Mededelingenblad (Achterkantjes)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

In dit informatieblad kunt u lezen over:

- Mededeling Contributie 2014.
- Brabantse Heemdagen 2014 De Groote Oorlog 1914 – 1918.
- Bomenwandeling op zaterdag 31 mei in het Leijpark in Tilburg door Mart van den Oever.
- Herhaalde oproep: Email adressen van onze leden.
- Achterkantjes op onze website www.dekleinemeijerij.nl
- Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling
- De Koerier, het tijdschrift van Brabants Heem
- Vijfenzestigste jaargang vlugschrift
- Expositie ‘Angstige tijden’ Gedenkplaats Haaren over Gijzelaars van Haaren en St. Michielsgestel
- Lezing over “Boxtel een heerlijkheid tussen 2 heren” op woensdag 21 mei in De Es in Esch
- Nieuw boek “Op den Hondsberg en de mannen van weleer”
- Van elk oorlogsmonument een foto voor Wikipedia
- Zomercursus Hertogdom Brabant.

 

Mededeling contributie 2014

De begroting van de heemkundekring voor 2014 sluit met een tekort. Dit was ook met de Jaarrekening 2013 het geval. Hierdoor wordt stevig ingeteerd op onze reserves die daarmee zelfs in de rode cijfers kwamen. De redenen daarvan zijn uitgebreid toegelicht in de afgelopen jaarvergadering. Om de financiële positie van de Heemkundekring te verbeteren onderzoekt het bestuur de mogelijkheden om de inkomsten te vergroten en de uitgaven te beperken. In aanvulling daarop heeft de Algemene Ledenvergadering op 10 maart jl. besloten de contributie voor 2014 al te verhogen tot € 30,00 per jaar. Daarmee wordt een groot deel van het negatieve saldo ingelost en wordt structureel een steviger basis gelegd voor een gezondere financiële huishouding die het tevens mogelijk maakt ons heemkundige werk op verantwoorde wijze te kunnen voortzetten.

Met betrekking tot het innen van de contributie 2014 maken wij u graag attent op het volgende:

Door de internationalisering van het betalingsverkeer (IBAN) krijgt iedereen te maken met de verandering van het eigen bankrekeningnummer.

Zo wordt het huidige Rabobank rekeningnummer heemkundekring De Kleine Meijerij (nu 1389.80.209) gewijzigd in: NL48 RABO 0138.9802.09.

Voor leden die een automatische incasso hebben afgegeven bedraagt de contributie € 30,00. De contributie wordt in de tweede helft van april automatisch afgeschreven.
Wegens extra administratiekosten bedraagt de contributie voor leden die geen automatische incasso hebben afgegeven € 32,00. Zij hebben per post een betalingsverzoek ontvangen. Tevens wordt hen verzocht het afgeven van een automatische incassomachtiging te overwegen.

Dit bespaart ons extra administratiewerk.
Wanneer u vragen hebt over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de penningmeester de heer Ferdy Smit, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Brabantse Heemdagen 2014 De Groote Oorlog 1914 – 1918

Namens de Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw, Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale en Brabants Heem nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de 66e editie van de Brabantse Heemdagen, die dit jaar worden georganiseerd op donderdag 7 augustus 2014 in Roosendaal en vrijdag 8 augustus 2014 in Essen/Kalmthout.

De Brabantse Heemdagen kennen weer eens een internationaal karakter met een voor de organisatoren eenzelfde thema: De Groote Oorlog 1914 - 1918. De Belgische en Nederlandse
kringvrienden willen u dan ook graag meer inzicht geven in wat zij van de Eerste Wereldoorlog meekregen.

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit : de eerste dag wordt grotendeels gehouden in het voormalige Klooster Mariadal in Roosendaal. Na uw aankomst en verwelkoming in Roosendaal wordt u een lezing gepresenteerd over Wereldoorlog I met daarna groepsgewijs een wandeling met gidsen door (klooster)kapel en -tuin en een geleide stadswandeling. Na de lunch volgt, ook weer groepsgewijs, een wandeling door (klooster)kapel en -tuin en een geleide stadswandeling, een stadsverkenning en aan het einde van de middag een diner. In de avond volgt een informatief en recreatief programma.

