus 1.ob.

  [Aleydis Leenmans et Johannes (Bren)tini habent divisim]
 13. It. heredes Engberti de Scoervoert int Noertbroec *157* 9.d.nov.

  [Petrus Gobelini, Henricus Vos, Johannes de Beerten, Petrus Ancelmi, Wouter Ancelmi, et Johannes Ancelmia habent divisim]
 14. It. Henricus de Broechoven pro Gisberto vanden Hovel de hereditate quondam Godefridi filij Stine in Wippenhout *158* 11 ½ d.nov. [rel. est post mortem Ancelmi Tymmermans et uxoris sue]
 15. It. idem in Wippenhout *159* 3.s.nov.
 16. It. idem de hereditate Nicholai de Rijt *160* 2.s.vet.
 17. It. idem *161* 10.d.vet.
 18. It. idem *162* 3.ob.nov.
 19. It. *163* 9.d.nov.
 20. It. idem *164* 2.s.nov.
 21. It. idem pro Johanne (genero) Hermanni de Merica *165* 12.d.nov.

58 Oesterwyc

 1. It. idem pro Ywano de Weelde in Wippenhout *166* 6.s.nov.
 2. It. idem pro Heylwige de Hovel *167* 9.d.vet.
 3. It. idem pro eadem *168* 6.s.5.d.nov.
 4. It. idem adhuc *169* 6.d.nov.
 5. It. *170* 1.ob.vet.
 6. It. idem *171* 2.d.vet.
 7. It. idem pro relicta Jacobi de Lijnden *172* 3.s.nov. [(... ) 28.s.9.d.ob.nov. (inde vb) Petrus 8.gr. et Henricus Vos 6.gr. Johannes de Beerten) 5.s.3.d. Petrus Ancelmi 3.s. et Wouterus 3.s. (resignavit restante Jo... 3 ½ ...1.ob.)b]
 8. It. heredes Mercilij filij Mette *173* 4.s.7 ½ d.vet.

  [liberi habent]
 9. It. Hermannus filius Arnoldi Militis de Berkel de hereditate Brustini de Busco quondam dicti Grans *174* 8.s.nov.
  [rel. est pro medietate post mortem uxoris]
 10. It. idem *175* 3.ob.nov.

  [Jacobus Egel relicta Tielmanni Hoyst habent divisim]
 11. It. Henricus Noerken in Udenhout *176* 6.s.vet.

  [Rodolfus de Oekel habet]
 12. It. Henricus de Oekel de hereditate patris *177* 9.d.vet.
 13. It. Henricus Vos de 2 ½ bonariis quondam Petri de Liedevelt *178* 2 ½ s.nov.
 14. It. idem de ponte in Wippenhout ultra A. *179* 1.d.nov.
  [It. de sex bonariis in Wippenhout *158-172b* 6.s.nov. quondam Gisberti de Hovel]

  [Godefridus de Atrio et Henricus de Boerden habent divisim]
 15. | It. Henricus Brevis de hereditate Alberti Pinguis *180* 14.d.vet.
 16. | It. idem *181* 6.d.nov.
 17. | It. idem de hereditate Katerine Pinguis *182* 6.d.nov.
 18. | It. idem ex parte Theodorici Lupi *183* 8.d.nov.
 19. | It. idem pro liberis Gisberti de Leempoel *184* 3 ½ s.nov.
 20. | It. idem *185* 3.d.vet.
 21. | It. idem *186* 1.ob.nov.
 22. | It. idem pro Gerardo Vette in die Houbrake *187* 3.d.vet.
 23. It. Hubertus filius Johannis de Wiel *188* 12.d.vet.

  [relicta et / Nicholaus Elisabet liberi]
 24. It. Henricus Plume junior *189* 2 ½ d.vet.
 25. It. idem *190* 1.pul.
 26. It. idem de 11/2 bonariis in Wippenhout *191* 18.d.nov.
 27. It. Hospitale de Busco *192* 3.d.nov.
 28. It. Henricus vanden Scoer pro Heylken *193* 18.d.nov.
 29. It. idem pro eodem *194* 3.ort.nov.

  [Roverus de Oesterwijc habet]
 30. It. Hilla uxor Petri de Area Jutte de Vucht *195* 1.ob.vet.
 31. It. Hilla Reyneri Rallen *196* 1.nigr.

  [Johannes filius Mercilij de Cromvoert]
 32. It. Henricus Gallus in Strijp et de merica *197* 2.s.nov.

  [(Johannes Nerincs) habet]
 33. It. Henricus filius Johannis de Haren *198* 1.d.

  [Bertoldus filius Nicholai de Aerle]
 34. It. Henricus filius Trude de Nemore Agnes et Gertrudis neptes

Oesterwijc 59

eius int Noirtbroec *199* 2.s.

 1. It. ipsi pro liberis Stickers *200* 2 ½ d.vet.
 2. It. ipsi pro relicta Gerardi Poynenborch *201* 12.d.nov.
 3. It. ipsi pro eadem *202* 18.d.nov.
 4. It. ipsi *203* 1.ob.vet.
 5. It. *204* 1.d.
 6. It. ipsi de hereditate Wilhelmi de Esghe *205* 15.d.vet.
  [Wilhelmus de Loe habet]
 7. It. ipsi in Wippenhout *206* 7 ½ d.nov.
 8. It. ipsi pro Elisabet de Bredeacker *207* 7 ½ {d}.vet.
  [Elisabet filia Efze Torren habet]
 9. | It. ipsi *208* 15.d.nov.a
 10. | It. ipsi ex parte liberorum ex nemore *209* 3.d.3.ort.vet.
 11. It. ipsi *210* 1.ob.vet.
 12. It. ipsi *211* 7 ½ d.nov.
 13. It. ipsi adhuc *212* 1.d.vet.
  [It. pro Elisabet filia Efze de hereditate quondam Henrici de Nemore *208/209* 20.d.nov.]
 14. It. Hesselo filius Gobelini de hereditate avi sui *213* 6 ½ s.vet.
 15. It. idem *214* 27.d.nov.
  [It. pro Johanne Blanckaert de hereditate quondam Petri Palaert *711* 12.d.nov.]
 16. It. idem de hereditate Tyberij filij Wouteri Piggen *215* 6.d.3.ort.nov.
 17. It. idem de hereditate Frederici Lombardi *216* 20.d.nov.
 18. It. idem de hereditate Goeswini filij Heynen *217* 2.s.nov.
 19. It. idem adhuc *218* 1.ob.vet.
  [It. pro Henrico filio Johannis Blanckarts *100-101/103-106da* 2.s.nov. minus{?} 1 ½ ort.]
 20. It. idem de quarta parte bonarii dicti Goer *219* 3.d.nov.
 21. It. Heylwigis filia Petri de Passche *220* 13.s.nov.
 22. It. eadem pro patre suo *221* 3.d.
 23. It. Hesselinus Snabbe *222* 8.s.vet.
  [It idem pro Johanne Bruystini de Andel *47cb* 16.d.nov.]
 24. It. idem *223* 3.d.vet.
  [It. de bonis in Berkel quondam Bruystini de Andel *45/46/47a* 38.s.8.d.nov.]
  [Lana de Geyne habet]
 25. It. idem vanden bloc *224* 12.d.nov. [... 50?.gr.8.d.nov.]
 26. It. idem de 1 bonarii de manso in Heyst *225* 12.d.nov.
  [liberi Hesselini filij Jacobi habent]
 27. | It. idem pro Jacobo de Lingno *226* 2.s.nov.
 28. | It. idem *227* 4.s.nov.
 29. It. Henricus Scerpenborch *228* 3.nigros. Johannes vander Hoeven habet
 30. It. Henricus de Aerle *229* 12.s.nov.
 31. It. Henricus Luscus *230* 3.d.nov.
 32. It. Henricus filius Johannis vanden Laer *231* 2.s.nov. [prepositus tongr.]
 33. It. Hesselinus vander Borch *232* 3.d.vet. [rel. est liberis pro medietate]
 34. It. idem *233* 4.pull.
  [It. pro Henrico de Palude et sorore sua de hereditate dicta Lodderhoecke *236b* 2.d.vet.] [Marcilius filius Hermanni]
 35. It. Hermannus vanden Hovel *234* 6.d.nov.
  [It. Henricus vander Amervoert pro Henrico de Palude et sorore sua de hereditate dicta die weyde sita ad pontem dictam Banbrugge *236a* 4.d.vet.]

  [It. Henricus Bont filius Margarete, Rutgerus de Audenhoven, Gerardus Onmate et Wouterus de Stega, pro Bertoldo Papenzoen de bonis in Hukelem *42* 6.s.nov.]

60 Oesterwijc

 1. It. Henricus filius Margarete Bonten pro Henrico de Aggere *235* 18.d.nov.

  [Henricus vander Amervoert, Hesselinus vander Borch, Johannes Smyt filius Arnoldi Sarratoris habent divisim]
 2. It. Henricus de Palude cum sorore sua *236* 8.d.vet.
 3. It. *237* 1.d. [Wouterus Nerinc, Zebertus Nerinc et Jutta de Beke habent (divisim)]

  [Henricus vanden Hovel filius naturalis Henrici Corten]
 4. It. Henricus Vierpenninc de hereditate Arnoldi dicti Broc *238* 8.d.nov.
 5. It. idem de hereditate Ermgardis *239* 1.d.vet.

  [(.... de ..... habent quo.. vitam)]
 6. It. Heylwigis filia Henrici de Nova Domo de hereditate patris *240* 12.d.nov. [rel. (........) Heylwigis]
 7. It. heredes Johannis Fabri *241* 12.d.nov.
 8. It. Henricus [vanden Teynden] filius Zeberti *242* 18.d.nov.

  [Egidius de Goirle habet]
 9. It. Henricus Bloys de 1 bonarii in Qualem *243* 12.d.nov.
 10. It. Henricus Lupus pro Arnoldo filio Lupi de merica prope Nuendijc *244* 16 ½ d.nov.
  [It. pro liberis Petri Brekelmans *400a* 7.d.vet.et duas partes ob.]
 11. It. idem de hereditate patris *245* 12.d.nov.
 12. It. heredes Johannis Custodis super Hupperingen *246* 12.d.nov.
  [dominus Wilhelmus Custos habet]
 13. It. ipsi *247* 12.d.vet.
  [dominus Wilhelmus Custos habet]
 14. It. ipsi pro Henrico Luten de uytfang *248* 1.d.nov.

  [Johannes vanden Ven, Katerina filia Henrici vander Voert (..) Nicholaus filius Henrici vander Voert et Wilhelmus filius Henrici Vos habent divisim et Henricus vander Voert]
 15. | It. Henricus de Voert gener Johannis Walraven de hereditate Nicholai filij Johannis Hollen *249* 23.d.vet.
  [rel. (pro medietate pro uxore)]
  | [It. pro Arnoldo filio Wouteri de Pontea *27a* 22.d.nov.]
 16. | It. idem de hereditate quondam Arnoldi de Crekelhoven *250* 4 ½ d.vet.
 17. | It. idem pro eodem *251* 3.ob.1.ort.nov.
 18. | It. idem de hereditate Johannis Vos *252* 9.d.vet.
 19. | It. idem pro eodem *253* 3 ½ d.nov.
 20. | It. idem quos Nicholaus solebat solvere in Helvoert *254* 3.d.nov.

  [Kathelina et Maria filie]
 21. It. Henricus [filius] Nicholai de Ham *255* 12.d.nov.
  [It. pro Luta Wijtmanni *401* 6.d.nov.]
 22. It. ipsi pro Hermanno *256* 12.d.nov.

  [Rutgerus filius Johannis Burincs de (Esscho)]
 23. It. Heylwigis filia Wilhelmi de Nova Domo *257* 12.d.nov.
 24. It. Hubertus filius quondam Wouteri Piggen supra Riedonc *258* 18.d.nov.
 25. It. Hermannus de Ham de hereditate quondam Yde de Ham *259* 11.d.nov.
 26. It. idem pro heredibus Nicholai de Ham *260* 28.d.vet.
  [It. pro Matheo filio Heyle Alardi *515/516* 2.s.7.d.vet.]
  [It. pro eodem *517* 3.s.nov.]
  [It. pro Luta Wijtmans *712* 6.d.nov.]
 27. It. idem pro eisdem *261* 14.d.nov.

  [Petrus filius Arnoldi Multoris habet]
 28. | It. Henricus de Ele et Lutgardis nurus eius pro Johanne de Fine *262* 3.d.nov.
 29. | It. ipsi de Elsbroec *263* 1.ort.nov.
 30. | It. ipsi de Molenlaer *264* 18.d.nov.
 31. It. Henricus de Boerden gener Henrici Corten de hereditate quondam Hesselini Snabban supra Riedonc *265* 2.s.vet.
  [It. pro Henrico Brevi de hereditate Alberti Pinguis *180b* 7.d.vet. It. *181b* 3.d.nov. It. pro Katerina Pinguis *182b* 3.d.nov. It. ex parte Theodorici Lupi *183b* 4.d.nov. It. pro liberis Gisberti de Leempoel *184b* 21.d.nov. It. *185b* 1 ½ d.vet. It. *186b* 1.ort.nov. It. pro Gerardo Vette in die Houbrake *187b* 1 ½ d.vet.]

Oesterwijc 61

 1. It. Hermannus filius Wouteri Loeders de hereditate patri *266* 3.s.nov.
 2. It. Henricus Bac filius Gisberti de Loen pro liberis Johannis de Loen *267* 2.s.nov.
  [It. de merica Johannis de Loen *625* 2.s.nov.]

  [Bartolomeus de Nova Domo gener Hermanni]
 3. It. Hermannus filius Johannis de Atrio de Gestel de palude dicta Vekenstijls *268* 16.d.nov.
 4. It. idem de hereditate quondam Alberti filij Trude *269* 2.s.nov.
 5. It. Henricus Scarpenborch ut nuntius Heyle Beyers *270* 10.d.vet.

  [Franco filius]
 6. It. Hilla relicta Nicholai Post pro Johanne dicto Honniman *271* 3 ½ s.nov.
 7. It. eadem de merica *272* 1.nigr.
 8. It. Henricus filius Petri de Crekelhoven pro Nicholao de Crekelhoven de hereditate Bertoldi Stempels *273* 3.d.vet.
 9. It. Henricus Luten filius Katerine de Tigelt de terra juxta Bleec *274* 1.d.vet.
 10. It. idem *275* 3.ob.nov.

  [It. Henricus Sticker de Haren *635* 2.d.nov. It. pro Johanne de Merica *636* 3.d.vet.]

  [It. Henricus Noete filius Arnoldi de Manso ex parte vicinorum de Hukelem *9* 2.s.nov.]

  [Hesselinus filius Gobelini et Wouterus filius Gobelini habent divisim]
  [It. Henricus filius Johannis Blanckaerts de hereditate patris *100-101/103-106d* 4.s.3.ort.nov.]

  [It. Heylwigis filia Henrici vander Teynden quondam *524c* 18.d.nov.]

  [It. Henricus filius Henrici vander Teynden *524b* 6.d.nov.]

  [liberi Hesselini filij Jacobi habent]
  [It. Hesselinus filius Jacobi filij Hesselini de hereditate quondam Aleydis relicte Jacobi filij Hesselini *23c* 2.s.11.d.vet.]
  [It. idem pro eadem *25b* 6.d.nov.]

