Nieuw kleurrijk nummer "De Kleine Meijerij" over een Oisterwijkse loflied uit 1622 en Berkel-Enschotse mobilisatiefoto's

 

In de reeks ’Beelden uit de mobilisatiejaren 1914-1948’ besteedt Anton van Dorp in het nieuwe nummer (aflevering 2) van het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij aandacht aan een aantal fraaie foto’s van tijdens de Eerste Wereldoorlog in Berkel-Enschot ingekwartierde gezinnen. Ook vestigt hij de aandacht op een bijna noodlottig geworden zwempartij van in Tilburg gelegerde militairen in het Galgeven. Markant gegeven is dat ook tijdens de mobilisatie tijdens de Belgische Opstand, ruim tachtig jaar daarvoor, al in Tilburg gelegerde militairen gingen zwemmen in het Galgeven. Die zwempartij eindigde met de dood van Gijsbert de Roo.
Ad van den Oord en Frans Goris schrijven over een aandoenlijk loflied op Oisterwijk uit 1622 met de titel Adieu groen Oisterwijck. Dit lied was als slotlied opgenomen in de bundel Venus Minnegifjes uit datzelfde jaar. Wie de dichter was blijft echter nog gissen.
Henk Haen publiceert deel 2 van zijn artikel over de oudste verenigingsgebouwen en verenigingen in Udenhout waaronder het Godefridushuis en het Patronaatscongregatiegebouw. André Witlox haalt herinneringen op aan het Roomse leven in zijn jeugdjaren in Udenhout. Hij vertelt over zijn ervaringen uit de tijd dat hij misdienaar was in de tijd rond 1950.
Onder de titel “Een vergeten soldaat” schrijft Ad van den Oord over Antonius Johannes van der Wensch die in mei 1940 in Oisterwijk sneuvelde in de strijd tegen het oprukkende Duitse leger. Zijn naam ontbreekt echter op de plaquette in de Mariakapel aan de Moergestelseweg.
Wie wil weten hoe de Prinses Beatrixstraat in Oisterwijk er in 1966 uitzag moet zeker het artikeltje van Martin van der Waals daarover lezen.
Noud Smits verteld over de het poppentheater De Schelleboom van Cia van Boort en Kien Timmermans en als Nol van Harrieje schrijft hij in dialect over Nonnestreeke. Ook in dialect is de bijdrage in de reeks Haarense Zegswijzen van C. Verhoeven
Verder weer een aantal boekbesprekingen waaronder het boek “Op den Hondsberg: de mannen van weleer” van Frits en Rineke van Dooren en het boek over het Moergestelse St. Catharinagilde van Jos Denissen.
De webtip gaat over kasteel Nemerlaer http://www.kasteelnemerlaer.nl/

 

Download hier de Inhoud van "De Kleine Meijerij"2014-2 juli