Mededelingenblad (Achterkantjes)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

In dit informatieblad kunt u lezen over:

- Mededelingen via onze website
- Culturele ANBI status wat betekent dit?
- De Koerier, het tijdschrift van Brabants Heem
- Congres Brabants Heem en het Centrum voor de studie van land en volk van de Kempen
- Op zoek naar boeken over Brabant www.duthmala.nl
- De Kleine Meijerij heeft 2 nieuwe boekuitgaven in voorbereiding
- 26 oktober op de Gedenkplaats Haaren
- Oorlogsdrama ‘SCHADUWSPEL’ nadert voltooiing
- Cursussen van het Regionaal Archief Tilburg
- Cultuur en historie zichtbaar langs Essche Stroom
- Project ‘Inkloppers Brabantse gevangenisregisters’van start bij BHIC.

 

Mededelingen via onze website! www.dekleinemeijerij.nl

Er is een extra service van start gegaan met het doorsturen van voor onze leden wellicht interessante berichten. Het bestuur heeft daarbij de volgende uitgangspunten geformuleerd. De berichten moeten :

1. passen binnen de doelstelling van onze vereniging, d.w.z. heemkundig van aard zijn;

2. betrekking hebben op het werkgebied van onze vereniging of direct aangrenzende regio.

3. een inhoudelijk of educatief karakter hebben (dus bijv. een artikel, een lezing, een cursus of andere activiteit maar geen notulen of huishoudelijke mededelingen van een andere vereniging).

4. actueel zijn. (dus geen bericht over een volgeboekte cursus of een lezing die al geweest is).

Daarnaast kan het gaan om relevante (inhoudelijke, educatieve) informatie van overkoepelende, provinciale of landelijke organisaties.

 

Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Onze Heemkundekring is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit betekent dat wanneer wij giften ontvangen deze door de gulle gever voor meer dan 100% kunnen worden afgetrokken. Immers vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Misschien relevant om dit ons onder de aandacht te brengen van hen die onze Heemkundekring een goed hart toedragen en eens wat extra’s zouden willen doen.

 

De Koerier, Het tijdschrift van Brabants Heem op www.brabantsheem.nl

De stichting Brabants Heem overkoepelt momenteel 126 Brabantse heemkundekringen met meer dan 30.000 leden. Het bestuur van Brabants Heem en alle aangesloten kringen in Brabant zijn voor 100% vrijwilligersorganisaties. Daarom geeft het bestuur met enthousiasme en overtuiging veel aandacht aan het vrijwilligerswerk.

Het tijdschrift “De Koerier” wordt 4 keer per jaar uitgegeven en is nu ook voor alle leden op de website te raadplegen. Allerlei activiteiten van de heemkundeverenigingen en voor heemkundige interessante onderwerpen komen in dit tijdschrift aan bod.

 

Congres Brabants Heem en het Centrum voor de studie van land en volk van de Kempen

Op zaterdag 25 oktober vindt te Baarle-Nassau-Hertog een congres plaats gewijd aan de schepenbanken in de Kempen (13de -18de eeuw) aanmelden schriftelijk of via Email bij Jan Franken, Torenakker 97, 5056LM Berkel-Enschot, 013-5333366 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Met lunch € 35,- zonder lunch € 20,- Aanmelden voor 11 oktober. Programma op www.Brabantsheem.nl

 

Op zoek naar historische boeken over Brabant www.duthmala.nl

Als je op zoek bent naar historische boeken over Brabant en boeken over Landbouwhuisdieren dan moet eens kijken op de website van Duthmala. Ruim 10.000 verschillende Brabantica titels zijn leverbaar.

 

Twee nieuwe uitgaven

Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft in samenwerking met de Stichting Het Kwartier van Oisterwijk twee nieuwe uitgaven uitgegeven. Het betreft:

 

* Als stenen konden spreken Gedenkboek Rotterdam Oisterwijk 1940-1945

Dit boek dat ontstond naar aanleiding van een verzoek in 2012 een de in Oisterwijk wonende ‘Rotterdammer’ aan Heemkundekring De Kleine Meijerij om de oorzaak van het aanwezige puin in de bossen van Oisterwijk rond onder meer het Goorven te gedenken. Dit puin kwam uit Rotterdam. Deze kapotte stenen zijn de stille getuigen van het Duitse bombardement dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, op 14 mei 1940, het stadshart van Rotterdam verwoestte.