  [It. Hermannus filius Noydonis Militis pro Aleyde de Manso de prato *3* 4 ½ d.nov.]
  [It. pro Aleyde de Manso de terra prope patibulum *2a* 22 ½ d.nov. It. pro Petri de Manso *10* 12.d.nov. It. *7a* 2.d.nov.]

  [It. Heylwigis filia Bruystini de Andel quondam et liberi quos habuit cum Johanne filio Laurentii primo eius marito de hereditate patris sui *47b* 12.d.nov. Wouterus de Oekel habet]
  [It. eadem pro Johanne filio Bruystini de Andel *47ca* 16.d.nov.]

  [It. Henricus de Nemore filius Wilhelmi de Loe in Wippenhout *206/409a* 8.d.1.ort.nov. It. pro Wilhelmo de Loe de hereditate quondam Elisabet de Nemore *639a* 33.d.nov.]

  [Heilwigis, Johannes, Martinus filius Elisabet et Elyas filius Henrici, heredes]
  [It. heredes Rufi Zegeri de merica quondam Wilhelmi de Gestel *438* 12.s.nov.]

  [It. Henricus filius Wouteri Egels pro Francone Poppen *713* 2.d. ½ nov.]

  [It. Hermannus filius Witen pro liberis Wouteri Frisonis de Leempoel *397/398d* 2.s.nov.]

  [It. Hubertus Stewech pro liberis Wouteri Frisonis de Leempoel *397/398a* 6.d.nov. It. pro relicta Johannis Coptiten *565-568* (20.s.vet.a)]b

  [It. Hesselinus filius quondam Wouteri Doermans de duobus bonariis in Udenhout quondam Frederici Pistoris *714* 2.s.nov.]

  [liberi quos habuit cum Elisabet]
  [It. Henricus vander Voert pro Arnoldo filio Wouteri de Ponte *27a* 22.d.nov.]

  [It. Henricus filius Henrici Lupprechts pro Yda filia Aelberti *288a* 5 ½ d.nov.]

  [Godefridus filius Jacobi de Berkel]
 11. It. Yda filia Ermgardis Piggen *276* 10.d.nov.
 12. It. Johannes de Aggere de ½ bonario in Karlichoven *277* 6.d.nov.
 13. It. idem de merica Dornemans *278* 3.s.nov. Johannes de Horreo solvit ut nuntius.
 14. It. idem in Wippenhout *279* 9.d.nov.
 15. It. idem de Rietvenne *280* 2.s.nov.

  [Arnoldus Appel et Godefridus Poynenborch habent divisim]
 16. It. Johannis filius Johannis Puerorum *281* 12.d.nov.

62 Oesterwijc

 1. It. Johannes Hospes de Loen de 4 bonariis *282* 4.s.nov.

  [Petrus dictus Goede Weert habet] [Arnoldus Doernmans habet]
 2. It. Johannes Box filius Henrici Box de primo choro *283* 19.d.vet.
 3. It. Jutta filia Johannis Lijsens de merica Thome Bax *284* 3.s.nov.

  [dominus Wilhelmus Custos et Arnoldus Appel habet divisim]
 4. It. Johannes de Colonia *285* 9.d.nov.
 5. It. Johannes filius Johannis de Manso ex parte vicinorum de Hukelem *286* 2.s.nov.
  [It. pro Arnoldo de Manso de dimidio orto *6a* 6.(d.nov).]
  [It. de platea juxta patibulum *8a* 6.d.(nov.)]

  [Gerardus, Johannes, Theodoricus et Elisabeth, liberi Bartolomei de Amervoert, habent indivisim]
 6. It. Johannes de Eele *287* 1.d.vet.

  [Henricus et Johannes Lupbrechts et Petrus et Martinus Colen habet]
 7. It. Yda filia Aelberti *288* 12.d.nov.

  [Johannes filius Henrici vander Teynden habet]
 8. | It. Johannes Spiker *289* 3.d.vet. [rel. est]
 9. | It. idem *290* 6.d.nov.
 10. It. Johannes filius Petri *291* 4 ½ d.nov.
 11. It. idem pro Engberto de Crekelhoven *292* 8.d.nov.
 12. It. idem pro Bexkino Dicbier *293* 6.d.3.ort.nov.

  [Efra relicta Henrici Piggen habet]
  [Henricus Piggen ut nuntius heredum Johannis]
 13. It. Johannes de Haren frater domini Gerardi *294* 1.d.vet.

  [Engelbergis et Henricus liberi]
 14. It. Johannes filius Henrici de Nova Domo de hereditate patris *295* 9.d.vet.
 15. It. Jutta filia Henrici de Nova Domo de hereditate patris *296* 12.d.nov.
 16. It. Johannes Vannijn filius Petri de hereditate Arnoldi Hollander *297* 8.d.vet.
 17. It. idem pro Theodorico Loyart *298* 8.d.3.ort.vet.
  [It. pro Truda Militis *709* 3.d.nov.]
 18. It. idem pro eodem *299* 5 ½ d.nov.
  [It. pro Johanne Blanckaert *100-101/103-106e* 12.d.nov.]
 19. It. idem adhuc *300* 8.d.3.ort.vet.
  [It. pro Elisabet Blanckarts *102b* 2 ½ d.vet.]
 20. It. idem de eadem hereditate *301* 2 ½ d.nov.
 21. It. idem pro pre(s...no) ad opus aliorum heredum *302* 18.d.vet.
 22. It. idem de merica Johannis de Loen *303* 18.d.nov.
 23. It. Jacobus de Dusel de ore cellarij *304* 1.d.vet.
  [Godefridus filius Johannis filij Theodorici habet]
 24. It. idem pro liberi Petri Stemetselers de hereditate quondam Wouteri de Loe *305* 10 ½ d.nov.
 25. It. Johannes filius Marcilij *306* 6.s.nov.

  [Arnoldus Greve habet]
 26. It. Johannes Carpentator *307* 1.d.vet.
 27. It. Johannes dictus Beere *308* 2.d.nov.
  [It. pro Johanne Wyerici *320* 2.pull.]
 28. It. idem de Lancroec *309* 2.d.vet.

  [heredes]
 29. It. Johannes frater domini Henrici de Hukelom ex parte Heylwigis Comans *310* 4 ½ s.nov.
  [It. idem *715* 9.d.nov.]
 30. It. idem ex parte domini Henrici de Hukelom presbyteri *311* 2 ½ s.
 31. *312* 4.d.nov.
 32. It. Johannes Custos de Haren pro Henrico de Nulant *313* 7 ½ s.vet.
 33. It. Johannes filius Johannis Stine *314* 1.d.vet.

Oesterwijc 63

 1. It. idem de hereditate matris sue *315* 9.d.nov.
 2. It. Johannes Coelhof de hereditate Arnoldi Nennen *316* 2.d.vet.
 3. It. Johannes filius Arnoldi Nennen de hereditate patris *317* 6 ½ d.vet.
 4. It. idem *318* 1.d.nov.
 5. It. Jacobus filius Gisberti filij Stefani de hereditate Michaelis de Kessel *319* 2.d.nov.

  [Johannes Beren habet]
 6. It. Johannes Wierici ex parte Stefani Wierici *320* 2.pull.
 7. It. Johannes Cuper de uytfang retro domum quondam Wilhelmi Stickers *321* 1.d.vet.
 8. It. Johannes filius Johannis de Loen de hereditate avi sui Gerardi Hugonis de 4 bonariis *322* 4.s.nov.

  [Aleydis soror eius Martinus et Johannes filij Johannis (.....)]
 9. It. Jacobus filius Gerardi Coptiten de 2 bonariis quondam Henrici Loeder *323* 2.s.nov.
 10. It. idem pro Petri de Loen de hereditate quondam Tyberij filij Wouteri Piggen *324* 20.d.1.ort.nov.
 11. It. Johannes de Loe [filius Wouteri] *325* 10 ½ d.nov.
  [It. ex parte Margarite Nicholai Rodolfi *439a* 6.d.nov.]
 12. It. Johannes de Eersel *326* 1.d.vet.
 13. It. Johannes filius Zeberti vander Teynden *327* 15.d.nov.
 14. It. idem de hereditate quondam Engberti de Crekelhoven *328* 19.d.nov.
 15. It. idem in Wippenhout *329* 18 ½ d.nov.
 16. It. Johannes de Westerwijc *330* tertiam partem unius denarii vet.

  [relicta et liberi]
 17. It. Johannes Hoeft de tribus bonariis diurna minus de manso Brustini de Andel *331* 6.d.1.ort.nov.

  [Goeswinus, Yda, Elisabet et Katerina, liberi Groys habent]
 18. It. Johannes Groys de hereditate Matthei Gegels *332* 5.d.vet.
 19. It. Johannes Bye filius Wouteri de Berkel de hereditate quondam Johannis de Quercu *333* 3.s.nov.
 20. It. idem pro Lamberto de Rijt *334* 12.d.nov.
 21. It. Johannes de Venne filius Rodolfi de tribus bonariis prati int Noertbroec quondam Gevardi de Eyndoven *335* 3.s.nov.
 22. It. Johannes filius Lucie *336* 3.ob.nov.
 23. It. Johannes filius Wouteri de Oekel de hereditate Mette Petri *337* 15 ½ s.vet.
 24. It. idem de merica retro Giersberge *338* 19.s.nov. [resignavit]
 25. It. Johannes de Gilze pro Stina de Scaeps(dijc) *339* 9.d.vet.
 26. It. idem pro Francone de Dovelo *340* 9.d.vet.
 27. It. Johannes filius Thome *341* 12.d.nov.
  [It. Johannes filius Arnoldi Multoris pro Hermanno Venman *650* 9.s.4.d.nov.]

64 Oesterwijc

[transportum est (versus) Tilborch]

 1. It. Johannes de Campo de bonis Godefridi de Geyne in Tilborch *342* 21 ½ .d.nov.
 2. It. Johannes filius Hermanni filij Nicholai pro Hilla de Heerlaer *343* 1.ob.nov.
 3. It. Johannes de Scoer ex parte Heykens *344* 6.d.1.ort.nov.
  [It. idem pro liberi Gerardi Nennen de Busco *383b* 4.s.vet.]
 4. It. Jacobus de Weert pro Bexkino Dicbier *345* 3 ½ d.vet.

  [relicta et liberi]
 5. It. Johannes de Haren *346* 12.s.vet.
 6. It. idem de prato Johannis Nennen *347* 3.s.nov. [Zotijn habet]
 7. It. idem *348* 6 ½ s.nov.
 8. It. *349* 18.d.nov.
 9. It. idem de Elsbroke *350* 6.d.nov.
 10. It. idem de Broechovel *351* 1.d.vet.
 11. It. idem de Leendonc *352* 5.s.nov.

  [heredes habent]
 12. It. Johannes Nerincs pro Nicholao Nennen *353* 1.d.vet.
  [It. pro Henrico filio Johannis de Haren *198* 1.d.]
 13. It. Johannes Walraven *354* 5.s.4.d.vet.
 14. It. idem in Enscit *355* 3.s.nov.
 15. It. idem adhuc *356* 2.s.nov.
 16. It. Jutta relicta Petri vanden Pasghe et liberi pro liberis Johannis de Loen *357* 2.s.nov.
 17. It. Johannes de Beke *358* 2.d.vet. de uytfang
 18. It. idem de hereditate Engberti filij Theodorici *359* 1.d.nov.
 19. It. Jutta de Aker pro Arnoldo de Bruheze *360* 12.s.9.d.vet.
 20. It. eadem pro eodem *361* 3 ½ s.nov.

  [Godefridus filius Johannis Sceyvel]
 21. It. Johannes Sceyvel pro Arnoldo de Bruheze *362* 12.s.9.d.vet.
 22. It. idem pro eodem *363* 3 ½ s.nov.
 23. It. Johannes dictus Feytcoren pro Henrico Plume *364* 2 ½ d.vet.
 24. *365* 1.pull.
 25. It. Jacobus filius Wilhelmi de Laerhoven de prato dicto Honasche quondam Wilhelmi de Hezeacker *366* 4.d.vet.
 26. It. Johannes de Haren filius Wilhelmi de Haren pro domino Woutero de Beke presbytero *367* 12.d.nov.
 27. It. Johannes filius Heymerici de Dordraco pro Theodorico de Boege de bonis quondam Aleydis de Udenhout *368* 3.s.vet.
 28. It. idem in Tilborch *369* 6.s.nov.
 29. It. *370* 12.d.nov.

  [Gerardus de Woude]
  [It. Johannes Durus de Tilborch pro Margareta Box *442a* 3.ob.vet.]

  [It. Jacobus filius Nicholai de Leempoel pro Theodorico Symon *616* 1.d.vet. *617* 4.d.nov.]

  [It. Johannes filius Goeswini vander Beerten pro Henrico de Broechoven de hereditate in Wippenhout quondam Gisberti vanden Hovel *158-172c* 5.s.3.d.nov.]

  (64bis)

  [It. Johannes filius Henrici Lupbrechts pro Yda filia Aelberti *288b* 2.d.1 ½ ort.nov.]

  [It. Johannes filius Danielis de hereditate Elisabet filie Gerardi Coptiten *88/90/92b* 4.s.vet. *89/91b* 13.d.nov.]

  [It. Johannes Smyt filius Arnoldi Sarratoris pro Henrico de Paluda et sorore sua de hereditate dicta Lodderhoecke *236c* 2.d.vet.]

  [It. Johannes filius Nicholai de Baerle pro relicta et liberis Johannis filij Coppen ex nemore de tribus diurnis de mansio Bruystini de Andel *510* 6.d.3.ort.nov.]

  [It. Jutta de Beke pro Henrico de Palude et sorore sua *237c* sextam partem denarij]

  [It. Johannes filius Zeberti de Horreo pro liberis Johannis de Horreo filij Baudwini *389a* 9.d.nov.]

  [It. Jacobus Vriese filius Wouteri Vriese pro liberis Johannis de Horreo filij Baudwini *389d* 9.d.nov.]

  [It. Johannes filius Godefridi Vleminc pro liberis Wilhelmi Vleminc de hereditate Nicholai Scilders *428* 12.s.nov. It. de bonis dicti Nicholai *429* 4.s.vet.]

  [It. Johannes de Platea de hereditate Franconis de Dovelo *121* 9.d.vet. quos dictus Johannes tres lopine terre dicte dwaenrat pro Francone (con...sit) in Huekelem sitis]

  [It. Johannes de Spina pro Egidio patre suo et Nicholao Nerinc *113a* 6.d.]
  [It. idem pro eodem de hereditate Theodorici de Spina *117* 9.s.5.d.nov.]
  [It. idem quos in Helvoert solvere consuevit *118* 3.d.nov.]

  Oesterwijc 65

  [It. Johannes filius Gerardi Brentini de hereditate Engberti de Scoervoert int Noertbroec *157b* 9.d.nov.a It. idem pro relicta et liberis Henrici Vos de hereditate patris Johannis Vos *500* 9.d.nov.]

  [It. Johannes filius Johannis de Fine de hereditate Petri Judas *518* 17.d.vet.]
  [It. pro relicta et liberis Zeberti Nerincs *114* 12.d.nov.]