De tweede dag brengt u door in Essen/Kalmthout. Ook hier een warm welkom gevolgd door een prachtige fietstocht met gidsen in de omgeving Essen/Kalmthout/Roosendaal met vanzelfsprekend aandacht voor Wereldoorlog I en De Dooden Draad. De fietstocht wordt onderbroken voor een lunch en afgesloten met een diner. Na de fietstocht en vòòr het diner krijgt u nog de gelegenheid om het nabijgelegen Karrenmuseum en het Heemhuis Essen te bezoeken.

De deelnamekosten bedragen € 85,- per deelnemer. De consumpties zijn voor eigen rekening.

Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld, uiterlijk 31 mei 2014 in het bezit zijn van het secretariaat van de lokale Commissie Brabantse Heemdagen 2014 (Nispenstraat 115, 4701 CV Roosendaal, Nederland) en het inschrijfbedrag dient gelijktijdig met het insturen van het inschrijfformulier te worden overgeboekt. Wij laten maximaal 100 deelnemers toe.

Wij zien uw komst naar Roosendaal en Essen met belangstelling tegemoet.
U bent van harte welkom !

 

Bomenwandeling op zaterdag 31 mei in het Leijpark in Tilburg

Dit jaar hebben we Mart van den Oever bereid gevonden om bomenwandeling te verzorgen in het Leijpark in Tilburg. Het startpunt ligt bij de Mariakapel op de hoek van de Ringbaan Zuid en de Berglandweg (dit is de weg die van de Ringbaan Zuid naar Etenstijd en naar het St. Elisabethziekenhuis leidt.

Op zaterdag 31 mei zal Mart van den Oever ons rondleiden op het terrein en door de omgeving van het Leijpark in Tilburg. Een park dat prachtig onderhouden is met bijzondere bomen.

Hij zal dan op zijn bekende enthousiaste en onderhoudende wijze over de bomen en deze bijzondere omgeving vertellen.

Aanvang: 10.00 uur bij de bovengenoemde Mariakapel.
Kosten: € 2,- per persoon ter plaatse te voldoen (liefst gepast).

 

Herhaalde oproep: Emailadressen van onze leden

Op dit moment hebben we al ongeveer van 250 leden een e-mailadres.

Hebt u uw e-mailadres nog niet opgegeven doe het dan nu!

Om u, onze leden van de Heemkundekring te kunnen bereiken met actueel nieuws en daarmee niet te hoeven wachten tot het vlugschrift (elke drie maanden) uitkomt, zou het wenselijk zijn dat de ledenadministratie beschikt over uw email adres.

U kunt een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat u wordt opgenomen in het bestand.

Dit kwartaal zullen wij dit kwartaal als extra service gaan starten met het doorsturen van voor onze leden wellicht interessante berichten. Het bestuur heeft daarbij de volgende uitgangspunten geformuleerd. De berichten moeten :

1. passen binnen de doelstelling van onze vereniging, dwz heemkundig van aard zijn;

2. betrekking hebben op het werkgebied van onze vereniging of direct aangrenzende regio.

3. een inhoudelijk of educatief karakter hebben (dus bijv. een artikel, een lezing, een cursus of andere activiteit maar geen notulen of huishoudelijke mededelingen van een andere vereniging).

4. actueel zijn. (dus geen bericht over een cursus die volgeboekt is of een lezing die geweest is).

Daarnaast kan het gaan om relevante (inhoudelijke, educatieve) informatie van overkoepelende, provinciale of landelijke organisaties.

 

Achterkantjes op onze website ! www.dekleinemeijerij.nl

De Achterkantjes die u bij elke uitgave van ons vlugschrift aantreft staan voortaan ook op de website. Omdat de Achterkantjes maar 4 keer per jaar uitgegeven worden en er tussentijds van alles gebeurd is het nuttig om regelmatig de site te raadplegen zodat u goed geïnformeerd blijft.

