Mededelingenblad (Achterkantjes)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

In dit informatieblad kunt u lezen over:

-          Terugblik op de algemene ledenvergadering gehouden op maandag 9 maart 2015.

-          Lezing op woensdag 22 april om 20.00 uur door Johan Hendriks over “Zichtbare voorouders” in Gemeenschapshuis De Schalm in Berkel-Enschot.

-          Kleine excursie naar de gedenkplaats Haarendael op zaterdag 23 mei om 13.45 uur.

-          Bomenwandeling op zaterdag 30 mei om 10.00 uur door Mart van den Oever bij Kasteel Nemerlaer in Haaren.

-          Uitnodiging “Brabantse Heemdagen 2015” Hollands Brabant aan de rand van de Biesbosch.

-          Negentig plussers vertellen en tonen (wederopbouw)verhalen.

-          Lezing verbinding archeologie en historische bronnen uit de middeleeuwen door Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld op 22 april in Liempde.

-          Uitbreiding Heemcentrum aan de Spoorlaan.

-          50ste Bierpompfeest Esch (14-16 mei).

-          Vooraankondiging dagexcursie naar Alden Biesen en Tongeren (16 augustus).

-          Vincent van Gogh en Helvoirt.

Terugblik op de algemene ledenvergadering 9 maart 2015

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering werden het aangepaste huishoudelijk reglement, de Jaarrekening 2014 en Begroting 2015 vastgesteld. De contributie blijft ongewijzigd.
Daarnaast werden enkele bestuursleden weer voor drie jaar herbenoemd te weten Anton van Dorp (Berkel-Enschot), Riek Pijnenburg (
Helvoirt), Mart van den Oever (Haaren), Ad Burgmans (Udenhout) en Ferdy Smit (Oisterwijk, tevens penningmeester). Er werd afscheid genomen van bestuurslid Ad Wolfs (Moergestel). In zijn plaats werd Gerard Willems benoemd. De gezondheid van Ad heeft hem helaas doen besluiten om terug te treden als bestuurslid. Ad is een vanuit zijn geboorteplaats Moergestel gedreven persoon. Dit blijkt eens te meer vanwege zijn niet aflatende ijver om zijn foto-collectie alsmaar uit te breiden en als vraagbaak te dienen voor velen, die op enigerlei wijze gebruik willen maken van illustraties voor allerlei doeleinden. Ad heeft ook bekendheid verworven met zijn collectie met betrekking tot de schoenindustrie. Zijn collectie heeft een mooie plek gekregen in het museum bij Schoenfabriek Van Bommel in Moergestel.

Tijdens de jaarvergadering memoreerde de voorzitter eveneens de niet aflatende inzet van onze vaste vrijwilligers en dankte hen voor hun tomeloze inzet. Zonder anderen tekort te willen doen noemde hij Jeanne van Baast en Anja van Geel met betrekking tot de gedachtenisprentjes, José van den Brand en Jeanne van den Akker, die elke vrijdagmiddag present is om zaken in te brengen op de computer, Bep Kusters, die ons zeer ter wille is bij het scannen van de foto’s van Vlaminckx, zodat wij over een pracht digitaal bestand aan foto’s gaan beschikken, Philo IJpelaar, die elke maandag- en woensdagochtend op het heemcentrum te vinden is en daar fantastisch werk verricht, mede voor de bibliotheek. Niet te vergeten verder de gastvrouwen en –heren, die op vrijdagmiddag acte de présence geven en ook de redactie van ons Vlugschrift, te weten Wim de Bakker, Anton van Dorp en Frank Scheffers. Allen, die op enige manier - geheel belangeloos - hun energie en vrije tijd geven aan het functioneren van onze vereniging zijn onontbeerlijk voor het goed laten functioneren van onze vereniging. Waarvoor dank.