Een deel van dit Rotterdamse puin werd in 1943 op last van de Duitsers afgevoerd naar Oisterwijk. Zij gebruikten het voor de verharding van de bospaden die leidden naar de munitieopslag in de bossen nabij het Goorven, Boshuis Venkraai en De Hondsberg.

Aan de hand van foto’s, kaarten en andere afbeeldingen vertelt Bob Keasberry beknopt het verhaal van deze bijzondere relatie tussen Rotterdam en Oisterwijk. In het boek heeft hij twee wandelingen opgenomen. Een in Oisterwijk langs oorlogsmonumenten en oorlogsgraven en over de puinverharde paden rond het Goorven. De andere in Rotterdam langs de brandgrens van de verwoeste stad.

Het boek telt 56 pagina’s, geniet en uitgegeven in full-color verscheen medio september en kost
€ 8,00. Het isl verkrijgbaar zijn via Heemkundekring De Kleine Meijerij en VVV Oisterwijk

 

* Opgediept en opgegraven De vroegste geschiedenis van Berkel-Enschot-Heukelom

Dit jaar is het resp. 850 en 800 jaar geleden dat de namen Enschot en Berkel voor het eerste vermeld werden. Voor de Dorpsraad Berkel-Enschot was dit aanleiding om in het kader van dit jubeljaar allerlei festiviteiten op te zetten. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren in Berkel-Enschot diverse grote opgravingen geweest o.a. langs de Enschotsebaan, in de Hoge Hoek en langs de Burgemeester Bechtweg, die veel nieuwe informatie over de oudste historie van Berkel-Enschot aan het licht brachten. De bevindingen van die opgravingen hebben onze kennis van de lokale (pre)historie enorm verrijkt en moeten breder bekend worden. Vandaar dat lokale leden van onze Heemkundekring het initiatief namen om ter gelegenheid van het feestjaar 800/850 jaar Berkel-Enschot een boek uit te laten komen over dat oudste verleden van onze dorpen.

De auteurs Jan Franken en Lambert Winkelmolen ondersteund door Saskia Schets-de Kock, Jack van der Sanden en Anton van Dorp schreven het boek. Aan de hand van de ontstaansgeschie-denis van het Berkel-Enschotse landschap nemen zij u door de prehistorische steen-, brons- en ijzertjd mee naar de eeuwen van de Romeinen, Merovingen en Karolingen om uiteindelijk te belanden bij de stichting van de Enschotse kerk en de Berkelse kapel. In het boek proberen zij eerdere bewoners van ‘Berkel-Enschot’ en hun dagelijkse omgeving weer tot leven te laten komen.
Het boek met en omvang van 128 pagina’s, gebonden in hard-cover en mee door de bijdragen van diverse sponsoren uitgegeven in full-color verscheen op 31 augustus.

Het boek is verkrijgbaar via een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het boek is ook verkrijgbaar op ons heemcentrum. Het boek kost € 12,00.

 

26 oktober op de Gedenkplaats Haaren

Zondag 26 oktober: Haaren 70 jaar vrij!

Opening van een extra expositie in samenwerking met de Gemeente Haaren.

Eind oktober 1944 zijn de dorpen van de gemeente Haaren bevrijd van het Nazistische Duitse regiem. Vanaf die tijd zijn we vrij. Geen vanzelfsprekendheid zoals we via de media dagelijks om ons heen zien. Daarom alle reden om aan deze bijzondere gebeurtenis aandacht te besteden. Als voorbeeld het dorp Haaren. Op 26 oktober 1944 om 07.30 u bereikten de 1e Gordons Highlanders van Lt. Koln. Grant Peterkin de Heesakker. Het duurde nog tot 15.00 u tot de kern Haaren was bevrijd. Helaas waren er ook slachtoffers te betreuren. In een nieuwe documentaire film doet Marinus van Baast daarover verslag.