 

Lezing over “Boxtel een heerlijkheid tussen 2 heren” in Esch
op woensdag 21 mei 2014 in Gemeenschapshuis De Es in Esch, aanvang 20.00 uur. De kapucijnerpater Hans de Visser, de schrijver van het boek “Boxtel een heerlijkheid tussen 2 heren” zal een powerpoint presentatie houden over de periode ca. 1100-1625. Informatie kunt u ook vinden op www.heemkundeboxtel.nl Op deze avond is tevens het boek te koop à € 19,95. Met instemming van de ledenvergadering vragen we voortaan voor de lezingen een eigen bijdrage van € 2,00 per persoon aan zowel leden als niet leden.

 

Culturele Algemeen Nut Beogende InstellingOnze Heemkundekring is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit betekent dat wanneer wij giften ontvangen deze door de gulle gever voor meer dan 100% kunnen worden afgetrokken. Immers vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Misschien relevant om dit ons onder de aandacht te brengen van hen die onze Heemkundekring een goed hart toedragen en eens wat extra’s zouden willen doen.

 

De Koerier, Het tijdschrift van Brabants Heem op www.brabantsheem.nl

De stichting Brabants Heem overkoepelt momenteel 126 Brabantse heemkundekringen met meer dan 30.000 leden. Het bestuur van Brabants Heem en alle aangesloten kringen in Brabant zijn voor 100% vrijwilligersorganisaties. Daarom geeft het bestuur met enthousiasme en overtuiging veel aandacht aan het vrijwilligerswerk. “De Koerier” wordt 4 keer per jaar uitgegeven en is nu ook voor alle leden op de website te raadplegen. Allerlei activiteiten van de heemkundeverenigingen en voor heemkundige interessante onderwerpen komen in dit tijdschrift aan bod.

 

Vijfenzestigste jaargang Vlugschrift

Misschien is het u opgevallen dat ons vlugschrift begonnen is aan zijn vijfenzestigste jaargang. Een gedenkwaardige mijlpaal want slechts weinig heemkundeperiodieken kunnen hierop bogen. In een latere aflevering komt de redactie hier nog op terug. Reden dat we dit keer later verschijnen is dat we op zoek zijn gegaan naar kostenbesparing rond de uitgave van het vlugschrift mede gelet op de moeilijke financiële positie van de heemkundekring. Er zijn diverse offertes voor het opmaken en drukken opgevraagd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot voortzetting van onze langjarige relatie met ELKA. Onder handhaving van ons huidige kenmerkende formaat en door een sympathiek gebaar van onze drukker ELKA, waar we al ruim vijfentwintig jaar kind aan huis zijn, kan het vlugschrift gelukkig in kleur blijven verschijnen. Uit bezuinigingsoogpunt proberen we wel de omvang te beperken tot rond de 40 pagina’s.

 

Expositie ‘Angstige tijden’ Gedenkplaats Haaren 1940-1945

Opening van de nieuwe tentoonstelling op 10 mei 2014 met als thema “Gijzelaars van Haaren en Sint Michielsgestel, “Angstige tijden”.

Met behulp van voorwerpen, foto’s en voorwerpen wordt getracht een inzicht te geven in het dagelijks leven van de gijzelaars en hun vele activiteiten, zoals de kampkrant “Adam in balling-schap”. We hopen iets van de sfeer weer te geven waarin de gijzelaars geleefd hebben, hun onzekerheden en angsten. De wetenschap dat men op iedere dag van zijn verblijf in een gijzelaarskamp gedood kon worden heeft veel angst en spanningen opgeroepen. De levensom-standigheden in de gijzelaarskampen waren wel veel beter dan in andere gevangenissen en concentratiekampen.

Ontvangst 9.45 uur en om 10.30 uur opening Haarendael, Raamse Akkers 15, 5076 PC Haaren

(voormalige Polizei- und Untersuchungsgefängnis Haaren).