  [It. Jacobus Egel de hereditate Henrici Noerken *176a* 3.s.vet.

  [relicta et liberi]
  [It. Johannes filius Henrici vander Teynden *156* 4.s.nov. minus ob.b
  [It. pro Johanne Spiker *290* 6.d.nov. *289* 3.d.vet.]

  [It. Jacobus Noudonis pro Hermanno Milite de hereditate quondam Brustini de Busco dicti Graus *716* 8.s. *717* 3.ob.nov.]

  [It. Johannes filius Bette de hereditate quondam Heylwigis de Heyst *718* 3.s.8.d. ½ ort.vet.]

  [It. Johannes de Kuyc pro Aleyde relicta Jacobi filij Hessele *24a* 16.d.nov.]

  [It. Johannes filius Bette de hereditate quondam Aleydis relicte Jacobi Hessele *23b* 1.s.6 ½ d.vet. It. pro eadem *25a* 6.d.nov.]
  [It. Johannes filius Nicholai de Leempoel pro liberis Petri Brekelmans *400b* 3 ½ d.vet. et tertiam partem oboli.]
  [It. pro liberis Wouteri Frisonis de Leempoel *397/398f* 6.d.nov.]

  [Heylwigis filia Bruystini de Andel Hesselinus Snabbe Matheus filius Johannis Laurentii Martinus filius Petri Brocken et Wouterus de Oekel habent divisim]
  [It. Johannes filius Bruystini de Andel de hereditate patris quondam *47c* 6.s.nov.]

  [relicta et liberi] [Martinus filius Petri Brocken habet]
  [It. Johannes filius Theodorici de Sprewel pro Brustino de Andel quondam *47d* 2.s.nov.]

  [It. Jacobus gener Tyberij Piggen de uytfang *606a* ½ nigr.]

  [It. Johannes filius Ancelmi Tymmermans pro Henrico de Broechoven *158-172f* 3.s.6 ½ d.nov.]

  [It. Johannes filius Henrici Priems de hereditate quondam Gerardi Wangen in Udenhout *133a* 6.d.nov.]

  [It. Johannes filius Rodolfi vanden Ven de hereditate quondam Gerardi Wangen in Udenhout *133b* 6.d.nov.]
  [It. pro liberis Katerine relicte Henrici Brabant *390* 5.s.vet. It. *391* 3.ob.nov.]

  [It. Johannes filius Johannis de Ruenbosch de hereditate quondam Henrici de Nova Domo *507* 12.d.nov.]

  [It. Johannes filius Wouteri Frisonis de Leempoel de hereditate patris *397/398b* 2.s.4.d.nov.]

  [It. Johannes filius Wilhelmi Tornatoris pro liberis Wouteri de Leempoel *397/398e* 20.d.nov.]

  [It. (Jacobus) filij Gobelini (........) in Wippenhout *719* 2.s.(8).d.nov.]

  [It. Johannes vanden Ven gener Henrici vander Voert de hereditate Henrici predicti *249-254a* 13.d.1.ort.nov.]

  [It. Katerine filia Wilhelmi de Loe in Wippenhout *206/409b* 8.d.1.ort.nov.]
  [It. pro Wilhelmo de Loe de hereditate Elisabet de Nemore *639b* 11.d.nov.]

  [It. Katerine filia Tyberij Piggen de uytfang *606b* ½ nigr.]

  [It. Katerine filia Henrici vander Voert de hereditate patris *249-254b* 13.d.1.ort.nov.]

  [Henricus de Ele habet]

 30. It. Laurentius filius Colizants *371* 1.ort.vet.
 31. It. *372* 1.d.
 32. It. Luke pro Johanne Paggen *373* 1.d.nov.

  [relicta et liberi]
 33. It. Lambertus filius Gisberti filij Lusci Johannis de Heytvelt et alijs bonis *374* 13.d.vet.
 34. It. liberi Henrici de Laerhoven de Wilmerlaer *375* 4.s.nov.
 35. It. liberi Engberti de Leempoel *376* 18.d.vet.
 36. It. ipsi *377* 17.d.vet.
 37. It. ipsi pro Johanne Berkelman *378* 2.s.nov.
 38. It. ipsi pro liberis Gisberti de Leempoel *379* 3 ½ s.nov.
 39. It. ipsi *380* 3.d.vet
 40. It. *381* 1.ob.nov.
 41. 382 It. ipsi pro Arnoldo de Novadomo *382* 12.d.vet.

  [Gisbertus dictus Vette, Johannes vanden Scoere et Margarita relicta Lamberti vander Rijt et liberi quos habuit cum Lamberto, habent divisim]
 42. It. liberi Gerardi Nenne de Busco *383* 16.s.vet.
 43. It. liberi Godefridi filij Stine de Belver et Heyla *384* 3.d.vet.

  [Delia relicta Henrici Britters]
 44. It. liberi Henrici filij Henrici de Novadomo et Aleydis *385* 26.d.vet.
 45. It. ipsi *386* 1.d.nov.
 46. It. ipsi de hereditate Johannis de Novadomo *387* 12.d.nov.

66 Oesterwijc

 1. It. liberi Johannis de Merica *388* 16.d.vet.

  [Johannes filius Zeberti de Horreo Everardus filius Zeberti de Horreo Theodoricus filius Michaelis de Halle et Jacobus Vriese filius Wouteri Vriese habent divisim]
 2. It. liberi Johannis de Horreo filij Baudwini *389* 3.s.nov.

  [Johannes filius Rodolfi vanden Venne habet]
 3. | It. liberi Katerine relicte Henrici Brabant *390* 5.s.vet. [rel. est. pro Lutgarde, Yde et Henrico]
 4. | It. ipsi *391* 3.ob.nov.

  [Godefridus Hoyer habet]
 5. It. liberi Ludekini veren Lyen de Busco *392* 17.s.vet.
 6. It. ipsi *393* 6.s.nov.
  [It. pro Francone de Gestel vanden bloc in Hukelem *119* 12.d.nov.]
 7. It. ipsi de merica Frederici Lombardi *394* 6.s.nov.
 8. It. Laurentius Boyen de hereditate Arnoldi Cloet *395* 18.s.vet.

  [Elisabeth Langerbeens, Arnoldus filius Wilhelmi de Nova Domo, et Witmannus filius Reineri Zwanen habent divisim]
 9. It. liberi Johannis Molendinarii de Karlichoven *396* 7.d.nov.

  [Hubertus Stewech, Johannes filius Wouteri Frisonis, Laurentius filius Henrici Toyt, Hermannus filius Witen et Johannes filius Wilhelmi Tornatoris habent]
 10. It. liberi Wouteri Frisonis de Leempoel *397* 4.s.3.ob.vet.
  [Johannes filius Nicholai de Leempoel habet divisim]
 11. It. ipsi *398* 2.s.7.d.nov.a
 12. It. liberi Petri Loeder *399* 6.s.9.d.vet.

  [Henricus Lupus et Johannes filius Nicholai de Leempoel habent divisim]
 13. It. liberi [Petri] dicti Berkelmans *400* 11.d.vet.

  [Henricus filius Nicholai de Ham habet]
 14. It. Luta Wijtmans *401* 6.d.nov.

  [relicta et liberi Zanderis de Os (mediet).]
 15. It. liberi Mathei Pistoris de Busco de hereditate G(riete) Rodolfi Dyaboli *402* 12.s.vet.
 16. It. ipsi de platea *403* 1.d.
 17. It. ipsi de merica *404* 6.s.
 18. It. ipsi de hereditate Frederici Lombardi *405* 2.s.nov.
 19. It. liberi Aleydis Torren *406* 15.d.nov ½ .nigr.
 20. It. ipsi *407* 3.d.3.ort.vet.
 21. It. ipsi pro Bexkino Dicbier *408* 6.d.3.ort.nov.

  [Henricus de Nemore filius Wilhelmi de Loe et Katerina de Loe habent divisim]a
 22. It. liberi Wilhelmi de Loe in Wippenhout *409* 9.d.nov.

  [Nicholai de Berze]
 23. It. liberi Weyndelmodis de Hullen de hereditate quondam Gibonis Vetten *410* 6.s.10.d.vet.

  [Arnoldus filius Petri de Horreo habet]
 24. It. liberi Gerardi Hixspoer de (quarta) hereditate quondam Theodorici filij Arnoldi Hixspoer sita in Loven *411* 2.s.nov.

  [Nicholaus de Baerlo et Wilhelmus dictus Weert habent divisim]
 25. It. liberi Petri vanden Laer pro Woutero dicto Groet Wouter *412* 6.s.2.d.1.ort.nov. [rel. post mortem Elisab. (un.. puer..) pro parte sua)]
 26. It. liberi Wilhelmi Pistoris pro Gerardo Grenken *413* 21.d.vet.
 27. It. ipsi de 2 bonariis in Wippenhout *414* 18.d.nov.

  [Wijtmannus de Fine Wijtmannus eius frater Wouterus filius Petri de Laer et Henricus (Custos sitat) in Tilborch, habent divisim]
 28. It. liberi Wellini de Laer senioris de palude *415* 3.s.nov.
 29. It. ipsi de permaij *416* 12.d.nov.
 30. It. liberi Wouteri de Loe de hereditate Johannis filij Rodolfi *417* 2.s. [rel. est pro tertia parte (post mortem sinius? ... p....)]

Oesterwijc 67

 1. It. ipsi in Wippenhout *418* 18 ½ d.nov.

  [Gobelinus de (Cnode habet in Helvoert)]b
 2. It. liberi Petri Hollander *419* 3.ob.nov.
 3. It. liberi Petri vanden Pas *420* 6.d.nov.
 4. It. ipsi pro Katerina vanden Pas *421* 4 ½ d.vet.
 5. It. ipsi pro Henrico de Dovelo *422* 1.d.nov.
 6. It. ipsi *423* 12.d.nov.
 7. It. ipsi de merica Abekini *424* 1.d.vet.
 8. It. liberi Petri Stert de hereditate domini Johannis Yngrammi) *425* 16.d.vet.
 9. It. ipsi pro eodem *426* 1.pull.
 10. It. ipsi de uytfang *427* 1.d.nov.

  [Johannes filius Godefridi Vleminc habet]
 11. | It. liberi Wilhelmi Vleminc de hereditate Nicholai Scilders *428* 12.s.nov.
 12. | It. ipsi de bonis dicti Nicholai *429* 4.s.vet.
 13. It. liberi Wouteri de Stega, Wouterus Henricus Johannes et Katerina de merica prope Crucem *430* 10.d.nov.

  [It. liberi Egidij de Heyst de hereditate patris *720* 3.s.8.d. ½ ort.vet.]

  [It. Lambertus Beys pro Theodorico filio Sterken de Breda de bonis quondam Wilhelmi de Nedervenne *609* 17.s.nov.]

  [It. liberi Arnoldi Bax filij Magni Wouteri pro Engberto de Hezeacker *721* 14.d.nov.]
  [It. ipsi pro Nicholao de Manso *722* 10 ½ d.nov.]

  [It. Lana vanden Geyne pro Hesselino Snabbe vanden bloc *224* 12.d.nov.]

  [It. Laurentius filius Henrici Toyt pro liberi Woutero de Leempoel *397/398c* 13.d.nov.]

  [It. Lambertus Vannijn pro Aleyde de Manso de terra prope patibulum *2b* 7 ½ d.nov.]

  [It. liberi Hesselini filij Jacobi pro Johanne Betten *723* 12.d.vet.]
  [It. pro Hesselino filio Jacobi *23c* 2.s.11.d.vet. *25b* 6.d.nov.]
  [It. pro Hesselino Snabbe *226/227* 6.s.nov. (......)]

  [It. Ludolfus filius Ludolfi de Bomel de hereditate relicta (Johannis Coptiten) *550-552/569/573/577-579* 13 ½ s.nov.]a

  [relicta et liberi]
 14. It. Matheus Posteel pro Gerardo de Berkel *431* 12.s.6.d.vet.
  [It. pro Rodolfi de Zulichem *520* 12.d.vet.]
 15. It. Margareta relicta Rodolfi vanden Ven et liberi pro Henrico de Nulant *432* 2.s.nov.

  [liberi]
 16. It. Metta relicta Arnoldi filij Delien *433* 3.s.nov.
 17. It. Mathias de Mierde de hereditate quondam Gerwini de Loen *434* 2.s.vet.

  [Heilwigis filia Gerardi Feytcoren habet]
 18. It. Mechteldis filia Henrici de Nova Domo de hereditate patris *435* 12.d.nov.

Oesterwijc 68

 1. It. Margareta de Crekelhoven *436* 12.d.nov.
 2. It. Mansus Wilhelmi de Gestel *437* 8.s.3 ½ d.1.ort.nov.
  [heredes Rufi Zegeri habent]
 3. It. idem de quadam merica Wilhelmi de Gestel *438* 12.s.nov.

  [Johannes de Loe et Matheus dictus Groet Mateeus habent divisim]
 4. It. Margareta Nicholai Rodolfi de merica *439* 2.s.nov.

  [heredes habent]
 5. It. Michael Rotifex *440* 1.d.vet. [rel. est post mortem Gerardi P(....)]
  [Nicholaus filius Nicholai Sceyven]
 6. It. idem de hereditate Elisabet relicte quondam Leonis *441* 9.d.1.ob.vet.

  [Johannes Durus et Theodoricus Venman habent]
 7. It. Margareta Box de hereditate Johannis Box *442* 11 ½ d.vet.
 8. It. Mathias Poynenborch pro Margarita filia Wouteri de Leempoel *443* 9.d.vet.
 9. It. Margareta filia Henrici de Nova Domo de hereditate patris *444* 12.d.nov.

  [It. Marcilius filius Hermanni vanden Hovel *234* 6.d.nov.]

  [It. Matheus dictus Groet Mateeus ex parte Margareta Nicholai Rodolfi *439b* 18.d.nov.]

  [relicta]
  [It. (M.....) Monic pro Henrici filio Trude de Nemore *724* 18.d.nov.]

  [It. Margareta de Goberdingen de hereditate puelle Elisabet Comans *725* 7.s.1.ob.vet.]

  [It. Martinus filius Petri Brocken de hereditate Bruystini de Andel *47d* 2.s.nov. It. idem pro Johanne Bruystini de Andel *47cd* (12.d.nov.?)]

  [It. Martinus filius Petri Colen pro Yda filia Aelberti *288c* 4.d. ½ ort.nov.]

  [It. Margareta relicta Lamberti vander Rijt et liberi, quos habuit cum Lamberto pro liberis Gerardi Nen(n)e de Busco *383c* 2.s.vet.]

  [Johannes filius Petri Brocken habet]
 10. It. Nicholaus filius Johannis de Ham *445* 12.d.vet.
 11. It. idem *446* 7.d.nov.
 12. It. idem de hereditate Yde sororis predicti Johannis *447* 12.d.nov.
 13. It. Nicholaus de Baerle de tribus lop. siligin. seminandi de manso quondam Brustini de Andel *448* 6.d.1.ob.nov.
  [(Witmannusa filius Gerardi)]
 14. It. idem pro Hermannus Venman *449* 28.d.nov.
 15. It. Nicholaus Nerinc in Wippenhout *450* 12.d.nov.