De presentatie van de nieuwe website kon niet doorgaan omdat ondanks de toezegging er helaas geen wifi beschikbaar was. Een ieder wordt uitgenodigd om zelf onze nieuwe site eens in te zien op. www.dekleinemeijerij.nl

Na de pauze gaf Cees van Roessel een bijzonder interessante lezing over de Gedenkplaats Haaren, gevangenis en gijzelaarskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jammer genoeg kon de powerpoint presentatie om technische redenen niet vertoond worden, maar desalniettemin luisterden de aanwezigen heel geboeid naar zijn bevlogen verhaal.

Lezing op woensdag 22 april om 20.00 uur door Johan Hendriks over “Zichtbare voorouders” in gemeenschapshuis De Schalm Eikenbosch 1 in Berkel-Enschot

Neanderthalers zijn de eerste mensen waarvan we weten dat ze hun overledenen begroeven. Ongeveer 60.000 jaar geleden gaven ze zelfs bloemen mee in het graf. Dat is sowieso uitzonderlijk want zolang mensen nog rondzwierven als jagers en verzamelaars waren er nog geen vaste plekken voor hun dierbaren. We weten meer over begrafenispraktijken vanaf het moment dat de jagers overgingen op landbouw en veeteelt. In West-Europa is dat ongeveer 7500 jaar geleden. Wat als eerste opvalt is dat men de overledenen niet “kwijt” wilde, maar dicht in de buurt wilde houden. En ten tweede dat de plek waar zij waren bijgezet echte markeringen in het landschap waren. Er werden heuvels op de begravingen opgeworpen en vaak was dat al op een heuvel. De constructie van het graf varieerde naar gelang tijd, regio en voorhanden materialen. In Noord-Nederland waren dat grote zwerfkeien, in Bretagne, Groot-Brittannië en Ierland door het opwerpen van tienduizenden stenen en elders door het opwerpen van zand- of kleilichamen. In de bronstijd werden de graven weer wat kleiner omdat crematies in zwang kwamen. Uit die tijd zijn ook graven bekend uit de onmiddellijke nabijheid van de natuurbegraafplaats De Hoevens en elders in Alphen. De Romeinen begroeven hun crematies vaak onder grafheuvels, maar zij kende ook andere vormen zoals grafpijlers en sarcofagen. In de vijfde eeuw kwamen hier de lijkbegravingen weer terug onder grafheuvels. Ook werden de dierbaren in uitgeholde boomstammen of getimmerde houten kisten begraven. Met het begraven in kerken en kerkhoven verdwenen niet alleen de grafgiften maar ook de grafheuvels. De nieuwe christelijke tijd was aangebroken.

Johan Hendriks (1954), studeerde MO-Geschiedenis (Tilburg) en Archeologie (Amsterdam), was werkzaam aan de lerarenopleiding in Tilburg, als gemeentelijk archeoloog van Dordrecht en als hoofd van het culturele erfgoed in de gemeente Breda.Hij publiceerde onder andere over archeologie en kastelen. Tegenwoordig verzorgt hij ook cursussen aan de Hovo’s te Tilburg en Nijmegen en is tevens conservator van de archeologische afdeling van het Archeologisch Streekmuseum in Alphen.

Kleine excursie naar Haarendael (gedenkplaats) op zaterdag 23 mei a.s.

We rijden er allemaal regelmatig langs, met de auto naar Den Bosch. Het was het Groot Seminarie van het bisdom, maar wat zich in Haarendael tijdens de oorlog heeft afgespeeld, is minder bekend. Cees van Roessel vertelde er over tijdens de laatste jaarvergadering. Nu gaan we het met eigen ogen zien; niet alleen naar het museum maar heel Haarendael is een museum. Een enkele cel is nog bewaard gebleven. Cees van Roessel is weer aanwezig en hij laat ons de film van Piet Matthijssen over het kamp zien.