 

“Op den Hondsberg en de mannen van weleer”

Dit is de titel van het boek dat Frits van Dooren heeft geschreven over de historie van de Hondsberg, het bekende landgoed in Oisterwijk en zijn eigenaren, bewoners en rentmeesters als Wierdsma, De Balbian Verster en Hommen. Het bestrijkt in een achttal hoofdstukken de periode 1461 tot heden, een tijdspanne waarin onvruchtbare heide zich ontpopte tot een adellijk landgoed met bossen, boerderijen en een villa die naast een woon- ook een werkbestemming kreeg. Ook een lustoord en plek voor recreatie. Alle belangrijke gebeurtenissen zijn, beknopt, terug te vinden in een bijlage. Die bijlage geeft een overzicht op datum. Het chronologische register biedt de lezer extra informatie. Samen vormen zij de oorsprong, de bron, waaruit het boek is samengesteld.

Het boek verschijnt eind juni.

De prijs bedraagt € 25,00 en de uitgave is te bestellen door een email met uw bestelling en adresgegevens te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Van elk oorlogsmonument in Nederland een foto voor Wikipedia

Van elk oorlogsmonument in Nederland moet er een foto beschikbaar zijn op Wikipedia. Wikimedia Nederland, de organisatie die steun geeft aan de vrijwilligers die Wikipedia bewerken, wil dat er via de internet encyclopedie meer beeldmateriaal over de Tweede Wereldoorlog beschikbaar komt.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei mei heeft de meest volledige database van oorlogsmonumenten in Nederland. Deze database wordt onder meer via crowdsourcing gevuld. Om bij elk monument ook beeld te tonen, roept Wikimedia Nederland iedereen op om in de maand april foto’s te maken van Nederlandse oorlogsmonumenten en deze foto’s te uploaden naar Wikimedia Commons, de beeldbibliotheek van Wikipedia. Op deze manier komt het beeldmateriaal beschikbaar voor Wikipedia en is voor iedereen vrij te gebruiken, ook voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei die de actie dan ook van harte ondersteunt.

Onder de mensen die in de maand april foto’s uploaden wordt een aantal boeken verloot die door het Nationaal Comité ter beschikking zijn gesteld. Ook gaat het Nationaal Comité 4 en 5 mei de mooiste foto’s publiceren in hun tijdschrift. Wikimedia Nederland wil de komende twee jaar meer informatie en kennis over de Tweede Wereldoorlog voor een groot publiek beschikbaar te maken. Deze foto-actie is de eerste stap.
Kijk op http://www.wikimedia.nl/projectpagina/doemee voor meer informatie over de actie.

 

Zomercursus over het Hertogdom Brabant

Samen met de HOVO Brabant Seniorenacademie ontwikkelt de Erfgoed Academie Brabant in juli een zomercursus over het Hertogdom Brabant. 
De cursusdocenten zijn Arnoud-Jan Bijsterveld (Tilburg University), Yolande Kortlever (Stadshistoricus Markiezenhof), Nico Arts (Stadsarcheoloog Eindhoven), Mario Damen (Universiteit van Amsterdam), Marco Vermunt (Gemeentelijk Archeoloog Bergen op Zoom).
Data: 14, 15, 16 juli 2014
Kosten: € 190,-
Locatie: Universiteit van Tilburg (14 en 15 juli) en het Markiezenhof in Bergen op Zoom (16 juli)
Aanmelden: http://www.hovobrabant.nl/cursussen/cursusaanbod/376-het-hertogdom-brabant
Op dag 1 staan eerst geschiedenis en de rol van de opeenvolgende hertogen centraal, gevolgd door de aristocratische heren. Zij vervulden een bemiddelende rol tussen vorst en steden. De laatste, onderwerp op dag 2, kregen van het begin van de veertiende eeuw een steeds grotere rol in het landsbestuur, dat voor inkomsten grotendeels dreef op de steden. Toch kan de stedelijke economie niet los gezien worden van die van het platteland: de relatie tussen stad en platteland was er een van symbiose. Van de drie grote middeleeuwse steden in Noord-Brabant laat Bergen op Zoom nog altijd zien hoe driehoeksverhouding tussen vorst, adel en steden destijds werkte. Vandaar dat deze stad centraal staat op dag 3. Deze cursus integreert kennis van de politieke, economische en cultuurgeschiedenis en verbindt die met de kennis die recent door Brabantse stadsarcheologen in spraakmakend onderzoek is verworven.

 

 

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.