Mededelingenblad (Achterkantjes)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

In dit informatieblad kunt u lezen over:

- Mededelingen via onze website
- Culturele ANBI status wat betekent dit?
- Lezing over het “Englandspiel“ Gedenkplaats Haaren op 7 september 2014
- Terugblik op de bomenwandeling van 31 mei in het Leijpark in Tilburg
- Keldermuseum kan door bij KVL ?
- Dagexcursie naar Aken op 17 augustus 2014
- De Kleine Meijerij heeft twee nieuwe boekuitgaven in voorbereiding
- Open Monumentendag 13-14 september 2014 thema “op reis”
- Fotoarchief Vlaminckx wordt door de Heemkundekring ingescand.

 

Mededelingen via onze website / emailservice www.dekleinemeijerij.nl

Dit kwartaal starten wij als extra service gaan met het doorsturen van voor onze leden wellicht interessante berichten. Het bestuur heeft daarbij de volgende uitgangspunten geformuleerd. De berichten moeten :

1. passen binnen de doelstelling van onze vereniging, d.w.z. heemkundig van aard zijn;

2. betrekking hebben op het werkgebied van onze vereniging of direct aangrenzende regio.

3. een inhoudelijk of educatief karakter hebben (dus bijv. een artikel, een lezing, een cursus of andere activiteit maar geen notulen of huishoudelijke mededelingen van een andere vereniging).

4. actueel zijn. (dus geen bericht over een cursus die volgeboekt is of een lezing die al geweest is).

Daarnaast kan het gaan om relevante (inhoudelijke, educatieve) informatie van overkoepelende, provinciale of landelijke organisaties.

 

Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Onze Heemkundekring is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit betekent dat wanneer wij giften ontvangen deze door de gulle gever voor meer dan 100% kunnen worden afgetrokken. Immers vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Misschien relevant om dit ons onder de aandacht te brengen van hen die onze Heemkundekring een goed hart toedragen en eens wat extra’s zouden willen doen.

 

Lezing over het “Englandspiel“ Gedenkplaats Haaren 1940-1945

Op 7 september 2014 is het 70 jaar geleden dat de agenten van het Englandspiel omgebracht zijn. Dit willen we herdenken met een samenkomst met verdere informatie en lezingen. Op deze dag zal aan de poort een krans worden gelegd. De bekende TV persoonlijkheid Ad van Liempt zal een lezing houden en gespreksleider zijn. Ook u bent welkom. Op de locatie, een historische plaats, de gevangenis in Haaren waar nu de gedenkplaats is gevestigd, zullen deze lezingen plaatsvinden.

Meer informatie over het programma op www.Englandspiel.nl de pagina Samenkomst 2014

Raamse Akkers 15, 5076 PC Haaren (voormalige Polizei- und Untersuchungsgefängnis Haaren).

 

Terugblik op de bomenwandeling op zaterdag 31 mei in het Leijpark

bomen wandelingOmdat Mart van den Oever door een ongeval niet instaat was de bomenwandeling te verzorgen hield op zaterdag 31 mei zijn broer Jacques van den Oever een rondleiding door het Leijpark in Tilburg.

Op een enthousiaste en onderhoudende wijze vertelde Jacques van den Oever ons over de bijzondere bomen in een prachtig onderhouden Leijpark.

20 personen namen deel aan deze wandeling.

 

Keldermuseum kan door bij KVL ?

Omdat het keldermuseum De Drie Deuren in de dorpsherberg dat opgericht is door Leo van Schayik is opgeheven en de voorwerpen naar de heemkundekring zijn gekomen zou het wenselijk zijn dat er op het KVL terrein en mogelijkheid zou komen om deze verzameling te exposeren. Voorwerpen zoals de canon van Oisterwijk en de films over Oisterwijk en de KVL horen niet thuis in een archief maar moeten op een of andere manier in Oisterwijk vertoond kunnen worden. Op onze huidige locatie op Spoorlaan 70 is hier geen gelegenheid voor daarom is het een wens van onze heemkundekring om een plek te krijgen op het KVL terrein.

 

Dagexcursie naar AKEN op zondag 17 augustus 2014

excursie aken

De grote excursie van De Kleine Meijerij

 

Dit jaar is het precies 1200 jaar geleden dat Karel de Grote in Aken overleed en daar begraven werd. De stad viert dit met drie grote tentoonstellingen in drie grote panden naast elkaar. We bezoeken de meest interessante tentoonstelling, die over de MACHT van Karel gaat. Voor één keer zijn uit de hele wereld de belangrijkste voorwerpen rond Karel bij elkaar gebracht en te zien.