Haarendael was in de oorlog tot dolle Dinsdag een politie- en een onderzoeksgevangenis van de Duitsers. Er zaten kleine misdadigers gevangen en mensen uit het verzet. Zij werden onderzocht en ondervraagd over het verzet. Maar er zaten vooral veel gijzelaars. Bekende bestuurders, professoren en kunstenaars die met hun leven borg moesten staan dat er in Nederland geen verzet meer plaatsvond. Regelmatig werden er verzetsmensen en gijzelaars weggevoerd om elders als wraak gefusilleerd te worden. De kampbewoners (jarenlang meer dan 1000) probeerden de dagelijkse doodsdreiging te verdrijven. Dat deden ze door handenarbeid, toneelspel maar vooral om door elkaar college te geven. De meeste geleerden gaven les over het eigen vakgebied aan andere geleerden en geïnteresseerden. Daar is heel wat naoorlogse inspiratie uit voortgekomen.

Wie wat meer te weten wil komen over de ontsnappingen, het saboteren en de Duitse tegenmaatregelen, over Jan de Quay, over Lubbers sr. of Willem Andriessen, de schrijver Jan Campert of Frits Philips is welkom.
We verzamelen ons bij de toegangspoort (Poort der Zuchten) omstreeks 13.45 uur. We beginnen die 23ste mei om 14 uur precies.

Vanwege het aantal gidsen moet u zich tevoren opgeven (€ 5 entree incl. koffie en film) bij Jan Franken, liefst per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0135 33 33 66.

Vermeld uw adres, telefoonnummer en e-mailadres. Geef ook op of u vervoer nodig hebt, of dat u zelf wilt rijden voor medeleden die niet met de fiets kunnen komen. Dan kunnen we ook dat regelen.

Bomenwandeling op zaterdag 30 mei door Mart van den Oever in de omgeving van Kasteel Nemerlaer in Haaren

Dit jaar hebben we Mart van den Oever bereid gevonden om bomenwandeling te verzorgen in de omgeving van kasteel Nemerlaer in Haaren. Het startpunt ligt op de parkeerplaats tegenover Herberg Van Boxtel. Op zaterdag 30 mei zal Mart van den Oever ons rondleiden op het terrein en door de omgeving van het kasteel. Een kasteel kent een lange geschiedenis en een omgeving met bijzondere bomen.Hij zal dan op zijn bekende enthousiaste en onderhoudende wijze over de bewoners, de bomen en deze bijzondere omgeving vertellen.

Aanvang: 10.00 uur op de parkeerplaats tegenover Herberg Van Boxtel.

Kosten:  € 2,- per persoon ter plaatse te voldoen (liefst gepast).

Uitnodiging 67ste Brabantse Heemdagen 2015 op 6 en 7 augustus Hollands Brabant aan de rand van de Biesbosch

Dit jaar worden de Brabantse Heemdagen gehouden georganiseerd door de Heemkundekringen van Hooge en Lage Zwaluwe, Geertruidenberg en Made en Drimmelen. Zij nodigen u van harte uit tot deelname aan deze dagen. Het thema “Hollands Brabant aan de rand van de Biesbosch” en waarom “Hollands Brabant" ? Vanaf de 10e eeuw behoorden Geertruidenberg, Made, Drimmelen en Hooge en Lage Zwaluwe tot het Graafschap Holland. Geertruldenberg kreeg al in 1213 van de Graaf van Holland stadsrechten en was daarmee ‘Hollands oudste stad'. Pas in1815 werden deze plaatsen onderdeel van de provincie Noord-Brabant.

De deelnamekosten bedragen 92 euro per persoon + de kosten van gehuurde fietsen. De prijs is inclusief alle entreegelden, kosten gidsen, lunches incl. koffie/thee, 2 maal diner exclusief drank en ochtend- en/of middag thee. Overnachtingen, ontbijten e.d. en niet met name genoemde consumpties zijn voor eigen rekening. Restitutie bij annulering na 31 mei is niet mogelijk.