  [Goetstu Luten habet]
 16. It. Nicholaus Nycol *451* 14.d.vet.
 17. It. Nicholaus filius Arnoldi filij Delie *452* 10 ½ d.nov.
 18. It. idem *453* 3.d.nov.
 19. It. Nicholaus de Manso de 1 ½ bonariis et quarto quondam Engberti de Hezeacker *454* 10 ½ d.nov.
 20. It. Nicholaus dictus Hollander *455* 12 ½ d.vet.
 21. It. idem *456* 3.d.nov.
 22. It. Nicholaus de Laerhoven pro Arnoldo de Laerhoven *457* 12.d.nov.

Oesterwijc 69

 1. It. idem de hereditate Trude de Nemore *458* 3.s.nov.
 2. It. idem *459* 4.d.1.ob.vet.
 3. It. Nicholaus filius Johannis Stert de hereditate quondam Heylwigis de Heyst *460* 7.s.4.d.1.ort.vet.b

  [It. Nicholaus Nycol filius quondam Nicholai Nycol pro Johanne Vos braxatore de ore cellarij *107* 1.d.vet.]

  [It. Nicholaus filius Henrici vander Voert de hereditate patris sui *249-254c* 13.d.1.ort.nov.]

  [It. Nicholaus de Baerle pro liberis Petri vanden Laer de hereditate Wouteri dicti Groet Wouters *412a* 3.s.1.d. ½ ort.nov.]
 4. It. Petrus de Dovelo ut nuntius mor(talis) Arnoldi Vos de hereditate quondam Theodorici filij Arnoldi Hixspoer sita in Karlichoven *461* 21.d.nov.
 5. It. idem pro eodem *462* 12.d.ob.vet.
 6. It. idem adhuc *463* 6.d.nov.
 7. It. Petrus de Manso de hereditate Johannis Berijs *464* 16.d.vet.
 8. It. Paulus filius Arnoldi Sarratoris *465* 6.d.nov.

  [relicta et liberi]
 9. It. Petrus de Crekelhoven pro Johanne Dicbier *466* 11.d.vet.
 10. It. idem pro Engberto de Crekelhoven *467* 12.d.nov.
 11. It. idem pro Arnoldo filio Petri de Crekelhoven *468* 19.d.vet.
 12. It. idem *469* 12.d.nov.
 13. It. idem quos solvebat in Tilborch *470* 3.d.vet.
 14. It. idem pro Henrico de Nemore *471* 2 ½ d.vet.
 15. It. Paulus de Baerle *472* 5.d.vet.

  [Franco filius investiti de Dyessen]
 16. It. Petrus filius Godefridi de Passche de hereditate quondam Henrici Loeder *473* 12.d.nov.
 17. It. Petrus filius Arnoldi Multoris de Tilborch *474* 10.d.nov.
  [Theodoricus filius Ywani heredi in Tilborch]a
 18. It. idem de bonis Arnoldi Multoris *475* 18.d.nov.
 19. It. idem pro Johanne de Fine *476* 12.d.nov.b
 20. It. idem de Elsbroeke *477* 1.d.nov.c
 21. It. idem de Molenlaer *478* 6.s.nov.d
 22. It. Petrus filius Arnoldi Brekelmans pro Hermanno Venman *479* 4.s.8.d.nov.

  [Hermannus filius Noydonis Militis habet]
  [It. Petrus filius Johannis de Manso pro Arnoldo de Manso de merica Thome Bax *10* 12.d.nov.] [rel.est.]
  [It. idem pro Arnoldo predicto *7a* 2.d.nov.]

70 Oesterwijc

[Wilhelmus de Angulo habet]

 1. It. Petrus de Angulo et Henricus frater eius de hereditate sita in Noertbroec *480* 18.d.nov.
 2. It. Petrus filius Johannis Writer pro Johanne de Fine de mansio Brustini de Andel *481* 17.d.nov.
 3. It. idem de hereditate quondam Gerardi de Geyne *482* 6.d.3.ort.nov.
 4. It. idem pro Petro Hoyst *483* 1.ob.vet.
 5. It. idem pro Johanne Hoest de mansio Brustini de Andel *484* 12.d.nov.

  [It. Petrus Gobelini de Gestel de hereditate quondam Gisberti de Hovel in Wippenhout *158-172a* 2.s.(8?d.nov.)a]
  [relicta et liberi]
  [It. Petrus filius Ancelmi de Gestel pro Henrico de Broechoven de hereditate in Wippenhout quondam Gisberti vanden Hovel *158-172d* 3.s.nov.]

  [It. Petrus Raven de hereditate quondam Goeswini de Empel *610* 9.d.nov. It. idem pro Beckino Dicbier *611* 3 ½ d.vet.]

  [It. relicta et liberi Wilhelmi de Angulo de hereditate sita in Noertbroec *480* 18.d.nov.]
 6. It. relicta et liberi Arnoldi (generi) Hermanni Venmans *485* 6.s.9.d.vet.
 7. It. relicta et liberi Arnoldi vanden Venne cum fratribus Arnoldi predicti *486* 3.d.nov.
 8. It. relicta et liberi Engberti de Novadomo *487* 19.d.nov.
 9. It. eadem *488* 12.d.vet.
 10. It. relicta et liberi Erardi filij Wouteri pro Goetscalco Roesmont de duobus bonariis quondam Bertoldi Bax *489* 2.s.nov.
 11. It. relicta et liberi Gerardi de Kuyc *490* 18.d.nov. [rel.est. post mortem Crispinen pro parte sua]
 12. It. eadem de uytfang *491* 1.d.
 13. It. eadem de strata *492* 1.d.
 14. It. eadem de hereditate Goeswini filij Heynen *493* 1.d.nov.
 15. It. relicta et liberi Henrici Weyhaze pro Arnoldo de Quercu *494* 2.s.nov.
 16. It. relicta et liberi Henrici Vos de hereditate patris Henrici *495* 9.d.vet.
 17. It. eadem *496* 3 ½ d.nov.
 18. It. eadem de hereditate Arnoldi de Crekelhoven *497* 4 ½ d.vet.
 19. It. eadem pro eodem *498* 3.ob.1.ort.nov.
 20. It. eadem de hereditate patris Johannis Vos *499* 8.d.vet.

Oesterwijc 71

[Johannes filius Gerardi Brentini habet]

 1. It. eadem *500* 9.d.nov.
 2. It. *501* 3 ½ d.nov.
 3. It. relicta et liberi Henrici filij Arnoldi Nennen de hereditatis patris Henrici predicti *502* 4.d.vet. [rel.est. post mortem Arnoldi (.....)]
 4. It. Rutgerus Brevis pro Henrico de Aggere *503* 15.s.vet.
 5. It. relicta et liberi Henrici de Maerle de hereditate quondam Johannis Multoris *504* 3.d.vet.

  [Gerardus filius Lucie habet]
 6. It. relicta et liberi Henrici Plucvel junioris *505* 1.d.vet
  [Gerardus filius (Lucie et) Engbertus Bloys habent divisim]
  [It. eadem et Engbertus filius Petri Bloys in Wippenhout *522* 12.d.nov.]
 7. It. relicta et liberi Johannis Sadeler de hereditate Johannis Berijs *506* 16.d.vet.

  [Johannes filius Johannis de Ruenbosch habet]
 8. It. relicta et liberi Johannis de Ruenbosch de hereditate Henrici de Novadomo *507* 12.d.nov.
 9. It. relicta et liberi Johannis filij Katerine de Bredeheze de hereditate quondam Fissie de Spina *508* 2.s.
 10. It. eadem de palude sita circa aggerem molendini *509* 1.d.nov.

  [Johannes filius Nicholai de Baerle habet]
 11. It. relicta et liberi Johannis filij Coppen ex nemore de tribus diurnis de manso Brustini de Andel *510* 6.d.3.ort.nov.
 12. It. relicta Johannis filij Arnoldi filij Hadewigis ex parte sancti Spiritus de Oesterwijc prope Steenoven *511* 3 ½ s.nov.

  [relicta Johannis filij (Roveri) et Gertrudis eius filia]
 13. It. Roverus de Oesterwijc pro Jacobo filio Hildewaren *512* 6.d.nov. ½ pull.
 14. It. idem pro Mechtede relicta Henrici Bierbuycs *513* 6.d.nov. ½ pull.
 15. It. idem de [loco] molendini et domistadio domus *514* 2.d.vet.
  [It. pro Hilla uxore Petri (de Area) *195* 1.ob.vet.]

  [Hermannus vanden Ham habet]
 16. | It. relicta et liberi Mathei filij Heyle Alardi *515* 1.d.vet.
 17. | It. eadem *516* 2 ½ s.vet.
 18. | It. eadem adhuc *517* 3.s.nov.

  [Johannes de Fine habet]
 19. It. relicta et liberi Petri Judas de hereditate patris *518* 17.d.vet.

  [Wilhelmus filius habet]
 20. It. relicta Delfts filij Johannis Stempel *519* 9.s.vet.

  [Matheus Posteel habet]
 21. It. Rodolfus de Zulichem pro Gerardo de Driel *520* 12.d.vet.

  [Agnes, Katherina, Gerardus, liberi Huberti Betten, habent]
 22. It. relicta Henrici filij Godefridi de merica in Tilborch *521* 7.s.nov.
  [relicta et liberi Henrici Plucvel habenta]
 23. It. eadem in Wippenhout *522* 12.d.nov.
  [Engbertus Bloys et (Elisabet) de Moer habent divisim]
 24. It. eadem *523* 6.d.vet. [Elisabet filia Henrici de Moer (......)]

  [Johannes vander Teynden, Henricus vander Teynden et Heylwigis vander Teynden habent divisim]
 25. It. relicta et liberi Henrici filij Henrici vander Teynden *524* 3.s.nov.
 26. It. relicta et liberi Johannis filij Bette de Loen pro heredibus Ywani de Outhoesden et Henrici de Hedichuzen *525* 9.s.vet.
 27. It. eadem *526* 5.d.vet.
 28. It. eadem adhuc *527* 4.d.nov.

72 Oesterwijc

 1. It. relicta et liberi Wilhelmi filij Johannis de Haren in Gesel *528* 12.d.nov.
 2. It. eadem ibidem *529* 15.d.vet.
 3. It. eadem de Langdonc *530* 15.d.vet.
 4. It. eadem de Goerbroke *531* 2.s.nov.
 5. It. eadem de vivario *532* 6.d.nov.
 6. It. eadem de Noertbroec *533* 5.s.6.d.nov.
 7. It. eadem de bonis in Stoct *534* 6.s.nov.

  [Zegerus filius Berte de Kuyc habet]
 8. | It. relicta et liberi Jordani filij Wilhelmi de Dussen *535* 12.d.nov.
 9. | It. eadem de uytfango *536* 1.d.nov.

  [Theodoricus filius Franconis ad opus aliorum]
 10. It. Reynerus de Berleham de merica quondam Wilhelmi de Loe *537* 22.d.nov.

  [Wilhelmus filius]
 11. It. relicta Henrici Luten in Belver *538* 6 ½ d.nov.

  [Wouterus de Oekel habet]
 12. It. relicta Arnoldi de Waderle *539* 12.d.vet.
  [It. idem pro Johanne Bruystini *47ce* 12.d.nov.]
 13. It. eadem *540* 8.s.6.d.nov.
  [It. idem pro Heylwige Bruystini et liberis de hereditate patris *47b* 12.d.nov.]
 14. It. relicta Engberti de Manso *541* 2 ½ s.nov.
 15. It. *542* 12.d.nov.

  [Brustinus Palart habet]
 16. It. relicta Reyneri Palart junioris de hereditate Brustini *543* 13.s.nov. [rel. est post mortem (.....)]

  [(.................. habet)]a
 17. It. Rodolfus de Oekel de hereditate patris *544* 9.d.vet.
 18. It. idem *545* 4 ½ d.vet.
 19. It. relicta et liberi Ludekini Hagens pro Erardo Proyser de hereditate dicta Enscaer *546* 6.d.nov.
 20. It. relicta et liberi Johannis de Laerhoven ex parte Hermanni de Merica *547* 6.d.nov.
 21. It. Reynerus Cul senior pro liberis Johannis de Loen de uytfang *548* 2.d.nov.

  [relicta et liberi Laurentii habent]
  [Laurentius Copal habet]
 22. It. Reynerus de Broechoven de uno bonario prati quondam Henrici Bloys *549* 12.d.nov.

  [Ludolfus filius Ludolfi de Bomel habet]b
 23. | It. relicta Johannis Coptiten pro Daniele de Oekel *550* 20.d.nov.
 24. | It. eadem pro eodem *551* 22.d.nov.
 25. | It. eadem pro Agnete filie Wouteri de Oekel *552* 4 ½ d.vet.
  [Gerardus de Vladeracken habet]
 26. | It. eadem pro Johanne Berkelman *553* 3.s.vet.
 27. | It. eadem *554* 3.s.nov.
 28. | It. eadem quos quondam Wouterus Bekeler solvebat *555* 4 ½ s.nov.
 29. | It. eadem de hereditate Arnoldi de Boschoven *556* 4.d.vet.
 30. | It. eadem pro Woutero Frisone de Leempoel *557* 6.d.nov.

Oesterwijc 73

[relicta Jacobi Coptite et filia habet]

 1. | It. eadem de uno bonario *558* 12.d.vet.
 2. | It. eadem *559* 12.d.nov.
 3. | It. eadem pro Hilla de Gestel de Rietdonc *560* 12.s.vet.
 4. | It. eadem in Tilborch *561* 2.s.nov.
 5. | It. eadem de merica *562* 9.s.nov.
 6. | It. eadem de terra Baerlemans *563* 3.d.vet.
 7. | It. eadem ex parte Arnoldi de Boschoven *564* 2.pull.
  [Hubertus Steenwech habet]
 8. | It. eadem de hereditate Goetscalci Roesmont *565* 7 ½ s.vet.
 9. | It. eadem pro eodem *566* 5 ½ s.nov.
 10. | It. eadem pro liberis Johannis dicti Minrebroeder *567* 2.s.3.ort.vet.
 11. | It. eadem pro eisdem *568* 20 ½ d.nov.
  [Ludolfus filius Ludolfi de Bomel habet]
 12. It. eadem pro liberis Wouteri de Oekel de merica *569* 12.d.nov.
  [Gerardus de Vladeracken habet]
 13. | It. eadem pro Nicholao de Megen pistore *570* 2.s.nov.
 14. | It. eadem de hereditate relicte Henrici Luten in Wippenhout *571* 3.s.nov.
 15. | It. eadem int Kijntbroec *572* 12.d.nov.
  [Ludolfus filius Ludolfi de Bomel habet]
 16. It. eadem de bonis quondam domini Goetscalci Roesmont pro parte sua *573* 12.s.1.d.nov. {a}
 17. | It. eadem *574* 3.s.4 ½ d.vet.
 18. | It. eadem de hereditate domini Goetscalci Roesmont *575* 2.s.3.d.nov.
 19. | It. eadem pro Johanne de Oekel *576* 4.d.nov.
  [Ludolfus filius Ludolfi de Bomel]
 20. | It. eadem pro Wilhelmo vanden Stake *577* 9.d.vet.
 21. | It. eadem pro Woutero filio Nicholai filij Rodolfi de hereditate Wouteri de Oekel *578* 4 ½ d.vet.
 22. | It. eadem pro Rodolfi de Oekel *579* (6 ½ d.vet. .....)

