Mededelingenblad (Achterkantjes)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

In dit informatieblad kunt u lezen over:

-          Rabobank HART voor uw Club 2016 voor extra ruimte voor opslag heemkundig erfgoed

-          Terugblik op grote excursie naar Bokrijk

-          Lezing over Romeinen in het Groene Woud op 2 november in Esch, aanvang 20.00 uur.

-          Lezingenprogramma ’Recent archeologisch onderzoek in de gemeente Tilburg’ op 12, 13 en 14 oktober.(Udenhout, Tilburg, Berkel-Enschot)

-          Plaatsing van opslag container achter ons heemcentrum.

-          Aandacht voor heemkunde in Tiliander

-          Belevingspad KVL op 30 oktober 2016

-          51ste algemeen-Kempisch congres op 22 oktober bij Boerke Mutsaers te Tilburg

-          Vrijwilligster Bep-Kusters-Derckx

-          Lezingen voorjaar 2017

-          Cursussen Regionaal Archief Tilburg 2016-2017

 

Rabobank HART voor uw club 2016

Project voor extra opslagruimte voor heemkundig erfgoed bij ons Heemcentrum: 
Bent u lid van de Rabobank stem dan op het project van de heemkundevereniging De Kleine Meijerij.        

Uw stem is geld waard.    Steun het verenigingsleven.  Stem van 4 t/m 17 oktober

 

Terugblik op grote excursie naar Bokrijk op zondag 21 augustus

Een van onze leden stuurde onderstaande foto’s die een kleine impressie geven van de dagexcursie naar Bokrijk.

Bokrijk1

 

Bokrijk2

LEZING over “Romeinen in het Groene Woud” op 2 november in Esch

Op woensdag 2 november 2016 om 20.00 uur zullen Dirk Paagman en Sjors van de Greef, in het dorpshuis De Es in Esch een lezing verzorgen.

Paagman en Van de Greef sprekers zijn resp. docent geschiedenis en docent aardrijkskunde op het Maurick College te Vught.

De Romeinen waren 1900 jaar geleden in het Groene Woud zeer zichtbaar aanwezig. Het Groene Woud bestaat uit tien gemeenten, grote natuurgebieden en authentieke landschappen, gelegen tussen de steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. De eerste Romeinen in het Groene Woud kwamen vanaf ongeveer 57 v. Chr. In het Groene Woud woonden vanaf 1e  eeuw de Bataven. In de 1e eeuw ontstond er een bijzondere relatie tussen de Romeinse overheerser en de Bataven. Ze werden bondgenoten van de Romeinen en belangrijke rekruten-leveranciers voor het Romeinse leger.

Als gevolg van de komst van de Romeinen en de ontwikkeling van de handel ontstond er meer dan 200 jaar romanisering. Er kwam welvaart en een groei van de bevolking. Vanaf 270 n. Chr. kwam er een einde aan de romanisering. Plots werden nederzettingen verlaten, er kwam geen nieuwe bewoning. Het Brabantse platteland werd volledig ontvolkt. In de honderden jaren daarna hebben onze voorouders het landschap een heel ander uiterlijk gegeven waardoor we fietsend vooral onze fantasie moeten gebruiken om een beeld te krijgen van hoe het er destijds uitzag.

In deze lezing volgen we samen met docent geschiedenis Dirk Paagman en docent aardrijkskunde Sjors van de Greef de Romeinen fietsroute door het Groene Woud. Ze tonen  belangrijke vindplaatsen van Romeinse grafheuvels en veel bijzondere voorwerpen.

Een mooi voorbeeld is het barnstenen Bacchusbeeldje, een van de topstukken uit de 200 vondsten in Esch. De Romeinse God Bacchus genoot van drank en lekker eten. Tegenwoordig genieten wij Brabanders daar nog volop van…….

Lezingenprogramma ‘Recent archeologisch onderzoek in De gemeente Tilburg’ op 12,13 en 14 oktober

In het kader van de Nationale Archeologiedagen organiseert Guido van den Eynde, archeoloog van de gemeente Tilburg, in samenwerking met de plaatselijke heemkunde-organisaties en de opgravende instanties een lezingenprogramma waarin aandacht besteed wordt aan recente opgravingen binnen de gemeente Tilburg. Het betreft:

Woensdag 12 oktober 2016 - UDENHOUT

19.30 uur: ‘Opgraving in het gebied Den Bogerd, Udenhout. Een prehistorisch en middeleeuws landschap ontsloten’ door Marleen van Zon, MA (Archol, Universiteit Leiden)

Locatie: Oude raadhuis, Slimstraat 2 in Udenhout / Tilburg

Vooruitlopend op de bouw van de nieuwe woonwijk Den Bogerd in Udenhout wordt al enkele jaren archeologisch onderzoek verricht. Spreker is projectleider van de opgravingen die in 2016 zijn gestart met onverwachte resultaten zoals een omvangrijke bronstijdbewoning (1900 tot 800 v.Chr.) en mogelijke houtskoolmeilers die kunnen te maken hebben met de vroegste middeleeuwse ontginning van het gebied.