Deze film zal tijdens de bijeenkomst zijn première krijgen. Voorafgaand zal onze voorzitter mw. Anny Ramakers-Dahmen u natuurlijk welkom heten en zal de burgemeester van de gemeente Haaren mw. Jeanette Zwijnenburg-van der Vliet een inleiding houden. Pastor Francis De Meyer herdenkt degenen die rondom de bevrijding alsnog het leven hebben gelaten.

Na de film zal iedereen zich naar de kapel begeven. Daar geeft Natasja van der Hout met haar gezelschap een miniconcert. (ongeveer 30 minuten) met liederen rond het thema Vrijheid. Natasja en de leden van haar gezelschap zijn afgestudeerd of studerend aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Natasja houdt van onze kapel. Zij is gespecialiseerd in oude muziek en haar liederen komen in deze prachtige kapel bijzonder tot hun recht.

Na dit concert wordt u door onze gidsen rondgeleid door het gebouw en onze exposities over de bevrijding van Haaren, over het voormalig Groot Seminarie als gijzelaarskamp en gevangenis en over het geheimzinnige Englandspiel.

Locatie : Gedenkplaats Haaren : Raamse Akkers 15.

Tijd : 14.00 u ,ontvangst vanaf 13.30 u met een kop koffie.

Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten is welkom.

 

Oorlogsdrama ‘Schaduwspel’ nadert voltooiing

Op 26 oktober 2014 is het precies 70 jaren geleden dat Oisterwijk werd bevrijd van de Duitse overheersing. Lokale televisie- en theatermakers waren zich bewust van het gegeven dat dit wel ‘ns het laatste herinneringsmoment kon zijn waarbij nog ooggetuigen van die tijd zich onder ons begeven. Met groot enthousiasme stelde men zich meer dan twee jaren terug ten doel ’n groots oorlogsdrama te gaan verfilmen waarin het toenmalige verzet in Oisterwijk centraal staat. Initiatiefneemster Marya Hüsstege verdiepte zich in de materie en stelde ’n boeiend script samen waarin de biografie van Hans Gerritsen, lid van de gewapende verzetsgroep Oisterwijk, ’n belangrijke bron van informatie was. Op het gebied van toneelspel weet Oisterwijk zich ’n rijke gemeente; de cast van de rolprent telt inmiddels zo’n 400 namen. De regie is in handen van Joep Lommerse, het camerawerk werd gevoerd door Ruurd M. Fenenga, Ron van Riel componeerde de muziek en Willem Deen registreerde en monteerde het geluid, de editing rustte op de schouders van Pim van der Pas.

Schaduwspel start naast de besloten galapremière met openbare premières op zondag 26 oktober om 11:00, 14:30 en 19:30 uur in cultuurcentrum Tiliander te Oisterwijk. De toegangsprijs bedraagt € 10,-, kinderen t/m 15 jaar betalen € 7,- Reserveren kan via website http://www.tiliander.com/zoeken.htm?q=schaduwspel. ’n DVD à € 15,- kan worden besteld via website http://www.schaduwspeldefilm.nl/dvd-bestellen.

 

Cursussen van het Regionaal Archief Tilburg

 

1. Oud Schrift beginners:  6 bijeenkomsten: oktober-december 2014; woensdagmiddag 14.00 tot 16.00 uur; kosten: € 99,-. 

Wie historisch onderzoek doet krijgt, naarmate je verder teruggaat in de tijd, te maken met handgeschreven documenten en afwijkend taalgebruik. In deze beginnerscursus leer je vaardigheden om die handschriften te lezen en begrijpen.