Het inschrijfformulier moet, volledig ingevuld en ondertekend, uiterlijk 31 mei in bezit zijn van de Commissie Brabantse Heemdagen 2015, gevestigd op de Nieuwlandsedijk 79, 4926 AN Lage Zwaluwe. Het bedrag van uw inschrijving + eventuele fietshuur verzoeke over te maken op bankrekeningnumrner NL72RABO 0126 7392 29 t.n.v. HKK “Willem Snickerieme” o.v.v. Heemdagen 2015, uw naam, postcode en huisnummer.

Informatie bij ons secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Negentig Plussers vertellen en tonen (wederopbouw) verhalen 

In het Land van Cuijk is een bijzonder project gerealiseerd: ‘Negentig+. Het verhaal en gezicht van een regio?’ Ruim veertig Negentig plussers (jaren '10 en ’20) uit de regio Land van Cuijk, zijn geselecteerd op grond van hun afkomst, hun vroegere werksituatie en woonplaats. Ze verhalen over de eerste veertig jaar van hun leven, met het accent op de Wederopbouw, de periode vlak na WOll. Alle verhalen staan in een fraai uitgegeven boek, afgewisseld met krachtig getekende portretten van de vertellers. Het betreft vrijwel evenveel mannen als vrouwen. leder verhaal telt ongeveer vijf pagina’s, met een filosofische en persoonlijke inleiding over ‘De kunst van het heel oud worden’.

Naast het boek is er een aparte expositie ontwikkeld over dit project. Momenteel te zien in het

Oorlogsmuseum in Overloon. De portretten zijn hier in een soort stijlkamer uit de jaren vijftig - letterlijk - levensgroot afgebeeld en voorzien van fragmenten uit het boek.

Het boek‘Negentig+. Het verhaal en gezicht van een regio’ telt 232 pagina’s en kost € 29,95 Uitgever is Trendletter. (lSBN- 978-90-822891-0-7.) Te bestellen bij elke boekhandel via het ISBN-nummer en online via: www.dinternet.nl 

De expositie Negentig+ is nog tot 201april te zien in het Nationaal Oorlogsmuseum in Overloon. (Dagelijks,van 11.00 - 17.00 uur, tot 20 april 2015.

Lezing over archeologie en historische bronnen uit de Middeleeuwen door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld op 22 april in Liempde

Op woensdag 22 april a.s. om 20.00 uur houdt prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld een lezing in Het Wapen van Liempde. De lezing gaat over de verhouding tussen archeologie en geschiedenis met

als specifiek onderwerp de Middeleeuwen. Op welke manier kunnen materiële resten (archeologie en landschap) en informatie uit schriftelijke bronnen met elkaar verbonden worden om meer te weten te komen over de geschiedenis? Dat is de vraag die tijdens de lezing centraal staat. De lezing wordt georganiseerd in het kader van de Landschapscanon van Het Groene Woud. De canon, een regionaal verhaal over Nationaal Landschap Het Groene Woud, wordt in juni 2015 gepresenteerd. Het krijgt vorm in een boek en een website en belicht de historische en ruimtelijke aspecten van de eeuwenoude Landschappen.

Uitbreiding Heemcentrum Spoorlaan 70 

Wie ooit het Heemcentrum bezocht heeft weet dat elke ruimte helemaal tot aan het plafond gevuld is met allerlei zaken die het bewaren waard zijn. Sommige zaken zoals boeken, tijdschriften e.d. moeten onder goede condities bewaard worden. Hierbij denken we ook aan de verzameling van de KVL van Bep van den Berk die aan de Heemkundekring is geschonken. Andere zaken kunnen beter tegen temperatuur verschillen en vochtigheid.

Voor de eerste categorie gaan we een containergebouw van de Meeuw op het achterterrein plaatsen. Dit staat gepland dit voorjaar. Voor de tweede categorie is recent een aanbouw gerealiseerd achter op het buiten terrein van 6 meter lang en 3.60 meter breed.