De SCHATKAMER in de Dom is altijd te bezoeken en dus niet speciaal. De tentoonstelling over KUNST rond 800 (vooral handschriften) is in het nieuwe Charlemagne Centrum.

De stad waar de Karolingische en Duitse keizers gekroond werden, begon als Kurort voor de Romeinen aan het begin van de jaartelling. De rusteloze Karel trok met zijn hofhouding voortdu-rend zijn hele rijk door. Plaatsen als Nijmegen (Valkhof), Paderborn en Ingelheim, alle aan de Rijn gelegen, waren zijn meest geliefde residenties. Maar het meest verbleef hij in Aken, waar hij de Paltzkerk liet bouwen, het oudste gedeelte van de huidige Dom van Aken. In 1165 werd Karel heilig verklaard (maar dat is later ingetrokken). Aken is nu een bedevaartsoord (hoogtepunt eind juni) vanwege de vele relieken die Karel en zijn opvolgers hier bijeenbrachten.

aken koning aken dom

 

Vertrek om 8.30 uur in Oisterwijk bij Zwembad de Leije (Baerdijk, Oisterwijk). We vertrekken dus NIET vanaf De Lind ! Bij het zwembad is er voldoende parkeergelegenheid.

Bij aankomst of onderweg drinken we eerst koffie of thee met iets erbij. Vanaf de Elisenbrunnen. krijgen we een speciale stadswandeling met Nederlandse gidsen en goed weer.

De stad heeft warmwaterbronnen en zwavelbronnen. Niet alleen Karel maar talrijke vorsten tot in onze tijd hebben deze geneeskrachtige ‘Thermen’ bezocht. En dan gaat het verder naar geheime plekjes, kerken, middeleeuwse torens en stadspoorten in een klein, maar levendig stadje.

Om 13 uur gebruiken we een warme lunch in een intieme Kneipe, die speciaal voor ons open gaat. Na de middag is de tentoonstelling in het Raadhuis aan de beurt. We klimmen naar de derde verdieping. Daar in de befaamde Aula Regia (Grote Raadskamer) waar jaarlijks de Europese Karel de Groteprijs wordt uitgereikt, is het te doen. Voor één keer zijn uit de hele wereld (ook uit Nederland) de rijkste machtssymbolen van Karel de Grote bijeengebracht. In de kroningsstad en Vrije Rijksstad ontbreekt ook de Karolingische keizerskroon niet. Je schrikt van de rijkdom in die vroege middeleeuwen. De bewaking is dan ook stevig en foto’s maken is helaas verboden. De dia-presentaties op de fresco’s kunt u zittend volgen.

Een uur later bent u vrij om eventueel een terrasje te pikken of nog een tentoonstelling te bekijken. Om half vijf precies begint de bus aan de terugweg. Onderweg nemen we een diner tot ons (dat kan eraf omdat we op zondag niet kunnen winkelen). Rond half negen (uiterlijk 21 uur) zijn we weer in Oisterwijk.

 

Opgave vóór 1 augustus 2014 schriftelijk of per e-mail bij Jan Franken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Torenakker 97, 5056 LM Berkel-Enschot).

Wilt u, als u een e-mail adres heeft, dat a.u.b. vermelden?

Deelname in volgorde van opgave. Wilt u tegelijk met het opgeven de kosten overmaken op het banknummer van de penningmeester van De Kleine Meijerij: NL48 RABO 0138 9802 09

Het menu vermeldt vis of vlees. Geef ook op wanneer u vegetariër bent. De totale kosten zijn € 68

Inclusief twee maaltijden.

Degenen die zich tijdig hebben aangemeld, ontvangen begin augustus schriftelijk of per e-mail bericht.

Download hier het opgaveformulier voor de excursie naar Aken

 

Twee nieuwe uitgaven in voorbereiding

Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft in samenwerking met de Stichting Het Kwartier van Oisterwijk twee nieuwe uitgaven in voorbereiding. Het betreft:

 

* Als stenen konden spreken Gedenkboek Rotterdam Oisterwijk 1940-1945

Dit boek ontstond naar aanleiding van een verzoek in 2012 een in Oisterwijk wonende ‘Rotterdam-mer’ aan Heemkundekring De Kleine Meijerij om de oorzaak van het aanwezige puin in de bossen van Oisterwijk rond onder meer het Goorven te gedenken. Dit puin kwam uit Rotterdam. Die kapotte stenen zijn de stille getuigen van het Duitse bombardement dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, op 14 mei 1940, het stadshart van Rotterdam verwoestte.