2. Familiegeschiedenis (i.s.m. Brabants Historisch Informatie Centrum) 3 bijeenkomsten:  zaterdagochtend november 2014-maart 2015; kosten: € 84,-

3. Onderzoek je woonomgeving 4 bijeenkomsten: februari – maart 2015; donderdagmiddag van

14.00 tot 16.00 uur ; kosten: € 84,-

Meer informatie en aanmelden: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/educatie/cursussen

 

Cultuur en historie zichtbaar langs Essche Stroom

Handel, visserij, oorlog. De rust in Esch en omgeving is eigenlijk nog maar betrekkelijk recent. De historie van het gebied is rijk en rumoerig, en dus de moeite van het verhalen waard. Uitgangspunt voor de herinrichting van de Essche Stroom is: “Met het oog op het verleden kijken naar de toekomst”. Voor een extra impuls aan dit uitgangspunt, zoekt Waterschap De Dommel samen met anderen naar manieren waarop de bewoners de cultuurhistorie van hun omgeving zichtbaar kunnen maken. Op een manier die past bij het dorp en bij de nieuwe Essche Stroom.

Begin maart kwamen diverse organisaties en individuele bewoners bijeen voor een eerste verkenning. Er zijn veel ideeën ontstaan voor de invulling. Een daarvan is om langs de Essche Stroom een Kunst en Belevingsplek te creëren. Nettie van de Langenberg van Heemkundekring De Kleine Meijerij, Frank van Wagenberg van Stichting Buurtschap De Ruiting en voormalig wethouder Henk van Roosmalen (momenteel adviseur/consultant toegepaste ruimtelijke ontwikkelingen) waren hierover zo enthousiast dat ze zich hebben aangemeld om dit idee samen met het Waterschap verder uit te werken.

Verhaal achter de plek

In 2013 werkte Waterschap De Dommel mee aan de oprichting van een informatiezuil over de tragiek van bakkerszoon Sjef van Beckhoven die in 1931 verdronk in de Essche Stroom. Op vergelijkbare wijze zal straks ook het verhaal achter de kunst en belevingsplek worden verteld.

 

informatiebordKunst en belevingsplek

Het plan is om verschillende ideeën voor de beleving van cultuur en historie te concentreren op één prominente locatie in de buurt van Esch. De rol en betekenis van het water voor Esch en omgeving moet op de locatie zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt. Maar er zijn andere mogelijkheden die daaraan kunnen worden toegevoegd. Zoals een monument ter herinnering aan de vele veldslagen en oorlogen die in dit gebied zijn uitgevochten. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om met kunstobjecten te werken.

 

Informatiebord over de Romeinse Graven op de Kollenberg in Esch.

 

Project ‘Inkloppers Brabantse gevangenisregisters’ van start bij BHIC

Afgelopen zaterdag vond in het BHIC de officiële aftrap plaats van het project om Brabantse gevangenisregisters (1821-1940) te indexeren. Met dit project worden de deelnemers gevraagd om de kleine boefjes en zware criminelen in de Brabantse cellen op te sporen uit de gevangenisregisters van het BHIC. Iedereen kan digitaal (of online) meedoen: het is leuk werk, beslist niet moeilijk en bovendien erg nuttig. Het resultaat wordt een online database waarin iedereen op persoonsnaam de gevangenisregisters kan doorzoeken. Die registers betreffen vooral de grote strafgevangenissen van 's-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven, maar ook van enkele andere Brabantse strafinstellingen.

Gevangenisregisters geven een zakelijke opsomming van gegevens van personen die in de strafinstellingen verbleven. Deze inschrijvingsregisters kunnen gebruikt worden voor genealogisch onderzoek, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek van sociologisch/psychologische en criminologische aard. Ze geven persoonsinformatie als de naam, geboortedatum, -plaats en het beroep van de gevangene - mannen en vrouwen - maar bevatten ook informatie over de veroordeling door een rechtbank en het begane misdrijf. Vaak geven de registers ook een signalement van de gevangene en gegevens over zijn of haar ouders, de burgerlijke staat, het genoten onderwijs en gedrag in de gevangenis.

Meedoen? Wil je ons helpen met het digitaal toegankelijk maken van de oude Brabantse gevangenisregisters? Meld je dan snel aan via www.bhic.nl/velehanden of ga direct naar: www.velehanden.nl (kies bij de projecten voor ‘Gezocht! Inkloppers van Brabantse gevangenisregisters 1821-1940’).

 

 

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.