  [It. relicta Jacobi Coptite et filia eius pro relicta Johannis Coptite *558-564* 29.s.8.d.nov.2.p(ull).]b
 23. It. relicta Rodolfi Roesmont de bonis quondam domini Goetscalci Roesmont pro parte sua *580* 12.s.1.d.nov.
 24. It. eadem pro Daniele de Oekel *581* 20.d.nov.
 25. It. eadem pro Agnete de Oekel *582* 4 ½ d.vet.
 26. It. eadem pro liberis Wouteri de Oekel de merica *583* 12.d.nov.
 27. It. eadem pro Woutero filio Nicholai filij Rodolfi de hereditate Wouteri de Oekel *584* 4 ½ d.vet.

74 Oesterwijc

 1. It. eadem pro Wilhelmo vanden Stake *585* 9.d.vet.

  [Johannes filius Johannis de Fine habet]
  [It. relicta et liberi Zeberti Nerincs *114* 12.d.nov.]

  [It. relicta et liberi Tielmanni Hoyst de hereditate Henrici Noerken *176b* 3.s.vet.]

  [It. Rodolfus de Oekel pro liberis Katherine Brabants *726* 5.s.vet. *727* 3.ob.nov. It. idem pro Henrico de Oekel *177* 9.d.vet.]

  [It. relicta et liberi Laurentii Copal pro Renero de Broechoven de uno bonario prati quondam Henrici Bloys *549* 12.d.nov.]
 2. It. Sanctus Spiritus de Oesterwijc pro Henrico filio Godefridi in Tilborch *586* 7 ½ d.nov.
 3. It. idem de domo [Johannis] Bliecs *587* duas partes unius denarii veteris
  [It. pro Elisabet Otten *67* 5.d.vet.]
 4. It. idem *588* 7.s.nov.
 5. It. Stina filia Scoenvoets de hereditate quondam Franconis de Belver *589* 5.d.nov. Dominus Wouterus de Beke habet.
  [Giselbertus filius Wellini]
 6. It. Stina relicta Johannis de Hemert de prato Henrici Galli et Petri dicti Hoeft sito in die Strijp *590* 7.d.nov.

  [relicta et liberi]
 7. It. Stefanus filius Stefani de Ghever de hereditate Michaelis de Kessel *591* 2.pull.

  [relicta et liberi]
 8. It. Stefanus de Amervoert de hereditate Gerardi de Eersel *592* 18.d.vet.
 9. It. idem de hereditate Wouteri Toyts *593* 4 ½ d.vet.

  [relicta et liberi Arnoldi Coppen]
 10. It. Stefanus de Stega *594* 6.d.nov.
 11. It. Sanctus Spiritus de Busco *595* 17 ½ s.vet.
 12. It. idem *596* 3.s.nov.
 13. It. idem de merica *597* 6.s.
 14. It. idem ex parte heredum Gibonis Vetten de manso quondam Johannis de Gesel *598* 13.s.8.d.vet.
 15. It. idem de hereditate Johannis filij Arnoldi Nennen *599* 4.d.vet.

  [Johannes filius Liberti medietat.]
 16. It. Stina filia Rodolfi filij Gerardi Nenne *600* 2.s.3.ort.vet.
  [Gisbertus Vette, Gerardus (Nenne) et Jacobus Noppen solvunt (med?... census) et est rel. pro medietate post mortem Stine]

Oesterwijc 75

 1. It. eadem *601* 20.d.ob.nov.
 2. It. eadem de hereditate matris *602* 7 ½ s.vet.
 3. It. eadem adhuc *603* 5 ½ s.nov.

  [It. Segerus filius Berte de Kuyc pro Jordano filio Wilhelmi de Dussen *535* 12.d.nov.]
  [It. pro eodem de uytfang *536* 1.d.nov.]

  [relicta et liberi (...)]
  [It. Sanderus filius Henrici filij Zanderi de Os de uytfang cum bonis quondam Henrici Mathei in Udenhout *728* 12.d.nov.]a

  [It. Zebertus Nerincs pro Henrico de Palude et sorore sua *237b* sextam partem denarii]
 4. It. Theodoricus de Hoekelem de hereditate Rodolfi de Hees *604* 6.d.nov.
 5. It. idem *605* 14.s.vet.

  [Jacobus gener Tyberii et Katerina filia Tyberii habent divisim]
 6. It. Tyberius filius Wouteri Piggen de uytfang *606* 1.nigr.

  [relicta et liberi Stefani de Amelsfoert habent]
 7. It. Theodoricus dictus Streke de Breda de hereditate quondam Elisabet Franconis *607* 18.s.vet.
 8. It. idem *608* 14.s.3.d.nov. (et) Flandr(...)
  [Lambertus Beys habet]
 9. It. idem de bonis Wilhelmi de Nedervenne *609* 17.s.nov. [Lambertus Beys rel.]

  [relicta et liberi] [Petrus Raven habet]
 10. | It. Theodoricus Raven de hereditate quondam Goeswini de Empel *610* 9.d.nov.
 11. | It. idem pro Bexkino Dicbier *611* 3 ½ d.vet.

  [relicta et liberi]
 12. It. Theodoricus Lupus de hereditate quondam Ermgardis Maelgijs *612* 4.d.1.ob.vet.
 13. It. idem de hereditate Lamberti de Gurgite *613* 12.d.vet.
 14. It. idem vanden bloc *614* 2.s.nov.
 15. It. Theodoricus filius domini Johannis Rover militis de piscaturia ten Emelaer *615* 12.d.nov.

  [Jacobus filius Nicholai de Leempoel habet]
 16. | It. Theodoricus Symon de Venloen pro Woutero filio Elisabet de Leempoel *616* 2.ob.vet.
 17. | It. idem pro liberis Wouteri Frisonis de Leempoel *617* 4.d.nov.
 18. It. Thomas filius Wilhelmi de Nova Domo de hereditate patris *618* 10 ½ d.nov.

  [It. Theodoricus Venman pro Margareta Box *442b* 10.d.vet.] [rel. est post mortem (... pro medietate)]

  [It. Theodoricus Berwout pro Arnoldo de Angulo de uno bonario (anden Verne) *655* 12.d.vet.]

  [It. Theodoricus filius Michaelis de Halle pro liberis Johannis de Horreo filij Baudwini *389c* 9.d.nov.]

76 Oesterwijc

[Engbertus de Heesacker habet]

 1. It. Wilhelmus vanden Stake pro Heylwige de Haren *619* 6.d.nov.
 2. It. idem de hereditate quondam Johannis Stempels *620* 9.s.vet.
  [Engbertus de Heesacker habet]
 3. It. idem ex parte matris *621* 3.s.nov.
 4. It. idem *622* 27.d.vet. pro Gibone Vetten
 5. It. idem de hereditate Gibonis Vetten *623* 4.s.nov.
 6. It. idem pro Woutero de Oekel *624* 9.d.vet.

  [Henricus (Bac) filius Gisberti habet]
 7. It. Wouterus filius Mette pro Johanne de Loen de merica *625* 2.s.nov.
 8. It. Wijtkinus filius Gerardi pro Leyta Soffen *626* 1.d.nov.
  [It. pro Nicholao de Baerle *449* 28.d.nov.]
 9. It. Wouterus Bac filius Martini, Henricus Luten, Wilhelmus Luten et Goestu eius soror in Wippenhout *627* 18 d.nov.
 10. It. Wilhelmus filius Johannis Paggen pro Johanne de Beke *628* 1.ob.vet.

  [Wijtmannus de Fine et Wijtmannus eius frater, Wouterus filius Petri de Laer et Henricus Custos (sitit?) in Tilborch habent divisim]
 11. | It. Wellinus filius Wellini de Laer de merica *629* 18.d.nov.
 12. | It. idem de palude *630* 5.s.nov.
 13. It. vicini de Oesterwijc de communitate eorum *631* 55.s.vet. [val. 73 78 gr. 4.d.nov.]
 14. It. ipsi de piscatoria ibidem *632* 5.s.nov.
 15. It. vicini de Haren de communitate eorum *633* 25.s.vet. [val. 33.gr.vet.4.d.]
 16. It. Wouterus filius Hermanni de Enscit *634* 11.d.nov.

  [Henricus Sticker habet]
 17. | It. Wilhelmus Sticker de Haren et fratris sui *635* 2.d.nov.
 18. | It. idem pro Johanne de Merica *636* 3.d.vet.

  [Margarita filia]
 19. It. Weyndelmodis filia Cauwersijns *637* 6.d.vet.
 20. It. vicini de Oestilborch et Hukelem de communitate sua nova dicta Rake *638* 10.s.nov.

  [Henricus de Nemore filius Wilhelmi de Loe et Katerine de Loe habent divisim]
 21. It. Wilhelmus de Loe de hereditate Elisabet de Nemore *639* 3.s.8.d.nov.

  [It. in Wippenhout *206* 7 ½ d.nov.]
 22. It. Wilhelmus de Liedevelt tornator de 10 bonariis merice inter Giersberge et Udenhout ad mens(inam) *640* 10.s.nov.a
 23. It. Wilhelmus Brevis de Spoerdonc in Wippenhout *641* 2.s.nov.

  [dominus Wilhelmus Custos habet]
 24. It. Wilhelmus de Dusel de uno bonario de manso Brustini de Andel *642* 6 ½ d. ½ ort.
 25. It. Wouterus filius Gobelini de hereditate avi sui *643* 6 ½ s.vet.
 26. It. idem *644* 27.d.nov.
  [It. pro Henrico filio Johannis Blanckarts *100-101/103-106db* 2.s.nov. minus{?} 1 ½ ort.]

  Oesterwijc 77

 27. It. idem *645* 2.s.nov.
 28. It. pro Goeswino Heynen *646* 1.ob.vet.
 29. It. Wilhelmus filius naturalis Wilhelmi de Haren de hereditate Johannis de Dyesvoert *647* 2.s.nov.
 30. It. Wouterus de Berkel de hereditate Wouteri Pellificis *648* 3.d.nov.

  [Franco de Gestel habet]
 31. It. Wouterus Heye de Hupperingen quondam Elisabet Wouteri Pellificis *649* 6.d.nov.

  [Johannes filius Arnoldi Multoris habet]
 32. It. Wouterus filius Petri de Laer pro Hermanno Venman *650* 4.s.8.d.nov.
  [It. de hereditate Wellini de Laer *415/416/629/630c* 2.s.7 ½ d.nov.]

  [Gisbertus filius naturalis Franconis de Gestel]
 33. It. Wouterus Bokelet pro Jacobo Egel *651* 19.d.vet. [rel. est post mortem (.....)]
 34. It. idem pro Petro Hollander *652* 5.d.1.ort.vet.
 35. It. idem pro Gerardo Boyter *653* 8.d.3.ort.vet.
 36. It. Wijtmannus filius Johannis de Fine de prato Wouteri filij Hermanni de Enscit *654* 22.d.nov.
  [It. de hereditate Wellini de Laer quondam *415/416/629/630a* 2.s.7 ½ d.nov.]

  [Theodoricus Berwout habet]
 37. It. Wilhelmus de Angulo et Arnoldus frater eius de uno bonario inden Verne *655* 12.d.vet.
 38. It. Wouterus Witbol pro Hilla de Heerlaer *656* 1.ob.nov.
 39. It. Wijtmannus filius Johannis de Fine Johannes frater (Petrusa) et Albertus de Aggere pro Johanne de Fine *657* 18.d.nov.
 40. It. ipsi de hereditate quondam Ode de Geyne *658* 8.d.nov.
 41. It. Wouterus filius Wouteri Loeders de hereditate patris *659* 5.s.1 ½ d.nov.
 42. It. Wilhelmus filius Wouteri Loeders de hereditate patris *660* 4.s.1 ½ d.nov.

  [relicta et liberi]
 43. It. Wouterus filius Gerardi Ymme de hereditate Wouteri Loeders soceri sui *661* 12.d.nov.
  [It. de hereditate Wouteri Loeder *729* 3.s.nov.]
 44. It. Wilhelmus filius Johannis de Atrio de Gestel de hereditate patris in Wippenhout *662* 18.d.ob.nov.

  [Rodolfus Koyt habet]
 45. It. Wilhelmus filius Wouteri de Ponte de hereditate patris *663* 14.d.nov.

  [It. Wouterus filius Ancelmi de Gestel pro Henrico de Broechoven in Wippenhout de hereditate quondam Gisberti vanden Hovel *158-172e* 3.s.nov.]

  [relicta et liberi]
  [It. Wijtmannus filius naturalis Johannis de Fine de hereditate quondam Wellini de Laer *415/416/629/630b* 2.s.7 ½ d.nov.]

  [It. Wilhelmus Glaviman filius Danielis vander Hautert de hereditate quondam Aleydis relicte Jacobi Hessel *24b* 35.d.nov. It. pro eadem *23a* 2.s.6 ½ d.vet. It. de bonis quondam Pauli de Heyst *93* 7 ½ s.vet.]

  [It. Wouterus filius Gerardi Symonis pro liberis Elisabet filie Johannis Heyle de hereditate quondam Arnoldi filij Wilhelmi Lieven *72* 8.d.vet.]

  [It. Wilhelmus filius quondam Wilhelmi Tornatoris de hereditate quondam Elisabet de Heyst *65* 7.s.vet.9.d.]

  [It. Wilhelmus Pistor de uytfang quondam [Laurentii] Colizants in Flumine *371/372* 1.d.1.ort.vet.]

  [It. Wilhelmus filius Petri Brocken pro Francone Poppen *730* 2.d. ½ ort.nov.]

  [It. Wilhelmus filius Gobelini de (.....) de hereditate quondam Gisberti de Hovel in Wippenhout *731* (2?d....)]a

  [It. Wilhelmus filius quondam Henrici Vos de hereditate Henrici vander Voert *249-254d* 13.d.1.ort.nov.]

  [It. Wouterus filius Henrici Toeyts pro Brustino Palaert filio Reyneri de hereditate patris *732* 8.s.nov.]

  [It. Wouterus Nerincs pro Henrico de Palude et sorore sua *237a* duas partes denarii.]

  [It. Wilhelmus dictus Weert pro liberis Petri vanden Laer de hereditate Wouteri dicti Groetwouters *412b* 3.s.1.d. ½ ort.nov.]

  [It. Witmannus filius Reineri Zwaene pro liberis Johannis Molendinarii de Karlichoven de manso iuxta molendinum *396c* 1.d.3.ort.nov.]

  [It. Wouterus filius Petri Poynenborch pro Egidio de Spina et Nicholao Nerinc *115* 3.d.vet.]