50e Bierpompfeest in Esch (14-16 mei)

In het Hemelvaartsweekend van 14 tot 16 mei 2015, wordt voor de 50e keer het Bierpompfeest gehouden. Dit feest, om de nieuwe inwoners van harte welkom te heten, is ongeveer 50 jaar geleden ingesteld door een besluit van de toenmalige gemeenteraad van Esch.

Op zaterdag 21 mei 1966 werden voor de eerste keer de nieuwe bewoners bij de pomp genodigd.

Zowel het bestuur van Stichting de Essche Bierpomp als dat van Stichting Friends of Europe, aan-gevuld met vele dorpsgenoten, zijn druk bezig met de organisatie. Er is het normale programma om de nieuwe bewoners te verwelkomen met een brunch en het biertje aan de pomp. Daarnaast wordt in samenwerking met onze Heemkundekring een expositie ingericht over 50 jaar Bierpompfeest en 25 jaar Friends of Europe Esch. Deze tentoonstelling is open op 14 mei van 14.30u tot 18.00u en zaterdag 16 mei van 13.30u tot 17.00u.

Ook wordt een boekje uitgegeven over 50 jaar Bierpompfeest. De eerste unieke foto’s zijn al gevonden. Acht landen van het European Charter worden door Friends of Europe uitgenodigd om het feest bij te wonen en er actief aan deel te nemen, ook met een kraampje. Zij komen op woensdag 13 mei in Esch aan en vertrekken weer op zondag 17 mei. Het normale marktgebeuren, om verenigingen of bedrijven te presenteren, mag natuurlijk niet ontbreken.

Op vrijdag 15 mei wordt een Spel zonder Grenzen georganiseerd op het terrein van de Essche Boys. Iedereen kan hier aan deelnemen.

Als herinnering aan 50 jaar Bierpompfeest wordt ook nog een unieke bierpul (gelimiteerd aantal) uit gegeven. Meer informatie: www.deesschebierpomp.nl of www.friendsofeurope.nl

Grote excursie 2015 naar Alden Biesen en Tongeren (16 augustus)

De grote busexcursie vindt dit jaar plaats op zondag 16 augustus. We gaan naar België. Voor de middag naar Alden Biesen, gebruiken daar de lunch en ’s middags bezoeken we Tongeren. Rond 18 uur gebruiken we het het diner. We proberen rond half negen terug te zijn in Oisterwijk. Op dit moment zijn nog niet alle kosten bekend. Wel proberen we de prijs voor leden beneden de € 70 te houden (koffie, gidsen, entrees en twee maaltijden). Niet-leden betalen € 5 meer.

Reserveer alvast de datum. In de volgende Achterkantjes leest u er meer over.

Alden Biesen is een openbaring voor natuurliefhebbers en cultuurliefhebbers. We bezoeken de historische gebouwen en de tuinen en doen de tentoonstelling aan in de Waterburcht. Het domein is nu een erfgoedsite en was eens eigendom van de Duitse Orde. Tongeren is de plaats waar de eerste opstand begon van de Kelten tegen recente veroveringen door Caesar.Deze oudste stad van België was al in de Romeinse tijd een bisschopstad en speelde ook in de middeleeuwen een grote rol als stad van de prins-bisschop van Luik.We bezoeken Tongeren met stadsgidsen. Hoewel het een studiereis is, hopen we nog tijd te vinden voor een terrasje.

Vincent van Gogh en Helvoirt
Zoals sommigen weten is de naam Van Gogh ook verbonden aan Helvoirt en Oisterwijk. Op 11 april presenteert de gemeente Haaren een kleurrijke brochure over Vincent van Gogh en Helvoirt, gebaseerd op een artikel van Harrie Smulders dat in 1990 in De Kleine Meijerij verscheen. Op verzoek verzorgt ons bestuurslid Riek Pijnenburg ook een gegidste Van Gogh-wandeling door Helvoirt. Zie voor meer informatie:www.vvvhetgroenewoud.nl/go/van-gogh-helvoirt

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.