Donderdag 13 oktober 2016 - TILBURG

19.30 uur: ‘Archeologie en het landschap van de regio Tilburg’  door drs. Eckhart Heunks (Eckhart Heunks / Landschapsarcheoloog, Utrecht)

Locatie: Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75 in Tilburg

Anno 2016 gaat archeologie al lang niet meer alleen over vondsten of plattegronden in een opgraving maar is het onderzoek ook gericht op het landschap en hoe de mensen in de loop der eeuwen zijn omgeving heeft ingericht en benut. ‘De ontwikkeling van landschap door de eeuwen heen’ is daarom een belangrijk thema in het archeologisch onderzoek in Tilburg en een bron van nieuwe kennis over de bewoningsgeschiedenis. Spreker is de vaste specialist voor het landschaps-onderzoek in Tilburg en zal in zijn lezing praten over methoden en resultaten, en hoe inzicht in het landschap een verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen kan opleveren.

Vrijdag 14 oktober 2016 – BERKEL-ENSCHOT

19.30 uur: ‘Aan de rand van het dorp Enschot / Tilburg. Merovingische en Karolingische bewoning langs de Streepstraat’ door drs.Willem Jezeer (ADC Archeoprojecten, Amersfoort)

Locatie: Café 't Raadhuis, Raadhuisstraat 54 in Berkel-Enschot / Tilburg

In het voorjaar van 2016 zijn op drie plaatsen langs de Streepstraat ten zuiden van het dorp Enschot opgravingen uitgevoerd. Op alle drie de locaties zijn sporen uit de vroege en hoge middeleeuwen (7e t/m 12e eeuw) aangetroffen. De lezing gaat in het bijzonder over het karakter en de betekenis van de sporen en vondsten van de opgraving ‘Streepstraat-zuid’. Als inleiding zal de spreker ook een korte toelichting geven over de huidige organisatie van de Nederlandse archeologie.

Plaatsing van opslagcontainer achter ons heemcentrum

In de maand oktober zal naar verwachting een containerunit van De Meeuw achter ons heemcentrum geplaatst worden. Omdat de achterplaats niet bereikbaar is vanaf de openbare weg zal de container over de bijgebouwen gehesen worden. Ondermeer Ferdy Smit en, Gerrit de Jong alsmede Ad Burgmans en Mart van den Oever zijn druk bezig geweest om dit voor te bereiden,
Deze unit gaan we gebruiken voor de opslag van heemkundig erfgoed aangezien ons heemhuis te vol begint te raken en we steeds meer interessant materiaal aangeboden krijgen.

Aandacht voor heemkunde in cultuurcentrum Tiliander

Mede op uitnodiging van de nieuwe directeur van Tiliander zullen we binnenkort twee vitrines gaan plaatsen in Tiliander. We krijgen ze de mogelijkheid om heemkundig erfgoed, onze kring en heemkunde in het algemeen breder onder de aandacht te brengen. Onze kring zal zorg dragen voor wisselende presentaties in deze vitrines. Een mooi initiatief
Ter gelegenheid van 100 jaar KVL zal de KVL het eerste onderwerp zijn dat aan bod komt. 30 oktober kunt u de vitrines bewonderen.

 

Belevingspad KVL Oisterwijk op 30 oktober 2016

De KVL leerfabriek bestaat 100 jaar en viert dat zondag 30 oktober van 12.00 tot 16.00 uur. Ga mee terug in de tijd toen de leerfabriek nog volop in bedrijf was.

Maak kennis met directeur Chris van der Aa. Hij (in de persoon van een toneelspeler van de Toneelgroep Trappaf) vertelt je persoonlijk over zijn KVL en kijk binnen in zijn woonhuis aan de Lind. Luister en kijk in Tiliander naar de leerproductie in de jaren ’30. Neem een kijkje bij de monumentale droogschuur in de Kerkstraat. Hoor de geluiden van de machines en ervaar de geur van de fabriek waar de fabrieksarbeiders prachtig leer maakten. Voel de emotie toen het doek viel in 2000.

 KVL

Delian de Gier (KVL), Joost en Hennie van den Berg ( OisterwijkInbeeld) verkennen de route van het belevingspad…
(Foto: Joris van der Pijll, www.oisterwijknieuws.nl).

Terug in de tijd

Verhalen uit het boek ‘100 verhalen van de looierij’ dat op 23 oktober verschijnt als deel 8 in de Oisterwijkse Historische Reeks komen deze middag tot leven. Al wandelend door het centrum van het mooie Oisterwijk beleef je de geschiedenis van KVL en de rol die de leerfabriek gespeeld heeft in Oisterwijk.