Een deel van dit Rotterdamse puin werd in 1943 op last van de Duitsers afgevoerd naar Oisterwijk. Zij gebruikten het voor de verharding van de bospaden die leidden naar de munitieopslag in de bossen nabij het Goorven, Boshuis Venkraai en De Hondsberg.

Aan de hand van foto’s, kaarten en andere afbeeldingen vertelt Bob Keasberry het verhaal van deze bijzondere relatie tussen Rotterdam en Oisterwijk. In het boek heeft hij twee wandelingen opgenomen. Een in Oisterwijk langs oorlogsmonumenten en oorlogsgraven en over de puinpaden rond het Goorven. De andere in Rotterdam langs de brandgrens van de verwoeste stad.

Het boek telt 56 pagina’s, geniet en uitgegeven in full-color verschijnt medio september en kost
€ 8,00. Het zal verkrijgbaar zijn via Heemkundekring De Kleine Meijerij en VVV Oisterwijk.

 

*Opgediept en opgegraven De vroegste geschiedenis van Berkel-Enschot-Heukelom
Dit jaar is het resp. 850 en 800 jaar geleden dat de namen Enschot en Berkel voor het eerste vermeld werden. Voor de Dorpsraad Berkel-Enschot was dit aanleiding om allerlei festiviteiten op te zetten. In de afgelopen jaren zijn er in Berkel-Enschot diverse grote opgravingen geweest o.a. langs de Enschotsebaan, in de Hoge Hoek en langs de Burgemeester Bechtweg. Die brachten veel nieuwe informatie over de oudste historie van Berkel-Enschot aan het licht. Daardoor is onze kennis van de lokale (pre)historie enorm verrijkt en dat zou breder bekend moeten worden. Enkele lokale leden van onze Heemkundekring namen daarom het initiatief om ter gelegenheid van het feestjaar 800/850 jaar Berkel-Enschot een boek uit te laten komen over dat oudste verleden.

De auteurs Jan Franken en Lambert Winkelmolen ondersteund door Saskia Schets-de Kock, Jack van der Sanden en Anton van Dorp schreven het boek. Aan de hand van de ontstaansgeschie-denis van het Berkel-Enschotse landschap nemen zij u door de prehistorische steen-, brons- en ijzertijd mee naar de eeuwen van de Romeinen, Merovingen en Karolingen om uiteindelijk te belanden bij de stichting van de Enschotse kerk en de Berkelse kapel. In het boek proberen zij eerdere bewoners van ‘Berkel-Enschot’ en hun dagelijkse omgeving weer tot leven te laten komen.
Het boek telt ca. 120 pagina’s, is gebonden in hard-cover en mede door de bijdragen van diverse sponsoren uitgegeven in full-color, verschijnt op 31 augustus. Het boek is verkrijgbaar via een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tot en met 31 augustus kan men via dit emailadres onder vermelding van naam adres en woonplaats intekenen voor de intekenprijs van € 10,00 excl. eventuele verzendkosten. Na 31 augustus kost het boek € 12,00.

 

Open Monumentendag 13 en 14 september 2014. Thema “Op reis”

In Oisterwijk zal bij de locatie Stationsgebouw en omgeving de Open Monumentendag georganiseerd worden op zondag 14 september. Ook het heemcentrum zal hierin betrokken worden. Verdere gegevens worden in de plaatselijk media bekend gemaakt.

In de gemeente Haaren zal op de locatie Oude Nicolaaskerk in Helvoirt zaterdag 13 september

een expositie opgezet worden over Vincent van Gogh en Jeroen Bosch.

 

Fotoarchief Vlaminckx wordt door de Heemkundekring gedigitaliseerd

Met de Familie Vlaminckx heeft de Heemkundekring een overeenkomst gesloten om hun historisch foto archief in te scannen. Al enige tijd is Bep Kusters hiermee bezig. Een zeer omvangrijk archief bestaande uit negatieven van verschillend formaat van allerlei gebeurtenissen die plaatsvonden in Oisterwijk en omgeving vanaf 1955 en die Jan Vlaminckx senior op de gevoelige plaats vastlegde. Op deze wijze wordt een stukje fotografisch cultuurhistorisch erfgoed vastgelegd. Eigendom en publikatietoestemming van de foto’s blijven overigens bij Foto Vlaminckx.

 

 

p

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.