HERTOGELIJK CIJNSREGISTER

1340

census domini ducis in Oesterwijc in die beati Thome apostoli

transcriptie W. de Bakker

Oisterwijk
14 mei 1989

 

 

Folio 109r

Census domini ducis in Oesterwijc in die beati Thome apostoli

1. Primo Albertus Pinguis de vet. 14.d.
2. It. de novo 6.d.
[Henricus Brevis habet]

[vacat]
3. It. Aleydis filia Noudonis Haghetissen de novo 5.s. de merica Rubrake
[resignavit]

4. It. Aleydis filia Engelberti vanden Hoeven de nov.2½.s. de terra prope patibilum
5. It. idem de novo 4½.d. de prato

6. It. Arnoldus filius Lupi de novo 16½.d. de merica prope Nuwendyc

7. It. Arnoldus van Helvoert de vet.18.d.
8. It. de novo 1.d. de hereditate textoris

9. It. Arnoldus Houtappel filius Hermanni de novo 17.s.

10. It. Arnoldus de Manso de novo 12.d.
11. It. de novo 4.d.
• [It. <500> 2.s.nov. prope patibulum]

12. It. Arnoldus filius Delie de novo 3.s. Metta uxor eius relevavit

13. It. Arnoldus de Os de vet.1.ort.
14. It. 1.d.

15. It. Albertus filius Trude de nov.18.d.
16. It. de novo 3.d. (... )
17. It. idem 3.d.nov. [valular]

18. It. Arnoldus de Laerhoven de novo 12.d.
• [id. <501> vanden Wilmerslaer 4.s.nov.]

19. It. Adam Boef de novo 12.d.

20. It. Arnoldus de Aggere de novo 18.d.
21. It. 1.d.pagamentus

[Heilwigis relicta Arnoldus Nenne et liberi]
22. It. Arnoldus filius Nenne de vet.21.d.
23 It. 2.d. de vet.
24. It. 1.d.nov.
• [It. idem pro Elisabeth Stickers de Haren <87> 3.d.vet.]

25. It. Arnoldus de Quercu 2.s. cum sorore sua nov.
26. It. Altare beate Margarete de novo 10.d.

27. It. Arnoldus de Bruhese de vet.12.s. ---------- [nomine p...sol]
28. It. de vet.13½.s.
29. It. 7.s.nov.

30 It. Arnoldus filius Willelmi Berte de vet. (...) [8.d.]

31. It. Andreas Valant de ½ bonarii in Kerlichoven 6.d.nov.

32. It. Andreas Valant 3.s.nov. de merica Dornemans

33. It. Alebrandus filius Hsd_enrici vander Tenden 3.s.nov. minus ob.

34. It. Arnoldus Beys de ore cellary de nov.1.d.

35. It. Arnoldus filius Tilkini de hereditate Th. de Boeghen de nov. 5.s. [relevatum est]

36. It. Agnes de Kerkelhoven de novo 3.s.

[Bac filius]
37 It. Arnoldus Bertout 14.s.6.d. de novo de hereditate quondam Woltheri de Beke [Albertus Pellifex solvit ut nuntius]
• [id. <119> 18.d.sd_nov. de hereditate Ghiben van de Rijt]

38. It. Arnoldus dictus Ridder de Berkel de Brustini de Busco quondam dicti Grans de novo 16.s.
39. It. idem 3.d.nov.

40. It. Arnoldus dictus de Venne cum fratribus suis de novo 3½.d.

[It. • Alit de Nova Domo <79a> 2.s.nov] [Wolterus habet]

folio 109v

41. It. Arnoldus de Crekelhoeven de hereditate Johannis Vos de vet. 9.d.
42. It. <42> de nov. 3½.d.

43. It. Andreas Valant in Wippenhout de nov. 9.d.

44. It. Aykinus filius Johannis Aykini de bona puelle Heskens de vet. 9.s.
45. It. de novo 12.d. [Coptijt habet]

46. It. Arnoldus de Nova Domo de vet. 12.D.
47. It. idem de novo 6.d.
48. It. idem de novo 12.d. de particula terre dicta de Hoeve iuxta domum Arnoldi

49. It. Arnoldus Walraven faber junior de 2 bonariis in Wippenhout 18.d. de novo

50. It. Brustinus filius Hermanni de Berkel de Anle de hereditate Arnoldi dicti Houtappel de vet.12.s.
51. It. Bertoldus Stempel de vet. 3.d.
[Nycholaus]
[Petrus de Crekelhoven habet]

[vacat]
52. It. Berta de Neynsel de novo 8.s. resignavit

53. It. Bexkinus Dicbier 7.d. de vet.
54. It. de nov.13½.d.

55. It. Berta relicta Bac et liberi eius Houtappels de vet.18.s
56. It. idem de duobus bonariis sitis in Holvoert de novo 2.s.
[Goetscalcus Rosemont habet]

[vacat]
• [It. Bertradus{?} de Belver{?} <502> de vet.9.d. Johannes van der Straten habet]

• [It. Bertoldus filius Papen de bonis in Huculem <503> 6.s. de novo]

57. It. Arnoldus Berijs in Udenhout de vet.9.s. [6.s.]
58. It. idem Arnoldus de bonis Rutgheri de vet. 9.s.
Arnoldus filius eius habet
59. It. idem de Swanenberch de nov. 12.d.

60. It. Arnoldus Berwout de hereditate Theodoricus dicti Lube 12.s.6.d. vet.

61. It. Arnoldus Broc de hereditate quondam Godefridi Necker de nov. 8.d.

62. It. Copkinus filius Jacobi de utefanc 1.d. vet.

63. It. Coppo Pelser de novo 3.d.

• [It. Coptijt de bonis Arnoldi Aykini <44> de vet. 9.S.
• <45> de nov.12.d.]

• [It. dominus Enghelbertus presbyter de palude Vekenstyls in Wippenhout <266> 13.d.nov.]

64. It. dominus Engelbertus presbyter de novo 9.s. retro Udenhout

65. It. dominus Willelmus de Haren de novo 7.s. [Wolterus ....]

66. It. dominus prepositus sancte Gertrudis Lovaniense de bonis Henrici Custodis de novo 3.s.
67. It. de novo 14½.s. in Berkel

68. It. dominus Gherlacus miles de vet.9.s.
• [It. <464> 12.d. nov. van de Venne]

[(Willelmus filius) Custodis]
69. It. dominus Egbertus presbyter de vet. 10.d.

• [It. Deliana die Weecster de hereditate Johannis Berijs <265a> 16.d. vet]

nov.8.lb.
vet.5.lb.13.s.6.d.
folio 110r

70. It. dominus Henricus {de Hukelem} presbyter de novo 2½.s.
71. It. idem de novo 4.d.
72. It. de uno bonario in Wippenhout de novo 12.d.

73. It. dominus prepositus de Tongherloe de palude Vekenstils 6.d. de novo

74. It. Erenbertus de Scoervoert inde Noertbroec de novo 9.d.

75. It. ecclesia de Oesterwijc 2.s. de 2 bonariis nov. [in Wippenhout]

[libri habent]
76. It. Engelbertus de Crekelhoven de novo 2½.s.
77. It. 12.sd_d. de novo
78. It. 13.d.nov.

79. It. Elizabet de Nova Domo It. de novo 5.s. [Aleidis en Wolterus]

80. It. Engelbertus Calciferator de novo 6.d. [(Ucto) Sarrator habet]

[liberi habent]
81. It. Engelbertus vanden Heesacker de nov. 4.s. 4.d.
82. It. 2.s. de novo de hereditate Elizabet et Henricus de Nova Domo

83 It. Elyzabet filia Woltheri Pellificis de novo 6.d. de Hupperinghen

84. It. Elyas vanden Heesacker de vet. 4.d.

85. It. Elizabet Ottonis de vet. 5.d.

86. It. Elizabet [de Heist] de vet. 7.s.9.d.

87. It. Elizabet Stickers de vet. 3.d.

88. It. Ermegardis Maelghijs de vet. 4.d.ob.
[Wolterus Pellifex gener habet]

89. It. Engelbertus vanden Leempole de vet. 18.d.

[vacat]
90. It. Engelbertus vander Heyden de vet. 8.d.
91. It. Engelbertus Canis de vet.1.d.

92. It. Erardus filius dicti Vos de Loen de novo 19.d.

93. It. Elizabet de Bredacker de hereditate Johannis de Merica 7½.d. vet.

[Wolterus filius (et fratres?) habet]
94. It. Elizabet de Leempole de parte terre quondam Johannis de vet. 2.ob.
• [It. <504> 33.d. vet.
• <505> 17. nov. de hereditate Johannis (.. )]

95. It. Engelbertus nepos Aven de Loen de hereditate Johannis Honimans 4.s. nov. [Goeswinus filius Heynen habet]
96. It. idem de merica de novo receptus de vet.1.d.

• [It. Ermegardis Pigghen <506> 10.d. de novo]

• [It. Erardus filius Wynrici de Loen <507> de vet. 6.s.]
• [It. idem <508> de vet. 16.d.]

folio 110v

97. It. fratres de Porta Celi de vet. 12.s.4½.d.

98. It. Fredericus filius Lumbardi de nov. 2½.s.
99. It. 5½.d.
100. It. idem de merica 3.s.
[relicta Johannis Custodis]

101. It. Franco de Dovelloe de novo 6.d.
102 It. de vet. 9. pro Ghyla van (Ri...)
[uxor habet]
[Maria et Cristina (habet)]

[Thomas Valant habet]
103. It. filia Hille Valants de novo 4.s. de bonario quondam Arnoldi Fabri
[(... ) de terra (... ) <509> 10.d. nov.]
104. It. eadem de duobus bonariis in Qualem de novo 2.s.

105. It. Fredericus Pistor pro Johannis Berkelman de vet. 3.s.
106. et de novo 3.s.
107. It. quos quondam Woltherus Bokeleer de novo 4½.s.
[(frater) Aelbertus Loze <510> 12.gr.]
108. It. idem 4.d. de vet. de hereditate Arnoldi de Boschoven

109. It. Franco de Belver de novo 5.d.
[Petrus habet]

110. It. Fissia filia Tylmanni de Spina 2.s. de nov. de palude
111. It. 1.d. de quoddam aggere
[relevatus est]

• [It. Goeswinus filius Heynen de Vlimen <95> 3½.s. nov.
• <96> 1.d. vet.]
• [It. pro Hesselmo Snabbe <203> de novo 6.d. de uutfangho
• It. <511> 5.d. de domistadio]

• [It. Gheerlacus de Buscho <512> 12.d. nov.] [vacat]
[Rodolf de Hoesde]

• [It. Diddericus van Hoculem de hereditate <513> 6.d. nov.]
• [<514> 14.s. vet.]

112. It. Gherardus dictus vanden Gheyne 8½.d. nov. in (Wippenhout)

113. It. Gherardus Judas junior de vet. 1.d.
[H. gener habet]
114. It. de novo 12.s. quos Leyta Smedinne
[Johannes Monacus habet]

115. It. Gheerwinus de Loen de vet. 2.s.
[liberi eius habent]

116. It. Gherardus Pinguis de vet. 3.d.

[liberi habent]
117. It. Ghibo filius Johannis Lusci de vet. 13.d.
[van den Hutfelt et aliis bonis (... )] [Johannis Wijtmans]

118. It. Gherardus filius Wynrici de novo 12.d.

119. It. Ghiselbertus filius Ghiselberti vander Berijt de nov.18.d.
[relicta]

120. It. Ghertrudis relicta Petri Judas de vet. 25.d.

121. It. Gherbergis uxor Arnoldi de Stoct de novo 2.s. [vacat]

• [It. Godefridus Cauwersijn de hereditate Johannis Berijs <265b> 16.d. vet.]

4.lb.5.s.7.d.
5.lb.9.s.11.d.
folio 111r

• [It. Ghenken Horse <515> 12.d. nov. in Wippenhout]

122. It. Gheno Poenuborch 12.d. nov.
123. It. 4.d. vet.
• [It. <516> 3.s. nov.
• It. <517> ob. vet.]
124. It. 1.d.
125. It. de hereditate Willelmi de Esche 15.d. de vet.
• [It. <518> de nov. 7½.d. in Wippenhout]

[... ]
126. It. Godefridus Walraven de novo 11.s.
127. It. de novo 6.s.3.d.

128. It. filia Gerardi Pael de novo 9½.d.
129. It. de vet.12.d.

130. It. Godescalcus Rosemont de vet. 17½.s.
131. It. de vet. 12.s. quos suevit solvere mater sua
132. It. de vet. 2.s. quos quondam Tylo de nostra domina
133. It. idem de vet. 12.d. de Henrico de Valle
134. It. idem de vet. 2.s. quos quondam Celekinus de Aquis
135. It. idem de novo 6.s. de quadam merica
136. It. de novo iuxta Helvoert 3.s.
137. It. apud Belkel iuxta bona Gherardi de Uden de novo 5.s.
138. It. de dimidio manso (nuden) de novo 6.s.
• [It. <56> 2.s. nov. quos solvebat Bertha Bacs et eius liberi]

139. It. Gerardus Neve de Buscho de vet.16.s.
[liberi Gerardi Neven habent]

140. It. Godekinus filius Stine van Belver It. de vet. 3.d. [Heyla et liberi eius habent]

141. It. Gerardus dictus Hollander de hereditate Nycholai Scilder 8.s. vet.

142. It. Ghibo filius Stephani de novo. 12.d. de bonario in Kynbroec

[vacat]
143. It. Godekinus Necker de vet. (2).s.
[(... sepe)]

144. It. Elizabet [filia Gerardi] Coptyten de 4 bonariis domini Gerardi Hugonis de vet. 4.s.
145. It. idem de 2 bonariis Willelmi Snabben de vet. 2.s.
146. It. idem de 2 bonariis Johannis dicti Weent de novo 2.s.
147. It. idem de domistadio super Plateam de novo 2.d.
148. It. idem de bonario Henrici Frederici de vet. 2.s.
149. It. de 2 bonariis quondam Henrici Loder de novo s.[2].

150. It. Gerardus de Drile de vet.12.d. [Rodolphus de Zulikem habet]
151. It. Gerardus de Kuyc 18.d. nov.
[It. idem de utfanc retro de Strata <519> 1.d.]

152. It. Godefridus Vos de hereditate Willelmi de Esche de novo 10.s.2.d.
[H. de Waude]

153. It. Ghibo vanden Hovel 12.d. de novo pro Ghodeken filio Stinen in Wippenhout
• [It. <520> de nov.3.s. in Wippenhout]
• [It. idem de hereditate Nicholai de Rijt <521> vet. 2.s.
• It. <522> 10.d. vet.
• It. <523> 3.s. nov.
• It. idem <524> de nov. 9.d.]

154 It. Godescalcus Rosemont et Johannes gener suus de hereditate quondam Hille de Ghestel de vet.12.s.
155. It. de merica in Berkel 11.s. de novo [Johannes Coptijt]

folio 111v

156. It. de terra Berkelmans 3.d. vet.
157. It. de Riedonc 12.d. de novo
[Johannes Coptijt]

158. It. heredes Ghibonis Vetten de vet. 16.s.
159. It. de vet. 11.s.4.d. mediam partem census solvit Sanctus Spiritus Ro(densis) mansi spectantis nunc ad Sanctum Spiritum quae quondam fuit Johannis de Ghestel duobus grossis exceptis
[liberi Arnoldi Ve.. et Petri Vet. ]

160. It. Henricus Vos de hereditate patris de vet. 9.d. de nov. 3½.d.

162. It. Heylewigis Pryms de novo 12.d.
[Joannes der Kynder habet]

163. It. Heylewigis de Haren de novo 18.d. [6.d.nov.] [heredes habent]

164. It. Henricus filius Godefridi de merica in Tilborch de novo 7.s.
[relicta eius re(... )]
165. It. ibidem de novo 4.s.
166. It. de domo sua de vet. 18.d.
167. It. idem de novo in Wippenhout 12.d.
168. It. in Tilborch 7½.d. nov.
169. It. idem de vet. 6.d. [dicet esse (venditum)]

170. It. Hermannus vander Heyden de novo 6.d. [(Martinus) de Dusel]

171. It. Henricus Plume junior de vet. 5.d.2.pull.

172. It. hospitale in Buscho 3.d. de nov.
173. It. Heykinus de novo 2.s.
174. It. 1.d. nov.

175. It. Henricus Bruwer de novo 9.d. in Wippendonc [(in sol)]
176. It. de ore cellary de vet. 1.D.
[Andreas Valant 9.d.]