Eenmalig evenement

Het KVL Belevingspad is een eenmalige cultuurhistorische rondwandeling uitgezet door de gebouwen van KVL en langs iconen in het centrum van Oisterwijk. De wandelroute is samengesteld in samenwerking met de gemeente Oisterwijk, bibliotheek, Centrummanagement, Tiliander, Oisterwijk in Beeld, de Kunstkring, VVV en Leerfabriek KVL.

Meer informatie

De route is gratis en interessant voor jong & oud. Tot zondag 30 oktober!

Uitnodiging voor het 51ste algemeen-Kempisch congres
in Tilburg (Boerke Mutsaers)  op zaterdag 22 oktober 2016  onderwerp: Feestcultuur in de Kempen AANMELDEN: schriftelijk of via e-mail vóór 10 oktober 2016 bij Jan Franken, Torenakker 97, 5056 LM Berkel-Enschot, Tel. 0135-33 33 66   E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bep Kusters-Derckx: een vrijwilligster van Heemkundekring De Kleine Meijerij waar je niet omheen kunt

BepBep zingt samen met o.a. Wim de Bakker al jaren in het kerkkoor Sint Caecilia van de Oisterwijkse Petruskerk. Daar ligt dan ook de link naar de Heemkundekring als Wim Bep in 2011 vraagt of ze geen zin heeft om negatieven en foto’s die bij het Heemcentrum in Oisterwijk aanwezig zijn in te scannen. Het idee daarachter is dat al het beeldmateriaal dan digitaal beschikbaar komt voor inzage en gebruik in publicaties.

Vol overgave heeft Bep deze taak op zich genomen. Ze scant tot op de dag van vandaag enthousiast dia’s, negatieven en foto’s in op haar kamertje boven bij haar thuis. Ze heeft daar een computer en meerdere scanapparaten staan zodat ze zich in alle rust op haar activiteit kan storten. De huidige beeldcollectie van DKM omvat meer dan 200.000 exemplaren, waarvan Bep er zeker 160.000 heeft gescand in de ruim vijf jaar dat ze hier mee bezig is. Dat zijn vooral de beeldcollecties die ons geschonken zijn door de heer Vissers uit Haaren, pater Pijnenburg uitHelvoirt, de heer Bongaarts uit Oisterwijk en niet te vergeten de duizenden foto's en negatieven die weekblad Kerkklokje / Nieuwsklok op de Spoorlaan in Oisterwijk bewaarde en die onze heemkundekring cadeau kreeg toen we dit pand van de Petrusstichting in gebruik mochten nemen. Daar kwam de laatste weken weer een flinke serie bij die we vanuit Esch ten geschenke kregen.

Door haar contacten in Oisterwijk is met fotograaf Vlaminckx een overeenkomst opgesteld dat we de daar beschikbare negatieven in mogen scannen voor de Heemkundekring. Doos voor doos heeft Bep daar de afgelopen periode de voor het Heemcentrum zinvolle negatieven uitgezocht in gescand. Het gaat hierbij om meer dan 60.000 gescande exemplaren. Tevens was ze bereid om haar huis te gebruiken voor de tijdelijke opslag van een aantal dozen en kisten met negatieven totdat ze weer terug kunnen naar Foto Vlaminckx, die met een verbouwing bezig is. En een nieuwe uitdaging staat alweer voor haar klaar, ook de collectie van fotograaf Romanesco (nu in het bezit van Vlaminckx) mag naar verwachting worden gescand.

Daarnaast is Bep bijna iedere vrijdagmiddag aanwezig in het  Heemcentrum om een kopje thee te met de aanwezigen te drinken. Meestal gewapend met haar harde schijf, zodat de door haar gescande foto’s en negatieven overgezet kunnen worden naar de harde schijf in het Heemcentrum.

Al met al een gedreven en enthousiaste vrijwilligster die zich inzet voor de Heemkundekring om het beschikbare beeldmateriaal toegankelijk te maken. Hiervoor onze oprechte dank en waardering.

Vooruitblik lezingen voorjaar 2017

In voorbereiding voor het voorjaar 2017 zijn:
Lezing over “Boerderijen van de Nemerlaer”  (vervolg op een eerdere lezing) door Rien de Visser

Lezing over “De baan van Antwerpen naar De Bosch”door Jan Sikkers                      

CURSUSSEN REGIONAAL ARCHIEF TILBURG 2016-2017

Hoe doe je historisch onderzoek naar je eigen familie of woonomgeving? Hoe leer je oud schrift? Regionaal Archief Tilburg biedt daarvoor cursussen aan: stamboomonderzoek, onderzoek je woonomgeving, oud schrift en familiegeschiedenis.
Het lesmateriaal wordt grotendeels via een digitale leeromgeving aangeboden. De cursus Familiegeschiedenis loopt vrijwel volledig via de website. Voor deelname aan de cursussen is het nodig dat je over digitale vaardigheden beschikt.

Meer informatie:
Locatie, tenzij anders vermeld: Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg
Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.regionaalarchieftilburg.nl/cursussen 

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.