177. It. Henricus famulus Conegondis de novo 3½.s. Sanctus Spiritus in Oesterwijc habet [Gerardus dictus Hol habet]
178. It. idem duas partes unius denarius de vet.
179. It. Katherina de Westerwijc terciam partem denarii

180. It. Heila uxor Petri de Area Jutte de Vucht de vet. 1.ob.

181. It. Hilla Reyneri (Raken) 1.nig.

182. It. Henricus de Nova Domo de vet. 18.D.
183, It. de nov.5.s.
[(heredes) habet Engelbertus relevavit]

184. It. Henricus Gallus de novo 2.s. in Stripe et de merica

185. It. Henricus Gallus de novo 9.d.
186. It. de novo 3.ob.

4.lb.9.s.8.d.
4.lb.14.s.
folio 112r

187. It. Henricus filius Johannis de Haren 1.d.

188. It. Henricus vanden Woude 8.d. nov.
189. It. 1.d. de vet.
190. It. 2½.d. vet. pro Ghiboy
• [It. <525> 2.s. in Noertbroec]
191. It. idem de vet. 3.d. pro liberis Stickers
• [It. in Tilborch <526> 21½.d. nov. de bonis Godefridi de Gheyne]
192. It. 3.s. de novo
• [It. <527> de vet.ob.
• It. <152> 10.s.2.d. nov. pro Godefridi Vos]

193. It. Heylewigis filia Petri vanden Pas de novo 13.s.3.d. pro patre suo [de sepe]
194. It. de vet. 9.d.
195. It. 6.d. nov.
• [<528> 6.s.5.d. nov.]
196. It. eadem de vet. 1.ob.
197. It. de vet. 2.d.
[Heilwigis van den Hovel]
• [It. <416> 3.s. nov. pro relicta Jacobi de Linden]

198. It. Hesselo Snabbe de vet.18.s.
199. It. de vet.12½.s.
200. It. 18.d. nov. de hereditate Wolteri Bigghen
201. It. idem 4.s. de novo
202. It. 2.s. nov. pro Jacobo de Ligno
203. It. 6.d.nov. de ½ bonario
• [It. <529> 1.d.nov.]
[Goeswinus filius Heynen habet]
204. It. 4.s.6.d. vet. pro Hilla et Jutta Liscop
205. It. 2.s. nov. pro Heylewigis de Hovel
• [It. <530> 9.d. pro Petro Toyt nov.]
206. It. idem pro Thome Valant de uno bonario 12.d. nov.
• [It. <449> 18.d. nov. pro Tyberio Pigghen]

207. It. Henricus de Molle de 4 bonarii de novo 4.s.
[Johannes de Mol habet filius eius]

208. It. Henricus Scarpenborch 3.nigr.
[Johannes dictus van den Hoeven habet]

• [It. Johannes Coptijt <531> 12.d. de vet. de uno bonario]
• [It. <157> 12.d. nov. van der Riedonc]
• [It. idem de hereditate Hille de Gestel <154> 12.s. vet.]
• [It. idem [de merica] <532> 9.s. nov.
• <156> 3.d. vet. de terra Berkelmans It.]

209. It. Rosemont et Elisabet de Leempoel ex parte Arnoldi de Boschoven 2.pull.

210. It. heredes Henrici de Aggere de vet. 15.s.

211. It. Henricus Brabant de vet. 10.s.
212. It. 3.d. nov.
[Katerina relicta]

213. It. Henricus de Arle de novo 12.s.

214. It. Hermannus Loder de nov. 8.s.

215. Henricus Luscus de novo 3.d. [de sepe]

216. Henricus filius Johannes vanden Laer de novo 2.s. [de sepe]

217. It. Hesselo de Castro de vet. 3.D.
218. 4.pull.
219. It. 2.s. nov. in Wippenhout

220. It. Henricus Boc cum sorore sua de vet. 19.d.

221. It. Henricus Loyart de nov. 9.d. in Wippenhout

folio 112v

222. It. Hermannus vanden Hovel de nov. 3.D.
223. It. 3.d. nov.

224. It. Henricus Bont de novo (17).d.
225. It. idem pro Henrico de Aggere de novo 18.d.
[vacat]
226. It. Henricus de Palude cum sorore sua de vet. 8.d.
227. It. 1.d. [de sepe]

228. It. Henricus de Dovelloe de novo 1.d.

229. It. heredes Marcelij filij Mette de vet. 4.s.7½.d.

230. It. heredes Gerardi de Uden de vet. 23.s.
231. It. 12.s. de nov.
232. It. de bonario de vet. 3.s. in qualem dominus Willelmus Voghet
[Th. Voghet relevavit ad opus heredum]

233. It. Hermannus Venneman 6.s.9.d. vet.
• [ <533> 14.s.nov. de merica]
234. It. heredes Johannis Fabri de novo 12.d.

235. It. H. filius Seberti 3.s. nov.

236. It. H. filius Henrici vanden Teynden 3.s. nov.

237. It. Henricus Blens de 4 bonariis in qualem 4.s. nov.
238. It. idem vanden Venne de novo 2.s.

239. It. Henricus Brusten filius Brustini de Buscho et Brustinus frater suus 15.s. de novo

240 It. Henricus de Bleus 3.s. de 3 bonariis Henrici filij Petri in Lidenvelt

241. It. Hilla de Herlaer pro Ida Goesvinni 1.d. nov.

• [It. Joannes de Brusel et H. filius Godefridi de Oesterwijck (clericus) de hereditate quondam Nicholai de C(...) prope mol(endinam) de Ca(...) <534> 12.d. de nov.]
[Th. Lupus habet]

• [It. Henricus et Aleidus liberi Henrici de Nova Domo <371> de vet. 26.D.
• It. <372> (1.d.) de no(v.)]

• [It. Joannis dictus [Rover] miles de piscatura dicta Aemerlaer <463> de nov.12.d.]

242. It. Joannes dictus Toyt 6.d. de novo
• [It. ydem <98/99/100> 6.s.nov. de hereditate quondam Frederici Lumbardi]

243. It. Johannes Custos de novo 12.d. super Hupperinghen
244. It. 12.d.vet.
245. It. idem in Berkel de novo 12.d.
[heredes habent]
• [It. <535> 12.d.nov. de merica (Abekini)]
246. It. 1.d. nov. pro H. Luten de utefanc
• [<536> 1.d. vet. de hereditate Willelmi Lombart]

247. It. Johannes filius Bette de Loen (..)ynricus filius (Gerardi) pro (... ) 12.(s.)
248. sd_pro heredibus Ywani de Outhoesden et Henrici de Hedecusen 9.s. vet.

249. It. idem Johannes filius Bette de vet. 3.s.1.d.
250. It. de vet. 5.d.
251. It. 4.d. sd_nov.

252. It. Joannes de Helvoert de vet. 3.d.
253. It. de nov. 9.d.
[divisum est]
254. 5.d. in Noertbroec
255. It. 32.d. vet.
256. It. 9.d. nov. quos solvet de Helvort

257. It. Johannes de Ele de novo bonario olim Johannis Clerici de Oesterwyc 12.d. et Henricus Plume
258 It. idem de vet.1.d.
259. It. 2.s. de nov. pro fratre Johannis de Hoesden

• [It. Joannes dictus Vos de hereditate patris <537> de vet. 8.d.
• It. <538> de nov.9.d.
• It. <539> 4½.d. nov.]

5.lb.9.s.6.d. vet.3.lb.8.s.6.d.
folio 113r

• [It. Johannes Stappart <224> 12.d. de hereditate H. Bonten]

260. It. Yda filia Alberti de novo 12.d.

[Michael Rotifex habet]
261. It. Johannes dictus Leo de vet. 9.d.
262. It. 1.d.ob. de vet.
[Lizabeth relicta Johannis Leo et liberi]

263. It. (Johannes) Dicbier de vet. 11.d.

264. It. Johannes Berijs de ore celary 1.d. nov.
265. It. idem pro matre sua de vet.32. d.
[Delia et Godefridus]
266. It. Idem de novo 13.d. de palude Vekenstyls
[dominus Enghelbertus habet]

267. It. Johannes gener Hermanni de Merica de novo 12.d. de hereditate Woltheri filij Gerardi Runtvleesche [Martinus van Dusel]

268. It. Johannes de Merica de vet. 16.D.
[liberti habent]

269. It. Johannes Spiker de vet. 6.D.
270. It. de novo 12.d.

271. It. Johannes Hoerse de vet. 2.d. de domo patris sui

272. It. Johannes filius Griete de novo 3.d.

273. It. Johannes filius Petri de novo 4½.d. [liberi relevaverunt]

274. It. Jacobus filius Hilwaren de novo 12.d.
275. It. pro se et relicta H. Luten 1.pull.

276. It. Johannes [de Haren] et Katherina liberi Elisabeth de Haren [(sororis)] domini Gerardi de vet. 1.d.

277. It. Johannes de Loen de novo 2.s.
278. It. 2.s.
279. It. idem 2.d. nov. de utvanc
280. It. 3.s. nov. de merica
[liberi relevaverunt post obitum matris et solvent medietatem census]

281. It. Johannes de Dysevoert de novo 2.s.

282. It. Johannes Vannijn de vet. 6.d.
283. It. de vet. 3.d.
284. It. idem 4.s. de novo pro Palart
285. It. idem de novo 3.s. de merica
286. It. idem de novo de 3 bonariis merice 2.s.6.d.

287 It. Johannes de Nova Domo et liberi eius 6.s.4.d. in Noertbraech
288. It. idem de vet. 12.d.

289. It. Johannes filius Stine de novo 1.d.
290 It. 12.d.
• [It. <540> 12.d.]
291. It. idem de vet. 3.D.
292. It. 1.d. nov. pro (g....ca) Vekenstijls

293. It. Johannes de Beke de vet. 1.ob.

294. It. Johannes Honiman de novo 3½.s.1.nigr. de merica

295. It. Johannes de Ham de vet.12.d.
[Elisabeth uxor habet]
296. It. 7.d. de novo
297. It. de hereditate sororis sue Yde 12.d. de novo
[vacat]

298. It. Johannes filius Marcilij de novo 6.s. [(dela) sepe]

• [It. Johannes de Hezecker <541> de vet. 2.d.]

folio 113v

• [It. Johannes Braxator et H. eius frater <542> 2.s. nov. in Wippenhout]
[(in sol.) Andreas Valant <543> 12.d.]

299. It. Johannes de Horreo filius Baudewini de novo 3.s. [liberi relevaverunt]

300. It. Johannes filius Johannis de Haren de novo 12.d. in Ghestel
301. It. ibidem de vet. 15.d.
302. It. vander Langhedonc de vet. 15.d.

303. It. idem Johannes de Ghoerbroke de novo 2.s.
[(Wolterus habet]
304. It. idem vanden Elsbroke de novo 6.d.
• [<544> 2.s. de Goerbroke]
[(Wolterus habet]
305. It. idem vanden Bochovel de vet. 1.d.
306. It. idem de vivario de novo 6.d.
307. It. idem de Noertbroke de novo 5.s.6.d.

308. It. Johannes Lisscap de nov. 8.s.
309. It. de bonis de Hoesden de vet. 7.s.
[Thomas Valant habet]

[vacat]
310. It. Johannes de Assche de vet. 1.d.

311. It. Johannes Timmerman de vet. 1.d.

312. It. Johannes Berkelman de novo 2.s.
313. It. de vet.17.d.

[liberi]
314. It. Johannes filius Johannis Fratri Minoris de vet. 5.s.6.d.
• [It. <545> 4½.s.nov.]

315. It. Johannes Pagghe 1.d. nov. [liberi]

• [It. <546> 1.d. vanden Eelsbroec]
316. It. Johannes filius Longi Wytmanni de nov. 18.d.
• [Item <118> 12.d. nov. de hereditate Gerardi (Wijnrici)]

317. It. Johannes dictus Ursus de novo 2.d.
318. It. 2.d.vet. de Lancroet

319. It. Johannes de Hemeert de prato Henrici Galli et Petri dicti Heest de novo 7.d. sito in die Stripe [Stina relicta habet]

320. It. Jutta filia Godefridi de Meduen de vet. 17.d.
• [It. <547> 14.d. nov.]

321. It. Johannes frater domini Henrici de Huclem ex parte Heylewigis Comans 4½.s. de novo

322. It. Johannes Custos de Haren pro Willelmo de Nuwelant 7½.s. vet.
323. It. Johannes filius Johannis Stinen 1.d. vet.
324. It. idem de hereditate matris sue de novo 9.d.

325. It. (Jordanus) de Manso 1.d. nov.
[Johannes Wijtman]

326. It. Ywanus de Weelde 6.s. nov. in Wippenhout

327. It. Johannes de Loen 2.s. nov. de merica
328. It. 4.s. nov. pro Johannes dictus Lombart
329. It. idem (1).s.nov. de hereditate patris sui Gerardi Hugonis
[relevatus est post mortem uxoris liberi solvent dimidium census]

330. It. Johannes dictus Meyer 3.ob. nov.

331. It. Jordanus filius Wellini de Dussen 12.d. novos
• [It. <548> 1.d. de utfanc]

• [It. Johannes filius Johannis de Loen de hereditate avi sui Gerardi Hugen <329> de nov.4.s. de 4 bonariis]

4.lb. / vet.3.lb.19.s.11.d.
folio 114r

332. It. Jacobus filius Gerardi dicti Coptijt de 2 bonariis quondam Henrici Loder de nov. 2.s.

333. It. Johannes filius Johannis Rodolfi 10½.d. nov. de hereditate patris sui
• [It. <549> 11.d. pro Woltero de Loe]

334. It. Johannes Wielman Arnoldus de Aggere Hermannus vanden Hovel et Henricus de Aggere de bonis Huberti filius Henrici Bac de nov. 4.s.

335. It. Johannes de Eersel de vet. 1.ob.

336. It. Johannes Walraven de hereditate Nycholai filij Johannis Hollen de vet. 23.d.
• [It. <550> 9.d. vet.
• <551> 3½.d.nov. de hereditate Johannis dicti Vos]
337. It. idem de novo 3.d. quos Nycholaus solebat solvere in Helvoert

• [It. Johannes Monacus de Boeterswijc de hereditate Gerardi Judaes in Wippenhout <114> 12.(d). nov.]

• [It. Johannes vanden Loe <552> de nov. in Berkel 15.d.
• It. idem <553> de nov. in Wippenhout 18½.d.]

• [It. Johannes de Atrio <554> 9½.d. de nov. in Wippenhout]

• [It. Johannes dictus Priem <555> de vet. 3.d. quos solvebat in Tilborch]

[liberi Katerinen]
• [It. Katerina relicta H. Brabant <211> 10.s. vet.
• It. <212> 3.d. nov.]

338. It. Katherina nuris Alberti Pinguis de hereditate predicti Alberti de novo 6.d.

339. It. Katherina filia Godefridi de Meduen de vet. [17.d.]
340. It. de novo 14.d.

341. It. liberi de Crekelhoven de vet. 10.d. [rel(icta zi... dedit)]

[Johannes Elizabet (.....) habent]
342. It. liberi Ludekini veren Lienen de Buscho de vet. 17.s.
343. It. eadem de hereditate Arnoldi Cloet 18.s. vet.
344. It. idem de novo 6.s.
345. It. idem de merica Frederici Lumbardi 6.s. nov.

346. It. liberi Th. vanden Venne de novo 14.s. de merica

347. It. Lambertus Sartor de merica novo 4½.d.

348. It. Lemkinus filius Lemmen vanden Wiele de vet. 2.s.

349. It. Leyta filia Emegardis de vet. 1.d.

350. It. liberi Woltheri vanden Leempole cum eorum matre de vet. 3.s.

351. It. liberi Johannis Molendinarij de Karlekoven de nov. 7.d.

• [It. liberi Johannis dictus Fratris Minoris <556> 4.s.3.ob.(d). vet.
• It. <557> 3.s.5.d.nov.]

• [It. Wolterus Friso de Leempoel <558> 4.s.3.ob. vet.
• It. <559> 3.s.5.d. nov.]

folio 114v

• [It. liberi Petri Loeder <409> 6.s. ende 9.d. vet.]

352. It. Leyta Soffen de novo 1.d.

353. It. liberi Ingrammi de vet.16.d.
354. 1.Pull. [Heilwigis uxor habet]
355. It. liberi Ghiselberti vanden Leempole de nov. 7.s.1.d. de merica
356. It. idem de vet. 6.d.
[H. de Empel et Ida filia Jordanus Engelberti]

357. It. liberi dicti Berkelmans de vet. 11.d.

358. It. Luta Brevis pro Henrico Berwout de nov. 2.s.

359. It. Loscia de novo 3.ob.

360. It. Luta Wytmanni vanden Molenlaer 6.s.
361. It. eadem de hereditate Yde de Ham 11.d. nov.
362. It. eadem 12.d. nov.

363. It. [liberi] Elisabet de Nemore de novo 2½.s.1.nigr.
364. It. de vet. 8.d.

365. It. liberi Mathei Pistoris de Buscho de hereditate Griete Rodolfi Dyaboli de vet. 12.S.
366. It. de platea 1.d.
367. It. de merica 6.s.
368 It. Frederici Lumbardi de nov.2.s.

[Johannes de (Hove) ex parte Sancti Spiritus solvet]
369. It. Lodo Molendinarius filius Lode de Colle de domistadio domus 1.d. vet.
370. It. de vet. 1.d. de loco molendini [cum attinentiis]
[(sicut) Gerardus Piscator habent]

• [It. liberi Willelmi vanden Loe <560> de nov. 9.d. in Wippenhout]

• [It. Margarita de Crekelhoven <561> 12.d. nov.

371. It. Margareta Britters de vet. 26.d.
372. It. de nov.1.d. [H. et Aleyd habent]

373. It. Mychael de Kessel de novo 2.d.
374. 2.Pull. [Elizabet filia habet]

375. It. Matheus filius Heyle Alardi de vet. 1.d.
376. It. de vet. 3.S.
377. It. 3.s. de novo

378. It. Metta relicta Johannis Braxatoris de nov. 3.s.
[liberi relevaverunt]

379. It. Mathias filius Ghoerlemans de vet. 8.d.

380. It. Matheus Gheghel de Buscho de vet. 5.d.

381. It. mansus Willelmi de Ghestel de novo 10.s.4.d. ort.
382. It. idem de novo 12.s. de quadam merica Willelmi de Ghestel

383. It. Margareta Nicholai Rodolphi de novo 2.s. de merica

384. It. Mychael Rotifex 1.d. vet.
• [it. idem <261/262> de vet. 9½.d. de hereditate Elizabet relicta quondam Leonis Salvo iure Nycholai Dobbelers]

s.8.d. / vet. 3.lb.15.s.
folio 115r

• [It. Nicolaus filius Nicoels de hereditate [Michaelis] <112> 8½.d. nov. de hereditate Gerardi de Gheine]

385. It. Margareta Bocs de hereditate Johannis Bocs de vet. 11½.d.

It. Metta Petri
• [<562> 8.s. vet. de bonis Pauli de Heist] [Elisabet filia relevavit]

386. It. Johannes de Quercu pro Gherlaco de Zon 4.s. nov. Gherlacus de Zonne relicta eius Mechtildis

• [It. Nicolaus dictus Nerinc <563> 12.d. nov. in Wippenhout]

387. It. Nycholaus de Berkel de hereditate Mette Petri 15½.s. vet.
388. It. de novo 19.s. de merica retro Ghiersberghe
389. It. Nycholaus de Meghen pistor de Byesenhornic 4.s. nov.
• [It. <412> 3.s.nov. de hereditate relicta H. Luten in Wippenhout]

390. It. Nycholaus de Crekelhoven de novo 6.d.
• [It. de hereditate Bertoldi Stempels <51> 3.d.vet.
• It. <564> de novo 12.d. int Kyntbroec]

391. It. Nycholaus Nychoel de vet. 14.d.

392. It. Nycholaus filius Nenne de vet. 1.d.
393. It. idem de novo 6.s. de bonis int Stoct
[Nicholaus Scilder habet Marcelis Custos]

[heredes habent]
394. It. Nycolaus de Ham de vet.28.
395. It. de nov. 14.d.
396. It. de hereditate Yde vanden Ham 12.d. de novo

397. It. idem Nycholaus 12.d. pro Hermanno

398. It. Noudo de Waelwyc de novo 12.d.
399. 6.d. vanden Braken
400. It. idem pro Gerardo de Ghien 3.ob. nov. [Ghibo de Hovel]

• [It. Nycholaus filius Arnoldi filij Delien <565> 11.d. nov.]

401. It. Oda relicta Gerardi de Gheine 8.d. nov. [Johannes de Fine habet]

• [It. Petrus de Creeckelhoeven <51?> 3.d.vet.] [quos solvebat in Tilborch]

• [It. Petrus filius Tholen <109> 5.d. de nov. de hereditate Franconis de Belver]

402. It. Paulus de Bardewyc de areis Woltheri Beys et Hanne Judas de vet. 2.d. [Dyonisius habet dictus vanden Loe]

403. It. Petrus de Crekelhoven de novo 18.d. [Elizabet relicta relevavit]
404. It. idem de novo 9.d.
• [it. <566> 4.s.8.d. et 1.ort. de vet.]

405. It. Paulus de Heyst de nov. 3½s.

406. It. Petrus vanden Pas de novo 6.d.
• [it. idem <228> de nov. 1.d. de Henrico de Dovelloe]

407. It. Petrus Hoeft de vet. 1.ob.

408. It. puella Elisabet Comans de vet. 14.s.4.ort.

409. It. Petrus Loeder 6.s.9.d. vet. [liberi habent]

[vacat]
• [It. Paulus de Baerle <567> de vet.5.d. de sepe]
[sexta]
folio 115v

410. It. Petrus dictus Vannyn 18.d. vet. pro Henrico Luten

411. It. relicta H. Luten in Belver de novo 6½.d.
412. It. eadem in Wippenhout de novo 3.s.
413. It. Ibidem de novo 3.s.
[Nicholao de Meghen habet]
414. It. eadem de novo 18.d.

415. It. relicta Jacobi de Linden de vet. 8.s.4.d.
416. It. eadem de novo 3.s. in Inscit
417. It. eadem de novo 2.s.

418. It. relicta Johannis Stempels de vet. 18.s.
[relevatus est post mortem Johannis Stempels]

• [(..ke.. p... ) < 568> 8.(.).2.d.]
419. It. relicta Arnoldi de Waderle de vet. 12.D.
420. It. de nov. 8.s.6.d.

[vacat]
421. It. relicta Engelberti de Manso de novo 2½.s.
422. It. de novo 12.s. [vacat]

[relicta]
423. It. Reineri Palaert junioris de hereditate Brustini de novo 13.s.

424. It. Stephanus vander Steghen de novo 6.d.

425. It. Stephanus Wierici 2.pull.

426. It. Sanctus Spiritus in Oesterwijc de novo 7.s.
427. It. pro relicta Jacobi de Lijnden de novo 12.d. [H. de Woude habet]

428. It. Sanctus Spiritus de Buscho de vet. 17½.s.
429. It. 3.s. nov.
430. It. 6.s. de mirica

• [It. Stina van den Scaepsdijc <569> 9.d. vet. pro Johanne Vannijn]
• [It. eadem <102> 9.d. vet. de Francone de Dovello]

431. It. Theodoricus dictus Sterke de Breda de hereditate quondam Elisabet Vrancken de vet. 18.s.
432. It. de novo 14.s.3.d. et flanderense(?)
433. It. idem de bonario Willelmi de Nedervenne de novo 17.s.

434. It. Theodoricus Lupus sutor de vet. 17½.d.
435. It. 1.ob.pag.
• [it. idem <570> de novo 12.d.]

436. It. Theodoricus Lupus senior de novo 20.d.

437. It. Thomas filius Johannis Thome de novo 12.d.
438. It. 3.d. de vet. de Johannis Moelnier
439. It. idem de novo 16.d. de palude Vekenstyls in Wippenhout

440. It. Theodoricus de Boghe de bonario Aleydis in Udenhout de vet. 3.s.
441. It. in Tilborch de novo 6.s.
442. It. de novo 12.d. [colonus dedit tres grossos veteres]

folio 116r

443. It. Theodoricus filius Arnoldi Hyxpoer de hereditate in Kerlichoven 4.s. de nov.
444. It. ibidem de vet. 25.d.
445. It. idem in Loven de novo 4.s.
446. It. in Udenhout de novo 12.d.

447. It. Theodoricus Lube de vet. 12.S.
448. It. 6.d. [Arnoldus Berwout habet]

449. It. Tybertus filius Woltheri Pigghen de novo 18.d.

450. It. Theodoricus de Spina de novo 9.s.5.d.
451 It. idem de novo 3.d. quos in Helvoert solvere consuevit

• [It. Theodoricus Raven de hereditate quondam Goeswini de Eempel <457> 9.d. nov.]

• [It. Willelmus de Angulo de Noertbroec <571> de nov.18.d.]

• [It. Wolterus Bac de strata prope patibulum <500> 2.s.nov. Johannes de Manso habet]

452. It. Willeken de Becker 21.d. de vet. pro Gerardo Grenken

453. It. Willelmus Cortroc de vet. 5.d.

454. It. Wolterus vanden Loe de novo 7.s. in Wippenhout
455 (3 of 8).d. [heredes habent]

[(et) filius (Johannes)]
456. It. Wolterus S(...) de (B?...) de novo 12.d.
457. It. Idem 9.d. nov. pro Henrico filio Goesswini de Empel [.... (habet)]

458. It. Wynricus filius Berte de novo 2½.s.

459. It. Wel de Laer senior de novo 3.s. de palude
460. It. de novo 12.d. de p(i..nan)

461. It. Wel filius eius de novo 18.d. de merica
462. It. 5.s.nov. de palude

463. It. Willelmus filius domini Gherlaci de piscaturia de novo 12.d.
[Johannes Rover miles habet]
464 It. de vivario dicto Rietvenne de novo 12.d.

465. It. vicini de Oesterwyc de eorum communitate de vet. 55.s.
466. It. de piscatura ibidem de novo 5.s.
[p. sol. 5?8.s. .....] [it. 13.d. pag.]

567. It. vicini de Haren de eorum communitate 25.s. vet. [d... 22?s. pa... ]

568. It. Wolterus Pigghe de novo 9.[d.]
• [it. <572> 18.d. nov. super Riedonc]

469. It. Wynricus filius Erardi de Loen de novo 7.s.
470. It. de novo 4.s.
• [it. <573> idem de vet. 2½.s.]
471. It. Wolterus filius Hermanni de Enscit de novo 33.d.

472. It. Willelmus Sticker de vet. 1.d.
473. It. idem de vet. 1.d. de terra iuxta blec
474. It. 3.ob. nov.

• [It. Wolterus Bac <574> (... ) 12?.d. nov. de piscatura in Heudenot]

• [It. Wynricus dictus Hyxpoer <575> de vet. 2½.s.1.d.
• It. idem de 2 bonariis <576> 2.s. nov.]

12.lb.13.s.10.d. vet.10.lb.6.s.4.d.
folio 116v

• [liberi relevaverunt]
• [It. <305> 1.d. vet. de Boechovel]
475. It. Wolterus de Haren de vet. 12.s.
476. It. 3.s. nov. de prato Joannis Neve
477. It. 7.s. nov.
478. It. 18.d. nov.
• [It. <304> 6.d. de Elsbroke]

479. It. Willelmus Sticker de Haren et fratres sui 2.d. [vet.] de Joannis de Merica

480. It. Willelmus de Nuwelant de novo 2.s.

[liberi habent]
481. It. Woltherus de Haren predictis de uno bonario Henrici Bogardi 12.d.
• [it. idem et H. eiusdem f(rater) <65> 7.s. nov. de Loedonc]

482. It. Wolterus de Stega 10.d. nov. de merica prope crucem

483. It. Wendelmodis filia Cauwersijns de vet. 6.d.

484. It. Wolterus de Oerle de vet. 8.s.
485. It. idem de vet.14.s.
486. It. idem 3.s. de novo

487. It. vicini de Oestilborch et Hekulem de nov. 10.s de communitate sua nova [van den Rake]

488. It. vicini de Hukelem de communitate earum 18.s. nov.

489. It. Wolterus van Loe de hereditate Johannis filij Rodolfi 2.s.
490. It. idem de nov. 18½.d. [in Wippenhout]

491. It. Wolterus dictus Groet Wouters de parte mansi Willelmi de Ghestel de nov. 6.s.2.d.ort. [Hermannus Venman habet]


[relicta et liberi]
492. It. Willelmus Vlamincs de hereditate Nycholai Scilders de nov. 12.s.
493. It. idem de vet. 4.s. de bonario dicti Nycholai

[Metta relicta]
494. It. Willelmus vanden Loe de hereditate Elisabet de Woude de nov. 6.s.

495. It. Willelmus de Liedenvelt dictus Writer de 10 bonariis merice inter Giersberghe et Udenhout de nov. 10.s. ad mensuram

• [It. Wolterus de Brugghen de hereditate Elizabet de Nova Domo <79b> 3.(s. nov).]
• [It. idem de hereditate Aleidis de Nova Domo <79a> 2.s. nov.]

496. It. Wouterus de Wiele de nov. 3.d. ex parte Henrici Galli

• [It. Willelmus Lumbart <577> 1.d. vet. heredes Johannis (Custodis)]

• [It. Wolterus de (... <578> 2.d.nov. ... )]

• [It. W(... <579> )]

 

 

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Oisterwijk als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.